Byla 2-625-196/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-115-883/2016 pagal ieškovų J. D. ir uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovei East China Automobile Association Ltd ir atsakovės priešieškinį ieškovams dėl priverstinio uždarosios akcinės bendrovės ECAA Europe akcijų pardavimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ECAA Europe,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami įpareigoti atsakovą East China Automobile Association Ltd perduoti ieškovams už pagal įstatymą paskirtų ekspertų nustatytą priverstinio pardavimo kainą 35 vnt. paprastųjų vardinių UAB ECAA Europe akcijų. Ieškovai ir atsakovė yra trečiojo asmens UAB ECAA Europe akcininkai. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovė, trečiojo asmens UAB ECAA Europe akcininkė, nevykdė savo, kaip akcininkės, pareigų veikti sąžiningai ir protingai bendrovės ir kitų akcininkų atžvilgiu, inter alia 2011 m. lapkričio 24 d. akcininkų susitarime prie steigimo sutarties prisiimtų įsipareigojimų, pažeidinėjo bendrovės ir jos akcininkų teises. Ieškovų nuomone, kadangi nėra pagrindo manyti, kad tokie atsakovės veiksmai ateityje pasikeis, turi būti priimtas sprendimas dėl priverstinio akcijų pardavimo. Ieškinyje, be kita ko, įrodinėjama, kad UAB ECAA Europe nuostolių atsiradimą lėmė atsakovės pasirinktas tiekėjas Acemark Enterprises Limited.

4Atsakovė byloje pareiškė priešieškinį, kuriame prašo įpareigoti ieškovą J. D. parduoti atsakovei už įstatymų nustatyta tvarka ekspertų nustatytą kainą 64 vnt., o ieškovę UAB „Vaivorykštė“ – 1 vnt. paprastųjų vardinių trečiojo asmens UAB ECAA Europe akcijų. Priešieškinyje nurodoma, kad ieškovų veiksmai nėra suderinami su UAB ECAA siekiu gauti pelną, yra neprotingi, žalingi ne tik atsakovei, bet ir visai įmonei.

5Atsakovė East China Automobile Association LTD pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prašydama sustabdyti ECAA Europe UAB pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. rugpjūčio 7 d. protokolu įforminto sprendimo Nr. 2 (papildomais piniginiais įnašais padidinti ECAA Europe UAB įstatinį kapitalą nuo 28 962 Eur iki 122 219,65 Eur, išleidžiant 322 vnt. bendrovės paprastųjų vardinių akcijų), galiojimą ir vykdymą, bei drausti atlikti su tuo susijusius bet kokius veiksmus, keičiant faktinę padėtį; sustabdyti ECAA Europe UAB pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. rugpjūčio 7 d. protokolu įforminto sprendimo Nr. 3 (patvirtinti naują ECAA Europe UAB įstatų redakciją) galiojimą ir vykdymą ir drausti atlikti su tuo susijusius bet kokius veiksmus, keičiant faktinę padėtį; sustabdyti ECAA Europe UAB pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. rugpjūčio 7 d. protokolu įforminto sprendimo Nr. 4 (rinkti vieną naują ECAA Europe UAB valdybos narį ir nauju valdybos nariu išrinkti L. S.) galiojimą ir vykdymą bei drausti atlikti su tuo susijusius bet kokius veiksmus, keičiant faktinę padėtį; sustabdyti ECAA Europe UAB pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. rugpjūčio 7 d. protokolu įforminto sprendimo Nr. 6 (sudaryti galimybę ECCA Europe UAB atsiskaityti su savo kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtu) galiojimą ir vykdymą ir drausti atlikti su tuo susijusius bet kokius veiksmus, keičiant faktinę padėtį. Prašymas argumentuojamas tuo, kad 2015 m. rugpjūčio 7 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priėmus sprendimą Nr. 2 dėl ECAA Europe UAB įstatinio kapitalo padidinimo nuo 28 962 Eur iki 122 219,65 Eur, išleidžiant 322 vnt. bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, t.y. pasikeitus bendrovės akcijų skaičiui ir jų proporcijoms, atsakovui galimai palankus teismo sprendimas iš esmės neatitiktų atsakovo teisėtų ir pagrįstų lūkesčių, nes būtų įsigyta tik dalis visų bendrovės akcijų, o didžioji dalis akcijų liktų ieškovams, be to, atsakovas formaliai prarastų galimybę savo civilines teises ginti priešieškiniu. Pažymėjo, šio sprendimo vykdymas turi būti uždraustas, o įvykdyta sprendimų dalis – sustabdyta, nes visoms ECAA Europe UAB akcijoms yra pritaikytas areštas, todėl bendras bendrovės akcijų skaičius negali būti keičiamas. Atsakovė taip pat nurodo, kad susirinkimo metu padarytais bendrovės įstatų pakeitimais siekiama visiškai eliminuoti atsakovą iš ECAA Europe UAB valdymo, panaikinti bet kokią akcininko įtaką įmonės valdymui, todėl manytina, kad ECAA Europe UAB akcijų vertė bus tik mažinama, sudarant sandorius išimtinai tik su įmonėmis, kurios susijusios su ieškovais. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taip pat grindžiamas tuo, kad ieškovams buvo žinoma, jog atsakovas prieštarauja pavienių valdybos narių rinkimui ir L. S. kandidatūrai į valdybos narius, o galimybė ECAA Europe UAB atsiskaityti su kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtu tiesiogiai kelia grėsmę akcijų vertei. Atsakovė pažymėjo, kad Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-8115-1003/2015 dėl ECAA Europe UAB 2015 m. rugpjūčio 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo pripažinimo neteisėtu bei šio susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonėmis, kuriomis sustabdytas visų 2015 m. rugpjūčio 7 d. susirinkimo sprendimų galiojimas ir vykdymas, tačiau, teismui priėmus sprendimą byloje dėl priverstinio akcijų pardavimo ir vienai iš šalių tapus ECAA Europe UAB savininku, bylos dėl ECAA Europe UAB 2015 m. rugpjūčio 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo pripažinimo neteisėtu bei šio susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais nagrinėjimas taptų nereikalingu, todėl, teismui taikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė ketina atsiimti ieškinį byloje Nr. e2-8115-1003/2015.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi netenkino atsakovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje juridinio asmens dalyviai (ieškovai) pareiškė ieškinį kitam juridinio asmens dalyviui (atsakovei) dėl priverstinio akcijų pardavimo (CK 2.115 str. 1 d.). Šio ieškinio dalykas – akcininkų reikalavimas parduoti juridinio asmens akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso kitam akcininkui, o ieškinio pagrindas – atsakovės (kito akcininko) veiksmai, kurie prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams ir negalima pagrįstai manyti, jog tie veiksmai ateityje pasikeis. Pažymėjo, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. birželio 12 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovei East China Automobile Association LTD priklausančias 35 paprastąsias vardines ECAA Europe UAB akcijas, o 2015-10-20 areštavo ieškovui J. D. priklausančias 64 paprastąsias vardines ir ieškovei UAB „Vaivorykštė“ priklausančią vieną paprastąją vardinę akciją.

9Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatė, kad Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-8115-1003/2015 dėl ECAA Europe UAB 2015 m. rugpjūčio 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo pripažinimo neteisėtu bei šio susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis sustabdytas 2015 m. rugpjūčio 7 d. pakartotiniame neeiliniame visuotiniame ECAA Europe UAB akcininkų susirinkime šių priimtų sprendimų galiojimas bei vykdymas: 1) dėl visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir akcininko, įgalioto pasirašyti akcininkų susirinkimo protokolą, išrinkimo; 2) dėl ECAA Europe UAB įstatinio kapitalo didinimo ir tuo susijusių klausimų išsprendimo; 3) dėl ECAA Europe UAB įstatų keitimo; 4) dėl ECAA Europe UAB valdybos nario rinkimo; 5) dėl ECAA Europe UAB veiklos aptarimo, strateginių sprendimų priėmimo; 6) dėl galimybės ECAA Europe UAB atsiskaityti su savo kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtu.

10Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė pasirinko savo teisių gynybos būdą pareikšdama ieškinį dėl susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir minėtoje byloje yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis sustabdytas ginčijamų susirinkimo sprendimų vykdymas, sprendė, kad pakartotinis analogiškų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje praranda teisinę prasmę ir yra netikslingas, todėl prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovė East China Automobile Association Ltd (apeliantė) prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir atsakovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Nepriklausomai nuo to, kaip baigsis Šiaulių apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-8115-1003/2015, teismas turėjo pareigą įvertinti visas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytas aplinkybes, ir nuspręsti, ar šioje byloje nurodytų susirinkimo sprendimų vykdymas, neišnagrinėjus šios bylos, turės įtakos šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymui. Minėta civilinė byla Nr. e2-8115-1003/2015 bus išnagrinėta anksčiau už šią bylą, ir panaikinus joje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, ginčijami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai bus įvykdyti, ir tuomet laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nebus galimas. Dėl to teismas privalėjo spręsti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, neatsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjama civilinė byla dėl susirinkimo sprendimų nuginčijimo. Be to, jokia įstatymo nuostata neriboja teismo taikyti analogiškas laikinąsias apsaugos priemones ir šioje civilinėje byloje, be to, prašymo tenkinimo atveju, nebūtų pažeistas ekonomiškumo principas.
  2. Skundžiama nutartis yra be motyvų, o tai yra absoliutus šios nutarties negaliojimo pagrindas. Skundžiamoje nutartyje nepasisakyta dėl to, kokią įtaką turės šioje byloje priimtam sprendimui, jei akcininkų sprendimai bus vykdomi, nedėstoma jokių argumentų, kodėl negalima taikyti laikinąsias apsaugos priemonių būtent šioje byloje. Nors prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas detaliai argumentavo jų taikymo būtinumą, tačiau teismas vengė nagrinėti šias aplinkybes, ir priimtą nutartį motyvuoti.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai J. D. ir UAB „Vaivorykštė“ prašo: 1) atskirąjį skundą palikti nenagrinėtu ir apeliacinį procesą nutraukti; 2) atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą; 3) atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Apeliantas savo atskirajame skunde suformulavo reikalavimą panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 29 d. nutartį. Kadangi tokia 2015 m. gruodžio 29 d. nutartis neegzistuoja, o apeliantės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones išspręstas visai kitos datos (2015 m. gruodžio 28 d.), t. y. kita, nutartimi, tai apeliantės atskirasis skundas paliktinas nenagrinėtu, nes apeliantė tinkamai nesuformulavo atskirojo skundo reikalavimų, apeliacinis procesas nutrauktinas arba atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas;
  2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad apeliantė prašo taikyti iš esmės analogiškas laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra pritaikytos Šiaulių apylinkės teismo 2015 rugpjūčio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-156-1003/2016. Pakartotinis analogiškų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra netikslingas, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių esmės ir paskirties bei proceso šalių proporcingumo bei lygiateisiškumo.
  3. Apeliantė neįrodė, jog atsisakius tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinus nutartį, galimai jai palankaus sprendimo įvykdymas bus apsunkintas ar neįmanomas. Be to, apeliantė nepateikė duomenų, kad ieškovai ar trečiasis asmuo mažintų galimybes dėl teismo sprendimo įvykdymo.
  4. Nagrinėjamoje byloje teismas 2015 m. spalio 20 d. nutartimi jau taikė laikinąsias apsaugos priemones ir apeliantės prašymu buvo areštuotos ieškovams priklausančios trečiojo asmens ECAA Europe UAB akcijos. Taigi atsakovės teisės ir teisėti interesai jau yra užtikrinti, o dar papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai suvaržytų ECAA Europe UAB teises ir teisėtus interesus, pažeistų proceso šalių interesų pusiausvyrą, ekonomiškumo principą.
  5. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad nutartis yra be motyvų ir egzistuoja absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vertinti ir teigti, kad pirmosios instancijos teismas neišanalizavo esminių bylos aplinkybių bei pareiškėjo 2015 m. gruodžio 21 d. prašyme pateiktų argumentų ir paaiškinimų.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Apeliacinės instancijos teismas, pirmiausia, pažymi, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nutraukti apeliacinį procesą vien dėl to, jog atsakovė, teikdama atskirąjį skundą, suklydo dėl skundžiamos teismo nutarties datos. Iš atskirojo skundo argumentų matyti, jog atsakovė prašo panaikinti būtent Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovų prašymas nutraukti apeliacinį procesą atmestinas.

17Iš nagrinėjamos bylos matyti, kad byloje kilo ginčas dėl atsakovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. 1) sustabdyti ECAA Europe UAB pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. rugpjūčio 7 d. protokolu įforminto sprendimo Nr. 2 (papildomais piniginiais įnašais padidinti ECAA Europe UAB įstatinį kapitalą nuo 28 962 Eur iki 122 219,65 Eur, išleidžiant 322 vnt. bendrovės paprastųjų vardinių akcijų), galiojimą ir vykdymą, bei drausti atlikti su tuo susijusius bet kokius veiksmus, keičiant faktinę padėtį; 2) sustabdyti ECAA Europe UAB pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. rugpjūčio 7 d. protokolu įforminto sprendimo Nr. 3 (patvirtinti naują ECAA Europe UAB įstatų redakciją) galiojimą ir vykdymą ir drausti atlikti su tuo susijusius bet kokius veiksmus, keičiant faktinę padėtį; 3) sustabdyti ECAA Europe UAB pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. rugpjūčio 7 d. protokolu įforminto sprendimo Nr. 4 (rinkti vieną naują ECAA Europe UAB valdybos narį ir nauju valdybos nariu išrinkti L. S.) galiojimą ir vykdymą bei drausti atlikti su tuo susijusius bet kokius veiksmus, keičiant faktinę padėtį; 4) sustabdyti ECAA Europe UAB pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. rugpjūčio 7 d. protokolu įforminto sprendimo Nr. 6 (sudaryti galimybę ECCA Europe UAB atsiskaityti su savo kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtu) galiojimą ir vykdymą ir drausti atlikti su tuo susijusius bet kokius veiksmus, keičiant faktinę padėtį. Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl atsakovė pateikė atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, jog atskirasis skundas yra iš esmės nepagrįstas.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio (priešieškinio) reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą.

19Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės ieškovų atžvilgiu taikytinos tik nustačius grėsmę būsimo galimai palankaus atsakovei teismo sprendimo įvykdymui. Pirmosios instancijos teismas nenustatė poreikio taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes nenustatė kad, jų netaikius, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas galimai atsakovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Pirmosios instancijos teismas šią nutartį grindė tuo, kad kitoje civilinėje byloje yra taikytos iš esmės analogiškos atsakovės prašomoms laikinosios apsaugos priemonės, be to, teismas pažymėjo, kad atsakovės priešieškinis yra užtikrintas anksčiau pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. spalio 20 d. areštavo ieškovui J. D. priklausančias 64 paprastąsias vardines ir ieškovei UAB „Vaivorykštė“ priklausančią vieną paprastąją vardinę akciją priešieškinio reikalavimui užtikrinti, o Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-156-1003/2016 taikė laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis sustabdytas 2015 m. rugpjūčio 7 d. pakartotiniame neeiliniame visuotiniame ECAA Europe UAB akcininkų susirinkime šių priimtų sprendimų galiojimas bei vykdymas: 1) dėl visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir akcininko, įgalioto pasirašyti akcininkų susirinkimo protokolą, išrinkimo; 2) dėl ECAA Europe UAB įstatinio kapitalo didinimo ir tuo susijusių klausimų išsprendimo; 3) dėl ECAA Europe UAB įstatų keitimo; 4) dėl ECAA Europe UAB valdybos nario rinkimo; 5) dėl ECAA Europe UAB veiklos aptarimo, strateginių sprendimų priėmimo; 6) dėl galimybės ECAA Europe UAB atsiskaityti su savo kreditoriais prekėmis ar kitu bendrovės turtu.

21Tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė turi įrodyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nagrinėjamu atveju atsakovė priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovą J. D. parduoti atsakovei už įstatymų nustatyta tvarka ekspertų nustatytą kainą 64 vnt., o ieškovę UAB „Vaivorykštė“ – 1 vnt. paprastųjų vardinių trečiojo asmens UAB ECAA Europe akcijų. Priešieškinyje nurodoma, kad ieškovų veiksmai nėra suderinami su UAB ECAA siekiu gauti pelną, yra neprotingi, žalingi ne tik atsakovei, bet ir visai įmonei. Tačiau apeliantė nepateikė duomenų, kad netaikius jos prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, galimas teismo sprendimas dėl priverstinio akcijų pardavimo gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadinasi, atsakovė neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 185 str.). Be to, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo motyvui, kad atsakovės priešieškinis yra užtikrintas Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartimi.

22Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju pagrįstai pažymėjo aplinkybę, kad atsakovės iš esmės analogiškos prašomoms laikinosios apsaugos priemonės yra taikytos kitoje civilinėje byloje. Atsakovės argumentas, kad kita civilinė byla gali būti išnagrinėta anksčiau nesudaro pagrindo tiek šiuo metu, tiek skundžiamos nutarties priėmimo metu taikyti atsakovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes, pirma, atsakovė nepateikė duomenų, jog jų netaikius kyla grėsmė jai galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o, antra, nei skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, nei ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai reikšti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tuo atveju, jei atsirastų aplinkybių, dėl kurių būsimo galimo atsakovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba tapti neįmanomas.

23Apeliantė taip pat nurodo, kad skundžiama nutartis naikintina, nes ji nemotyvuota. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinį, nesutinka su nurodytu apeliacinio skundo argumentu.

24Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas vadovavosi CPK normomis, rėmėsi byloje esančiais ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, todėl konstatuoti, kad nutartis yra absoliučiai negaliojanti, nėra pagrindo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką net ir nepakankamas teismo sprendimo (nutarties) motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Šis pagrindas taikytinas tik tuo atveju, kai sprendimas (nutartis) yra visiškai be motyvų. Jei teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu tik tada, jeigu sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (CPK 329 str. 1 d.). Jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2013). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas nebūtų pasisakęs dėl esminių prašymo argumentų ar visiškai neargumentavęs savo sprendimo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nenustatęs grėsmės galimai atsakovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, pagrįstai atmetė atsakovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nenustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, todėl apeliantės atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

26Ieškovai pateikė prašymą atlyginti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Tačiau pastebėtina, kad ieškovai bylinėjimosi išlaidų dydžio pagrindžiančių dokumentų nepateikė (CPK 178 straipsnis), be to, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas turi būti išspręstas išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 88, 93, 98 straipsniai, 270 straipsnio 5 dalies 4 punktas), priklausomai nuo visos bylos baigties, o ne nuo atskiro procesinio veiksmo byloje rezultato (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-302-516/2016), todėl ieškovams bylinėjimosi išlaidų atlyginimas iš atsakovės East China Automobile Association Ltd šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nepriteisiamas.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai UAB „Vaivorykštė“ ir J. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovė byloje pareiškė priešieškinį, kuriame prašo įpareigoti... 5. Atsakovė East China Automobile Association LTD pateikė prašymą taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi netenkino... 8. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje juridinio asmens dalyviai... 9. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų... 10. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė pasirinko savo teisių gynybos... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovė East China Automobile Association Ltd (apeliantė)... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai J. D. ir UAB „Vaivorykštė“... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo... 16. Apeliacinės instancijos teismas, pirmiausia, pažymi, kad nagrinėjamu atveju... 17. Iš nagrinėjamos bylos matyti, kad byloje kilo ginčas dėl atsakovės... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas, dalyvaujančių byloje ar... 19. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės ieškovų... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. spalio... 21. Tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė... 22. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 23. Apeliantė taip pat nurodo, kad skundžiama nutartis naikintina, nes ji... 24. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad priimdamas skundžiamą nutartį,... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios... 26. Ieškovai pateikė prašymą atlyginti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas už... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti...