Byla e2-302-516/2016
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. D. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 22 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. e2-893-480/2016 pagal ieškovų A. J., V. K. K., G. M. ieškinį atsakovams E. D., S. D., Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, (tretieji asmenys L. B. ir uždaroji akcinė bendrovė „Rimkirta“) dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teisėtumo.

4Ieškovai A. J., V. K. K., G. M. kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš atsakovų E. D., S. D. ir Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės miškų tarnybos, solidariai: 1) 131 639,53 Eur dydžio turtinę žalą, patirtą dėl miško, esančio (duomenys neskelbtini), neteisėto iškirtimo: A. J. – 32 957,22 Eur (715/3579 dalis), V. K. K. – 33 002,86 Eur (176/3579 dalis), G. M. – 65 679,45 Eur (1432/3579 dalis); 2) 4 500 Eur dydžio neturtinę žalą, patirtą dėl miško, esančio (duomenys neskelbtini), neteisėto iškirtimo: kiekvienam iš ieškovų po 1 500 Eur; 3) bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams E. D. ir S. D. priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus už 136 139,53 Eur sumą, uždraudžiant juos bet kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti, tačiau paliekant atsakovams juos saugoti ir naudotis, o nustačius, kad atsakovai tokio turto neturi ar turi nepakankamai, areštuoti ir atsakovų pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir trečiuosius asmenis, taip pat bankų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovais. Ieškovai nurodė, kad 2014 m. balandžio mėnesį sužinojo, jog buvo neteisėtai iškirsta jiems kartu su atsakove E. D. priklausančio miško dalis. Valstybinei miškų tarnybai neprieštaraujant ir nekontroliuojant, atsakovai E. D. ir S. D., neturėdami ieškovų sutikimo, pažeisdami įstatymo nuostatas, nustatytą teisės kirsti mišką įgijimo tvarką, iškirto miško dalį, taip padarydami didelę žalą ne tik ieškovams, bet ir aplinkai. Ieškovų įsitikinimu, atsakovams, kaip fiziniams asmenims, ieškovų pareikštų reikalavimų suma (136 139,53 Eur) yra akivaizdžiai didelė, todėl egzistuoja reali grėsmė, kad, nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas. Be to, ieškovų nuomone, atsižvelgiant į atsakovų savavališkumą, iškertant mišką bei parduodant gautą medieną, egzistuoja reali nesąžiningo elgesio tąsos grėsmė – atsakovai gali imtis nesąžiningų veiksmų, siekdami sutrukdyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba padaryti jų taikymą nebeįmanomą, todėl yra pagrindas laikinąsias apsaugos priemones taikyti atsakovams nepranešus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 22 d. nutartimi areštavo atsakovams E. D. ir S. D. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei turtines teises, esančius pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, už bendrą 136 139,53 Eur sumą, leisdamas atsakovams areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždrausdamas turtu disponuoti, o nustačius, kad atsakovai neturi pakankamai materialaus turto, nurodė areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, leidžiant atsakovams iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovais bei kiekvieną mėnesį disponuoti piniginių lėšų dalimi, kuri sudaro vieno minimalaus mėnesio atlyginimo sumą (MMA).

8Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, jog pagal ieškovų pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovams palankus sprendimas. Teismas, įvertinęs ieškinyje nurodytus motyvus, rašytinius įrodymus bei aplinkybes, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti suma fiziniams asmenims yra labai didelė (136 139,53 Eur), teismas neturi duomenų apie atsakovams priklausantį turtą bei gaunamas pajamas, sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovų turtui, atsakovai gali turtą perleisti tretiesiems asmenims. Teismas pažymėjo, kad ieškovams nepateikus tikslių duomenų apie atsakovams priklausantį turtą, vadovaujantis ekonomiškumo principu ir siekiant užtikrinti šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – areštas atsakovams priklausančiam nekilnojamajam, kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms, o jų nepakankant – piniginėms lėšoms bankų sąskaitose už bendrą 136 139,53 Eur sumą, leidžiant atsakovams iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovais bei disponuoti ta areštuotų piniginių lėšų dalimi, kuri sudaro vieno minimalaus mėnesio atlyginimo sumą (MMA).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas S. D. atskirajame skunde prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartį, sumažinant atsakovams taikytino arešto mastą iki 68 069,76 Eur. Atskirajame skunde atsakovas nurodė, kad ieškovai solidariais atsakovais nurodė sutuoktinius S. D. ir E. D. bei Lietuvos Respubliką, atstovaujamą Valstybinės miškų tarnybos. Taigi, jeigu teismas tenkintų ieškinį pilna apimtimi, atsakovai S. D. ir E. D. bei Lietuvos Respublika turėtų atlyginti žalą lygiomis dalimis, t. y. per pusę, o tai sudarytų 68 069,76 Eur, todėl skundžiama nutartimi atsakovų S. D. ir E. D. turtas areštuotas už dvigubai didesnę sumą nei galima, todėl arešto mastas turėtų būti mažinamas.

11Ieškovai A. J., V. K. K., G. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo nutraukti apeliacinį procesą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 22 d. nutarties dalies, kuria areštuotas E. D. priklausantis turtas, ir atmesti atsakovo S. D. atskirąjį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

    1. Nutartimi teisėtai areštuotas atsakovų S. D. ir E. D. turtas ieškovų pateiktų reikalavimų apimtyje. Pagal teismų praktiką, esant solidariai skolininkų atsakomybei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai kartu, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį, ieškovas turi teisę pasirinkti atsakovą, iš kurio išieškoti priteistą sumą, todėl turi teisę pasirinkti ir atsakovus, kuriems taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Taigi atsakovo argumentai, kad tenkinus ieškinį, sutuoktiniai ir Lietuvos valstybė turėtų atlyginti po pusę žalos, atmestini.
    2. Atsakovas S. D. kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokio dokumento, kuris patvirtintų atsakovės E. D. S. D. suteiktus įgaliojimus atstovauti jos interesus nagrinėjamoje byloje. Todėl atsakovo reikalavimas sumažinti tiek jam, tiek jo sutuoktinei taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, yra nepagrįstas. Apeliacinis procesas dėl skundžiamos nutarties pakeitimo ta dalimi, kuria nutarta areštuoti E. D. priklausantį turtą, nutrauktinas.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

14Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė atsakovų E. D. ir S. D. turtui areštą už visą ieškinio sumą, nors ieškovai ieškinyje pareiškė reikalavimus solidariems atsakovams S. D., E. D. ir Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Valstybinės miškų tarnybos.

15Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo esant abiem pirmiau nurodytoms sąlygoms, o apeliantas šių sąlygų egzistavimo neginčijo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

16Apelianto įsitikinimu, teismo pritaikyto arešto mastas yra per didelis ir todėl mažintinas.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek ir bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek ir jos dalį. To paties straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad bendraskoliai yra įpareigoti iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė.

18Kaip matyti iš pirmiau nurodytų teisės normų, skolininkų solidarios prievolės, grindžiamos principu „vienas už visus, visi už vieną“, atveju nėra nustatomos visų skolininkų dalys ir nėra preziumuojama, kad dalys yra lygios, kaip kad dalinės prievolės atveju. Esant solidariajai prievolei kreditorius gali reikalauti, jog tik vienas (ar tik kai kurie) iš solidariųjų skolininkų įvykdytų visą prievolę. Todėl, priešingai nei teigia apeliantas, ieškovų ieškinio reikalavimų patenkinimo atveju, ieškovai išsaugotų teisę reikalauti iš E. D. ir S. D. ne tik pusę ieškinio sumos, tačiau visus 136 139,53 Eur. Be to, pastebėtina ir tai, kad apeliantas nepateikė jokių argumentų, kodėl save ir sutuoktinę E. D. jis laiko vienu bendru atsakovu, kuris turėtų atlyginti tik pusę priteistos žalos, o ne 2/3.

19Kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė ieškovai, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau buvo išaiškinta, kad kadangi esant solidariajai skolininkų atsakomybei, kreditorius turi teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį, todėl ieškovas turi teisę ir pasirinkti atsakovą, iš kurio išieškoti priteistą sumą, o taip pat pasirinkti ir atsakovus, kuriems taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-813/2014; 2010 m. balandžio 29 d. nutartį cvilinėje byloje Nr. 2-472-2010, kt.)

20Įvertinus pirmiau nurodytą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai, ieškovams pasirinkus, jog laikinosios apsaugos priemonės būtų taikomos tik atsakovų S. D. ir E. D. turtui, areštavo pastarųjų turtą už visą ieškinio sumą. Remiantis tuo, kas nurodyta, nėra teisinio ir faktinio pagrindo keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo turinį, CPK 44 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl privalomo bendrininkavimo, CK 6.14 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad teismo priimtas sprendimas dėl kreditoriaus ir vieno iš bendraskolių ginčo turi įtakos ir kitiems bendraskoliams, taip pat kitas solidariąją prievolę reguliuojančias nuostatas, priėjo išvadą, jog nagrinėjamu atveju, nepaisant to, kad S. D. nepateikė įgaliojimo atstovauti savo sutuoktinę E. D., pagrindo nutraukti apeliacinį procesą dalyje dėl E. D. turtui taikyto arešto masto nėra.

22Ieškovai pateikė prašymą prijungti bylinėjimosi išlaidų patyrimo faktą bei dydį patvirtinančius įrodymus ir priteisti iš atsakovo S. D. jų patirtas bylinėjimosi išlaidas už advokato konsultacijas ir atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Tačiau pastebėtina, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas turi būti išspręstas išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 88, 93, 98 straipsniai, 270 straipsnio 5 dalies 4 punktas), priklausomai nuo visos bylos baigties, o ne nuo atskiro procesinio veiksmo byloje rezultato, todėl ieškovams bylinėjimosi išlaidų atlyginimas iš S. D. šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nepriteisiamas.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir... 4. Ieškovai A. J., V. K. K., G. M. kreipėsi į teismą, prašydami priteisti iš... 5. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 22 d. nutartimi areštavo atsakovams E.... 8. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta akivaizdžių... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas S. D. atskirajame skunde prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2015... 11. Ieškovai A. J., V. K. K., G. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 15. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 16. Apelianto įsitikinimu, teismo pritaikyto arešto mastas yra per didelis ir... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.6 straipsnio 4... 18. Kaip matyti iš pirmiau nurodytų teisės normų, skolininkų solidarios... 19. Kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė ieškovai, Lietuvos... 20. Įvertinus pirmiau nurodytą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką,... 21. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo turinį, CPK 44... 22. Ieškovai pateikė prašymą prijungti bylinėjimosi išlaidų patyrimo faktą... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 24. Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą....