Byla 2A-1246-577/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvygos Mardosevič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo E. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo TEO LT, AB ieškinį atsakovui E. Z. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas TEO LT, AB su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo E. Z. 2 805,83 Lt skolos už suteiktas telekomunikacijų paslaugas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 84 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas nurodė, kad atsakovo pageidavimu jam sutartinės prievolės pagrindu 2008 m instaliuotos telefonijos paslaugos, interneto prieigos ir daugiakanalės televizijos paslaugos. Teikiamos balso telefonijos paslaugos linija Nr. 834047186 pagal mokėjimo planą „Bazinis“, interneto paslaugos pagal mokėjimo planą „Optimalus plius“ ir daugiakanalės televizijos retransliacijos paslaugos. Paaiškino, kad panaudos pagrindu atsakovui buvo išduotas televizijos priedėlis, kuris turėjo būti grąžintas pasibaigus sutartiniams santykiams, perduota belaidžio interneto pakuotė (modemas). Taip pat ieškovas nurodė, kad su atsakovu pasirašytinai buvo suderinti minimalūs paslaugomis naudotis terminai, t.y. interneto prieiga, balso telefonija ir daugiakanale televizija atsakovas įsipareigojo naudotis ne trumpiau kaip iki 2010-10-07, o priešingu atveju, atsakovas įsipareigojo grąžinti visas jam suteiktas nuolaidas, kurias gavo paslaugų teikimo pradžioje. Atsakovui buvo suteiktos tokios nuolaidos: 211,86 Lt nuolaida telefono linijos įrengimui, 152,54 Lt nuolaida belaidžio interneto pakuotei (modemui), 211,86 Lt nuolaida interneto aktyvavimui, 393,41 Lt nuolaida „Optimalus plius“ interneto mėnesiniam mokesčiui, 529,66 Lt nuolaida daugiakanalės televizijos aktyvavimui ir 353,04 Lt nuolaida televizijos mėnesiniam mokesčiui, iš viso buvo suteikta nuolaidų už 1 852,37 Lt. Ieškovas tvirtino, kad atsakovas ne visuomet apmokėdavo pateiktas sąskaitas, atsiskaitymai po 2009-11-02 padarytos 80,97 Lt įmokos nutrūko, todėl 2010-01-12 atsakovas buvo skambučiu informuotas apie skolos sumokėjimą, 2010-01-19 jam siųstas įspėjamasis laiškas, bet atsakovas į raginimus susimokėti už teikiamas paslaugas, nereagavo. 2010-03-04 sutartiniai santykiai buvo nutraukti už skolas su nurodytomis pasekmėmis. Ieškovas pažymėjo, kad iš atsakovo prašoma atsiskaityti tik už skolą, susidariusią iki sutartinių santykių nutraukimo momento, t.y. iki 2010-03-04. Ieškovo atstovė paaiškino, kad 2010 metų sausio mėnesį atsakovui buvo visiškai ribojamos paslaugos, tačiau pagal taisykles atsakovas privalo mokėti paslaugų mėnesinius mokesčius. Taip pat ieškovo atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad pas atsakovą yra likęs galinės įrangos priedėlis, kurio dėl jiems nežinomų priežasčių atsakovas negrąžina, todėl į prašomą priteisti sumą įeina ir priedėlio kaina, kuri sudaro 400 Lt.

4Atsakovas E. Z. su ieškiniu nesutiko, pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti. Atsakovas patvirtino, kad tarp jo ir ieškovo buvo 2008-10-07 sudarytos sutartys dėl trijų ryšio paslaugų, pagal kurias ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už gautas paslaugas pagal ieškovo pateiktas sąskaitas. Atsakovas nurodė, kad ieškovas pažeidė LR CK 6.189 str. nuostatas, t.y. vienašališkai nutraukdavo televizijos „GALA“ ir interneto tiekimo paslaugas, o gavęs atsakovo pretenzijas, vėl atnaujindavo tiekiamas paslaugas. Taip pat atsakovas tvirtino, kad nuo 2009-07-01 ieškovas sugalvojo naują mokestį - skolos administravimo mokestį, kas prieštarauja teisinės logikos principui ir šalių lygiateisiškumo principui ir teigia, kad tai yra esminės sąlygos pakeitimas ir laikoma nesąžininga atsakovo atžvilgiu. Atsakovas nesutiko su nauju mokesčio įvedimu ir pareikalavo sutartį nutraukti dėl esminės sutarties sąlygos pakeitimo, kai ieškovas 2009-07-01 vienašališkai pakeitė paslaugų sutartį. Atsakovas paaiškino, kad sutartį nutraukė žodžiu, kadangi ieškovo buveinės Ukmergės mieste nėra, o važiuoti į Vilnių ar Kauną yra atsakovui ekonomiškai nenaudinga. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu visiškai nesutinka, patvirtino, kad yra kelis kartus sumokėjęs priskaičiuotą skolos administravimo mokestį. Paaiškino, kad ginčas tarp šalių kilo dėl naujai įvesto skolos administravimo mokesčio, todėl jis telefonu pareiškė ieškovui, kad sutartį nutraukia vienašališkai. Atsakovas patvirtino, kad raštu į ieškovą dėl sutarties nutraukimo nesikreipė. Be to, atsakovas prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

5Ukmergės rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo E. Z. ieškovo naudai 2 317,83 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-05-02, nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 69,53 Lt žyminio mokesčio. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad atsakovas užsisakė iš ieškovo paslaugas, kuriose nurodytas trumpiausias paslaugomis naudojimosi terminas, t.y. televizijos paslauga ir interneto paslauga atsakovas įsipareigojo naudotis ne trumpiau kaip iki 2011-10-07, telefono ryšio paslauga naudotis ne trumpiau kaip iki 2010-10-07, skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo paslauga naudotis ne trumpiau kaip iki 2011-10-03. Šalys laisva valia sudarė rašytinę sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už teikiamas paslaugas atsiskaityti tinkamai, t.y. laiku pagal pateiktas ieškovo sąskaitas - faktūras. Iš atsakovo E. Z. paaiškinimų buvo nustatyta, kad ieškovas įvedė naują skolos administravimo mokestį, kuris, pasak atsakovo, pažeidė esmines sutarties sąlygas, todėl už teikiamas paslaugas atsakovas ir nemokėjo bei vienašališkai nutraukė sutartį apie tai skambučiu pranešęs ieškovui. Teismas iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatė, kad vienašališkai atsisakyti visų arba dalies užsakytų paslaugų arba nutraukti su TEO LT, AB sudarytą paslaugų teikimo sutartį klientas gali tik įspėjęs TEO LT, AB raštu prieš Taisyklėse numatytą terminą. Vadovaudamasis CK 6.183 str. 1 d., pirmos instancijos teismas konstatavo, kad rašytinė sutartis, kurioje yra išlyga, jog sutartį pakeisti ar papildyti arba ją nutraukti galima tik raštu, negali būti pakeista, papildyta ar nutraukta kitokiu būdu, todėl sprendė, jog atsakovo žodinis vienašališkas sutarties nutraukimas negali būti laikytinas tinkamu. Taip pat pirmos instancijos teismas nustatė, kad atsakovui pasirašant sutartis buvo suteiktas TV priedėlis, belaidžio interneto pakuotė, televizijos priedėlis, atkodavimo kortelė, o paslaugų užsakymuose nurodyta, kad atsakovui atsisakius nurodytų paslaugų nesibaigus nurodytam trumpiausiam naudojimosi paslaugų terminui, sutartyje nustatyta tvarka turi būti grąžintos visos suteiktos nuolaidos, kurios nagrinėjamu atveju sudaro 1 852,37 Lt. Atsakovas jam suteiktų nuolaidų sumos neginčijo, todėl pirmos instancijos teismas nusprendė, kad atsakovui suteiktų nuolaidų suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai. Iš ieškovo teismui pateiktų sąskaitų - faktūrų teismas nustatė, kad atsakovas, dar nepasibaigus sutartyje numatytam sutartam trumpiausiam paslaugų naudojimosi terminui, nuo 2009 m. lapkričio mėnesio už paslaugas nemokėjo. Be to, teismas nustatė, kad skolos už suteiktas telekomunikacijų paslaugas lentelėje (b.l. 165) skolos suma 583,09 Lt nesutampa su 573,45 Lt skolos suma nurodyta ieškovo pateiktose PVM sąskaitose- faktūrose (nuskaičius skolos administravimo ir paslaugos teikimo atnaujinimo mokesčius). Kadangi ieškovas vienašališkai sutartį nutraukė 2010-03-04, paslaugas teikti nustojo 2010-01-19, todėl teismas 95,03 Lt sumos už 2010 metų vasario mėnesį ir 12,69 Lt sumos už 2010 metų kovo mėnesį nepriteisė.

6Pirmos instancijos teismas iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 465,46 Lt už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2009-11-02 iki 2010-02-01; iš viso ieškovui iš atsakovo teismas priteisė 2 317,83 Lt, 5 procentus metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-05-02, nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 69,53 Lt žyminio mokesčio. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Be to, pirmos instancijos teismas atmetė atsakovo prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo ieškovui.

7Atsakovas E. Z. apeliaciniu skundu prašo: 1) panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; 2) prijungti prie bylos naujus įrodymus; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas; 4) bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; 5) apeliacinės instancijos teismui priėmus naują sprendimą – skirti ieškovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei iki 50 procentų šios baudos skirti atsakovui; 6) atskirąją nutartimi pranešti prokurorui dėl ieškovo veiksmų, kurie turi nusikalstamos veikos požymių. Visų pirma, apeliantas tvirtina, kad byla pirmos instancijos teisme buvo išnagrinėta neginant vartotojo, kaip silpnesnės šalies, interesų. Pasak apelianto, pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino materialinės teisės normas bei netinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus, todėl nepagrįstai tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą sutartį kvalifikavo kaip standartinę, o ne kaip specialiose teisės normose ir aktuose numatytus sudaromoms sutartims taikytinos paslaugas reglamentuojančias specialiuose teisės normose kvalifikuotas sutartis. Apeliantas tvirtina, kad nagrinėjamu atveju turėjo būti taikomi įstatymuose įtvirtinti viešosioms sutartimis taikytini sutarčių laisvės principo ribojimai bei tokiems santykiams reguliuoti įtvirtintos specialiosios teisės normos. Spręsdamas dėl sutarties kvalifikavimo, apelianto įsitikinimu, pirmos instancijos teismas turėjo remtis CK 6.716-6.724 str. Kadangi tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta viešoji paslaugų teikimo sutartis, todėl jai turėjo galioti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 str. 1 ir 2 d., Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės ir kt. Taigi, neteisingai pritaikius materialinės teisės normas, apelianto vertinimu, teismas pažeidė atsakovo teises. Taip pat apeliantas atkreipia dėmesį, kad dėl to, jog neteisingai buvo kvalifikuota sutartis, teismas neteko galimybės ex officio konstatuoti pačios sutarties niekinio sudarymo. Pasak atsakovo, prijungus prie bylos naujus rašytinus įrodymus ir prejudicinius faktus, apeliacinės instancijos teismas gali taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes – pripažinti sandorį niekiniu. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismo sprendimas buvo priimtas pažeidžiant esminius civilinio proceso principus. Apeliantas teigia, kad pirmos instancijos teismas tyrė tik tuos įrodymus, kuriuos į bylą teikė ieškovas, o atsakovo teikti įrodymai ir prašymai išreikalauti įrodymus buvo vertinami atmestinai. Pažymi, kad pirmos instancijos teismas nepasisakė dėl atsakovo argumento, kad ieškovas vienašališkai pakeitė pačią paslaugų sutartį, t.y. po 2008-10-07 pasirašytos sutarties su atsakovu, 2009-04-01 sugalvojo naują skolos administravimo mokestį, tuo faktiškai pakeisdamas sutarties sąlygas, nes buvo įvesti papildomi mokėjimai, kurie sutartyje nebuvo numatyti. Be to, apeliantas pažymi, kad pasirašant Sutartį su ieškovu 2008-10-07, dar nebuvo papildyta nei standartinė sutartis, nei paslaugų teikimo taisyklės, šiuose dokumentuose nebuvo nurodyti nauji mokesčiai. Atsakovas tvirtina, kad ieškovas neįrodė, jog su šiais mokesčiais ieškovas buvo supažindintas iki sutarties pasirašymo. Taip pat apeliantas teigia, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja prejudiciniai faktai, tačiau pirmos instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos išreikalauti ir taip pažeidė atsakovo teises.

8Ieškovas TEO LT, AB atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas pritaikė teisės normas, ginančias atsakovą kaip vartotoją ir silpnesniąją šalį ir tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius kvalifikavo kaip vartojimo. Taip pat ieškovas teigia, kad ginčijamo sprendimo priėmimui neprijungta atsakovo prašyta civilinė byla neturi jokios reikšmės, nes nei skolos administravimo mokesčio, nei paslaugų teikimo atnaujinimo mokesčio ieškiniu iš atsakovo nebuvo reikalaujama. Be to, ieškovas pažymi, kad apelianto teiginiai, jog pirmos instancijos teismas neteisingai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, yra niekuo nepagrįsti. Atkreipia dėmesį, kad atsakovas, bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, neginčijo jam suteiktų nuolaidų sumos. Ieškovo nuomone, nebuvo jokio pagrindo tarp šalių sudarytą sandorį pripažinti niekiniu.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008-10-07 buvo tarp ieškovo ir atsakovo pasirašytas daugiakanalės televizijos paslaugų užsakymas Nr. 26222196 (b.l. 12), interneto paslaugos užsakymas Nr. 26222161 (b.l. 13), viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų užsakymas Nr. 26222043 (b.l. 14), 2008-10-09 skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo paslaugos užsakymas Nr. 26202643 (b.l. 15) bei televizijos programų retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų paslaugų teikimo sutartis (b.l. 16). Kaip matyti iš pateiktų užsakymų ir sutarties, atsakovas užsisakė iš ieškovo paslaugas, kuriose nurodytas trumpiausias paslaugomis naudojimosi terminas, t.y. televizijos paslauga ir interneto paslauga atsakovas įsipareigojo naudotis ne trumpiau kaip iki 2011-10-07, telefono ryšio paslauga naudotis ne trumpiau kaip iki 2010-10-07, skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo paslauga naudotis ne trumpiau kaip iki 2011-10-03. Atsakovui pasirašant užsakymus buvo suteiktas TV priedėlis, belaidžio interneto pakuotė, televizijos priedėlis, atkodavimo kortelė. Paslaugų užsakymuose nurodyta, kad atsakovui atsisakius nurodytų paslaugų nesibaigus nurodytam trumpiausiam naudojimosi paslaugų terminui, sutartyje nustatyta tvarka turi grąžinti visas suteiktas nuolaidas. Iš ieškovo pateiktos skolos už telekomunikacijų paslaugas apskaičiavimo lentelės matyti, kad atsakovui buvo suteikta iš viso nuolaidų už 1 852,37 Lt, t.y. 211,86 Lt nuolaida telefono linijos įrengimui, 152,54 Lt nuolaida belaidžio interneto pakuotei, 211,86 Lt nuolaida optimalaus interneto įrengimui, 393,41 Lt nuolaida „Optimalus plius“ interneto mėnesiniam mokesčiui, 529,66 Lt TV paslaugos aktyvavimui, 353,04 Lt nuolaida TVA paslaugų mėnesiniam mokesčiui. Atsakovas jam suteiktų nuolaidų sumos neginčijo. Kaip matyti iš pateiktos rašytinės sutarties 7.3. punkto (b.l. 84), sutartis galėjo būti nutraukta taisyklėse numatytais atvejais. Iš pateiktų taisyklių (b.l. 57-62, 86-91, 92-97) matyti, kad atsisakyti visų arba dalies užsakytų paslaugų arba nutraukti su TEO sudarytą Paslaugų teikimo sutartį Klientas galėjo įspėjęs TEO raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki rašte nurodytos Paslaugos atsisakymo ar sutarties nutraukimo dienos (b.l. 61, TEO LT, AB Daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo taisyklės). Taip pat minėtų taisyklių 38 punktas numato, kad jei klientas nesutinka su Paslaugų tarifų padidinimu ir (arba) su taisyklių pakeitimu, tai jis turi teisę atsisakyti paslaugų, įspėjęs TEO raštu ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paslaugų tarifų padidinimo ir (arba) esminių taisyklių pakeitimo. Tokia pati sąlyga numatyta ir kitose taisyklėse - interneto prieigos paslaugų taisyklių 39 punkte numatytas 14 kalendorinių dienų terminas (b.l. 96), AB viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklių 40 punkte numatytas 5 darbo dienų terminas (b. l. 90). Kaip matyti iš į bylą pateiktų sąskaitų bei atsakovo paaiškinimų, jis buvo sumokėjęs 5 Lt dydžio skolos administravimo mokestį, paslaugomis naudojosi toliau, o nuo 2009-11-02 nustojo mokėti įmokas ieškovui. Iš ieškovo pateiktų sąskaitų už laikotarpį nuo 2009-10-01 iki 2010-03-04 (b.l. 17-24) matyti, kad atsakovui buvo taikomi sekantys mokesčiai - 2,48 Lt už popierinių PVM sąskaitų- faktūrų siuntimą paštu, 19,01 Lt mėnesinis mokestis už mokėjimo planą „Bazinis“, 40,49 Lt mėnesinis mokestis už interneto planą „Optimalus plius“, 28,92 Lt už televizijos paslaugų mėnesinį mokestį ir 4,13 Lt už „Kino“ TV paketą. Iš ieškovo teismui sąskaitų - faktūrų matyti, kad atsakovas, dar nepasibaigus sutartyje numatytam sutartam trumpiausiam paslaugų naudojimosi terminu, nuo 2009 m. lapkričio mėnesio už paslaugas nemokėjo. Atsakovas pats patvirtino, kad nutraukė sąskaitų apmokėjimą. Ieškovas ryšio paslaugų tiekimą atsakovui nutraukė 2010-01-19 (b.l. 150), o sutartį su atsakovu vienašališkai nutraukė 2010-03-04. Vadovaujantis taisyklėmis, ieškovas už laikotarpį nuo 2010-01-19 iki 2010-03-04 skaičiavo atsakovui paslaugų mėnesinius mokesčius. Ieškovas pagal pateiktą lentelę (b.l. 165) nurodė, kad atsakovas jam skolingas 2 805,83 Lt., skolą sudaro 1852,37 Lt suteiktos nuolaidos, 400 Lt galinės įrangos kaina bei 583,09 Lt skola už suteiktas paslaugas. Pirmos instancijos teismas priteisė iš atsakovo E. Z. 2 317,83 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-05-02, nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, nes, pasak atsakovo, teismas neteisingai kvalifikavo tarp šalių pasirašytą sutartį, todėl nepagrįstai ex officio nekonstatavo to, kad tarp šalių sudaryta sutartis yra niekinė. Apeliantas tvirtina, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta viešoji paslaugų teikimo sutartis. Ieškovas pirmos instancijos teismo sprendimą prašo palikti nepakeistą.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.59 straipsnyje nurodyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, klientas už suteiktas paslaugas privalo sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Jeigu viena šalis prievolės nebegali įvykdyti dėl aplinkybės, už kurią ji atsako, antra šalis turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti visa, ką ji įvykdė, taip pat atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius (CK 6.62 str. 2 d.).

13Vadovaujantis CK 6.716 str. 1 d., kurioje nustatyta, jog klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui už suteiktas fiksuoto telefoninio ryšio ir interneto paslaugas. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas prievolių tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai pagrįstai buvo priteista 465,46 Lt už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2009-11-02 iki 2010-02-01. Atsakovas, bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, teigė, kad ieškovas, įvesdamas naują skolos administravimo mokestį, pažeidė esmines sutarties sąlygas, todėl už teikiamas paslaugas nemokėjo ir sutartį nutraukė vienašališkai, apie tai skambučiu pranešęs ieškovui. Sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad atsakovas, nesutikdamas su nauju paslaugos mokesčiu, turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, tačiau tik raštu apie tai informavęs ieškovą pagal taisyklėse numatytą tvarką (CK 6.183 str. 1 d.).

14Taip pat, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto teiginiai, kad pirmos instancijos teismas pritaikė netinkamas materialinės teisės normas, yra atmestini kaip nepagrįsti. Pastebėtina, jog iš skundžiamo pirmos instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad teismas atsakovą traktavo kaip vartotoją, nes būtent tuo pagrindu (CK 6.193 str. 4 d.) ir buvo atmestas ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 400 Lt sumą už negrąžintą galinę įrangą.

15Kritiškai vertinti ir apelianto teiginiai dėl to, kad pirmos instancijos teismas turėjo ex officio konstatuoti, kad tarp šalių sudaryta sutartis yra niekinė. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio tik tada, kai aplinkybė, kad sandoris yra niekinis, yra akivaizdi, o kitu atveju teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių jo negaliojimą, tik tada, kai yra šalies reikalavimas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštas ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007). Nagrinėjamu atveju, atsakovo nuomone, tarp ieškovo ir jo pasirašyta sutartis yra niekinė, nes pasirašant Sutartį su ieškovu 2008-10-07, nebuvo papildyta nei standartinė sutartis, nei paslaugų teikimo taisyklės dėl naujų mokesčių. Pastebėtina, kad atsakovas priešieškinio forma nereiškė reikalavimo 2008-10-07 Sutartį pripažinti niekine. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina ir tai, kad ieškovas ieškiniu nereikalauja priteisti iš atsakovo mokesčių, su kuriais, pasak apelianto, jis nebuvo supažindintas. Esant nurodytoms aplinkybėms, manytina, jog pirmos instancijos teismas neprivalėjo ex officio spręsti klausimo dėl sutarties pripažinimo niekine.

16Vadovaujantis CPK 182 str. 2 d., nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 str. 4 d.). Prejudicinių faktų taisyklė tiesiogiai susijusi su asmenų teise į teisminę gynybą ir teise teikti įrodymus, todėl šios taisyklės taikymas neturi būti išplėstas. Aiškindamas nurodytas proceso teisės normas, kasacinis teismas yra suformulavęs tokias esmines taisykles: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-173/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-306/2010 ).

17Pirma, civilinėje byloje 2A-2463-345/2012 spręstas ginčas pagal asociacijos „Vartotojų balsas“ ieškinį atsakovui TEO LT, AB dėl viešojo vartotojų intereso gynimo. Antra, nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo atsiskaitymo pagal sutartį už jam suteiktas ieškovo paslaugas. Iš bylos medžiagos buvo nustatyta, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2009-11-02 iki 2010-02-01 apskritai neatsiskaitė už paslaugas, todėl ieškovas prašo iš atsakovo priteisti skolą už suteiktas paslaugas ir grąžinti jam suteiktas nuolaidas, o tuo tarpu civilinėje byloje Nr. 2A-2463-345/2012 keliamas klausimas dėl TEO LT, AB veiksmų renkant skolos administravimo mokestį ir paslaugų teikimo atnaujinimo mokestį neteisėtumo. Atkreiptinas atsakovo dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas iš atsakovo neprašo priteisti minėtų mokesčių. Taigi civilinėje byloje Nr. 2A-2463-345/2012 nustatytos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra nagrinėjamos bylos įrodinėjimo dalykas nei bent jau jo dalis. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįstai neišsireikalavo civilinės bylos Nr. 2A-2463-345/2012 dėl prejudicinių faktų, nes tai tik būtų užvilkinę bylos nagrinėjimą.

18Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

19Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju nėra išskirtinių aplinkybių, kurios negalėtų būti tinkamai išspręstos remiantis vien bylos rašytine medžiaga. Teismo vertinimu, šalių suformuluota pozicija yra aiški. Manytina, kad siekiant užtikrinti greitą ir efektyvų bylos išnagrinėjimą, tikslinga bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.). Pažymėtina, jog nagrinėjimo metu žodinio proceso atveju apeliacinės instancijos teismas išklauso dalyvaujančių byloje asmenų kalbas, kalbų turinys turi atitikti pateiktų procesinių dokumentų turiniui (CPK 324 str. 2 d.); įstatymas draudžia teikti naujus apeliacinio skundo argumentus apeliacinės instancijos teisme, nesvarbu kokia tvarka apeliacinis skundas nagrinėjamas – žodinio ar rašytinio proceso tvarka. Visi argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumo ir neteisėtumo turi būti išdėstyti apeliaciniame skunde, todėl vien minėtų argumentų išdėstymas žodžiu nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nesudaro pagrindo tenkinti atsakovo prašymo, todėl prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 322 str.).

20Be to, atkreiptinas apelianto dėmesys, kad naujų įrodymų pateikimas ir tyrimas apeliacinės instancijos teisme taip pat yra ribojamas (CPK 314 str.). Akivaizdu, jog apelianto papildomi pateikti rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti pirmos instancijos teismui, atsakovas šia teisę nepasinaudojo, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nevertina ir neaptarinėja.

21Taip pat išaiškintina, kad civilinio proceso teisės normos, teismui nagrinėjančiam civilinį ginčą bei nustačius, kad vienos iš šalių veiksmuose galbūt yra tam tikro nusikaltimo požymių, suteikia teisę informuoti prokurorą apie nustatytas minėtas aplinkybes (CPK 300 str.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju jokių požymių, kad galimai yra padaryta nusikalstama veika, teismui pateiktoje medžiagoje nėra, todėl nėra ir jokio pagrindo teismui kreiptis į prokurorą.

22Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos apeliantui išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.). Pastebėtina, kad apeliantas savo apeliaciniame skunde nekvestionavo pirmos instancijos teismo sprendimo dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, todėl apelianto 2014-02-18 teismui pateiktame prašyme nurodyti teiginiai, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti dokumentus, patvirtinančius jo bylinėjimosi išlaidų dydį, ir nepagrįstai nepriteisė bylinėjimosi išlaidų, nevertinami ir dėl jų atskirai apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

23Vadovaujantis išdėstytais argumentais, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apelianto apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

24Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvygos... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas TEO LT, AB su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti... 4. Atsakovas E. Z. su ieškiniu nesutiko, pateikė teismui atsiliepimą, kuriame... 5. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimu ieškinį... 6. Pirmos instancijos teismas iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 465,46 Lt už... 7. Atsakovas E. Z. apeliaciniu skundu prašo: 1) panaikinti Ukmergės rajono... 8. Ieškovas TEO LT, AB atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su... 9. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 10. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 11. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008-10-07 buvo tarp ieškovo ir atsakovo... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d. numatyta,... 13. Vadovaujantis CK 6.716 str. 1 d., kurioje nustatyta, jog klientas įsipareigoja... 14. Taip pat, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto teiginiai, kad... 15. Kritiškai vertinti ir apelianto teiginiai dėl to, kad pirmos instancijos... 16. Vadovaujantis CPK 182 str. 2 d., nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 17. Pirma, civilinėje byloje 2A-2463-345/2012 spręstas ginčas pagal asociacijos... 18. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 19. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju nėra... 20. Be to, atkreiptinas apelianto dėmesys, kad naujų įrodymų pateikimas ir... 21. Taip pat išaiškintina, kad civilinio proceso teisės normos, teismui... 22. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos apeliantui išlaidos... 23. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, darytina išvada, kad pirmosios... 24. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 25. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti...