Byla e2-35671-820/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Manelga“ ieškinį atsakovei K. Š. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam iš atsakovės 1 340 EUR skolą, 5 % (penkių procentų) dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad 2016 m. vasario 26 d. tarp ieškovo ir D. V. buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis Nr. MNG/2016/02/26-01, kurios pagrindu ieškovas išnuomojo D. V. patalpas, esančias Vilniaus g. 42, Molėtuose. 2016 m. birželio 27 d. tarp ieškovo, pradinio nuomininko ir atsakovės buvo sudarytas susitarimas dėl nuomos sutarties pakeitimo, kuriuo atsakovė iš pradinio nuomininko perėmė visas teises ir pareigas, susijusias su nuomos sutartimi nuo 2016 m. liepos 1 d. Nuomos sutartimis atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui nuomos mokestį bei atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Atsakovė savo įsipareigojimų ieškovui nevykdė ir įsiskolino 1 340 EUR. Taip pat ieškovas už vėlavimą atsiskaityti prašo priteisti jam iš atsakovės 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Remdamasis šiais faktiniais pagrindais ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

4Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog iš esmės sutinka su ieškiniu, tačiau jos manymu skolos suma galimai nėra apskaičiuota teisingai. Teigia, jog šiuo metu turi finansinių sunkumų ir prašo išdėstyti skolos mokėjimą dalimis.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsnio nuostatomis, teismas nusprendė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

6Ieškinys tenkintinas.

7Dėl skolos priteisimo

8Vadovaujantis CPK 441 straipsnio 3 dalies nuostatomis priimame sprendime nurodoma įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat trumpai išdėstyti motyvai.

9Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog ieškovas su D. V. 2016 m. vasario 26 d. sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. MNG/2016/02/26-01 (toliau – Sutartis; e. b. l. 6 - 11). Sutarties pagrindu ieškovas suteikė D. V. teisę naudotis 187,34 m2 ploto patalpomis, esančiomis ( - ), Molėtuose, o pradinis nuomininkas įsipareigojo mokėti ieškovui nuomos mokestį bei kitus mokesčius. 2016 m. birželio 27 d. ieškovas, pradinis nuomininkas ir atsakovė sudarė Traišalį Patalpų nuomos sutarties Nr. MNG/2016/02/26-01 pakeitimą (e. b. l. 26 – 27), kuriuo visas pradinio nuomininko D. V. teises ir pareigas perėmė atsakovė nuo 2016 m. liepos 1 d. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai. Iš pateiktų sąskaitų - faktūrų bei skolų suderinimo akto matyti, kad atsakovė įsiskolino ieškovui 1 340 EUR nuomos mokesčio (e. b. l. 22). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ir sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.487 straipsnio 1 dalies nuostatas nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Atsakovės teiginiai, jog mokėjimo suma galimai yra apskaičiuota neteisingai, nes atsakovė yra sumokėjusi ieškovui 400 EUR avansą, kuris turėtų būti įskaitomas kaip nuomos mokestis už paskutinį mėnesį, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi pagal šalių sudarytos sutarties 12.4 punktą yra nustatyta, kad ieškovui nutraukus sutartį dėl to, kad nuomininkas (šiuo atveju atsakovė) nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį, nuomotojas negrąžina nuomininkui jo sumokėto avanso. Taigi ieškovas teistai ir pagrįstai neįskaitė 400 EUR sumokėto avanso pagal sutarties 4.4 punkto nuostatas, o vertino jį kaip baudą atsakovei už netinkamą sutarties vykdymą pagal sutarties 12.4 punkto nuostatas. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu, todėl reikalavimas priteisti 1 340 EUR skolos už nuomos paslaugas yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.63 str., 6.200 str., 6.487 str.).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo numatytas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (1 340 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų: žyminis mokestis – 30 EUR ir išlaidos už suteiktas teisines paslaugas – 242 EUR, viso 272 EUR. Daugiau jokių patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikta. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos – 272 EUR priteistinos ieškovui iš atsakovės (CPK 93 str. 1 d.).

12Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo

13Atsakovė pateikė prašymą leisti sumokėti įsiskolinimą dalimis per 8 mėnesius mokant po 105 EUR dėl sunkios finansinės padėties.

14CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į išieškotojo (kreditoriaus) interesus. Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą taip pat atsižvelgtina į tai, ar, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą skolininkės nurodytu būdu, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti išieškotojo lūkesčiai. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.). Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Teismas taip pat turi nustatyti, ar, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-594/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civ. b. Nr. 2-171/2012).

15Poreikį išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą atsakovė grindžia sunkia turtine padėtimi. Pasak atsakovės, iš karto visos sumos ji sumokėti negalės, nes pajamos sudaro 1 300 EUR, tačiau moka būsto paskolą, augina nepilnametę dukrą.

16Iš byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos matyti, jog atsakovė verčiasi individualia veikla, tačiau teismui nėra pateikti individualios veiklos buhalterinės apskaitos duomenys, kurie leistų įvertinti tikrąją atsakovės finansinę padėtį. VĮ Registrų centro išrašas patvirtina, kad atsakovė turi du nekilnojamojo turto objektus – butą Kaune ir Vilniuje, tačiau jie yra išnuomoti, tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovė ten negyvena. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog procesiniai dokumentai atsakovei įteikti siunčiant adresu Ąžuolynės 3-oji g. 26, Bezdonių sen., Vilniaus r., todėl darytina išvada, kad atsakovė gyvena nurodytoje vietoje. Taip pat iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės matyti, jog atsakovė įgijusi 2015 m. gamybos transporto priemonę Hyundai Sonata.

17Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, šiuo sprendimu priteistinos sumos dydį, taip pat į atsakovės finansinę padėtį, turimą turtą, sprendžia, kad atsakovės turtinė padėtis šiuo metu nėra tokia sunki, kad ji negalėtų sumokėti visos teismo sprendimu priteistos sumos per du kartus. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes bei į tai, jog skola susidariusi senai, atsakovė nesistengė dalimis dengti susidariusio įsiskolinimo, taip pat į tai, kad ieškovas nėra kreditinė įstaiga, konstatuotina, kad skolos mokėjimo išdėstymas 2 mėnesių laikotarpiui atitiks šalių pusiausvyros bei lygiateisiškumo principus ir atsakovė įpareigotina mėnesines įmokas sumokėti iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos (CPK 284 str.).

18Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 5,56 EUR, kurios priteistinos valstybei iš atsakovės (CPK 96 str.).

19Vadovaudamasis CPK 93, 96, 99, 279, 284, 441 straipsniais, teismas,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti ieškovui UAB „Manelga“ (į. k. 123746024) iš atsakovės K. Š. (a. k. ( - ) 1 304 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt eurų) skolos, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 1 340 EUR (vieno tūkstančio trijų šimtų keturiasdešimties eurų) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. liepos 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 272 EUR (du šimtus septyniasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

22Išdėstyti 1 340 EUR (vieno tūkstančio trijų šimtų keturiasdešimties eurų) skolos mokėjimą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiu, nustatant, jog atsakovė privalo sumokėti ieškovui kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos po 670 EUR (šešis šimtus septyniasdešimt eurų) ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas.

23Išaiškinti atsakovei, kad priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovė privalo sumokėti sprendimui įsiteisėjus ir jų mokėjimas neišdėstomas.

24Priteisti valstybei iš atsakovės K. Š. (a. k. ( - ) 5,56 EUR (penkis eurus ir 56 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina pateikti teismui.

25Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam iš... 4. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog iš... 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Dėl skolos priteisimo... 8. Vadovaujantis CPK 441 straipsnio 3 dalies nuostatomis priimame sprendime... 9. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog ieškovas su D. V. 2016 m. vasario... 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad skolininkas privalo mokėti... 11. Ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų: žyminis mokestis – 30 EUR ir... 12. Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ... 13. Atsakovė pateikė prašymą leisti sumokėti įsiskolinimą dalimis per 8... 14. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 15. Poreikį išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą atsakovė grindžia sunkia... 16. Iš byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos... 17. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, šiuo sprendimu... 18. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 19. Vadovaudamasis CPK 93, 96, 99, 279, 284, 441 straipsniais, teismas,... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti ieškovui UAB „Manelga“ (į. k. 123746024) iš atsakovės K. Š.... 22. Išdėstyti 1 340 EUR (vieno tūkstančio trijų šimtų keturiasdešimties... 23. Išaiškinti atsakovei, kad priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovė... 24. Priteisti valstybei iš atsakovės K. Š. (a. k. ( - ) 5,56 EUR (penkis eurus... 25. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...