Byla 2A-288/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Gyčiui Šarkai,

4atsakovo atstovams advokatui Deividui Soloveičikui, R. K., trečiojo asmens atstovui advokatui Andriui Iškauskui

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Technologinių paslaugų sprendimai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Technologinių paslaugų sprendimai“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl atvirojo konkurso rezultatų panaikinimo. Tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sonex technologies“.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ieškovas UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos viešojo pirkimo komisijos 2008 m. kovo 19 d. sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, pirmą vietą skiriant trečiajam asmeniui UAB „Sonex technologies“, taip pat įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti konkursui pateiktų pasiūlymų vertinimą, atsižvelgiant į UAB „Sonex Technologies“ pasiūlymo trūkumus. Ieškovas nurodė, kad jis dalyvavo atsakovo skelbtame atvirame konkurse „Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas“ (pirkimo Nr. 54840). Atsakovo viešojo pirkimo komisijos sudarytoje preliminarioje pasiūlymų eilėje pirma vieta atiteko trečiojo asmens UAB „Sonex technologies“ pasiūlymui. Ieškovas nurodė, jog trečiojo asmens UAB „Sonex technologies“ pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl šių priežasčių:

81. UAB „Sonex Technologies“ pateikti pirkimo dokumentai neatitiko pirkimo dokumentams keliamų reikalavimų, kadangi pasiūlyme, kuris turėjo būti pateiktas iki 2007 m. lapkričio 22 d., tretysis asmuo nepateikė techninės specifikacijos 25.2 punkte nurodyto Greičio matuoklio tvirtinimo pažymėjimo ir sertifikato, įrodančio atitikties metrologiniams reikalavimams įvertinimą, išduotą Valstybinės metrologijos tarnybos, ir 25.3 punkte nurodyto pažymėjimo, išduodamo Ryšių reguliavimo tarnybos. Todėl UAB „Sonex Technologies“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantį konkurso sąlygų.

92. Atsakovas, vilkindamas pasiūlymų vertinimo procedūras, 2008 m. vasario 26 d. prašymu Nr. (11.7)2-1164 nepagrįstai sudarė prielaidas trečiajam asmeniui įteisinti greičio matavimo prietaisą ir papildyti savo pasiūlymą, kadangi tretysis asmuo savo pasiūlyto prietaiso įteisinimo procedūrą pradėjo praėjus dviems mėnesiams po vokų atplėšimo. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata negali būti pagrindu, suteikiančiu teisę pateikti visiškai naujus dokumentus, o pats papildymas galimas tik dėl formalių pažeidimų. Be to, minėta įstatymo nuostata taikytina, kai perkančioji organizacija siekia patikslinti duomenis, susijusius su tiekėjo kvalifikacija, bet ne techninės specifikacijos reikalavimais, o reikalavimas dėl greičio matuoklio tvirtinimo pažymėjimo ir sertifikato pateikimo yra techninis reikalavimas.

103. Trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl to, kad siūlomas greičio matavimo prietaisas VITRONIC PoliScanSpeed neatitinka pirkimo sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 1 punkto reikalavimo būti kvalifikuotam įgyvendinti sutartį, kadangi trečiasis asmuo savo pasiūlyme nepateikė Aplinkos ministerijos atestato, įrodančio, kad tiekėjas yra kvalifikuotas atlikti projektavimo, statybos, sistemos sumontavimo ir kitus su paslauga susijusius darbus. Jis taip pat nenurodė subrangovų, kurie būtų atestuoti pastatyti ir sumontuoti greičio matavimo sistemą ir nepateikė atestato, įrodančio savo paties kvalifikaciją šiems darbams atlikti.

114. Trečiojo asmens pasiūlyto greičio matavimo įtaiso eksploatavimo temperatūra neatitinka techninės specifikacijos 18.17 punkto reikalavimo „Darbo aplinkos temperatūra – nuo -30oC iki +40oC“.

125. Trečiasis asmuo savo pasiūlyme nepateikė konkurso sąlygų 3 dalies 2 lentelės 2 punkte nurodytą reikalavimą „Greičio matuoklio gamintojo išduotas pažymėjimas apie bent vieno tiekėjo darbuotojo apmokymą arba įsipareigojimą apmokyti, jeigu perkančioji organizacija sudarys sutartį su tiekėju dėl greičio matavimo paslaugos teikimo“ patvirtinančių dokumentų.

136. Trečiojo asmens siūlomas prietaisas neatitinka techninės specifikacijos 18.4 punkto reikalavimų (matavimas Ghz), kadangi jis veikia lazeriniu principu ir skleidžia bangas, matuojamas kitais mato vienetais (mrad).

147. Trečiojo asmens siūloma paslauga neatitinka techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimo, kadangi kartu su fotonuotrauka nėra atspausdintas greičio matavimo prietaiso gamyklinis numeris, kuris reikalingas identifikuojant fotonuotrauką padariusį greičio matuoklį.

158. Perkančioji organizacija, vertindama UAB „Sonex Technologies“ pasiūlymą, pažeidė techninės specifikacijos 3 punktą, kurio pirminėje redakcijoje buvo aiškiai įvardinta, jog greičio matavimo prietaisai privalo veikti aukšto dažnio elektromagnetinių bangų Dopper‘io efekto principu. Kadangi trečiojo asmens pasiūlytas prietaisas veikia lazeriniu principu, jis negalėjo būti pripažintas tinkamu. Konkurso eigoje perkančiajai organizacijai sąlygą dėl prietaiso veikimo Doppler‘io principu papildžius žodžiais „arba lygiaverčiu“, tai nesuteikė atsakovui teisės vertinti lazeriniu principu veikiančių prietaisų, kadangi jie nėra lygiaverčiai radijo bangomis Doppler efekto principu veikiantiems greičio matuokliams.

16Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija, nepažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. reikalavimų, trečiajam asmeniui leido patikslinti ne pasiūlymą, o paslaugos teikėjo kvalifikacijos duomenis, kuriuos tretysis asmuo patikslino, pateikdamas techninės specifikacijos 25.2 p. nurodytus dokumentus. Kadangi greičio matuokliams, nenaudojantiems radijo dažnių, LR Ryšių reguliavimo tarnyba neišduoda konkurso sąlygų 25.3 p. nurodyto pažymėjimo, todėl laikytina, kad tretysis asmuo negalėjo įvykdyti šio reikalavimo dėl pateisinamų priežasčių. Atsakovas taip pat nurodė, kad 2008 m. kovo 14 d. atliktų bandymų rezultatai, kurie užfiksuoti 2008 m. kovo 19 d. viešojo pirkimo komisijos protokole Nr. KPG-475, įrodo, kad trečiojo asmens siūlomi greičio matuokliai VITRONIC PoliScanspeed atitinka visus techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimus, o greičio matuoklio gamyklinis numeris nenurodytas dėl to, kad bandymų metu nebuvo pasirinkta išskirti šiuos duomenis. Reikalavimas dėl radijo bangų dažnio taikomas tik tiems greičio matuokliams, kurių radaras veikia radijo bangų pagalba. Atmestinas ieškovo argumentas, kad trečiojo asmens siūlomo greičio matuoklis neatitinka konkurso sąlygų 18.17 p. reikalavimų, kadangi ieškovo minėtuose dokumentuose darbinė temperatūra nurodyta be apsauginės dėžės, kai paprastai darbinė temperatūra vertinama stacionariame apsauginiame korpuse sumontuotų greičio matuoklių.

17Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 27 d. sprendimu ieškovo UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos naudai 3 540 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 49 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas sprendė, kad atsakovas, vertindamas trečiojo asmens pasiūlymą, nepažeidė imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, trečiojo asmens pasiūlyta paslauga atitiko pirkimo dokumentuose nurodyto rezultato reikalavimus, ši paslauga buvo įsigyta racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Teismas nustatė, kad atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas“ (pirkimo Nr. 54840). 2007 m. rugpjūčio 10 d. pirkimo dokumentų priedo Nr. 4 3 punkte buvo nurodyta, kad transporto priemonių važiavimo greičio matavimas bus atliekamas aukšto dažnio elektromagnetinių bangų Doppler efekto principu. Tretysis asmuo pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė, kad transporto priemonių važiavimo greičio matavimas bus atliekamas aukšto dažnio elektromagnetinių bangų Doppler efektui lygiaverčiu Lidar principu veikiančiu greičio matavimo prietaisu VITRONIC PoliScanspeed. Atsakovo viešojo pirkimo komisija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos 2007 m. spalio 12 d. raštą, patikslino pirkimo dokumentus ir priedo Nr. 4 3 punkte nurodė, kad transporto priemonių važiavimo greičio matavimas bus atliekamas aukšto dažnio elektromagnetinių bangų Doppler efekto principu arba lygiaverčiu principu. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau tekste - VGTU) mokslo darbo ataskaitoje nurodyta, kad doplerinių ir lazerinių (Lidar principo) greičio matavimo prietaisų veikimo esminis principas yra panašus. Šioje ataskaitoje nenurodyta, kad Lidar principu veikiantys greičio matuokliai nėra tinkami teikti atsakovo perkamą paslaugą. Teismas sprendė, kad pirkimo dokumentų patikslinimas, leidžiant siūlyti lygiaverčius Doppler principui veikiančius greičio matavimo prietaisus, atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 ir 8 dalių nuostatas, pirkimo dokumentai buvo patikslinti iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino, o ieškovas nepateikė įrodymų, kad tokiu patikslinimu būtų pažeistos jo teisės, pvz., ieškovas pats palankesnėmis sąlygomis būtų siūlęs Lidar ar kitu principu veikiantį greičio matavimo prietaisą. Teismas nustatė, kad pirkimo dokumentų trečioje dalyje yra nustatyti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai. 2 lentelės 5 eilutėje nurodyta, kad tiekėjas turi sugebėti teikti paslaugą, kuri atitinka kokybės ir techninius reikalavimus, nustatytus techninės specifikacijos priede Nr. 4. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti akredituotų kompetentingų įstaigų išduotas kokybę patvirtinančias pažymas. Teismas sprendė, kad greičio matavimo prietaiso atitikimą nurodytoms specifikacijoms ir standartams patvirtinantis pažymėjimas yra priskirtinas tiekėjo kvalifikaciją įrodančiam dokumentui, todėl atsakovas turėjo teisę prašyti tretįjį asmenį pateikti papildomus dokumentus po vokų atplėšimo dienos (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d.). Tretysis asmuo, atsakydamas į atsakovo 2008 m. vasario 26 d. prašymą paaiškinti, ar trečiojo asmens siūlomas greičio matuoklis yra įtrauktas į Lietuvos matavimo prietaisų registrą ir prašymą pateikti greičio matuoklio tipo tvirtinimo pažymėjimą, 2008 m. vasario 26 d. raštu pateikė matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą. Atsakovo atstovė paaiškino, kad pasiūlymų vertinimas užtruko, kadangi atsakovo specialistai aiškinosi, ar trečiojo asmens pateikto greičio matavimo prietaiso veikimo principas yra lygiavertis Doppler principui. Tam buvo kreiptasi pagalbos ir į VGTU specialistus. 2008 m. kovo 19 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija, patikrinusi trečiojo asmens siūlomo greičio matavimo prietaiso veikimą realiomis sąlygomis, nutarė, kad trečiojo asmens siūlomo greičio matavimo prietaiso bandymų rezultatai tenkina pirkimo dokumentų technines specifikacijos funkcinius ir rezultato reikalavimus. Teismas dėl galimybės fiksuoti ir atspausdinti trečiojo asmens įrengto greičio matavimo prietaiso numerį sprendė iš byloje esančių nuotraukų (3 t., b.l. 80-87). Teismas iš matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato nustatė, kad trečiojo asmens įrengto greičio matavimo prietaiso darbo temperatūra yra nuo -30 iki +50 C, kas atitinka techninės specifikacijos 18.17 p. reikalavimus ir trečiojo asmens pasiūlymą. Teismas atmetė ieškovo teiginį, kad trečiojo asmens pateiktas greičio matavimo prietaisas neatitinka techninės specifikacijos 18.4 p. reikalavimų (matavimas Ghz), kadangi atsakovas pagrįstai patikslino konkurso sąlygas ir leido siūlyti greičio matavimo prietaisus, veikiančius Doppler efekto principui lygiaverčiais principais, o trečiojo asmens pateiktas greičio matavimo prietaisas yra lazerinis ir neskleidžia radijo bangų. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų 3 skyriaus 2 lentelės 1 p. reikalavimų, kadangi jis nepateikė Aplinkos ministerijos atestato, įrodančio, jog yra kvalifikuotas atlikti projektavimo, statybos, sistemos sumontavimo ir kitus su paslaugos teikimu susijusius darbus, kadangi nustatė, jog tretysis asmuo yra pateikęs jo darbuotojui išduotą energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą, o subrangovu nurodė UAB „Tiltuva“, kuriai išduoti atestatai eksploatuoti elektros įrenginius. Teismas atmetė ieškovo teiginį, kad tretysis asmuo nepateikė pirkimo dokumentų 3.2.2 p. nurodytų dokumentų. Pirkimo dokumentų 3.2.2 p. nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti greičio matavimo prietaiso gamintojo išduotą pažymėjimą apie bent vieno teikėjo darbuotojo apmokymą arba įsipareigojimą apmokyti. Tretysis asmuo pateikė AS „Vitronic Baltica“ raštą apie įsipareigojimus apmokyti trečiojo asmens darbuotojus. AS „Vitronic Baltica“ yra gamintojo Vitronic GmbH įsteigta įmonė.

18Ieškovas UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas išsamiai ir visapusiškai neištyrus bylos aplinkybių ir byloje esančių įrodymų, neištyrus, kaip atsakovo veiksmai dera su viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu, vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Teismas sprendimu pasisakė tik dėl viešųjų pirkimų tikslo įgyvendinimo, motyvuodamas tuo, jog atsakovas įsigijo racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, tačiau šio tikslo negali būti siekiama bet kokiomis priemonėmis – neteisėtai sudarant galimybes įteisinti greičio matuoklį, neteisėtai leidžiant papildyti pasiūlymo techninės specifikacijos dalį, nefiksuojant bandymų rezultatų trūkumų. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

191. Nagrinėjamu atveju skelbtame viešojo pirkimo konkurse perkančioji organizacija pirko greičio matavimo stacionariais greičio matuokliais ir duomenų teikimo paslaugą, kurios pagrindą sudaro greičio matuokliai ir jais užfiksuotų pažeidimų perdavimas atsakingai institucijai. Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 25.2 punkte įtvirtintas reikalavimas dėl greičio matuoklio tipo patvirtinimo pažymėjimo pateikimo kartu su pasiūlymo 4 priedu, nepaisant to, kad jis buvo įtrauktas į kvalifikacinių reikalavimų lentelę, nereiškia tiekėjo kvalifikacijai keliamo reikalavimo, kurio duomenis perkančioji organizacija privalo prašyti paaiškinti ar patikslinti. Tai reikalavimas pirkimo objektui, kadangi metrologijos tarnybos išduodamas tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas matavimo priemonei – konkrečiam greičio matuokliui, o ne tiekėjui. Nagrinėjamu atveju techninės specifikacijos, t.y. trečiojo asmens pasiūlymo dokumentai buvo papildyti Valstybinės metrologijos tarnybos pažyma po vokų atplėšimo praėjus beveik 3 mėnesiams, tokiu būdu pažeidžiant imperatyvią Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatą, draudžiančią pasiūlymą pildyti naujais duomenimis, dėl ko pasiūlymas iš neatitinkančio konkurso sąlygų reikalavimų taptų atitinkančiu, o taip pat tiekėjų lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje.

202. Net ir sutikus, kad reikalavimai pirkimo objektui, šiame viešajame pirkime reiškė ir reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai, perkančiosios organizacijos veiksmai, tikslinantis ir aiškinantis tiekėjo kvalifikaciją, neatitiko nei vienos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių, kadangi šios normos taikymo sąlyga, jog „kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis“. Nagrinėjamu atveju trečiajam asmeniui kartu su pirkimo dokumentais iki vokų atplėšimo dienos iš viso nepateikus greičio matuoklio metrologijos pažymos, perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo aiškintis šio „kvalifikacinio“ kriterijaus išsamumo ir tikslumo. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostata nesuteikia teisės pateikti visiškai naujų dokumentų, kurių pasiūlymo dieną dar net nebuvo.

213. Techninės specifikacijos 18.17 punkte įtvirtintas reikalavimas prietaiso darbo temperatūrai (nuo – 30oC iki +40 oC) yra techninis reikalavimas, kurio negalima tikslinti ar aiškinti Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies pagrindu, atsižvelgiant į tai, kad jis nėra susijęs su tiekėjo kvalifikacija. Todėl šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančius dokumentus tretysis asmuo privalėjo pateikti kaip savo pasiūlymo sudedamąją dalį iki vokų atplėšimo dienos, t.y. 2007 m. lapkričio 22 d. Atsakovas, atmesdamas trečiojo asmens pasiūlymą, nustačius jo neatitikimą techninės specifikacijos 18.17 punkte numatytam reikalavimui prietaiso darbo temperatūrai, nepagrįstai šį reikalavimą vertino kaip reikalavimą tiekėjo kvalifikacijai ir leido jį pašalinti savo paaiškinimais ar papildomais dokumentais (šiuo atveju Valstybinės metrologijos tarnybos pažymėjimu, kuris išduotas 2008 m. vasario 28 d.). Tokių dokumentų teikimas Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 1 dalies prasme reiškia pasiūlymo techninės specifikacijos tikslinimą ir papildymą taip, kad pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Todėl toks naujai prie pasiūlymo pridedamo dokumento vertinimas reiškia imperatyvios įstatymo normos pažeidimą ir sudaro pagrindą naikinti atsakovo priimtus sprendimus.

224. Teismas netyrė ir nevertino atsakovo veiksmų, susijusių su pirkimo procedūrų vilkinimu, kadangi atsakovas po vokų atplėšimo dienos 2007 m. lapkričio 22 d. beveik tris mėnesius nevykdė kvalifikacijos vertinimo ir pasiūlymų vertinimo procedūrų. Šių aplinkybių vertinimas turi įtakos sprendžiant dėl skaidrumo principo įgyvendinimo. Atsakovas, 2008 m. vasario 26 d. paprašydamas trečiojo asmens patikslinti savo neva „kvalifikacinius“ duomenis, tiek iš konkurso pasiūlyme pateiktų dokumentų, tiek iš internete viešai prieinamos informacijos privalėjo žinoti, jog iki ir po vokų atplėšimo trečiojo asmens siūlomas greičio matavimo prietaisas nebuvo įtrauktas į Lietuvos matavimo prietaisų registrą ir neturėjo greičio matuoklio tipo patvirtinimo sertifikato. Tretysis asmuo tik 2008 m. vasario 28 d. įteisino savo greičio matuoklį Valstybinėje metrologijos tarnyboje ir 2008 m. vasario 29 d. pateikė matuoklio metrologinę patikrą patvirtinančius dokumentus atsakovui. Teismas atsižvelgė į atsakovo paaiškinimus, kad buvo delsiama vertinti tiekėjus dėl to, jog atsakovas aiškinosi, ar trečiojo asmens pateiktas greičio matuoklio veikimo principas yra lygiavertis Doppler‘io principui ir tam buvo kreiptasi pagalbos į VGTU specialistus, tačiau neatsižvelgė, jog klausimas dėl greičio matuoklių lygiavertiškumo Lidar ir Doppler principų buvo keliami dar iki vokų atplėšimo dienos (atsakovo 2007 m. rugsėjo 27 d. dokumentų patikslinimas, Viešųjų pirkimų tarnybos 2007 m. spalio 12 d. raštas) ir tos aplinkybės, kad į VGTU specialistus buvo kreiptasi tik 2008 m. sausio 14 d., sudarius sutartį Nr. S-21/2438-AP dėl mokslinio tyrimo atlikimo. Net ir po to, kai buvo paruoštas mokslinis tyrimas, atsakovas dar visą mėnesį nevertino tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų.

235. Teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl ieškovo ir trečiojo asmens prietaisų lygiavertiškumo. Perkančiosios organizacijos pirminėse pirkimo sąlygose, įtvirtintose techninės specifikacijos 3, 18.4 ir 25.3 punktuose, nurodyti reikalavimai taikytini tik elektromagnetinių bangų skleidimo Doppler‘io efekto principu veikiantiems greičio matuokliams. Perkančiajai organizacijai pakeitus techninės specifikacijos 3 punktą (atsakovo 2007 m. spalio 30 d. raštas Nr. (11.7)2-4226) ir nurodžius, jog konkurse galima siūlyti „lygiaverčius“ greičio matuoklius, tačiau nepatikslinus techninės specifikacijos 18.4 ir 25.3 punktų nuostatų, perkančioji organizacija lygiaverčiais pripažino tik tuos greičio matuoklius, kurie veikė elektromagnetinių bangų radijo bangų skleidimo principu. UAB „Sonex Technologies“ teikiamas greičio matuoklis buvo lazerinis (nelygiavertis), dėl ko tretysis asmuo negalėjo pateikti techninės specifikacijos 25.3 punkte nurodyto pažymėjimo, išduodamo Ryšių reguliavimo tarnybos. Konkurso eigoje perkančiajai organizacijai sąlygą dėl prietaiso veikimo Doppler‘io principu papildžius žodžiais „arba lygiaverčiu“ buvo ištaisyta techninė klaida, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos nuostatos prasmę lygiaverčių pasiūlymų priėmimas ir nagrinėjimas viešųjų pirkimų metu yra imperatyvus reikalavimas. Todėl šis techninės specifikacijos 3 punkto papildymas nereiškia perkančiosios organizacijos 2007 m. rugsėjo 27 d. atsakymo panaikinimo, kuriame Lidar matuoklių veikimo principas buvo įvardintas kaip nelygiavertis ir atmestinas. Atsakovas, norėdamas užtikrinti tiekėjo lygiateisiškumą, konkurso skaidrumą, sąlygose turėjo tiesiogiai nurodyti, kad gali dalyvauti ne tik Doppler‘io, bet ir lazeriniu principu veikiantys prietaisai. Teismas, padarydamas išvadą, jog mokslinio darbo ataskaitoje nenurodyta, kad Lidar principu veikiantys greičio matuokliai nėra tinkami teikti atsakovo teikiamai paslaugai, neatsižvelgė, jog ieškovas to niekada neteigė. Ieškovas, atsižvelgdamas į mokslo darbo ataskaitoje pateikiamas rekomendacines išvadas laikosi nuomonės, jog lazeriniai greičio matuokliai nėra tinkamiausi teikti paslaugą užmiestyje esančiuose valstybinės reikšmės keliuose, kurią pirko atsakovas. Atsakovo nupirkta lazeriniais matuokliais atliekama greičio matavimo paslauga, apelianto nuomone, neužtikrina maksimalios naudos valstybei racionaliai naudojant savo lėšas.

246. Teismas nepagrįstai sprendė dėl greičio matuoklio gamyklinio numerio fiksavimo greičio matavimo byloje. Techninės specifikacijos 4 punkte vienas iš nurodytų reikalavimų buvo gamyklinis greičio matuoklio numeris, atspausdinamas kartu su fotografija. Atsakovo 2008 m. kovo 19 d. protokole trečiojo asmens greičio matuoklio bandymų metu komisija suformavo greičio matavimo bylą, kuriame nebuvo greičio matuoklio numerio, kai tuo tarpu kitų tiekėjų siūlomų prietaisų bandymų metu toks reikalavimas buvo tenkinamas. Komisija, nepaisydama šios aplinkybės, patvirtino, kad visų tiekėjų siūlomi greičio matuokliai tenkina visus techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimus. Tokiu būdu atsakovas vertindamas bandymų rezultatus, taikė dvigubus standartus trečiojo asmens ir kitų tiekėjo siūlomiems greičio matuokliams, neišsamiai patikrino trečiojo asmens siūlyto greičio matuoklio darbo galimybes, tuo pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus principus.

257. Atsakovo neteisėti veiksmai, vykdant viešąjį pirkimą, pasireiškė imperatyvių įstatymo normų pažeidimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimas, Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimas reiškia imperatyvių teisės normų pažeidimą, dėl ko, panaikinus komisijos sprendimą, pirkimo sutartis, sudaryta šio sprendimo pagrindu, yra niekinė ir negaliojanti.

26Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Mano, kad apeliantas apeliaciniame skunde painioja Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje ir 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas viešųjų pirkimų procedūras ir dėl to neteisingai aiškina, kad atsakovas leido neteisėtai papildyti trečiojo asmens pasiūlymą. Nurodo, jog Konkurso sąlygų 3.2.5 punkte buvo numatytas tiekėjų kvalifikacijai keliamas reikalavimas gebėti teikti paslaugą, kuri atitinka kokybės ir techninius reikalavimus, o tokio reikalavimo atitikimui įrodyti atsakovas reikalavo pateikti be kitų dokumentų ir Valstybinės metrologijos tarnybos pažymėjimą dėl metrologinio patikrinimo ir įrašymo į Lietuvos matavimo priemonių registrą (Techninės specifikacijos 25.2 p.). Todėl trečiajam asmeniui nepateikus šio pažymėjimo, atsakovas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi, privalėjo prašyti patikslinti duomenis apie tiekėjo kvalifikaciją. Viešųjų pirkimų tarnyba, patikrinusi patikslintas Konkurso sąlygas, nenustatė jokių pažeidimų bei leido vykdyti viešąjį pirkimą (VPT 2007 m. spalio 24 d. raštas Nr. 4S-3417). Apeliantas, remdamasis užsienio valstybių institucijų pažymomis, nepagrįstai nurodo, kad trečiojo asmens siūlomi greičio matuokliai neatitinka Techninės specifikacijos 18.17 punkto reikalavimo matuoklių darbinei temperatūrai, kadangi juose nurodyta darbinė temperatūra be apsauginės dėžės. Trečiojo asmens pasiūlyti greičio matuokliai yra lazeriniai ir veikia lygiaverčiu Lidar principu, todėl jiems netaikytinas Techninės specifikacijos 18.4 punkte numatytas reikalavimas dėl greičio matuoklio radaro spinduliuojamų bangų dažnio. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlyti greičio matuokliai neatitinka Techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimo dėl greičio matuoklio gamyklinio numerio fiksavimo greičio viršijimo pažeidimų byloje. Atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. kovo 19 d. protokolo priede šis numeris nenurodytas vien dėl to, kad bandymų metu spausdinant matavimo bylos kopiją nebuvo pasirinkta išskirti šiuos duomenis.Tačiau komisijos nariai bandymų metu įsitikimo, kad tokie duomenys yra fiksuojami. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pagal konkurso sąlygas galėjo būti teikiami tik Doppler‘io principu veikiantys greičio matuokliai, kadangi, papildžius Techninės specifikacijos 3 punktą, galėjo būti teikiami lygiaverčiu Doppler‘io principui veikiantys greičio matuokliai. Mokslinio tyrimo išvadose nenurodyta, jog lazeriniai greičio matuokliai negali būti taikomi užmiestyje esančiuose keliuose. Atsakovo manymu, atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, CPK 135 straipsnį bei į tai, kad apeliantas neginčijo viešojo pirkimo sutarties, teismas neturėtų vertinti atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos sutarties teisėtumo klausimo.

27Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

28Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

29Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2007 m. rugpjūčio 10 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 62 paskelbė atvirą viešo pirkimo konkursą transporto priemonių greičio matavimo stacionariais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimo paslaugoms pirkti (pirkimo Nr. 54840). Atsakovas konkurso laimėtoju 2008 m. kovo 19 d. paskelbė trečiąjį asmenį UAB „Sonex Technologies“, su kuriuo 2008 m. balandžio 14 d. sudarė Sutartį Nr. S-420. Nesutikdamas su minėtu atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimu, ieškovas, išnaudojęs ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją, iki pirkimo sutarties sudarymo pareiškiant pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų, 2008 m. balandžio 4 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos skelbtame viešajame pirkime Nr. 54840 2008 m. kovo 19 d. priimtą sprendimą Nr. KPG-475, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, pirmą vietą skiriant UAB „Sonex Technologies“, ir įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti pateiktų konkursui pasiūlymų vertinimą, atsižvelgiant į UAB „Sonex Technologies“ pasiūlymo trūkumus. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 27 d. sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, prašydamas panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą, tenkinant jo ieškinio reikalavimus. Apeliacinio skundo pagrindą sudaro argumentai dėl nevisapusiško ir neišsamaus bylos aplinkybių ir byloje esančių įrodymų tyrimo, neįvertinant, kaip atsakovo veiksmai dera su viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu, vykdant viešųjų pirkimų procedūras.

30Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytas įpareigojimas perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi viešųjų pirkimų principų, siekiant užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšas panaudojimą ir sąžiningos konkurencijos laisvę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, savo jurisprudencijoje aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ ir kt. v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-416/2005, 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Litekso“ v. VšĮ Biržų ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-623/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Vilniaus kapitalinė statyba“ v. UAB ,,Vingės statyba“, bylos Nr. 3K-3-458/2007), yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius.

31Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu atmesdamas ieškinio reikalavimus, konstatavo, kad, vykdant atvirą konkursą, iš esmės buvo pasiektas viešojo pirkimo tikslas – racionaliai panaudoti tam tikslui skirtas valstybės lėšas. Tačiau, vykdant pirkimus, turi būti siekiama ne tik Viešųjų pirkimų įstatyme numatyto tikslo dėl racionalaus lėšų panaudojimo, bet taip pat turi būti užtikrintas šiame įstatyme įtvirtintų lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų įgyvendinimas (VPĮ 3 str. 1 d., 2 d.). Be to, viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, kurie dažniausiai yra imperatyvūs ir reikalaujantys jų besąlygiško laikymosi. Šių imperatyvų laikymasis yra nukreiptas į tam tikrų tikslų pasiekimą, o pastarieji yra tokių imperatyvų taikymo matas. Taigi, vertinant vykdomų viešųjų pirkimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą teisėtumą, būtina įvertinti konkrečių pažeistų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų teisės normų pobūdį, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas aiškinti ir vertinti taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

32Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamo ginčo atveju vykdant atvirą konkursą perkama paslauga – transporto priemonių greičio matavimas stacionariais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas – buvo susijusi su transporto priemonių greičio matavimo priemonėmis, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, pirkimo dokumentuose buvo nustatyti reikalavimai matavimo priemonių teisiniam metrologiniam patvirtinimui (Metrologijos įstatymo 15 str., 17 str.).

33Pirkimo dokumentuose, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, susijusius su tiekėjo ekonomine ir finansine būkle, techniniu ir profesiniu pajėgumu, 2 lentelės 5 punkte buvo numatyta, jog tiekėjas turi sugebėti teikti paslaugą, kuri atitinka kokybės ir techninius reikalavimus – įranga turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, o atitikimas šiam kvalifikaciniam reikalavimui turi būti pagrįstas prekių aprašymais, nuotraukomis, akredituotų kompetentingų įstaigų išduotomis kokybę patvirtinančiomis pažymomis.

34Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos 25 punkte nurodyta, kokie dokumentai turėjo būti pateikti kartu su užpildytu priedu Nr. 4 (Perkamos paslaugos aprašymas ir reikalavimai (Techninė specifikacija)). Techninės specifikacijos 25.2 punkte įtvirtintas reikalavimas pateikti greičio matuoklio tipo tvirtinimo pažymėjimą, išduotą Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, liudijantį, kad tokio tipo Stacionarus transporto priemonių greičio matuoklis yra įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą, ir sertifikatą, įrodantį atliktą atitikties metrologiniams reikalavimams įvertinimą. Minėtų dokumentų pagrindu tai pat turėjo būti sprendžiama dėl tiekėjų siūlymuose nurodytų greičio matuoklių atitikimo techninės specifikacijos 18 punkte numatytiems reikalavimams, tame tarpe ir 18.17 punkte numatytam reikalavimui darbo aplinkos temperatūrai (nuo -30o iki +40oC) (1 t., b.l. 118, 122). Tačiau, nepaisant pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos 25.2 punkte įtvirtinto reikalavimo imperatyvaus pobūdžio, tretysis asmuo, teikdamas 2007 m. lapkričio 22 d. pasiūlymą, nepateikė nei matavimo priemonės atitikties įvertinimo akto, nei matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato.

35Perkančioji organizacija Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 punktu, 39 straipsnio 1 punktu bei pirkimo dokumentų 9.3 punktu, 2008 m. vasario 26 d. raštu Nr. (11.7)2-1164 kreipėsi į tiekėją UAB „Sonex Technologies“ su prašymu iki 2008 m. vasario 29 d. paaiškinti, ar siūlomas greičio matuoklis yra įtrauktas į Lietuvos matavimo prietaisų registrą, ir pateikti greičio matuoklio tipo tvirtinimo pažymėjimą, išduotą Valstybinės metrologijos tarnybos, liudijantį, kad tokio tipo stacionarus transporto priemonių greičio matuoklis yra įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (1 t., b.l. 162-163, 2 t., b.l. 18).

36Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi, tuo atveju, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Atsižvelgiant į minėtą reglamentavimą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog tam, kad egzistuotų tiekėjo galimybė papildyti arba paaiškinti pateiktus duomenis, susijusius su jo kvalifikacija, tiekėjas turėjo būti faktiškai pateikęs duomenis, o jo patiekti duomenys turėjo būti netikslūs ir neišsamūs.

37Nagrinėjamu atveju tretysis UAB „Sonex Technologies“, teikdama pasiūlymą, nepateikė jokių Valstybinės metrologijos tarnybos išduoto greičio matuoklio tipo patvirtinimą, greičio matavimo sistemos PoliScanspeed įrašymą į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir atitikties metrologiniams reikalavimams įvertinimą patvirtinančių įrodymų, o taip pat įrodymų, kad greičio matuoklis PoliScanspeed atitinka priedo Nr. 4 18.17 punkte įtvirtintą reikalavimą greičio matuoklio darbo aplinkos temperatūrai – nuo -30o iki +40o.

38Atkreiptinas dėmesys, kad atvirame konkurse dalyvavusio UAB „Eismas“ pretenzija dėl pašalinimo iš konkurso buvo atmesta dėl to, kad jos pateikto greičio matuoklio nurodyta darbo aplinkos temperatūra – nuo -10o iki +45o C (1 t., b.l. 162). Tuo tarpu trečiojo asmens UAB „Sonex Technologies“ su siūlymu pateikti duomenys patvirtino, kad jų pateikto greičio matuoklio išorės temperatūrų diapazonas eksploatuojant prietaisą yra nuo -15o iki + 45o C, o duomenys apie prietaiso eksploatavimo galimybę naudojant apsauginę dėžę iš viso nebuvo pateikti (1 t., b.l. 261).

39Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad tretysis asmuo UAB „Sonex Technologies“ dėl greičio matavimo sistemos PoliScanspeed tipo patvirtinimo į Valstybinę metrologijos tarnybą kreipėsi 2008 m. sausio 15 d., t.y. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui (1 t., b.l. 40). Vokietijos firmos „VITRONIC Bildverarbeitungssysteme GmbH“ lazerinė transporto priemonių greičio matavimo sistemos PoliScanspeed tipas patvirtintas ir ji įrašyta į Lietuvos matavimo priemonių registrą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-18 (1 t., b.l. 42). Šį įsakymą kartu su 2008 m. vasario 28 d. išduotu matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatu, matavimo priemonės atitikties įvertinimo aktu tretysis asmuo UAB „Sonex Technologies“ Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateikė 2008 m. vasario 29 d. (2 t., b.l. 1-11).

40Tai, jog pasibaigus tiekėjų siūlymų pateikimo perkančiajam organizacijai terminui nebuvo pradėta greičio matavimo sistemos PoliScanspeed tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo procedūra ir ši sistema nebuvo įrašyta į Lietuvos matavimo priemonių registrą, sąlygoja tai, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas negalėjo būti pildomas Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka vėlesnį šios procedūros atlikimą patvirtinančiais dokumentais, o šiai aplinkybei paaiškėjus jau po to, kai tretysis asmuo patikslino perkančiajai organizacijai teikiamus duomenis, trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 1 p.).

41Faktiškai iki 2007 m. lapkričio 22 d. turėję būti pateikti pasiūlymo dokumentai, Lietuvos automobilių kelių direkcijos viešųjų pirkimo komisijai buvo pateikti 2008 m. vasario 29 d.. Apeliantas teisingai nurodo, kad tokių dokumentų teikimas Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies prasme taip pat reiškia pasiūlymo dalies dėl techninės specifikacijos tikslinimą ir papildymą taip, kad pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiojo asmens UAB „Sonex Technologies“ pasiūlymas buvo papildytas pažeidžiant imperatyvią Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatą, draudžiančią perkančiajai organizacijai prašyti, siūlyti arba leisti dalyviams padaryti pasiūlymo pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

42Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė dėl trečiojo asmens UAB „Sonex Technologies“ greičio matuoklio PoliScanspeed gamyklinio numerio fiksavimo greičio matavimo byloje. Iš atsakovo pateiktos techninio bandymo metu sudarytos trečiojo asmens greičio matuoklio PoliScanspeed greičio matavimo bylos kopijos matyti, kad trečiojo asmens pateiktas greičio matuoklis fiksuoja matuoklio numerį ir atspausdindamas jį kartu su fotografija (3 t., b.l. 80, 82, 84). Todėl šis apelianto argumentas atmetamas kaip nepagrįstas.

43Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu dėl pirkimo procedūrų vilkinimo, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas dalyvių kvalifikacijos vertinimą ir pateiktų pasiūlymų atitikimo techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams vertinimą atliko 2008 m. vasario 13 d., t.y. praėjus beveik trims mėnesiams po vokų atplėšimo 2007 m. lapkričio 22 d. (1 t., b.l. 157-158), o pasiūlymų vertinimą atliko ir preliminarią pasiūlymų eilę sudarė 2008 m. kovo 19 d. įvykusio Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu (2 t., b.l. 19-21). Atsakovo elgesys, nevertinant atvirojo konkurso pasiūlymų, net ir atsižvelgiant į perkamos paslaugos specifiką ir sudėtingumą, vertintinas kaip pažeidžiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo principo. Kadangi atsakovas žinojo, kokias paslaugas perka, jis rengė konkurso sąlygas, todėl pateiktų pasiūlymų vertinimo terminas laikytinas neprotingai ilgas. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, jog pasiūlymų vertinimas buvo atidėtas, siekiant išsiaiškinti pasiūlymuose nurodytų transporto priemonių greičio matavimo priemonių veikimo sistemų lygiavertiškumą, kadangi net ir teismo posėdžio metu atsakovo atstovai negalėjo pagrįsti pateiktuose pasiūlymuose nurodytų matavimo prietaisų lygiavertiškumo.

442007 m. rugpjūčio 10 d. viešai paskelbus apie atvirą konkursą perkančiosios organizacijos parengtos pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos 3 punkte buvo numatyta, jog transporto priemonių važiavimo greičio matavimas bus atliekamas aukšto dažnio elektromagnetinių bangų Doppler‘io efekto principu. Ši konkurso sąlyga, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 12 d. įvertinime Nr. 4S-3315 nurodytas pastabas, buvo patikslinta, nurodant, kad transporto priemonių važiavimo greičio matavimas bus atliekamas aukšto dažnio elektromagnetinių bangų Doppler‘io efekto principu arba lygiaverčiu principu (1 t., b.l. 63-67; 2 t., b.l. 18; 3 t., b.l. 11). Todėl greičio matuokliai, veikiantys ne Doppler‘io principu, galėjo būti pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygas tik esant įrodymams, kad jų veikimo principas yra lygiavertis greičio matuokliams, veikiantiems Doppler‘io principu, o ne nesant įrodymų apie jų nelygiavertiškumą. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių trečiojo asmens teikiamo Lidar principu veikiančio greičio matuoklio lygiavertiškumą Doppler‘io principu veikiantiems greičio matavimo prietaisams. Priešingai, kaip matyti iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistų parengtos ir mokslo prorektoriaus 2008 m. sausio 17 d. patvirtintos Mokslo darbo ataskaitos, lazerinius greičio matuoklius, atsižvelgiant į tai, kad jie gali geriau išmatuoti transporto priemonių, važiuojančių dideliame transporto sraute, greitį, rekomenduotina naudoti miestuose, o Doppler‘io principu veikiančius transporto priemonių greičio matuoklius – užmiestyje ir kaimo vietovėse (2 t., b.l. 51).

45Perkančiajai organizacijai pakeitus techninės specifikacijos 3 punktą ir nurodžius, jog konkurse galima siūlyti lygiaverčiu Doppler‘io principui veikiančius greičio matuoklius, tačiau nepatikslinus techninės specifikacijos 18.4 ir 25.3 punktų nuostatų, ir techninėje specifikacijoje nenustačius jokių techninių reikalavimų (pvz. darbinio dažnio (bangos ilgio)) ne Doppler‘io principu veikiantiems greičio matuokliams, ne Dopplerio‘io principu veikiančių greičio matuoklių tiekėjai atsidūrė geresnėje padėtyje, kadangi jiems reikėjo įvykdyti mažiau techninių reikalavimų, negu Doppler‘io principu veikiančių greičio matuoklių tiekėjams. Be to, techninės specifikacijos 18 punkte nustatytus greičio matuokliui keliamus reikalavimus vertinant kaip reikalavimus, kuriuos turi atitikti visi viešame konkurse dalyvaujančių tiekėjų siūlomi greičio matuokliai, šių reikalavimų atitikimas yra būtina sąlyga, sprendžiant dėl viešame konkurse dalyvaujančių tiekėjų teikiamų greičio matavimo priemonių veikimo principo lygiavertiškumo Doppler‘io efekto principui. Kadangi techninės specifikacijos 18.4 punkte numatyti reikalavimai greičio matuoklio radaro spinduliuojamų bangų dažniui, lygiaverčiais šia prasme galėjo būti pripažinti tik tie greičio matuokliai, kurių veikimas paremtas elektromagnetinių bangų principu.

46Pažymėtina, jog kiekvienu atveju teismui nustačius, kad pažeista viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir kad perkančioji organizacija nepagrįstai priėmė sprendimą vieno ar kito pirkimų dalyvio pasiūlymą pripažinti laimėjusiu, teismas turi spręsti dėl konkrečių pažeidimų pobūdžio, taip pat spręsti, ar konkretus pažeidimas pateisina pirkimų komisijos sprendimo panaikinimą ir šio sprendimo pagrindu sudarytos sutarties pripažinimą niekine. Ši išvada daryti atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, t.y. sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai – tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek viešųjų pirkimų principų esminiai pažeidimai.

47Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Lietuvos automobilių kelių direkcija, priimdama UAB „Sonex Technologies“ pasiūlymą ir pripažindamas jį laimėjusiu, pažeidė imperatyvius Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies, 39 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 1 bei 2 punktų reikalavimus bei neužtikrino lygiateisiškumo, skaidrumo principų įgyvendinimo. Kadangi byloje yra nustatyti konkurso tvarkos pažeidimai, dėl kurių trečiasis asmuo, kurio pasiūlymas turėjo būti atmestas, buvo pripažintas jo laimėtoju, tai tokie pažeidimai yra esminiai, o ne formalūs. Todėl perkančiosios organizacijos pirkimo komisijos 2008 m. kovo 19 d. sprendimas Nr. KPG-475, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, pirmą vietą skiriant UAB „Sonex Technologies“, yra neteisėtas ir naikintinas.

48Panaikinus sprendimą dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra pasisakęs, kad teismai, nustatę imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, gali ir privalo pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalies nuostatą konstatuoti, kad dėl tokio viešojo pirkimo sudarytas sandoris yra niekinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas” ir kt. v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-416/2008). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo, nes tik išsprendus negaliojančio sandorio teisinius padarinius užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika. Todėl, nustačius, kad viešųjų pirkimų komisijos sprendimas priimtas pažeidus Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvias normas ir principus, teisėjų kolegija, vadovaudamasi CK 1.78 straipsnio 5 dalimi, ex officio pripažįsta, kad 2008 m. balandžio 14 d. Sutartis Nr. S-420, kurią perkančioji organizacija sudarė su laimėtoju paskelbtu trečiuoju asmeniu, yra niekinė ir negalioja (2 t., b.l. 67-69).

49Konstatavus niekinio sandorio faktą, taikomos restitucijos taisyklės, nustatytos CK šeštosios knygos normose (CK 1.80 str. 3 d.). Taikant restituciją įprastai šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sutarties sudarymo, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145, 6.146 straipsniai). Todėl, sprendžiant dėl niekinio sandorio padarinių, turi būti ištirta sutarties vykdymo eiga, jos vykdymo specifika, įvykdymo laipsnis, galimi nuostoliai dėl restitucijos taikymo, kitos reikšmingos aplinkybės ir parinkti.

50Iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos paaiškinimų matyti, jog greičio matuokliai yra pastatyti ir transporto priemonių greičio matavimo ir matavimo duomenų teikimo paslauga faktiškai yra teikiama. Todėl restitucijos taikymo atveju iš UAB „Sonex Technologies“ priteisiant iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos gautą apmokėjimą už suteiktą paslaugą, nepagrįstai pagerėtų atsakovo padėtis, o UAB „Sonex Technologies“ – atitinkamai pablogėtų, kadangi minėtos paslaugos faktiškai buvo suteiktos. Todėl restitucija nagrinėjamu atveju netaikytina.

51Kadangi iš bylos medžiagos matyti, jog viešasis konkursas pasibaigė sudarius pirkimo sutartį (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 d. 1 p.) (2 t., b.l. 67-69) ir pagal sutartį pirkta paslauga buvo teikiama beveik vienerius metus, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo tęsti konkursą ir įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti konkursui pateiktų pasiūlymų vertinimą, atsižvelgiant į UAB „Sonex Technologies“ pasiūlymo trūkumus. Todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas, nes jis negali būti įvykdytas.

52Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinio reikalavimus, netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, padarė nepagrįstas išvadas, taip pažeisdamas proceso teisės normas, o taip pat netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų procedūras. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimas naikintinas, priimant naują sprendimą, kuriuo ieškinys tenkintinas iš dalies, panaikinant Lietuvos automobilių kelių direkcijos skelbtame viešajame pirkime Nr. 54840 2008 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. KPG-475, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, pirmą vietą skiriant uždarajai akcinei bendrovei „Sonex Technologies“, o taip pat ex officio konstatuojant 2008 m. balandžio 14 d. Sutarties Nr. S-420 kaip niekinio sandorio faktą (CPK 329 str. 1 d., 330 str., CK 1.78 str. 5 d.).

53Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d., 3 d., 4 d., 98 str. 1 d., 3 d.). Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį tenkinus iš dalies, teisėjų kolegija išsprendžia ginčo šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Kadangi tenkintų ieškovo ieškinio neturtinių reikalavimų dalis sudaro 50 proc., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 120,5 Lt žyminio mokesčio dalis, sumokėta paduodant ieškinį (1 t., b.l. 1, 2 t., b.l. 112), 127 Lt žyminio mokesčio dalis, sumokėta paduodant apeliacinį skundą (3 t., b.l. 143) ir 2500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, dalis (3 t., b.l. 122-127). Atsakovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti, turėtos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, iš ieškovo nepriteistinos, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta jų apmokėjimą patvirtinančių įrodymų (3 t., b.l. 128). Iš ieškovo ir atsakovo valstybės naudai taip pat priteistina po 62.85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

55Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimą panaikinti.

56Ieškovo uždariosios akcinės bendrovės „Technologinių paslaugų sprendimai“ ieškinį tenkinti iš dalies.

57Panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos skelbtame viešajame pirkime Nr. 54840 2008 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. KPG-475, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, pirmą vietą skiriant uždarajai akcinei bendrovei „Sonex Technologies“.

582008 m. balandžio 14 d. Sutartį Nr. S-420, sudarytą tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Sonex Technologies“, pripažinti niekine ir negaliojančia, netaikant restitucijos.

59Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

60Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (kodas ( - )) ieškovo uždariosios akcinės bendrovės „Technologinių paslaugų sprendimai“ (įmonės kodas ( - )) naudai 247,5 Lt (du šimtus keturiasdešimt septynis Lt 50 ct) žyminio mokesčio ir 2500 Lt (du tūkstančius penkis šimtus Lt) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

61Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir ieškovo uždariosios akcinės bendrovės „Technologinių paslaugų sprendimai“ valstybei po 62,85 Lt (šešiasdešimt du Lt 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Gyčiui Šarkai,... 4. atsakovo atstovams advokatui Deividui Soloveičikui, R. K., trečiojo asmens... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Ieškovas UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ kreipėsi į teismą su... 8. 1. UAB „Sonex Technologies“ pateikti pirkimo dokumentai neatitiko pirkimo... 9. 2. Atsakovas, vilkindamas pasiūlymų vertinimo procedūras, 2008 m. vasario 26... 10. 3. Trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl to, kad siūlomas... 11. 4. Trečiojo asmens pasiūlyto greičio matavimo įtaiso eksploatavimo... 12. 5. Trečiasis asmuo savo pasiūlyme nepateikė konkurso sąlygų 3 dalies 2... 13. 6. Trečiojo asmens siūlomas prietaisas neatitinka techninės specifikacijos... 14. 7. Trečiojo asmens siūloma paslauga neatitinka techninės specifikacijos 4... 15. 8. Perkančioji organizacija, vertindama UAB „Sonex Technologies“... 16. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija su ieškiniu nesutiko ir... 17. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 27 d. sprendimu ieškovo UAB... 18. Ieškovas UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ apeliaciniu skundu... 19. 1. Nagrinėjamu atveju skelbtame viešojo pirkimo konkurse perkančioji... 20. 2. Net ir sutikus, kad reikalavimai pirkimo objektui, šiame viešajame pirkime... 21. 3. Techninės specifikacijos 18.17 punkte įtvirtintas reikalavimas prietaiso... 22. 4. Teismas netyrė ir nevertino atsakovo veiksmų, susijusių su pirkimo... 23. 5. Teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl ieškovo ir trečiojo asmens... 24. 6. Teismas nepagrįstai sprendė dėl greičio matuoklio gamyklinio numerio... 25. 7. Atsakovo neteisėti veiksmai, vykdant viešąjį pirkimą, pasireiškė... 26. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepimu į apeliacinį... 27. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 28. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 29. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 30. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytas įpareigojimas... 31. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu atmesdamas ieškinio... 32. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamo ginčo atveju vykdant atvirą konkursą... 33. Pirkimo dokumentuose, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus,... 34. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose pateiktos techninės... 35. Perkančioji organizacija Lietuvos automobilių kelių direkcija prie... 36. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi, tuo atveju,... 37. Nagrinėjamu atveju tretysis UAB „Sonex Technologies“, teikdama... 38. Atkreiptinas dėmesys, kad atvirame konkurse dalyvavusio UAB „Eismas“... 39. Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad tretysis asmuo UAB „Sonex... 40. Tai, jog pasibaigus tiekėjų siūlymų pateikimo perkančiajam organizacijai... 41. Faktiškai iki 2007 m. lapkričio 22 d. turėję būti pateikti pasiūlymo... 42. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė dėl trečiojo asmens UAB... 43. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu dėl pirkimo... 44. 2007 m. rugpjūčio 10 d. viešai paskelbus apie atvirą konkursą... 45. Perkančiajai organizacijai pakeitus techninės specifikacijos 3 punktą ir... 46. Pažymėtina, jog kiekvienu atveju teismui nustačius, kad pažeista viešųjų... 47. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Lietuvos... 48. Panaikinus sprendimą dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimų... 49. Konstatavus niekinio sandorio faktą, taikomos restitucijos taisyklės,... 50. Iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos paaiškinimų matyti, jog... 51. Kadangi iš bylos medžiagos matyti, jog viešasis konkursas pasibaigė... 52. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 53. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 55. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimą panaikinti.... 56. Ieškovo uždariosios akcinės bendrovės „Technologinių paslaugų... 57. Panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos skelbtame viešajame pirkime... 58. 2008 m. balandžio 14 d. Sutartį Nr. S-420, sudarytą tarp Lietuvos... 59. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 60. Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 61. Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo...