Byla e2VP-3144-618/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuotas asmuo antstolė Reda Vizgaudienė

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa Šimanskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuotas asmuo antstolė Reda Vizgaudienė.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti antstolei Redai Vizgaudienei vykdomojoje byloje atlikti bet kokius vykdymo veiksmus, susijusius su BUAB „Elektros gelmė“ įkeistu nekilnojamuoju turtu - nuomos teise į žemės sklypą su poilsio patalpomis, ir kiemo statiniais, esančiai ( - ), bei uždrausti antstolei priimti patvarkymus ir (ar) kitokius sprendimus bei kitus dokumentus, susijusius su BUAB „Elektros gelmė“ ir nurodytu įkeistu turtu.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas tenkintinas

7Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės žinioje yra vykdomosios bylos, vykdomos pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2017-10-11 vykdomuosius įrašus Nr. 14-5334 ir Nr. 14-5332 dėl hipoteka užtikrintos skolos išieškojimo iš solidarių skolininkų UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Gasol“, UAB „KDS grupė“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir pareiškėjos BUAB „Elektros gelmė“ išieškotojos AB „Luminor Bank“ naudai. Suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Jeigu paaiškėja, kad nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį (CPK 443 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju pripažintina, kad teismo sprendimas šioje byloje gali turėti įtakos UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Gasol“, UAB „KDS grupė“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“, AB „Luminor Bank“ teisėtiems interesams, todėl jos įtrauktinos į bylą suinteresuotais asmenimis (CPK 443 straipsnio 3 dalis).

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo galimai palankaus pareiškėjai teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK 145 straipsnio 1 dalyje. Pažymėtina, kad gali būti taikomos ir kitos laikinosios apsaugos priemonės numatytos įstatymuose ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

9Pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti antstolei Redai Vizgaudienei vykdomojoje byloje atlikti bet kokius vykdymo veiksmus, susijusius su BUAB „Elektros gelmė“ įkeistu nekilnojamuoju turtu - nuomos teise į žemės sklypą su poilsio patalpomis, ir kiemo statiniais, esančiai ( - ), bei uždrausti antstolei priimti patvarkymus ir (ar) kitokius sprendimus bei kitus dokumentus, susijusius su BUAB „Elektros gelmė“ ir nurodytu įkeistu turtu. Taigi, pareiškėja iš esmės siekia, jog būtų sustabdyti vykdymo veiksmai.

10Pažymėtina, kad spręsdamas klausimą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo teismas turi įvertinti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdį, žalos, galinčios atsirasti nesustabdžius vykdymo veiksmų, dydį. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė areštavo įkeistą nekilnojamąjį turtą - nuomos teisę į žemės sklypą su poilsio patalpomis, ir kiemo statiniais, esančiai ( - ), ir 2018-01-22 patvarkymu Nr. S-18000453 dėl turto įkainojimo minėtą turtą įkainojo 66 000,00 Eur suma, nutarė, jog praėjus 20 dienų nuo patvarkymo įteikimo bus skelbiamas areštuoto įkeisto turto pardavimas iš varžytinių. Nagrinėjamu atveju pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolės 2018-01-22 patvarkymą Nr. S-18000453 dėl turto įkainojimo ir įpareigoti antstolę vykdyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ir CPK nuostatas, sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiųsti į pareiškėjos bankroto administratoriui. Nurodo, kad 2017-11-23 kreditorių susirinkimas nutarė pareiškėjos bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”. Pareiškėja bankrutuojančios įmonės teisinį statusą įgijo 2017-11-23. Bankroto administratorius, nustatęs, kad antstolė yra areštavusi pareiškėjai priklausantį turtą, 2017-12-14 prašymu prašė areštą panaikinti, tačiau antstolė šio prašymo netenkino. 2017-12-22 bankroto administratorius pateikė pakartotinį prašymą dėl vykdomųjų bylų dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos sustabdymo, arešto panaikinimo, vykdomųjų dokumentų perdavimo bankroto administratoriui, tačiau antstolė prašymo netenkino. Taigi, tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar nusprendus pareiškėjos bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka antstolė gali toliau vykdyti išieškojimą iš pareiškėjos.

11ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis ĮBĮ. Teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas. Antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda bankroto bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šios įmonės, išskyrus ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, ir praneša apie minėtų dokumentų perdavimą arba apie turto pardavimą ĮBĮ 33 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju turto saugotojui ir ieškovui (ĮBĮ 18 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, jog patenkinus pareiškėjus skundą dėl antstolio veiksmų, tačiau antstolei toliau tęsiant išieškojimą iš pareiškėjos, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pareiškėjai priklausantis turtas gali būti perleistas tretiesiems asmenims, netinkamai paskirstytos iš pareiškėjos išieškotos piniginės lėšos, t.y. neatsižvelgiant į kreditorių reikalavimo tenkinimo eiliškumą, ir kt.

12Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus prašyme nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, siekiant užtikrinti teismo procesinio sprendimo įvykdymą, pareiškėjos prašymas tenkintinas, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

13Teismas pažymi, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, duomenimis 2017-11-23 priimtas nutarimas pareiškėjos bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka. Taigi, pareiškėja yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas pareiškėjai (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas)

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100 straipsniu, 115 straipsnio 5 dalimi, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

15įtraukti uždarąją akcinę bendrovę „Būsto industrijos grupė“, uždarąją akcinę bendrovę „Gasol“, uždarąją akcinę bendrovę „KDS grupė“, uždarąją akcinę bendrovę „Kauno dujotiekio statyba“, akcinę bendrovę „Luminor Bank“ suinteresuotais asmenimis civilinėje byloje pagal pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuotas asmuo antstolė Reda Vizgaudienė.

16Prašymą tenkinti.

17Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės Redos Vizgaudienės žinioje esančias vykdomąsias bylas, kuriose vykdomas išieškojimas iš pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“, iki bus išnagrinėtas pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ skundas dėl antstolio veiksmų.

18Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.

19Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti pareiškėjai bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Elektros gelmė“ 37,50 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2018-01-29 Dankse Bank A/S Lietuvos filiale, dokumento Nr. 01291042.

20Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai, antstolei Redai Vizgaudienei, suinteresuotiems asmenims.

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

22Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

23Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo nutarties priėmimo dienos perduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinių bylų raštinei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. teisme gautas pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 5. Teismas... 6. Prašymas tenkintinas... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės žinioje yra vykdomosios bylos,... 8. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio... 9. Pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti... 10. Pažymėtina, kad spręsdamas klausimą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo... 11. ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ne teismo tvarka bankroto... 12. Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus prašyme nurodytas aplinkybes,... 13. Teismas pažymi, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100 straipsniu,... 15. įtraukti uždarąją akcinę bendrovę „Būsto industrijos grupė“,... 16. Prašymą tenkinti.... 17. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės Redos... 18. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.... 19. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti pareiškėjai... 20. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai, antstolei Redai... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo... 22. Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.... 23. Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo nutarties priėmimo dienos perduoti...