Byla 2YT-3651-323/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., akcinė bendrovė Luminor Bank, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto industrijos grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Gasol“, uždaroji akcinė bendrovė „KDS grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., akcinė bendrovė Luminor Bank, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto industrijos grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Gasol“, uždaroji akcinė bendrovė „KDS grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja pateikė skundą dėl antstolės R. V. veiksmų, ir prašo panaikinti antstolės 2018-01-22 patvarkymą Nr. S-18000453, įpareigoti antstolę sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiųsti administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad 2017-11-23 vykęs kreditorių susirinkimas nutarė UAB „Elektros gelmė“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Taigi, UAB „Elektros gelmė“ bankrutuojančios įmonės teisinį statusą įgijo 2017-11-23. Administratorius 2017-12-14 bei pakartotinai 2017-12-22 nusiuntė antstolei prašymus sustabdyti vykdomąsias bylas, panaikinti taikytus areštus ir persiųsti vykdomuosius dokumentus kreditorių susirinkimui. Tačiau antstolė šių veiksmų neatliko ir 2018-01-22 priėmė skundžiamą patvarkymą dėl įkeisto turto įkainojimo. Pažymėjo, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą bankroto administratorius įstatymo nustatyta tvarka nuo 2017-11-23 valdo, naudoja bankrutuojančios UAB „Elektros gelmė“ turtą ir juo disponuoja. Šuo atveju antstolė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu privalėjo stabdyti vykdomąsias bylas dėl skolos išieškojimo iš bankrutuojančios UAB „Elektros gelmė“ ir vykdomuosius dokumentus persiųsti kreditorių susirinkimui per administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

5Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. 2018-02-08 patvarkymu nustatė, jog pareiškėjos skundas nepagrįstas, jo netenkino, ir kartu su vykdomosiomis bylomis perdavė nagrinėti teismui. Nurodė, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla dėl pradėto bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo, 2018-01-03 nutartimi sustabdytas UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimas uždraudžiant UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimui priimti bet kokius sprendimus.

6Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo su skundu nesutinka, prašo atmesti. Nurodė, kad 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo sprendimas pradėti UAB „Elektros gelmė“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka buvo priimtas be hipotekos kreditoriaus Luminor Bank AB žinios, todėl Kauno apygardos teisme buvo inicijuota byla dėl 2017-11-23 kreditorių susirinkimo sprendimų panaikinimo, 2018-01-03 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimas, uždraudžiant UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimui priimti bet kokius sprendimus. Kadangi nuo 2018-01-03 pagal skubiai vykdomą Kauno apygardos teismo nutartį buvo sustabdytas 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų galiojimas, nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad nuo 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė“ įgijo bankrutuojančios įmonės statusą. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo teigti, kad antstolė privalėjo sustabdyti vykdomąją bylą ir išsiųsti vykdomąjį dokumentą bankroto administratoriui. Be to, Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 2018-02-12 nutartimi nustatė, kad UAB „Elektros gelmė“ 2017-11-23 pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka yra pradėtas neteisėtai, todėl 2017-11-23 nutarimai panaikinti kaip prieštaraujantys imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, ir įmonės bankroto procesas, vykdytas ne teismo tvarka, nutrauktas. Taip pat nurodė, kad pareiškėjos teiginiai, jog antstolės 2018-01-22 patvarkymas dėl turto įkainojimo priimtas, pažeidus CPK 681 straipsnio nuostatas, yra nepagrįsti, kadangi pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, sudarančių pagrindą spręsti, kad įkainojime nustatyta turto vertė yra nepagrįsta.

7Teismas

konstatuoja:

8Skundas netenkintinas.

9Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad antstolė R. V. vykdo vykdomąsias bylas Nr. 0074/17/01546 ir Nr. 0074/17/01547, pradėtas pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notaro 2017-10-11 išduotus vykdomuosius įrašus Nr. 14-5332 ir Nr. 14-5332 dėl skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo solidariai iš skolininkų UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Gasol“, UAB „KDS grupė“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“ išieškotojo Luminor Bank AB naudai, išieškojimą nukreipiant į įkeistą įkaito davėjai UAB „Elektros gelmė“ priklausantį turtą. 2017-12-07 turto arešto aktu Nr. S-17005746 areštuotas įkeistas pareiškėjai UAB „Elektros gelmė“ priklausantis turtas, adresu ( - ). 2017-12-15 antstolės kontoroje gautas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 2017-12-14 prašymas panaikinti UAB „Elektros gelmė“ nekilnojamajam turtui, adresu ( - ), taikytą areštą, kadangi pagal pridėtą 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimą nutarta vykdyti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. 2017-12-27 antstolės kontoroje gautas 2017-12-22 pakartotinis prašymas sustabdyti vykdomąsias bylas, panaikinti taikytus areštus ir persiųsti vykdomuosius dokumentus bankrutuojančios UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimui. 2018-01-04 pranešimu Nr. S-18000062 antstolė nurodė, kad pareiškėjos prašymų tenkinti pagrindo nėra, kadangi kreditorius Luminor Bank AB ginčija pradėtą bankroto procesą ne teismo tvarka.

10Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl veiksmų vykdomojoje byloje galimumo, paaiškėjus, kad kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą vykdyti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka.

11CPK nuostatos nustato antstoliui pareigą, iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą, sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiųsti bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui (CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 632 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Nagrinėjamu atveju vykdant išieškojimą pagal išieškotojo Luminor Bank AB pateiktus vykdomuosius dokumentus 2017-11-23 buvo sušauktas UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimas, kuris priėmė nutarimą vykdyti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka ir dėl kitų su tuo susijusių klausimų, t. y. administratoriaus paskyrimo, termino kreditoriams pareikšti reikalavimus nustatymo ir termino įmonės valdymo organams perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus nustatymo. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti visais esminiais bankroto procedūros klausimais, tame tarpe nutarimas iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka, gali būti skundžiami teismui (Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalis). Šiuo atveju kreditorius Luminor Bank AB kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2017-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimą. Kauno apygardos teismas skubiai vykdoma 2018-01-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1427-480/2018 taikė laikinąją apsaugos priemonę - iki bus priimtas ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje sustabdė 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimą, uždraudžiant UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimui priimti bet kokius sprendimus. Todėl teismas nepagrįstu laiko pareiškėjos skundo argumentą, jog vykdomosiose bylose susidariusi situacija atitiko Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte įtvirtintą draudimą išieškoti skolas iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, teismo ar ne ginčo tvarka, kadangi šiuo atveju klausimas dėl bankroto bylos pradėjimo ne teismo tvarka teisėtumo dar nebuvo išspręstas, todėl minėta nuostata, sprendžiant pareiškėjos pateiktus prašymus stabdyti vykdymo veiksmus pareiškėjos atžvilgiu, antstolė negalėjo remtis. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjos nurodomas privalomas pagrindas stabdyti vykdomąsias bylas neegzistavo, todėl antstolė pagrįstai atsisakė jas stabdyti ir vykdomuosius dokumentus persiųsti kreditorių susirinkimui.

12Pareiškėja taip pat prašo panaikinti 2018-01-22 patvarkymą dėl turto įkainojimo Nr. S-18000453, kuriuo antstolė nuomos teisę į 0,0336 ha ploto žemės sklypą; poilsio patalpas ir kiemo statinius, adresu ( - ), įkainojo 660 000 Eur. Nurodė, kad antstolė neturėjo teisės atlikti jokių vykdymo veiksmų, tame tarpe įkainoti turtą, kurį įkainodama rėmėsi tik išieškotojo Luminor Bank AB pasiūlyta kaina, su kuria pareiškėja nesutinka. Vertinant pareiškėjos skundo pagrįstumą atkreiptinas dėmesys, kad skundžiamas patvarkymas priimtas 2018-01-22, t. y. po to, kai Kauno apygardos teismas 2018-01-03 nutartimi buvo sustabdęs 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimą ir iki Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-02-01 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – vykdomosios bylos sustabdymo iki pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo. Todėl nepagrįstas pareiškėjos skundo argumentas, kad antstolė neturėjo teisės įkainoti areštuotą turtą. Be to, CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Šiuo atveju išieškotojas Luminor Bank AB pateikė nuomonę dėl areštuoto turto vertės bei ją pagrindžiančius įrodymus – UAB „N.“ turto vertinimą, kuriuo nustatyta, kad įkeisto turto rinkos vertė yra 660 000 Eur. Tuo tarpu pareiškėja nuomonės dėl įkeisto turto vertės nepateikė, prieštaravimų dėl antstolės atlikto įkainojimo nereiškė (CPK 681 straipsnio 3 dalis), skunde dėl antstolio veiksmų taip pat nepateikia jokių pagrįstų motyvų, kurių pagrindu būtų galima abejoti antstolės 2018-01-22 patvarkymu dėl turto įkainojimo, nepateikė jokių argumentų, kodėl nustatyta turto vertė turėtų būti laikoma neteisinga ir neatspindinčia tikrosios vertės bei keliančia abejonių (CPK 178 straipsnis). Todėl pareiškėjos skunde dėstomi argumentai, kad antstolė pažeidė CPK 681 straipsnyje nustatytą turto įkainojimo tvarką, laikytini nepagrįstais.

13Išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu darytina išvada, jog pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

14CPK 443 straipsnio 6 dalies nuostatos numato, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Taigi, nagrinėjamu atveju nustačius, kad pareiškėjos ir išieškotojo Luminor Bank AB suinteresuotumas bylos baigtini yra priešingas, atmetus skundą, išieškotojas įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB pateikė duomenis, jog patyrė 484 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Taigi, vadovaujantis CPK 443 straipsnio 6 dalimi, 98 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (2015-03-19 įsakymo redakcija) 7, 8.16 punktais, suinteresuotam asmeniui Luminor Bank AB iš pareiškėjos priteistina 353,92 Eur (0,4 x 884,80 Eur) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

15Panaikintinos 2018-02-01 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

17pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

18Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ suinteresuoto asmens akcinės bendrovės Luminor Bank naudai 353,92 Eur bylinėjimosi išlaidų.

19Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-3144-618/2018 taikytas laikinąsias apsaugos priemones - antstolės R. V. žinioje esančių vykdomųjų bylų, kuriose vykdomas išieškojimas iš pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“, sustabdymą.

20Grąžinti antstolei R. V. vykdomąsias bylas Nr. 0074/17/01546 ir Nr. 0074/17/01547.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja pateikė skundą dėl antstolės R. V. veiksmų, ir prašo... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. 2018-02-08 patvarkymu nustatė, jog... 6. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo... 7. Teismas... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad antstolė R. V. vykdo vykdomąsias... 10. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl veiksmų vykdomojoje byloje... 11. CPK nuostatos nustato antstoliui pareigą, iškėlus skolininkui bankroto ar... 12. Pareiškėja taip pat prašo panaikinti 2018-01-22 patvarkymą dėl turto... 13. Išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu darytina išvada, jog pareiškėjos... 14. CPK 443 straipsnio 6 dalies nuostatos numato, kad dalyvaujančių byloje... 15. Panaikintinos 2018-02-01 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291, 510,... 17. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ skundą... 18. Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektros... 19. Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m.... 20. Grąžinti antstolei R. V. vykdomąsias bylas Nr. 0074/17/01546 ir Nr.... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...