Byla 2A-112-115/2013
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Godos Ambrasaitės - Balynienės, Rūtos Burdulienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų S. O. (S. O.) ir Trakų rajono savivaldybės apeliacinius skundus dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo H. O. (H. O.) ieškinį atsakovams S. O., Trakų rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, A. O., G. A., R. A., T. N. ir E. Š. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ginčas kilo dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.

5Testatorė S. A. 2007 m. spalio 26 d. sudarė testamentą, kuriuo visą jai priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, įskaitant ir jai priklausančius gyvenamąjį namą, ūkio pastatus ir žemės sklypą, esančius ( - ), paliko atsakovui S. O.. Testamentą vietoje testatorės pasirašė J. M., dalyvaujant liudytojoms G. I. ir Č. V., o patvirtino Trakų rajono savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūnas T. P..

6Ieškovo teigimu šis testamentas turėtų būti pripažintas negaliojančiu, nes testatorė jo sudarymo metu dėl savo sveikatos būklės negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 19 d. sprendimu ieškinį tenkino - pripažino negaliojančiu S. A. 2007 m. spalio 26 d. sudarytą testamentą.

9Testatorės negalėjimą suprasti savo veiksmų ir jų valdyti testamento sudarymo momentu, anot teismo, aiškiai patvirtina atliktos psichiatrijos ekspertizės išvada. Teismas ekspertizės išvadai suteikė didesnę įrodomąją reikšmę lyginant su liudytojų parodymais bei kitais byloje pateiktais dokumentais atsižvelgęs į teismo ekspertės kategoriškas išvadas dėl testatorės negalėjimo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, išvados neprieštaringumą objektyvumą, išsamumą, aiškumą. Teismas pabrėžė, jog ekspertizės išvada dera su kitais bylos duomenimis: pažyma, patvirtinančia, jog testatorei buvo nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, VšĮ Trakų ligoninės medicinos dokumentų išrašu- epikrize Nr. F 3442, 2005 m. spalio 24 d. sutartimi dėl pagalbos namuose socialinių paslaugų teikimo, VšĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro išrašu iš medicininių dokumentų, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma Nr. 0027651, Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2007 m. birželio 28 d. sprendimu dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo Nr. 567

10Teismas nurodė, jog byloje apklaustų liudytojų parodymai patvirtina, kad testatorė iki testamento sudarymo ir jo sudarymo metu turėjo sveikatos sutrikimų, tačiau liudytojai pateikė skirtingą testatorės gebėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti vertinimą. Kritiškai teismo buvo įvertinti liudytojų T. P., J. M., G. I. ir Č. V., D. A., L. K., M. J., I. O. (atsakovo sutuoktinė), M. J. parodymai, nes jie teismo nuomone atspindi tik paviršutinišką testatorės gebėjimą palaikyti kontaktą su aplinkiniais, be to, juos paneigia ekspertizės išvada.

11Teismas sprendė, kad bylos aplinkybes nėra pagrindo netikėti S. O., I. O. (trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, A. O. sutuoktinės), J. K., V. A., parodymais, ieškovo, trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, paaiškinimais, jog paskutiniu metu iki testamento sudarymo testatorės būsena buvo tokia, jog ji testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, suformuoti ir išreikšti savo tikrąją valią.

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovas S. O. prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

14Atsakovo teigimu teismo sprendimas yra nepagrįstas, nes priimtas remiantis tik testatorės pomirtinės psichiatrinės ekspertizės išvada, nevertinant kitų įrodymų ir liudytojų paaiškinimų. Teismas visiškai nepasisakė, kodėl kritiškai vertino bylos baigtimi nesuinteresuotų liudytojų Rūdiškio seniūno T. P., J. M., G. I., Č. V. parodymus bei kodėl nepatikimais laikė liudytojų notarės D. A., S. A., prižiūrėjusios L. K., M. J., I. O. (atsakovo sutuoktinės), M. J. parodymus.

15Ekspertizės akte pateiktos išvados yra nepagrįstos, nes akte nėra nei vieno pagrindimo, kokiomis medicininėmis priemonėmis nustatyta diagnozė, kaip buvo nustatytas smegenų struktūrų nykimas. Testatorė niekada nebuvo apžiūrėta gydytojo psichiatro, jai nebuvo daromas galvos smegenų rengenograminis tyrimas, o iš jos ligos istorijos matyti, kad testatoriai buvo diagnozuotas vestibulinis, bet ne silpnaprotystės sindromas. Ekspertizės išvados neobjektyvumą ir neaiškumą patvirtina ir faktai, jog iš išvados neaišku, kokių veiksmų konkrečiai testatorė nesuprato, nuo kada ji negalėjo to daryti. Ekspertė testatoriai konstatavo kraujagyslinę demenciją, kuri pasireiškia po insulto, tačiau testatorė insultu niekada nesirgo. Testatorės veiksnumą surašant testamentą patvirtina ieškovo veiksmai organizuojant testamento surašymo, paveldėjimo teisės liudijimo 2006 m. vasario 8 d. išdavimas asmeniškai testatorei.

16Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ekspertės išvada dera su kitais byloje esančiais įrodymais (nors teismas apskritai jų nevertino), t.y. specialiojo slaugos poreikio nustatymo pažyma Nr. SPS1 Nr. 0031125, kuri išduota praėjus 7 mėnesiams po testamento sudarymo dienos; VšĮ Trakų ligoninės medicinos dokumentų išrašų epikrize Nr. F3442, kurioje pateikti aiškiai suklastoti duomenys apie testatorės sirgimą insultu ir vaskeline demencija, nors jai buvo paskirtas su niežais susijęs gydymas; 2005 m. spalio 24 d. sutartį „Dėl pagalbos namuose socialinių paslaugų teikimo“, kurią sudarė pati testatorė; VšĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro išrašas iš medicininių dokumentų, kuriame pateikti duomenys prieštarauja Onuškio palaikomojo gydymo slaugos ligoninės ligos istorijai Nr. 8-295; specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma SPP-2 Nr. 0027651, pagal kurią testatorei nustatytas transporto išlaidų kompensacijų poreikis dėl sutrikusio galūnių judėjimo funkcijų nervų ir raumenų ligos atveju.

17Teismas visiškai nevertino, kad ginčo testamentu visas turtas buvo paliktas atsakovui S. O., nes būtent jis rūpinosi testatore.

18Teismas taipogi iš atsakovų trečiajam asmeniui G. A. priteisė nepagrįstai dideles advokato pagalbos išlaidas, kadangi trečiojo asmens advokatė paskaičiavo pernelyg dideles sumas už atstovavimą teismo posėdžiuose.

19Apeliaciniu skundu Trakų rajono savivaldybė prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atsakovui Trakų rajono savivaldybei atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovų manymu testatorės veiksnumą testamento sudarymo metu patvirtino liudytojai, kurie nesuinteresuoti paveldimo turto padalinimo klausimais, - Rūdiškių seniūnas T. P., J. M., G. I., Č. V., notarė D. A.. Teismo paskirtos ekspertizės išvada yra nepakankamai aiški, išsami ir objektyvi, remiasi prielaidomis, todėl teismas neturėjo ja vadovautis priimant sprendimą. Byloje nebuvo nustatyta, kad kas nors iki testatorės mirties būtų profesionaliai įvertinęs jos gebėjimus suprasti savo veiksmų reikšmes ir juos valdyti. Nagrinėjamu atveju būtina tiksliai išsiaiškinti, ar aptariamas atvejis yra priskirtinas prie išskirtinių, sudarančiu pagrindą naikinti testamentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010).

20Atsiliepimu į apeliacinius skundus ieškovas H. O. prašo skundus atmesti kaip nepagrįstus, jo reikalavimus palaiko tretieji asmenys A. O., G. A., R. A., T. N., E. Š.. Ieškovo teigimu liudytojų A. O., I. O. ir notarės D. A. parodymai patvirtina, kad be testatorės sutikimo testamento surašymą inicijavo ir organizavo būtent atsakovas S. O.. Teismo sprendimas priimtas objektyviai bei visapusiškai įvertinus į bylą pateiktus dokumentus, liudytojų parodymus, kurie patvirtina, jog testamento surašymo metu testatorė nepajėgė suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.

21Atsiliepimu į atsakovo S. O. apeliacinį skundą atsakovas Trakų rajono savivaldybė patvirtina, kad su skunde dėstomais argumentais sutinka ir juos palaiko.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir argumentai

23Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnis). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 straipsnis).

24Apeliacinių skundų teisinis ir faktinis pagrindai patvirtina, kad šio apeliacinio proceso objektą sudaro patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismo išvada, jog testatorė S. A. 2007 m. spalio 26 d. sudarydama testamentą buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, yra pagrįsta byloje surinktos faktinės medžiagos požiūriu.

25Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010).

27Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė šių įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo procesą reglamentuojančių taisyklių, teisingai nustatė esmines byloje faktines aplinkybes, jas tinkamai kvalifikavo ir padarė teisingas išvadas, susijusias su ieškinio pagrįstumu.

28Byloje nustatyta, kad testatorė S. A. 2007 m. spalio 26 d. sudarė testamentą, kuriuo visą jai priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą paliko atsakovui S. O.. Testamentą vietoje testatorės pasirašė J. M., dalyvaujant liudytojoms G. I. ir Č. V., o patvirtino Trakų rajono savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūnas T. P. (t. 1, b. l. 18).

29Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, įvertinęs įrodinėjimo medžiagą, pripažino, kad sudarydama ginčo testamentą testatorė S. A. nesuprato savo veiksmų prasmės ir jų negalėjo valdyti. Tokį teismo pripažinimą patvirtina ne tik ekspertizės išvada, bet ir liudytojų parodymai bei kiti byloje esantys dokumentai.

30Siekiant išsiaiškinti byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia specialiųjų žinių, teismas gali skirti ekspertizę, kurią atlieka teismo ekspertas, o eksperto išvada pateikiama ir išdėstoma raštu ekspertizės akte (CPK 212, 216 straipsniai). Nors eksperto išvada teismui nėra privaloma, ji turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, tačiau ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis (CPK 218 straipsnio 1 dalis) (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2012).

31Pirmosios instancijos teismas, siekdamas išsiaiškinti, ar testatorė 2007 m. spalio 26 d. testamento sudarymo metu suprato savo veiksmų prasmę ir galėjo juos valdyti, paskyrė jos pomirtinę psichiatrinę ekspertizę. Teismo psichiatrijos ekspertizės akte pateikta kategoriška išvada, kad testatorė S. A. 2007 m. spalio 26 d., t.y. ginčo testamento sudarymo dieną, sirgo lėtiniu psichikos sutrikimu – įgyta silpnaprotyste – kraujagysline demencija, todėl ji negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti (t. 2, b. l. 117-120). Abejoti šios ekspertizės išvados pagrįstumu nėra pagrindo, nes, pirma, išvada parengta išsamiai ir visapusiškai ištyrus testatorės medicininius bei kitus dokumentus, antra, tyrimo eiga yra nuosekli ir neprieštaringa, trečia, ekspertizės išvada dera su kitais byloje esančiais dokumentais, ketvirta, nėra jokio objektyvaus pagrindo abejoti išvadą parengusios teismo ekspertės nešališkumu ar kompetencija. Apklausiama teismo posėdžio metu ekspertė detaliai paaiškino ekspertizės eigą, atsakė į jai suformuluotus klausimus, o jos parodymai atitiko ekspertizės akto turinį (t. 3, b. l. 64-65). Taigi nesiremti teismo ekspertizės išvadomis nėra jokio objektyvaus pagrindo.

32Apelianto S. O. skunde dėstomi argumentai, susiję su testatorės medicininių dokumentų vertinimu, demencijos kaip ligos aptarimu, yra nereikšmingi sprendžiant dėl ekspertizės išvados įrodomosios vertės, kadangi jie paremti subjektyviais paties apelianto svarstymais, nepagrįstais jokiais objektyviais duomenimis ar specialisto žiniomis.

33Pastebėtina, kad į bylą pateikti dokumentai – specialiojo nuolatinio slaugos poreikio nustatymo pažymos (t. 1, b. l. 21, 104), 2005 m. spalio 24 d. sutartis dėl pagalbos namuose socialinių paslaugų teikimo (t. 1, b. l. 27), yra svarbūs ne tik tuo aspektu, kad patvirtina, jog testatorė turėjo sveikatos problemų, bet kartu su išrašais iš testatorė medicininių dokumentų yra netiesioginiai įrodymai, patvirtinantys, kad testatorė galimai savimi negalėjo tinkamai pasirūpinti ne tik dėl fizinės negalios, bet ir dėl apriboto gebėjimo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Patikimų įrodymų, kad VĮ Trakų ligoninės medicinos dokumentų išraše-epikrizėje Nr. F 3442 (t. 1, b. l. 22, 29), VĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro išraše iš medicininių dokumentų (t. 1, b. l. 31) būtų užfiksuoti suklastoti duomenys apie testatorės protinę būklę, ligas į bylą pateikta nebuvo, todėl abejoti minėtuose dokumentuose padarytais įrašais apie testatorė sirgimą vaskuline demencija, išeminiu insultu nėra pagrindo.

34Bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų Trakų rajono savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūno T. P. (t. 2, b. l. 91-92), Trakų rajono 2-ojo notarų biuro notarės D. A. (t. 2, b. l. 93-94), L. K. (t. 2, b. l. 94-95), J. M. (t. 2, b. l. 96), G. I. ir Č. V. (t. 2, b. l. 96-98; t. 3, b. l. 65), M. J. (t. 2, b. l. 98), S. O. (t. 3, b. l. 7-8), I. O. (t. 3, b. l. 8-10), I. O. (t. 3, b. l. 24-25), E. Š. (t. 3, b. l. 65), J. K. (t. 3, b. l. 65-66), V. A. (t. 3, b. l. 66) M. J. (t. 3, 67) parodymai iš esmės skirtingi tuo aspektu, jog vieni liudytojai tvirtino, kad ginčo testamento sudarymo metu testatorė pajėgė suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, kiti tvirtino priešingą faktą, tačiau iš esmės visi liudytojai (artimai bendravę su testatore) patvirtino, kad ji turėjusi atminties bei aplinkos suvokimo sutrikimų. Tokie duomenys, teisėjų kolegijos nuomone, tik patvirtina, jog yra labiau tikėtina nei ne, kad 2007 m. spalio 26 d. sudarydama testamentą testatorė S. A. nepajėgė tinkamai suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Tokia išvada, įvertinus ekspertizės aktą bei kitus rašytinius dokumentus, darytina, nes liudytojų parodymai iš esmės patvirtina, jog testatorė turėjo kognityvinių funkcijų ir atminties sutrikimų, todėl tikėtina, kad testamento sudarymo neišreiškė sąmoningos valios dėl tokio sandorio sudarymo, tinkamai nesuvokė jo pasekmių. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas turėjo faktinį pagrindą ginčo testamentą laikyti negaliojančiu sandoriu remiantis CK 1.89 straipsnio 1 dalimi.

35Kaip nepagrįstas atmestinas ir apelianto S. O. argumentas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Trečiajam asmeniui G. A. pirmosios instancijos teismo iš atsakovų priteista advokato pagalbos išlaidų suma yra pagrįsta bei atitinka CPK 98 straipsnio 1 dalies reikalavimus - ji yra proporcinga suteiktos teisinės pagalbos apimčiai.

36Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliacinių skundų argumentų, kadangi jie neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui.

37Esant tokiai situacijai teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo išvada dėl ieškinio pagrįstumo yra paremta visapusiškai ir objektyviai ištirtomis faktinėmis aplinkybėmis, o byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą keisti ar naikinti teismo sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

39Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ginčas kilo dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.... 5. Testatorė S. A. 2007 m. spalio 26 d. sudarė testamentą, kuriuo visą jai... 6. Ieškovo teigimu šis testamentas turėtų būti pripažintas negaliojančiu,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 19 d. sprendimu ieškinį... 9. Testatorės negalėjimą suprasti savo veiksmų ir jų valdyti testamento... 10. Teismas nurodė, jog byloje apklaustų liudytojų parodymai patvirtina, kad... 11. Teismas sprendė, kad bylos aplinkybes nėra pagrindo netikėti S. O., I. O.... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas S. O. prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2012... 14. Atsakovo teigimu teismo sprendimas yra nepagrįstas, nes priimtas remiantis tik... 15. Ekspertizės akte pateiktos išvados yra nepagrįstos, nes akte nėra nei vieno... 16. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ekspertės išvada dera su kitais byloje... 17. Teismas visiškai nevertino, kad ginčo testamentu visas turtas buvo paliktas... 18. Teismas taipogi iš atsakovų trečiajam asmeniui G. A. priteisė nepagrįstai... 19. Apeliaciniu skundu Trakų rajono savivaldybė prašo panaikinti Trakų rajono... 20. Atsiliepimu į apeliacinius skundus ieškovas H. O. prašo skundus atmesti kaip... 21. Atsiliepimu į atsakovo S. O. apeliacinį skundą atsakovas Trakų rajono... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 23. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 24. Apeliacinių skundų teisinis ir faktinis pagrindai patvirtina, kad šio... 25. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad įrodymų... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė šių... 28. Byloje nustatyta, kad testatorė S. A. 2007 m. spalio 26 d. sudarė... 29. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, įvertinęs įrodinėjimo medžiagą,... 30. Siekiant išsiaiškinti byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia... 31. Pirmosios instancijos teismas, siekdamas išsiaiškinti, ar testatorė 2007 m.... 32. Apelianto S. O. skunde dėstomi argumentai, susiję su testatorės medicininių... 33. Pastebėtina, kad į bylą pateikti dokumentai – specialiojo nuolatinio... 34. Bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų Trakų rajono savivaldybės... 35. Kaip nepagrįstas atmestinas ir apelianto S. O. argumentas dėl bylinėjimosi... 36. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliacinių skundų argumentų,... 37. Esant tokiai situacijai teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimą palikti...