Byla eA2-210-924/2020
Dėl skolos išieškojimo teismo įsakymu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarties civilinėje byloje eA2-25327-615/2019 pagal pareiškėjų V. K. ir E. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. eL2-3695-713/2019 pagal kreditoriaus E. P. pareiškimą skolininkei E. K. dėl skolos išieškojimo teismo įsakymu.

2Teisėjas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 4 d. išdavė teismo įsakymą išieškoti iš skolininkės E. K. kreditoriui E. P. 2 000 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Teismo įsakymas įsiteisėjo 2019 m. balandžio 9 d. ir 2019 m. balandžio 12 d. buvo išduotas kreditoriui.

72.

8Pareiškėjai V. K. ir E. K. 2019 m. rugsėjo 26 d. pateikė pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. eL2-3695-713/2019. Pareiškėjai prašė procesą atnaujinti CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu dėl naujai paaiškėjusių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjai nurodė, kad pareiškėja E. K. nėra skolininkė, nes niekada nėra skolinusi pinigų iš E. P.. Pats E. P. yra įvardijęs, kad 2 000 Eur yra sumokėjęs V. K. už darbus vykdant statybos projektą. Tas faktas yra užfiksuotas civilinėje byloje Nr. 2-981-945/2019. Šios aplinkybės paaiškėjo tik rugsėjo mėnesio pradžioje ir jų pateikti anksčiau nebuvo galimybės. Pinigai iš E. K. priteisti nepagrįstai, o ji neturėjo galimybės apsiginti, nes teismo įsakymą gavo praktiškai jau pasibaigus prieštaravimų pateikimo terminui.

93.

10Suinteresuotas asmuo (kreditorius) E. P. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atmesti pareiškėjų pareiškimą kaip nepagrįstą, skirti pareiškėjams baudą už piktnaudžiavimą procesu, 50 proc. baudos priteisiant kreditoriaus naudai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog net ir tuo atveju, jei E. P. pervesti pinigai į E. K. sąskaitą iš tiesų būtų buvę skirti ne jai, o jos sūnui V. K., tokia aplinkybė nėra ir negali būti vertinama kaip naujai paaiškėjusi, nes ji šalims turėjo būti žinoma pinigų gavimo dieną, t. y. 2017 m. vasario 17 d. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad piniginės lėšos iš tiesų būtų skirtos ne E. K.. Byloje esantys rašytiniai įrodymai (mokėjimo pavedimai) patvirtina, kad pinigų mokėtojas (paskolos davėjas) yra E. P., o pinigų gavėja (paskolos gavėja) yra E. P.. Pareiškimo dėl proceso atnaujinimo pateikimas yra tik dar vienas formalus ir nesąžiningas bandymas išvengti atsakomybės. E. P. niekuomet nėra pripažinęs aplinkybės, kad suteikta paskola E. K. iš tiesų buvo skirta jos sūnui V. K.. Pareiškime nurodomoje civilinėje byloje Nr. 2-981-945/2019, E. P. teisme duodamas parodymus buvo nurodęs, jog jis yra mokėjęs pinigus V. K. už pastarojo suteiktas paslaugas, susijusias su atitinkamo žemės sklypo paskirties keitimu, tačiau visais atvejais atsiskaitymas vyko sumokant grynuosius pinigus. Jei E. P. būtų norėjęs sumokėti pinigus V. K., tą jis būtų padaręs tiesiogiai į V. K. sąskaitą ir atitinkamai pavedimo paskirtyje nurodęs pavedimo pagrindą. Piniginės lėšos buvo skirtos būtent E. K. kaip suteikiama paskola – tas aiškiai matyti ir byloje esančiuose mokėjimo nurodymuose (paskirtyje). Pareiškėjams už nepagrįstai pareikštą pareiškimą turėtų būti paskirta bauda.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

134.

14Kauno apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. eL2-3695-713/2019 pagal kreditoriaus E. P. pareiškimą skolininkei E. K., priteisė kreditoriui E. P. iš pareiškėjų V. K. ir E. K. bylinėjimosi išlaidas - iš kiekvieno po 211,75 Eur.

155.

16Teismas sprendė, jog pareiškėjų nurodoma aplinkybė, kad E. K. niekada nesiskolino pinigų iš kreditoriaus negali būti pripažinta naujai paaiškėjusia aplinkybe CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, nes pareiškėjams buvo žinoma jau nagrinėjant bylą ir dėl jos pareiškėja per CPK nustatytą terminą galėjo pareikšti prieštaravimus kreditoriaus pareiškimui ir teismo įsakymui, tačiau to per CPK nustatytą terminą nepadarė. Pareiškėjai prašymą atnaujinti procesą taip pat abstrakčiai grindžia aplinkybėmis dėl Kauno apygardos teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-981-945/2019, tačiau minėtoje byloje nurodomos aplinkybės įvyko iki bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, užbaigimo, jos pareiškėjams turėjo būti žinomos dar bylos Nr. eL2-9695-713/2019 nagrinėjimo metu, kadangi paminėtoje Kauno apygardos teismo byloje pareiškėjai buvo ieškovais ir dėl šių aplinkybių pareiškėja per CPK nustatytą terminą galėjo pareikšti prieštaravimus kreditoriaus pareiškimui ir teismo įsakymui, tačiau to per CPK nustatytą terminą nepadarė. Todėl šios aplinkybės taip pat negali būti pripažįstamos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nes jų nagrinėjant civilinę bylą Nr. eL2-9695-713/2019 nebuvo.

176.

18Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo teigti, kad pareiškėjai sąmoningai pateikė akivaizdžiai nepagrįstą pareiškimą dėl proceso atnaujinimo. Tokio pobūdžio prašymą pareiškėjai byloje reiškia pirmą kartą ir byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjai pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, žinodami iš anksto, kad jis yra nepagrįstas. Todėl vienkartinis pasinaudojimas CPK nustatyta teise teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesu.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

217.

22Atskiruoju skundu pareiškėjas V. K. prašo atnaujinti bylą ir įteisinti teisingumą šioje byloje, nes E. K. nėra skolininkė ir tai įrodys teisme, jei teismas suteiks tokią teisę, kuri numatoma įstatymo. Nurodo, kad E. K. gynė savo teises, kai tik sužinojo apie finansinį reikalavimą, tačiau teismas ignoravo aplinkybę, jog pranešimai iš darbdavio buvo gauti ne laiku, nors pats darbdavys pateikė įrodymus, kad dokumentai pareiškėjai buvo perduoti vėliau. E. K. aplinkybės, nurodomos Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-981-945/2019 negalėjo būti žinomos bylos Nr. eL2-9695-713/2019 nagrinėjimo metu, nes E. K. nebuvo Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje byloje ieškovė ir tų aplinkybių pareikšti negalėjo prašomoje atnaujinti civilinėje byloje. Dėl šių aplinkybių ir faktų pareiškėja per CPK nustatytą terminą negalėjo ir neturėjo galimybės pareikšti prieštaravimus tariamo kreditoriaus pareiškimui ir teismo įsakymui.

238.

24Suinteresuotas asmuo E. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo nutraukti apeliacinį procesą, kadangi atskirasis skundas yra pateiktas tokios teisės neturinčio asmens; netenkinus nurodyto prašymo, atmesti V. K. atskirąjį skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad šiuo atveju neegzistuoja išskirtinės ar ekstraordinarios faktinės bei teisinės aplinkybės, kurios nulemtų proceso atnaujinimo instituto taikymo būtinybę bei pateisintų įsiteisėjusio teismo sprendimo kvestionavimą ir civilinių teisinių santykių stabilumo pažeidimą. Be to, pareiškėjų nurodomos neva naujai paaiškėjusios aplinkybės (kad pinigai yra skirti V. K.) pareiškėjams turėjo būti žinomos jau pinigų mokėjimo (gavimo) metu, jeigu iš tikrųjų pinigai būtų skirti V. K. (su kuo E. P. kategoriškai nesutinka). Procese nedalyvaujantis asmuo V. K. pasirašė pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, tačiau priimdamas teismo įsakymą Kauno apylinkės teismas jokia forma nenusprendė dėl šio asmens materialiųjų teisių ar pareigų. Teismo įsakymu skola buvo priteista iš skolininkės E. K. kreditoriaus E. P. naudai. Todėl V. K. neturi subjektinės teisės reikšti prašymo dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, ir tuo labiau – teikti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimo. Tokią teisę turinti skolininkė E. K. atskiruoju skundu neskundžia nutarties dėl atsisakymo atnaujinti procesą.

259.

26UAB „BSS grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo nagrinėti civilinę bylą ir sprendimą priimti nedalyvaujant UAB „BSS grupe” atstovui. Nurodo, kad ji yra trečiasis asmuo ir nėra suinteresuota bylos baigtimi bei neatstovauja nei ieškovo, nei atsakovės interesų. 2019 m. kovo 15 d. UAB BSS grupe biuro administratorė priėmė paštininko įteiktus dokumentus, adresuotus įmonės darbuotojai E. K. ir tą pačią dieną telefonu susisiekusi su E. K. ją informavo apie gautus jai asmeniškai adresuotus dokumentus ir paprašė atvykti jų atsiimti. E. K. telefonu paaiškino, kad jautėsi prastai ir atvyks kai tik savijauta pagerės. Ji į UAB „BSS grupė“ biurą atvyko 2019 m. balandžio 2 d. ir biuro administratorė nedelsiant įteikė dokumentus adresatei.

27IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

2810.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

3011.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

3212.

33Proceso atnaujinimo institutas yra išimtinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Kasacinio teismo praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Dėl šios priežasties asmuo, besikreipiantis su prašymu atnaujinti procesą, privalo įrodyti esant bent vieną CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų, t. y. nurodyti aplinkybę, kuri turėtų esminę reikšmę bylai ir būtų neatskiriamai susijusi su išnagrinėto ginčo pagrindu ir dalyku, nes tik taip būtų užtikrintas šio proceso instituto tikslas ir reikšmė. Kasacinis teismas, savo praktikoje pabrėždamas proceso atnaujinimo procedūros naudojimo ribotumą, kartu yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas gali būti pagrįstas tais atvejais, kai siekiama išvengti esminių civilinio proceso teisės normų pažeidimų, galinčių lemti esmines materialiosios teisės taikymo klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125-219/2017).

3413.

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-192/2011, 2014 m. spalio 30 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-468/2014, 2016 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016). Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Taigi pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turi įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 straipsnio 2 dalis ).

3614.

37Nagrinėjamu atveju apeliantas (pareiškėjas) ir pareiškėja E. K. prašė pirmosios instancijos teismo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. eL2-3695-713/2019 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos apeliantui bylos nagrinėjimo metu. Kaip naujai paaiškėjusias aplinkybes pareiškėjai nurodė tai, jog pats E. P. yra įvardijęs, kad 2 000 Eur yra sumokėjęs V. K. už darbus vykdant statybos projektą, tas faktas yra užfiksuotas civilinėje byloje Nr. 2-981-945/2019; pareiškėja E. K. nėra skolininkė, nes niekada nėra skolinusi pinigų iš E. P.. Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia argumentais, kad E. K. gynė savo teises, kai tik sužinojo apie finansinį reikalavimą, tačiau teismas ignoravo aplinkybę, jog pranešimai iš darbdavio buvo gauti ne laiku, nors pats darbdavys pateikė įrodymus, kad dokumentai pareiškėjai buvo perduoti vėliau, todėl pareiškėja per CPK nustatytą terminą negalėjo ir neturėjo galimybės pareikšti prieštaravimus tariamo kreditoriaus pareiškimui ir teismo įsakymui.

3815.

39Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad klausimas dėl praleisto termino prieštaravimams paduoti atnaujinimo civilinėje byloje Nr. eL2-3695-713/2019 jau yra išnagrinėtas įsiteisėjusia Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 6 d. nutartimi, kuria teismas atmetė pareiškėjos E. K. prašymus dėl praleisto termino atnaujinimo prieštaravimams paduoti civilinėje byloje Nr. eL2-3695-713/2019, dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prieštaravimus, panaikinimo, skolininkės 2019 m. balandžio 19 d. prieštaravimų 2019 m. sausio 4 d. teismo įsakymui priėmimo, 2019 m. balandžio 12 d. kreditoriui išduoto Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 4 d. teismo įsakymo atšaukimo civilinėje byloje Nr. eL2-3695-713/2019. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 6 d. nutartį paliko nepakeistą, todėl apeliantas nepagrįstai iš naujo atskirąjį skundą grindžia argumentais, jog E. K. apie visas aplinkybes ir faktus prašomoje atnaujinti byloje sužinojo tik po bylos užbaigimo. Minėta pirmosios instancijos teismo nutartis yra įsiteisėjusi, todėl nekvestionuojama (CPK 18 straipsnis).

4016.

41Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir atskirojo skundo argumentus, sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad nei viena iš aukščiau minėtų pareiškėjų prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytų aplinkybių neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto kriterijų. Pareiškėjų nurodytos aplinkybės, jog E. P. 2 000 Eur yra sumokėjęs V. K. už darbus vykdant statybos projektą, todėl pareiškėja E. K. nėra skolininkė, nevertintinos kaip naujai paaiškėjusios, nes neatitinka kriterijaus – kad jos nebuvo ir neturėjo būti žinomos pareiškėjui, nors egzistavo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą. Aplinkybė, kad E. P. į E. K. sąskaitą pervesta 2 000 Eur suma yra skirta jos sūnui V. K. skolininkei turėjo būti žinoma pinigų gavimo dieną, t. y. 2017 m. vasario 17 d.

4217.

43Apeliantas, nurodydamas, kad pats E. P. civilinėje byloje Nr. 2-981-945/2019 yra įvardijęs, kad 2 000 Eur yra sumokėjęs V. K. už darbus vykdant statybos projektą, nepateikė jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų ar argumentų (CPK 178 straipsnis). Tokia aplinkybė nenustatyta ir Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-981-945/2019 pagal ieškovų V. K. ir V. K. patikslintą ieškinį atsakovams A. B., E. P., UAB „Norvegijos kontaktai“, UAB „Viešbučių paslaugos“, trečiajam asmeniui Kauno miesto trečiajam notarų biurui dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, pirkėjo teisių bei pareigų perkėlimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo priteisimo (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Be to, sprendimas minėtoje civilinėje byloje priimtas po civilinės bylos Nr. eL2-9695-713/2019, kurioje prašoma atnaujinti procesą, išnagrinėjimo. Kreditorius E. P. neigia aplinkybę, kad jo 2017 m. vasario 17 d. į E. K. sąskaitą pervesta 2 000 Eur paskola buvo skirta jos sūnui V. K., apeliantas šiuo atveju nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo atskirojo skundo argumentus, kad pervestos piniginės lėšos buvo skirtos ne E. K., bet apeliantui V. K.. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai – kreditoriaus E. P. atstovo advokato S. B. skolininkei E. K. siųsta 2018 m. lapkričio 9 d. pretenzija dėl skolos apmokėjimo, kreditoriaus E. P. 2017 m. vasario 17 d. mokėjimo pavedimo paskirtis (paskola) (b. l. 20, 23) – patvirtina, kad pinigų gavėja yra E. P.. Kaip minėta šios nutarties 15 pastraipoje, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą, taip pat turi esminę reikšmę bylai. Nagrinėjamu atveju pareiškėjų prašyme nurodytos ir šioje pastraipoje aptariamos aplinkybės minėtų kriterijų neatitinka, nes jos neegzistavo priimant sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

4418.

45Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, teisingai aiškino ir taikė proceso atnaujinimą reglamentuojančias proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Atskirąjį skundą atmesti.

48Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

49Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas... 2. Teisėjas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 4 d. išdavė teismo įsakymą... 7. 2.... 8. Pareiškėjai V. K. ir E. K. 2019 m. rugsėjo 26 d. pateikė pareiškimą dėl... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) E. P. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 4.... 14. Kauno apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsisakė... 15. 5.... 16. Teismas sprendė, jog pareiškėjų nurodoma aplinkybė, kad E. K. niekada... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 21. 7.... 22. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. K. prašo atnaujinti bylą ir įteisinti... 23. 8.... 24. Suinteresuotas asmuo E. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo nutraukti... 25. 9.... 26. UAB „BSS grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo nagrinėti... 27. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 28. 10.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. 11.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo... 32. 12.... 33. Proceso atnaujinimo institutas yra išimtinis būdas peržiūrėti... 34. 13.... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad CPK 366... 36. 14.... 37. Nagrinėjamu atveju apeliantas (pareiškėjas) ir pareiškėja E. K. prašė... 38. 15.... 39. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad klausimas dėl praleisto termino... 40. 16.... 41. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir atskirojo... 42. 17.... 43. Apeliantas, nurodydamas, kad pats E. P. civilinėje byloje Nr. 2-981-945/2019... 44. 18.... 45. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 47. Atskirąjį skundą atmesti.... 48. Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.... 49. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....