Byla 2-3-780/2011

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Giedriui Šimui, atsakovių K. G. ir G. L. atstovui advokatui Juozui Šilanskui, trečiojo asmens atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl savavališkos gyvenamojo namo rekonstrukcijos pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovėms K. G. ir G. L., tretiesiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybės administracijai ir Veisiejų regioninio parko direkcijai ir atsakovių priešieškinį Lazdijų rajono savivaldybės administracijai ir Veisiejų regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą,

Nustatė

2Ieškiniu buvo prašoma įpareigoti statytojas G. L. ir K. G. per teismo nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai rekonstruotą gyvenamojo namo priestatą, esantį ( - ) miestelyje, Lazdijų rajono savivaldybėje. Jei šio įpareigojimo statytojos teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Alytaus apskrities viršininko administracijai atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovių patirtas išlaidas.

3Priešieškiniu buvo prašoma įpareigoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją ir Veisiejų regioninio parko direkciją išduoti atsakovėms projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą pastato, esančio ( - ) miestelyje, Lazdijų rajono savivaldybėje, rekonstrukcijos darbams atlikti.

4Šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią pasirašė ir tretieji asmenys, prašo ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

5Kadangi žemės sklype, kuriame atsakovės rekonstravo gyvenamąjį namą, pagal teritorijos tvarkymo dokumentus tokie rekonstrukcijos darbai yra galimi, ši savavališka statyba nesukėlė sunkų neigiamų padarinių aplinkai ar visuomenės interesams, o taikos sutartyje numatytas šių statybų padarinių pašalinimo būdas atitinka Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. ir 9 p. numatytą savavališkos statybos padarinių pašalinimo būdą, todėl teismas pripažįsta, kad taikos sutarties sąlygos imperatyviems įstatymo reikalavimams ir viešajam interesui neprieštarauja (Civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (Civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.).

6Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Civilinio proceso kodekso 294 str. 3 d.).

7Iš atsakovių G. L. ir K. G. valstybei priteistina 25 % žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovas yra atleistas, t.y. 31 Lt (123 Lt x 25 %), (Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 2 p., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p., 87 str. 2 d. ir Taikos sutarties 5 p.), bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. 78 Lt (Taikos sutarties 5 p.). Viso iš atsakovių priteistina 109 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

8Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str. teisėjas

Nutarė

9Civilinę bylą nutraukti.

10Patvirtinti ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir atsakovių K. G., a.k. ( - ) ir G. L., a.k. ( - ) taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Ieškovas atsisako savo reikalavimo įpareigoti Atsakovus per teismo nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo priestatą, esantį ( - ) miestelyje, Lazdijų rajono savivaldybėje (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )); atsakovams neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, suteikti teisę atlikti šiuos veiksmus Ieškovui, išieškant iš atsakovų patirtas išlaidas.
 2. Atsakovai įsipareigoja iki 2012 m. liepos 1 d. organizuoti ir teisės aktų nustatyta tvarka parengti gyvenamojo namo, esančio ( - )miestelyje, Lazdijų rajono savivaldybėje (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )), rekonstrukcijos projektą (toliau - Projektas), gauti statybą leidžiantį dokumentą – leidimą rekonstruoti gyvenamąjį namą (toliau – Leidimas) ir pertvarkyti gyvenamąjį namą pagal Leidime nurodytą Projektą.
 3. Atsakovams šios sutarties 2 punkte nustatytu terminu neparengus Projekto, negavus Leidimo ir nepertvarkius gyvenamojo namo, esančio ( - )miestelyje, Lazdijų rajono savivaldybėje (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )), pagal Projektą, jie įsipareigoja per šešis mėnesius nuo šios sutarties 2 punkte nustatyto termino pabaigos nugriauti savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo priestatą, esantį ( - )miestelyje, Lazdijų rajono savivaldybėje (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )), pakeisti likusią šio namo stogo dangos spalvą pagal Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 433 (Žin., 2002, Nr. 86-3732; 2009, Nr. 46-1849) 38.6 papunkčio reikalavimus ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovams neįvykdžius šių veiksmų, Ieškovas turės teisę juos atlikti, išieškant iš Atsakovo patirtas išlaidas.
 4. Atsakovai nereiškia ir neturi Ieškovui jokių pretenzijų (reikalavimų) dėl išlaidų, susijusių su šios bylos nagrinėjimu, atlyginimo.
 5. Kiekviena Taikos sutarties šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai taip pat įsipareigoja savo sąskaita padengti (apmokėti) bet kokias kitas bylinėjimosi išlaidas, tame tarpe ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje.
 6. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, turi pilną teisę ir reikiamus įgaliojimus pasirašyti šią Taikos sutartį bei vykdyti visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus visą šios sutarties galiojimo laiką.
 7. Ši taikos sutartis neatima teisės Ieškovui, nustačius Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus dėl Atsakovų statomų (pastatytų) statinių statybos teisėtumo, veikti teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Ši Taikos sutartis sudaryta 6 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ir tvirtinama Lazdijų rajono apylinkės teismo nutartimi. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 straipsnio 1 dalies 4 punktu Lazdijų rajono apylinkės teismo patvirtinta Taikos sutartis turi vykdomojo dokumento galią.
 9. Šalims yra žinoma, jog Lazdijų rajono apylinkės teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ateityje tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko kreiptis į teismą neleidžiama. Šalys patvirtina, kad su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalies, 293-294 straipsnių nustatytais reikalavimais dėl pasekmių, susijusių su bylos nutraukimu, yra susipažinę ir pilnai juos supranta.

  11

12Priteisti iš atsakovių G. L. ir K. G. valstybei 109 Lt (vieną šimtą devynis litus) bylinėjimosi išlaidų

13Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai