Byla e2FB-21777-1097/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“, uždaroji akcinė bendrovė „Paskolų administravimas“, viešoji įstaiga „(duomenys neskelbtini)“, antstolė Daiva Milevičienė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant pareiškėjos O. L. atstovui advokatui Nerijui Stukui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos O. L. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, uždaroji akcinė bendrovė „Paskolų administravimas“, viešoji įstaiga „( - )“, antstolė Daiva Milevičienė.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėja O. L. kreipėsi į teismą prašydama iškelti jai fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti MB „Nemokumas“, patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą 300 Eur sumai, reikalingą bankroto procedūroms atlikti, patvirtinti 1/2 MMA dydžio išlaidų sumą (pareiškimo padavimo metu – 200 Eur), reikalingą pareiškėjos būtiniesiems poreikiams tenkinti. Pareiškėja nurodė, kad yra nemoki, t. y. negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Pareiškėjos teigimu, jos nemokumą sukėlė aplinkybės, susijusios su jos mirusio sutuoktinio vykdytu verslu. Sutuoktinis S. E. L. per savo valdytą bendrovę UAB „( - )“ už skolintas lėšas įsigijo Jurbarko rajone esančio ( - ) sodybą. Verslo nepavyko išvystyti, todėl sutuoktinis liko skolingas kreditoriams. Sutuoktiniui mirus, pareiškėja paveldėjo jo turtą ir skolas, įskaitant 1 593 164,75 Lt (461 412,40 Eur) skolą kreditoriui UAB „( - )“. Taip pat miręs sutuoktinis buvo sudaręs preliminarią sutartį ir reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurias pareiškėja įsigijo reikalavimo teises į UAB „ABC Investment“, tačiau už jas neatsiskaitė ir liko skolinga 1 050 000 Lt (304 101,02 Eur) kreditoriui UAB „Paskolų administravimas“. Debitoriui UAB „ABC Investment“ 2016 m. kovo 10 d. iškelta bankroto byla, o 2017 m. spalio 30 d. juridinis asmuo UAB „ABC Investment“ išregistruotas, todėl pareiškėja nebeturi galimybių realizuoti įsigytas reikalavimo teises. Pareiškėja nurodė, kad pasitikėjo sutuoktiniu, jo verslo reikalais nesidomėjo, paprašyta pasirašinėdavo dokumentus, nežino jų turinio. Pareiškėjos gaunamos pajamos yra senatvės pensija – vidutiniškai 211,79 Eur per mėnesį.

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 26 d. nutartimi, remdamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ) 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsisakė iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą. Teismas, įvertinęs pareiškėjos turimus kreditorinius įsipareigojimus ir turtą bei gaunamas pajamas, padarė išvadą, kad pareiškėja formaliai atitinka FABĮ nurodytą nemokumo būklę. Tačiau, įvertinęs trejų metų laikotarpio pareiškėjos veiksmus, teismas pripažino juos nesąžiningais. Grįsdamas šią išvadą, teismas nurodė, kad pareiškėja 2013 m. vasario 21 d. su UAB ,,KU paskolų valdymas“ (dabar – UAB ,,Paskolų administravimas“ sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria įgijo 347 544,02 Eur reikalavimo teisę į UAB „ABC Investment“, tačiau niekada nei pati, nei per įgaliotus asmenis nesiėmė veiksmų realizuoti savo reikalavimo teisę į šį juridinį asmenį. Teismo vertinimu, toks pareiškėjos elgesys negali būti pateisinamas nei gedulu dėl vyro mirties 2012 m., nei pareiškėjos deklaruojamu nesidomėjimu pasirašomais dokumentais. Be to, teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu pati pareiškėja, klausiama detalesnių aplinkybių tiek apie jos turtinę padėtį, tiek apie kreditorinių įsipareigojimų atsiradimo aplinkybes, nurodydavo, kad šių aplinkybių neatsimena arba nežino. Tokį pareiškėjos elgesį teismas vertino kaip vengimą atskleisti tikrąją reikalų padėtį ir tikrąsias priežastis, dėl kurių pareiškėja formaliai atitinka nemokumo būklę. Teismas konstatavo, kad toks pareiškėjos elgesys negali būti traktuojamas kaip sąžiningas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto prasme, todėl sprendė, jog bankroto bylos iškėlimas pareiškėjai prieštarautų esminiam FABĮ tikslui – atkurti sąžiningo asmens mokumą, užtikrinant subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 23 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 26 d. nutartį ir perdavė pirmosios instancijos teismui pareiškėjos O. L. bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino pareiškėją nesąžininga FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto prasme. Grįsdamas šią išvadą, teismas išaiškino, kad atsisakyti iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą galima tik tuo atveju, kai aplinkybės apie pareiškėjo nesąžiningumą, pasireiškiantį tikrovės neatitinkančių žinių apie savo mokumą pateikimu, tam tikros reikšmingos informacijos slėpimu ar iškreipimu, yra pagrįstos įrodymais, o ne prielaidomis. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių tokias aplinkybes, byloje nebuvo pateikta ir bylos duomenys nepagrindžia, kad pareiškėja, kreipdamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtų elgusis nesąžiningai, slėpusi bylai reikšmingą informaciją (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 straipsnio 1 dalis, 178, 185 straipsniai). Pareiškėja yra 70 metų amžiaus, spec. vidurinio išsilavinimo, po sutuoktinio mirties 2012 m. priėmusi palikimą ir paveldėjusi tiek mirusio sutuoktinio turtą, tiek skolas. Ji aiškina, kad dėl savo amžiaus, sveikatos, išsilavinimo bei nedalyvavimo vyro tvarkytuose verslo reikaluose, negalėjusi teismui pateikti visų skolų susidarymo aplinkybių. Teismo vertinimu, detalus visų aplinkybių neatskleidimas, atsižvelgiant į jos amžių, išsilavinimą bei galimai nedalyvavimą verslo reikaluose, negali būti pripažįstamas piktybišku elgesiu, nenoru bendradarbiauti su teismu. Apeliacinės instancijos teismas pripažino pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad pareiškėja per paskutinius trejus metus nedėjo maksimalių pastangų dėl debitorinės 347 544,02 Eur skolos išieškojimo iš UAB „ABC Investment“, jog įsipareigojimai kreditoriams būtų kuo greičiau padengti ar bent jau dalinai dengiami. Tačiau teismas išaiškino, kad būtina įvertinti, ar toks pareiškėjos elgesys padarė reikšmingą įtaką pareiškėjos nemokumui. Neįvertinus nurodytų aplinkybių, nėra galimybės daryti kategoriškos išvados dėl pareiškėjos nesąžiningumo ar jos sąmoningo tyčinio neveikimo siekiant išvengti pareigos vykdyti savo prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad negalima daryti išvados, jog pareiškėja sąmoningai siekė negerinti savo turtinės padėties ar jos neveikimas, jai nesiimant veiksmų atgauti 347 544,02 Eur skolą, būtų padaręs reikšmingos įtakos jos nemokumui, kas būtų pagrindas konstatuoti pareiškėjos nesąžiningumą. Nuo 2016 metų yra vykdomos UAB „ABC Investment“ bankroto procedūros ne teismo tvarka, BUAB „ABC Investment“ kreditorių reikalavimai 2 481 340 Eur sumoje buvo užtikrinti hipoteka, kas reikštų šių reikalavimų tenkinimo pirmumą lyginant su kitais kreditoriais. BUAB „ABC Investment“ balansinis turtas bankroto bylos iškėlimo metu sudarė 1 371 948 Eur. Todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo išvadai, kad įstodama į UAB „ABC Investment“ bankroto bylą pareiškėja turėjo realias galimybes atgauti nors dalį 347 544,02 Eur debitorinės skolos. Atsižvelgdamas į tai, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo sprendimas pagal FABĮ normas priskirtinas pirmosios instancijos teismo, o ne apeliacinės instancijos teismo, kompetencijai, apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs pirmosios instancijos teismo nutartį, bylą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

104.

11Bylą nagrinėjant iš naujo, teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas advokatas Nerijus Stukas pareiškimą palaikė ir prašė tenkinti, iškelti pareiškėjai fizinio asmens bankroto bylą. Paaiškino, kad pareiškėja yra nemoki, neturi galimybių grąžinti skolas. Nemokumas atsirado dėl po sutuoktinio mirties paveldėtų jo verslo skolų. Pareiškėja pasitikėjo sutuoktiniu, jo verslo reikalais nesidomėjo, jos elgesys pasirašant sutartis nebuvo racionalus, ji nebuvo pakankamai aktyvi bei atidi, nepakankamai orientuojasi teisiniuose dalykuose, tačiau nėra priežastinio pareiškėjos nemokumo ir jos tokio neracionalaus elgesio ryšio, nes nemokumo situacija susidarė dėl nepasisekusio mirusio sutuoktinio verslo, o jos pasyvumas situacijos nelėmė. Papildomai nurodė, kad nuo 2019 m. sausio mėnesio MMA dydis yra pasikeitęs ir į tai turi būti atsižvelgta nustatant išlaidų būtiniesiems pareiškėjos poreikiams dydį.

125.

13Suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai CPK nustatyta tvarka: jiems išsiųsti pranešimai, jie yra EPP sistemos vartotojai, be to, apie teismo posėdžio laiką ir vietą 2019 m. birželio 3 d. paskelbta specialiame interneto puslapyje, o tai pagal FABĮ 5 straipsnio 5 dalį laikoma tinkamu informavimu. Byla išnagrinėta suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant.

14Teismas

konstatuoja:

15Pareiškimas tenkintinas.

166.

17FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Šiuo įstatymu sudaromos sąlygos fiziniams asmenims, kurių finansinė būklė labai bloga, per protingą terminą pagal galimybes tenkinti kreditorių reikalavimus ir, pasibaigus šiam terminui, įstatyme nustatytomis sąlygomis būti atleistiems nuo tolesnio skolų mokėjimo, t. y. atkuriamas jų mokumas ir užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379-701/2015).

187.

19Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis).

208.

21Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo, turi būti taikomi tokie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA (FABĮ 2 straipsnio 2 dalis), šių skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo faktiškai (objektyviai) neturi turėti galimybės šias skolas padengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

229.

23Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja yra skolinga 304 101,02 Eur UAB „Paskolų administravimas“ pagal 2013 m. vasario 21 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį (prievolės įvykdymo terminas 2017 m. gruodžio 31 d., išieškojimas faktiškai nevykdomas) (t. 1, b. l. 16-17, 18; t. 2, b. l. 76), taip pat skolinga 263 047,16 Eur UAB „( - )“ pagal Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 19 d. išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-24-394/2013 (prievolės įvykdymo terminas 2014 m. balandžio 18 d., išieškojimą vykdo antstolė Daiva Milevičienė) (t. 1, b. l. 5-7, 52-53, 115-121), ir vykdymo išlaidų sumą antstolei Daivai Milevičienei, kurios dydis bus sukonkretintas baigus vykdymo procesą. Taigi pareiškėjos pradelsti įsiskolinimai ženkliai viršija FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą 25 MMA dydį (pareiškimo pateikimo metu – 10000 Eur (25 x 400 Eur).

2410.

25Iš Liteko duomenų matyti, kad Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-795-639/2019 patvirtino O. L., VšĮ „( - )“ ir UAB „( - )“ sudarytą taikos sutartį, pagal kurią hipotekos kreditorius UAB „( - )“ davė sutikimą VšĮ „( - )“ kaip skolininkui (įkaito davėjui) sudaryti priverstinės hipotekos objektų: dvaro rūmų, koplyčios ir svirno, esančių ( - ), perleidimo (pirkimo – pardavimo) sandoriui sudaryti tarp VšĮ „( - )“ ir UAB„( - )“, jei pardavus turtą gautų lėšų suma bus pakankama reikalavimui patenkinti ir visa ši suma bus pervesta į notaro, tvirtinančio perleidimo sandorį, depozitinę sąskaitą. Šalys susitarė, kad perleidžiamo turto kaina bus lygi 263 047,16 Eur reikalavimo, kurį UAB „( - )“ turi O. L. atžvilgiu, sumai ir ji atitinka priverstine hipoteka užtikrintą UAB „( - )“ reikalavimą, sandoris turėjo būti įvykdytas ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 15 d. Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu negalėjo tiksliai nurodyti, ar sandoris buvo įvykdytas. Vis dėlto, įvykdžius Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 4 d. patvirtintą taikos sutartį, pareiškėjos kreditorinių įsipareigojimų dydis nesumažėtų, o tik pasikeistų kreditorius. Dėl to tai nekeičia išvados dėl pareiškėjos turimų skolinių įsipareigojimų.

2611.

27Sprendžiant bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo klausimą, nepakanka konstatuoti faktą, kad pradelstų skolinių įsipareigojimų suma viršija 25 MMA, taip pat būtina nustatyti pareiškėjo turimą turtą, gaunamas pajamas bei įvertinti pareiškėjo galimybę įvykdyti turimus skolinius įsipareigojimus kreditoriams. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai nuosavybės teise priklausė 0,16 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ). (t. 1, b. l. 38, 143-149). Vykdymo procese 1/2 šios žemės sklypo dalis įvertinta 145 Eur ir buvo parduota iš varžytynių už 203 Eur (t. 1, b. l. 40, 90-91, 92). Byloje nėra duomenų, kad likusi neparduotos iš varžytynių žemės sklypo dalies vertė būtų kitokia. Pareiškėja transporto priemonių neturi ir per paskutinių trejų metų laikotarpį nėra turėjusi (t. 1, b. l. 51). Pareiškėja yra sudariusi buto, esančio ( - ), nuomos sutartį (nuomos sutarties galiojimo terminas nuo 2016 m. balandžio 12 d. iki 2024 m. rugsėjo 1 d.), tačiau duomenų apie konkrečias nuomos sutarties sąlygas nėra (t. 1, b. l. 139-142). Pareiškėja nedirba, gauna senatvės pensiją, kuri pareiškimo pateikimo teismui metu buvo 211,79 Eur (t. 1, b. l. 21, 41-50); vėliau patikslinta teismo posėdžio metu nurodant, jog pareiškėja nuo 2019 m. sausio mėnesio gauna apie 237 Eur pensiją.

2812.

29Atsižvelgdamas į pareiškėjos pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykį bei kitas pirmiau aptartas aplinkybes, taip pat įvertinęs tai, kad suinteresuoti asmenys pareiškėjos nemokumo fakto neginčija, teismas konstatuoja pareiškėją esant nemokia (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 2 dalis).

3013.

31Fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlyginis pagrindas iškelti šiam asmeniui bankroto bylą. Kita FABĮ numatyta sąlyga bankroto bylai iškelti – FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodytų atvejų nebuvimas. FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytos aplinkybės, kurioms esant teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą. Šių aplinkybių dalis siejama su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.

3214.

33Nagrinėjamu atveju situaciją pareiškėjos (ne)sąžiningumo aspektu įvertino Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 23 d. nutartyje konstatavęs, kad nėra pagrindo pripažinti pareiškėją nesąžininga FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto prasme. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į pareiškėjos amžių, išsilavinimą bei galimai nedalyvavimą mirusio sutuoktinio verslo reikaluose, jos elgesys negali būti laikomas piktybišku ar nenoru bendradarbiauti su teismu. Nors pareiškėja per paskutinius trejus metus nedėjo maksimalių pastangų dėl debitorinės 347 544,02 Eur skolos išieškojimo iš UAB „ABC Investment“, tačiau tai neturėjo įtakos jos nemokumui. Nuo 2016 metų buvo vykdomos pareiškėjos skolininko UAB „ABC Investment“, į kurį ji perėmė reikalavimo teises pagal 2013 m. vasario 21 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, bankroto procedūros ne teismo tvarka, 2 481 340 Eur dydžio BUAB „ABC Investment“ kreditorių reikalavimai buvo užtikrinti hipoteka, o BUAB „ABC Investment“ balansinis turtas bankroto bylos iškėlimo metu sudarė 1 371 948 Eur. Todėl, apeliacinės instancijos teismas konstatavo nesant pagrindo išvadai, kad įstodama į UAB „ABC Investment“ bankroto bylą pareiškėja turėjo realias galimybes atgauti nors dalį 347 544,02 Eur debitorinės skolos. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nors asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas, sistemiškai aiškinant įstatymą, pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti ar jos negerinti, kai akivaizdžiai turi galimybių padėtį gerinti, tačiau nepateisinamai jų nepanaudoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-434-686/2015), tačiau remiantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, turi egzistuoti asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys – nesąžiningumas turi daryti reikšmingą įtaką nemokumui. Nagrinėjamu atveju toks priežastinis ryšys nenustatytas (CPK 185 straipsnis).

3415.

35Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas iškelti pareiškėjai bankroto bylą, nes ji yra nemoki ir nenustatyta FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių bankroto byla negali būti keliama.

3616.

37Vadovaudamasis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal FABĮ 4 straipsnio 5 dalį, jeigu fizinis asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą, pasiūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą, prie pareiškimo pridedamas siūlomo administratoriaus sutikimas atlikti fizinio asmens bankroto procedūras. Nagrinėjamu atveju pareiškėja bankroto administratoriumi pasiūlė MB „Nemokumas“. Byloje pateiktas MB „Nemokumas“ sutikimas dėl skyrimo bankroto administratoriumi, profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisas ir administravimo išlaidų pagrindimas (t. 1, b. l. 25-28). MB „Nemokumas“ nurodė, kad šioje byloje fizinio asmens bankroto procedūroms atlikti reikalinga lėšų suma yra 300 Eur. Suinteresuoti asmenys prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus kandidatūros bei administravimo išlaidų, reikalingų bankroto procedūroms atlikti, dydžio nepateikė. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas skiria bankroto administratoriumi MB „Nemokumas“. Teismo vertinimu, būtinųjų administravimo išlaidų sąmatoje nurodoma 300 Eur suma yra pagrįsta ir protinga, todėl nustatytina 300 Eur lėšų suma, kurią paskirtas bankroto administratorius turi teisę naudoti fizinio asmens bankroto procedūroms atlikti (FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

3817.

39FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas nustato, kad priėmus teismui nutartį iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, turi būti nurodytos reikalingos lėšos fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti. Pareiškėja prašė patvirtinti jos būtiniesiems poreikiams tenkinti 1/2 MMA dydžio sumą (pareiškimo pateikimo dieną – 200 Eur per mėnesį), t. y. mažiausią tokių išlaidų sumą, kurios, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalgos bylose dėl fizinių asmenų bankroto 4.1 punktą, nereikia įrodinėti. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuoti asmenys dėl tokios sumos prieštaravimų nereiškė, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tvirtintina pareiškėjai kiekvieną mėnesį reikalinga piniginių lėšų suma – 277,50 Eur (nuo 2019 m. sausio 1 d. MMA yra 555 Eur, todėl 555/2=277,5).

4018.

41Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, nustatytinas 30 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

4219.

43Vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalimi, nustatytinas keturių mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projektui pateikti tvirtinti.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

45iškelti bankroto bylą O. L. (asmens kodas ( - )

46Paskirti O. L. bankroto administratoriumi MB „Nemokumas“ (juridinio asmens kodas 303642365, buveinės adresas Savanorių pr. 65-46, Vilnius, veiklos adresas Verkių g. 32, Vilnius).

47Nustatyti 30 (trisdešimties) dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

48Patvirtinti 300 Eur (trijų šimtų eurų) sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti O. L. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

49Patvirtinti 277,5 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt septynių eurų 50 ct) sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį O. L. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

50Nustatyti 4 (keturių) mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui pateikti tvirtinti.

51Išsiųsti nutarties kopiją byloje dalyvaujantiems asmenims.

52Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos (AB SEB bankui) ir antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš fizinio asmens ar dėl jo turto arešto (antstolei Daivai Milevičienei).

53Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėja O. L. kreipėsi į teismą prašydama iškelti jai fizinio asmens... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 26 d. nutartimi, remdamasis... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 23 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 10. 4.... 11. Bylą nagrinėjant iš naujo, teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas... 12. 5.... 13. Suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio... 14. Teismas... 15. Pareiškimas tenkintinas.... 16. 6.... 17. FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šio įstatymo paskirtis – sudaryti... 18. 7.... 19. Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato,... 20. 8.... 21. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, sprendžiant dėl fizinio asmens... 22. 9.... 23. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja yra skolinga... 24. 10.... 25. Iš Liteko duomenų matyti, kad Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. kovo 4 d.... 26. 11.... 27. Sprendžiant bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo klausimą, nepakanka... 28. 12.... 29. Atsižvelgdamas į pareiškėjos pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto... 30. 13.... 31. Fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlyginis pagrindas iškelti šiam... 32. 14.... 33. Nagrinėjamu atveju situaciją pareiškėjos (ne)sąžiningumo aspektu... 34. 15.... 35. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra... 36. 16.... 37. Vadovaudamasis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas,... 38. 17.... 39. FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas nustato, kad priėmus teismui nutartį... 40. 18.... 41. Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, nustatytinas 30 dienų... 42. 19.... 43. Vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalimi, nustatytinas keturių mėnesių... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6... 45. iškelti bankroto bylą O. L. (asmens kodas ( - )... 46. Paskirti O. L. bankroto administratoriumi MB „Nemokumas“ (juridinio asmens... 47. Nustatyti 30 (trisdešimties) dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios... 48. Patvirtinti 300 Eur (trijų šimtų eurų) sumą, kurią bankroto... 49. Patvirtinti 277,5 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt septynių eurų 50 ct)... 50. Nustatyti 4 (keturių) mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties... 51. Išsiųsti nutarties kopiją byloje dalyvaujantiems asmenims.... 52. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito,... 53. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti...