Byla 2S-717-590/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo BUAB „Vilgersta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Vilgersta“ ieškinį atsakovui VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Vilgersta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 50 293,40 Lt skolos, 5 293,45 Lt palūkanų, 10 108,97 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-05 preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį tenkino: priteisė iš atsakovo VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ ieškovo BUAB „Vilgersta“ naudai 50 293,40 Lt skolos, 5 293,45 Lt palūkanų, 10 108,97 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-08-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidas; įpareigojo atsakovą per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus kartu su įrodymais. Po atsakovo pateiktų prieštaravimų, teismo posėdis buvo paskirtas 2013-11-22, 9.00 val. Į teismo posėdį atvyko ieškovo bankroto administratoriaus atstovė A. G., ieškovo bankroto administratoriaus atstovas A. K. ir atsakovo atstovas R. G.. Atsakovo atstovas prašė teismo bylą palikti nenagrinėtą, kadangi ieškovas į posėdį neatvyko, o atvykę asmenys negali atstovauti. Ieškovo atstovė su atsakovo prašymu nesutiko.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-27 nutartimi ieškovo BUAB „Vilgersta“, ieškinį atsakovui VŠĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ dėl skolos priteisimo paliko nenagrinėtu bei panaikino 2013-08-05 priimtą preliminarų sprendimą. Teismas konstatavo, kad ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko be svarbios priežasties, ieškovui apie posėdžio laiką ir vietą buvo tinkamai pranešta. Teismas nurodė, kad atvykę į posėdį asmenys (bankroto administratoriaus atstovai) negali atstovauti, nes atstovavimas vieno juridinio asmens kitam juridiniam asmeniui nėra numatytas civiliniame procese. Teismas taip pat pažymėjo, jog bankroto administratorius gali pavesti kitam asmeniui atstovauti tik bankroto procedūros ribose.

5Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Vilgersta“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-27 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad bankroto administratorius kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ ) 11 str. 3 d. 23 p. numato, kad administratorius imasi priemonių skoloms išieškoti iš įmonės skolininkų. Pažymėjo, kad atsakovas VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ yra bankrutuojančios UAB „Vilgersta“ skolininkas. Administratorius, vykdydamas skolų išieškojimą, vadovaujasi ĮBĮ nuostatomis. Teismų praktikoje konstatuota, kad ĮBĮ yra specialus įstatymas ir kitų įstatymų nuostatos, tame tarpe ir CPK nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.). Nurodo, kad ieškinio reikalavimas buvo pareikštas bankrutuojančios įmonės skolininkui ir vykstant UAB „Vilgersta“ bankroto procesui, teismas spręsdamas tinkamo atstovavimo klausimą, turėjo taikyti ĮBĮ 11 str. 3 d. 9 p., kuri leidžia bankroto administratoriui įgalioti bet kokį kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, o ne CPK nuostatas, reglamentuojančias proceso šalių atstovavimą. Pažymi, jog teismas skundžiamojoje nutartyje iš esmės neteisingai konstatavo, kad VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ atstovavo bankroto administratorių, kadangi iš tiesų buvo atstovaujama BUAB „Vilgersta“ ir teisinių paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta su bankrutuojančia įmone, o ne bankroto administratoriumi kaip juridiniu asmeniu.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-27 nutartį palikti nepakeistą, taip pat prašo už piktnaudžiavimą procesu skirti ieškovo atstovui UAB „MaxContract“ ir jo įgaliotam asmeniui A. G. solidariai 10 000 Lt baudą, pusę jos priteisinat atsakovui, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškinys, priešingai nei nurodo apeliantas, pareikštas ne bankroto byloje ir ne bankroto bylą nagrinėjamame teisme. Pareikštas ieškinys visiškai savarankiškas, susijęs su bankroto procesu, tačiau ne bankroto procesą vykdančiame teisme, ne bankroto byloje ir ne pačiame bankroto procese. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino aplinkybes ir konstatavo, kad bankroto procesui nepriskirtinas bylų nagrinėjimas pagal pareikštus ieškinius kitose, ne bankroto bylose, ĮBĮ numatyta išimtis dėl atstovavimo netaikoma. Nurodo, kad visos procesinės bankroto ir kitų bylų nagrinėjimo taisyklės yra įstatymo nustatytos, aiškios, suprantamos ir nesuteikia jas traktuoti kitaip nei nurodyta, t. y. nesuteikia teisės vienam juridiniam asmeniui atstovauti kitą ar būti netiesioginiu atstovu ne ieškovo, o ieškovo atstovo atstovu.

7Atskirasis skundas tenkinamas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Byloje nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 50 293,40 Lt skolos, 5 293,45 Lt palūkanų, 10 108,97 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-05 preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį tenkino, įpareigojo atsakovą nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus kartu su įrodymais. Po atsakovo prieštaravimų, į paskirtą teismo posėdį, vykusį 2013-11-22, atvyko ieškovo bankroto administratoriaus atstovai A. G. ir A. K. bei atsakovo atstovas R. G.. Teismas 2013-11-27 nutartimi sprendė, kad atvykę į posėdį asmenys negali atstovauti ieškovui, nes atstovavimas vieno juridinio asmens kitam juridiniam asmeniui nėra numatytas civiliniame procese, be to, bankrotų administratorių atstovavimas ne bankroto bylose CPK nenumatytas, todėl konstatavo, kad ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko be svarbios priežasties ir remdamasis CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p., panaikino byloje priimtą preliminarų sprendimą, o ieškinį paliko nenagrinėtą. Ieškovas BUAB „Vilgersta“, nesutikdamas su 2013-11-27 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

10Pažymėtina, jog Vilniaus apygardos teismas 2013-03-20 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Vilgersta“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „MaxContract“. Taigi, ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kurios valdymo organai nuo bankroto bylos iškėlimo netenka įgaliojimų ir ją valdo teismo paskirtas bankroto administratorius. ĮBĮ 11 str. 3 d. 9 p. nustatyta, kad administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, kreditorių susirinkime ir sudarant sandorius, kai bankrutuojanti įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą. Taigi, šioje įstatymo normoje aiškiai nurodyta, kad bankroto administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančią įmonę teisme, neapribojant administratoriaus ar jo įgalioto asmens atstovavimo vien tik bankroto procedūrų vykdymu bankroto bylose.

11Taip pat pažymėtina, jog įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs Įmonių bankroto įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Įmonės bankroto administratoriumi paskyrus juridinį asmenį, jo vadovas paskiria bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį, turintį teisę teikti bankroto administratoriaus paslaugas, vykdyti administratoriaus funkcijas konkrečios įmonės bankroto byloje. Fizinis asmuo, vykdantis bankroto procedūras, turi teisę atstovauti administruojamai bankrutuojančiai įmonei teisme, nepaisant jo baigtų studijų (teisės ar ekonomikos) krypties. Tokiu atveju fiziniam asmeniui, turinčiam teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir įmonės bankroto administratoriumi teismo paskirto juridinio asmens įgaliotam vykdyti bankroto procedūras toje įmonėje, atstovaujančiam bankrutuojančiai įmonei teisme netaikomas juridinio asmens atstovui – darbuotojui, CPK 56 straipsnio 2 dalyje nustatytas aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-654/2012).

12Nagrinėjamu atveju į 2013-11-22 vykusį teismo posėdį atvyko ieškovo bankrutuojančios UAB „Vilgersta“ bankroto administratoriaus UAB „MaxContract“ įgaliotas asmuo A. G., kuri, kaip matyti iš bylos medžiagos, taip pat yra ir bankroto administratoriaus UAB „MaxContract“ vadovė. Byloje yra pateikti dokumentai – bankroto administratoriaus pažymėjimas Nr. 787b bei 2013-06-06 įgaliojimas (b. l. 14-15, 16), patvirtinantys, kad A. G. turi teisę teikti bankroto administratoriaus paslaugas, o tuo pačiu atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme. Kaip jau minėta, teisę atstovauti juridinį asmenį teisme bankroto administratoriui suteikia Įmonių bankroto įstatymas, bankroto administratorius veikia kaip vienasmenis valdymo organas (bendrovės vadovas), todėl CPK 56 straipsnio 2 dalies reikalavimas administratoriaus įgaliotam asmeniui turėti aukštąjį universitetinį teisinį reikalavimą šiuo atveju netaikytinas.

13Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad BUAB „Vilgersta“ administratoriaus UAB „MaxContract“ įgaliotas asmuo, o tuo pačiu ir direktorė, A. G. galėjo atstovauti ieškovą 2013-11-22 vykusiame teismo posėdyje. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko be svarbios priežasties bei nepagrįstai ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą. Dėl šių aplinkybių yra pagrindas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-27 nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

14Ieškovo atskirąjį skundą patenkinus bei konstatavus, kad ieškovo BUAB „Vilgersta“ bankroto administratoriaus UAB „MaxContract“ įgalioto asmens, o tuo pačiu ir direktorės, A. G. atstovavimas ieškovui 2013-11-22 vykusiame teismo posėdyje buvo tinkamas, nėra pagrindo teigti, kad ieškovas ir jo atstovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl atsakovo VšĮ „Taikomosios gruntų mechanikos mokslo institutas“ prašymas skirti 10 000 Lt baudą ieškovo atstovui ir jo įgaliotam asmeniui A. G. netenkinamas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai