Byla B2-2327-436/2011

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant kreditoriaus AB „SEB bankas“ atstovui V. G., atsakovo BUAB „MGS LT“ administratoriaus įgaliotam asmeniui A. S., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdamas kreditoriaus AB „SEB bankas“ finansinio reikalavimo padidinimo klausimą BUAB „MGS LT“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2011-01-24 nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „MGS LT“. 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus, tame tarpe AB „SEB bankas“ patvirtino finansinį reikalavimą 13.893.718,17 Lt sumai.

3Administratorius prašė tvirtinti kreditoriaus AB „SEB bankas“ finansinį reikalavimą iš dalies, kuris pagrįstas, užtikrintas įkeitimu, kitoje dalyje 3.725.199,93 Lt sumoje prašo netvirtinti, kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 3.725.199,93 Lt pagal kreditavimo sutartis, suteiktas G. M., įkeičiant hipotekos lakštais UAB "MGS LT" nuosavybės teise priklausantį turtą. Reiškiamas finansinis reikalavimas 3.725.199,93 Lt nėra apskaitytas bendrovės pirminiuose apskaitos registruose, nes tai nėra bendrovės įsipareigojimas AB SEB bankui, o asmeninis G. M. įsipareigojimas, kurio vykdymas užtikrintas bendrovei RUAB "MGS LT" nuosavybės teise priklausančio turto įkeitimu.

4Kreditorius AB SEB bankas nurodo, kad pagal 2005-07-21 kreditavimo sutartį Nr. 0350506011756-52 (su vėlesniais pakeitimais) suteikė UAB "MGS LT" (ankstesnis pavadinimas UAB „MG Statyba") 15.347.750,00 Lt kreditą iki 2009 07 14. Skolinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui pagal kreditavimo sutartį Nr. 0350506011756-52 ir jos pakeitimus UAB „MGS LT", hipotekos lakštais 02120060005375, 02120070019168, 02120070010342, 02120070014244, 02120070016605, 02120080017959, 02120080012864, 02120080015696, 02120080007312, 02120090005587 įkeitė nekilnojamąjį turtą, esantį Kauno rajono savivaldybėje.

5Skolininkui, nevykdant kreditavimo sutartimi Nr. 0350506011756-52 prisiimtų įsipareigojimų, bankas kreipėsi į hipotekos skyrių prie Kauno miesto apylinkės teismo dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartimi Nr. 02201004173-L nutarta priverstinai parduoti iš varžytynių hipotekos lakštais 02120060005375, 02120070019168, 02120070010342, 02120070014244, 02120070016605, 02120080017959, 02120080012864, 02120080015696, 02120080007312 įkeistą nekilnojamąjį turtą. Vykdomieji dokumentai dėl priverstinio kolos išieškojimo antstoliams nebuvo pateikti.

6Skolinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui pagal kreditavimo sutartis Nr. 0320618072825-52, Nr. 1850318010685, Nr. 0350718015092-84 (kredito gavėjas G. M.) UAB „MGS LT" hipotekos lakštais 02120090005796, 02120090005793, 02120090005790 bankui įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

7Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2001-12-21 nutarimo Nr.33 15 punkto 6 paragrafą, kai bankrutavusi įmonė yra laiduotojas, jai gali būti reiškiami iš laidavimo sutarties kylantys reikalavimai. Šiuo atveju įkeisto turto vertės apimtyje UAB „MGS LT" yra turto įkeitimo būdu laidavusi už G. M.. Kadangi pagal LR CK 4.195 str. 1 d. įkeisto turto savininkas atsako už skolinių įpareigojimų įvykdymą tik įkeistu turtu, įsipareigojame nedelsiant, pardavus įkeistą turtą ir paskirsčius lėšas LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, kreiptis į teismą dėl likusio nepatenkinto kreditorinio skalavimo į bendrovę BUAB „MGS LT", pagal G. M. prievoles, atsisakymo. Prašo patvirtinti AB „SEB bankas“ kreditorinį reikalavimą bendrai 17 618 918,10 Lt sumai.

8Ginčijamo kreditorinio reikalavimo dalyje tvirtinimo klausimui spręsti teismas paskyrė teismo posėdį.

9Kreditoriaus AB „SEB bankas“ kreditorinis reikalavimas tvirtintinas visa apimtimi.

10Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 7 dalį kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su restruktūrizavimu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą. Tokie procesiniai sprendimai UAB „MGS LT“ restruktūrizavimo byloje nepriimti.

11Hipotekos kreditoriaus teisė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto atsiranda, jeigu per įkeitimo sutartyje nustatytą terminą skolininkas neįvykdo prievolės grąžinti skolą arba tokią prievolę įvykdo nevisiškai (CK 4.192 str. 1 d., 4.216 str.). Įkeitimo teisės reikšmė pasireiškia tuomet, kai skolininkui neįvykdžius įkeitimu užtikrinto reikalavimo, kreditorius nukreipia reikalavimą į įkeistą objektą. Tokią nukreipimo teisę kreditorius įgyja, kai skola negrąžinama suėjus grąžinimo terminui. CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkte, 4.216 straipsnyje įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui, jeigu pradėta skolininko ar įkeisto daikto savininko bankroto procedūra. Šių teisės normų paskirtis - apsaugoti kreditoriaus teisėtus interesus ir suteikti jam teisę gauti patenkinimą iš įkeisto turto anksčiau, nei pasibaigia pagrindinės prievolės įvykdymo terminas, atsiradus grėsmei dėl įkeisto turto sumažėjimo, praradimo ar įkeitimo teisės subjekto atžvilgiu įvykus įvykiui, galinčiam pakenkti kreditoriaus interesams.

12LR Civilinio kodekso 4.195 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad įkeisto daikto savininkas atsako už skolininko įsipareigojimo įvykdymą tik įkeisti savo daiktu. Jeigu įkeisto daikto savininkas įvykdė skolininko įsipareigojimą arba jeigu jo daiktas buvo parduotas iš viešųjų varžytynių, jis įgyja į skolininką atgręžtinio reikalavimo teisę dėl sumokėtos sumos ar dėl daikto praradimo patirtų nuostolių atlyginimo.

13Nagrinėjamu atveju, kai banko pagrindinių skolininkų prievolių, kilusių iš kredito sutarčių, įvykdymas buvo užtikrintas turto įkeitimu, nuosavybės teise priklausančiu UAB „MGS LT“ nekilnojamuoju turtu, kreditorius AB „SEB bankas“ turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų įkaito davėjas (CK 4.195 str.1 d.) Tokio turinio teisinės nuostatos suformuotos teisės normų taikymo ir aiškinimo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010).

14Byloje nustatyta, kad 2003-09-17 tarp kreditoriaus AB „SEB Vilniaus bankas“ ir skolininko G. M. buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 185031810685, pagal kurią G. M. buvo suteikta 59.375,00 Lt paskola, kurios paskirtis pirkti būstą, esantį ( - ) ir grąžinimo terminas nustatytas iki 2023-09-16. Šios sutarties Specialiosios dalies 7.1 p. bankui įkeistas perkamas butas (b.l. 73-75). 2009-04-15 tarp AB SEB banko ir G. M. buvo sudarytas susitarimas pakeisti 2003-09-17 kredito sutarties Nr. 185031810685 sąlygas Nr. 1, kuriuo buvo pakeistos Sutarties Specialiosios dalies 7 punktas. Šio susitarimo pagrindu bankui paskesniu įkeitimu įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis Kauno rajone (b.l. 63-71), kurio savininkas UAB „MGS LT“.

152006-02-28 tarp kreditoriaus AB „SEB Vilniaus bankas“ ir skolininko G. M. buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 0320618072825-52, pagal kurią G. M. buvo suteikta 1.720.000,00 Lt paskola, kurios paskirtis žemės ūkio paskirties žemės sklypų pirkimui. Šios sutarties Specialiosios dalies 7.1 p. bankui įkeistas perkamas žemės sklypas (b.l. 42-44). 2006-07-05 tarp AB SEB banko ir G. M. buvo sudarytas susitarimas pakeisti 2006-02-28 kredito sutarties Nr. 0320618072825-52 sąlygas Nr. 1, kuriuo pakeistos Sutarties Specialiosios dalies 2, 4.1, 6, 7.2 ir 7.3 punktai (b.l. 37-39). 2006-07-05 buvo sudarytas susitarimas pakeisti 2006-02-28 kredito sutarties Nr. 0320618072825-52 sąlygas Nr. 2, kuriuo pakeistos Sutarties Specialiosios dalies 2, 4.1, 6, 7.2 ir 7.3 punktai (b.l. 37-39). 2006-11-15 vėl sudarytas susitarimas pakeisti 2006-02-28 kredito sutarties Nr. 0320618072825-52 sąlygas Nr. 3, kuriuo pakeistos Sutarties Specialiosios dalies 4, 5.2 punktai (b.l. 36). 2008-02-27 sudarytas susitarimas pakeisti 2006-02-28 kredito sutarties Nr. 0320618072825-52 sąlygas Nr. 4, kuriuo pakeistos Sutarties Specialiosios dalies 4, 5, 6 punktai (b.l. 34-35). 2009-04-15 sudarytas susitarimas pakeisti 2006-02-28 kredito sutarties Nr. 0320618072825-52 sąlygas Nr. 5, kuriuo pakeistos Sutarties Specialiosios dalies 4, 5.1, 5.2, 7 punktai (b.l. 23-33). Šiuo susitarimo pagrindu pradinį kredito suma nustatyta 2.904.700,00 Lt, bankui įkeistas nekilnojamasis turtas – žemės sklypai, esantys Kauno rajone, nuosavybės teise priklausantys UAB „MGS LT“.

162007-12-07 tarp kreditoriaus AB „SEB Vilniaus bankas“ ir skolininko G. M. buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 0350718015092-84, pagal kurią G. M. buvo suteikta 59.230,01 Lt ir 204.000,00 Lt paskola, kurios paskirtis pirkti būstą, esantį ( - ), ir grąžinimo terminas nustatytas iki 2047-12-06. Šios sutarties Specialiosios dalies 7.1 p. bankui įkeistas perkamas butas (b.l. 55-57). 2009-04-15 tarp AB SEB banko ir G. M. buvo sudarytas susitarimas pakeisti 2007-12-07 kredito sutarties Nr. 0350718015092-84 sąlygas Nr. 1, kuriuo pakeistos Sutarties Specialiosios dalies 7 punktas. Šio susitarimo pagrindu bankui paskesniu įkeitimu įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis Kauno rajone (b.l. 45-54), kurio savininkas UAB „MGS LT“.

17AB SEB banko paskaičiavimu, pagal kreditavimo sutartį Nr. 0320618072825-52 G. M. liko skolingas 3.471.980,38 Lt, pagal kreditavimo sutartį Nr. 185031810685 – 50.801,87 Lt, pagal kreditavimo sutartį Nr. 0350718015092-84 – 202.417,68 Lt. Iš viso pagal kreditavimo sutartis G. M. liko skolingas 3.725.199,93 Lt (b.l. 10). Skolinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui pagal kreditavimo sutartis Nr. 0320618072825-52, Nr. 1850318010685, Nr. 0350718015092-84 UAB „MGS LT" hipotekos lakštais 02120090005796 (b.l. 107-118), 02120090005793 (b.l. 94-106), 02120090005790 (b.l. 81-93) bankui įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 5.2 punkte nurodyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau, negu nustatyta sutartyje, jeigu kredito gavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo įsipareigojimus, t.y. nustatytu terminu nepradeda grąžinti kreditą. Iš byloje esančios 2011 m. vasario 28 d. AB SEB banko pažymos (b.l. 10) matyti, kad palūkanos ir delspinigiai pagal visas kreditavimo sutartis skaičiuojami iki 2010 m. vasario 1 d., todėl laikytina, kad visos kreditavimo sutartys yra nutrauktos.

18Bankas, pareikšdamas kreditorinį reikalavimą įkeisto turto savininko UAB „MGS LT“ restruktūrizavimo byloje realizavo vieną iš teisės gynimo būdų, kuris yra savarankiškas, nekonkuruojantis ir nedarantis įtakos kitam savarankiškam prievolių įvykdymo užtikrinimui pagal hipotekos sandorius. Sutartinių santykių šalys prievolės įvykdymo užtikrinimui gali taikyti ne vieną įvykdymo užtikrinimo būdą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 13 d. nutartis c.b. 2-1385/2011).

19Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis nuostatomis, kreditoriaus AB „SEB bankas“ kreditorinis reikalavimas didintinas 3.725.199,93 Lt sumai, ir finansinis reikalavimas UAB „MGS LT“ restruktūrizavimo byloje tvirtintinas bendrai 17.618.918,10 Lt sumai (ĮRĮ 23 str.).

20Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsniu, teismas

Nutarė

21kreditoriaus AB „SEB bankas“ kreditorinį reikalavimą padidinti 3.725.199,93 Lt suma.

22AB „SEB bankas“ finansinį reikalavimą UAB „MGS LT“ restruktūrizavimo byloje patvirtinti bendrai 17.618.918,10 Lt sumai.

23Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Violetai... 2. Kauno apygardos teismas 2011-01-24 nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą... 3. Administratorius prašė tvirtinti kreditoriaus AB „SEB bankas“ finansinį... 4. Kreditorius AB SEB bankas nurodo, kad pagal 2005-07-21 kreditavimo sutartį Nr.... 5. Skolininkui, nevykdant kreditavimo sutartimi Nr. 0350506011756-52 prisiimtų... 6. Skolinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui pagal kreditavimo sutartis... 7. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2001-12-21 nutarimo Nr.33 15 punkto 6... 8. Ginčijamo kreditorinio reikalavimo dalyje tvirtinimo klausimui spręsti... 9. Kreditoriaus AB „SEB bankas“ kreditorinis reikalavimas tvirtintinas visa... 10. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 7 dalį kreditorių... 11. Hipotekos kreditoriaus teisė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto... 12. LR Civilinio kodekso 4.195 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad įkeisto... 13. Nagrinėjamu atveju, kai banko pagrindinių skolininkų prievolių, kilusių... 14. Byloje nustatyta, kad 2003-09-17 tarp kreditoriaus AB „SEB Vilniaus bankas“... 15. 2006-02-28 tarp kreditoriaus AB „SEB Vilniaus bankas“ ir skolininko G. M.... 16. 2007-12-07 tarp kreditoriaus AB „SEB Vilniaus bankas“ ir skolininko G. M.... 17. AB SEB banko paskaičiavimu, pagal kreditavimo sutartį Nr. 0320618072825-52 G.... 18. Bankas, pareikšdamas kreditorinį reikalavimą įkeisto turto savininko UAB... 19. Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis nuostatomis, kreditoriaus AB „SEB... 20. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis LR civilinio proceso... 21. kreditoriaus AB „SEB bankas“ kreditorinį reikalavimą padidinti... 22. AB „SEB bankas“ finansinį reikalavimą UAB „MGS LT“ restruktūrizavimo... 23. Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu...