Byla B2-2440-601/2013
Dėl kreditorės O. A. Š. finansinio reikalavimo tvirtinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant kreditorės (ieškovės) atstovui adv. S. B., atsakovo atstovui M. T.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, nagrinėdamas klausimą dėl kreditorės O. A. Š. finansinio reikalavimo tvirtinimo,

Nustatė

32012 m. gegužės 28 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Vidalė“ iškelta bankroto byla.

42012 m. lapkričio 13 d. Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie turėjo būti pareikšti iki 2012 m. spalio 1 d. (b. l. 12-13, 33).

5Kreditorė O. A. Š. 2013 m. birželio 25 d. pateikė administratoriui prašymą patvirtinti jos finansinį reikalavimą 200 000 Lt sumai, tačiau administratorius atsisakė jį nagrinėti (b. l. 27-29).

62013 m. liepos 19 d. kreditorė O. A. Š. kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtinti 200 000 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Vidalė“ bankroto byloje. Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 26 d. mokėjimo nurodymas Nr. 1 patvirtina, jog ji, pagal žodinį susitarimą, kaip paskolą, pervedė įmonei 200 000 Lt. Šie pinigai negrąžinti, todėl prašo patvirtinti šiai sumai finansinį reikalavimą. Terminą, pateikti tvirtinti finansinį reikalavimą, praleido, nes kitoje byloje (Nr. B2-1047-601/2013) kreditorės sutuoktinis A. Š. rėmėsi šiuo mokėjimo nurodymu, siekdamas įrodyti savo finansinio reikalavimo pagrįstumą, nurodydamas, kad tai jo prašymu sutuoktinė O. A. Š. pervedė pinigus BUAB „Vidalė“. Ginčas dėl A. Š. finansinio reikalavimo pasibaigė, kai 2013 m. gegužės 20 d. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį ir konstatavo, kad O. A. Š. 200 000 Lt pervedimas nėra susijęs su A. Š. turtiniais reikalavimais BUAB „Vidalė“, todėl tik 2013 m. gegužės 20 d. kreditorė suprato, kad turi reikšti finansinį reikalavimą savo vardu. Nurodytos aplinkybės pripažintinos svarbiomis termino, finansiniam reikalavimui pareikšti, praleidimo priežastimis.

7Administratoriaus įgaliotas asmuo M. T. prašo netenkinti prašymo atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui tvirtinti ir netvirtinti O. A. Š. finansinio reikalavimo.

8Nurodo, kad nėra ginčo, jog BUAB „Vidalė“ gavo 200 000 Lt ir jų negrąžino O. A. Š., tačiau O. A. Š. delsimas beveik metus laiko reikšti savo finansinius reikalavimus negali būti pateisinamas jos nurodytomis aplinkybėmis.

9Byloje kilo ginčas dėl termino atnaujinimo finansiniam reikalavimui pareikšti.

10Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos ĮBĮ nereglamentuoja, kas yra laikytina svarbia priežastimi praleistam terminui kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinti. Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo priežasčių vertinimo, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Teismas, naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, šį klausimą kiekvienu atveju sprendžia, įvertinęs konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalyje išdėstytą teisės normą, yra ne kartą pažymėta, kad terminas kreditorių reikalavimams pareikšti nėra naikinamasis, teismas gali ir vėliau pateiktus ar patikslintus reikalavimus priimti iki nutarties nutraukti bankroto bylą ar sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį ir CPK 78 straipsnį (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-557/2013).

11Prašymas, atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, tenkintinas.

12Nustatyta, kad kreditorė O. A. Š. 2008 m. rugpjūčio 26 d. pervedė BUAB „Vidalė“ 200 000 Lt, kurie jai negrąžinti. Kreditorė pateikė prašymą patvirtinti jos finansinį reikalavimą tik 2013 m. birželio 25 d., tačiau, kaip matyti iš 2013 m. kovo 12 d. Kauno apygardos teismo nutarties (b. l. 17-19), dar 2012 m. rugpjūčio 31 d. (iki termino kreditorių reikalavimams pareikšti dienos – 2012 m. spalio 1 d.) kreditorės sutuoktinis A. Š. pateikė prašymą patvirtinti 761 102,51 Lt jo finansinį reikalavimą, kurį iš dalies grindė tuo pačiu mokėjimo nurodymu, kuriuo dabar remiasi kreditorė O. A. Š.. Ginčas dėl A. Š. finansinio reikalavimo buvo baigtas spręsti (atmestas) 2013 m. gegužės 20 d. Taigi, darytina išvada, kad esant palankiam teismo sprendimui dėl A. Š. finansinio reikalavimo (pripažinus, kad tai A. Š. pinigai), nebūtų pagrindo kreditorei O. A. Š. reikšti šį finansinį reikalavimą, tačiau teismui atmetus A. Š. motyvus, atsirado būtinybė kreditorei O. A. Š. pačiai reikšti finansinį reikalavimą. Nagrinėjamu atveju, teismas neįžvelgia kreditorės piktnaudžiavimo procesu ar nerūpestingumo, įgyvendinant savo procesines teises, priešingai, darytina išvada, kad ji elgėsi sąžiningai nereikšdama finansinio reikalavimo, kol teismas neatmetė jos vyro A. Š. finansinio reikalavimo, kur šis tvirtino, jog tai jo pinigai.

13Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad atnaujintinas terminas finansiniam O. A. Š. reikalavimui pareikšti ir, nesant ginčo dėl šio reikalavimo dydžio (pinigų sumokėjimą patvirtina 2008 m. rugpjūčio 26 d. mokėjimo nurodymas), tvirtintinas kreditorės O. A. Š. reikalavimas 200 000 Lt sumoje.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 78 straipsniu 290 straipsniu, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

15Patvirtinti BUAB „Vidalė“ bankroto byloje kreditorės O. A. Š., a. k. ( - ) finansinį reikalavimą 200 000 Lt (dviejų šimtų tūkstančių litų) dydžio.

16Nutartis (išskyrus procesinio termino atnaujinimo dalyje) per septynias dienas gali būti skundžiama atskirtuoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai