Byla 2S-922-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro teisėjai: Rasa Gudžiūnienė, Romualda Janovičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andžej Maciejevski,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „S.K.S.“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „S.K.S.“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei SEB bankui, Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialui dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „S.K.S.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB SEB bankui, Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialui, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 44 254,07 Lt nuostoliams atlyginti, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovas Coface Austria Kreditversicherung AG, veikiantis per Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialą, pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti.

6Atsakovas AB SEB bankas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kad ieškinys AB SEB banko atžvilgiu atmestinas, o atsakovo Coface Austria Kreditversicherung AG atžvilgiu tenkintinas. Atsakovas AB SEB bankas pateiktu atsiliepimu į ieškinį taip pat prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, kadangi ginčas nagrinėtinas arbitražo teismo.

7Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 13 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Priteisė atsakovui AB SEB bankui 2 520,00 Lt bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo UAB „S.K.S.“.

8Esant šalių susitarimui dėl ginčų nagrinėjimo arbitraže ir atsakovams reikalaujant laikytis arbitražinio susitarimo, teismas turi atsisakyti savo jurisdikcijos, todėl teismas ieškinį paliko nenagrinėtą. Ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi nepaisydamas arbitražinio susitarimo buvimo, todėl teismas pripažino pagrįstu atsakovo AB SEB banko prašymą atlyginti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas AB SEB bankas prašo priteisti 4 404,96 Lt išlaidų byloje dalyvavusių advokatų pagalbai apmokėti. Atlyginant atsakovui patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismas vadovavosi Lietuvos advokatų tarybos ir LR Teisingumo ministro patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Už atsiliepimo į ieškinį parengimą priteisė 2400,00 Lt ( taikant koeficientą – 3), už advokato atvykimą į teismą ir dalyvavimą parengiamajame teismo posėdyje priteisė 120,00 Lt ( taikant koeficientą - 0,15), iš viso teismas priteisė 2520,00 Lt ( CPK 98 str.). Ieškovo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti neatlygino. Sumokėtą žyminį mokestį, ieškinį palikus nenagrinėtą CPK 296 str. 1 d. 9 p. pagrindu, teismas negrąžino ( CPK 87 str.).

9Ieškovas UAB „S.K.S.“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų ir šioje dalyje priimti naują nutartį – grąžinti ieškovui žyminį mokestį, nes ieškinys grąžintas be sprendimo. Atsakovui AB SEB bankui nepriteisti bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, prieš priimdamas ieškinį, privalėjo išsiaiškinti atsakovų valią, ar atsakovai prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei jų poziciją dėl arbitražinio susitarimo laikymosi.

10Teisės doktrinoje numatyta, kad jeigu dėl teismo klaidos ar neapdairumo ieškinys paliekamas nenagrinėtu, žyminis mokestis ieškovui turi būti grąžinamas. Kadangi teismas neišsiaiškinęs atsakovų pozicijos dėl teismo jurisdikcijos priėmė ieškinį nagrinėti, o atsakovų poziciją išsiaiškino tik priėmęs ieškinį, todėl pagal Civilinio proceso kodekso 87 str. 1 d. 3 p. ieškovui yra grąžintinas jo sumokėtas žyminis mokestis, nes ieškinys grąžintas be sprendimo.

11Kadangi ieškovas nepareiškė reikalavimo pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu, todėl teismas nepriėmė sprendimo nei šiuo klausimu, nei sprendimo dėl ieškovo pagrindinio reikalavimo – nuostolių priteisimo, todėl ir dėl šios priežasties grąžintinas žyminis mokestis ieškinį grąžinus be sprendimo.

12Taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas atsakovui nepriėmęs sprendimo.

13Atsakovas AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti.

14Nurodo, kad nors procesinis įstatymas nenumato tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, tačiau tai nereiškia, kad tokioje situacijoje nereikia jo spręsti.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų, taip pat ieškinio priėmimą ir pasirengimą bylos nagrinėjimui klausimus, todėl keisti ar naikinti jos atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Kadangi atskiruoju skundu skundžiama tik teismo nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl kolegija pasisako tik dėl šios dalies teisėtumo ir pagrįstumo (Civilinio proceso kodekso 320 str., 338 str.).

17Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, reiškiamą ieškovo ir atsakovo AB SEB banko 2002-02-13 faktoringo sutarties, ieškovo ir atsakovo Coface Austria Kreditversicherung AG 2007-10-09 Globalliance prekinio kredito sutarties, taip pat ieškovo ir atsakovų 2007-10-10 pasirašyto Priedo Nr.5 prie 2007-10-09 Globalliance prekinio kredito draudimo liudijimo ( poliso) GAC Nr.0270/07 pagrindu (b.l. 3-6). Šio priedo 28 punkte šalys susitarė, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio susitarimo ir/ar draudimo dokumentų ar su jais susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu, o šalims nesusitarus – arbitraže pagal Arbitražo teismo prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai- Lietuva arbitražo taisykles; šiame punkte taip pat susitarta dėl arbitrų skaičiaus, susitarta, kad teismo posėdžiai vyks Vilniuje.

18Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, palikęs ieškinį nenagrinėtą Civilinio proceso kodekso 296 str. 1 d. 9 p. pagrindu, t.y. jeigu šalys yra tarpusavyje sudariusios sutartį perduoti ginčą spręsti arbitražui, pagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovui pastarojo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir negrąžino ieškovui jo sumokėto žyminio mokesčio.

19Apylinkės teismas, nustatęs, kad nekyla abejonių dėl šalių išreikštos valios ginčą spręsti arbitraže, jis nėra akivaizdžiai niekinis ir negali būti teismo ex officio pripažintas negaliojančiu ieškovo nurodytais motyvais ir bendrais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais, pagrįstai sprendė, kad esant tokiam šalių susitarimui dėl ginčų nagrinėjimo arbitraže bei atsakovams reikalaujant laikytis arbitražinio susitarimo, ieškinys paliekamas nenagrinėtu. Kolegija sutinka su teismo motyvais, kad ieškovas kreipėsi į teismą nepaisydamas arbitražinio susitarimo buvimo, todėl jis, nesielgdamas rūpestingai ir apdairiai kaip turi elgtis proceso šalis, prisiima su tuo susijusių procesinių pasekmių riziką.

20Apeliantas nurodo, kad teismas, prieš priimdamas ieškinį, privalėjo išsiaiškinti atsakovų valią, ar atsakovai prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei jų poziciją dėl arbitražinio susitarimo laikymosi, o kadangi tai padarė tik priėmęs ieškinį, todėl pagal Civilinio proceso kodekso 87 str. 1 d. 3 p. ieškovui yra grąžintinas jo sumokėtas žyminis mokestis, nes ieškinys paliktas nenagrinėtu dėl teismo klaidos ar neapdairumo. Kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka, juos pripažįsta nepagrįstais. Pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodė teismas skundžiamoje nutartyje, principas, kad teismas, esant arbitražiniam susitarimui, turi atsisakyti jurisdikcijos, ribojamas dviem išlygomis, t.y. pirma, teismas atsisako jurisdikcijos tik tada, jeigu viena iš šalių reikalauja, kad ginčą spręstų arbitražas, antra, teismas gali neatsisakyti spręsti šalių ginčą, jeigu nustato, kad arbitražinis susitarimas yra negaliojantis, niekinis, neveikiantis ( praradęs reikšmę) ar jo negalima įvykdyti. Teismas ex officio gali pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu arba, kitaip tariant, gali nepripažinti arbitražinio susitarimo tik tokiu atveju, kai nėra jokių abejonių dėl atitinkamo susitarimo prieštaravimo viešajai tvarkai ar imperatyviajai įstatymo normai, ir tam, kad būtų padaryta tokia išvada, nereikia papildomai aiškintis bylos aplinkybių, rinkti bei tirti papildomų įrodymų. Niekinis arbitražinio susitarimo pobūdis turi būti akivaizdus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-62/2007). Kad išsiaiškintų atsakovo poziciją, teismas turėjo teisę priimti ieškinį ir pareikalauti atsiliepimo iš atsakovų, kuriuose atsispindėjo jų pozicija dėl pareikšto ieškinio ir jo teismingumo. Teigti, kad teismas tokios teisės neturėjo ir kad po ieškinio priėmimo nustačius tarp šalių buvus susitarimą dėl arbitražinės išlygos, kurį reikalauja taikyti atsakovas, bylinėjimosi išlaidos negalėjo būti priteistos iš ieškovo, apeliantas neturi jokio pagrindo, kadangi būtent jis, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, žinojo apie tokios arbitražinės išlygos buvimą ir, ką patvirtina jo pateiktas atskirasis skundas dėl teismo nutarties tik toje apimtyje, kiek tai susiję su bylinėjimosi išlaidų priteisimu, jis sutiko su teismo motyvais, kad šalys turi laikytis arbitražinio susitarimo ir tarp jų kilusį ginčą nagrinėti arbitraže, todėl vadovaujantis bylinėjimosi išlaidas paskirstančiomis taisyklėmis, jis yra atsakingas už kitos šalies atsiradusias bylinėjimosi išlaidas ir turi jas atlyginti.

21Tuo pačiu pažymėtina, kad procesinis įstatymas nenumato galimybės grąžinti žyminio mokesčio ieškovui tuo atveju, kai ieškinys paliekamas nenagrinėtu Civilinio proceso kodekso 296 str. 1 d. 9 p.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010, pasisakyta dėl arbitražinio susitarimo vertinimo ieškinio priėmimo stadijoje. Teismas išaiškino, kad Civilinio proceso kodekso 137 straipsnyje ir kitose normose nereglamentuojama, kaip teismas turi įgyvendinti Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatą "ir atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalauja laikytis arbitražinio susitarimo". Esant arbitražiniam susitarimui, atsakovo požiūris ir valia dėl jo laikymosi turi atitinkamą procesinę reikšmę, todėl teisėjas visų pirma tai turi išsiaiškinti ieškinio priėmimo stadijoje. Kasacinis teismas pažymėjo, kad ieškinio priėmimo stadijoje teismo pareiga išsiaiškinti atsakovo valią dėl ginčo perdavimo nagrinėti arbitražui įtvirtinta ir Komercinio arbitražo įstatymo 10 straipsnio normoje, kurioje nustatyta, kad teismas, gavęs ieškinio pareiškimą dėl klausimo, dėl kurio šalys yra sudariusios šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytos formos arbitražinį susitarimą, bet kurios iš šalių reikalavimu atsisako jį priimti. Šios normos nuostata, kad teismas bet kurios iš šalių reikalavimu atsisako jį priimti, Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 6 punkto prasme taip pat reiškia teisėjo pareigą ieškinio priėmimo stadijoje išsiaiškinti atsakovo valią dėl ginčo nagrinėjimo teisme, o jei to nepadarė šioje stadijoje, tai turi padaryti iškėlus bylą, jos pasirengimo nagrinėti bylą teisme stadijoje ar nagrinėdamas bylą. Kolegija, atsižvelgdama į tokią Kasacinio teismo poziciją, sprendžia, kad pripažinti pirmosios instancijos teismą padarius klaidą sprendžiant ginčo teismingumo klausimą ne ieškinio priėmimo, bet pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje, nėra jokio teisinio pagrindo, nes teismo atlikti procesiniai veiksmai neprieštarauja procesinėms teisės normoms, o taip pat ir teismų praktikai. Todėl ieškovui sugrąžinti žyminį mokestį šiuo pagrindu nėra procesinės galimybės.

23Kolegija tuo pačiu nesutinka su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju – ieškinį palikus nenagrinėtu teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovui šio turėtas bylinėjimosi išlaidas, nors to nenumato Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 3, 4 d., 94 str. Pažymėtina, kad bendra bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklė yra tai, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta paskirstoma šalims atsižvelgiant į bylos rezultatą. Bylą baigus be teismo sprendimo dėl ginčo esmės ir ieškovo atžvilgiu priėmus materialiąja prasme jam nepalankų sprendimą, o atsakovui – palankų teismo procesinį sprendimą, atsižvelgiant į bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principus, įtvirtintus Civilinio proceso kodekse, šalių procesinį elgesį ir kitas aplinkybes, iš ieškovo atsakovo naudai pagrįstai priteistos pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

24Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista, atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

25Apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atmetus apelianto atskirąjį skundą, iš jo priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą į surenkamąją sąskaitą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 96 straipsnis).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš UAB „S.K.S.“ 8,50 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „S.K.S.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB SEB... 5. Atsakovas Coface Austria Kreditversicherung AG, veikiantis per Coface Austria... 6. Atsakovas AB SEB bankas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 7. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 13 d. nutartimi... 8. Esant šalių susitarimui dėl ginčų nagrinėjimo arbitraže ir atsakovams... 9. Ieškovas UAB „S.K.S.“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo... 10. Teisės doktrinoje numatyta, kad jeigu dėl teismo klaidos ar neapdairumo... 11. Kadangi ieškovas nepareiškė reikalavimo pripažinti arbitražinį... 12. Taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas... 13. Atsakovas AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą... 14. Nurodo, kad nors procesinis įstatymas nenumato tiesiogiai nereglamentuoja... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą,... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 18. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, palikęs ieškinį... 19. Apylinkės teismas, nustatęs, kad nekyla abejonių dėl šalių išreikštos... 20. Apeliantas nurodo, kad teismas, prieš priimdamas ieškinį, privalėjo... 21. Tuo pačiu pažymėtina, kad procesinis įstatymas nenumato galimybės... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartyje, priimtoje... 23. Kolegija tuo pačiu nesutinka su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju –... 24. Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis paliktina... 25. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,50 Lt išlaidų, susijusių su... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 27. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį... 28. Priteisti iš UAB „S.K.S.“ 8,50 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės...