Byla ATP-105-168/2011
Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė Sušinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto A. R. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir

Nustatė

2Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Operatyvaus valdymo poskyrio specialistas 2011 m. gegužės 15 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 66P-908555-11 A. R. dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 178 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo, t. y. už tai, kad A. R. 2011 m. gegužės 15 d., 13.05 val., pasirodė viešoje vietoje Kėdainiuose, ( - ) koridoriuje girtas (nustatytas 2,31 promilių girtumas), tuo įžeisdamas žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę (b.l. 1).

3Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas 2011 m. gegužės 30 d. nutarimu A. R. už pažeidimą, numatytą ATPK 178 straipsnio 3 dalyje skyrė 30 parų administracinį areštą (b.l. 23). Teismas nustatė, kad A. R., kuriam jau du kartus per vienerius metus buvo paskirtos administracinės nuobaudos už alkoholinių gėrimų gėrimą viešosiose vietose arba girto pasirodymą viešosiose vietose (2010 m. liepos 22 d. ir 2011 m. sausio 12 d.), 2011 m. gegužės 15 d., apie 13.05 val., būdamas girtas šlitinėjo viešoje vietoje, t.y. Kėdainių mieste, ( - ) koridoriuje, tuo įžeisdamas žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę, tokiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 178 str. 3 d. Teismas konstatavo, kad nors A. R. ir atsisakė pateikti paaiškinimus, jo kaltė, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 178 straipsnio 3 dalyje įrodyta Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus patrulių būrio patrulės A. V. tarnybiniu pranešimu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus pareigūnės L. R. tarnybiniu pranešimu, administracinio sulaikymo protokolu, neblaivumo (girtumo) nustatymu alkoholio matavimo prietaisu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pažymomis. Skiriant administracinę nuobaudą A. R. atsižvelgta į tai, kad jis paskutinį kartą už alkoholinių gėrimų gėrimą viešosiose vietose arba girto pasirodymą viešosiose vietose baustas 2011 m. sausio 12 d. bauda, duomenų apie baudos sumokėjimą nėra, todėl jam skyrė ATPK 178 st. 3 d. sankcijoje numatytą nuobaudą – administracinį areštą. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

4Iš A. R. apeliacinio skundo turinio (b.l. 26) matyti, kad jis nesutinka su Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo 2011 m. gegužės 30 d. nutarimu. Nurodo, kad pagal ATPK 178 straipsnio 3 dalį yra nubaustas nepagrįstai. Paaiškina, kad jis 2011-05-15 dienos metu kambaryje šventė savo artėjantį gimtadienį (2011-05-18), o į koridorių buvo ištemtas atvykusių policijos pareigūnų, ką gali patvirtinti liudytojai E. B., J. R., T. K.. 2,31 promilių girtumas jam nebuvo nustatytas.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatas prašo A. R. skundo netenkinti ir Kėdainių rajono apylinkės teismo nutarimo nekeisti.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis).

8Skundžiamu nutarimu A. R. paskirta administracinė nuobauda už pažeidimą, numatytą ATPK 178 straipsnio 3 dalyje, kurioje numatyta, kad alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų, pagamintų naudojant spiritą, gėrimas gatvėse, <…>, arba girto pasirodymas viešosiose vietose, įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę, kai šie veiksmai padaryti asmens, kuriam du kartus per vienerius metus buvo paskirtos administracinės nuobaudos už alkoholinių gėrimų gėrimą viešosiose vietose arba girto pasirodymą viešosiose vietose, užtraukia baudą nuo 150 Lt iki 300 Lt arba administracinį areštą iki 30 parų.

9Viešosios vietos apibrėžimas ATPK nėra pateikiamas, tad šiuo atveju atsižvelgtina į teismų praktikos suformuluotą minėtos sąvokos aiškinimą. Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje nurodyto nusikaltimo (tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką) ir šio straipsnio 2 dalyje numatyto baudžiamojo nusižengimo (tas, kas viešoje vietoje necenzūriniais žodžiais ar nepadoriu elgesiu trikdė visuomenės rimtį ar tvarką) sudėčių požymis – viešoji vieta – teismų praktikoje aiškinamas kaip vieta, kurioje nusikalstamos veikos metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo vietoje kas nors buvo ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu galėjo atsirasti kiti asmenys, kurie dėl kaltininko veiksmų patirs nepatogumų (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys Nr. 2K–670/2002, 2K–796/2007, 2K–210/2008 ir kt.). Iš esmės analogiškai aiškintina ir ATPK 178 straipsnio 1 dalyje įvardijama viešosios vietos sąvoka.

10Apeliaciniame skunde A. R. teigia nepadaręs jam ATPK 178 str. 3 d. inkriminuoto pažeidimo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės padarius minėtą pažeidimą. Kėdainių rajono apylinkės teismas tinkamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus, padarė surinktais įrodymais pagrįstas išvadas. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens parodymai vertinami kritiškai, kaip siekis išvengti administracinės atsakomybės. Kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, teismas, spręsdamas dėl A. R. kaltės, vadovavosi byloje esančia rašytine medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu, Kėdainių rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus pareigūnų tarnybiniais pranešimais, kurie patvirtina, jog 2011 m. gegužės 15 d., 13.05 val., Kėdainiuose, ( - ) koridoriuje, viešoje vietoje, A. R. šlitinėjo girtas, tuo įžeisdamas žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę. Nėra pagrindo netikėti savo pareigas atliekančių policijos pareigūnų surašytų dokumentų turiniu. Iš 2011-05-15 asmens blaivumo testo (b. l. 5) matyti, jog A. R. 13.16 val. alkotesteriu buvo nustatytas 2,31 promilių girtumas. A. R. administracinio teisės pažeidimo protokole pasirašė, tačiau jokių paaiškinimų nepateikė, liudytojų nenurodė, į teismo posėdį, apie kurį jis buvo tinkamai informuotas ir kuriame jis būtų galėjęs duoti paaiškinimus apie jam inkriminuojamą pažeidimą, atvykti atsisakė ir prašė administracinę bylą išnagrinėti jam nedalyvaujant (b.l. 7). Taip pat jis atsisakė pasirašyti neblaivumo nustatymo akte. Bendras visiems prieinamas daugiabučio gyvenamojo namo koridorius yra laikomas vieša vieta, nes jame bet kuriuo metu gali pasirodyti kiti asmenys. Taigi A. R. veiksmai – vidurdienį girto šlitinėjimas bendro visiems prieinamo daugiabučio gyvenamojo namo koridoriumi nesiderina su gyvenimo bei elgesio visuomenėje principais ir normomis, žeidžia žmogišką orumą, o tuo pačiu daro žalą įstatymo saugomai vertybei – viešajai tvarkai. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad, pripažindamas A. R. kaltu pagal ATPK 178 straipsnio 3 dalį, apylinkės teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais. Teismas nutarime nuosekliai išdėstė įrodymus bei padarė faktines aplinkybes atitinkančias išvadas, jog A. R. padarė jam inkriminuotą administracinį teisės pažeidimą, todėl pagrindo tenkinti apeliacinį skundą nėra.

11Iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato pažymos matyti, kad A. R. pagal LR ATPK 178 str.3 d. buvo baustas 2010-07-22 ir 2011-01-12, todėl veika atitinka LR ATPK 178 str. 3 d. administracinio teisės pažeidimo sudėtį.

12Kiekvienos sankcijos pritaikymas pirmiausia reiškia tam tikrų suvaržymų paskyrimą, negatyvių pasekmių atsiradimą asmeniui, kurio atžvilgiu ta sankcija taikoma. Negatyvių padarinių buvimas yra būtina sąlyga, priešingu atveju nuobaudos būtų beprasmiškos ir nepasiektų ATPK 20 straipsnyje numatytų nuobaudos tikslų – nubaudimo ir auklėjimo, todėl realizuodamas šias įstatymo nuostatas ir atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, kad nebuvo nustatyta A. R. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, kad paskutinį kartą už alkoholinių gėrimų gėrimą viešosiose vietose arba girto pasirodymą viešosiose vietose A. R. baustas 2011-01-12 bauda, bet duomenų apie baudos sumokėjimą nėra, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad A. R. paskirta nuobauda – 30 parų administracinis areštas yra pagrįsta.

13Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

14A. R. apeliacinio skundo netenkinti.

15Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutarimą palikti nepakeistą.

16Nutartis neskundžiama.

Ryšiai