Byla 2-1479/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alfa grupė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-899-324/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alfa grupė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Creditum“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Creditum“ priešieškinį ieškovui „Alfa grupė“ dėl akcininko sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo K. P..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo pagrįstumo.

5Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Alfa grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Creditum“ dėl 467 143,30 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei pagal UAB „Creditum“ priešieškinį, kuriuo prašoma pripažinti niekiniais ir panaikinti 2006 m. lapkričio 28 d. UAB „Creditum“ vienintelio akcininko sprendimą, 2006 m. lapkričio 28 d. UAB „Creditum“ ir K. P. sudarytą sutartį dėl susistemintų juridinių asmenų duomenų rinkmenos Nr. CRD 06/11/28-KP, šios sutarties pagrindu šalių pasirašytą 2006 m. lapkričio 28 d. Rinkmenos perdavimo – priėmimo aktą bei 2011 m. balandžio 12 d. UAB „Alfa grupė“ ir K. P. sudarytą Reikalavimo teisės perleidimo sutartį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi ieškovo UAB „Alfa grupė“ reikalavimų užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – 467 143,30 Lt vertės atsakovui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, dalies, o jo nesant ar nepakankant – atitinkamos piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, dalies areštą.

7Atsakovas UAB „Creditum“ pateikė teismui prašymą dėl galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 1 665 258,54 Lt sumą arba pateikti šios sumos banko garantiją ar laidavimą. Nurodo, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali dalyvauti viešuosiuose konkursuose. Jei atsakovas būtų laimėjęs UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“, AB „Lesto“ skelbtus viešuosius konkursus dėl skolų išieškojimo paslaugos teikimo, būtų preliminariai gavęs 1 106 296,64 Lt pajamų per metus, o šios negautos pajamos sudaro atsakovo nuostolius (CK 6.249 str. 1 d.). 2012 m. kovo 14 d. buhalterinė pažyma įrodo, jog iki arešto pritaikymo atsakovo įmonė per mėnesį gaudavo vidutiniškai 68 781,82 Lt pajamų, o po arešto pritaikymo – vidutiniškai po 56 251,56 Lt, t.y. 150 363,12 Lt per metus mažiau (12 530,26 Lt x 12 mėn.). Be to, jei atsakovo įmonė būtų dalyvavusi minėtuose UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“, AB „Lesto“ skelbtuose konkursuose, jos pajamos būtų gerokai išaugusios. Atsakovas taip pat nurodo, kad buvęs užsakovas UAB „SMScredit.lt“ (dabar - UAB „4finance“) atsisakė atnaujinti nutrauktą bendradarbiavimą su atsakovu, motyvuodamas dideliu atsakovo kreditingumo sumažėjimu. 2011 m. rugpjūčio 25 d. šios bendrovės rašte nurodoma, kad buvo planuojama perduoti atsakovui 1 960 571 Lt vertės skolų išieškojimo užsakymus. 2010 m. dirbant su panašios apimties užsakymais atsakovas užsakovui UAB „SMScredit.lt“ išrašė sąskaitų (gavo pajamų) už 89 751,06 Lt + PVM, t.y. iš viso 108 598,78 Lt. Su UAB „SMScredit.lt“ atsakovas bendradarbiavo 2009 m. sausio 1 d. – 2011 m. birželio 30 d. laikotarpiu, per metus iš šio užsakovo atsakovas gaudavo vidutiniškai 54 987,6 Lt + PVM, t. y. iš viso 66 535 Lt pajamų. 2011 m. spalio 12 d. su atsakovu atsisakė bendradarbiauti telekomunikacijų bendrovė UAB „Init“, motyvuodama tuo, jog UAB „Creditinfo Lietuva“ SAIS sistemoje įregistruoti atsakovo turto areštai, dėl to atsakovo įmonė „vertinama kaip aukštos rizikos“. UAB „Init“ nenurodė konkrečių galimų užsakymų dydžių, kurių ji dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepateiks atsakovui, tačiau atsakovas mano, kad pajamos iš šių užsakymų sudarytų mažiausiai 50 000 Lt per metus. Antstolis, vykdydamas 2011 m. balandžio 26 d. nutartį, 2011 m. gegužės 6 d. patvarkymu areštavo pas kitus asmenis esantį atsakovo turtą – UAB „ARJ Capital“ atsakovui grąžintiną 250 000 Lt paskolą. Negalėdamas disponuoti šia pinigų suma, atsakovas neišvengiamai patiria dar didesnius nuostolius. Neskaičiuojant nenustatytų negautų pajamų iš UAB „Init“, atsakovas per metus netenka apie 558 961,90 Lt pajamų (150 363,12 + 108 598,78 + 50 000 + 250 000), nedalyvaudama svarbiuose konkursuose, negauna dar apie 1 106 296,64 Lt pajamų, t. y. iš viso atsakovas patyrė 1 665 258,54 Lt nuostolių. Atsakovas nurodo, kad jo tikėtini ir realiai prognozuojami nuostoliai yra dideli, jam nėra žinoma ieškovo finansinė padėtis, viešojo registro duomenys rodo, kad ji neturi nekilnojamojo turto, todėl teismui netenkinus ieškinio, atsakovo nuostolių, atsiradusių pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimas gali būti apsunkintas arba visiškai neįmanomas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi atsakovo UAB „Creditum“ prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkintas iš dalies - ieškovas UAB „Alfa grupė“ įpareigotas per 14 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos įmokėti 66 535 Lt į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą atsakovo UAB „Creditum“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui arba pateikti tokios sumos banko garantiją (b.l. 57-60). Teismas konstatavo, kad UAB „SMScredit.lt“ (dabar – UAB „4finance“) atsisakymą bendradarbiauti su atsakovu lėmė ne tik šioje civilinėje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bet ir kiti rodikliai, tarp jų – ir kitos atsakovo turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 54 720,02 Lt dydžio reikalavimų patenkinimui užtikrinti. Atsižvelgiant į užsakovo UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. spalio 7 d. rašte nurodytus motyvus, teismas sutiko, kad šioje civilinėje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš dalies įtakojo šio užsakovo atsisakymą bendradarbiauti su atsakovu ir dėl to jis galėjo patirti nuostolių. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad bendradarbiavimas buvo nutrauktas 2011 m. vasario 10 d., t. y. dar iki laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, sprendė, kad nėra pagrindo manyti, jog atnaujinus bendradarbiavimą, būtent tokį kaip 2010 metais skolų paketą užsakovas būtų perdavęs atsakovui, o atsakovas gavęs analogiškas kaip ir 2010 metais pajamas. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovo galimi nuostoliai dėl užsakovo UAB „SMScredit.lt“ atsisakymo su juo bendradarbiauti per metus sudaro 66 535 Lt, t. y. per visą bendradarbiavimo laikotarpį iš šio užsakovo gautų pajamų vidurkį. Teismas sprendė, kad kita prašymo dalis nėra įrodyta.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alfa grupė“ (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį (b.l. 61-63). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad nėra pagrindo manyti, jog atnaujinus bendradarbiavimą, UAB „SMScredit.lt“ atsakovui būtų perdavęs būtent tokį skolų paketą, koks buvo perduotas 2010 metais, yra nepakankama, nes bendradarbiavimo su atsakovu nutraukimo priežastys ir pats faktas nėra pakankamai išanalizuoti ir patikrinti. Apelianto nuomone, nėra pagrindo tvirtinti, kad tas bendradarbiavimas būtų buvęs atnaujintas ir atsakovas būtų gavęs pajamų, jei atsakovo turtui nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.
  2. UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. spalio 7 d. raštas dėl bendradarbiavimo atnaujinimo yra dirbtinis ir parengtas ne rengėjo iniciatyva, bet atsakovo prašymu. Todėl apelianto teigimu, teismas šiuos įrodymus turėjo vertinti itin kritiškai.
  3. Iš atsakovo teiktų paslaugų ir įsipareigojimų pobūdžio bei sąlygų matyti, kad atsakovas teikė paslaugas UAB „SMScredit.lt“. Kadangi už suteiktas paslaugas paslaugų tiekėjui moka užsakovas, o ne atvirkščiai, darytina išvada, kad atsakovo turto areštai ir „aukšta rizika“ negalėjo turėti įtakos jo teikiamų paslaugų kokybei. Todėl atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra tikroji priežastis, dėl kurios UAB „SMScredit.lt“ atsisakė bendradarbiauti su atsakovu.
  4. Teismas, nustatęs faktą, kad UAB „SMScredit.lt“ atsisakymą bendradarbiauti su atsakovu lėmė ne tik šioje civilinėje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bet ir kiti rodikliai: dveji turto areštai, dalyvavimas trijose teisminiuose procesuose, darbuotojų skaičiaus mažėjimas, įmonės sąsajos su kitais verslo subjektais per akcijas, padengimo grynaisiais pinigais rodiklis, padarė neteisingą išvadą, kad dėl UAB „SMScredit.lt“ atsisakymo bendradarbiauti su atsakovu ir iš to atsiradusių nuostolių bus atsakingas vien apeliantas. Nagrinėjant atsakovo prašymą, nebuvo analizuojama ir vertinama, kurios priežastys yra pagrindinės, ir kokia dalimi atsakovo ir UAB „SMScredit.lt“ santykiams galėjo turėti įtaką laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Creditum“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 64-65). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Iš susirašinėjimo su UAB „SMScredit.lt“, t.y. 2011 m. rugpjūčio 24 d. ir 2011 m. spalio 7 d. raštų, matyti, kad UAB „SMScredit.lt“ buvo priimtini atsakovo pateikti skolų išieškojimo įkainiai bei sąlygos ir ne dėl jokių kitų priežasčių, o būtent dėl įregistruotų turto areštų, lemiančių aukštą įmonės rizikos reitingą, bendradarbiavimas UAB „SMScredit.lt“ nebuvo atnaujintas.
  2. UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. spalio 7 d. rašto negalima vertinti išimtinai kaip atskiro dokumento. Atsakovas nurodo, kad UAB „SMScredit.lt“ ir atsakovo bendradarbiavimas nutrūko 2011 m. vasario 10 d., tačiau pasikeitus atsakovo vadovui, įmonė vėl siekė atnaujinti bendradarbiavimą bei siuntė UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. rugpjūčio 24 d. raštą, dar vėliau – pasiūlymą dėl skolų išieškojimo sąlygų. Įvertinusi visas aplinkybes, UAB „SMScredit.lt“ būtent ir pateikė 2011 m. spalio 7 d. atsakymą, kuriame bendradarbiavimo atsisakė.
  3. Atsakovo aukštas rizikos laipsnis ir turto areštai buvo pagrindinė priežastis, lėmusi sprendimą atsisakyti atnaujinti bendradarbiavimo sutartį su atsakovu. Atsakovas nurodo, kad tarp jo ir UAB „SMScredit.lt“ nebuvo vadovaujamasi standartiniu paslaugų pirkėjo (užsakovo) santykių ir atsiskaitymų tarp jų modeliu, nes bendradarbiavimo sutarties su UAB „SMScredit.lt“ galiojimo laikotarpiu, atsakovo iš skolininkų išieškotos lėšos buvo kaupiamos atsakovui priklausančioje banko sąskaitoje. Vėliau iš šios sąskaitos surinktos lėšos reguliariai buvo pervedamos UAB „SMScredit.lt“. Todėl, taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtų galima areštuoti ir pas atsakovą esančias, nors iš tikrųjų UAB „SMScredit.lt“ priklausančias lėšas.
  4. Teismas nutartyje pakankamai analizavo visas aplinkybes, turėjusias įtakos sutarties neatnaujinimui bei tinkamai įvertino dėl to patirtų nuostolių dydį. Atsakovo nuomone, 66 535 Lt yra mažiausia suma, kuri galėtų padengti atsakovo patirtus nuostolius dėl šioje byloje įmonės turtui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

15Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas atsakovo prašymas dėl galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinamas ir banko garantija. Ši norma yra nukreipta į ieškovo bei atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principo, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams, o taip pat į ieškovo galimybes padengti dėl nepagrįstai jo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius, užtikrinimą.

18Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Teisingumas įpareigoja teismą siekti skirtingų interesų pusiausvyros. Siekiant šios pusiausvyros, šalims turi būti sudarytos vienodos procesinės galimybės rungtis. Rungimosi esmė – kiekviena proceso šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė galioja ne tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu, bet ir sprendžiant atskirus procesinius klausimus byloje, taigi, ir klausimus dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Tai reiškia, kad proceso šalis, kuri dėl jos atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, reikalaudama, kad kita proceso šalis užtikrintų šių nuostolių atlyginimą, turi įrodyti tokių nuostolių atsiradimo galimybę ir preliminarų dydį. Tokių įrodymų pateikimas yra itin aktualus tuo aspektu, kad, kaip yra nurodęs Lietuvos apeliacinis teismas, nuostolių atlyginimo institutas skirtas atsakovo galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti, tačiau jis nėra gynimosi priemonė nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl negali paneigti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės. Teismas gali netaikyti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, jei taikant šį institutą būtų paneigta asmens teisė į tinkamą teisminę gynybą, t. y. į realų teismo sprendimo įvykdymą, ypač jei atsakovai gali kitu būdu apginti savo teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-836/2007).

19Nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas gali būti taikomas tik tuomet, kai tokie nuostoliai atsiranda dėl teismo nutarties pagrindu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir yra tikėtini bei realūs. Pažymėtina, kad įstatyme numatyta atsakovo teisė į nuostolių atlyginimo užtikrinimą sietina su galimybe padengti galimus nuostolius būtent dėl pritaikytų konkrečių laikinųjų suvaržymų, bet ne dėl kokių nors kitokių faktų ar įvykių, kurių įvykdymo tikimybė grindžiama vien prielaidomis (Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2601/2011). Teismas, spręsdamas dėl būtinumo taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, turi nustatyti, kad yra reali nuostolių atsiradimo ateityje tikimybė arba nuostoliai jau yra atsiradę, be to, dėl kokių nors ieškovo veiksmų ar kitų aplinkybių atsakovo nuostolių atlyginimas ateityje (priėmus galutinį galimai ieškovui nepalankų teismo sprendimą) gali būti apsunkintas arba pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1301/2010).

20Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovo prašymas yra iš dalies pagrįstas ir įpareigojo apeliantą įmokėti 66 535 Lt į teismo depozitinę sąskaitą atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui, nes pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš dalies įtakojo UAB „SMScredit.lt“ atsisakymą bendradarbiauti su atsakovu ir dėl to jis galėjo patirti nuostolių. Teisėjų kolegija su šia teismo išvada nesutinka.

21Byloje nustatyta, kad bendradarbiavimas tarp atsakovo ir UAB „SMScredit.lt“ pagal sutartinius įsiskolinimų išieškojimo santykius buvo nutrauktas 2011 m. vasario 10 d., t.y. dar prieš priimant nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu. Taigi, akivaizdu, kad šio bendradarbiavimo nutraukimas nebuvo sąlygotas laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų šioje byloje. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pritaikytos nagrinėjamoje byloje laikinosios apsaugos priemonės iš dalies įtakojo UAB „SMScredit.lt“ atsisakymą atnaujinti minėtus bendradarbiavimo santykius su atsakovu po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo ir dėl to jis galėjo patirti nuostolius, nėra pakankamai pagrįsta.

22Atsakovas yra pateikęs teismui rašytinius įrodymus, t.y. atsakovo 2011 m. rugpjūčio 24 d. raštą dėl bendradarbiavimo atnaujinimo, UAB „SMScredit.lt“ 2011 m. rugpjūčio 25 d. ir 2011 m. spalio 7 d. atsakymus (b.l. 41-42). Tačiau jie nepatvirtina fakto, kad tas bendradarbiavimas būtų buvęs atnaujintas ir atsakovas būtų gavęs konkrečių pajamų, jei atsakovo turtui nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės būtent nagrinėjamoje byloje. Jau pats pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje konstatavo, kad UAB „SMScredit.lt“ atsisakymą bendradarbiauti su atsakovu lėmė ne tik šioje civilinėje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bet ir kiti rodikliai, tarp jų – ir kitos atsakovo turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Iš 2011 m. spalio 7 d. UAB „SMScredit.lt“ rašto turinio iš tikrųjų matyti, kad jame nekalbama apie tik turto areštą nagrinėjamoje byloje (nurodoma – „turto areštai“), o iš bylos duomenų matyti, kad tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės yra taikytos, nors ir mažesne apimtimi, kitoje byloje. Be to, šiame rašte nurodoma, kad atsakovas vertinamas kaip aukštos rizikos įmonė. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra jokio pakankamai įtikinamo pagrindo manyti, kad nesant turto arešto nagrinėjamoje byloje su atsakovu bendradarbiavimas būtų atnaujintas nepaisant kito turto arešto ir įmonės priskirtinumo aukštos rizikos grupei. Dėl to teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, jog dėl UAB „SMScredit.lt“ atsisakymo bendradarbiauti su atsakovu ir iš to atsiradusių nuostolių atsakingas (nors ir iš dalies) yra apeliantas. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo prašymo dalyje dėl jo nurodyto bendradarbiavimo su UAB „Init“, kuriam taip pat buvo pateiktas atsakovo pasiūlymas ir kuris taip pat atsisakė atsakovo paslaugų ne tik tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „SMScredit.lt“ savo 2011 m. spalio 7 d. rašte, bet dar ir stebėtinai sutampančiu (visiškai identišku) tekstu (b.l. 40). Taigi, konstatuotina, kad atsakovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių realių (o ne hipotetinių) aptariamo pobūdžio nuostolių atsiradimą dėl šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 12 str., 178 str., 185 str.).

23Remiantis išdėstytu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą. Dėl proceso teisės normų pažeidimų, turinčių esminės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, nutartis, kuria atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimui apeliantas įpareigotas sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 66 535 Lt arba pateikti tokios sumos banko garantiją, naikintina, o atsakovo prašymas dėl galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo atmestinas (CPK 146 str., 337 str. 1 d. 2 p.).

24Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 338 straipsniais,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį panaikinti.

27Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Creditum“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų... 5. Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Alfa... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi ieškovo UAB „Alfa... 7. Atsakovas UAB „Creditum“ pateikė teismui prašymą dėl galimų atsakovo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi atsakovo UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Alfa grupė“ (toliau – apeliantas)... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Creditum“ prašo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali... 18. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai... 19. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas gali būti taikomas tik tuomet,... 20. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovo prašymas yra iš dalies... 21. Byloje nustatyta, kad bendradarbiavimas tarp atsakovo ir UAB „SMScredit.lt“... 22. Atsakovas yra pateikęs teismui rašytinius įrodymus, t.y. atsakovo 2011 m.... 23. Remiantis išdėstytu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 24. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį panaikinti.... 27. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Creditum“ prašymą dėl...