Byla 2-1301/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo „KAYI Construction“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5131-603/2010 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dunitas“ prašymą atsakovui KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialui „KAYI Construction“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareiškus ieškinio.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 30 d. nutartimi tenkino pareiškėjo UAB „Dunitas“ prašymą ir atsakovui KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialui „KAYI Construction“ taikė laikinąsias apsaugos priemones: uždėjo areštą nuosavybės teise priklausančiam turtui, o jo nesant ar esant nepakankamai – areštavo banko sąskaitose esančias lėšas už 367 208,68 Lt (b. l. 11-12). Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. spalio 12 d. nutartimi atmetė atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutarties (b. l. 83-84).

4Atsakovas KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialas „KAYI Construction“ 2010 m. gegužės 13 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu įpareigoti ieškovą pateikti jo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 137 285,21 Lt arba pateikiant nurodyto dydžio banko garantiją (b. l. 13-15). Nurodė, kad areštavus banko sąskaitose esančias lėšas atsakovas negalės mokėti darbo užmokesčio (71 048,65 Lt/mėn.), mokesčių valstybės ir valstybinio socialinio draudimo biudžetams (47 285,04 Lt/mėn.), padengti biuro išlaikymo išlaidas (18 951,52 Lt/ mėn.), atsiskaityti su verslo partneriais. Prielaidas atsirasti nuostoliams atsakovas grindė prasta Lietuvos ekonomine būkle, vegetuojančia nekilnojamojo turto rinka, taip pat tuo, kad ieškovas vengia vykdyti savo prievoles, kylančias iš statybų subrangos sutarties, atsakovui. Atsakovo teigimu, kad net jeigu teismas priimtų ieškovui palankų sprendimą, ieškovas vis tiek vengs arba neturės objektyvių galimybių atsiskaityti su atsakovu. Atsisakymas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, kas prieštarautų civilinio proceso principams ir šios kategorijos bylose suformuotai teismų praktikai, pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 5 d. nutarčiai c. b. Nr. 2-664/2007.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi (b. l. 19-20) atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmetė kaip neįrodytą (CPK 178 str.). Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovas turi teisę į nuostolių atlyginimo užtikrinimą tik įrodęs, kad tarp pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir nuostolių, kuriuos jis gali patirti, egzistuoja priežastinis ryšys. Atsakovas pateikė vyr. buhalterės N. L. pažymą (b. l. 16) apie filialo 1 mėnesio būtinąsias išlaidas, tačiau byloje nėra įrodymų apie atsakovo finansinę padėtį apskritai: nuosavybės teise Lietuvoje turimą (ne)kilnojamąjį turtą, lėšas, atsiskaitymo su verslo partneriais sumas.

6Vilniaus apygardos teismas taip pat pabrėžė, kad atsakovo prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmetimas nereiškia, jog atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nuostolių nepatyrė ar nepatirs jų ateityje. Jeigu ieškinys bus atmestas, atsakovui bet kuriuo atveju išlieka teisė reikalauti iš ieškovo atlyginti nuostolius, kuriuos jam sukėlė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.).

7Atsakovas KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialas „KAYI Construction“ atskiruoju skundu (b. l. 23-28) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti jo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad teismų praktikoje (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis c. b. Nr. 2-896/2008) laikoma, jog pinigai – labai svarbus kiekvienos įmonės normalios ūkinės komercinės veikos pagrindas, todėl uždraudus disponuoti lėšomis apsunkinama ar trikdoma įmonės veikla, taigi piniginių lėšų areštas gali būti tik išimtiniais atvejais, kai kito turto nėra arba jo akivaizdžiai nepakanka. Pirmosios instancijos teismas uždėjo areštą itin didelei pinigų sumai – beveik 0,4 mln. Lt, bet nepadarė išimties ir neleido atsakovui iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokesčio darbuotojams, privalomų mokesčių, todėl atsakovas kasdien patiria didelių nuostolių. Kadangi dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negali atsiskaityti su verslo partneriais, nukenčia atsakovo dalykinė reputacija, mažėja galimybės surasti naujų verslo partnerių ir susitarti dėl pelningų kontraktų.

8Atsakovo įsitikinimu, nėra reikalo pateikti gana gausią įmonės buhalterinę dokumentaciją, kai vienas asmuo (vyr. buhalterė) gali parengti koncentruotą medžiagą apie filialo 1 mėn. išlaidas.

9Skundžiama nutartis pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, nes pirmosios instancijos teismas užtikrino ieškovo turtinius interesus, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, o atsakovo – ne. CPK 147 straipsnio 3 dalis nesudaro pagrindo atmesti atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Jeigu ieškinys bus atmestas, ieškovas nebus pajėgus atlyginti atsakovo nuostolių, kurių dydis vėliau gali dar labiau išaugti. Ieškovui priklauso tik administracinės patalpos (vidutinė rinkos vertė – 211 260 Lt) ir žemės sklypas su priklausiniu (gyvenamuoju namu) (vidutinė rinkos vertė - 359 084 Lt) (b. l. 29-33). Bet šis nekilnojamasis turtas apsunkintas hipoteka užtikrinant ieškovo prievolių pagal 2003 m. gegužės 14 d. kreditavimo sutartį įvykdymą (užtikrinamos prievolės dydis – 395 000 Lt + 199 571,84 Lt) (b. l. 34-43). Paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus ieškovas teikė prieš 3 m. (b. l. 44), todėl jo turtinė padėtis neaiški. Jei atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas dabar nebus užtikrintas, vėlesnis kreipimasis į teismą dėl nuostolių atlyginimo gali prarasti prasmę, nes ieškovas neturi turto (lėšų), į kuriuos išieškojimas galėtų būti nukreiptas.

10Galiausiai atsakovas skunde dar sykį akcentuoja, kad ieškovas nevykdo jam savo sutartinių prievolių.

11Ieškovas UAB „Dunitas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 47-50) skundo nepripažįsta ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo teigimu, apeliantas neįrodė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių atsirasti nuostolių: nepridėjo įrodymų, patvirtinančių sutartinius santykius su trečiaisiais asmenimis, kurių pagrindu atsakovui gali kilti sankcijos; nepridėjo įrodymų, kad atsakovo verslo partneriai reiškė pretenzijas dėl pažeistų prievolių; nepridėjo įrodymų, kad atsakovas vėluoja atsiskaityti su darbuotojais, mokėti mokesčius. Bylos medžiagoje dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutarties yra įrodymai, kad turto (lėšų) areštas apeliantui taikytas ir kitose bylose. Atsakovas nepateikė įmonės buhalterinės dokumentacijos, kadangi iš pirminių įrodymų atsakovo nuostolių atsiradimo galimybė neatsispindi.

12Ieškovo manymu, nepagrįsti apelianto argumentai dėl dalykinės reputacijos sumenkinimo. Atsakovas turi suprasti, jog turėdamas teisinių santykių su kitais asmenimis gali pažeisti jų teises ar įstatymo saugomus interesus, dėl ko rizikuoja būti patrauktas atsakomybėn.

13Ieškovas neigia, kad yra nestabili ir/ar finansiškai nepajėgi atlyginti galinčius atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo nuostolius įmonė. Esant sunkiai šalies ekonominei padėčiai kredito įstaigos, lizingo bendrovės labai atsargiai pasirenka kredito (lizingo) gavėjus. Bet 2009 m. gruodžio 18 d. ieškovas sugebėjo pratęsti kreditavimo sutartį, o 2010 m. sausio 27 d. - sudaryti finansinės nuomos (lizingo) sutartį.

14Ieškovas pažymi, kad jo prievolių atsakovui vykdymas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde, jei priimtas, atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutu, interesų pusiausvyros principo, įrodinėjimo taisyklių, todėl šiuo aspektu priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią panaikinti arba pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

19CPK 147 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą, kuriuo gali būti ir banko garantija. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ir/ar interesų apribojimu, dėl ko jis gali turėti nuostolių. Todėl įstatymų leidėjas suteikė teismui galimybę, siekiant užtikrinti šalių procesinį lygiateisiškumą, interesų pusiausvyrą ir teisingumą, reikalauti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo užtikrinimo. Šio instituto paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovui galimybę padengti dėl dalyvaujančio byloje asmens iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš įmokėtos sumos (banko garantijos). Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo institutai tarpusavyje yra susiję ir panašūs: laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovo interesus (patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymą), nuostolių atlyginimo užtikrinimu – atsakovo interesus (nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą). [...] Ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti atsakovo nuostolių atlyginimą tik tuomet, jei teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta, kad yra reali nuostolių atsiradimo ateityje tikimybė arba nuostolių jau atsirado ir kad dėl kokių nors aplinkybių ar ieškovo veiksmų atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas arba pasidarys neįmanomas (pavyzdžiui, nuostoliai dideli ir ieškovas gali vengti juos atlyginti, slėpti turimą turtą ir pan.). Taikant nuostolių atlyginimo institutą turi būti abiejų sąlygų visuma. Net ir esant aplinkybei, kad nuostoliai realiai gali atsirasti arba jau atsirado, tačiau ieškovas yra ir bus pajėgus juos atlyginti, arba, atvirkščiai, didelių nuostolių neatsiras, o ieškovas bus pajėgus juos kompensuoti, nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas netaikomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1063/2010).

20Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl abiejų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo sąlygų.

21Atskiruoju skundu apeliantas įrodinėja, kad atsakovo vyr. buhalterės parengta pažyma apie filialo 1 mėn. išlaikymo išlaidas - tinkamas ir patikimas jo nuostolių dydį pagrindžiantis įrodymas. Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nekvestionavo, tik nurodė, kad pažyma apie filialo 1 mėn. išlaikymo išlaidas yra nepakankamas atsakovo nuostolių atsiradimą ir jų dydį pagrindžiantis įrodymas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvu, jog pažyma apie filialo išlaikymo išlaidas yra vienas iš atsakovo nuostolių atsiradimą, jų dydį patvirtinančių įrodymų. Bet tam, kad būtų galima daryti išvadą, jog galintys atsirasti ar jau atsiradę atsakovo nuostoliai yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmė, reikia įrodymų, kiek ir kokio turto (lėšų) atsakovas turi Lietuvoje; kad antstolis, skubiai vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, areštavo atsakovo lėšas banko sąskaitoje; kad nėra kitų turto (lėšų) areštų, pritaikytų atsakovui kitose bylose; kad dėl šioje byloje pritaikyto lėšų arešto atsakovas negali mokėti darbo užmokesčio darbuotojams, mokesčių valstybei ir į valstybinio socialinio draudimo fondą, padengti biuro išlaikymo išlaidų, atsiskaityti su kontrahentais, nes visos jo lėšos areštuotos, t. y. atsakovas neturi lėšų, kuriomis galėtų laisvai disponuoti; kiek vidutiniškai per 1 mėn. išauga atsakovo skola tretiesiems asmenims bei kokio dydžio susidaro netesybos, kokio dydžio kontraktus prarado dėl pašlijusios reputacijos, ect. Išvardintų įrodymų apeliantas nepateikė.

22Kadangi apeliantas neįrodinėja pirmosios nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo sąlygos – nuostolių atsiradimo ateityje tikimybės ar jau atsiradusių nuostolių dydžio – sudedamųjų dalių (priežastinio ryšio), nėra prasmės analizuoti kitos nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo sąlygos, ar dėl kokių nors aplinkybių arba ieškovo veiksmų atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas ar pasidarys nebeįmanomas. Nesant pirmosios atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo sąlygos, antrosios buvimas ar nebuvimas neturi teisinės reikšmės, tad plačiau dėl to teisėjų kolegija nepasisako.

23Ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepadarė išimties ir neleido atsakovui iš areštuotinų lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams ir privalomų mokesčių, sudaro prielaidas anksčiau ar vėliau atsirasti nuostoliams, o jau atsiradusiems - padidėti. Antra vertus, atsakovas turi galimybę išvengti minėtų nuostolių atsiradimo ar padidėjimo, kreipdamasis į pirmosios instancijos teismą ir prašydamas pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo režimą.

24Teisėjų kolegija neatsižvelgia į Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartį (c. b. Nr. 2-896/2008), nes ji buvo priimta sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo režimo pakeitimo (vietoj bendro pobūdžio turto arešto uždėti areštą konkrečiam turtui), o šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovo nuostolių, galinčių kilti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo.

25Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė bylos šalių interesų pusiausvyrą, nes, patenkinęs ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmetė pagal pobūdį analogišką priešingos šalies prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti ar jau atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Šis apelianto argumentas nepagrįstas. CPK 147 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę, bet neįpareigoja taikant laikinąsias apsaugos priemones pareikalauti iš ieškovo ar kito prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavusio asmens pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Tik tuo atveju, jei įstatymas besąlygiškai įpareigotų teismą taikant laikinąsias apsaugos priemones reikalauti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, būtų pagrindas teigti, jog atsakovo prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmetimas per se iškreipia šalių interesų pusiausvyrą.

26Pasak atsakovo, CPK 147 straipsnio 3 dalis nesudaro teisinio pagrindo atmesti jo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Šis apelianto argumentas iš esmės yra teisingas, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nurodyta norma pirmosios instancijos teismas negrindė jo prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmetimo. Pirmosios instancijos teismas inter alia pažymėjo, jog įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys būtų atmestas, atsakovui išliks teisė reikalauti iš ieškovo atlyginti nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.). Kitaip tariant, tai reiškia, kad atsakovo prašymo dėl esamų ar būsimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmetimas nesudarys bylų tapatumo ir atsakovas išsaugo teisę, pirmiausia suprantamą procesinės teisės prasme, ateityje reikšti reikalavimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo.

27Teisėjų kolegija nevertina apelianto teiginių, kad ieškovo nevykdo savo prievolių atsakovui. Aptariamu atveju ne atsakovas, o būtent ieškovas ketina reikšti (pareiškė) reikalavimus atsakovui, o apeliacinės instancijos teismas dabartiniu metu nenagrinėja, ar reikalavimai yra teisėti ir/ar pagrįsti.

28Esant nurodytai situacijai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė normas, reglamentuojančias nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista, o skundas atmetamas.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 30 d. nutartimi tenkino... 4. Atsakovas KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialas „KAYI... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi (b. l. 19-20)... 6. Vilniaus apygardos teismas taip pat pabrėžė, kad atsakovo prašymo dėl... 7. Atsakovas KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialas „KAYI... 8. Atsakovo įsitikinimu, nėra reikalo pateikti gana gausią įmonės... 9. Skundžiama nutartis pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, nes pirmosios... 10. Galiausiai atsakovas skunde dar sykį akcentuoja, kad ieškovas nevykdo jam... 11. Ieškovas UAB „Dunitas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 47-50)... 12. Ieškovo manymu, nepagrįsti apelianto argumentai dėl dalykinės reputacijos... 13. Ieškovas neigia, kad yra nestabili ir/ar finansiškai nepajėgi atlyginti... 14. Ieškovas pažymi, kad jo prievolių atsakovui vykdymas nėra šios bylos... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 17. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 19. CPK 147 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas taikydamas laikinąsias... 20. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl abiejų atsakovo... 21. Atskiruoju skundu apeliantas įrodinėja, kad atsakovo vyr. buhalterės... 22. Kadangi apeliantas neįrodinėja pirmosios nuostolių atlyginimo užtikrinimo... 23. Ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias... 24. Teisėjų kolegija neatsižvelgia į Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m.... 25. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė bylos šalių... 26. Pasak atsakovo, CPK 147 straipsnio 3 dalis nesudaro teisinio pagrindo atmesti... 27. Teisėjų kolegija nevertina apelianto teiginių, kad ieškovo nevykdo savo... 28. Esant nurodytai situacijai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 30. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą....