Byla 2YT-3594-819/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis Dalius Traigys, L. S., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Paysera LT“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis Dalius Traigys, L. S., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Paysera LT“ (toliau – pareiškėja, Paysera) pateiktu skundu prašo panaikinti antstolio Daliaus Traigio 2019 m. lapkričio 19 d. patvarkymą Nr. M-241-1390 dėl lėšų, esančių/būsimų trečiųjų asmenų žinioje (toliau – Patvarkymas), kuriuo antstolis įpareigojo pareiškėją sulaikytą lėšų sumą (10,90 Eur) pervesti į skolininko L. S. sąskaitą, esančią kredito įstaigoje REVOLUT BANK Didžiojoje Britanijoje. Pareiškėjos įsitikinimu, Patvarkymas nėra teisėtas, nes buvo pateiktas vykdyti tiesiogiai jai, o ne per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (toliau – PLAIS).

4Papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose pareiškėja nurodė, kad antstolio Patvarkyme jai buvo nustatytas įpareigojimas lėšų sumą 10,90 Eur pervesti į nurodytą skolininko sąskaitą. Paaiškino, kad minėta 10,90 Eur suma buvo sulaikyta gavus 2019 m. lapkričio 12 d. antstolio patvarkymą dėl lėšų, esančių/būsimų trečiųjų asmenų žinioje, arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. Šis patvarkymas taip pat buvo atsiųstas jai ne per PLAIS sistemą, o pateiktas elektroniniu paštu. Pareiškėja, nors ir abejodama dėl jo teisėtumo, rankiniu būdu įtraukė nurodytą skolininko sąskaitos numerį į pervedimų stebėjimo sistemą (toliau – Sistema) (visi gaunami arba atliekami į šią arba iš šios sąskaitos mokėjimo pavedimai būtų stabdomi). Tačiau ši Sistema yra sukurta kitiems tikslams ir jos naudojimas ne per PLAIS sistemą pateiktiems patvarkymams vykdyti reikalauja papildomų žmogiškųjų išteklių, taip pat investicijų Sistemai plėtoti taip, kad būtų užtikrintas tinkamas mokėjimo paslaugų teikimas. Pareiškėjos teigimu, piniginių lėšų nurašymų ir apribojimų nurodymų teikimas tiesiogiai kredito įstaigoms (šiuo atveju pareiškėjai Patvarkymas buvo atsiųstas el. paštu), ne pagal įstatymų nustatytą tvarką, grąžina finansų įstaigoms tas pačias problemas, kokios buvo iki PLAIS sistemos įdiegimo, be to, sukelia papildomus kaštus, nes dalį funkcijų, kurios atliekamos automatiškai per PLAIS sistemą, reikia atlikti rankiniu būdu. Nurodė, kad 2019 m. lapkričio 18 d. juridinis asmuo UAB „Žalų kontrolė“, turintis Paysera sąskaitą, atliko 10,90 Eur pavedimą į antstolio nurodytą skolininkui L. S. priklausančią sąskaitą ir Sistema automatiškai sustabdė šį mokėjimo pavedimą. Toks sustabdymas automatiškai apribojo UAB „Žalų kontrolė“ paskyrą, nes tik taip vykdant ribojimus rankiniu būdu veikia Sistema. Atitinkamai, visi tą dieną daryti UAB „Žalų kontrolė“ mokėjimo pavedimai buvo atmesti. UAB „Žalų kontrolė“ kreipėsi į Paysera klientų aptarnavimo skyrių prašydama paaiškinti situaciją. Pareiškėjai susisiekus su antstolio Daliaus Traigio kontora, padėjėja nurodė, kad pats skolininkas kreipėsi į juos ir susitarė dėl skolos grąžinimo. Kitą dieną, 2019 m. lapkričio 19 d., buvo surašytas skundžiamas antstolio Patvarkymas. Tačiau Sistema suveikė taip, kad minėtas UAB „Žalų kontrolė“ mokėjimo pavedimas automatiškai buvo atmestas 2019 m. lapkričio 18 d. Anot pareiškėjos, visa šita situacija parodė, kad norėdama įvykdyti vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų neatitinkančius antstolio patvarkymus, ji buvo priversta nepagrįstai pažeisti trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Pareiškėja antstolio Patvarkymo apskritai negalėjo įvykdyti, nes tai buvo neįmanoma atsižvelgiant į ankstesnį antstolio 2019 m. lapkričio 12 d. patvarkymą, atsiųstą ne per PLAIS sistemą, kuris rankiniu būdu jos buvo įkeltas į stebėsenos Sistemą (lėšos, pervedamos iš trečiojo asmens sąskaitos į skolininko sąskaitą, buvo sulaikytos, tuo būdu automatiškai buvo apribota trečiojo asmens sąskaita ir mokėjimo pavedimas buvo atmestas). Pareiškėja teikia skundą dėl antstolio veiksmų, nes siekia gauti antstolio patvarkymus dėl skolų išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka per PLAIS sistemą, kuri yra techniškai suderinta su visa pareiškėjos vykdomų mokėjimų sistema.

5Antstolis Dalius Traigys 2019 m. gruodžio 10 d. patvarkymu Nr. S-241-1390-15 atsisakė patenkinti pareiškėjos skundą. Patvarkyme nurodė, kad antstolio kontoroje vykdomas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomasis dokumentas Nr. (23.31-08)320A-13770, išduotas 2015 m. gegužės 26 d., dėl skolos išieškojimo iš skolininko L. S. trečios eilės išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. Vykdymo proceso eigoje buvo nustatyta, jog skolininkui L. S. priklauso banko sąskaitos: IBAN: ( - ), esanti kredito įstaigoje REVOLUT BANK Didžiojoje BIC: ( - ), ir IBAN: ( - ), esanti kredito įstaigoje N26 Bank GMBH BIC: ( - ). 2019 m. lapkričio 12 d. patvarkymu Nr. 1-241-15-1390-5 jis skolininkas lėšas, esančias šiose sąskaitose, areštavo. Pabrėžė, kad nagrinėjamu atveju, vykdydamas išieškojimą iš skolininko L. S., jis negalėjo priimti ir pateikti nurodymo per PLAIS nurašyti lėšas tiesiogiai minėtoms kredito įstaigoms, kuriose yra skolininko sąskaitos. Šios kredito įstaigos REVOLUT BANK ir N26 Bank GMBH veiklą vykdo ir yra registruotos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jos nėra prisijungusios prie PLAIS. Nurodytų sąskaitų bendrame skolininkui priklausančių banko sąskaitų sąraše nėra ir registruoti joms arešto pagal galiojančius funkcionalumus yra neįmanoma. Anstolio teigimu, jis tinkamai vadovavosi suformuota teismine praktika – Patvarkyme nurodė IBAN standartus atitinkančią sąskaitą bei nurodė užsienio kredito įstaigą, kurioje skolininko vardu yra atidaryta sąskaita. Kartu antstolis pažymėjo, kad skundžiamas yra tik patvarkymas Nr. M-241-1390, kuriuo pareiškėjai buvo leista lėšas pervesti skolininkui, kadangi vykdymo proceso eigoje kredito įstaiga ir skolininkas susisiekė su kontoros darbuotojais ir nurodė, kad buvo sulaikytos lėšos, kurios skolininkui buvo vedamos kaip darbo užmokestis. Todėl 10,90 Eur sumą buvo leista pervesti skolininkui, nepaisant 2019 m. lapkričio 12 d. patvarkymo Nr. 1-241-15-1390-5. Esant šioms aplinkybėms, antstolio vertinimu, Patvarkymas yra teisėtas ir pagrįstas.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo pareiškėjos skundą prašė nagrinėti teismo nuožiūra.

7Suinteresuotas asmuo L. S. pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo su pareiškėjos skundu sutiko.

8Skundas atmetamas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis Dalius Traigys vykdo 2015 m. gegužės 26 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. (23.31-08)320A-13770 dėl skolos išieškojimo iš skolininko L. S. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. 2019 m. lapkričio 12 d. partvarkymu Nr. I-241-15-190-5 dėl lėšų, esančių/būsimų trečiųjų asmenų žinioje, arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą antstolis areštavo skolininkui L. S. priklausančias pinigines lėšas, esančias/būsiančias kredito įstaigų žinioje. 2019 m. lapkričio 19 d. patvarkymu Nr. M-241-1390 dėl lėšų, esančių/būsimų trečiųjų asmenų žinioje pervedimo, antstolis įpareigojo pareiškėją sulaikytą lėšų sumą (10,90 Eur) pervesti į skolininko L. S. sąskaitą, esančią kredito įstaigoje REVOLUT BANK Didžiojoje Britanijoje, BIC: ( - ). 2019 m. gruodžio 4 d. antstolio kontoroje gautas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų.

10Pagal CPK 634 straipsnio 2 dalį antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus, todėl vykdymo procese privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei kitų suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai. Išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje (sąskaitose), arba disponavimo tokioje sąskaitoje (sąskaitose) laikomomis piniginėmis lėšomis apribojimą antstolis vykdo elektroninių ryšių priemonėmis per PLAIS Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Vyriausybės, Sprendimų vykdymo instrukcijoje ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka (CPK 689 straipsnio 1 dalis). Antstolis, vykdydamas išieškojimą, elektroninių ryšių priemonėmis per PLAIS pateikia kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nurodymą apriboti disponavimą skolininko piniginėmis lėšomis arba priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas skolai ir vykdymo išlaidoms padengti; šiame nurodyme turi būti nurodytas disponavimo piniginėmis lėšomis ribojimo ar priverstinio lėšų nurašymo pagrindas, piniginių lėšų, kuriomis disponavimas yra ribojamas ar kurios priverstinai nurašomos, suma ir reikalavimų patenkinimo eilė; jei ši suma nenurodyta, apribojamas disponavimas visomis skolininko sąskaitoje (sąskaitose) esančiomis piniginėmis lėšomis (CPK 689 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 bei 72 punktuose nurodyta išieškojimo iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje, tvarka. Taigi, aukščiau nurodytų teisės normų pagrindu, kaip teisingai nurodo pareiškėja, antstolis įprastai turi pareigą kredito įstaigoms teikti nurodymus priverstinai nurašyti lėšas ar laikinai areštuoti pinigines lėšas ne tiesiogiai, o per PLAIS.

11Tačiau, kaip teisingai nurodo antstolis, PLAIS nėra tarpvalstybinė sistema, o šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato, kad piniginių lėšų išieškojimai iš Lietuvos ir užsienio fizinių bei juridinių asmenų sąskaitų užsienyje veikiančiose kredito įstaigose būtų vykdomi per PLAIS. Todėl, sutiktina su antstoliu, jog esant situacijai, kai kredito įstaigos, kuriose skolininko vardu yra atidarytos sąskaitos, veiklą vykdo ir yra registruotos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, techninės galimybės pateikti nurodymų joms pačioms per PLAIS nėra. Nagrinėjamu atveju kredito įstaiga – REVOLUT BANK veiklą vykdo ir yra registruota ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ši kredito įstaiga nėra prisijungusi prie PLAIS. Todėl antstolis, siekdamas panaikinti išieškojimą į pinigines lėšas, pervedamas trečiojo asmens skolininkui į minėtą sąskaitą, atidarytą ne Lietuvos Respublikoje veikiančioje kredito įstaigoje, pagrįstai pateikė Patvarkymą pareiškėjai tiesiogiai kaip asmeniui, turinčiam (sulaikiusiam) tuo metu skolininko pinigų sumas (CPK 688 straipsnis), o ne per PLAIS kaip kredito įstaigai, kurioje yra atidaryta sąskaita skolininko vardu (CPK 689 straipsnis). Taip antstolį įpareigoja veikti CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatytos antstolio pareigos (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

12Vertinant pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumą nagrinėjamu atveju itin svarbu yra ir tai, kad skundžiamu Patvarkymu antstolis pareiškėjai iš esmės ne nustatė, o atšaukė jau 2019 m. lapkričio 12 d. partvarkymu Nr. I-241-15-190-5 dėl lėšų, esančių/būsimų trečiųjų asmenų žinioje, arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą nustatytas pareigas – leido pervesti pagal 2019 m. lapkričio 12 d. patvarkymą Nr. I-241-15-190-5 sulaikytą (turėtą būti sulaikyta) pinigų sumą skolininkui. Akivaizdu, kad patvarkymo atšaukimas (panaikinimas dalyje) turi būti teikiamas tokia pačia tvarka, kaip ir pradinis patvarkymas. Tačiau 2019 m. lapkričio 12 d. partvarkymo Nr. I-241-15-190-5 pareiškėja neskundžia, priešingai, nurodo jį įvykdžiusi, todėl teismas 2019 m. lapkričio 12 d. partvarkymo Nr. I-241-15-190-5 teisėtumo nevertina ir dėl jo nepasisako, nes tai yra ne šios bylos dalykas. Atkreiptinas dėmesys, kad šio patvarkymo teisėtumo klausimas dėl jo pateikimo ne per PLAIS sistemą yra sprendžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2YT-3424-868/2020.

13Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko, jog jie nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išsprendimui, nekeičiantys teismo padarytų išvadų. Pareiškėjos nurodyti argumentai dėl jos turimos Sistemos veikimo, kuomet skolininkui skirti mokėjimo pavedimai automatiškai buvo atmesti, yra susiję su skundžiamo Patvarkymo vykdymo aspektais, kurie šioje byloje nėra nagrinėjami, įtakos Patvakymo teisėtumui jie taip pat neturi.

14Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas daro išvadą, kad antstolis teisėtai ir pagrįstai Patvarkymą įteikė pareiškėjai tiesiogiai, o ne per PLAIS sistemą, pagrindų Patvarkymą panaikinti nėra, todėl pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmetamas kaip nepagrįstas.

15Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

16pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Paysera LT“ skundą atmesti.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai