Byla e2-1308-970/2016
Dėl skolos priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Džiuginta Plukienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei M. B. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės M. B. 350,00 Eur negrąžintą paskolą, 55,31 Eur palūkanas, 11,21 Eur administravimo mokestį, 22,30 Eur delspinigius, 27,33 Eur vėlavimo palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei ieškinio su priedais nuorašai ir teismo pranešimas apie pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti tinkamai 2016 m. lapkričio 19 d. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti baigėsi 2016 m. gruodžio 5 d.

6Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas, esant ieškovo prašymui, nepranešdamas šalims, priima sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1, 6 dalys).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė 2016 m. sausio 13 d. ieškovo administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_70041 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 350,00 Eur sumai, vartojimo kredito grąžinimo terminas – 12 mėnesių. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 70041 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 350,00 Eur kreditas, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, administravimo mokestį Sutartyje numatyta tvarka (Sutarties 1.1, 2.4, 2.5 punktai), tačiau pažeidė Sutarties sąlygas ir suteikto kredito, administravimo mokesčio ir palūkanų nustatytu terminą nemokėjo. Atsakovei nevykdant Sutarties sąlygų, ieškovas 2016 m. lapkričio 8 d. raštu informavo atsakovę apie Sutarties nutraukimą bei pareikalavo grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius. Duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovui susidariusią skolą, byloje nėra. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsnio 1 dalis). Pagal Sutarties 1.1.3, 2.4 punktus bei bendrųjų sąlygų 7.2 punktą už naudojimąsi kreditu, atsakovė privalo mokėti kredito kainos metine norma išreikštas – 28 procentų palūkanas (Sutarties 1.1.3 punktas) bei kas mėnesį 0,93 Eur administravimo mokestį (Sutarties 2.4 punktas). Ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 1.1.3 ir 2.4 punktais, paskaičiavo atsakovei 55,31 Eur palūkanų sumą už naudojimąsi suteiktu kreditu bei 11,21 Eur administravimo mokestį. Be to, pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1, 9.11.1 punktus atsakovė nesugebėjusi laiku pervesti lėšų pagal paskolos grafiką įsipareigojo mokėti 28 procentų palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 9.1 punktu bei CK 6.874 straipsnio 1 dalimi, paskaičiavo atsakovei 27,33 Eur palūkanų sumą kaip ieškovo patirtus minimalius nuostolius. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Atsakovė sutartinės prievolės nevykdė, laiku kredito negrąžino, administravimo mokesčio ir palūkanų nesumokėjo, todėl iš jos ieškovo naudai priteistina 350,00 Eur negrąžinta paskola, 11,21 Eur administravimo mokestis, 55,31 Eur palūkanos bei 27,33 Eur palūkanų suma kaip ieškovo patirti minimalūs nuostoliai, iš viso 443,85 Eur skola (CK 6.1, 6.2, 6.63, 6.200, 6.205, 6.261, 6.872 straipsniai, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). Taip pat, vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti 22,30 Eur delspinigius. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos skolininkės įsiskolinimą sudarančių sumų paskaičiavimo lentelės, 27,33 Eur palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad atsakovei nesugebėjus laiku pervesti lėšų pagal paskolos grafiką ji privalės mokėti delspinigius nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos nuo pradelstos paskolos bei palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną (Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1, 9.11.1 punktai). Atkreiptinas dėmesys, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos yra didesnės negu prašomi priteisti delspinigiai, todėl ieškovo apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į palūkanų dydį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 22,30 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

10Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 187,50 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 81 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 2 p., 8.2 p.). Viso ieškovo pagrįstų bylinėjimosi išlaidų sudaro 202,50 Eur (15,00 Eur + 187,50 Eur). Ieškinį patenkintus iš dalies (95,22 proc.), iš atsakovės ieškovo naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 192,82 Eur (202,50 Eur x 95,22 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 93 str. 2 d.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš šalių nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 263 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės M. B., asmens kodas ( - ), ieškovo UAB „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, naudai 443,85 Eur (keturių šimtų keturiasdešimt trijų eurų 85 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 443,85 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. lapkričio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 192,82 Eur (vieno šimto devyniasdešimt dviejų eurų 82 ct) bylinėjimosi išlaidas.

14Kitą ieškinio dalį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai