Byla A2-264-840/2016
Dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 ir 9 p

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 ir 9 p.

2Teismas n u s t a t ė :

3Pareiškėjas D. S. kreipėsi į teismą prašydamas (t. 3, b.l. 4-135):

4- atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 ir 9 p. paduoti, jei toks terminas būtų praleistas;

5- kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl:

6- Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 30 str. 1 d., 109-110 str., Lietuvos Respublikos CPK 2 str., 5 str. 1 d., 6 str. ir kt. str., Teismų įstatymo 1 str., 4-6 str. ir kt. str.;

7- Lietuvos Respublikos CPK 370 str. ir 370 str. 5 d. nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 30 str. 1 d., 109-110 str., Lietuvos Respublikos CPK 2 str., 5 str. 1 d., 6 str. ir kt. str., Teismų įstatymo 1 str., 4-6 str. ir kt. str.

8- atnaujinti procesą:

9- pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 p. – bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas;

10- pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. – yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą;

11- atnaujinus procesą ir pakartotinai išnagrinėjus bylą:

12- panaikinti: Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 ir Kauno apygardos teismo 2015-01-16 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015 dalis, kuriomis buvo paliktas nepakeistas Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimas;

13- priimti naują sprendimą:

14- priteisti BUAB „NBG grupė“ kreditoriams iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos atlyginimo – 101670,46 Lt (29445,80 Eur);

15- priteisti BUAB „NBG grupė“ kreditoriams iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ 6 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą – 101670,46 Lt (29445,80 Eur) – nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

16- priteisti jam – ieškovui D. S. – iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ visas turėtas turtines išlaidas: tiek pirmos, tiek ir apeliacinės instancijos teismuose, iš viso: 6000,00 Lt (1737,72 Eur);

17- priteisti iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ turėtas turtines išlaidas, rengiant prašymą dėl proceso atnaujinimo, iš viso: 3000,00 Lt (869,00 Eur).

18Pareiškėjas D. S. pageidauja atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014.

19Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimu nurodytoje civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 ieškovo D. S. ieškinys atsakovei UAB „Bankrovita“ dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo atmestas (civilinė byla Nr. 2-542-359/2014, t. 7, b.l. 135-146).

20Kauno apygardos teismo 2015-01-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015 ši Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimo dalis palikta nepakeista (civilinė byla Nr. 2-542-359/2014, t. 9, b.l. 185-197).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-22 nutartimi Nr. 3P-797/2015 atsisakyta priimti pareiškėjo D. S. kasacinį skundą (civilinė byla Nr. CIK-439/2015).

22Atsakovė UAB „Bankrovita“ per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškėjo D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo, kur nurodė, jog nesutinka dėl proceso atnaujinimo pareiškėjo nurodytais pagrindais (t. 5, b.l. 33-39, 41-53).

23Tretieji asmenys: BUAB „NBG grupė“, Dalia-P. T., Z. V., J. N., Ž. L., R. K., P. K., K. Č., D. K., A. M., F. K., V. A., E. E., V. G., S. S., Ž. Z., V. A., A. N., D. M. P., J. A., E. N., L. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija, VĮ Turto bankas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Elme Messer“, UAB „Atrakta“, UAB „Gustomta“, UAB „Divenda“, UAB „Joldija“, UAB „SDG“, UAB „Eurocom“, AB „VST“, UAB „Vartų sistemos“, UAB „K. K. odontologijos paslaugos“, Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, UAB „Saurida“, UAB „Wood Master“, UAB „Swedbank lizingas“, AB „Šiaulių bankas“, Danske Bank A/S, UAB „Balstila“, UAB „LB kompanija“ ir UAB „BTA draudimas, per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškėjo D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo nepateikė (t. 5, b.l. 25-30).

24Dėl terminų paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo

25Lietuvos Respublikos CPK 368 str. nurodyta, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Šis terminas atnaujinamasis. Tačiau, šiame straipsnyje taip pat nurodyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip 5 metai, o šio Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip 1 metai. Šie terminai yra naikinamieji.

26Nagrinėjamu atveju Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 įsiteisėjo 2015-01-16, tos dienos Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015 užbaigus apeliacinį procesą.

27Pareiškėjas D. S. kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo dviem pagrindais: pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 ir 9 p.

28Pirminis pareiškėjo D. S. prašymas dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 teisme gautas 2015-04-29 (t. 1, b.l. 5-165).

29Pareiškėjas D. S. prašo teismo atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo nurodytais pagrindais paduoti, jei toks terminas būtų praleistas, pripažinus, jog šis terminas praleistas dėl svarbių ir nuo pareiškėjo nepriklausančių aplinkybių, nes jis apie aplinkybes, sudarančias nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus, sužinojo tik 2015-04-22, susipažinęs su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-22 nutartimi Nr. 3P-797/2015 (civilinė byla Nr. CIK-439/2015), kuria buvo atsisakyta priimti jo kasacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 ir Kauno apygardos teismo 2015-01-16 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015, t.y. išnaudojus visas galimybes peržiūrėti priimtus procesinius sprendimus instancine tvarka.

30Įprastai Lietuvos teismų praktikoje laikomasi, kad, kai procesą prašoma atnaujinti pareiškėjo D. S. nurodytais pagrindais (bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas; yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ar pan.) ir tokį prašymą pateikia byloje dalyvavę asmenys, tai termino prašymui atnaujinti procesą pradžia – teismo sprendimo (nutarties), priimto byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, įsiteisėjimo diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-24 nutartis Nr. 3K-3-183/2010, 2010-12-21 nutartis Nr. 3K-3-546/2010 ir kt.).

31Atsižvelgus į tai, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjo D. S. prašymo dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 padavimo termino pradžia – 2015-01-16, – t.y. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015 dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 paskelbimo diena, o pabaiga – 2015-04-16.

32Pažymėtina, kad pareiškėjas D. S. buvo tas byloje dalyvavęs asmuo, kuris ir iniciavo apeliacinį procesą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014, pareiškėjui apie jo apeliacinio skundo nagrinėjimą Kauno apygardos teisme ir apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo paskelbimą buvo pranešta tinkamai, t.y. pareiškėjui turėjo būti ir buvo žinoma apie Kauno apygardos teismo 2015-01-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015 ir tuo pat metu Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 įsiteisėjimą. Tokiu atveju konstatuotina, kad 2015-04-29, kai pareiškėjas D. S. nurodytą prašymą dėl proceso atnaujinimo nurodytais pagrindais pateikė teismui, jau buvo praleidęs Lietuvos Respublikos CPK 368 str. 1 d. nustatytą tokio prašymo padavimo 3 mėnesių terminą. Tačiau teismas, įvertinęs tai, kad: pareiškėjas D. S., pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose neturėdamas atstovo, gindamas jo nuomone pažeistas teises savarankiškai, nedelsdamas ėmėsi priemonių inicijuoti kasacinį procesą ir, 2016-04-22 sužinojęs apie kasacinio teismo atsisakymą priimti jo kasacinį skundą, iš karto kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo; pareiškėjo teismui pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo yra didelės apimties; kad prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo terminas praleistas tik keliolika dienų, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pripažintina, kad Lietuvos Respublikos CPK 368 str. 1 d. nustatytas 3 mėnesių terminas pareiškėjo D. S. prašymui dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 ir 9 p. paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas (Lietuvos Respublikos CPK 78 str.).

33Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą

34Pareiškėjas D. S. prašo teismo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl:

35- Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatos (tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali paduoti prašymą atnaujinti procesą dėl pirmos instancijos teismo sprendimuose/ nutartyse, kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka, padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 30 str. 1 d., 109-110 str., Lietuvos Respublikos CPK 2 str., 5 str. 1 d., 6 str. ir kt. str., Teismų įstatymo 1 str., 4-6 str. ir kt. str., t.y. ar ši nuostata neprieštarauja asmens konstitucinėms teisėms: teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybei prieš įstatymą, konstituciniam valstybės principui;

36- Lietuvos Respublikos CPK 370 str. ir 370 str. 5 d. nuostatų (tas pats pirmos instancijos teismas ne tik sprendžia prašymo dėl proceso atnaujinimo dėl to paties teismo anksčiau priimto ir įsiteisėjusio teismo sprendimo techninius-procesinius klausimus: ar prašymas atitinka Lietuvos Respublikos CPK 369 str. reikalavimus, ar nepraleistas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, ar sumokėtas žyminis mokestis ir t.t., bet ir to paties pirmos instancijos teismo teisėjas (teisėjų kolegija) nagrinėja prašymą dėl proceso atnaujinimo) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 30 str. 1 d., 109-110 str., Lietuvos Respublikos CPK 2 str., 5 str. 1 d., 6 str. ir kt. str., Teismų įstatymo 1 str., 4-6 str. ir kt. str., t.y. ar šios nuostatos neprieštarauja asmens konstitucinėms teisėms: teisei į teisminę gynybą, teisei į nepriklausomą ir nešališką, teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, konstituciniam valstybės principui.

37Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 str. ir 110 str. 2 d. teismas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

38Pažymėtina, kad teise kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą teismas privalo pasinaudoti, kai nagrinėjant bylą yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Nuspręsti, ar reikia kreiptis konkrečiu atveju į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, yra teismo, nagrinėjančio bylą, prerogatyva.

39Nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostata, jog tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali paduoti prašymą atnaujinti procesą dėl pirmos instancijos teismo sprendimuose/ nutartyse, kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka, padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos, yra visiškai pagrįsta ir logiška, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo tikslą ir esmę, skirta procese nedalyvavusiam asmeniui – Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui – ginti viešąjį interesą. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-10-27 nutartyje Nr. 3K-7-414/2014, pasisakydamas dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro teisės paduoti teismui prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p., akcentavo šios nuostatos svarbą, teismui nekilo abejonių dėl jos konstitucingumu.

40Teismas taip pat nemato pagrindo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl pareiškėjo nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 370 str. ir 370 str. 5 d. nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos CPK 370 str. 5 d. nurodytą, jog, nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą ir (ar) bylą, kurioje procesas atnaujintas, negali dalyvauti teisėjas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas. Tokiu atveju visus proceso atnaujinimo klausimus sprendžia ir, atnaujinus bylos nagrinėjimą, bylą pakartotinai nagrinėja kitas teisėjas. Taip yra užtikrinamos pareiškėjo nurodytos asmens teisės į teisminę gynybą, į nepriklausomą, nešališką ir teisingą teismą ir į tinkamą teismo procesą.

41Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju dėl pareiškėjo D. S. išreikštų abejonių dėl Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p., 370 str. ir 370 str. 5 d. nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai nėra pakankamo pagrindo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, todėl pareiškėjo D. S. prašymai dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą atmestini.

42Dėl proceso atnaujinimo pagrindų

43Pareiškėjas D. S. kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 dviem pagrindais:

44- pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 p. – bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas;

45- pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. – yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą.

46Proceso atnaujinimas – tai išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma, kurios tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo sprendimo teisinių pasekmių.

47Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas pripažįstamas kaip ekstraordinarinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t.y. jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka.

48Pareiškėjas D. S., prašydamas atnaujinti procesą pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 p., nurodo, kad jo bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas: tiek pirma, tiek ir apeliacine tvarka.

49Pareiškėjas D. S. abejoja pirmos instancijos teisme bylą nagrinėjusio teisėjo Gintauto Kaulakio nepriklausomumu ir absoliučiu nešališkumu (Lietuvos Respublikos CPK 64 str., 65 str. 1 d. 6 p. ir 66 str.), nes šis teisėjas nepagrįstai atsisakė kviesti į teismo posėdį reikšmingoms bylos aplinkybėms patikslinti liudytoją R. P., kurį šis teisėjas 2008-07-22 teismo baudžiamuoju įsakymu yra pripažinęs kaltu dėl BUAB „NBG grupė“ atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, t.y. šios įmonės turto pagrobimo ir kėsinosi pagrobti jos turtą (baudžiamoji byla Nr. 1-157-359/2008). Nurodytoje baudžiamojoje byloje ir civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014, kurios procesą norima atnaujinti, yra susijusių aplinkybių ir reikalavimų dėl BUAB „NBG grupė“ padarytos žalos, todėl jau bylos nagrinėjimo metu kilo klausimas dėl teisėjo Gintauto Kaulakio suinteresuotumo šios civilinės bylos baigtimi, nes baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu teisėjas Gintautas Kaulakis buvo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininkas ir turėjo teisę skirstyti bylas. Šiam teisėjui buvo pareikštas nušalinimas (civilinė byla Nr. 2-542-359/2014, t. 6, b.l. 131, 134-135), tačiau Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininkė Edita Dambrauskienė 2014-06-03 nutartimi nušalinimo pareiškimą teisėjui Gintautui Kaulakiui atmetė (civilinė byla Nr. 2-542-359/2014, t. 6, b.l. 141-144), nors pripažino, kad abiejų nurodytų bylų aplinkybės ir reikalavimai yra susiję.

50Pareiškėjas D. S. taip pat abejoja ir apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjusio teisėjo Egidijaus Tamašausko nepriklausomumu ir absoliučiu nešališkumu (Lietuvos Respublikos CPK 64 str., 65 str. 1 d. 6 p. ir 66 str.), nes šis teisėjas nepagrįstai nenusišalino nuo bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka, nors tam tikrą laiką dirbo su teisėju Gintautu Kaulakiu nedideliame – Kaišiadorių rajono apylinkės – teisme ir yra susiję. Teisėjui E. T. buvo pareikštas nušalinimas (civilinė byla Nr. 2-542-359/2014, t. 9, b.l. 164-173), tačiau Kauno apygardos teismo 2014-12-17 nutartimi nušalinimo pareiškimas teisėjui E. T. atmestas (civilinė byla Nr. 2-542-359/2014, t. 9, b.l. 174-179).

51Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos CPK 367 str. 2 d. nurodyta, kad, jei prašymas atnaujinti procesą grindžiamas Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 p. nurodytu pagrindu, jis pateikiamas tam teismui, kurio neteisėtos sudėties teismas išnagrinėjo bylą. Todėl nagrinėjamu atveju pasisakytina tik dėl pareiškėjo D. S. abejonių dėl pirmos instancijos – Kaišiadorių rajono apylinkės teismo – nešališkumo. Pirmos instancijos teismas negali spręsti dėl apeliacinės instancijos teismo sudėties ir negali atnaujinti apeliacinio proceso.

52Pareiškėjui D. S. nepalankus Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka – Kauno apygardos teismo 2015-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015 (civilinė byla Nr. 2-542-359/2014, t. 7, b.l. 135-146, t. 9, b.l. 185-197) – ir pareiškėjas apeliaciniame skunde rėmėsi tomis pačiomis aplinkybėmis, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties pirmos instancijos teismas (civilinė byla Nr. 2-542-359/2014, t. 8, b.l. 91-157, t. 9, b.l. 3-33). Apeliacinės instancijos teismas nekonstatavo, jog byla išnagrinėta neteisėtos pirmos instancijos teismo.

53Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-22 nutartimi Nr. 3P-797/2015 buvo atsisakyta priimti pareiškėjo D. S. kasacinį skundą (civilinė byla Nr. CIK-439/2015).

54Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 2 d. nurodyta, kad Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 p. nurodytu atveju procesas neatnaujintinas, jeigu šiuo pagrindu prašymą padavęs asmuo galėjo remtis apeliaciniame ar kasaciniame skunde.

55Pareiškėjas D. S. abejones dėl pirmos instancijos teismo neteisėtos sudėties reiškė dar bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, nurodydamas tas pačias aplinkybes, kurias nurodė ir prašyme atnaujinti procesą. Be to, tomis pačiomis aplinkybėmis pareiškėjas rėmėsi apeliaciniame skunde ir galėjo remtis kasaciniame skunde, t.y. prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės dėl pirmos instancijos teismo neteisėtos sudėties pareiškėjui buvo žinomos dar iki bylos išnagrinėjimo pirmos instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjo D. S. prašymas atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 p. pagrindu yra visiškai nepagrįstas, todėl atsisakytina atnaujinti procesą šiuo pagrindu.

56Pareiškėjas D. S., prašydamas atnaujinti procesą pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p., nurodo, kad buvo padarytos aiškios teisės normų taikymo klaidos: nesivadovauta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir nukrypta nuo šios konvencijos taikymo praktikos; padaryta visa eilė esminių ir kitų proceso pažeidimų, nulėmusių civilinės bylos turinio neatskleidimą, nepagrįstų ir neteisingų sprendimų priėmimą ir viešo intereso pažeidimą; nesivadovauta teisingai ginčui išspręsti taikytinomis teisės normomis ir nukrypta nuo jų taikymo praktikos; neteisingai išspręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimai.

57Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nurodyta, kad byloje dalyvavusio asmens prašymu procesas gali būti atnaujintas, jeigu pirmos instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

58Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pareiškėjo D. S. prašymas atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu yra visiškai nepagrįstas, nes Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pareiškėjo iniciatyva buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka – Kauno apygardos teismo 2015-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015 (civilinė byla Nr. 2-542-359/2014, t. 7, b.l. 135-146, t. 9, b.l. 185-197), todėl atsisakytina atnaujinti procesą šiuo pagrindu.

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str. ir 370 str., teismas

Nutarė

60Atnaujinti pareiškėjui D. S. praleistą Lietuvos Respublikos CPK 368 str. 1 d. nustatytą prašymo dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 ir 9 p. padavimo terminą.

61Pareiškėjo D. S. prašymus dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą atmesti.

62Atsisakyti atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 p. nurodytu pagrindu.

63Atsisakyti atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nurodytu pagrindu.

64Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė rašytinio... 2. Teismas n u s t a t ė :... 3. Pareiškėjas D. S. kreipėsi į teismą prašydamas (t. 3, b.l. 4-135):... 4. - atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pagal Lietuvos... 5. - kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl:... 6. - Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatos atitikties Lietuvos... 7. - Lietuvos Respublikos CPK 370 str. ir 370 str. 5 d. nuostatų atitikties... 8. - atnaujinti procesą:... 9. - pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 p. – bylą išnagrinėjo... 10. - pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. – yra padaryta aiški... 11. - atnaujinus procesą ir pakartotinai išnagrinėjus bylą:... 12. - panaikinti: Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimą... 13. - priimti naują sprendimą:... 14. - priteisti BUAB „NBG grupė“ kreditoriams iš atsakovo bankroto... 15. - priteisti BUAB „NBG grupė“ kreditoriams iš atsakovo bankroto... 16. - priteisti jam – ieškovui D. S. – iš atsakovo bankroto administratoriaus... 17. - priteisti iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“... 18. Pareiškėjas D. S. pageidauja atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono... 19. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimu nurodytoje... 20. Kauno apygardos teismo 2015-01-16 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-22 nutartimi Nr. 3P-797/2015 atsisakyta... 22. Atsakovė UAB „Bankrovita“ per teismo nustatytą terminą pateikė... 23. Tretieji asmenys: BUAB „NBG grupė“, Dalia-P. T., Z. V., J. N., Ž. L., R.... 24. Dėl terminų paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo... 25. Lietuvos Respublikos CPK 368 str. nurodyta, jog prašymas atnaujinti procesą... 26. Nagrinėjamu atveju Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-08-21... 27. Pareiškėjas D. S. kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo dviem... 28. Pirminis pareiškėjo D. S. prašymas dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių... 29. Pareiškėjas D. S. prašo teismo atnaujinti terminą prašymui dėl proceso... 30. Įprastai Lietuvos teismų praktikoje laikomasi, kad, kai procesą prašoma... 31. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjo D.... 32. Pažymėtina, kad pareiškėjas D. S. buvo tas byloje dalyvavęs asmuo, kuris... 33. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą... 34. Pareiškėjas D. S. prašo teismo kreiptis į Lietuvos Respublikos... 35. - Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatos (tik Lietuvos... 36. - Lietuvos Respublikos CPK 370 str. ir 370 str. 5 d. nuostatų (tas pats pirmos... 37. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 str. ir 110 str. 2 d. teismas turi... 38. Pažymėtina, kad teise kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą... 39. Nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostata, jog... 40. Teismas taip pat nemato pagrindo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį... 41. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog... 42. Dėl proceso atnaujinimo pagrindų... 43. Pareiškėjas D. S. kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių... 44. - pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 8 p. – bylą išnagrinėjo... 45. - pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. – yra padaryta aiški... 46. Proceso atnaujinimas – tai išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo... 47. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo... 48. Pareiškėjas D. S., prašydamas atnaujinti procesą pagal Lietuvos Respublikos... 49. Pareiškėjas D. S. abejoja pirmos instancijos teisme bylą nagrinėjusio... 50. Pareiškėjas D. S. taip pat abejoja ir apeliacinės instancijos teisme bylą... 51. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos CPK 367 str. 2 d. nurodyta, kad, jei... 52. Pareiškėjui D. S. nepalankus Kaišiadorių rajono apylinkės teismo... 53. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-22 nutartimi Nr. 3P-797/2015 buvo... 54. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 2 d. nurodyta, kad... 55. Pareiškėjas D. S. abejones dėl pirmos instancijos teismo neteisėtos... 56. Pareiškėjas D. S., prašydamas atnaujinti procesą pagal Lietuvos Respublikos... 57. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 9 p. nurodyta, kad... 58. Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str. ir 370 str., teismas... 60. Atnaujinti pareiškėjui D. S. praleistą Lietuvos Respublikos CPK 368 str. 1... 61. Pareiškėjo D. S. prašymus dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos... 62. Atsisakyti atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo... 63. Atsisakyti atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo... 64. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...