Byla 2-3211-854/2015
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje BUAB „Docilis“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, dalyvaujant UAB „Gotas“ atstovei advokatei Violetai Bazienei, atsakovo M. D. atstovui advokato padėjėjui Pauliui Grigaliūnui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gotas“ ieškinį atsakovui M. D. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje BUAB „Docilis“, ir

Nustatė

2ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo 1443,11 Eur skolos, 30,52 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-03-03 atsakovas M. D. su UAB „Gotas“ sudarė sutartį Nr. 2-80163-9 ir išsinuomojo statybinius fasadinius pastolius, kuriuos turėjo grąžinti 2014-06-09. M. D., būdamas UAB „Docilis“ direktoriumi, paprašė išrašyti sąskaitą faktūrą UAB „Docilis“, todėl 2014-03-31 išrašyta PVM sąskaita-faktūra GTC 4952. Praėjus mėnesiui UAB „Docilis“ nuomos mokesčio nesumokėjo. Fasadinius pastolius M. D. ketino nuomotis ir toliau, jų negrąžino, įsipareigojo, kaip numatyta ginčo sutartyje, pastolius nuomotis kaip fizinis asmuo, todėl turi būti atsakingas už sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Įrankius M. D. nuomojosi iki 2014-06-06, todėl už visą laikotarpį turėjo sumokėti 2748,72 Eur. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, jog pagal sutartį Nr. 2-80163-9 dalis nuomos mokesčio (944,98 Eur + 21 proc. PVM) bei transportavimo paslaugos (134,04 Eur + 21 proc. PVM) buvo įtraukta į UAB „Docilis“ PVM sąskaitą-faktūrą GTC 4952, sumažino ieškinio reikalavimus ir prašo iš atsakovo priteisti 1443,11 Eur nuomos mokesčio (2748,72 Eur - 1305,61 Eur). Ieškovas dalies skolos, kuri įtraukta į sąskaitą UAB „Docilis“, nereikalauja priteisti iš atsakovo, tačiau likusi dalis turi būti pripažinta atsakovo skola. M. D., būdamas trečiojo asmens direktoriumi, pats asmeniškai užsisakė fasadinius pastolius nuomai, o UAB „Gotas“, žinodamas UAB „Docilis“ finansinę padėtį, daugiau nei mėnesiui atsisakė nuomoti šią įrangą įmonei, kuri yra nemoki. Taip pat nurodė, kad nustačius, jog atsakovas, kaip juridinio asmens dalyvis, atliko nesąžiningus veiksmus ieškovo atžvilgiu, laikytina, kad jis kaltas dėl nesąžiningų veiksmų atlikimo.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė su ieškiniu nesutinkantis, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-03-03 sutartį Nr. 2-80163-9 ieškovas sudarė ne su atsakovu, bet su UAB „Docilis“, kurio vadovu yra atsakovas. UAB „Docilis“ ir UAB „Gotas“ sutartiniai santykiai siejo nuo 2013 m. sausio mėn., todėl reikalinga atsižvelgti į tarp šalių susiklosčiusią praktiką. 2013-01-11 atsakovas, kaip UAB „Docilis“ vadovas, pasirašė sutartį Nr. 1-80163, tačiau ne savo asmeniniams poreikiams tenkinti, bet UAB „Docilis“ vardu, sąskaita ir jos naudai. Minėtos sutarties pagrindu UAB „Docilis“ naudai iš ieškovo buvo išnuomota konteinerinė buitinė patalpa. Sutartimi numatytas nuomos laikotarpis – 2013-01-11 iki 2013-02-10. PVM sąskaita-faktūra Serija GTC Nr. 00004684, išrašyta 2013-01-30 pirkėjui UAB „Docilis“, nuomos detalizacija, užsakovo/objektų detalizacija pagal sąskaitą-faktūrą Serija GTC Nr. 00004684 patvirtina, kad sutartis Nr. 1-80163-30 buvo sudaryta UAB „Docilis“ naudai ir jo vardu, o ne atsakovo asmeninėms reikmėms. Užsakovo/objektų detalizacijoje užsakovu nurodytas atsakovas. Pažymėjo, kad ir kiti nurodyti asmenys (R. S., L. M. bei G. Š.) tuo metu buvo UAB „Docilis“ darbuotojai, kurie faktiškai iš ieškovo paimdavo įmonės reikmėms prekes ir paslaugas. Ieškovas žinojo, kad nepaisant to, jog sutartyse būdavo nurodomi fiziniai asmenys, faktiškai paimantys prekes/paslaugas iš ieškovo, jie buvo ne sutarties šalys, bet UAB „Docilis“ atstovai. Dėl šios priežasties PVM sąskaitą-faktūrą Serija GTC Nr. 00004684 ieškovas pateikė ne atsakovui ar kitiems nurodytiems asmenims, bet UAB „Docilis“, kuri minėtą sąskaitą apmokėjo. Analogiška situacija susiklostė 2013-11-13, kuomet UAB „Docilis“ darbuotojas K. G. sudarė sutartį Nr. 2-80163-4. Ieškovas kaip visuomet UAB „Docilis“ pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Serija GTC Nr. 00006945, prie jos pateikė nuomos detalizaciją. Prie minėtos sąskaitos pridėtoje užsakovų/objektų detalizacijoje užsakovu įvardintas G. K., kuris tuo metu buvo UAB „Docilis“ darbuotojas, faktiškai UAB „Docilis“ vardu ėmęs prekes ir užsakinėjęs paslaugas iš ieškovo. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00006945 UAB „Docilis“ taip pat yra apmokėjęs. Atsakovo prašymu 2014-03-31 išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. 00007952 UAB „Docilis“, nes paslaugas gavo pati įmonė, o ne atsakovas asmeniškai. Tokia praktika buvo susiklosčiusi per visą bendradarbiavimo laikotarpį, ką patvirtina aukščiau nurodytos aplinkybės. PVM sąskaitą-faktūrą GTC Nr. 00007952 su detalizacijomis ieškovas yra pateikęs į UAB „Docilis“ restruktūrizavimo bylą, kad būtų patvirtintas jo kreditorinis reikalavimas. Šis reikalavimas nebuvo ginčijamas. Ieškovo elgesys, kuomet iš tų pačių nuomos santykių, tų pačių daiktų nuomos ir dėl to paties laikotarpio vienu metu yra bandoma prisiteisti tiek iš UAB „Docilis“, tiek iš atsakovo asmeniškai, yra laikytinas nesąžiningu. Neįtikinamas ieškovo teiginys apie tai, kad jis, žinodamas UAB „Docilis“ finansinę padėtį, daugiau nei mėnesiui atsisakė nuomoti įrangą įmonei, kuri yra nemoki. Pažymėjo, kad visos į bylą pateiktos sutartys yra tik užsakymai ir prekių/paslaugų perdavimo aktai, nes UAB „Docilis“ su ieškovu yra 2013-01-16 pasirašę paslaugų bei prekių pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ir vykdavo prekių ir paslaugų teikimas kreditan. Taip pat nurodė, kad sutartyje Nr. 2-80163-9 yra aiškiai nurodytas nuomos laikotarpis ir nuomos kaina už minėtą laikotarpį, sutartyje nėra nurodyta, kad mokestis mokėtinas tik už vieną mėnesį, priešingai, yra nurodyta, kiek iš viso turi būti sumokėta. Atsakovo teigimu, ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, už galimai susidariusį įsiskonimą turėtų atsakyti UAB „Docilis“.

4Trečiojo asmens BUAB „Docilis“ bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė teismo bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad nuomos sutartis, iš kurios kildinama turtinė prievolė, buvo sudaryta su pačiu atsakovu, sutarties šalimi aiškiai nurodytas pats atsakovas. Nuomos sutartyje nėra nurodyta, jog ji sudaroma UAB „Docilis“ naudai ar jos interesais, nėra jokių nuostatų, kurios vienareikšmiškai patvirtintų atsakovo teiginius, jog tikroji sutarties šalių valia buvo paslaugų teikimas UAB „Docilis“, nors sutartį su ieškovu savo vardu pasirašinėjo atsakovas. Vien ta aplinkybė, kad sąskaita-faktūra už suteiktas paslaugas buvo išrašyta UAB „Docilis“, savaime nereiškia, jog paslaugos buvo suteiktos būtent UAB „Docilis“. Trečiojo asmens teigimu, 2013-01-16 sutartis taip pat neįrodo atsakovo teiginio, jog nuomos sutartis vykdant BUAB „Docilis“ veiklą savo vardu privalėjo sudarinėti fiziniai asmenys.

5Ieškovo atstovė advokatė Violeta Bazienė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad sąskaitos Nr. 7952 detalizacijoje nurodyta sutartis, taip nurodytas laikotarpis, už kurį paskaičiuotas nuomos mokestis - vieno mėnesio suma, kuri buvo prašoma iš UAB „Docilis“. Sutartis su M. D. buvo sudaryta 3 mėn. laikotarpiui, tik pasitikėjimo pagrindu sąskaita-faktūra išrašyta UAB „Docilis“. Liudytojas paliudijo, kad nors metinė 2013-01-16 sutartis raštiškai nebuvo nutraukta, jis apie tai asmeniškai informavo M. D., paaiškino, kad pagal tos sutarties nuostatas UAB „Gotas“ įrangos nenuomos. LAT yra išaiškinęs, kad jeigu nustatoma, jog juridinio asmens vadovas elgėsi nerūpestingai, neatsakingai ir dėl jo veiksmų kilo neigiamos pasekmės, vadovas turi atsakyti kaip fizinis asmuo. Atsakovas, prašydamas išrašyti sąskaitą UAB „Docilis“, žinodamas, kad įmonė negalės atsiskaityti, elgėsi nesąžiningai. Byloje nėra ginčo, kad pastoliai buvo išnuomoti, ginčas yra tik dėl to, kieno naudai jie buvo išnuomoti - UAB „Docilis“, ar M. D.. Ieškovo teigimu, pastoliai buvo išnuomoti M. D. kaip fiziniam asmeniui, todėl jis turi atsakyti.

6Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Paulius Grigaliūnas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko atsiliepime į ieškinį išdėstytais argumentais, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir pareikštą netinkama atsakovui. Atkreipė teismo dėmesį, kad ieškovas, tikslindamas ieškinį, sumažino savo reikalavimus 47,53 proc., todėl net ir patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteisiamos proporcingai.

7Liudytojas UAB „Gotas“ darbuotojas A. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad M. D. buvo išnuomoti pastoliai. Atsakovas pastolius norėjo nuomotis įmonės vardu, tačiau jam buvo paaiškinta, kad dėl finansinės įmonės padėties tai nebus daroma. Tuomet atsakovas sutiko nuomotis savo vardu. Praėjus mėnesiui, atsakovas pažadėjo apmokėti skolą už nuomą, paprašė už tą mėnesį išrašyti sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra buvo išrašyta UAB „Docilis“ už vieno mėnesio laikotarpį. Paaiškino, kad apie UAB „Docilis“ sunkią finansinę padėtį liudytojas nežinojo, bet su ja atsisakė sudaryti sutartį, kadangi skola dar buvusi likusi iš praeitos nuomos. Nurodė, kad nebuvo kalbama apie tai, ar M. D. pastolius nuomojasi savo, ar įmonėms reikmėms, kokiu būdu bus apmokėta. Atsisakius sudaryti sutartį, jos vadovas M. D. suprato, kad nuomojasi kaip fizinis asmuo, nes jis buvo iš karto apie tai informuotas. Anksčiau tarp įmonių buvo sudaryta 2013-01-16 sutartis (b.l. 58-59), prie jos buvo įgaliotų asmenų sąrašas, kas įmonės vardu gali nuomotis. M. D. tame sąraše buvo kaip įmonės vadovas. Tos sutarties pagrindu buvo daromi užsakymai-sutartys, kuriuos nuomininko vardu pasirašydavo vienas iš įgaliotų UAB „Docilis“ asmenų. 2013-01-16 sutartis buvo sudaryta metams, nesant šalių pranešimo apie nutraukimą, ji prasitęsia automatiškai, tačiau šiuo atveju pratęsta sutartis nebuvo. Liudytojo teigimu sutartis negalioja, jeigu yra įsiskolinimas. Tuo metu, kai UAB „Gotas“ su M. D., kaip fiziniu asmeniu, sudarė ginčo sutartį, 2013-01-16 sutartis tarp UAB „Gotas“ ir UAB „Docilis“ buvo pristabdyta, nes buvo įsiskolinimai, apie tai liudytojas asmeniškai žodžiu informavo M. D.. Sutartiniai santykiai siejo UAB „Gotas“ ir M. D., tačiau PVM sąskaita-faktūra buvo išrašyta UAB „Docilis“ pasitikėjimo pagrindu, kadangi M. D. pažadėjo sumokėti. Paaiškino, jog UAB „Gotas“ yra tokia praktika, kad klientui paprašius, sąskaita yra išrašoma ir kažkokiam trečiajam asmeniui.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad 2014-03-03 buvo sudaryta sutartis Nr. 2-80163-9, kuria UAB „Gotas“ išnuomojo įrangą (pastolius) (b.l. 116, 41). Į bylą pateiktas 2014-06-09 ieškovo sudarytas grąžinimo aktas, kuris pasirašytas tik ieškovo (b.l. 117, 42). Tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad išnuomoti daiktai buvo grąžinti. Tarp šalių nėra ginčo ir dėl to, kad UAB „Gotas“ nėra gavusi nuomos mokesčio pagal šią sutartį. 2014-03-03 sutartį Nr. 2-80163-9 kaip nuomininkas pasirašė M. D.. Juridinių asmenų registro duomenimis M. D. nuo 2010-10-04 buvo vienintelis UAB „Docilis“ akcininkas, o nuo 2012-02-22 iki 2015-02-18 ir šios įmonės direktorius (b.l. 200-202). Byloje ginčijama, kas yra nuomininkas pagal ginčo sutartį – M. D. ar UAB „Docilis“, ir kam kyla pareiga sumokėti nuomos mokestį.

10Teismas pažymi, kad nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014 ir kt.). Tikrieji sutarties šalių ketinimai (valia) atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį po sutarties sudarymo, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes, laikantis universalaus sąžiningumo principo (CK 6.193 straipsnis). Svarbios yra ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, jos vykdymu, kitokiais šalių veiksmais. Taigi, nagrinėjamu atveju spręsdamas, kas yra tikroji šios sutarties šalis - nuomininkas, teismas vadovaujasi nurodytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis.

112013-01-16 tarp UAB „Gotas“ ir UAB „Docilis“ buvo sudaryta paslaugų bei prekių pirkimo-pardavimo sutartis (b.l. 58-59).

12Šalys paaiškino, kad vykdant šią sutartį, būdavo papildomai pasirašomi susitarimai dėl konkretaus užsakymo. Atsakovo teigimu būtent tokia situacija susiklostė ir ginčo atveju. M. D. nurodo pasirašęs 2014-03-03 sutartį Nr. 2-80163-9 (b.l. 116), veikdamas UAB „Docilis“ naudai ir jos vardu.

13Ieškovo teigimu, susitariant dėl pastolių nuomos, t.y. šios bylos ginčo objekto, UAB „Gotas“ ir UAB „Docilis“ sudaryta paslaugų bei prekių pirkimo-pardavimo sutartis nebegaliojo. Sutarties V dalies 1 punkte nurodyta, kad sutartis galioja vienerius kalendorinius metus, o nė vienai iš sutarties šalių nepranešus apie sutarties nutraukimą, sutartis laikoma pratęsta dar vieniems kalendoriniams metams (b.l. 59).

14Atsakovo teigimu UAB „Gotas“ ir UAB „Docilis“ tarpusavio bendradarbiavimas tiek iš karto po minėtos sutarties sudarymo, tiek ir vėliau, buvo lygiai toks pat: UAB „Docilis“ darbuotojai pasirašydavo su UAB „Gotas“ sutartis dėl konkrečių įrengimų nuomos, nurodydami savo pavardes, o sąskaitos pagal tokias sutartis buvo pateikiamos ir sutartyse nurodytos sumos sumokamos UAB „Docilis“. Grįsdamas tokius savo argumentus atsakovas pateikė į bylą ieškovo UAB „Gotas“ sąskaitas faktūras, išrašytas UAB „Docilis“, bei nuomos objektų, užsakovų ir medžiagų detalizacijas, iš kurių matyti, kad užsakovais nurodyti fiziniai asmenys, tame tarpe ir atsakovas M. D. (b.l. 60-69, 70, 71-73, 91-93, 94-96, 97-103, 148-151).

15Atsakovas nurodė, kad pagal ginčo sutartį, kurią pasirašė M. D., UAB „Gotas“ išnuomota įranga buvo naudojama UAB „Docilis“ vykdant statybos rangos darbus (b.l. 185-195). Šios aplinkybės iš esmės neginčijo ir UAB „Gotas“.

16Abi šalys patvirtino, kad UAB „Gotas“ išrašė UAB „Docilis“ PVM sąskaitą faktūrą GTC Nr. 00007952 (b.l. 70) būtent ginčo sutarties bei dar dviejų susitarimų pagrindu. Ši sąskaita nurodyta ir prašyme, pateiktame RUAB „Docilis“ administratoriui, įtraukti UAB „Gotas“ į UAB „Docilis“ kreditorių sąrašus (b.l. 57). Šios PVM sąskaitos faktūros duomenys, tame tarpe ir joje nurodyta suma, įtraukti ir į UAB „Gotas“ PVM deklaraciją (b.l. 162-163). Tai, kad 4958 Lt UAB „Docilis“ skolingas UAB „Gotas“ pagal nurodytą sąskaitą, matyti ir iš pateiktų UAB „Gotas“ buhalterinės apskaitos duomenų išrašo (b.l. 164).

17Teismas sutinka su atsakovo atstovu, jog nurodytos aplinkybės patvirtina, kad 2014-03-03 sutarties Nr. 2-80163-9 pagrindu, nors ją iš nuomininko pusės ir pasirašė M. D., nuomos teisiniai santykiai susiformavo tarp UAB „Gotas“ ir UAB „Docilis“ (CK 6.477 str.), o ne M. D. kaip fizinio asmens.

18Kad UAB „Gotas“ suprato ginčo sutarties pagrindu sukūręs nuomos teisinius santykius būtent su UAB „Docilis“ patvirtina ir tai, kad ieškovas proceso eigoje sumažino ieškinio reikalavimus būtent dėl to, kad dalis sumos, kurią ieškovo teigimu atsakovas jam skolingas, buvo įtraukta į kreditorinius reikalavimus UAB „Docilis“ bankroto byloje. Šią aplinkybę ieškovas išsamiai išdėstė tiek patikslintame ieškinyje (b.l. 107-108), tiek ir teismo posėdžio metu. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis UAB „Gotas“ finansiniai reikalavimai patvirtinti 2015-04-21 Panevėžio apygardos teismo nutartimi UAB „Docilis“ bankroto byloje (Nr. B2-347-280/2015).

19Teismas, vertindamas UAB „Gotas“ darbuotojo liudytojo A. B. argumentus apie tai, kad jis sudarydamas sutartį, iš kurios kilęs ginčas byloje, pasakė atsakovui, kad sutartis sudaroma su juo kaip su fiziniu asmeniu, dėl to, kad UAB „Docilis“ turi finansinių problemų, nekvescionuoja sutarties šalies teisės pasirinkti, su kuo sukurti sutartinius santykius. Tačiau atsižvelgdamas į paties UAB „Gotas“ veiksmus po sutarties sudarymo, daro išvadą, kad ieškovas nagrinėjamu atveju pasirinko nuomininku pagal sutartį laikyti UAB „Docilis“, o ne M. D.. Tuo tarpu UAB „Gotas“ darbuotojo liudytojo A. B. teiginius apie tai, kad sąskaitą faktūrą bet kurios sutarties pagrindu įmonė išrašo nebūtinai nuomininkui pagal sutartį, o tam asmeniui, kuriam išrašyti ją paprašoma, teismas vertina kaip neatsakingą verslo subjekto elgesį, dėl kurio šiam tenka pareiga prisiimti iš tokio elgesio kylančias neigiamas pasekmes. Teismas pažymi, kad ieškovo pozicija, kuomet šis dalies įsipareigojimo pagal tą pačią dvišalę sutartį įvykdymo reikalauja iš fizinio, o kitos dalies - iš juridinio asmens, sukurtų ydingą teisinę situaciją, todėl turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

20Vadovaudamasis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, kad nuomininkas pagal 2014-03-03 sutartį Nr. 2-80163-9 (b.l. 116) yra UAB „Docilis“, todėl būtent jam, o ne M. D., kyla pareiga mokėti sutartyje nustatytą nuomos mokestį (CK 6.487 str.). Dėl to šioje nagrinėjamas ieškinys atmestinas kaip pareikštas netinkamam atsakovui.

21Teismas atmeta ir ieškovo teiginius apie tai, kad atsakovui kyla pareiga sumokėti reikalaujamas sumas kaip UAB „Docilis“ vadovui, atlikusiam nesąžiningus veiksmus. Pažymėtina, kad ieškovas nagrinėjamoje byloje visiškai niekuo neįrodė sąlygų atsakovo, kaip įmonės vadovo civilinei atsakomybei kilti (CK 2.87 str., 6.263 str., 6.246-6.249 str.).

22Padaręs išvadą, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, teismas nevertina šalių bei trečiojo asmens argumentų, iš kurių turinio matyti jų nesutarimas dėl nuomos kainos pagal ginčo sutartį, kaip neturinčių reikšmės šio ginčo išsprendimui.

23Atmetus reikalavimą dėl skolos priteisimo, nėra pagrindo tenkinti ir išvestinių ieškovo reikalavimų dėl delspinigių bei 5 proc. dydžio palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

24Atsakovas iki bylos išnagrinėjimo pabaigos bylinėjimosi išlaidas pavirtinančių įrodymų nepateikė, todėl tokios išlaidos atsakovui nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d.).

25Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo 1443,11 Eur skolos, 30,52 Eur delspinigių. Pagal CPK 80 str. 1 d. 1 p. ieškinys, kurio reikalavimo suma yra 1473,63 Eur, apmokėtinas 44 Eur dydžio žyminiu mokesčiu. Ieškovas byloje yra sumokėjęs 84,28 Eur žyminio mokesčio. Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 1 p., ieškovui grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis, t.y. 40,28 Eur. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 str. 3 d.).

26Vadovaujantis CPK 92 str. ir 96 str. 2 d., valstybės naudai iš ieškovo priteistina 24,03 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

27Atsižvelgiant į tai, kad teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos valstybės naudai, teismas atima šias išlaidas iš ieškovui grąžintinos žyminio mokesčio sumos ir sprendžia, kad ieškovui turi būti grąžinta 16,25 Eur (40,28-24,03) jo sumokėto žyminio mokesčio.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265-270 straipsniais,

Nutarė

29ieškinį atmesti.

30Grąžinti ieškovui UAB „Gotas“, juridinio asmens kodas 121769394, dalį, t.y. 16,25 Eur (šešiolika eurų 25 ct), žyminio mokesčio, sumokėto 2014-11-05 mokėjimo nurodymu Nr. 18144.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė su ieškiniu nesutinkantis, prašė... 4. Trečiojo asmens BUAB „Docilis“ bankroto administratorius pateikė... 5. Ieškovo atstovė advokatė Violeta Bazienė teismo posėdžio metu palaikė... 6. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Paulius Grigaliūnas teismo posėdžio... 7. Liudytojas UAB „Gotas“ darbuotojas A. B. teismo posėdžio metu paaiškino,... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje nustatyta, kad 2014-03-03 buvo sudaryta sutartis Nr. 2-80163-9, kuria... 10. Teismas pažymi, kad nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią,... 11. 2013-01-16 tarp UAB „Gotas“ ir UAB „Docilis“ buvo sudaryta paslaugų... 12. Šalys paaiškino, kad vykdant šią sutartį, būdavo papildomai pasirašomi... 13. Ieškovo teigimu, susitariant dėl pastolių nuomos, t.y. šios bylos ginčo... 14. Atsakovo teigimu UAB „Gotas“ ir UAB „Docilis“ tarpusavio... 15. Atsakovas nurodė, kad pagal ginčo sutartį, kurią pasirašė M. D., UAB... 16. Abi šalys patvirtino, kad UAB „Gotas“ išrašė UAB „Docilis“ PVM... 17. Teismas sutinka su atsakovo atstovu, jog nurodytos aplinkybės patvirtina, kad... 18. Kad UAB „Gotas“ suprato ginčo sutarties pagrindu sukūręs nuomos... 19. Teismas, vertindamas UAB „Gotas“ darbuotojo liudytojo A. B. argumentus apie... 20. Vadovaudamasis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, kad nuomininkas pagal... 21. Teismas atmeta ir ieškovo teiginius apie tai, kad atsakovui kyla pareiga... 22. Padaręs išvadą, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, teismas... 23. Atmetus reikalavimą dėl skolos priteisimo, nėra pagrindo tenkinti ir... 24. Atsakovas iki bylos išnagrinėjimo pabaigos bylinėjimosi išlaidas... 25. Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo... 26. Vadovaujantis CPK 92 str. ir 96 str. 2 d., valstybės naudai iš ieškovo... 27. Atsižvelgiant į tai, kad teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265-270... 29. ieškinį atmesti.... 30. Grąžinti ieškovui UAB „Gotas“, juridinio asmens kodas 121769394, dalį,... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...