Byla e2-5301-235/2017
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BnP Finance, AB ieškinį atsakovui D. G. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 120 Eur negrąžintą kreditą, 11,30 Eur kredito mokestį, 152,38 Eur palūkanas, 11,82 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 22 d. su atsakovu sudarė vartojimo kredito išdavimo sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 120 Eur kreditą 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą bei kredito mokestį. Teigė, jog atsakovas savo prisiimtų pagal sutartį įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, dėl ko ne kartą buvo raginamas vykdyti turimas pareigas, tačiau į siųstus raginimus atsakovui nereaguojant, ieškovas vienašališkai sutartį nutraukė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo ieškiniu reikalaujamas sumas.

4Atsakovui Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 22 d. su atsakovu sudarė vartojimo kredito išdavimo sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 120 Eur kreditą 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą bei kredito mokestį. Pagal Civilinio kodekso 6.870 straipsnio 2 dalį, paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t. y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2015 m. rugsėjo 22 d. ieškovui pervedus į atsakovo banko sąskaitą 120 Eur kreditą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis. Nustatyta, kad atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, dėl ko 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. lapkričio 24 d. raginimu buvo įspėtas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmes, o atsakovui ir toliau jų nevykdant, sutartis ieškovo iniciatyva buvo vienašališkai nutraukta. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

8Civilinio kodekso 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Civilinio kodekso 6.205 straipsnis). Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Konstatuotina, kad atsakovas pažeisdamas sutartinius įsipareigojimus su ieškovu neatsiskaitė. Civilinio kodekso 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis), vadovaujantis Civilinio kodekso 6.38 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, 6.261 straipsniu, 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 2 dalimi, 6.886 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 120 Eur negrąžinto kredito bei 11,30 Eur kredito mokesčio.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 152,38 Eur palūkanas kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos. Tarp šalių sudarytos sutarties 6.1 punkte numatyta, kad vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/jos dalį arba periodinį mokėjimą/jo dalį, sutarties specialioje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimas už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, kai laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į vartojimo kredito davėjo banko sąskaitą. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta metinė palūkanų norma – 114,57 procento. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010). Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 3 dalis). Taigi ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 11,88 Eur palūkanas, o likusioje dalyje aptariamas reikalavimas atmestinas.

10Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 11,82 Eur delspinigius už netinkamą prievolės vykdymą. Remiantis LR CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). LR VKĮ 11 str. 8 d. įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui gali būti taikomos 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos dydžio netesybos už kiekvieną pradelstą dieną, o tokios netesybos skaičiuojamos 180 dienų. Remiantis tuo, kas išdėstyta bei LR VKĮ 11 str. 8 d. įtvirtintu delspinigių dydžiu ir Sutarties 7.3 punktu, ieškovo reikalavimas dėl 11,82 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remiantis Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (155 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016 m. gruodžio 29 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi – jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal ieškovo ieškinį yra patenkinti 52,45 procentai reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos vadovaujantis šia proporcija. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovui priteistina viso 71,33 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Valstybė patyrė 0,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p.). Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos valstybei iš atsakovo.

14Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo D. G., a. k. ( - ) ieškovo BnP Finance, AB, j. a. k. 302447985, naudai 120 Eur (vieno šimto dvidešimties eurų) negrąžintą kreditą, 11,30 Eur (vienuolikos eurų 30 ct) kredito mokestį, 11,88 Eur (vienuolikos eurų 88 ct) palūkanas, 11,82 Eur (vienuolikos eurų 82 ct) delspinigius, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (155 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2016 m. gruodžio 29 d.- iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71,33 Eur (septyniasdešimt vieno euro 33 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai