Byla 2-670/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Raseinių rajono savivaldybės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. spalio 17 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-471-357/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Palink“ ieškinį atsakovui Raseinių rajono savivaldybei dėl viešo aukciono pripažinimo neįvykusiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė ,,Palink” kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas pripažinti neįvykusiu 2006 m. rugsėjo 15 d. Raseinių rajono savivaldybės vykdytą viešąjį aukcioną dėl nekilnojamojo turto, esančio (duomenys neskelbtini), pardavimo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui priimti sprendimus ar atlikti veiksmus, susijusius su 2006 m. rugsėjo 15 d. vykusiu viešu aukcionu, jo dalyvių pripažinimu viešo aukciono laimėtojais ar aukciono pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog byla nebus išnagrinėta per 45 dienas, per kurias yra laukiama valstybinių institucijų išvadų, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant išvengti galimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo ar jo įvykdymo negalimumo, jeigu būtų atsakovo priimti tolimesni sprendimai dėl viešojo aukciono ar pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

4Šiaulių apygardos teismas 2006 m. spalio 17 d. nutartimi uždraudė Raseinių rajono savivaldybei priimti sprendimus ar atlikti veiksmus, susijusius su 2006 m. rugsėjo 15 d. vykusiu viešu aukcionu dėl nekilnojamojo turto, esančio (duomenys neskelbtini), pardavimo, jo dalyvių pripažinimu viešo aukciono laimėtojais ar aukciono pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu. Teismas atsižvelgdamas į ginčo esmę, konstatavo, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. neuždraudus atsakovui priimti sprendimus ar atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su 2006 m. rugsėjo 15 d. vykusiu viešu aukcionu, gali padidėti būsimo sprendimo neįvykdymo rizika, todėl ieškovo prašymas tenkintinas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.)

5Atsakovas Raseinių rajono savivaldybė atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2006 m. spalio 17 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

61. Teismo nutartis neatitinka CPK 145 straipsnio 4 dalies ir 148 straipsnio 4 dalies 3 punkto, pažeidžia CPK 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo taisyklę, kadangi yra nemotyvuota, nutartimi patenkintas ieškovo prašymas, kuris taip pat yra nemotyvuotas ir nepagrįstas įrodymais. Teismas nutartyje tik konstatavo, kad nepritaikius laikinųjų pasaugos priemonių, gali pasunkėti būsimo sprendimo neįvykdymo rizika, tačiau nenurodo jokių faktinių aplinkybių, nepateikia argumentų, dėl ko teismas daro tokią išvadą.

72. Teismas pažeidė CPK 148 straipsnio pirmąją dalį, kadangi išnagrinėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apie tai nepranešęs atsakovui. Nutartyje nėra nurodyta, kodėl teismas vadovaudamasis minėtos normos išimtimi nepranešė atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, tuo pažeisdamas atsakovo teises pareikšti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu ir neteisėtai apribodamas teises į gynybą.

83. Teismas vertino ir gynė tik vienos iš ginčo šalių interesus, neatsižvelgė į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poveikį atsakovo interesams, viešajam interesui, tuo pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo bei proporcingumo principus. Teismui priėmus nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui priimti sprendimus ar kitus veiksmus, susijusius su 2006 m. rugsėjo 15 d. vykusiu viešu aukcionu dėl nekilnojamojo turto, esančio (duomenys neskelbtini), pardavimo, jo dalyvių pripažinimu viešo aukciono laimėtojais ar aukciono pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu, atsakovas negali parduoti šio turto geriausią kainą pasiūliusiam pirkėjui ir negali papildyti savo biudžeto daugiau nei 3 milijonais litų. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsiranda rizika, kad net teismui atmetus ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą aukcionas turės būti pripažintas neįvykusiu, kadangi potencialus pirkėjas praras suinteresuotumą aukciono objektu esančiu turtu, įsigis kitą savivaldybės teritorijoje esatį turtą, atitinkantį jo poreikius. Taip pat atsiranda rizika, kad pakartotinio aukciono metu nebus pasiūlyta atsakovo lūkesčius atitinkanti kaina ir atsakovas turės iš viso atsisakyti galimybės privatizuoti turtą arba bus priverstas jį parduoti už mažesnę kainą. Visais iš paminėtų atvejų atsakovas patirtų didelių nuostolių, kurių atsiradimo grėsmės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino.

9Ieškovas UAB ,,Palink“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2006 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu arba savo iniciatyva gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1-2 d.). Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

12Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad neuždraudus atsakovui priimti sprendimus ar atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su 2006 m. rugsėjo 15 d. vykusiu viešu aukcionu dėl nekilnojamojo turto, esančio Vilniaus g. 93, Raseiniai, pardavimo, gali padidėti būsimo sprendimo neįvykdymo rizika, todėl ieškovo prašymą tenkino. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia teismo išvada.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1503 patvirtintus ,,Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatus“ viešasis aukcionas – privatizuojamo objekto pardavimo būdas, kai neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių aukcione, skaičius, o privatizavimo sandoris sudaromas su didžiausią kainą pasiūliusiu potencialiu pirkėju. Privatizavimo lėšos, gautos privatizavus savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, atskaičius Turto fondui priklausančias lėšas pagal Turto fondo ir savivaldybės įgalioto atstovo pasirašytą atstovavimo sutartį, pervedamos į savivaldybės specialiąją sąskaitą. Savivaldybei tenkančių lėšų naudojimo tvarką nustato savivaldybės taryba (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 str.).

14Nagrinėjamu atveju, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – uždraudus Raseinių rajono savivaldybei priimti sprendimus ar atlikti veiksmus, susijusius su 2006 m. rugsėjo 15 d. vykusiu viešu aukcionu dėl nekilnojamojo turto, esančio (duomenys neskelbtini), pardavimo, jo dalyvių pripažinimu viešo aukciono laimėtojais ar aukciono pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu, atsakovas negali įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų tikslų, parduoti privatizuojamo turto geriausią kainą pasiūliusiam pirkėjui ir lėšas panaudoti visuomenės poreikiams tenkinti. Taip pat pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsiranda rizika, kad užsitęsus bylos nagrinėjimui parduodamo nekilnojamojo turto potencialus pirkėjas praras suinteresuotumą aukciono objektu esančiu turtu ir atsisakys jį įsigyti, dėl ko atsakovas patirtų nuostolių. Dėl to, kaip minėta, savivaldybės biudžetas, kuris skirtas vietos gyventojų interesams, gali patirti nuostolius, susidariusius dėl lėšų, kurios būtų gautos už aukcione parduotą objektą, efektyvaus nepanaudojimo. Ši aplinkybė neabejotinai pažeistų viešąjį interesą, todėl šalių interesų pusiausvyra, taikant laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų išlaikyta. Be to, pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti išsprendžiamas ginčas iš esmės. Šiuo atveju, sustabdžius tolimesnį viešojo aukciono vykdymą, dėl užtrukusio ginčo negalėtų būti vykdomas ir pats aukcionas. Esant būtinybei organizuoti viešąjį aukcioną iš naujo, iš esmės būtų išspręstas ir pareikštas ieškinys, kas prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslams.

15Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija naikina skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmeta.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

17Šiaulių apygardos teismo 2006 m. spalio 17 d. nutartį panaikinti.

18Ieškovo UAB ,,Palink“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai