Byla 2-315/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. kovo 12 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-824-260/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Prekybos miestelis Urmas“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešo konkurso teisinių santykių, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Prekybos miestelis Urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešo konkurso teisinių santykių ir prašė: panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos UAB ,,Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimui vykdyti viešo aukciono būdu sudarytos komisijos sprendimą nepripažinti ieškovo 2008 m. vasario 13 d. viešo aukciono dalyviu; panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos UAB ,,Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimui vykdyti viešo aukciono būdu sudarytos komisijos sprendimą 2008 m. vasario 13 d. viešame aukcione didžiausią kainą pasiūliusiu pirkėju pripažinti kitą asmenį. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB ,,Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimą, vykdomą viešo aukciono būdu, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius su viešo aukciono vykdymu susijusius veiksmus, tame tarpe sudaryti akcijų paketo pirkimo - pardavimo sutartį. Ieškovo manymu, šiuo atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nesiėmus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ir net pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Jei minėti sprendimai būtų panaikinti, didžiausią kainą pasiūliusiu pirkėju būtų pripažintas ieškovas ir su juo būtų sudaryta sutartis dėl privatizavimo objekto. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ir sudarius privatizavimo sandorį, bei teismui panaikinus skundžiamus sprendimus, reikėtų papildomai naikinti ir patį privatizavimo sandorį.

3Kauno apygardos teismas 2008 m. kovo 12 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino, ieškovo reikalavimų užtikrinimui sustabdė Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB ,,Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimą, vykdomą viešo aukciono būdu, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius su viešo aukciono vykdymu susijusius veiksmus, tame tarpe sudaryti akcijų paketo pirkimo - pardavimo sutartį. Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas pagrįstas, nes ieškinys pareikštas dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos 2008 m. vasario 13 d. sprendimų panaikinimo, kuriais ieškovas nepripažintas viešo aukciono dalyviu bei didžiausią kainą pasiūliusiu pirkėju pripažintas kitas asmuo, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ir atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai sudarius pirkimų sutartis, viešieji pirkimai būtų laikomi pasibaigę, todėl teismui patenkinus ieškinį, t. y. panaikinus minėtus sprendimus, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ir gal net pasidarytų neįmanomas.

4Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo šią teismo nutartį panaikinti. Apeliantas skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Ieškovas, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos UAB ,,Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimui vykdyti viešo aukciono būdu sudarytos komisijos sprendimą 2008 m. vasario 13 d. viešame aukcione didžiausią kainą pasiūliusiu pirkėju pripažinti kitą asmenį, neaiškiai suformulavo reikalavimą ir tokiu būdu pažeidė CPK 135 straipsnio, CK 1.138 straipsnio nuostatas.
  2. Teismo sprendimas dėl sprendimo panaikinimo gali būti lengvai įvykdomas, nes ieškovas neprašo nei iš naujo organizuoti viešąjį konkursą, nei atstatyti situaciją į pradinę padėtį, nei įpareigoti atsakovą pirkimo pardavimo sutartį pasirašyti su ieškovu ir pan. Todėl nėra aišku, kaip apsunkėtų teismo sprendimo panaikinti atitinkamą komisijos sprendimą įvykdymas.
  3. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gruodžio 7 d. nutartį ir tokiu būdu nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos.
  4. Teismas skundžiama nutartimi gynė tik vienos iš šalių (ieškovo) interesus, nes pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas negali parduoti akcijų geriausią kainą pasiūliusiam pirkėjui ir tuo pačiu negali papildyti savo biudžeto daugiau nei 9 milijonais litų. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsiranda rizika, kad teismui atmetus ieškinį, aukcionas turės būti pripažintas neįvykusiu, nes potencialus pirkėjas praras suinteresuotumą aukciono objektu esančiu turtu, dėl ko atsakovas bus priverstas parduoti šį turtą už mažesnę kainą.
  5. Skundžiama nutartimi taip pat pažeidžiamas ir viešasis interesas, nes už privatizavimo objekto akcijas gautos lėšos turi būti naudojamos įvairių programų ir projektų rengimui bei įgyvendinimui, miesto inžinerinei ir kelių transporto infrastruktūrai plėtoti, smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti, savivaldybės turtui įsigyti ir prižiūrėti ir t.t. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus paralyžuota visuomenei svarbių sričių tinkama veikla, dėl ko bus pažeistas viešasis interesas.
  6. Teismas netinkamai taikė CPK 148 straipsnio pirmąją dalį, nes teismo nutartyje nėra nurodoma, kodėl teismas, vadovaudamasis šios normos išimtimi, nepranešė atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ir tokiu būdu, nesudarydamas galimybių atsakovui išdėstyti savo nuomonę, apribojo jo teisę į gynybą.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Prekybos miestelis Urmas“ prašo skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK XI skyriaus penktojo skirsnio normos. CPK144 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

8Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

9Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

10Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

11Iš byloje esančių duomenų matyti, jog teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones sustabdė Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB ,,Stoties turgus“ akcijų paketo privatizavimą, vykdomą viešo aukciono būdu, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius su viešo aukciono vykdymu susijusius veiksmus, tame tarpe sudaryti akcijų paketo pirkimo - pardavimo sutartį.

12Apelianto nuomone, šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą, nes už akcijų paketą gauti pinigai turėjo būti skiriami investuoti į nemažą skaičių projektų, taigi iš esmės turėjo būti skirti Kauno miesto ir jo gyventojų gerovei didinti.

13Kolegijos nuomone, prašymas panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą Kauno miesto savivaldybės administracijai motyvuojant nesavalaikiu lėšų gavimu, negali būti grindžiamas vien su viešojo intereso pažeidimu. Laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje pritaikymas – akcijų paketo pardavimas pats savaime nedaro ar negali gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, tad teisėjų kolegija neturi pagrindo naikinti laikinąsias apsaugos priemones motyvuojant tariama būtinybe apginti viešąjį interesą. Pažymėtina, kad viešasis interesas negali sudaryti sąlygas atsakovui galimai pažeidinėti įstatymą, nes viešojo aukciono būdu akcijos gali būti privatizuojamos taip pat tik laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra aišku, kodėl atsakovas nepateikė nei ieškovui, nei teismui duomenų susijusių su viešoj aukciono dalyviais, potencialų akcijų paketo pirkėją (b. l. 12, 13), ši aplinkybė leidžia abejoti atsakovo sąžiningumu.

14Nepagrįstas apelianto argumentas, jog teismas turėjo turėti faktus, įrodymus, jog ateityje galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomu. Kolegija pažymi, kad teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Šiuo atveju, kolegijos nuomone, teismas pagrįstai nusprendė, jog būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes atsakovui perleidus UAB ,,Stoties turgus“ akcijas, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu.

15Apeliantas nurodė, kad remiantis teismų praktika ginčijamu klausimu, teismas turėjo atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-670/2006). Su tokia apelianto pozicija sutikti negalima, nes vėliau buvo suformuota praktika priešinga apelianto nurodytai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartys civilinėse bylose Nr. 2-293/2007 ir 2-308/2007).

16Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik išimtinais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimama rašytinio proceso tvarka (CPK145 str. 4 d.). Remiantis CPK 153 straipsnio 2 dalimi rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Skundžiama nutartis priimta nepranešus atsakovui apie jos priėmimą. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsižvelgiant į tai, kad buvo teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vien tik nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti nutartį (CPK148 str. 1 d., 329 str. 1 d.). Bylos aplinkybės patvirtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumą ir pagrįstumą.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

18Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Prekybos miestelis Urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Kauno apygardos teismas 2008 m. kovo 12 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti... 4. Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo... 5. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Prekybos miestelis Urmas“... 6. Atskirasis skundas netenkintinas.... 7. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK XI skyriaus penktojo... 8. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145... 9. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų... 10. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 11. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog teismas taikydamas laikinąsias... 12. Apelianto nuomone, šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia... 13. Kolegijos nuomone, prašymas panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių... 14. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog teismas turėjo turėti faktus,... 15. Apeliantas nurodė, kad remiantis teismų praktika ginčijamu klausimu, teismas... 16. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 19. Kauno apygardos teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....