Byla e2-1739-336/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų - uždaroji akcinė bendrovė „Šančių autoservisas“ ir Ko

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei, dalyvaujant: ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ atstovui E. J., atsakovui T. L., jo atstovei advokatei Vytautei Ladigaitei – Balčiūnienei, trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko atstovui direktoriui A. B.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui T. L. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų - uždaroji akcinė bendrovė „Šančių autoservisas“ ir Ko.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Legal Balance“ kreipėsi į teismą ieškiniu (e. b. l. 18-21), prašydamas iš atsakovo T. L. priteisti 1500,23 Eur skolą už transporto priemonės saugojimą, 119,61 Eur skolą už suteiktas pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugas, 404,96 Eur vėlavimo palūkanas, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjosi išlaidas, kurias sudaro 46,00 Eur žyminis mokestis. Nurodė, kad 2007-03-30 Kauno rajono policijos komisariatas ir UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko sudarė Motorinių transporto priemonių transportavimo iš įvykio vietų ir pristatytų motorinių transporto priemonių saugojimo sutartį (toliau – ir Saugojimo sutartis), kuria UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo paslaugas. 2007 m. liepos 4 d. buvo surašytas transporto priemonės YAMAHA XJ600 ( - ) paėmimo protokolas, nurodytas motociklas buvo perduotas nuvežti į UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko priklausančią transporto priemonių saugojimo aikštelę. Nurodė, kad minėtu motociklu buvo sukeltas eismo įvykis, todėl Kauno rajono policijos komisariate atsakovui T. L. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, surašyti transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir transporto priemonės pridavimo – priėmimo aktai. Nurodė, kad Kauno rajono policijos komisariatas kreipėsi į UAB „Šančių autoservisas“ ir KO dėl transporto priemonės YAMAHA XJ600 ( - ) transportavimo iš įvykio vietos ir saugojimo UAB „Šančių autoservisas“ ir KO priklausančioje transporto priemonių saugojimo aikštelėje. Apie tai buvo informuotas atsakovas T. L.. Nurodė, kad UAB „Šančių autoservisas“ ir KO suteikė transporto priemonės transportavimo ir saugojimo paslaugas, atsakovui T. L. priklausiusią nurodytą transporto priemonę saugojo nuo 2007 m. liepos 4 d. iki 2009 m. sausio 8 d., t. y. 554 kalendorines dienas. Nurodė, kad 2017 m. sausio 17 d. ieškovas UAB „Legal Balance“ perėmė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko reikalavimo teisę į T. L. 1 619,84 Eur skolą ir į su skola susijusias papildomas teises, t. y. teisę į palūkanas, delspinigius ir į kitas su skola susijusias teises, pagal UAB „Legal Balance“ ir UAB „Šančių autoservisas“ ir KO sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Nurodė, kad dalį (104,26 Eur) nurodytos transporto priemonės saugojimo išlaidų, atsakovas yra padengęs pradiniam kreditoriui UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko. Ieškinį pagrindė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalies nuostata, vadovaujantis kuria, išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui atlygina transporto priemonės savininkas ir valdytojas solidariai.

5Ieškovo UAB „Legal Balance“ atstovas E. J., teismo posėdžio metu palaikė ieškiniu pareikštus reikalavimus. Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 12 d. atsakovas T. L., turėdamas policijos išduotą leidimą atsiimti transporto priemonę, atvyko pas pradinį kreditorių UAB „Šančių autoservisas“ ir KO, norėdamas atsiimti saugotą transporto priemonę iš saugojimo aikštelės. Patikslino ieškovo ieškiniu išsakytus motyvus ir nurodė, kad trečiasis asmuo (UAB „Šančių autoservisas“ ir KO), remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. 69 straipsniu ir 6. 840 straipsnio 4 ir 5 dalimis, turėjo teisę sulaikyti saugotą motociklą, kadangi atsakovas neatsiskaitė su trečiuoju asmeniu už suteiktas transportavimo, pakrovimo, iškrovimo ir saugojimo paslaugas. Nurodė, kad atsakovas 2008 m. balandžio 24 d., dar kartą buvo atvykęs norėdamas atsiimti saugotą motociklą, tačiau atsakovui ir vėl neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, motociklas nebuvo grąžintas. Sulaikymui tęsiantis, motociklas trečiojo asmens buvo utilizuotas, siekiant sumažinti susidariusią skolą.

6Atsakovas T. L. atsiliepimu (e. b. l. 56-58) ir teismo posėdžio metu nesutiko su ieškovo pareikštais reikalavimais. Nurodė, kad 2007 m. liepos 4 d., vairuodamas jam priklausantį motociklą YAMAHA XJ600 ( - ) pateko į kelių eismo įvykį ir patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą. Apie mėnesį laiko buvo komos būklės, buvo gydomas Kauno klinikose. Baigus pirminį gydymo etapą, 2007 m. gruodžio 12 d., Kauno rajono policijos komisariate jam buvo išduotas leidimas atsiimti jam priklausantį motociklą YAMAHA XJ600 ( - ). Nurodė, kad tą pačią dieną nuvyko į UAB „Šančių autoservisas“ ir KO aikštelę atsiimti saugoto motociklo. Nurodė, kad tądien, trečiajam asmeniui sumokėjo 104,26 Eur atitinkančią (360,00 Lt) sumą už motociklo pristatymą iš įvykio vietos, siūlė kitas įmokas padengti dalimis, tačiau, trečiasis asmuo net ir matydamas policijos leidimą atsiimti transporto priemonę, motociklo neteisėtai negrąžino. Dėl sumokėtos pinigų sumos įrodymų pateikti negali, kadangi trečiasis asmuo neišdavė pinigų priėmimo kvito. Nurodė, kad 2008 m. balandžio 24 d. nuvyko pakartotinai atsiimti motociklo kartu su policijos pareigūnu E. G. Kadangi tuo metu neturėjo lėšų atsiskaityti už suteiktas paslaugas, su trečiojo asmens atstovu sudarė žodinį susitarimą, kad trečiajam asmeniui paliks motociklą, siekiant padengti susidariusią skolą motociklo likutine verte. Trečiojo asmens atstovas jį patikino, kad daugiau pretenzijų dėl skolos nebereikš, todėl jis manė, kad daugiau yra nebeskolingas. Prašė atmesti ieškinį, priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1000,00 Eur išlaidos advokato pagalbai ir atlyginti 450,00 Eur dydžio neturtinę žalą.

7Atsakovo atstovė advokatė Vytautė Ladigaitė – Balčiūnienė papildytu atsiliepimu (e. b. l. 133-135) ir teismo posėdžio metu prašė atmesti ieškinį, kadangi jis neįrodytas ir nepagrįstas. Nurodė, kad atsakovas prievolinių teisinių santykių su trečiuoju asmeniu UAB „Šančių autoservisas“ ir KO neturėjo, todėl sutartinė reikalavimo teisė atsakovo atžvilgiu, ieškovui su trečiuoju asmeniu 2017 m. sausio 17 d. sudarius reikalavimų perleidimo sutartį, nėra atsiradusi pagal 2007 m. kovo 30 d. Saugojimo sutartį. Nurodė, kad transporto priemonės saugojimo procese buvo daug pažeidimų, taip pat tai, kad atsakovui kreipusis dėl transporto priemonės atsiėmimo, pradinis kreditorius neturėjo teisės sulaikyti motociklo ir jo negrąžinti nei Saugojimo sutarties, nei tuo metu galiojusių Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo teisės normų pagrindu. Nurodė, kad Saugojimo sutarties 2. 6 punktas numatė, kad transporto priemonė turėjo būti grąžinta pateikus policijos leidimą atsiimti transporto priemonę. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalis, atsakovo T. L. transporto priemonės sulaikymo dieną negaliojo, todėl ja nebuvo galima vadovautis. Nurodė, kad Saugojimo sutarties priedas Nr. 1, nustatantis transporto priemonių nuvežimo, pakrovimo, iškrovimo, saugojimo įkainius, kurį byloje pateikė trečiasis asmuo, yra su esminiais trūkumais, kadangi nurodytame priede nėra kitos sutarties šalies, t. y. Kauno rajono policijos komisariato parašo, todėl juo negali būti vadovaujamasi. Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Trečiojo asmens nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, UAB „Šančių autoservisas“ ir KO atstovas direktorius A. B., teismo posėdžio metu patvirtino, kad UAB „Šančių autoservisas“ ir KO suteikė atsakovui T. L. priklausiusio motociklo pakrovimo, iškrovimo, transportavimo, saugojimo paslaugas. Nurodė, kad atsakovas T. L. buvo atvykęs 2007 m. gruodžio 12 d. ir 2008 m. balandžio 24 d., norėdamas atsiimti saugotą transporto priemonę, tačiau nei nurodytomis, nei kitomis dienomis, atsakovas neatsiskaitė už suteiktas paslaugas. Nurodė, kad atsakovui atvykus 2007 m. gruodžio 12 d. ir neapmokėjus skolos, trečiasis asmuo pasinaudojo sulaikymo teise bei negrąžino saugoto motociklo, kurį vėliau, t. y. 2009 m. sausio 14 d., utilizavo, idant nedidėtų saugojimo išlaidos. Pažymėjo, kad iš atsakovo už transporto priemonės saugojimą, pakrovimą, iškrovimą ir transportavimą pinigų negavo, jokių susitarimų su atsakovu dėl skolos grąžinimo nesudarė. Nurodė, kad išsiuntė raginimą atsakovui dėl skolos grąžinimo.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė UAB „Legal Balance“ ir trečiasis asmuo, t. y. pradinė kreditorė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, 2017 m. sausio 17 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį (e. b. l. 37-42), kuria UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo T. L. 1 619,84 Eur prievolę, kurią sudaro 119,61 Eur skola už suteiktą pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugą ir 1 500,23 Eur skola už transporto priemonės saugojimą laikotarpiu nuo 2007 m. liepos 4 d. iki 2009 m. sausio 8 d. (554 dienos) pagal 2007 m. kovo 30 d. Saugojimo sutartį (CK 6.101 straipsnis). Už praleistą prievolės įvykdymo terminą, ieškovas paskaičiavo 404,96 Eur palūkanas nuo bendros skolos (1 619,84 Eur) už penkerių metų laikotarpį. 2017 m. sausio 24 d. pranešimu, ieškovas UAB „Legal Balance“ informavo atsakovą T. L. apie reikalavimo teisės perleidimą bei pareikalavo sumokėti 2024,80 Eur skolą naujajam kreditoriui (e. b. l. 34). Byloje kilęs ginčas dėl transporto priemonės saugojimo išlaidų teisėtumo ir pagrįstumo.

11Iš 2008 m. balandžio 10 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. II-645-789/2008 matyti, kad atsakovas T. L., 2007 m. liepos 4 d. vairuodamas motociklą YAMAHA XJ600 ( - ), pateko į eismo įvykį, nuvažiavo nuo kelio ir susižeidė. Iš nurodyto nutarimo matyti, kad 2007 m. gruodžio 12 d. atsakovui T. L. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, remiantis ( - )str. 1 d. Minėtu nutarimu iškelta administracinio teisės pažeidimo byla buvo nutraukta todėl, kad bylą nagrinėję pareigūnai skirdami nuobaudą, padarė procesinių terminų pažeidimus. Kita priežastis buvo ta, kad bylą išnagrinėjo pareigūnas, nors, vadovaujantis tuo metu galiojusiomis ATPK normomis, tai padaryti privalėjo teismas. Nepaisant nurodytų priežasčių, tai nepaneigia eismo įvykio buvimo fakto (e. b. l. 159-160). Įvykio metu galiojusio Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 6 straipsnio, 2 dalies 10 punktas numatė, kad vykdydama saugaus eismo priežiūrą, policija imasi priemonių dėl eismo įvykio paliktam be priežiūros turtui apsaugoti. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad eismo įvykio metu atsakovas sunkiai susižeidė (e. b. l. 161-162), pasirūpinti eismo įvykio metu be priežiūros likusia transporto priemone – motociklu YAMAHA XJ600 pats negalėjo. Įvykio vietoje, 2007 m. liepos 4 d., Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus eismo priežiūros skyriaus specialistas V. D. užpildė transporto priemonės pridavimo – priėmimo (e. b. l. 44) ir transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktus (e. b. l. 46). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad minėta transporto priemonė buvo perduota saugoti trečiajam asmeniui UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, bei nugabenta į transporto priemonių saugojimo aikštelę, esančią adresu Kranto al. 4, Kaunas. Motociklas buvo perduotas ir saugomas 2007 m. kovo 30 d. Saugojimo sutarties, sudarytos tarp Kauno rajono policijos komisariato ir UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, pagrindu (e. b. l. 25 – 29). Nurodyta Saugojimo sutartis numatė, kad UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko įsipareigoja transportuoti motorines transporto priemones iš įvykių vietų ir saugoti jas transporto saugojimo aikštelėse (1. 1 punktas); užtikrinti pristatytų ir saugomų transporto priemonių saugumą (2. 3 punktas); prieš išvežant transporto priemones, užpildyti transporto priemonių pridavimo aktą, kurį turi pasirašyti policija (2. 5, 4. 2 punktai). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir argumentus, spręstina, kad policija teisėtai ėmėsi veiksmų eismo įvykio metu be priežiūros likusiam atsakovo turtui apsaugoti, taip pat užtikrinti kelių eismo saugumą, perduodama trečiajam asmeniui transportuoti ir saugoti atsakovui priklausiusią transporto priemonę. Nustačius, kad atsakovui priklausiusi transporto priemonė, motociklas YAMAHA XJ600, buvo priverstinai nuvežta policijos bei saugojama trečiajam asmeniu priklausiusioje transporto priemonių saugojimo aikštelėje, įvertinus Saugojimo sutarties nuostatas kartu su įvykio metu galiojusiomis viešosios teisės normomis, laikytina, kad atsirado pasaugos trečiojo asmens naudai santykiai tarp atsakovo, trečiojo asmens ir Kauno rajono policijos komisariato (CK 6.191 ir 6.840 straipsniai). Sprendžiant automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų priteisimo klausimą, kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad, atsižvelgiant į viešojoje teisėje nustatytą reguliavimą, tokia pasaugos sutartis yra sudaryta trečiojo asmens naudai ir trečiajam asmeniui gali būti sukuriama ne tik reikalavimo teisė, bet ir tam tikros pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2013). Saugojimo sutartis numato, kad už trečiojo asmens suteiktas paslaugas sumoka motorinių transporto priemonių savininkai arba valdytojai; trečiasis asmuo turi teikti transportavimo paslaugas už mokestį; trečiasis asmuo turi teikti saugojimui pristatytų motorinių transporto priemonių saugojimo paslaugas už mokestį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus (Saugojimo sutarties 2. 1; 2. 2 punktai). CK 6.830 straipsnio 1 dalis numato, kad pasaugos sutartimi saugotojas įsipareigoja saugoti davėjo perduotą kilnojamą daiktą ir grąžinti jį išsaugoti, davėjas privalo sumokėti saugotojui atlyginimą, jeigu tai numatyta sutartyje.

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas T. L., 2007 m. gruodžio 12 d., turėdamas Kauno rajono policijos komisariato išduotą leidimą (e. b. l. 104) atsiimti saugojimui perduotą transporto priemonę, nuvyko į transporto priemonių saugojimo aikštelę, priklausiusią trečiajam asmeniui UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko. Dėl nurodytų aplinkybių, ginčo tarp šalių nėra. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalies nuostata, numatanti, kad išlaidos, susijusias su transporto priemonės priverstiniu nuvežimu, turi būti atlygintinos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės, įsigaliojo tik 2008 m. liepos 1 d., todėl šioje byloje negali būti taikoma. Ieškovo UAB „Legal Balance“ atstovas E. J., teismo posėdžio metu patikslino, kad atsakovui atvykus atsiimti saugomo motociklo, trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, vadovaujantis CK 6. 69 straipsniu ir 6. 840 straipsnio 5 dalimi, numatančia, kad saugotojas turi teisę sulaikyti saugojimui perduotą daiktą, kol davėjas su saugotoju atsiskaitys, sulaikė saugotą transporto priemonę ir negrąžino jos atsakovui, iki kol pastarasis padengs susidariusias saugojimo išlaidas, arba pateiks alternatyvų prievolės užtikrinimo būdą. Pabrėžtina, kad nors daikto sulaikymo teisė suteikta įstatymu, tačiau jos vykdymo sąlygos ir tvarka nustatoma pasaugos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2011). Saugojimo sutarties 2. 6 punktas numatė, kad motorinės transporto priemonės savininkui arba teisėtam valdytojui pateikus nustatytos formos dokumentą, gautą Kauno rajono policijos komisariate, trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, privalo grąžinti transporto priemonę jos savininkui. Kaip minėta, atsakovas T. L., 2007 m. gruodžio 12 d., Saugojimo sutartyje nurodytą leidimą pateikė trečiajam asmeniui, tačiau trečiasis asmuo atsisakė grąžinti atsakovui saugotą motociklą, motyvuodamas, kad atsakovas nėra atsiskaitęs už suteiktas paslaugas. Vertinant įstatymu numatytą daikto sulaikymo teisę, kurios taikymą nustato Civilinio kodekso IV knygos, XIII skyriuje esančios teisės normos, pažymėtina, kad daikto sulaikymas yra teisė, bet ne pareiga. Kitam asmeniui priklausančio daikto teisėtas valdytojas, turintis reikalavimo teisę į daikto savininką, gali sulaikyti jo daiktą tol, kol bus patenkintas reikalavimas (CK 4.229 str.). Nagrinėjamu atveju, atsakovui pateikus tinkamą, nustatytos formos leidimą atsiimti saugomą transporto priemonę, trečiasis asmuo atsisakė ją grąžinti, nors pareigą tai padaryti numatė Saugojimo sutarties 2. 6 punktas. Teismo vertinimu, trečiasis asmuo, būdamas juridiniu asmeniu, sulaikymo veiksmus atliko ir tęsė veikdamas savo rizika, kadangi minėtas Saugojimo sutarties punktas numatė trečiojo asmens pareigą grąžinti saugotą transporto priemonę. Pažymėtina, kad atsakovui negrąžinus skolos, nepateikus alternatyvaus prievolės užtikrinimo būdo, trečiasis asmuo norėdamas atgauti susidariusią skolą, galėjo rinktis ir kitus savo pažeistos teisės gynimo būdus, kaip teisė pareikšti ieškinį ir t. t., tačiau to nepadarė. Kaip matyti iš transporto priemonės pridavimo – priėmimo akto (e. b. l. 44), avariją patyręs atsakovui priklausęs motociklas YAMAHA XJ600 buvo ženkliai apgadintas, jo vertė turėjo būti labai sumažėjusi. Aplinkybę, kad sulaikytos transporto priemonės vertė po avarijos buvo maža, teismo posėdžio metu patvirtino ir ieškovo atstovas E. J.. Be to, trečiajam asmeniui negrąžinant atsakovui sulaikytos transporto priemonės, kai pastarasis pateikė policijos leidimą atsiimti transporto priemonę, spręstina, kad tokiu elgesiu pats trečiasis asmuo prisidėjo prie atsakovo nuostolių didėjimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, laikytina, kad toks trečiojo asmens elgesys prieštaravo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1. 5 str.). Iš bylos duomenų taip pat nustatyta, kad 2009 m. sausio mėn. 14 d. UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko pridavė motociklą YAMAHA XJ600 UAB „Kuusakoski“ metalo laužui, už kurį buvo sumokėta 359,99 Lt (104,26 Eur) (e. b. l. 99-100). Nustatyta, kad nurodytos transporto priemonės utilizacijos, atsakovas teisminiu būdu neginčijo.

13Šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 178 str.) Atsakovas T. L. atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 2017 m. gruodžio 12 d. perdavė trečiajam asmeniui 360,00 Lt (104,26 Eur) už motociklo pristatymą iš įvykio vietos. Taip pat nurodė, kad 2008 m. balandžio 24 d. buvo nuvykęs pakartotinai atsiimti sulaikyto motociklo kartu su policijos pareigūnu E. G.. Kadangi tuo metu neturėjo lėšų atsiskaityti už suteiktas paslaugas, su trečiojo asmens atstovu sudarė žodinį susitarimą, kad pradiniam kreditoriui paliks motociklą siekiant padengti skolą motociklo likutine verte. Trečiojo asmens UAB „Šančių autoservisas“ ir KO atstovas direktorius A. B., teismo posėdžio metu patvirtino, kad pokalbiai ir susitikimai su atsakovu dėl saugomos transporto priemonės atsiėmimo vyko būtent nurodytomis dienomis, tačiau paneigė atsakovo nurodytas aplinkybes, kad atsakovas sumokėjo nurodytą pinigų sumą. Taip pat, paneigė, kad egzistavo susitarimas tarp trečiojo asmens ir atsakovo T. L. nebereikalauti susidariusios skolos iš atsakovo, trečiajam asmeniui pasiliekant motociklą YAMAHA XJ600. Kadangi atsakovas nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių šias aplinkybes, teismas jas laiko neįrodytomis (CPK 185 str.).

14Atsakovas T. L., teismo posėdžio metu prašė priteisti 450,00 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Kadangi prašymas priteisti konkrečiu dydžiu įvertintą neturtinę žalą yra savarankiškas turtinis reikalavimas, kuris turėjo būti pareikštas priešieškiniu ir apmokėtas nustatyta žyminio mokesčio suma (CPK 80 str. 1 d., 85 str. 8 d.), o to byloje nebuvo padaryta, teismas atsakovo prašymo nevertina ir plačiau šiuo klausimu nepasisako.

15Saugojimo sutarties 1.2 punktas nustato, kad už trečiojo asmens suteiktas paslaugas sumoka motorinių transporto priemonių savininkai arba teisėti valdytojai, jas atsiimdami pagal Saugojimo sutartyje numatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Byloje nustatyta, kad transporto priemonę motociklą YAMAHA XJ600 ( - ) 2007 m. liepos 4 d. eismo įvykio metu vairavo ir jos savininku (e. b. l. 31) buvo atsakovas T. L. Byloje taip pat nustatyta, kad policijos pareigūnai teisėtai ėmėsi veiksmų eismo įvykio metu be priežiūros likusiam atsakovo turtui apsaugoti, užtikrinti kelių eismo saugumą, perduodant trečiajam asmeniui transportuoti ir saugoti atsakovui priklausiusią transporto priemonę. Vadovaujantis aukščiau nurodytomis 2007 m. kovo 30 d. Saugojimo sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 6 straipsnio, 2 dalies 10 punktu, 2017 m. sausio 17 d. reikalavimo perleidimo sutarties nuostatomis, CK 6.101 straipsnio 1 ir 2 dalimi., 6. 830 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2013), spręstina, kad atsakovui T. L. kyla prievolė ieškovui UAB „Legal Balance“ atlyginti išlaidas už motociklo YAMAHA XJ600 ( - ) transportavimą, pakrovimą, iškrovimą ir saugojimą, iš gautos sumos atimant išlaidas už 2009 m. sausio mėn. 14 d. trečiojo asmens atliktą sulaikyto motociklo utilizaciją (e. b. l. 99-100). Teismas taip pat sprendžia, kad trečiasis asmuo 2007 m. gruodžio 12 d., atsakovui nepagrįstai negrąžino saugoto motociklo, atsakovui pateikus Saugojimo sutarties 2. 6 punkte nurodytą policijos leidimą atsiimti saugojamą transporto priemonę. Trečiasis asmuo, nesant būtinumo ir, kaip juridinis asmuo, veikdamas savo rizika, nuo 2007 m. gruodžio 12 d. naudojosi CK 6. 840 str. 5 dalyje, 4. 229 str. numatyta daikto sulaikymo teise bei tokiais veiksmais prisidėjo prie atsakovo nuostolių didėjimo, kas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1. 5 str.) Iš bylos duomenų nustatyta, kad sulaikytas motociklas buvo apgadintas (e. b. l. 44), jo vertė turėjo būti nedidelė, todėl transporto priemonės sulaikymas ir atsakovo nuostolių didinimas po 2007 m. gruodžio 12 d., t. y. atsakovui pateikus nustatytą policijos leidimą atsiimti transporto priemonę, pripažintinas prieštaraujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei esantis nepagrįstu. Kaip minėta, trečiasis asmuo savo pažeistą teisę galėjo ginti ir kitais būdais. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovui kyla prievolė už transporto priemonės saugojimą ieškovui atlyginti išlaidas už laikotarpį tik nuo 2007 m. liepos 4 d. iki 2007 m. gruodžio 12 d.

16Už suteiktas pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugas ieškovas reikalauja 119,61 Eur (413,00 Lt) skolos. Ieškovas teismui pateikė du Saugojimo sutarties priedus, nustatančius įkainius už transporto priemonių saugojimą, pakrovimą, iškrovimą ir transportavimą, iš kurių vienas įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d. (e. b. l. 128), o kitas – 2008 m. sausio 1 d. (e. b. l. 29). Ieškovas atsakovui skolą skaičiavo pagal 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Saugojimo sutarties priedą Nr. 1, kuris numatė mažesnes kainas. Ieškovas teismo prašė taikyti Saugojimo sutarties priedą, numatantį mažesnes kainas, nenorėdamas didinti ieškiniu pareikšto reikalavimo ir veikdamas atsakovo naudai. Atsakovo atstovė advokatė Vytautė Ladigaitė – Balčiūnienė teismo posėdžio metu nurodė, kad į bylą ieškovo pateiktas Saugojimo sutarties priedas Nr. 1 turi esminių trūkumų, t. y. priedas yra pasirašytas tik trečiojo asmens UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko. Jame nėra Kauno rajono policijos komisariato parašo. Trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų, UAB „Šančių autoservisas“ ir KO atstovas direktorius A. B., teismo posėdžio metu nurodė, kad apie įkainius, nustatytus Saugojimo sutarties priedu Nr. 1, policija buvo informuota. Sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.192 str.) Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6. 193 str.). Teismas, vertindamas Saugojimo sutarties priedą Nr. 1 pažymi, kad Saugojimo sutarties 3. 1 punktas numatė trečiajam asmeniui teisę vienašališkai nustatyti mokesčius už paslaugas, atsiskaitymų struktūrą ir mokėjimo tvarką. Atsižvelgiant į tai, kad įkainiai už trečiojo asmens teikiamas paslaugas buvo nustatyti asmenims, kuriems paslaugos teikiamos pagal Saugojimo sutartį, į tai, kad Saugojimo sutartimi trečiajam asmeniui buvo patikėta teisė vienašališkai nustatyti įkainius, į aukščiau nurodytus argumentus, laikytina, kad Saugojimo sutarties priedas Nr. 1 yra galiojantis. Pagal Saugojimo sutarties priedo Nr. 1, kuriame nurodytos žemesnės kainos ir kurį prašė taikyti ieškovas (e. b. l. 29), nurodytas kainas už transporto priemonės pakrovimą ir iškrovimą skaičiuojamas 50,00 – 80,00 Lt mokestis, o už transportavimą (Kaune, Kauno r.) – 200,00 – 350,00 Lt mokestis. Atsižvelgiant į tai, kad įvykio vieta buvo kelio Kaunas – Vanžiogala – Nociūnai 30-ajame kilometre, Kauno rajone, o transporto priemonė buvo transportuojama į saugojimo aikštelę Kauno mieste, teismas sprendžia, kad reikalavimas priteisti 119,61 Eur atitinka Saugojimo sutarties nuostatas ir yra pagrįstas.

17Už suteiktą transporto priemonės saugojimą ieškovas reikalauja 1 500,23 Eur skolos, kuri apskaičiuota laikotarpiu nuo 2007 m. liepos 4 d. iki 2009 m. sausio 8 d. (554 dienos) po 10,00 Lt (2.90 Eur) už parą. Kaip minėta, teismas sprendžia, kad atsakovui kyla pareiga saugojimo išlaidas atlyginti tik už laikotarpį nuo 2007 m. liepos 4 d. iki 2007 m. gruodžio 12 d. Tai sudaro 161 kalendorinę dieną. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, jog tuo atveju, kai saugomas priverstinai nuvežtas automobilis, išlaidų už saugojimą dydžiui gali turėti reikšmės tiek pareigūnų, priėmusių sprendimą priverstinai nuvežti automobilį, tiek savininko ar valdytojo, tiek saugotojo veiksmai (neveikimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis 3K-7-309/2010). Nustatyta, kad eismo įvykio metu atsakovas buvo sunkiai sužeistas, laikotarpiu nuo 2007 m. liepos 4 d. iki 2007 m. liepos 30 d. gulėjo ligoninėje, tačiau pasveikęs buvo aktyvus, stengėsi greitai susigrąžinti saugomą motociklą ir 2007 m. gruodžio 12 d. kreipėsi į trečiąjį asmenį dėl motociklo atsiėmimo. Taip pat, įvertinus teismų praktiką dėl panašiu laikotarpiu (2007-2009 m.) Kauno mieste taikytų transporto priemonių saugojimo įkainių (Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1850-264/2011, Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-2377-945/2017), Saugojimo sutarties priede Nr. 1 nustatyti saugojimo įkainiai, t. y. 10,00 Lt per dieną (2.90 Eur), arba 300 Lt per mėnesį, laikytini kaip neproporcingai dideli. Atsižvelgiant į tai, išlaidų už transporto priemonės saugojimą suma perskaičiuotina taikant 3,00 Lt per dieną įkainį, kas sudaro 483,00 Lt (139,89 Eur) už saugotą 161 dieną, laikant, kad tokia suma atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Iš ieškovui iš atsakovo priteisiamų sumų, turi būti išskaičiuota trečiojo asmens gauta 359,99 Lt (104,26 Eur) suma už motociklo utilizaciją. Iš viso, iš atsakovo T. L., ieškovui UAB „Legal Balance“ už motociklo transportavimą, pakrovimą, iškrovimą ir saugojimą, priteistina 155,24 Eur (119,61 Eur + 139,89 Eur – 104,26 Eur) suma.

18CK 6.261 straipsnyje numatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo T. L. ieškovui UAB „Legal Balance“ priteisiamos 38,81 Eur (155,24 * 0,05 * 5) dydžio kompensuojamosios palūkanos.

19Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui UAB „Legal Balance“ iš atsakovo T. L., taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. gegužės 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Atsakovas T. L., šioje byloje pateikė įrodymus dėl 1 000,00 Eur išlaidų advokato pagalbai, pagal 2017 m. spalio 4 d. teisinių paslaugų sutartį (e. b. l. 163-164).

21Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui UAB “Legal Balance“, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (patenkinus 9,58 procentų ieškinio reikalavimų), iš atsakovo T. L. priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio, kadangi tai yra minimali žyminio mokesčio suma, ieškinį pateikiant elektroninėmis ryšių priemonėmis (CPK 80 straipsnio 1, 7 dalys, 93 straipsnio 1, 2 dalys).

22Ieškinį patenkinus iš dalies, atsakovui T. L., proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai, (atmetus 90,42 procentus ieškinio reikalavimų), iš ieškovo UAB “Legal Balance“ priteisiama 904,20 Eur (1000,00 Eur * 0,942) išlaidų už advokato pagalbą (CPK 93 str. 1, 2 d.).

23Civilinės bylos nagrinėjimo metu buvo patirtos 6,95 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (9,58 proc.), šių išlaidų 0,67 Eur dydis turėtų būti priteistinas valstybės naudai iš atsakovo T. L., o proporcingai atmestų reikalavimų daliai (90,42 proc.) priteistina 6, 55 Eur išlaidų dalis iš ieškovo UAB „Legal Balance“ valstybės naudai. Atsižvelgiant į tai, iš ieškovo UAB „Legal Balance“ valstybei priteistinos 6,55 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 3, 6 d.).

24Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo T. L. valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 3, 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793).

25Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti iš atsakovo T. L., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Legal Balance“, į. k. 302528679, 155,24 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt penkis eurus 24 ct) skolos už suteiktas pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir saugojimo paslaugas, 38,81 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 81 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. gegužės 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Priteisti iš atsakovo T. L., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Legal Balance“, į. k. 302528679, 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Legal Balance“, į. k. 302528679, atsakovui T. L., a. k. ( - ) 904,20 Eur (devynis šimtus keturis eurus 20 ct) advokato pagalbos išlaidų.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Legal Balance“, į. k. 302528679, 6,55 Eur (šešis eurus 55 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. ( - ), AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. ( - ), "Swedbank", AB, banko kodas 73000).

31Likusią ieškinio dalį atmesti.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė,... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Legal Balance“... 5. Ieškovo UAB „Legal Balance“ atstovas E. J., teismo posėdžio metu... 6. Atsakovas T. L. atsiliepimu (e. b. l. 56-58) ir teismo posėdžio metu nesutiko... 7. Atsakovo atstovė advokatė Vytautė Ladigaitė – Balčiūnienė papildytu... 8. Trečiojo asmens nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, UAB „Šančių... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 10. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė UAB „Legal Balance“... 11. Iš 2008 m. balandžio 10 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimo... 12. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas T. L., 2007 m. gruodžio 12 d.,... 13. Šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų... 14. Atsakovas T. L., teismo posėdžio metu prašė priteisti 450,00 Eur... 15. Saugojimo sutarties 1.2 punktas nustato, kad už trečiojo asmens suteiktas... 16. Už suteiktas pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugas ieškovas... 17. Už suteiktą transporto priemonės saugojimą ieškovas reikalauja 1 500,23... 18. CK 6.261 straipsnyje numatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo... 19. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies... 20. Atsakovas T. L., šioje byloje pateikė įrodymus dėl 1 000,00 Eur išlaidų... 21. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui UAB “Legal Balance“,... 22. Ieškinį patenkinus iš dalies, atsakovui T. L., proporcingai teismo atmestų... 23. Civilinės bylos nagrinėjimo metu buvo patirtos 6,95 Eur dydžio išlaidos,... 24. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo T. L. valstybei... 25. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos Lietuvos... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti iš atsakovo T. L., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Legal Balance“,... 28. Priteisti iš atsakovo T. L., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Legal Balance“,... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Legal Balance“, į. k. 302528679, atsakovui T.... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Legal Balance“, į. k. 302528679, 6,55 Eur... 31. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos, gali būti skundžiamas...