Byla eB2-5641-560/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Selvera“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Selvera“,

Nustatė

2Ieškovė pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei. Nurodo, kad atsakovė nevykdo savo prievolių, 2017-10-12 bendrovės mokestinė nepriemoka sudarė 3 955,67 Eur.

3Ieškovė 2017-11-20 pateikė raštą dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodo, jog atsakovė 2017-11-06 pateikė patikslintą pelno mokesčių deklaraciją už 2014 m., tad rašto rengimo dienai atsakovės mokestinė nepriemoka sudaro 47,42 Eur.

4Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei teismo reikalautų dokumentų.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atmetamas.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba 2) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas įmonės bankroto procesą, siekia ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje, bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo. Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, nes formalus ĮBĮ įtvirtintų nemokumo nustatymo kriterijų taikymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-461/2012). Pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-11-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-887/2008).

8ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 – 3 punktuose yra įtvirtinti trys pagrindai, kuriais remiantis teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą: 1) įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) įmonei iškelta restruktūrizavimo byla; 3) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus.

9Lietuvos teismų praktikoje yra pasakyta, kad civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjantis (pirmosios ar apeliacinės instancijos) teismas, nustatęs, jog egzistuoja bent vienas iš trijų atsisakymo iškelti įmonei bankroto bylą pagrindų, turi atsisakyti kelti atsakovui bankroto bylą, nepaisant to, kad byloje esančių įrodymų visetas patvirtina, jog egzistuoja viena ar kelios ĮBĮ įtvirtintos bankroto bylos iškėlimo sąlygos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-248/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1988/2014).

10Nagrinėjamu atveju atsakovė iš esmės patenkino ieškovės, kuri kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimą (tai patvirtina ieškovės raštas dėl informacijos pateikimo), kas sudaro savarankišką atsisakymo kelti įmonei bankroto bylą pagrindą, įtvirtintą ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Teismas pažymi, jog nors atsakovė padengė įsiskolinimą ne iki galo, t. y. sumažino jį nuo 3 955,67 Eur iki 47,42 Eur, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai reikalauja tokį reikšmingą įsiskolinimo sumažinimą iš esmės prilyginti ieškovės reikalavimo patenkinimu ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkto prasme.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

12Atsisakyti iškelti UAB „Selvera“ (į. k. 302551592) bankroto bylą.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei, atsakovei, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos antstolių rūmams.

14Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai