Byla 2-523-308/2011
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo

1 LI E T U V O S R E S P U B L I K O S V A R D U

22011 m.birželio 1 d.Varėna. Varėnos rajono apylinkės teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjui V. R. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal V. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims-E. B. ,Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Varėnos rajono 2-ajam notarų biurui dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo

Nustatė

3Pareiškėjas prašo pripažinti,kad jis po motinos M. R. a.k( - ) gim. ( - ) mirties ( - ) įstatymų nustatytą terminą palikimui priimti pagal testamentą praleidęs dėl svarbių priežasčių ir prašo atnaujinti praleistą terminą palikimui priimti.

4Nurodo,kad jo motina iki mirties gyveno ( - ).Iki motinos mirties žinojęs,kad ji yra sudariusi testamentą,kuriuo ji visą turtą po mirties palieka dukrai E. B..Apie dar vėliau-2006-06-06 sudarytą motinos testamentą dėl žemės sklypo dalies palikimą ir jam nieko nežinojęs.Todėl po motinos mirties manydamas,kad motinos visas turtas testamentu yra paliktas E. B. nesikreipęs su pareiškimu apie palikimo priėmimą pas notarą ,nes toks kreipimasis nesukeltų jokių teisinių pasekmių.Tačiau jau pasibaigus nustatytam 3 mėnesių pareiškimo padavimo notarui terminui 2011-03-15 gavęs iš notaro biuro pranešimą,kad motina 2006-06-06 buvo sudariusi dar antrą testamentą,kuriuo ji palikusi ir jam dalį savo turėto turto,t.y. palikusi jam ½ dalį žemės sklypo,esančio ( - ) priklaususio motinai.Tačiau jau pasibaigus terminui pateikti pareiškimą dėl palikimo priėmimo negalintis toliau tvarkyti palikimo priėmimo klausimų,kadangi sesuo E. B. pas notarą nedavė sutikimo,kad jis galėtų priimti palikimą,nesikreipiant į teismą .LR CK 5.57 str. numato,kad teismas gali pratęsti CK 5.50 str.nustatytą 3 mėnesių terminą palikimui priimti,jeigu pripažįsta,kad jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.Nurodytos jo aplinkybės laikytinos svarbiomis priežastimis ir dėl to terminas palikimui priimti atnaujintinas.

5Suinteresuotų asmenų-Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Varėnos rajono 2-ojo notarų biuro atstovai,bei E. B. posėdyje nedalyvavo.Alytaus AVMI pateiktu atsiliepimu pareiškėjo pareiškimui neprieštaravo ir prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo-E. B. savo atsiliepimo nepateikė.2011-05-24 pateiktu prašymu prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ,bei nurodė,kad su pareiškėjo pareiškimu dėl palikimo priėmimo sutinka.

7Suinteresuotas asmuo-Varėnos raj.2-asis notarų biuras savo atsiliepimo nepateikė. Pareiškimas tenkintinas.

8Iš mirties liudijimo(b.l.10) matyti,kad M. R. a.k( - ) mirė ( - ).

9Gimimo liudijimu(b.l.5)patvirtinama,kad pareiškėjas yra M. R. sūnus.

10Iš 2006-06-06 M. R. sudaryto testamento (b.l.8)matyti,kad ji padarė patvarkymą po savo mirties palikti vaikams V. R. ir E. B. po ½ dalį jai priklausančių žemės sklypų ,esančių ( - ).

11Iš 2011-03-14 Varėnos rajono 2-ojo notarų biuro pranešimo matyti matyti, kad pareiškėjui buvo pranešta apie motinos paliktą jam žemės sklypo dalį ,esančio ( - ).

12Iš pareiškėjo paaiškinimo matyti,kad pareiškėjas žinodamas apie anksčiau motinos sudarytą testamentą,kuriuo ji savo turtą po mirties palieka E. B. ir manydamas,kad jam tokiu atveju nėra pagrindo kreiptis dėl palikimo priėmimo,nes negaus paveldėti jokio motinos turto, nesikreipė dėl motinos turto paveldėjimo ir praleido LR CK 5.50 str.nustatytą 3 mėn. terminą paduoti pareiškimą apie palikimo priėmimą praleido dėl svarbių priežasčių,kadangi apie motinos paliktą testamentu paveldimą turtą jis sužinojo tik 2011-03-15 gavęs pranešimą iš notarų biuro. Todėl yra pagrindai šiam terminui atnaujinti ir pratęsti(LR CK 5.57 str.1d.).

13Vadovaudamasis LR CK 5.57 str.1d. ir LR CPK 578 str.teismas

Nutarė

14Pripažinti,kad V. R. a.k( - ) po motinos M. R. a.k( - ) gim. ( - ) mirties ( - ) terminą palikimui priimti pagal testamentą praleido dėl svarbių priežasčių ir pratęsti terminą trims mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos mirusios motinos M. R. a.k. a.k( - ) palikimui priimti pagal testamentą.

15Nutartis neskundžiama .

Proceso dalyviai