Byla T-299-448/2019
Dėl teistumo panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Asta Jakučiūnienė, sekretoriaujant Jurgitai Rasymienei, dalyvaujant prokurorei Redai Berčiūnienei, nuteistajam E. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo E. B. prašymą dėl teistumo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4E. B., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), nuteistas Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007 m. liepos 21 d., redakcija), 63 straipsnio 1 dalį, 5 dalies 1 punktą, jam paskirta 80 MGL (3 012 Eur) dydžio bauda. Pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį E. B. išteisintas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (bylos lapai (toliau – b. l.) 22 – 72).

5Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nuosprendžiu nuteistojo E. B. gynėjo R. M. apeliacinis skundas atmestas (b. l. 73 – 135).

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi nuteistojo E. B. kasacinis skundas atmestas (b. l. 136 – 165).

7Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendis įsiteisėjo 2016 m. birželio 17 d.

8Nuteistasis E. B. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmams pateikė prašymą dėl teistumo pagal Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendį panaikinimo. Prašyme E. B. nurodė, jog jis teismo jam paskirtą baudą sumokėjo 2016 m. birželio 20 d. savarankiškai, nelaukdamas priverstinio jos išieškojimo. E. B. pažymėjo, jog jis atitinka visus formaliuosius BK 97 straipsnio reikalavimus, kuriuos išpildžius, asmeniui gali būti panaikinamas teistumas. Nuteistasis nurodė, jog jis jau 25 metus yra vedęs, turi tris dukras, iš kurių jauniausioji dar yra moksleivė. Jo patirtas baudžiamasis procesas jam buvo itin didelis moralinis stabdis bei emocinis barjeras, menkinantis jo savivertę ir pasiryžimą savo pavyzdžiu rodyti dukroms tikruosius gyvenimo tikslus bei savo pavyzdžiu motyvuoti dukrų pasirinkimus. Jo dukroms vis dar yra reikalinga ne tik jo tėviška moralinė pagalba, bet ir finansinė parama. Jo sutuoktinė dirba ( - ), o jis pats dirba dvejose darbovietėse – ( - ) ir ( - ). Teistumas yra didelė kliūtis ir jo verslui, darbuotojams, kadangi tai atima iš jo vadovaujamų bendrovių galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o tuo nuolat naudojasi ir jų verslo konkurentai. Pabrėžė bei patikino, jog tai yra jo pirmasis ir paskutinis teistumas. Teistumo laikotarpiu jis nepadarė jokių naujų nusikalstamų veikų, jo atžvilgiu nebuvo pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų. Jis niekuomet nesididžiavo savo neteisėtu elgesiu, už kurį buvo nuteistas. Jis nuolat pergyvena dėl to, jog pasirinko netinkamą savo elgesio modelį ir pasielgė neleistinai, neapgalvotai ir neatsakingai. Jis supranta, jog tokiam jo elgesiui nėra racionalaus pasiteisinimo, todėl pilnai prisiima atsakomybę. E. B. pabrėžė, jog jo patirtas ir išgyventas baudžiamasis procesas buvo labai skaudi gyvenimo pamoka, kuri itin stipriai jį pamokė ir atgrasė nuo neteisėtų poelgių. Jo manymu, jam paskirtos bausmės tikslai jau yra pilnai įgyvendinti, kadangi jis yra nusiteikęs ateityje laikytis ne tik visų įstatymų, bet ir gerų moralės nuostatų. Praradimai bei suvaržymai, kuriuos patyrė ir jis asmeniškai, ir visa jo šeima, ir jo vadovaujamos bendrovės, yra akivaizdžiai reikšmingesni, nei ta nauda, kurią dėl jo neteisėto elgesio gavo jam svetimi žmonės ir bendrovės. Savo pozityviu, socialiai vertingu elgesiu ir iniciatyvomis jis labai stengiasi pasitaisyti, atkurti prarastą žmonių pasitikėjimą, todėl aktyviai bendradarbiauja su kaimiškų vietovių bendruomenėmis, remia bendruomenių šventes bei kitus organizuojamus renginius, stengiasi vietos gyventojams sukurti darbo vietas, pagal išgales dalyvauja labdaros ir paramos projektuose.

9Teismo posėdžio metu nuteistasis E. B. palaikė pateiktą prašymą, patvirtino jame išdėstytus motyvus bei jų pagrindu teismo prašė tenkinti jo prašymą.

10Prokurorė teisme nuteistojo prašymui neprieštaravo ir siūlė jį tenkinti.

11Prašymas tenkinamas.

12BK 97 straipsnio 7 dalis numato, jog kai sueina ne mažiau kaip pusė teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą. Teistumas- teisinės nuteisto už nusikaltimo padarymą asmens, kuriam įsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis, padėties ypatybė, būdinga tam tikrą baudžiamajame įstatyme numatytą laiką.

13Iš byloje surinktos medžiagos matyti, jog E. B. nuteistas Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendžiu už vieno nesunkaus (BK 300 straipsnio 1 dalis) ir vieno apysunkio (BK 24 straipsnio 6 dalis ir 228 straipsnio 1 dalis) nusikaltimų padarymą galutine subendrinta 80 MGL (3 012 Eur) dydžio bauda. Nuosprendis įsiteisėjo 2016 m. birželio 17 d. BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktyje nustatyta, kad turinčiais teistumą laikomi <...> asmenys, nuteisti už tyčinius nusikaltimus ir realiai atlikę paskirtą bausmę – bausmės atlikimo laikotarpiu ir po bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo trejus metus, jeigu jie nuteisti už nesunkų ar apysunkį nusikaltimą <...>. Nuteistasis E. B. jam paskirtą 3 012 Eur baudą sumokėjo 2016 m. birželio 20 d. (b. l. 5, 10, 13 – 14), todėl pagal BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunkčio nuostatas E. B. teistumas galioja iki 2019 m. birželio 20 d. Pusė teistumo termino suėjo 2017 m. gruodžio 20 d. Taigi aptartos aplinkybės sudaro teisinį pagrindą spręsti klausimą dėl teistumo E. B. panaikinimo, kadangi jis atitinka visus formaliuosius kriterijus, kuriuos išpildžius, asmeniui gali būti panaikinamas teistumas (BK 97 straipsnio 7 dalis).

14Iš bylos medžiagos matyti, jog teistumo laikotarpiu E. B. naujų nusikalstamų veikų nepadarė, jo atžvilgiu nėra pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų (b. l. 10, 13 – 14). Nors teistumo laikotarpiu E. B. ir buvo baustas administracine tvarka, tačiau jis jau yra pilnai įvykdęs visas jam paskirtas administracines nuobaudas – baudos sumokėtos (b. l. 15 – 21). E. B. yra vedęs, turi tris dukras, iš kurių viena– dar nepilnametė (b. l. 6, 7, 8, 9). Nuteistasis E. B. nuo 2011 m. lapkričio 24 d. iki šiol dirba ( - ). Darbdavys jį charakterizavo išimtinai vien tik teigiamai (b. l. 11). Paties nuteistojo teigimu, jis dar dirba ir nuosavame versle – ( - ). Teismui pateikti duomenys patvirtina ir tai, jog E. B. yra aktyvus, visuomeniškas asmuo, jis noriai dalyvauja įvairiose socialinėse iniciatyvose bei labdaros akcijose (b. l. 12). Byloje nėra jokių kitų E. B. neigiamai charakterizuojančių duomenų. Teismui pateikti bei paties teismo susirinkti duomenys nuteistąjį E. B. charakterizuoja teigiamai bei rodo, jog teistumo laikotarpiu jis stengiasi laikytis įstatymų ir nenusikalsti. Įvertinęs nurodytas aplinkybes bei nuteistojo elgesį teistumo laikotarpiu, teismas daro išvadą, jog BK 41 straipsnyje numatyti bausmės bei BK 97 straipsnyje numatyto teistumo instituto tikslai jau yra pasiekti, nuteistasis E. B. suvokė savo neteisėtų bei nusikalstamų veiksmų padarinius ir padarė tinkamas išvadas iš savo įstatymui prieštaraujančio elgesio, yra atsakingas, įstatymų besilaikantis, visuomeniškas asmuo, todėl sprendžiama, jog yra pakankamas pagrindas tenkinti E. B. prašymą dėl teistumo panaikinimo.

15Atsižvelgiant į visas aukščiau aptartas aplinkybes bei siekiant sudaryti tinkamas sąlygas nuteistajam dalyvauti visaverčiame socialiniame gyvenime, nuteistojo E. B. prašymas tenkinamas ir jo teistumas panaikinamas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 363 – 364 straipsniais,

Nutarė

17nuteistojo E. B. prašymą tenkinti.

18nuteistajam E. B. panaikinti teistumą pagal Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendį, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-498/2015.

19Nutartis per 7 dienas nuo patvirtinto jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per nutartį priėmusius Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai