Byla 1-10-498/2015
Dėl tokių jo veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- (duomenys neskelbtini) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, (duomenys neskelbtini) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Olegas Šibkovas, dalyvaujant atsarginam teisėjui Giedriui Endriukaičiui, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei-Puidienei, dalyvaujant prokurorams Nomedai Urbonavičienei, Genei Ramanauskienei, Laimonui Petreikiui, gynėjams advokatams Arūnui Petrauskui, Marytei Vietaitei, Juozui Gaudučiui, Georgijui Zavtrakovui, Tomui Liutaurui Petukauskui, Vytautui Kucevičiui, Neringai Milašienei, Elenai Gylienei, Singridai Samoškienei, Deimintui Radzevičiui, Rimui Andrikiui, Vytautui Gineikai, Ramutei Noreikienei, Reginai Kvalitienei, Valerijui Karpovui, Sauliui Majauskui, Zigmui Pečiuliui, Arnoldui Blaževičiui, Artūrui Špilkovui, UAB „( - )“ atstovui ir gynėjui advokatui Raimundui Lideikai, UAB ( - )atstovui ir gynėjui advokatui Kęstučiui Gudynui, UAB „( - )“ atstovei ir gynėjai advokatei Eglei Jagelienei, viešame teisiamajame posėdyje nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje

2Č. D., gimęs ( - ), a/k ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“ bei vykdantis individualią žemės ūkio veiklą, gyvena ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

4G. Č., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“, UAB „( - )“, gyvena ( - ), neteistas,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

6S. S., gimęs ( - )r., a.k. ( - ) vedęs, dirba ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, gyvena ( - ), neteistas,

7kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

8J. S., gimusi ( - )r., a.k. ( - ) išsituokusi, dirba ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus ( - ), gyvena ( - ) neteista,

9kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

10M. A., gimusi ( - )r., a.k. ( - ) ištekėjusi, nedirbanti, gyvena ( - ), neteista,

11kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

12D. K., gimęs ( - )r., a.k. ( - ) vedęs, dirba ( - ) gimnazijoje, , gyvena ( - ), neteistas

13kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

14D. Ž., gimusi ( - ), a.k. ( - ) ištekėjusi, dirba ( - ) miesto savivaldybės administracijoje, Viešųjų pirkimų skyriaus ( - ), gyvena ( - ), neteista,

15kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

16R. R., gimusi ( - ), ištekėjusi, dirba VŠĮ ( - ), gyvena ( - ), ( - ), neteista,

17kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

18G. K., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“, gyvena ( - ), neteistas,

19kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį , 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

20E. B., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „W. P.“, UAB „( - )“, gyvena ( - ), neteistas,

21kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

22V. M., gimęs ( - )r., a.k. ( - ) vedęs, nedirbantis, gyvena ( - ) r. sav., neteistas,

23kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

24A. G., gimęs ( - ) r, a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“, gyvena ( - ), neteistas,

25kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

26D. O., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“ direktoriumi, gyvena ( - ), neteistas,

27kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį;

28V. R., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“ darbų vadovu, gyvena ( - ), neteistas,

29kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį;

30Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruota adresu - ( - ),

31kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį;

32Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruota adresu ( - ),

33kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį,

34Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ įmonės kodas ( - ), registruota adresu ( - ),

35kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį.

Nustatė

36Č. D. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės meru, veikdamas bendrininkų grupėje su ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus ( - ) S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus ( - ) J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus ( - ) M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - )miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus ( - ) D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo bei organizavo t. y. parengė nusikalstamą veiką tikrų dokumentų klastojimą ir jai vadovavo šiomis aplinkybėmis:

37Č. D., dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės meru, žinodamas, kad jo motina O. A. D., jo sutuoktinė V. D., taip pat jis pats yra UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), akcininkai, siekdamas turtinės naudos juridiniam asmeniui UAB „( - )“, sau, motinai bei sutuoktinei, žinodamas, kad UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono, esančio adresu ( - ), rekonstrukcijos darbus pagal 2009-03-03 rangos sutartį Nr. SR-224 (toliau – Sutartis Nr. SR-224) yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus (medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas) 338 800 litų sumai (toliau – Papildomi darbai) bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta įrangą (vietoje informacinio tablo įgijo ir sumontavo TV video ekraną) 90 753,33 litų didesnės vertės ( toliau – TV video įranga), žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-04-14 iki 2010-06-30, ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) mieste, vykusių betarpiškų pokalbių bei telefoninių pokalbių metu nurodė G. Č., S. S., M. A., J. S. klastojant dokumentus, įrašant juose tikrovės neatitinkančius duomenis, kad Papildomi darbai ir TV video įranga dar tik bus perkami, organizuoti fiktyvius viešuosius pirkimus supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 6 p. nuostatas, tikslu, kad ( - ) miesto savivaldybė apmokėtų UAB „( - )“ už savavališkai atliktus Papildomus darbus bei TV video įrangos įgijimą ir sumontavimą iš ( - ) miesto savivaldybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų bei informavo D. Ž., R. R. ir D. K., kad ( - ) miesto stadione įmonė UAB „( - )“ yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei sutartyje numatyta TV video įrangą. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – tikrų dokumentų klastojimą, 2010-08-09 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapo skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyta TV video įranga jau yra sumontuota stadione, jame pasirašė, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Taip pat, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapo skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyti futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos Papildomi darbai jau yra atlikti, jame pasirašė, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Tokius žinomai suklastotus dokumentus 2010 m. rugpjūčio mėn. 9 – 10 dienomis pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai, taip juos panaudojo.

38Taip pat Č. D. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: būdamas valstybės tarnautoju – dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės meru, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 punktuose numatytą valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų prievolę nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimant sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu, taip pat pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktų nuostatas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 4 str. įtvirtintus principus, kurių laikymąsi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti perkančioji organizacija, t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, veikdamas bendrininkų grupėje su G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R., padedant G. K., E. B., V. M., A. G., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, žinodamas, kad jo motina O. A. D., jo sutuoktinė V. D., taip pat jis pats yra UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), akcininkai, žinodamas, kad UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono, esančio adresu ( - ), rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, taip pat žinodamas, kad savavališkai atliktų Papildomų darbų ir TV video įrangos įgijimo bei sumontavimo darbų negalima apmokėti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, nes laiku nebuvo kreiptasi į Centrinę projektų valdymo agentūrą, o ( - ) miesto savivaldybės biudžete 2009-2010 metais ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijai lėšos nebuvo skirtos, tyčia, neteisėtai, viršydamas jam suteiktus įgaliojimus, nesant kyšininkavimo požymių, parengė nusikalstamas veikas - tikrų dokumentų klastojimą ir jų panaudojimą, bei turto iššvaistymą, laikotarpiu nuo 2010-04-14 iki 2010-06-30, ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) mieste, vykusių betarpiškų pokalbių bei telefoninių pokalbių metu nurodė G. Č., S. S., M. A., J. S. klastojant ir panaudojant tikrus dokumentus vykdyti tariamus viešuosius pirkimus supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 6 p. nuostatas, tikslu, kad ( - ) miesto savivaldybė apmokėtų UAB „( - )“ už savavališkai atliktus Papildomus darbus bei TV video įrangos įgijimą ir sumontavimą iš ( - ) miesto savivaldybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, taip pat pats suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, taip pat, laikotarpiu, nuo 2010-04-14 iki 2010-06-30, ( - ) miesto savivaldybės patalpose, adresu ( - ) ( - ), informavo D. Ž., R. R. ir D. K., kad ( - ) miesto stadione įmonė UAB „( - )“ yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei sutartyje numatyta TV video įrangą. Č. D. duodamas žinomai neteisėtus nurodymus ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojams klastoti tikrus dokumentus bei vykdyti tariamus viešuosius pirkimus, pastariesiems suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus, jam pačiam suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus bei UAB „( - )“ darbuotojams suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti UAB „( - )“ atlikti sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ). Dėl tokių jo veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

39G. Č. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

40vykdydamas Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus organizuoti tariamus viešuosius pirkimus dėl Papildomų darbų TV video įrangos pirkimo bei montavimo, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, gavęs žinomai S. S. suklastotą tikrą dokumentą – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti, 2010-06-10 ( - ) miesto savivaldybės patalpose adresu ( - ), šioje paraiškoje įrašė rezoliuciją „Pirkimą supaprastintų neskelbtinų derybų būdu vykdyti VPK 2010 06 10“ bei pasirašė, taip suklastodamas tikrą dokumentą – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti, kurią tą pačią dieną pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai vykdyti, taip panaudojo žinomai suklastotą dokumentą. Taip pat jis, G. Č., gavęs žinomai S. S. suklastotą tikrą dokumentą – 2010-06-11 paraišką TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti, 2010-06-21 ( - ) miesto savivaldybės patalpose adresu ( - ), joje įrašė rezoliuciją „Pirkimą supaprastintų neskelbtinų derybų būdu vykdyti VPK 2010 06 21“ ir šią paraišką pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai vykdyti, taip panaudojo žinomai suklastotą dokumentą. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – būdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, žinodamas, jog komisijos darbotvarkėje 9 ir 11 punktuose numatytos supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygos bus nagrinėjamos fiktyviai, nes tariamai perkami Papildomi darbai yra atlikti bei TV video įranga yra įgyta ir sumontuota dar 2010 m. kovo mėn., 2010-06-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ M. A. parengtų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, patvirtinimą. 2010-06-28 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog darbotvarkėje 9 ir 11 punktu pažymėtose supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygose nurodyti Papildomi darbai ir TV video įranga dar tik bus perkami, tokį protokolą pasirašė, taip jį suklastodamas. Tęsdamas savo nusikalstamą veika – dokumento klastojimą – 2010-06-28 savo darbo vietoje parašu patvirtino parengtas supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, taip suklastojo šiuos tikrus dokumentus. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumentų klastojimą – būdamas Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku, 2010-06-30 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos dviejų posėdžių metu balsavo „už“ Papildomų darbų bei TV video įrangos įgijimo ir jos montavimo darbų pirkimus iš UAB „( - )“. 2010-07-01 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog Papildomi darbai ir TV video įranga bei jos montavimo darbai dar tik bus perkami, tokius protokolus pasirašė, taip juos suklastojo. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – žinodamas, kad 2010-06-23 vykęs posėdis dėl supaprastintų neskelbiamų derybų Papildomiems darbams atlikti ir TV video įrangai įgyti ir sumontuoti sąlygų tvirtinimo ir 2010-06-30 vykę posėdžiai dėl Papildomų darbų atlikimo ir TV video įrangos įgijimo ir sumontavimo buvo fiktyvūs, 2010-07-26 ( - ) miesto savivaldybės patalpose sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatytas TV video įranga jau yra nupirkta ir sumontuota, jame pasirašė, tokiu būdu suklastodamas tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą parengtą 2010-06-11. Taip pat, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapo skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyti Papildomi darbai jau yra atlikti ir jame pasirašė, taip suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą parengtą 2010-06-11. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – 2010-08-10 būdamas savo darbo vietoje, žinodamas, jog sutartyse SR-1127 ir SR-1128 yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jog Papildomi darbai bei TV video įranga ir jos montavimo darbai bus dar tik perkami, pasirašė šias sutartis, taip suklastojo šiuos tikrus dokumentus.

41Taip pat G. Č. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi bei ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku, žinodamas, jog vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, t. y. būdamas atsakingas už ( - ) miesto savivaldybės tarybos jam patikėtas ir jo žinioje buvusias ( - ) miesto savivaldybės pinigines lėšas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1p., 2 p., 3p., 4 p. nuostatas, taip pat to paties įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. nuostatas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 4 str. įtvirtintus principus, kurių laikymąsi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti perkančioji organizacija, t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, veikdamas bendrininkų grupėje su Č. D., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R., padedant G. K., E. B., V. M., A. G., vykdydamas Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus vykdyti tariamus viešuosius pirkimus dėl Papildomų darbų ir TV video įrangos pirkimo bei montavimo, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-10 iki 2010-08-10 ( - ) miesto savivaldybės patalpose adresu ( - )suklastojęs tikrus dokumentus ir juos panaudojęs, taip pat kitiems ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojams bei UAB „( - )“ darbuotojams suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ). Dėl tokių jo veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

42S. S. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

43vykdydamas Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus dėl tariamų viešųjų pirkimų Papildomiems darbams ir kitokiai nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įrangos pirkimui bei montavimui, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, žinodamas, kad M. A. 2010-04-23 parengtoje paraiškoje yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jog papildomi darbai dar tik bus perkami, 2010-04-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) mieste, patvirtino šią paraišką savo parašu, taip suklastodamas tikrą dokumentą – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – 2010-06-11 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) mieste, žinodamas, kad J. S. parengtoje 2010-06-11 paraiškoje yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jog TV video įranga ir jos montavimo darbai dar tik bus perkami, patvirtino šią paraišką savo parašu, taip suklastodamas tikrą dokumentą – 2010-06-11 paraišką TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti. Laikotarpiu nuo 2010-06-10 iki 2010-06-21 tokius žinomai suklastotus dokumentus perdavė G. Č., tokiu būdu panaudojo žinomai suklastotus dokumentus. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – 2010-06-21 ( - ) miesto savivaldybės patalpose sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyta TV video įranga jau yra nupirkta ir sumontuota, jame pasirašė, taip suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą parengtą 2010-06-11. Taip pat tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyti Papildomi darbai jau yra atlikti, jame pasirašė, taip suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Tokius žinomai suklastotus dokumentus pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai tolimesniam derinimui, taip panaudojo žinomai suklastotus dokumentus – sutarčių Nr. SR-1127 ir Nr. SR-1128 projektų 2010-06-11 derinimo lapus. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – būdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu, žinodamas, jog komisijos darbotvarkėje 9 ir 11 punktuose numatytos supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygos bus nagrinėjamos fiktyviai, nes tariamai perkami Papildomi darbai yra atlikti, o TV video įranga yra įgyta ir sumontuota, 2010-06-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ M. A. parengtų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, patvirtinimą. 2010-06-28 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog dviejų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygose nurodyti Papildomi darbai ir TV video įranga dar tik bus perkami, tokį protokolą pasirašė, taip jį suklastodamas. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą –2010-06-28 savo darbo vietoje dviejų supaprastintų neskelbiamų derybų Papildomiems darbams atlikti ir TV video įrangai įgyti ir sumontuoti sąlygose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo šiuos tikrus dokumentus. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – būdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu, 2010-06-30 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ Papildomų darbų bei TV video įrangos ir jos montavimo darbų pirkimus iš UAB „( - )“. 2010-07-01 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog Papildomi darbai ir TV video įranga bei jos montavimo darbai dar tik bus perkami, tokius protokolus pasirašė, taip juos suklastodamas. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – 2010-08-23 savo darbo vietoje iš M. A. priėmė žinomai suklastotus dokumentus – pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę, 338800 litų sumai, PVM sąskaitą faktūrą, serija KOR Nr. ( - ), PVM sąskaitą faktūrą serija KOR Nr. ( - ), šiuose dokumentuose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, taip juos suklastodamas ir grąžino juos M. A., jog ši dokumentus pateiktų ( - ) miesto savivaldybės buhalterijai apmokėjimui, taip panaudodamas šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus.

44Taip pat S. S. piktnaudžiavo tarnyba o būtent: būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju bei būdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nariu, žinodamas, jog vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1p., 2 p., 3p., 4 p. nuostatas, taip pat to paties įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. nuostatas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 4 str. įtvirtintus principus, kurių laikymąsi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti perkančioji organizacija, t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, veikdamas bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R., padedant G. K., E. B., V. M., A. G., vykdydamas Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus vykdyti tariamus viešuosius pirkimus dėl Papildomų darbų ir TV video įrangos pirkimo bei montavimo, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-04-23 iki 2010-08-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) suklastojęs tikrus dokumentus ir juos panaudojęs, taip pat kitiems ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojams bei UAB „( - )“ darbuotojams suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ). Dėl tokių jo veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

45J. S. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste, veikdama bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

46vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus dėl tariamų viešųjų pirkimų Papildomiems darbams ir kitokiai nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įrangos pirkimui bei montavimui, žinodama, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, 2010-06-10 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), parengė paraišką, įrašydama joje tikrovės neatitinkančius duomenis, kad tokia įranga ir jos darbai dar tik bus perkama, tokią paraišką atspausdino ir joje pasirašė, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą bei 2010-06-11 pateikė pasirašyti S. S., taip panaudojo žinomai suklastotą dokumentą – 2010-06-11 paraišką TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti. Tęsdama savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – 2010-06-11 ( - ) miesto savivaldybės patalpose parengė sutarties Nr. SR-1127 projektą, įrašydama jame žinomai melagingus duomenis, kad TV video įranga ir jos montavimo darbai dar tik bus perkami, atspausdino kartu su sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapu, jame pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Taip pat tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, parengė sutarties Nr. SR-1128 projektą, įrašydama jame žinomai melagingus duomenis, kad Papildomi darbai dar tik bus perkami, atspausdino kartu su sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapu, jame pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus sutarčių Nr. SR-1127 ir SR-1128 projekto derinimo lapus po jų parengimo tą pačią dieną pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai tolimesniam derinimui, taip panaudodama žinomai suklastotus tikrus dokumentus.

47Taip pat J. S. piktnaudžiavo tarnyba o būtent: būdama valstybės tarnautoja, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste, žinodama, jog vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1p., 2 p., 3p., 4 p. nuostatas, taip pat to paties įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. nuostatas, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 4 str. įtvirtintus principus, kurių laikymąsi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti perkančioji organizacija, t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, veikdama bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., S. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R., padedant G. K., E. B., V. M., A. G., vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus vykdyti tariamus viešuosius pirkimus dėl Papildomų darbų ir TV video įrangos pirkimo bei montavimo, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodama, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-10 iki 2010-06-11 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) suklastojusi tikrus dokumentus ir juos panaudojusi, taip pat kitiems ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojams bei UAB „( - )“ darbuotojams suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ). Dėl tokių jos veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

48M. A. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste, veikdama bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus ( - )J. S., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus ( - ) D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

49vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus dėl tariamų viešųjų pirkimų Papildomiems darbams ir kitokiai nei sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įrangos pirkimui bei montavimui, žinodama, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodama, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010-04-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), parengė paraišką, įrašydama joje tikrovės neatitinkančius duomenis, kad Papildomi darbai dar tik bus perkami, joje pasirašė, taip suklastojo tikrą dokumentą – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti ir ją tą pačią dieną pateikė S. S. pasirašyti. Tęsdama savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – laikotarpiu nuo 2010-06-20 iki 2010-06-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), parengė supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, įrašydama juose tikrovės neatitinkančius duomenis, kad sąlygose nurodyti pirkimo objektai dar tik bus perkami, bei šiuos dokumentus 2010-06-23 pateikė viešųjų pirkimų komisijai nagrinėjimui. Viešųjų pirkimų komisijai patvirtinus šias supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas, 2010-06-28 savo darbo vietoje sąlygų paskutiniuose lapuose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus – minėtas dviejų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas. Tęsdama savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – 2010-08-23 savo darbo vietoje iš V. M. priėmė žinomai suklastotus dokumentus – atliktų darbų aktą - stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų aktą - stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų aktą - stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų aktą - medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai, PVM sąskaitą faktūrą, serija KOR Nr. 149660899, PVM sąskaitą faktūrą serija KOR Nr. 149660899, juose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo išvardintus tikrus dokumentus bei juos pateikė S. S. pasirašymui, taip panaudojo išvardintus žinomai suklastotus dokumentus.

50Taip pat M. A. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: ji, būdama valstybės tarnautoja, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste, žinodama, jog vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1p., 2 p., 3p., 4 p. nuostatas, taip pat to paties įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. nuostatas, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 4 str. įtvirtintus principus, kurių laikymąsi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti perkančioji organizacija, t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, veikdama bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., S. S., J. S., D. K., D. Ž., R. R., padedant G. K., E. B., V. M., A. G., vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus vykdyti tariamus viešuosius pirkimus dėl Papildomų darbų ir TV video įrangos pirkimo bei montavimo, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodama, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-04-23 iki 2010-08-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) suklastojusi tikrus dokumentus ir juos panaudojusi, taip pat kitiems ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojams bei UAB „( - )“ darbuotojams suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ). Dėl tokių jos veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

51D. K. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

52D. K., žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, žinodamas, jog komisijos darbotvarkėje 9 ir 11 punktuose numatytos supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygos bus nagrinėjamos fiktyviai, nes tariamai perkami Papildomi darbai yra atlikti bei TV video įranga įgyta ir sumontuota, 2010-06-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ), viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ M. A. parengtų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, patvirtinimą. 2010-06-28 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog dviejų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygose nurodyti darbai ir įranga dar tik bus perkami, tokį protokolą pasirašė, taip jį suklastodamas. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – būdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu, 2010-06-30 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ Papildomų darbų bei TV video įrangos ir jos montavimo darbų pirkimus iš UAB „( - )“. 2010-07-01 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog Papildomi darbai ir TV video įranga bei jos montavimo darbai dar tik bus perkami, tokius protokolus pasirašė, taip juos suklastodamas.

53Taip pat D. K. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: jis, būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi bei būdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nariu, žinodamas, jog vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1p., 2 p., 3p., 4 p. nuostatas, taip pat to paties įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. nuostatas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 4 str. įtvirtintus principus, kurių laikymąsi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti perkančioji organizacija, t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, veikdamas bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. Ž., R. R., padedant G. K., E. B., V. M., A. G., vykdydamas Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus vykdyti tariamus viešuosius pirkimus dėl Papildomų darbų ir TV video įrangos pirkimo bei montavimo, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-28 iki 2010-07-01 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) suklastojęs tikrus dokumentus ir juos panaudojęs, taip pat kitiems ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojams bei UAB „( - )“ darbuotojams suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ). Dėl tokių jo veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

54D. Ž. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste, veikdama bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

55žinodama, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodama, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, žinodama, jog komisijos darbotvarkėje 9 ir 11 punktuose numatytos supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygos bus nagrinėjamos fiktyviai, nes tariamai perkami Papildomi darbai yra atlikti bei TV video įranga yra įgyta ir sumontuota, 2010-06-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ M. A. parengtų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, patvirtinimą bei 2010-06-28 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156 įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, jog paraiškose nurodyti darbai ir įranga dar tik bus perkami, tokį protokolą pasirašė, taip suklastojo tikrą dokumentą. Tęsdama savo nusikalstamą veiką – dokumento klastojimą – 2010-06-30 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ Papildomų darbų bei TV video įrangos ir jos montavimo pirkimus iš UAB „( - )“ bei 2010-07-01 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162 įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, jog Papildomi darbai ir TV video įranga bei jos montavimo darbai dar tik bus perkami, tokius protokolus pasirašė, taip suklastojo tikrus dokumentus ir juos pateikė pasirašyti kitiems komisijos nariams, taip panaudojo žinomai suklastotus tikrus dokumentus.

56Taip pat D. Ž. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: ji, būdama valstybės tarnautoja, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste, žinodama, jog vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1p., 2 p., 3p., 4 p. nuostatas, taip pat to paties įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. nuostatas, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 4 str. įtvirtintus principus, kurių laikymąsi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti perkančioji organizacija, t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, veikdama bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., R. R., padedant G. K., E. B., V. M., A. G., vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus vykdyti tariamus viešuosius pirkimus dėl Papildomų darbų ir TV video įrangos pirkimo bei montavimo, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodama, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-28 iki 2010-07-01 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), suklastojusi tikrus dokumentus ir juos panaudojusi, taip pat kitiems ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojams bei UAB „( - )“ darbuotojams suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ). Dėl tokių jos veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

57R. R. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja, veikdama bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - )skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

58žinodama, jog UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodama, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010-08-09 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyta TV video įranga jau yra nupirkta ir sumontuota, jame pasirašė, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Taip pat tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos apie tai, kad sutarties Nr. SR-1128 projekte numatyti futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomi darbai jau yra atlikti, jame pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Šiuos žinomai suklastotus dokumentus pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai tolimesniam derinimui, taip panaudodama žinomai suklastotus dokumentus.

59Taip pat R. R. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: ji, būdama valstybės tarnautoja, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja, žinodama, jog vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1p., 2 p., 3p., 4 p. nuostatas, taip pat to paties įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. nuostatas, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 4 str. įtvirtintus principus, kurių laikymąsi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti perkančioji organizacija, t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, veikdama bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., padedant G. K., E. B., V. M., A. G., vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus vykdyti tariamus viešuosius pirkimus dėl Papildomų darbų ir TV video įrangos pirkimo bei montavimo, žinodama, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodama, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010-08-09 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) suklastojusi tikrus dokumentus ir juos panaudojusi, taip pat kitiems ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojams bei UAB „( - )“ darbuotojams suklastojus tikrus dokumentus ir juos panaudojus, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ). Dėl tokių jos veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

60G. K. dirbdamas UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

61žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010-06-29 UAB „( - )“ patalpose parengė ir atspausdino įgaliojimą Nr. 01-156, jame įrašydamas žinomai melagingus duomenis, kad įgaliojimas galioja ( - ) miesto savivaldybės administracijos vykdomoms supaprastintoms neskelbiamoms deryboms „( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas“, jį pasirašė, taip suklastojo minėtą tikrą dokumentą. Taip pat, tą pačią dieną, toje pačioje vietoje, parengė ir atspausdino įgaliojimą Nr. 01-157, jame įrašydamas žinomai melagingus duomenis, kad įgaliojimas galioja ( - ) miesto savivaldybės administracijos vykdomoms supaprastintoms neskelbiamoms deryboms „( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimas“, jį pasirašė, taip suklastojo šį tikrą dokumentą. Šiuos suklastotus dokumentus – įgaliojimus Nr. 01-156 ir Nr. 01-157 – 2010 m. birželio 29-30 dienomis pateikė UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotojui E. B., tikslu juos pateikti ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai dėl viešųjų pirkimų vykdymo, taip panaudodamas žinomai suklastotus dokumentus. Tęsdamas nusikalstamą veiką – dokumentų klastojimą, 2010 m. rugpjūčio 9-10 dienomis, ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), žinodamas, jog sutartyse Nr. SR-1127 ir SR-1128 yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jog papildomi darbai bei TV video įranga ir jos montavimo darbai dar tik bus perkami, pasirašė šias sutartis, taip jas suklastodamas. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumentų klastojimą, 2010 m. rugpjūčio 18-20 dienomis, UAB „( - )“ patalpose, žinodamas, jog sąskaitose faktūrose serija KOR Nr. 501377 ir Nr. 501378 ir prie jų pridėtuose dokumentuose atliktų darbų akte - stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų akte - stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymoje apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų akte - stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų akte - medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymoje apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie papildomų darbų atlikimo bei TV video įrangos įgijimo ir sumontavimo datą, patvirtino šias sąskaitas faktūras savo parašu, taip suklastodamas tikrus dokumentus ir juos 2010-08-20 pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai apmokėjimui, taip panaudodamas žinomai suklastotus dokumentus.

62Taip pat G. K. teikdamas priemones padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, o būtent: jis, veikdamas bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R., padedant E. B., V. M., A. G., dirbdamas UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-29 iki 2010-08-20 UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), teikdamas priemones – suklastodamas tikrus dokumentus ir juos panaudodamas, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti Sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ), tokiu būdu padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi valstybės tarnautojams Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R.. Dėl tokių veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

63E. B. dirbdamas UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

64žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010-06-30 UAB „( - )“ patalpose parengė pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ). futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, įrašydamas pasiūlymo lape tikrovės neatitinkančius duomenis, kad pasiūlyme nurodyti Papildomi darbai dar tik bus perkami, šį pasiūlymą patvirtino savo parašu, taip suklastojo tikrą dokumentą. Taip pat tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, jis parengė kitą pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo darbų pirkimo, įrašydamas pasiūlymo lape tikrovės neatitinkančius duomenis, kad pasiūlyme nurodyti TV video ekranas ir jo montavimo darbai dar tik bus perkami, šį pasiūlymą patvirtino savo parašu, taip suklastodamas tikrą dokumentą. Tokius žinomai suklastotus dokumentus jis iš UAB „( - )“ patalpų gabeno į ( - ) miesto savivaldybės patalpas, adresu ( - ) ( - ), kur panaudojo, pateikdamas viešųjų pirkimų komisijai.

65Taip pat E. B. teikdamas priemones padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, o būtent: jis, veikdamas bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R., padedant G. K., V. M., A. G., dirbdamas UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010-06-30 UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ( - ), teikdamas priemones – suklastodamas tikrus dokumentus ir juos panaudodamas, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti Sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ), tokiu būdu padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi valstybės tarnautojams Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R.. Dėl tokių veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

66V. M. dirbdamas UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

67dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku, žinodamas, jog UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010 m., rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, iš UAB „( - )“ direktoriaus D. O. priėmė žinomai suklastotus dokumentus atliktų darbų aktą - šviestlentė stadionams skirta futbolui ir lengvajai atletikai, programinė įranga už 2010 m. 08 mėnesį bei PVM sąskaitą faktūrą serija DOT Nr. 0119 – šiuose dokumentuose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, taip juos suklastodamas ir juos panaudojo, pateikdamas UAB „( - )“ buhalterijos skyriui. 2010 metais, rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, iš UAB „( - )“ darbų vadovo V. R. priėmė žinomai jo suklastotus dokumentus atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 64604,7 litų sumai, atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 12989,17 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 17791,6 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 95385,46 litų sumai, PVM sąskaitą faktūrą ELM 003796 – juose pasirašė taip juos suklastodamas ir juos panaudojo, pateikdamas UAB „( - )“ buhalterijai. 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, UAB „( - )“ patalpose pasinaudodamas kompiuteriu, parengė dokumentus – atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų aktą – medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai - tyčia juose įrašė žinomai melagingus duomenis, kad juose nurodyti darbai ( - ) miesto stadione atlikti 2010 m. 08 mėnesį, juos atspausdino, juose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo minėtus tikrus dokumentus. Tokius žinomai suklastotus dokumentus 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, pateikė pasirašyti UAB „( - )“ statinio techninės priežiūros vadovui A. G., bei pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei M. A., tikslu gauti apmokėjimą už UAB „( - )“ savavališkai atliktus darbus ( - ) miesto stadione, tokiu būdu juos panaudojo.

68Taip pat V. M. teikdamas priemones padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, o būtent: jis, veikdamas bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R., padedant G. K., E. B., A. G., dirbdamas UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-29 iki 2010-08-20 UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ( - ), teikdamas priemones – suklastodamas tikrus dokumentus ir juos panaudodamas, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti Sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ), tokiu būdu padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi valstybės tarnautojams Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R.. Dėl tokių didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

69A. G. dirbdamas UAB „( - )“ ( - ) techninės priežiūros vadovu, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

70dirbdamas UAB „( - )“ ( - ) techninės priežiūros vadovu, būdamas atsakingas už ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos techninę priežiūrą, žinodamas, kad UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010 metais rugpjūčio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną ir nenustatytoje vietoje, iš V. M. priėmė žinomai suklastotus dokumentus - atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų aktą – medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai - juose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastodamas tikrus dokumentus bei juos grąžino V. M., tokiu būdu juos panaudojo.

71Taip pat A. G. teikdamas priemones padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, o būtent: jis, veikdamas bendrininkų grupėje su Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R., padedant G. K., E. B., V. M., dirbdamas UAB „( - )“ ( - ) techninės priežiūros vadovu, būdamas atsakingas už ( - ) miesto stadiono ( - ), , futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos techninę priežiūrą, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010 metais rugpjūčio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną ir nenustatytoje vietoje, teikdamas priemones – suklastodamas tikrus dokumentus ir juos panaudodamas, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti Sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įranga ( - ) miesto stadione, adresu ( - ), tokiu būdu padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi valstybės tarnautojams Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R.. Dėl tokių veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

72Kaltinamasis Č. D. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir nurodė, kad patvirtina savo anksčiau teisme duotus parodymus. Apklaustas 2013-05-27 dieną vykusio teismo posėdžio metu Č. D. parodė, kad nuo 2007-04-12 iki 2010 metų spalio mėnesio dirbo ( - ) miesto savivaldybės meru. 2009 metais buvo pradėta ( - ) miesto stadiono futbolo aikštės rekonstrukcijos darbai. Statybų eigoje, dar 2009 metais buvo kilusi diskusija, kad būtina atlikti papildomus darbus. Apie šiuos darbus jis pats sužinojo tik 2010-04-14, kai dalis darbų buvo atlikta. Šių darbų iniciatoriumi buvo sporto centro vadovybė, kuri valdė ir eksploatavo stadioną. Kokie tiksliai darbai buvo atlikti, jis nesidomėjo. Žino, kad šie darbai buvo būtini. Tai patvirtina liudytojų parodymai byloje ir byloje esantys gamybinių pasitarimų protokolai, kurie vyko 2009 metais. Jis pats 2009 metais apie šiuos įvykius nežinojo. Sužinojęs 2010-04-14 apie papildomai padarytus darbus turėjo nuspręsti kaip elgtis tokioje situacijoje, kurioje atsidūrė ( - ) miesto savivaldybė. Jis pradėjo aiškintis kaip viską sutvarkyti, kad savivaldybė nepatirtų nuostolių ir nereikėtų grąžinti struktūrinių fondų lėšų už ne laiku įvykdytą projektą. Savivaldybei galėjo gręsti net baudžiamoji atsakomybė. Besiaiškinant sužinojo, kad UAB „( - ) atliko papildomus darbus stadione apie tai žinant visoms institucijoms ir suderinus papildomus darbus su projektuotojais, technine priežiūra, savivaldybės statybos skyriumi, investiciniu skyrium, sporto centro vadovybe. Sužinojo, kad papildomi darbai neįforminti ir neapmokėti laiku ir tinkamai. Todėl tuo metu iškilo klausimas, ar bylinėtis su UAB „( - )“ ir dėl to galimai prarasti kelis metus ir beveik 6 000 000 litų ir dar tuos 429 000 litų, ar išspręsti kitu būdu. Dėl šių priežasčių jis prašė visų sutvarkyti reikalingus dokumentus neįvardijant kas ir kaip turi padaryti, nes dokumentus sutvarkyti turėjo specialistai. Apie tai, kad būtų atliktas fiktyvus viešųjų pirkimų konkursas jokiems savivaldybės darbuotojams spaudimo nedarė ir su tuo susijusių nurodymų nedavė. Neturi nieko bendro su viešaisiais pirkimais. Savivaldybėje buvo sudaryta speciali c viešųjų pirkimų komisija, kuri sprendžia pirkimų klausimus. Sužinojęs apie atliktus darbus jis tik liepė sutvarkyti reikalingus dokumentus – nupirkti atliktus darbus ir įrengimus, kas ir buvo siekiama padaryti realiomis o ne klastotomis datomis bei teisėtai ir realiomis kainomis apmokant už darbus. Už atliktus darbus ( - ) miesto savivaldybė apmokėjo ir bendrojo finansavimo lėšų. Jo vertinimu, jokio turto iššvaistymo nebuvo, ir negalėjo būti, nes savivaldybė apmokėjo atliktus darbus ir nupirktą įrangą. Č. D. į papildomus klausimus atsakyti atsisakė.

73Kaltinamasis G. Č. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir nurodė, kad patvirtina savo anksčiau teisme duotus parodymus. Apklaustas 2013-05-27 dieną vykusio teismo posėdžio metu G. Č. parodė, kad pripažįsta, kad atliko veiksmus, kurie yra inkriminuojami bet ne dėl pačios veikos inkriminavimo. Į ( - ) miesto savivaldybę jį delegavo konservatorių partija, dirbo administracijos direktoriumi nuo 2010 m. balandžio iki 2010 m. spalio. Iki jo šias pareigas ėjo L. P.. Dirbdamas administracijos direktoriumi buvo atsakingas už ūkinę-finansinę veiklą, jo žinioje buvo savivaldybės skyriai. Su Č. D. santykiai buvo dalykiniai, darbiniai. Pirmą kartą apie stadiono problemą išgirdo iš Č. D. 2010-04-14, kai jis jam paskambino ir pasakė, kad atrodo, kad darbai padaryti dar praeitais metais, tačiau viešasis pirkimas neatliktas. Pokalbio metu Č. D. pasakė, kad statybininkai pabaigs darbus dar šį mėnesį. Jis suprato, kad darbai buvo atliekami neorganizavus viešųjų pirkimų. Jam tapo aišku, kad prieš jį dirbę asmenys buvo patvirtinę viešuosius pirkimus, tačiau jų neorganizavo, buvo praleidę terminus, o su statybininkais galimai buvo sutarta, kad jie atliks darbus, nes šie buvo būtini. Vėliau aiškinantis situaciją, buvo aišku, kad pagrindinė sutartis dėl aikštės buvo pasirašyta buvusio administracijos direktoriaus F. D. 2009 m. kovo 3 d. Jis susipažino su kitais dokumentais, suprato, kad 2009 m. balandžio pradžioje kilo stadiono problemos, bet reikėjo atlikti darbus. Buvo priimami sprendimai atlikti šiuos darbus, šie darbai faktiškai buvo atliekami, bet nebuvo surašyti darbų atlikimo aktai. Nesklandumai kilo jam nedirbant, o pasekmes reikėjo spręsti jam. Faktiškai buvo pastatytas prieš faktą, nes netinkamai sutvarkius savivaldybė turėtų grąžinti 5 000 000litų. Jis atsikalbinėjo, nukėlinėjo, o pats rinkosi informaciją. Niekas jam nesakė klastoti dokumentus, klastoti dokumentus jam nesakė ir Č. D.. , pastarasis neperžengė mero pareigų, pokalbyje buvo pabrėžęs, kad neatstovauja UAB „( - )“ interesų. Buvo ieškoma būdų kaip tinkamai įforminti, kad viskas atitiktų įstatymus. Rašant projektus buvo surašomi derinimo lapai, kuriuose pasirašė teisės skyriaus specialistai. Kai jam buvo atneštas projektas teisės skyriaus specialistų parašai jau buvo. Jis kaip savivaldybės administracijos direktorius pasirašė sutartį, kurioje nebuvo darbų atlikimo fakto. Jam pareikštame kaltinime yra neteisingai nurodyta, kad papildomi darbai buvo apmokėti iš biudžeto lėšų, iš tikrųjų darbai buvo apmokėti iš kreditinių lėšų. Kaltinime taip pat neteisingai nurodyta, kad jis vykdė neteisėtus Č. D. nurodymus. Mero ir administracijos direktoriaus veiklos yra atribotos ir meras negali duoti tiesioginių nurodymų kaip tvarkytis su turtu. Kaltinime taip pat neteisingai nurodyta, kad UAB „( - )“ atliko nenumatytus darbus. Iš tikrųjų, papildomi darbai buvo atlikti, tačiau jų iniciatoriais buvo savivaldybė o ne UAB „( - )“. Šie darbai buvo reikalingi, įranga sudėta tobulesnė, tačiau darbai buvo netinkamai įforminti. Jie įvykdė pirkimus supaprastintų pirkimų būdu. JO manymu, darbus pirkti jie galėjo. Kaltinime taip pat neteisingai nurodyta, kad jis klastojo dokumentus ar gavo iš ko nors nurodymus klastoti dokumentus. Dokumentų turinys negalėjo būti pripažintas suklastotas, dokumentas yra tikras ir nesuklastotas. Taip pat nesutinka su kaltinimu, kad kažką darė bendrininkų grupėje. Teismo posėdžio, vykusio 2015-04-20 G. Č. į papildomus klausimus atsakyti atsisakė.

74Kaltinamasis S. S. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir nurodė, kad patvirtina savo anksčiau teisme duotus parodymus. Apklaustas 2013-05-27 dieną vykusio teismo posėdžio metu S. S. parodė, kad jam yra žinoma apie ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus, žino, kad buvo pasirašyta sutartis su UAB „( - )“. Pasirašius sutartį l.e. administracijos direktoriaus pareigas L. P. išleido įsakymą dėl atsakingų asmenų paskyrimo. Projekto vadove buvo paskirta R. V.. taip pat buvo paskirtas asmuo atsakingas už statybos darbų ir techninę priežiūrą, tai buvo M. A. , ją pavadavo J. S.. Jis savo pareiginių instrukcijų ir kompetencijos ribose pradėjo vykdyti atskirus projekto įgyvendinimo epizodus. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuo 200-03-03 iki 2010-08-23 du kartus dalyvavo objekto pasitarimuose. Buvo kalbama apie projekte pastebėtus neatitikimus ir protokole užfiksuota, kad visus papildomus darbus ir pakeitimus vykdyti tik gavus iš užsakovo suderintas ir pasirašytas sąmatas. Iš pasitarimų, kuriuose jis dalyvavo, matyti, kad siūlymus dėl projekto keitimo siūlė stadioną eksploatuojančios įmonės darbuotojas M. Jis pats nebuvo įpareigotas dalyvauti šiuose pasitarimuose, tuo metu, kaip skyriaus vadovas, turėjo ir kitų darbų ir projektų, todėl neturėjo galimybės gilintis į visas stadiono rekonstrukcijos projekto smulkmenas. Žino, kad 2009-11-19 rangovas UAB „( - )“ raštu kreipėsi į savivaldybę dėl darbų suderinimo, tačiau sprendimas nebuvo priimtas. Jam taip pat žinoma kad UAB ( - ) iki žiemos sezono neatliko visų darbų pagal 2009 m. kovo 3 d. sutartį iki 2010 m. kovo 3 d. ir buvo žinoma, kad neatliks, nes neleido gamtinės sąlygos. Tuomet buvo parengtas raštas Viešųjų pirkimų tarnybai dėl darbų termino pratęsimo. Buvo gautas neigiamas atsakymas, t.y. kad Viešųjų pirkimų tarnyba pratęsti darbų termino negali. Tačiau tai atlikti darbų netrukdė, nes minėtos sutarties 12 punkte numatyta, kad darbai pagal sutartį galėjo teisėtai būti įvykdyti iki sutarties pabaigos. Pavedimą rengti dokumentus papildomų darbų atlikimui apie 2010 m. balandžio mėn. gavo iš administracijos direktoriaus D. ir perdavė jį atsakingam asmeniui - M. A., kuri 2010 m. balandžio 23 d. suderino, jis pasirašė ir grąžino M. A.. Dėl 2010-06-23 posėdžio kuriame buvo svarstomi pirkimai gali pasakyti, kad posėdyje dalyvavo, papildomos informacijos dėl pirkimų sąlygų neturėjo, todėl dalyvaudamas posėdyje atliko viešųjų pirkimų reglamente numatytas funkcijas. Supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas 2010-06-28 pasirašė kaip ir numato viešųjų pirkimų organizavimo aprašo taisyklės, t.y. susipažino su pirkimo sąlygomis. Viešųjų pirkimų posėdžių metu niekas informacijos dėl atliktų ar dalinai atliktų darbų neteikė ir komisija tos informacijos neturėjo. Ar darbai buvo atlikti, ar buvo pradėti, ar buvo projektuojami, nežino, nes tiesiogiai nedalyvavo. Dėl 2010-06-21 sutarties NR. SR1127 ir sutarties Nr. SR1128 projekto derinimo lapų gali pasakyti, kad minėtos sutarties projektą, tiksliau šabloną derino ir pasirašė. Projektas sutarties, tai nebuvo sutartis su konkrečiu rangovu, nustatytais terminais. Tai yra projektai, kurie yra viešųjų pirkimų sudedamoji dalis. Tuos dokumentus specialistai rengia paprastai iš buvusios sutarties išbraukdami rangovus, datas ir jei yra tam pirkimui konkrečių sąlygų, tai papildo tą projektą. Iš to matyti, kad sutarties projektai taip ir buvo rengiami. Minėti sutarties projekto dokumentai jokių teisinių pasekmių nesukelia, nes tai dokumentas, kuris tinkamas bet kokiam objektui, bet kokiam pirkimui. Kaip buvo pasirašoma pirkimo sutartis nežino, nes buvo atostogose. Grįžęs po atostogų 2010-08-23 gavo atliktų darbų aktą, sąskaitą faktūrą, kurią parengė (2015-04-20 posėdžio metu patikslino, kad vietoj žodžio „parengė“ turi būti žodis „padavė“) M. A.. Šių dokumentų pasirašymas, t.y. vizavimas išlaidų sąskaitos ir sąskaitos faktūros pasirašymas yra reglamentuotas Savivaldybės vidaus teisės aktų, t.y. finansų kontrolės taisyklėmis, kurios numato, kad skyriaus vedėjas pažymą ir sąskaitą faktūrą pasirašo, jei yra tiems darbams įvykę pirkimai, yra pasirašyta ir užregistruota statybos rangos sutartis ir yra pateikti darbų atlikimą liudijantys darbų atlikimo aktai. Kadangi dokumentai, kurie numatyti finansų kontrolės taisyklėse buvo įforminti, tai šiuos dokumentus ir pasirašė ir įrašė „iš bendrojo finansavimo lėšų“, nes sprendimas buvo priimtas iki pirkimo organizavimo. Nesutinka su kaltinimu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, nes vidaus teisės aktų vykdymas nesąlygoja piktnaudžiavimo. Priešingu atveju, jei būtų ignoravęs galiojančius teisės aktus, tuomet būtų piktnaudžiavęs savo tarnybine padėtimi. Nesutinka su kaltinimu dėl turto išvaistymo kadangi iš pasisakiusiųjų ir liudytojų parodymų akivaizdu, kad lėšų iššvaistymo fakto ir dydžio nėra, savivaldybė sumokėjo už atliktus darbus, ir tai yra nurodyta balanse. Apmokėjimas iš vienos sąskaitos į kitą jokiam teisės akte nenurodyta, kad tai yra žala. Jokių dokumentų neklastojo, Č. D. jam jokių nurodymų klastoti dokumentus nedavė.

75Kaltinamoji J. S., apklausta 2015-05-11 teismo posėdyje, savo kaltės dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų nepripažino ir parodė, kad jokių nusikalstamų veikų, nurodytų šiame kaltinime nėra padariusi. Dėl jai pareikšto kaltinimo dėl dokumentų suklastojimo paaiškina, kad jokių nei tikrų nei netikrų dokumentų neklastojo ir jų nepanaudojo. 2010-06-10 pavaduodama atostogaujančią kolegę M. A. ir vykdydama teisėtus bei privalomus ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo J. P. nurodymus, kurie jai buvo duoti 2010-06-10 d. apie 16 val., paruošė paraiškos TV video ekrano pirkimo projektą bei sutarčių Nr. SR-1127 ir Nr. SR 1128 suderinimo lapų projektus, t.y. atliko formalų techninį darbą – paruošė standartinių savivaldybės dokumentų projektus, kurie neturi jokios juridinės galios ir kurie savo turiniu bei prasme negali būti priskirti prie tikrų dokumentų, kol jie nėra pasirašyti. Šis nurodymas parengti minėtus dokumentus jai buvo duotas likus 1 dienai iki jos išėjimo atostogų. Todėl šių dokumentų projektus ruošė pasinaudodama esamais panašių dokumentų šablonais. Šie jos paruoštų dokumentų (paraiškos ir sutarčių su jų derinimo lapais) projektai buvo standartiniai ir kol jie nėra ( - ) miesto savivaldybės nustatyta tvarka suderinti bei pasirašyti, jie neturi jokios juridinės galios ir nėra laikomi oficialiais dokumentais. 2010-06-11 dienos data surašytos paraiškos dėl TV video ekrano pirkimo projektas buvo surašytas ne jos, o ( - ) skyriaus vedėjo S. S. vardu, o ji šios paraiškos projekte pagal raštvedybos taisykles buvo nurodyta tik kaip šio rašto rengėja. Šis paruoštas paraiškos projektas suderinimui ir pasirašymui 2010-06-11 d. buvo perduotas ( - ) skyriaus vedėjui S. S.. Tačiau be ( - ) skyriaus vedėjo S. S. parašo ši paraiška neturėjo jokios juridinės galios, o ar ji yra tinkama ir ar ją galima pasirašyti sprendė tik ( - ) skyriaus vedėjas S. S.. Lygiai tas pats buvo ir su jos ruoštų sutarčių Nr. SR-1127 ir Nr. SR 1128, kuriomis buvo numatoma pirkti papildomus statybos darbus bei TV video ekraną, projektais bei šių sutarčių projektų derinimo lapais. Šių sutarčių projektai bei sutarčių projektų derinimo lapai buvo paruošti pagal tipines savivaldybėje naudojamas statybos rangos sutartis, kuriose netgi nebuvo nurodytas rangovas, atitinkamų darbų ar prekių specifikacijos bei kainos. Tokie sutarčių projektai bei sutarčių projektų derinimo lapai nėra laikytini oficialiais dokumentais, kol nustatyta tvarka jie nėra suderinti ir pasirašyti. Sutarčių derinimo bei pasirašymo tvarka yra griežtai reglamentuota ( - ) miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 d. sprendimu Nr. T-189 patvirtintame “( - ) miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos apraše”. Kiekvienas sutarties projektas derinamas atitinkamiems savivaldybės darbuotojams projekto lape įrašant pastabas arba vizuojant be pastabų, vizavę sutarties projektą asmenys taip pat pasirašo ir sutarties derinimo akte. Galutinai pasirašyti sutartį galima tik nustatyta tvarka ją visiškai suderinus, o tokias sutartis pasirašo savivaldybės administracijos direktorius. Todėl tik pagal šio aprašo nustatytą tvarką, atitinkamiems savivaldybės skyrių atsakingiems darbuotojams savo parašu sutarties projekto derinimo lape suderinus sutarties projektą ir šią sutartį oficialiai pasirašius, ji tampa tikru dokumentu, o iki to tai yra tik savivaldybės lokalinio dokumento projektas, kuris neturi jokios juridinės galios ir nesukelia jokių teisinių pasekmių. Faktiškai ji pavaduodama atostogaujančią kolegę M. A. ir vykdydama privalomus ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nurodymus, paruošė pagal M. A. 2010-04 23 paruoštos standartinės paraiškos TV video ekrano pirkimui projektą bei sutarčių Nr. SR-1127 ir Nr. SR-1128 su jų derinimo lapais, projektus, t.y. atliko formalų techninį darbą. 2010-06-11 d. atlikusi šiuos jai pavestus darbus, išėjo atostogauti, o 2010-06-21 grįžusi iš atostogų M. A., perėmė savo žinion visus jos paruoštus sutarčių projektus bei derinimo lapų projektus bei atliko visus kitus reikalingus suderinimus su S. S. ir kitais asmenimis ir toliau vedė stadiono statybos darbų objekto kontrolę. Taip pat yra kaltinama, jog 2010-06-10 d. ( - ) miesto savivaldybės patalpose parengiė rangos sutarties Nr. SR-1128 projektą, įrašydama jame žinomai melagingus duomenis, kad Papildomi darbai dar tik bus perkami, šios sutarties projektą atspausdinau kartu su sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapu, jame pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojau tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11 ir tą pačią dieną juos pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai, t.y. suklastojo ir panaudojo tikrą dokumentą. Tačiau kaip matyti iš byloje esančio ir neva tai jos paruošto šios rangos sutarties Nr. SR- 1128 projekto (t. 3, b. l. 76-78), kurio suklastojimu bei panaudojimu yra kaltinama, ir jį palyginus su jos ruoštu šios papildomų darbų rangos sutarties projektu (kuris iki dabar yra išsaugotas jos darbo kompiuteryje ir šias aplinkybes yra konstatavęs antstolis savo faktinių aplinkybių konstatavimo protokole), akivaizdžiai matyti, kad jos ruoštas projektas iš esmės yra skirtingas ir yra visiškai kito turinio negu tas, kuriuo ji yra kaltinama ir kuris yra nurodytas kaltinime bei esantis šios bylos 3 tome, 76-78 puslapiuose. Tokiu būdu, ji yra absurdiškai kaltinama tokio dokumento suklastojimu, kurio ji net nėra mačiusi. Aplinkybes, kad papildomų darbų rangos sutarties SR – 1128 projektą ruošė ir jį pateikė ne ji o kitas asmuo, teisme patvirtino liudytoja V. Š., kuri 2015-02-25 d. teismo posėdžio metu jos apklausos metu parodė, kad rangos sutarties Nr. SR-1128 dėl papildomų darbų pirkimo projektą kartu su kitais dokumentais jai pristatė ( - ) skyriaus specialistė, atsakinga už šį objektą - M. A.. Tačiau V. Š. šis projektas netiko, nes buvo didelės (7 lapai) apimties ir ji liepė M. A. pristatyti kitą, mažesnės apimties (3 lapai)papildomų darbų pirkimo sutarties projektą, kurio pavyzdį M. A. V. Š. nusiuntė elektoriniu paštu, o vėliau gavo iš M. A. ir pataisytą šios papildomų darbų pirkimo sutarties Nr. SR-1128 projektą, kurio pagrindu ir buvo 2010-08-10 d. pasirašyta papildomų darbų pirkimo rangos sutartis Nr. SR-1128, bei jos pagrindu šie papildomi darbai buvo nupirkti iš UAB “( - )”. Todėl kas paruošė šios papildomų darbų sutarties NR. SR-1128 projektą žino tik V. Š. ir M. A.. Dėl kaltinimo padėjimu G. Č. išvaistyti didelės vertės turtą paaiškina, kad niekada nebuvo susitarusi veikti nei su vienu iš nurodytų ( - ) miesto savivaldybės tarnautojų bendrai, niekam nepadėjo išvaistyti jokio savivaldybės turto ir nevykdė ne kieno nurodymų tai padaryti. Byloje nėra jokių duomenų, kad ji aplamai vykdė kokius nors Č. D. nurodymus, nes jų jai Č. D. paprasčiausiai nedavė. Vykdant tarp ( - ) miesto savivaldybės bei UAB “( - )” pasirašytą 2009-03-03 d. statybos rangos sutartį Nr. SR-224 dėl ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbų, dar 2009 m. balandžio 14 d. buvo priimtas įsakymas Nr. DV-277 „Dėl atsakingų už ( - ) miesto stadiono ir aplinkinės teritorijos sutvarkymo projekto valdymą asmenų paskyrimo ir jų pavadinimo“, kuriuo iš ( - ) miesto savivaldybės pusės atsakinga už šio objekto statybos rangos darbų ir techninę priežiūrą buvo paskirta M. A., o ją pavaduojančiu (ligos, atostogų ir kt.) asmeniu buvo ji. Tačiau ji šiuo objektu niekada nesidomėjo, nes kaip ( - ) skyriaus specialistė turėjo daug kitų jai priskirtų objektų, kuriuose vykdė statybos darbų priežiūrą ir techninę priežiūrą, o jų 2009 m. turėjo 18, o 2010 m. 14. Taip pat jai nebuvo žinoma ir ji nesidomėjo kokie šiame objekte darbai yra atlikti, kaip yra vykdoma pagrindinė sutartis tarp ( - ) miesto savivaldybės ir UAB “( - )” bei kaip ji yra įgyvendinama. Todėl tik M. A. nuo 2009 metų balandžio mėnesio buvo pilnai atsakinga už šio objekto statybos darbų įgyvendinimą, jų priežiūrą bei tinkamų dokumentų sutvarkymą. Jos atostogų metu 2010-06-10 ir 11 d., pavaduodama M. A. ir vykdydama ( - ) miesto savivaldybės direktoriaus ir jo pavaduotojo nurodymus ji už ją paruošė tik paraiškos projektą TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti; sutarties Nr. SR-1127 projektą bei jos derinimo lapą ir sutarties Nr. SR-1128 projektą bei jos derinimo lapą. Jos ruoštų sutarčių projektai bei sutarčių projektų derinimo lapai buvo paruošti pagal tipines savivaldybėje naudojamų statybos rangos sutarčių šablonus, kuriose netgi nebuvo nurodytas rangovas, atitinkamų darbų ar prekių specifikacijos bei kainos. Tokie dokumentų projektai neturi jokios juridinės galios, kol jie ( - ) miesto savivaldybės patvirtintų vidaus teisės aktų nustatyta tvarka nėra suderinti atsakingų asmenų bei pasirašyti. Todėl ar šių dokumentų projektai yra tinkami ir ar jie gali turėti tolimesnę eigą, sprendžia tik tie asmenys, kurių kompetencijoje yra juos vizuoti ar pasirašyti. Todėl šie jos veiksmai visiškai neįtakojo ir nuo jų visiškai nepriklausė nei papildomų darbų nei TV įrangos pirkimas ( - ) miesto stadione. Dėl jai pareikšto kaltinimo dėl piktnaudžiavimo tarnyba, susijusio su jos kaip valstybės tarnautojos padėjimu G. Č. išvaistyti savivaldybės turtą paaiškina, kad jos tiesioginių darbinių pareigų atlikimas, t.y. vykdymas teisėtų bei privalomų man ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nurodymų paruošti paraiškos dėl TV video ekrano pirkimo projekto bei rangos sutarčių Nr. SR-1127 ir Nr. SR 1128 projektus – sutarčių derinimo lapus ir šių nurodymų įvykdymas negali būti traktuojamas kaip piktnaudžiavimas tarnyba. Todėl, vykdydama savo tiesiogines darbines funkcijas nepažemino ir nediskreditavo nei ( - ) miesto savivaldybės, nei jos kaip valstybės tarnautojo vardo. Dėl jai pareikšto kaltinimo dėl piktnaudžiavimo tarnyba, kiek tai susiję su žvyro įsigijimu iš UAB “ ( - ) ” paaiškina, kad nusipirkdama vieną automobilį žvyro iš šios įmonės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliui po liūties sutvarkyti, jokio pažeidimo ar nusižengimo nepadarė. 2010-06-28 d. iš tiesų iš UAB “ ( - )” įsigijo 20 t. žvyro ir už jį pilnai atsiskaitė. Šį žvyrą pirko iš UAB “ ( - )”, veikdama ne kaip valstybės tarnautoja, o kaip privatus fizinis asmuo. Su UAB „( - )” jos jokie darbiniai tarnybiniai ar kitokie ryšiai nesiejo, ir ji kaip ( - ) miesto savivaldybės darbuotoja su šia įmone neturėjo jokių darbinių ar kitokių reikalų. Taip pat, šį žvyrą įsigijo ne siekdama turtinės naudos sau, o norėdama po liūties suremontuoti ( - ) rajono savivaldybei priklausantį vietinės reikšmės kelią ( - ). Šis žvyras buvo nuvežtas ir iškrautas ne jos nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, ( - ) r. sav., kaip yra nurodoma kaltinime, o buvo išpiltas valstybinio fondo žemėje šalia šio vietinės reikšmės ( - ) rajono savivaldybei priklausančio kelio Nr. ( - ). J. S. į papildomus klausimus atsakyti atsisakė.

76Kaltinamoji M. A., apklausta 2015-04-20 teismo posėdžio metu, savo kaltę dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų pripažino pilnai ir parodė, kad vykdant ( - ) stadiono rekonstravimo darbus buvo atsakinga už objekto įgyvendinimą ir techninę priežiūrą. 2009 metų spalio mėnesį grįžusi iš atostogų sužinojo, kad stadione yra atliekami papildomi darbai. Tai sužinojo atėjusi į gamybinį pasitarimą 2009 m. spalio mėn. Tuo metu jau buvo padaryti visi papildomi darbai, išskyrus latakų klojimą, taip pat dar nebuvo sumontuotas video ekranas. Apie tai, kad darbai jau atlikti, ją informavo V. M. 2009-11-19, kuomet jai buvo atnešti papildomų darbų aktai. Ji paskambino V. M. ir jis pasakė, kad darbai jau beveik visi atlikti, tik nesumontuoti latakai ir pilnai nesumontuotas video ekranas. Apie tai, kad darbai jau atlikti, ji informavo komisiją, vadovaujamą A. J.. Tai įvyko komisijos posėdyje 2009-12-23. Kiek atsimena, posėdyje dalyvavo A. J., M. M., S. S., J. Č., N. R.-B. ir T. Šiai komisijai taip pat buvo pateikti visi darbų atlikimo aktai su priedais ir sąmatos. Žino, kad vėliau šiems darbams pirkti ( - ) miesto savivaldybėje buvo atliktas viešasis pirkimas. Ji pati šiame viešajame pirkime nedalyvavo, taip pat nedalyvavo viešųjų pirkimų komisijos posėdyje. Ji tik paruošė paraišką papildomų darbų pirkimui. Tai padarė S. S. nurodymu, kuris grįžęs iš pasitarimo su meru Č. D., pasakė, kad yra surašytas proto0kolas dėl papildomų darbų ir reikia paruošti paraišką viešiesiems pirkimams. Į paraišką įrašė jau atliktus papildomus darbus. Apie tai, kad šie papildomi darbai jau atlikti, tiksliai žinojo, tačiau paraišką viešiesiems pirkimams vis tiek surašė. Tai padarė po pokalbio su meru Č. D., kuri jai prigrasino, kad ji kuo greičiau pateiktų viešųjų pirkimų dokumentus komisijai. Visus kitus dokumentus paruošė J. S., kadangi ji pati buvo atostogose. Ką įrašyti į dokumentus paruoštus viešiesiems pirkimams, Č. D. jai tiksliai nesakė, jis tik pasakė pateikti V. Š. dokumentus ką ji ir padarė. Jos vertinimu, apie faktą, kad darbai jau atlikti, žinojo S. S., J. S. ir R. V.. Ką žinojo Č. D., ji nežino.

77Kaltinamasis D. K. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir nurodė, kad patvirtina savo anksčiau teisme duotus parodymus. Apklaustas 2013-05-27 dieną vykusio teismo posėdžio metu D. K. parodė, kad dalyvaudamas 2010-06-23 ir 2010-06-28 savivaldybės tarybos posėdžiuose nežinojo, kad UAB ( - ) yra galimai atlikęs konkrečius papildomus darbus ir yra sumontavęs kitokią nei sutartyje numatyta įrangą. Jo tuometiniame pareigų aprašyme nebuvo numatyta pareiga atlikti, prižiūrėti savivaldybės statomuose objektuose atliekamus darbus. Taip pat 2008-03-14 ( - ) administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-219 patvirtintame savivaldybės viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente nustatytos viešojo pirkimo komisijos narių pareigos nenumatė viešųjų pirkimų komisijos nariui pareigos prižiūrėti, kontroliuoti savivaldybės statomuose objektuose numatomus darbus. Jis, būdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu, vykusiuose 2010-06-23 ir 2010-06-28 komisijos posėdžiuose neturėjo tokios informacijos, kad UAB „( - )“ galimai yra atlikusi papildomus darbus. 2010-06-23 posėdyje komisija pritarė viešųjų pirkimų sąlygoms ir 2010-06-28 kai komisija neskelbiamų derybų būdu atliko viešuosius pirkimus. Dalyvaujant UAB „( - )“ derybose pavyko nusiderėti 3 proc. nuolaidą. Viešieji pirkimai buvo atlikti skaidriai, viešai, ne kur nors kabinetuose. Parašus padėjau ant dokumentų, protokolų teisėtai, kai sekretorė pateikė atspausdintus protokolus. ( - ) miesto savivaldybės vadovų posėdyje 2010-06-10 dieną nebuvo konkrečiai įvardinti kokie konkretūs darbai galimai atlikti ar vykdomi ( - ) stadione. D. K. į papildomus klausimus atsakyti atsisakė.

78Kaltinamoji D. Ž. savo kaltės dėl jai inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir parodė, kad kaip posėdžių sekretorė dalyvavo viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstomas viešasis pirkimas dėl papildomų darbų ( - ) miesto stadione, surašė posėdžio protokolą. Apie tai, kad perkami darbai jau galėjo būti atlikti iki viešųjų pirkimų, nieko nežinojo. Dalyvaudama viešųjų pirkimų komisijos posėdyje surašė protokolą, į protokolą įrašė tai, kas vyko posėdyje, todėl nevertina, kad protokolas yra suklastotas. Apie pačią aptariamą viešųjų pirkimų procedūrą nieko nežinojo, apie pirkimų organizavimą, būdo parinkimą, sąlygų parengimą juos informavo V. Š..

79Kaltinamoji R. R. savo kaltės dėl jai inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir nurodė, kad patvirtina savo anksčiau teisme duotus parodymus. Apklausta 2013-05-27 dieną vykusio teismo posėdžio metu R. R. parodė, kad 2007 kovo mėn buvo 3-ą kartą išrinkta ( - ) m. savivaldybės Tarybos nare. Nuo 2007 m. gruodžio mėn. buvo išrinkta mero pavaduotoja ir nuo 2008 m. sausio 2 d. pradėjo dirbti. Pagal ( - ) m. savivaldybės Tarybos priskirtas kuravimo sritis turėjo kuruoti darbą su bendruomenėmis, viešuosius ryšius, darbą su investiciniais projektais ir kt. sritis, kurias potvarkiais, galėjo pavesti ( - ) m. savivaldybės meras. Nesutinka nei su pareikštais kaltinimais piktnaudžiavimu tarnyba nei su padėjimu iššvaistyti savivaldybės lėšas, nei su dokumentų klastojimu. Apie papildomus darbus išgirdo 2010 m. birželio 4 d., kai pas merą atvyko sporto rūmų administracijos vadovai ir ten buvo kalbama apie papildomus darbus. Nei vienas iš darbų nebuvo įvardinti ir nebuvo galima suprasti kas konkrečiai buvo šnekama. Kitas vadovų pasitarimas vyko 2010-06-10 ir jis buvo neprotokoluojamas, nes ten buvo svarstomi eiliniai darbai. Tiek meras, tiek mero pavaduotojai pagal savo kompetenciją sprendžia ne smulkius, o strateginius klausimus. Ji kuruodama investicinių projektų sritį turėjo spręsti su strateginiu planavimu susijusius dalykus. O visi ūkinės veiklos klausimai turi būti sprendžiami administracijoje. Dėl pasirašymo ant sutarties projekto lapo paaiškina, kad ( - ) miesto taryboje buvo priimtas sprendimas, kad meras ir mero pavaduotojas pasirašytų. Bet tai buvo tik formalus dalykas, kad tarybos vadovai žinotų, kas toje taryboje vyksta. Tačiau taryba greitai suprato, kad taryba suklydo priskirdama tarybos vadovams šiuos dalykus, nes buvo pažeistas valdžių atskyrimo principas ir sumaišytos kompetencijos. Labai greitai šis sprendimas buvo panaikintas ir jo savivaldybėje nėra. Apie tai, kad sumontuotas TV ekranas, išgirdo 2010-06-10. Tiksliau išgirdo tai, kad ten yra tablo ir gali būti nesusipratimų, t.y. kad reikia kitokio, kad korpusas išliks, bet bus kiti moduliai, kurie bus įdėti į tą patį korpusą. Apie tai išgirdo mero kabinete. R. R. į papildomus klausimus atsakyti atsisakė.

80Kaltinamasis G. K. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir nurodė, kad patvirtina savo anksčiau teisme duotus parodymus. Apklaustas 2013-05-28 dieną vykusio teismo posėdžio metu G. K. parodė, kad 2009-2010 m. dirbo gen. direktoriumi UAB „( - )" bendrovėje, kuri vykdė ( - ) miesto stadiono rekonstrukciją. Jokioje bendrininkų grupėje neveikė. Pagal darbo pobūdį buvo pažįstamas su Č. D. - kaip „( - )" akcininku ir „( - )" darbuotojais E. B. ir V. M.. Su G. Č. teko susitikti savivaldybėje pasirašant sutartis. Jokio bendro susitarimo daryti kokius nors nusikaltimus su šiais asmenimis nebuvo. Niekas neprašė klastoti dokumentų ar daryti kitus nusikaltimus. Kitų kaltinime įvardintų bendrininkais asmenų nepažįsta. Jis, kaip UAB „( - )" generalinis direktorius, betarpiškai 2009 sutarties vykdomų darbų kokybės ir terminų nekontroliavo, tai įėjo į generalinio direktoriaus pavaduotojo E. B. pareigas pagal pareiginės instrukcijos 28.1 punktą. Jis kaip generalinis direktorius vykdė bendrąjį vadovavimą visiems UAB „( - )" objektams. Tuo metu 2009-2010 metais UAB „( - )" vykdė daug objektų, kurių geografinė padėtis buvo išsidėsčiusi po visą šalį. Iš viso 43 sutartys buvo vykdomos dėl to paties skaičiaus statybos objektų. Dėl tokios objektų padėties ir jų skaičiaus fiziškai negalėjo viską kontroliuoti, todėl turėjo pasitikėti darbuotojais ir manė, kad jie pareigas vykdo ir jokių nusikaltimų nedaro. Dėl kaltinimo teiginių, kad UAB „( - )" atliko papildomus savavališkus (nenumatytus) sutartyje darbus ir įrangos sumontavimo darbus nesutinka. Jam iš pavaldžių darbuotojų E. B. ir V. M. bendrais bruožais buvo žinoma, kad statybos užsakovas ( - ) miesto savivaldybės atstovai gamybiniuose pasitarimuose dėl ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos prašė atlikti papildomus nenumatytus darbus, kurių būtinybė iškilo galutiniam objektui pabaigti. Kiek žinoma, savivaldybės atstovai savo pageidavimus buvo išdėstę pasitarimo protokoluose. Jo darbo praktikoje statybos sektoriuje, papildomų, nenumatytų darbų būtinybė iškildavo kiekvienose statybose. Apie 2010 m. birželio mėn. jis tiksliai ir nežinojo ar dalį papildomų darbų UAB „( - )" jau buvo pradėjęs daryti, ar jie jau atlikti fiziškai iki galo. Tikrai žinojo, kad tų darbų ir įrangos iš "Korto" savivaldybė tikrai nebuvo priėmusi ir už juos nebuvo sumokėjusi. Atsimena, kad 2010 m. vasaros pradžioje UAB „( - )" iš ( - ) miesto savivaldybės gavo kažkokį pakvietimą į derybas dėl tų papildomų darbų ir įrangos. Dėl kaltinimų, kad parašė ir paruošė įgaliojimus nesutinka. Kiek atsimena, E. B. jam pasakė, kad reikalingi įgaliojimai, kad galėtų dalyvauti derybose . Jis pasirašė ant dviejų įgaliojimų, kur buvo numatyta, kad E. B. gali atstovauti UAB „( - )" derybose. Tačiau jis tų įgaliojimų nei ruošė nei spausdino. Tai buvo tipiniai įgaliojimų tekstai, kurie įmonės veikloje buvo naudojami gana dažnai. Ne išimtis buvo ir šitas atvejis. Jis pagal pareigas ir išsilavinimą nesu viešųjų pirkimų specialistas, todėl pasirašydamas įgaliojimus nesuprato ir neįtarė, kad tų pasirašytų įgaliojimų tekstuose yra kažkokių tikrovės neatitinkančių duomenų. Tikrai 2010 m. 06 mėn. nesuvokė, kad tie duomenys yra kažkokie melagingi, nes buvo įsitikinęs, kad savivaldybė iš tikrųjų skelbė derybas, papildomi darbai ir įranga iš rangovo UAB ,( - )" tuo metu nebuvo nei nupirkti, nei priimti. Dėl sutarčių SR-1127 ir SR-1128 tariamo suklastojimo paaiškina, kad sutarčių projektus ruošė ne UAB „( - )", o ( - ) miesto savivaldybė, prieš pasirašant sutartis E. B. informavo apie įvykusias derybas ir jų metu suderėtas kainas. Prieš pasirašydamas, sutarčių turinio smulkiau neanalizavo, manė, kad savivaldybės specialistų paruoštos sutartys nebuvo prieštaraujančios įstatymams, pasitikėjo savivaldybės specialistų kvalifikacija. Prieš pasirašydamas tik patikrino, kad sutartyse buvo nurodyta kaina, kurią jam pasakė E. B., kaip suderėtą derybose. Kaltinimuose nurodyta, kad tose sutartyse yra melagingi duomenys , jog „papildomi darbai bei TV-video ekranas dar tik bus perkami". Paaiškina, kad šitie duomenys tikrai nebuvo melagingi, nes 2010 m. 8 mėn., kai pasirašinėjo sutartis, tie darbai ir ta įranga savivaldybės dar tikrai nebuvo nupirkti Jie turėjo būti priimti ir už juos turėjo būti sumokėti pinigai tik ateityje. Dėl pareikštų kaltinimų apie suklastotas sąskaitas nesutinka. Pagal ilgalaikę įmonės praktiką ant sąskaitų pasirašo pirmiausia buhalterė, o jis, kaip direktorius, pasirašo tik pasirašius jai. Ant atliktų darbų aktų pasirašinėja įsakymu paskirti žmonės. Pasirašinėdamas sąskaitas priedų netikrino. Kaltinime minimų atliktų darbų aktų nepasirašinėjo. Dėl kaltinime nurodytos tariamos naudos ir tariamos žalos savivaldybei paaiškina, kad jokios naudos UAB „( - )" iš papildomų darbų ir įrangos montavimo neturėjo. Priešingai, „( - )" patyrė ūkinės veiklos nuostolių, nes savivaldybės sumokėta kaina, kaip vėliau paaiškėjo, nekompensavo įmonės patirtų sąnaudų. Savivaldybė gi jokios žalos nepatyrė, nes ji jai palankia kaina įsigijo papildomais darbais sukurtą rezultatą ir papildomą įrangą, nuo ko stadiono bendra vertė ir kokybė tik padidėjo. G. K. į papildomus klausimus atsakyti atsisakė.

81Kaltinamasis E. B. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir nurodė, kad patvirtina savo anksčiau teisme duotus parodymus. Apklaustas 2013-05-27 dieną vykusio teismo posėdžio metu E. B. parodė, kad UAB „( - )“ dirbo nuo 1998 m. iki 2011 m. gruodžio mėn. 2009 m. kovo 3 d. UAB „( - )“ laimėjusi konkursą mažiausia kaina, pasirašė sutartį su ( - ) m. savivaldybės administracija rangos darbų sutartį futbolo aikštės su lengvosios atletikos rekonstrukcija ( - ), ( - ) m. Iš jų įmonės įsakymu buvo paskirti atsakingi asmenys - statybos vadovas V. M., darbų saugos koordinatorius A. A., už energetikos ūkį – J. J.. Iš užsakovo pusės - M. A. ir V. Per pirmąjį pasitarimą kaip užsakovo atstovas buvo pristatytas S. M.. Kadangi dirbo generalinio direktoriaus pavaduotoju, tai nors jam tas objektas priskirtas nebuvo tačiau jam priklausė visų sutarčių vykdymas, kontrolė ir pan. Pradėjus dirbti objekte, nuėmus stadione augalinį sluoksnį paaiškėjo, kad augalinio sluoksnio dydis neatitinka realybės, nes projekte numatyta 30 cm., o fakte buvo 50 – 60 cm. Taip pat atkasinėjant buvo rasta sena lietaus nuleidimo sistema, t.y. lietaus latakai, kurie kažkada surinkinėjo vandenį iš aikštės. Visus šituos dalykus reikėjo demontuoti. Apie visa tai rangovas dalyvaudamas viešuosiuose pirkimuose negalėjo žinoti ir įsivertinti. Gamybiniai pasitarimai vykdavo objekte. Pasitarimų metu buvo sprendžiami gamybiniai klausimai susiję su objektu, darbo projekto rengimo eiga ir kt. Techninis projektas nebuvo be klaidų, t.y. augalinio sluoksnio storis, latakų pailgėjimas, disko ir kūjo metimo sektoriaus aptvėrimas, senieji betoniniai latakai – jie atsirado dėl techninio projekto klaidų. Likę papildomi darbai, t.y. medžių kirtimas, apšvietimo bokštų žymėjimas pagal civilinės aviacijos reikalavimus, starto, finišo fiksavimas, tablo keitimas į video ekraną, buvo inicijuojami E. M.. Pasitarimuose rangovas gaudavo nurodymus iš užsakovo atstovo ir tuos pakeitimus įtraukti į darbo projektą. Iš pradžių nenumatytų darbų sąmatos buvo teikiamos M. A. patikrinimui. Tačiau atvykus į kitą susitarimą ir paklausus ar tos sąmatos patikrintos, paprastai gaudavom atsakymą, kad ji nespėjo. Tai tęsėsi iki 2009 rugsėjo mėn. Remiantis rangos sutarties 4.4 punktu, kuris nustato tvarką, kaip turi būti įforminami nenumatyti darbai, UAB „( - )“ paruošė nenumatytų darbų aktą su aiškinamuoju raštu, su palyginimo lentelėmis, techniniais pagrindimais ir pateikė atsakingam asmeniui – M. A.. Tačiau po kiek laiko paaiškėjo, kad tas aktas yra pamestas. Tuomet jie dar kartą viską suformino, surinko parašus ir 2009 spalio 13 d. pateikė ( - ) m. savivaldybės administracijos priimamajame. Tas aktas buvo vienas ir adresuotas P. ir S. Tačiau ir tuomet niekas neįvyko. 2009-11-19 suformino antrą papildomų darbų aktą ir kreipėsi į savivaldybę per priimamąjį, prašydami, kad būtų peržiūrimi, patvirtinami ir pasirašyti. Jokių veiksmų ir jokios įtakos kaip bus vykdomas mokėjimas, jis nevykdė. Kaip jam yra žinoma, 2009-12-23 įvyko objektų papildomų darbų nustatymo komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti jų pateikti aktai Nr. 1 ir Nr. 2 ir nutarta įforminti sutartyje nustatyta tvarka. Tai nustatė sutarties 4.4 punktas. Tačiau net ir po komisijos pritarimo, buvo vilkinama nenumatytų papildomų darbų įforminimas. Tai tęsėsi iki 2010 m. birželio pabaigos, kol UAB ( - ) gavo pakvietimą pateikti pasiūlymą ir dalyvauti supaprastintose neskelbiamose derybose. Jis nežino, kodėl nedalyvavo generalinis direktorius, todėl jam buvo parašytas įgaliojimas sudalyvauti derybose. Derybos įvyko. Savivaldybė nusiderėjo ir kaina buvo sumažinta, nei pateikta deryboms. 2009 m. liepos 19 d. buvo pakviesti per 4 dienas pasirašyti sutartį, kurią pasirašė tik 2010-08-10. Nei vieno nenumatyto darbo rangovas neatliko. Papildomus darbus užsakovas inicijavo ir dėl ko ta procedūra buvo vilkinama, jam nesuprantama. Kas 2009-2010 metais buvo UAB „( - )“ akcininkai, jis nežinojo. Papildomi darbai, kurie trukdė atlikti rangos sutartį - augalinis sluoksnis, gelžbetoniniai latakai, signaliniai šviestuvai, buvo atlikti 2009 m. pabaigoje, o kiti darbai - vėliau. Video ekranas sumontuotas prieš pat komisiją. Atliktų darbų aktai surašyti 2010 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn., po sutarties pasirašymo. Aktų surašymas konstatuoja darbų atlikimą, kad tie darbai atlikti ir darbų įvertinimą pinigine išraiška. Tai dienai, kai surašyti aktai, konstatuotina, kad yra atlikti darbai. UAB ( - ) buvo subrangovas, kuris atliko video ekrano darbus. Sutartį greičiausiai pasirašė generalinis direktorius. UAB ( - ) darbų vadovas V. M. daugiausiai bendravo su UAB ( - ). Apie tai, kad TV video įranga yra netinkama, nusprendė M. Kas TV video ekraną, kuris buvo sumontuotas, parinko, nežino. Į stadioną įrangą atvežė UAB ( - ). Jie tik parengė techninius įrangos parametrus ir pateikė juos. Jie buvo protokolu įpareigoti su visais parametrais pateikti pasiūlymą užsakovo atstovui - M. A.. Stadiono medžių kirtimas buvo atliktas 2009 m. pabaigoje, kiti 2010 m. balandį. Leidimas atlikti šiuos darbus yra nurodytas protokole. Šakų genėjimas virš teniso kortų buvo prieš pat valstybinę komisiją. Darbai susiję su žibintais: patys žibintai sumontuoti 2009 m. pabaigoje, o kita įranga 2009 m. birželio mėn. Kada atlikti rutulio stūmimo sektoriaus darbai ir bortelių išardymo darbai, nepamena. TV ekranas ir valdymo pultas sumontuoti ne tuo pačiu metu. Su savivaldybe dėl stadiono pastoviai bendraudavo darbų vadovas V. M., o gamybiniuose susirinkimuose dalyvaudavo ir jis. Iš savivaldybės pusės dalyvavo M. A., S. S., E. M.. Visi darbai buvo užaktuojami kaip numatyta sutartyje. Gamybinių pasitarimų protokolus ruošdavo M. A. ir visi dalyvaujantys po jais pasirašydavo. Pirmame gamybiniame pasitarime buvo atvykę M. A. ir E. M.. E. B. į papildomus klausimus atsakyti atsisakė.

82V. M. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir parodė, kad dirbdamas UAB „( - )“ 2009-2010 metais dalyvavo atliekant ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus. Rekonstruojant ( - ) miesto stadioną nebuvo atliekami jokie savavališki papildomi darbai. Visi nenumatyti darbai bei papildomi užsakovo pageidavimai buvo įtraukti į pasitarimų protokolus ir pasirašyti sutartyje įgaliotų asmenų, kurie yra įvardinti sutarties 4.4 punkte. Pasirašius protokolus ir sutartis, dėl papildomų darbų, juos buvo privalu vykdyti. Atsiradus nenumatytiems darbams jis informuodavo generalinio direktoriaus pavaduotoją E. B. ir techninės priežiūros inžinierių A. G.. Jie informuodavo užsakovą. Dėl nenumatytų darbų vykdymo objekte vykdavo gamybiniai pasitarimai. Šiuose pasitarimuose buvo derinami papildomi užsakovo reikalavimai, kurie buvo įrašomi į protokolus ir įtraukiami į darbo projektą. Jei pagal gamybinio pasitarimo protokolą reikėjo paruošti papildomų darbų sąmatą, jis kreipdavosi į UAB „( - )“ gamybos skyriaus viršininkę R. V., kuri paskaičiuodavo sąmatas. Ji pasirašydavo sąmatas, , jas tvirtino E. B.. Tinkamai paruoštas ir įformintas sąmatas jis pristatė sutarties 44 punkte nurodytiems asmenims, tarp jų ir M. A. derinimui. Sąmatas pristatė 2009 m. rugsėjo mėn. Po kelių mėnesių pasiteiravo M. A. ar sąmatos yra suderintos. Ji atsakė, kad sąmatos kažkur dingo. Kadangi sąmatos buvo išsaugotos R. V. kompiuteryje, jie paruošė naujus egzempliorius ir pristatė juos M. A.. kaltinime neteisingai nurodyta, kad jis suklastojo atliktų darbų aktus bei pažymas, kuriuos pateikė UAB „( - )“ buhalterei. Šiuos kaltinimus paneigė liudytoja R. V., kuri nurodė, kad šiuos veiksmus atliko ji pati. Ant atliktų darbų aktų pasirašo darbų vykdytojas arba statybos vadovas. Ant sąskaitų-faktūrų pasirašo vyriausiasis buhalteris ir generalinis direktorius. R. V. surašytą atliktų darbų aktą už einamąjį mėnesį elektroniniu paštu siuntė A. G.. Po patikrinimo A. G. juos pasirašydavo, po to aktus ir pažymas kartu su sąskaita-faktūra jis atiduodavo M. A.. Pristatytus aktus M. A. tikrino, pasirašydavo pati ir surinkdavo reikalingus parašus, tada grąžindavo jam. 2010-03-03 baigėsi stadiono rekonstravimo darbų sutartis, tačiau nebuvo atlikti kai kurie darbai, kurių pageidavo atlikti užsakovas ir kurie buvo patvirtinti pasitarimų protokoluose. Nors didesnė dalis darbų buvo atlikta laiku, nebuvo baigta sumontuoti TV ekrano įranga, nebuvo atlikta jo apsauga nuo šalčio, derinimo ir apmokymo darbai. Iš elektrinės dalies , kurią atliko UAB „( - )“, nebuvo užbaigti šulinėliai. Nebuvo pastatyti „upsai“ apšvietimo stulpuose. Visi minėti darbai buvo baigti 2010 rugpjūčio mėn. Darbai, kurie trukdė atlikti pagrindinius darbus, t. y. bėgimo takas, buvo atlikti statybos metu., maždaug 2009 metų rudenį. Šakų genėjimo virš teniso kortų darbai buvo atliekami 2010 metų pavasarį, 2009 rudenį buvo pakloti pagrindai po bėgimo takais, kadangi be to nebuvo galima padaryti pagrindinių darbų. Du priešlėktuviniai žibintai buvo pastatyti 2009 m. rudenį ir dar du 2010 m. pavasarį, kadangi buvo papildomi reikalavimai. Aikštelės 5 varteliai buvo įmontuoti prieš komisiją, maždaug 2010 m. gegužės mėnesį. Rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių latakų išardymas buvo būtinas, darbai atlikti 2009 metų rudenį. Stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas atliktas prieš komisiją, 2010 m. birželį ar rugpjūtį. TV įranga buvo sumontuota prieš pat valstybinę komisiją, t.y. 2010 metų rugpjūtį kai buvo užkeltas ekranas, o iki tol buvo daromi pamatai, stiebas. Ekranas buvo pradėtas 2010 metų sausio, vasario mėnesį. Kovo mėnesį buvo užkeltas ekranas, tačiau jis buvo tuščias, be įrangos. Pats ekrano korpusas buvo užkeltas 2010 metų kovo antroje pusėje. Jis stovėjo nepajungtas, nes nebuvo įrangos, o kada susirado įrangą, jį pajungė. Įranga, tai tas, kas yra viduje. Paskui ekranas jau keičiama nebuvo, tik buvo įrengiami apšildymai. Kai pajunginėjo, ekranas neveikė, o prieš pat komisiją 2010 m. pajungė jau, kad veiktų. Komisijos metu ekranas jau buvo paleistas.

83Kaltinamasis A. G. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikaltimų nepripažino ir parodė, kad

842009 m. liepos 24 d. UAB „( - )“ sudarė sutartį su ( - ) miesto savivaldybės administracija vykdyti futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais techninę priežiūrą. Statinio statybos techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis privalomais dokumentais, t.y. statybos techniniais reglamentais (numatyta statybos įstatyme). Pagrindiniai iš jų, apibūdinantys techninę priežiūrą yra šie: statinio statybos techninė priežiūra, statybos darbai, statinio projektavimas, ir kiti, taip pat, statybos įstatymas. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal projektą. Rekonstruojamame stadione buvo atlikti pagrindiniai ir papildomi statybos darbai pagal statinio projektą, nes papildomiems darbams yra pritaręs projekto vadovas R. S.. Ypatingo statinio statybos projektas rengiamas dviem etapais. t.y. techninis ir darbo projektas (tai numatyta STR „Statinio projektavimas“ 11 ir 12 punktai). ( - ) darbai vykdomi tik pagal darbo projektą, tai yra pagal antro etapo brėžinių sprendinius. Pagal STR „Statinio projektavimas“ 49 punktą, kuris numato, kad: „Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes“. Kadangi papildomi dabai numatyti stadiono parengtame darbo projekte, kituose dokumentuose, jis, vykdydamas statinio statybos techninę priežiūrą, privalėjau jais vadovautis. Papildomiems darbams pritarė arba juos inicijavo užsakovas gamybinių pasitarimų metu, nurodydamas papildyti projekto sprendinius, o rangovui pateikti papildomų darbų sąmatinius paskaičiavimus. Dalis papildomų darbų atsirado vykdant statybos darbus, kurių anksčiau numatyti nebuvo galimybės. Techninės priežiūros vadovo pareigos, atsiradusiems papildomiems darbams yra nurodytos dviejuose dokumentuose, t.y. 1. STR „Statinio statybos techninė priežiūra“ 33.10 punktas, kuris numato, kad „Sužinojus, kad statinio projektiniai sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją, o jam pavedus, - į statinio projektuotoją dėl projektų sprendinių koregavimo“. 2. Techninės priežiūros sutarties 10.10 punktas, kuriame numatyta, kad: „nedelsiant informuoti užsakovą apie papildomus ar nenumatytus darbus, dalyvauti įvertinant ir nustatant nenumatytus papildomus darbus, atsiradusius statybos proceso metu“. Daugiau veiksmų, dėl atsiradusių papildomų darbų, techninės priežiūros vadovui nenustatyta. Jis rašė gamybinių pasitarimų protokolus. Po kelių dienų išsiųsdavo protokolus dalyviams ir laukdavo pastabų. Pakoregavęs dar kartą nusiųsdavo dalyviams, o popierinį variantą atsinešdavo į sekantį pasitarimą surinkti parašus. Taip užsakovas būdavo informuotas pasirašant apie papildomus, bet techniniame projekte nenumatytus darbus. Statybų metu paprastai būna taip, kad darbai atliekami visą statybos periodą, o įforminami etapais. Pagal susitarimą: kas ketvirtį, kas mėnesį, keletą kartų per mėnesį. Priimant statybos darbus „techninės priežiūros“, „statybos darbų“ ir kituose normatyviniuose dokumentuose, nėra nurodyta, kada rangovas privalo parengti, o techninės priežiūros vadovas priimti darbus (laiko prasme). Yra tik nurodyta STR „Techninė priežiūra“ 33.24 punkte, kad „techninės priežiūros vadovas pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinius kokybės reikalavimus“. ( - ) praktikoje daugelyje atvejų atliktų darbų kiekiai įrašomi į atliktų darbų aktą po keleto mėnesių. Vykdant intensyvius (dideles apimties) statybos darbus proceso metu paskaičiuoti atliktų darbų yra neįmanoma. Į atliktų darbų aktą įrašomi mažesni kiekiai, o pabaigus darbams paskaičiuojama tiksliai ir įrašomos anksčiau atliktų darbų apimtis. Pasirašydamas atliktų darbų aktus jis net neįtarė, kad tai gali būti suklastotas dokumentas, o juo labiau, kad jo padėtas parašas ant akto kuriame įrašyti faktiškai atlikti darbai, yra nusikaltimas. ( - ) stadiono rekonstrukcijos darbų metu jo pareigos buvo statinio statybos techninė priežiūra, t.y. tikrinti atliktų darbų kiekį ir kokybę. Vykdant pareigas turėjo pasirašyti statybos darbų žurnale, ir etapais atliktų darbų aktuose. Paprastai pirmas atliktų darbų aktą pasirašo rangovas, paskui pasirašo techninę priežiūrą atliekantis asmuo. Aktuose, kuriuos jis pasirašinėjo, buvo nurodyta, kada atlikti darbai, tačiau jis neprivalo tikrinti ar šie įrašai yra teisingi. Vykdant papildomus darbus stadione, jis šiuos darbus taip pat tikrino, objekte lankydavosi kartą per savaitę ar dažniau. Darbai buvo aptariami gamybiniuose pasitarimuose. Iš savivaldybės specialistų dėl papildomų darbų ir kitų statybos darbų gamybiniuose pasitarimuose dalyvavo J. S. ir M. A.. Visus atliktų darbų aktus pasirašė 2010 m. rugpjūčio mėn., tačiau visi darbai buvo atlikti anksčiau. Stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas - šviestuvai užkelti kartu su atramomis buvo 2009 metų gal spalį. Medžių kirtimas, teritorijų apšvietimo tinklai, disko, kūjo metimo sektoriaus bortelių įrengimas viskas buvo padaryta 2009 metų rudenį. TV video įrangos sumontavimą tikrino apie kovo mėnesį, kuomet tablo jau stovėjo ir buvo įrengtas, per tablo buvo rodomas kažkoks filmukas. Jam atrodo, kad tuo metu dalyvavo V. M.. Filmukas buvo reklamini, truko apie 7-10 minučių. Galimai tablo veikimui buvo naudojama laikina elektra. Kadangi visi darbai jau buvo atlikti, jis pasirašė tik tai, kad jie atlikti kokybiškai ir atitinka statinio reikalavimus. Kad atliktų darbų aktuose nurodyta data rugpjūčio mėn. net nepastebėjo, pagalvojo, kad tai dokumentų pateikimo data. ( - ) darbų žurnale pasirašydavo periodiškai, o atliktų darbų aktuose - tada, kai juos pateikė rangovas. Tiksli data, jog darbai jau atlikti, yra įrašas statybos darbų žurnale. ( - ) darbų žurnalą pildo rangovas Savivaldybės darbuotojams buvo žinoma apie vykdomus papildomus darbus.

85Kaltinamasis V. R. savo kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos pripažino pilnai ir apklaustas 2013-05-28 parodė, kad 2009-2010 m. dirbo įmonėje UAB „( - )“ darbų vadovu, kuri atliko ( - ) m. stadiono lauko inžinerinių tinklų darbus. Šių darbų užsakovas buvo UAB „( - )“. Buvo atliktas futbolo aikštės ir teritorijos apšvietimo montavimas, siurblinės užmaitinimas, startas, finišas ir TV rozečių įrengimas, priešlėktuvinių žibintų montavimas. Signalinių žibintų pajungimas buvo atliktas 2010 m. liepą. kada buvo pastatyti šviestuvai su atramomis pasakyti negali. Šių darbų aktas buvo užpildytas tada, kai buvo padarytas visas darbas. 2010 m. liepą dar darė futbolo aikštės TV rozetes ir starto bei finišo rozetes. „Upsai“ buvo montuojami prie žibintų, tai yra nepriklausomas maitinimo šaltinis. Tų darbų neatliko iš anksto todėl, kad tie dalykai yra vagiami. „Upsus“ statė prieš komisiją. Aktus surašė rugpjūčio mėnesį, nes taip jiems pasakė užsakovas., o konkrečiai V. M.. savo kaltę prisipažįsta dėl to, kad sąskaitoje faktūroje neužrašė datos kada buvo atlikti darbai. Darbų atlikimo aktus įteikė V. M.. Darbus priiminėjo ( - ) miesto savivaldybės darbuotojai. Darbų atlikimo aktus pateikė UAB „( - )“. Sąskaitą apmokėjimui pateikė UAB „( - )“, sąskaitą pasirašė jis. Atsakydamas į papildomus klausimus V. R. parodė, kad UAB „( - )“ buvo subrangovas, su kuria sutartį sudarė rangovas UAB „( - )“. Pagal sutartį turėjo atlikti priešlėktuvinių žibintų montavimą, starto-finišo įrengimą, elektros darbus. Darbus pradėjo atlikti 2009 metais, darbai buvo atliekami etapais ir buvo baigti prieš pat objekto pridavimą komisijai. 2010 metų vasarą buvo atliekami smulkūs darbai, statomos rozetės, „ūpsai“ (nepriklausomi maitinimo šaltiniai), foto relės, automatai, apsaugos nuo perkrovimo ir pan. Iš darbų, buvo derinimas, pajungimas. Atliekant darbus naudojosi laikina elektra.

86Kaltinamasis D. O. savo kaltės dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos nepripažino, apklaustas 2013-05-28 parodė, kad UAB „( - )“ pasirašė su UAB „( - )“ sutartį dėl ekrano pastatymo, suderinimo, montavimo. Sutartis buvo pasirašyta 2010 m. sausio mėn., iš UAB „( - )“ pusės sutartį pasirašė G. K.. Jie turėjo partnerius, kurie padėjo suderinti dalį darbų. Darė ekranų tyrimus, kokie yra naudojami Europoje, tai yra tik du ekrano tipai. Lempų ekranai yra labai nepatikimi, naudoja daug elektros energijos. Todėl buvo pastatytas LED ekranas, jo charakteristikos yra geresnės. Tokį ekraną UAB „( - )“ pasiūlė jie. Ekraną nusipirko 2010 m. sausio mėn. už savo pinigus, į stadioną jis buvo atvežtas 2010 m. kovo mėn. Ekrano ir panelių montavimą atliko 2010 m. pavasarį. Po to atsirado trūkumų, niuansų. 2010 m. kovo mėn. pasirašė aktą už dalį atliktų darbų. Jame yra parašyta, kad tai yra už kovo mėn. atliktus darbus. Tie darbai realiai buvo atlikti 2010m. vasario-kovo mėnesiais. Tuo pagrindu UAB „( - )“ išrašė sąskaitą faktūrą. Pradėjus derinti ekraną, paaiškėjo, kad nepavyksta jo paleisti. UAB „( - )“ nupirko bevielio ryšio sistemą. Tai yra tik ekranas, o ne TV, tai yra video informacijos ekranas. Vykdant derinimą pastebėjo, kad dirbant ekranui įšyla jo techninis blokas. Tada UAB „( - )“ nupirko kondicionierius. Jie buvo nupirkti 2010-05-10, o sumontuoti apie gegužės vidurį. Tada manė, kad įvykdė visus įsipareigojimu, bet jiems buvo pasakyta, kad yra kažkokie keblumai ir aktas bus pasirašytas rugpjūčio mėn. Tuo klausimu skambino UAB „( - )“ direktoriui , bet buvo pasakyta, kad visais klausimais geriau kreiptis į V. Gegužę pasakė, kad gal birželį, buvo pasakoma vis sekantį mėnesį. Kuomet 2010m. rugpjūčio mėn. pasirašė atliktų darbų aktą, nesuprato, kad kažkas yra klastojama. Aktas buvo pateiktas UAB „( - )“, jame tokio punkto, kada darbai buvo atlikti, nėra. Pirmi mokymai dirbti su ekranu buvio padaryti 2010 m. gegužės mėn. Darbų atlikimo aktas yra techninio klausimo fiksavimas. Darbų atlikimo data ir darbų pridavimo akto datos neturi sutapti. Ekranas buvo testuojamas, vasarą techniniai dalykai išaiškėjo. Darbų metu daugiausiai bendravo su V. M.. Atsakydamas į papildomus klausimus D. O. parodė, kad ekranas susideda iš trijų dalių. Pirmiausia dalis atvaizdavimui, antra ta dalis, kuri paruošia informaciją atvaizdavimui, o trečia – operatorius, iš kur vykdomas ekrano valdymas ir perduodama visa informacija. Laikina elektra ekranui buvo paduota kovo mėnesį. Tas filmukas, kuris buvo rodomas, buvo skirtas tik įsitikimui, kad visi taškai ekrane (atvaizduojamosios dalies) yra veikiantys tačiau į tą ekraną nebuvo galima įvesti jokio teksto. Tai tiesiog techninis patikrinimo testas. Tai nėra ekrano testas, o tik jo dalis. Pradinė elektra galėjo būti paduota kovo pabaigoje. Gegužės mėnesį pirko kondicionavimo įrangą, kurią turėjo įmontuoti, kadangi temperatūra kilo ir nebuvo galima to įrenginio eksploatuoti. Ekrano korpusas buvo pastatytas per pirmus metų mėnesius, t.y. vasarį ir kovą, paskui buvo sudėti moduliai. Balandžio mėnesį buvo testuojama, gegužės pabaigoje buvo nustatyta, kad trūksta vėdinimo.

87UAB „( - )“ savo kaltės dėl jai inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino ir parodė, kad pagrindiniai kaltės nepripažinimo motyvai, yra tie, kurie yra išdėstyti UAB „( - ) generalinio direktoriaus G. K. ir jam pavaldžių darbuotojų E. B. ir V. M. parodymuose. Pirmiausia, UAB „( - )“ nesutinka su kaltinime nurodytu teiginiu, kad visi papildomi darbai, už kuriuos atliko UAB „( - )“ ir gavo atlygį, yra įvardinti kaltinime kaip savavališki. Savavališkumas paneigiamas byloje surinktais dokumentais. 4 tome, 43-77 b.1. yra surinkta 10 gamybinių pasitarimų protokolų, kurie vyko laikotarpyje nuo 2009-06-25 iki 2009-10-01. Visuose tuose gamybiniuose susirinkimuose buvo išreikštas statytojo užsakovo atstovų pageidavimas atlikti papildomus darbus ir įrengti geresnės kokybės ekraną statomame stadione. Visuose dešimtyje gamybinių pasitarimų dalyvaudavo minimaliai bent du statytojo atstovai, maksimaliai, kai kuriuose, būdavo net septyni. Ta kolektyvinė nuomonė yra išreikšta, užprotokoluota ir patvirtinta parašais. Jie buvo įvardinta apžiūros protokoluose, jog buvo laikomi segtuvuose ir neaišku kokiose dėžėse, kurios nepateko į bylą, kartu su bylos medžiaga. 14 tome, 43-77 b.l. esantys dokumentai buvo pateikti gynybos iniciatyva. UAB „( - )“, kategoriškai neigia kaltinime nurodytą teiginį, kad UAB „( - )“ generalinis direktorius G. K., direktoriaus pavaduotojas E. B. bei inžinerinių tinklų aikštelės viršininkas V. M., veikdami bendrininkų grupėje ir būdami vykdytojais, veikdami šio juridinio asmens naudai, įvykdė kažkokius veiksmus. Konkrečiai, ar įvykdyti kažkokie veiksmai ir, net jeigu kažkokie fizinių asmenų veiksmai būtų vertinami, kaip nusikalstami, tai, ar jie gali būti vertinami pagal LR BK 20 str. kaip atlikti juridinio asmens naudai. UAB „( - )“ gindamasi nuo ankstesnių kaltinimų modifikacijų, į bylą yra pateikusi audito išvadą, kuri yra pateikta nuo 20 tomo 39 b.l., yra plačios apimties ir tęsiasi iki 95 b.l. Auditoriai, atlikę išvadą, konstatavo, kad UAB „( - )“, kaip juridiniam asmeniui, tie papildomi darbai buvo reikalingi tik, kaip šuniui penkta koja, todėl, kad jau matyti iš dokumentų dėl vykusių supaprastintų derybų. Savivaldybė tų derybų metu dar nusiderėjo ir nuolaidą, UAB „( - )“ su ta mažesne kaina sutiko. Atlikus visus darbus ir suskaičiavus visas įmonės sąnaudas, mokesčiams, sąnaudas medžiagoms, darbo užmokesčiui, galutinis finansinis rezultatas gavosi neigiamas 60774,71 litai ūkinės veiklos nuostolių. Net, jeigu kažkas iš darbuotojų būtų vertinama, kad galimai padarė kažkokią nusikalstamą veiką, tai juridinis asmuo UAB „( - )“, kaip UAB, kurios pagrindinis tikslas pagal Įmonių įstatymą yra siekti pelno, papildomais darbas ir papildomos įrangos įrengimu, to tikslo nepasiekė, jokio pelno negavo, o patyrė tik nuostolį. Tai yra pagrindiniai argumentai, dėl ko juridinis asmuo UAB „( - )“ nesutinka su kaltinimu ir mano, kad ( - ) miesto savivaldybei atlikus papildomus darbus r perdavus žymiai vertingesnę elektroninę įrangą, t.y. vietoje tablo įrengtą televizijos vaizdo ekraną, savivaldybė gavo atitinkamai 429553,33 litų ekvivalentą, visus darbus ir papildomą įrangą savivaldybė perėmė į balansą ir už tai sumokėjo atitinkamą pinigų sumą. Savivaldybei jokia žala nebuvo padaryta, jokie kaltinimai dėl galimo turo iššvaistymo ir kad UAB „( - )“ neva prisidėjo kaip padėjėjas prie to iššvaistymo, yra nepagrįsti, UAB „( - )“ negalėjo padėti iššvaistyti turto, nes tas turtas nebuvo iššvaistytas. Tokie yra pagrindiniai argumentai, kuriais bendrovė nesutinka su jai pareikštu kaltinimu.

88UAB „( - )“ savo kaltės dėl jai inkriminuotos nusikalstamos veikos nepripažino ir parodė, kad kaltinimas UAB „( - )“ apibrėžtas toks pat, kaip jos direktoriui D. O. ir UAB „( - )“ gynybinė pozicija yra sąlygota būtent D. O. pozicijos. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sudarė sutartį dėl stadiono tablo sumontavimo ir įrengimo. Tai ir apima viską nuo pastatymo iki galutinio paleidimo. Bylos duomenimis yra paneigta ta situacija, kad klastojo dokumentus, kadangi darbai buvo daromi tuo metu, kada ir buvo pasirašytas aktas.

89UAB „( - )“ savo kaltę dėl jai inkriminuotos nusikalstamos veikos pripažino pilnai ir parodė, kad UAB „( - )“ 2009 m. balandžio 9 d. sudarė statybos subrangos sutartį su UAB „( - )“, kurioje susitarė, kad UAB „( - )“ atliks elektros ir darbo projekto darbus objekte ( - ) miesto stadiono rekonstrukcija ( - ). Sutarties 2,3 p. buvo numatyta papildomų darbų, kurių nebuvo įmanoma numatyti iš anksto, atlikimo galimybė. Už papildomus darbus genrangovas UAB „( - )“ įsipareigojo sumokėti papildomai iš anksto suderinus darbų kainas. 2009 m. liepos ir rugsėjo mėnesiais UAB „( - )“ nurodė objekte atlikti papildomų darbų ir pateikti šių darbų sąmatas, iš kurių matytųsi šių darbų kaina. UAB „( - )“ pateikė UAB „( - )“ tris lokalines sąmatas, kuriose buvo numatyta, kad papildomi darbai kainuos 64604,70 litų, 12989,17 litų ir 17791,60 litų, iš viso – 95385,47 litų. UAB „( - )“ su šiomis kainomis sutiko. UAB „( - )“ atliko visus lokalinėse sąmatose numatytus papildomus darbus, šiuos darbus baigė 2010 m. pavasarį. UAB „( - )“ prašymu, UAB „( - )“ atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitos-faktūros neteikė, kadangi UAB „( - )“ neturėjo pinigų šių darbų apmokėjimui. 2010 m. rugpjūčio mėnesį UAB „( - )“ atstovas V. M. pranešė, kad UAB „( - )“ turi galimybę sumokėti už papildomus darbus, todėl paprašė pateikti jam dokumentus. UAB „( - )“ darbuotojas V. R. surašė ir pateikė V. M. tris atliktų darbų aktus bendrai 95385,47 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 95385,47 litų sumai ir PVM sąskaitą-faktūrą ALM Nr. 003796, 95385,46 litų sumai. V. M. šiuos dokumentus priėmė, pasirašė ir netrukus UAB „( - )“ PVM sąskaitą-faktūrą ELM Nr. 003796 apmokėjo. Atliktų darbų aktuose yra nurodyta „už 2010 m. 08 mėnesį“, toks pats įrašas ir pažymoje apie atliktų darbų vertę, o PVM sąskaitoje-faktūroje yra parašyta „pagal 2010 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų aktą“. Statybų veiklos praktikoje susiklostė tokia tvarka, kad atlikti darbai aktuojami ne tą patį mėnesį, kai jie yra atliekami. Tokia tvarka susiklostė dėl daugelio priežasčių, pavyzdžiui, darbai atliekami kelis mėnesius ir aktuojami tik atlikus visus darbus, dažnai užsakovai (genrangovai – subrangos atveju) prašo darbus aktuoti tik tuomet, kai atsiras galimybė už juos sumokėti. Kitaip tariant, darbų atlikimo ir darbų atavimo laikotarpis dažnai skiriasi. Atsižvelgiant į tai, kad užsakovas (genrangovas) yra asmuo, kuris užsako darbus ir juos apmoka, t.y. leidžia rangovui (subrangovui) gyvuoti, rangovas (subrangovas) neturi galimybės priešintis užsakovo (genrangovo) prašymams ar nurodymams dėl to, kuomet reikia atliktus darbus aktuoti. Be to, statybos norminiuose dokumentuose nėra įsakmaus nurodymo darbus aktuoti kiekvieną mėnesį ar būtent tą mėnesį, kuomet darbai yra atliekami. Darbų aktavimas yra rangovo (subrangovo) ir užsakovo (genrangovo) tarpusavio susitarimo dalykas. Dar viena svarbi aplinkybė yra tai, kad atliktų darbų aktai bei pažymos apie atliktų darbų vertę yra surašomi pagal standartines formas, kuriose turi būti nurodoma už kurį mėnesį yra surašomas atliktų darbų aktas ar pažyma apie atliktų darbų vertę. Aktus rašantys asmenys šių aktų reikšmę supranta taip, kad tai yra dokumentas, kuriuo užsakovas (genrangovas) patvirtina, jog dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti ir užsakovas (genrangovas) sutinka už juos sumokėti pažymoje ir sąskaitoje-faktūroje nurodytą pinigų sumą. Dokumentuose „už ... mėnesį“ nurodoma, turint omenyje ne darbų atlikimo, o darbų aktavimo laikotarpį, kuris, kaip jau minėjau, dažnai nesutampa su darbų atlikimo laikotarpiu. V. R., surašydamas ir pasirašydamas dokumentus, kuriuose buvo nurodyta „už 2010 m. 08 mėnesį“, galėjo turėti omenyje tai, kad darbai aktuojami 2010 m. rugpjūčio mėnesį, o ne tai, kad darbai atlikti 2010 m. rugpjūčio mėnesį. UAB „( - )“ jokios naudos iš to, kad darbai buvo vėliau aktuoti, neturėjo, priešingai – bendrovė patyrė lėšų trūkumą ir dėl to negalėjo laiku sumokėti medžiagų pardavėjams. UAB „( - )“ pripažįsta, jog darbai buvo atlikti anksčiau.

90Liudytojas R. S. parodė, kad ( - ) miesto stadiono rekonstravimo metu dirbo UAB „( - )“ projektų vadovu. Jų įmonė padarė techninį ( - ) miesto stadiono rekonstravimo projektą ir po to vykdė techninę projekto priežiūrą. Jis pats vadovavo šiam projektui kaip projekto vadovas. Projektas buvo rengiamas vykdant sutartį su ( - ) miesto savivaldybe. Atliekant rekonstrukcijos darbus buvo rengiami gamybiniai pasitarimai, kuriuose dalyvavo savivaldybės atstovai, sporto rekreacijos centro atstovai, rangovo atstovai, dalyvaudavo subrangovai, jis pats taip pat dalyvavo. Atsimena, kad iš savivaldybės dalyvaudavo J. S., M. A. ir E. M., iš UAB „( - )“ dalyvavo V. M. ir E. B., taip pat dalyvavo kiti žmonės. Gamybiniuse pasitarimuose buvo aptariami papildomi darbai ir su tuo susiję projekto pakeitimai. Kaip tiksliai atsirasdavo idėjos dėl papildomų darbų ir projekto pakeitimų, jau neatsimena, pakeitimus siūlė užsakovo atstovai. Atsimena, kad daug projekto pakeitimų buvo įgyvendinta. Pasiūlymai buvo fiksuojami gamybinių pasitarimų protokoluose ir jų pagrindu buvo keičiamas projektas. Jo nuomone, jei pasiūlymai buvo fiksuojami protokoluose, reiškia tai buvo kaip nurodymas darbui. Tai protokolinis sprendimas. Naujų sutarčių ar priedų prie sutarčių su užsakovais po protokolinių sprendimų pasirašoma nebuvo. Kiek atsimena, tablo pakeitimas buvo siūlomas užsakovo, t.y. ( - ) sporto rekreacijos centro atstovų. Kiti pakeitimai taip pat buvo siūlomi, tačiau kas juos siūlė, jau neatsimena. Atsimena, kad pirminiame projekte buvo numatyta mechaninė laistymo sistema, t.y turėjo būti laistoma rankiniu būdu. Buvo teikiami žolės įrengėjų pasiūlymai, todėl buvo priimtas sprendimas dėl automatinės laistymo sistemos. Senus betoninius latakus reikėjo ardyti, nes keitėsi matmenys. Buvo būtina nuimti seną dangą nuo bėgimo takų, ji buvo sutrūkinėjusi. ( - ) eigoje paaiškėjo, kad reikia ardyti asfaltą. Jo vertinimu, tai yra normali praktika, kad projektavimo metu negalima visko nustatyti. Prieš pradedant projektuoti, stadionas buvo eksploatuojamas. Asfalto kokybę buvo galima nustatyti tik ardančiaisiais metodais. Dėl naujų žibintų: tai buvo praleista projektuojant. Tik statybos metu paaiškėjo, kad virš stadiono eina lėktuvų tūpimo takas todėl buvo reikalingi kiti žibintai. Šios korektūros buvo atliktos darbo tvarka.

91Liudytoja V. Š. parodė, kad 2010 m. dirbo ( - ) miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Administracijos direktorius tuo metu buvo G. Č.. Jis buvo Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Atliekant viešuosius pirkimus dėl statybų darbų paprastai būna taip, kad ateina statybų skyrius, jis yra pirkimų iniciatorius, pateikia visus dokumentus, kuriais remiantis yra pradedamos pirkimo procedūros. Dokumentus atneša į Viešųjų pirkimų skyrių. Pagal juos yra paruošiamos sąlygos, suderinamos su iniciatoriais ir teikiamos komisijai svarstyti. Viešųjų pirkimų komisija perka neatliktus darbus, kuriuos reikia atlikti. Nagrinėjamu atveju, dėl viešųjų pirkimų dėl papildomų darbų ( - ) miesto stadione dokumentus dėl viešųjų pirkimų į jos skyrių taip pat atnešė Statybų skyrius. Buvo pateiktas vienas prašymas dėl papildomų darbų ( - ) miesto stadione viešųjų pirkimų, tačiau kartu nebuvo pateikti reikalingi priedai – techniniai projektai, techninės specifikacijos ir kt. Jį pasirašė S. S., o leido pirkti administracijos direktorius uždėdamas savo rezoliuciją „pirkti“. Kokie darbai buvo numatyti, neatsimena. Būdą, kad šiuos pirkimus reikia vykdyti neskelbiamų supaprastintų derybų tvarka, užrašė ji vadovaudamasi 92 str. 3 d. 6 p., kad būtų perkama iš to paties tiekėjo, kadangi tas tiekėjas, t.y. UAB „( - )“, tame objekte dirbo ir buvo įpusėjęs savo darbus. Tas tiekėjas vykdė darbus pagal pagrindinę sutartį. Viešųjų pirkimų skyrius ir skyriaus vedėja nenusprendžia, kad reikia pirkti pavyzdžiui iš UAB „( - )“, pagrindas tai daryti yra parašytas statybos skyriaus prašymas, nurodytas poreikis, jog reikalinga nupirkti atitinkamus darbus ir uždėta direktoriaus rezoliucija tuos darbus pirkti. Kai viešųjų pirkimų skyrius turi tokį raštą, tai suprantama kad jis yra suderintas, kad iniciatorius turi poreikį nupirkti darbus ir tada su direktoriaus parašu yra atnešamas prašymas ir visi kiti lydintys dokumentai, kurie reikalingi, kad būtų paruoštos pirkimo sąlygos. Supaprastintas pirkimų būdas reiškia, kad yra tik vienas tiekėjas. Šiuo atveju, kad darbus atliks UAB „( - )“ parinko komisija, skyrius tikrai neparinko. Pirkimo būdas faktiškai buvo pasirinktas tuo, kad buvo nurodytas Viešųjų pirkimų Įstatymo 92 str. 3 d. 6 p., tame punkte kalbama, kad gali būti tik konkretus tiekėjas, kuris gali pateikti pasiūlymą. Konkretus tiekėjas pagal pagrindinę sutartį buvo UAB „( - )“. Tokiu būdu, galima sakyti kad jos parinktas būdas nulėmė tiekėją, t.y. UAB „( - )“. Supaprastintų neskelbiamų derybų būdas buvo pasirinktas todėl, kad tas pirkimas turėjo būti atliktas skubiai, nes tuose metuose turėjo vykti kažkokios varžybos ir galimai jau baigėsi paties projekto įgyvendinimo laikas, tiksliai to pasakyti negaliu. Toks būdas parinktas ryšium su tuo, kad būtų kuo greičiau įvykdyti pirkimai. Jos niekas neprašė, kad būtų parinktas toks būdas. Dėl pirkimo būdo į ją niekas nesikreipė. Skuba atsirado gal ir dėl to, kad baigėsi projekto finansavimas. Projektas ėjo jau į pabaigą ir jį reikėjo užbaigti, kad būtų galima priduoti. Pirkimai buvo įvykdyti birželio pabaigoje, o prašymas paduotas balandį. Tai buvo ne vienas pirkimas, o du pirkimai ir jie turėjo eiti lygiagrečiai vienu metu. M. A. pasakė, kad bus du pirkimai, kuriuos reikės paleisti vienu metu. Ji nežino dėl kokių priežasčių ir kas ką vilkino, nes ji negavo dokumento antram pirkimui, kad būtų paleistas ir pirmasis pirkimas. Vienas pagrindinių būdų, kuriuo dar galėjo būti vykdomas pirkimas, yra supaprastinto atvirojo konkurso būdu. Viešųjų pirkimų įstatyme yra numatyti pirkimo būdai, t.y. tarptautinis pirkimas, atviras konkursas, ribotas ir yra supaprastinti pirkimai, t.y. supaprastintas atviras konkursas, supaprastintos neskelbiamos derybos. Pirkimo būdą nulemia vertė. Vertė yra skaičiuojama ir sumuojama visų darbų. Jeigu mes iš vertės neišeiname, galime parinkti supaprastintą atvirą pirkimo būdą. O jeigu perkama konkrečiai iš vieno, kviečiamas vienas tiekėjas. Jeigu perkame supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, atsižvelgę į taisykles arba įstatymo nuostatas, tada mes galime apklausti ir tris, ir penkis. Tai, kad ji parinko tokį pirkimo būdą nulėmė tai, kad susidarė tokia situacija, kuri susidarė netinkamai ir netinkamu metu. Jeigu niekas nebūtų skubėję, būtumėme atlikę pirkimą konkurso būdu. Tokį būdą ji nurodė, nes buvo įsitikinusi, kad šis būdas buvo vienintelis, kuris buvo artimas. Dėl papildomų darbų kitų rangovų kviesti negalėjo, nes sutartis jau buvo pasibaigusi. Dėl konkurso sąlygų gali pasakyti kad viešųjų pirkimų skyrius yra pasiruošęs standartines neskelbiamų derybų sąlygas ir standartines supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos parengtus standartinius dokumentus. Atvirojo konkurso bei supaprastinto atvirojo konkurso 2009 metų. Tose sąlygose yra skyriai, kuriuose įrašomas pirkimo pavadinimas. Pirkimo pavadinimas rašomas iš statybos skyriaus pateikto prašymo, kuriame būna nurodyta, kad yra poreikis tokių papildomų darbų, yra parašomas pirkimo objektas, pirkimo objekte įrašomas tas pats pavadinimas tik nerašomas darbų pirkimas, bet rašomi darbai ir pridedama tai, pagal ką perkama. Tai gali būti ir techninis projektas, darbų kiekių žiniaraščiai ir yra nurodytas terminas per kiek laiko turi būti atlikti darbai. Kada šio konkurso sąlygos buvo pradėtos ir kada jos užbaigtos negali pasakyti, nes neprisimena, bet atsimena, kad tada, kai M. A. jau buvo grįžusi į darbą. tai buvo sąlygos dviejų pirkimų, t.y. dėl papildomų darbų ir dėl prekių pirkimo. Kol nebuvo grįžusi M. A., sąlygos nebuvo pradėtos ruošti, nes trūko kaip kurių dokumentų. Kokių konkrečiai dokumentų trūko, aš pasakyti dabar negaliu. Kai M. A. grįžo, tik tada jos surašė visus duomenis į standartines formas. Pirkimų sąlygas į komisijos posėdį nunėšė ji ir pati posėdyje dalyvavo. Prašymą gavo 2010 m. balandžio 23 dieną ir rezoliuciją dėl pirkimo būdo įrašė balandžio 23 dieną. Prašymą grąžino statybos skyriui, kada grįžo prašymas su priedais, pasakyti negali. Sąlygų iš karto ji negalėjo pildyti, kadangi turėjo tik vieną prašymą be priedų. Vėliau pas ją atsirado priedai – dvi bylos, t.y. projektas. Kaip ir kuriuo laiku jie atsirado, pasakyti negali. Iš naujo pateiktus prašymą su priedais padėjo į šoną ir jie pragulėjo iki birželio mėn. Apie tai, kad perkami darbai jau galimai buvo atlikti, ji nežinojo.

92Liudytojas E. M. parodė, kad yra ( - ) rekreacijos centro direktoriaus pavaduotojas. Diskusijos apie galimybę rekonstruoti ( - ) miesto stadioną prasidėjo senai, apie 2002 metus. Sulyginus nuotraukas, stadionas buvo apgailėtinas ir, palaipsniui, kilo idėja, jog miestui tikrai reikia stadiono. Darbų užsakovu tapo ( - ) miesto savivaldybės administracija, per kurią ėjo finansavimas. Sporto rekreacijos centras yra stadiono eksploatuotojas. Darant rekonstrukciją ( - ) savivaldybė turėjo skirtingus merus. Pirmas stadiono rekonstrukcijos etapas buvo atliktas „( - )“, po to darbus vykdė „( - )“. Antrą etapą vykdė jungtinės pajėgos. Kitas etapas – vidinė stadiono dalis, šiuos darbus darė UAB „( - )“. Centras neruošė projektų, tačiau dalyvavo diskutuojant kokius darbus ir kokia apimtimi reikia atlikti. Buvo tariamasis su FIFA ir Lietuvos futbolo federacija, vyko konsultacijos su užsienio specialistais. Vykdant rekonstrukcijos darbus atsirasdavo įvairių pasiūlymų, jų centras taip pat teikė pasiūlymus dėl projekto įgyvendinimo. Patobulinimai ir pagerinimai stadiono kokybei turėjo didelės reikšmės, stadionas buvo giriamas užsienio ekspertų. Pagerinimai ir papildomi darbai buvo aptariami įvairiais lygiais, taip pat buvo aptariami gamybiniuose pasitarimuose. Dėl konkrečių darbų gali pasakyti, kad pirminiame stadiono projekto variante buvo numatytas tablo, ne ekranas. Paskui buvo pastatytas ekranas. Kas nusprendė, kad netinka tablo, jis nežino. Aš žodžiu prašė, kad būtų pagerintas tablo, siūlė pakeisti tablo į ekraną, bet kas priėmė sprendimą, jis nežino. Šis pasiūlymas buvo ne jo asmeniškai sugalvotas, tai nutarė sporto centro administracija. TV ekranas buvo pastatytas baiginėjant projektą,. Jis nežino, kas parinko tą konkretų ekraną. Dėl ekrano įrengimo buvo ne kartą bendrauta ir su Futbolo federacija, ir su Lengvosios atletikos federacija. Visi teigiamai pasisakė už tai, kad paprastą tablo reikia keisti į ekraną. Pradėjus rekonstrukcijos darbus buvo nutarta įdiegti laistymo sistemą, apie kurios galimybę dar nebuvo žinoma rengiant p;pirminius projektus. Lengvosios atletikos federacija pageidavo tobulinti rutulio stūmimo sektorių, keisti dangą. Dėl civilinės aviacijos tarnybos reikalavimų teko įrenginėti žibintus, nes netoli buvo aerodromas ir žibintai buvo reikalingi saugiau nutūpti lėktuvams. Darbū vykdymo metu paaiškėjo, kad buvo būtina išardyti seną dangą ir iškirsti medžius. Visais šiais klausimais vyko daug gamybinių pasitarimų, kuriuos dalyvaudavo užsakovų, rangovų, projektuotojų atstovai. Pasitarimuose buvo rašomi protokolai, į kuriuos įrašomi pasiūlymai. Kokiomis tiksliai datomis vyko tie pasitarimai, pasakyti jau negali. Apie papildomų darbų reikalingumą teko bendrauti ir savivaldybėje, bendravo su visais skyriaus, diskutavo, dažniausiai bendravo su S. S., M. A., S. S.. Jo nuomone, visi papildomi darbai, kurie atlikti, buvo reikalingi. Šiuo metu stadione vyksta įvairūs renginiai.

93Liudytoja N. R. (B) parodė, kad 2009-2010 metais dirbo ( - ) miesto savivaldybės investicijų skyriaus vedėja. Jų skyrius kuravo ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos finansavimą. Pirmas ( - ) m. stadiono rekonstrukcijos etapas prasidėjo 2008 metais, kada jis buvo baigtas, pasakyti negali, nes skyriuje jau nebedirbo. Kada buvo pradėtas antras etapas neatsimena, už statybas buvo atsakingas kitas skyrius. Jų skyrius pildė paraišką finansavimui gauti, projektas vadinosi „( - ) m. stadiono ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas“. Paraiškoje buvo numatyti rekonstrukcijos etapai. Antrajame stadiono rekonstrukcijos etape dalyvavo UAB „( - )“. Papildomi darbai buvo finansuojami iš ( - ) savivaldybės bendro finansavimo lėšų. TV ekrano statyba buvo vienas iš papildomų pirkimų. Kas dar papildomai buvo perkama, pasakyti negali. Atsimena, statybos skyriaus specialistė M. A. jos klausė, kaip užpildyti prašymą pirkimams, kuris buvo adresuotas Viešųjų pirkimų komisijai. Buvo suformuota speciali programa – bendrojo finansavimo lėšos, taip buvo numatyta tarybos sprendime. Paskolas savivaldybė imdavo beveik kasmet. Pačios pirmos paskolos buvo pradėtos imti nuo 2005 m. Kada konkrečiai atsirado papildomų darbų poreikis, neatsimena. Pirmieji papildomi darbai atsirado 2009 m. Atsimena, kad buvo atėjusi M. A. su papildomų darbų aktais. Buvo sudaryta papildomų darbų poreikio nustatymo komisija. Tai buvo savivaldybės administracijos komisija. Komisija tiems aktams pritarė. Komisijoje dalyvavo ji, savivaldybės architektas M., administracijos direktoriaus pavaduotojas J., Č. Kadangi tai buvo viršprojektinės lėšos, tai buvo finansuojama iš savivaldybės lėšų. TV ekranas nebuvo apmokėtas iš projekto lėšų, nes buvo viršytos lėšos. Biudžete yra numatyta speciali eilutė projektų finansavimui, visi projektai iš jos finansuojami. Buvo pateikti papildomų darbų aktai ir jie sprendė tuos klausimus. jei projektas nebūtų laiku įgyvendintas, tai sankcija galėjo būti iki pilno lėšų netekimo. Kokiomis lėšomis savivaldybė apmokėjo už papildomus darbus nežino, nes tuo metu jau nebedirbo.

94Liudytoja G. N. parodė, kad 2010 metais dirbo UAB „( - )“ vyr.buhaltere. sąskaitas-faktūras, esančias baudžiamojoje byloje (T.3, 151, 156 b.l.) išrašė pasirašė ji. Dar šiose sąskaitose faktūrose yra G. K. parašai. Šias sąskaitas-faktūras išrašė pagal V. M. jai patiktus atliktų darbų aktus. Kaip buvo atliekami šie darbai, ji nežino, ji darbų procese nedalyvavo, turėjo tik dokumentus.

95Liudytoja R. V. parodė, kad 2010 metais dirbo UAB „( - )“ gamybos skyriaus viršininke. Be kitų darbų gamybinis skyrius darė aktus, kiekius ir kaupiamuosius žiniaraščius. Tuo metu UAB „( - )“ atliko darbus ( - ) miesto stadione. Atlikti darbai buvo aktuojami. Darbų aktavimas vyksta taip: gale mėnesio darbų vadovai ateidami į gamybinį skyrių atsineša kaupiamąjį žiniaraštį, kad būtų atžymėti per mėnesį atliktų darbų kiekiai.. Jie pagal sąmatinę programą atžymėdavo darbų kiekius ir programa padarydavo atliktų darbų aktą, kuris vadinamas forma A2, paskui iš jo padaroma forma A3 suvestinė. Paskui darbų vadovas pasiėmęs tuos aktus eidavo į buhalteriją, suderindavo su kuo reikia, surinkdavo parašus ir grąžindavo. Kokie darbai buvo atliekami stadione, pasakyti negali. Dokumentus jai atnešdavo V. M., tie darbai ir buvo aktuojami. Darbai buvo vykdomi pagal rangos sutartį, ar buvo papildomų darbų, neatsimena. Ant minėtų formų pasirašo pirmiausiai atsakingas asmuo, t.y. ar darbų vadovas, ar kitas atsakingas asmuo. Taip pat pasirašo užsakovo atstovas, techniniai prižiūrėtojai. Kaip būna numatyta sutartyje, tie pasirašo. Iš jų pusės pasirašo darbų vadovai. Užsakovo parašai taip pat būtini. Šitų formų pagrindu išrašomos sąskaitos. Sąskaitas faktūras ruošia buhalterija.

96Liudytojas D. K. parodė, kad 2010 metais dirbo ( - ) miesto savivaldybės administracijoje informacinių technologijų skyriaus vyriausiuoju specialistu. 2010 m. rugsėjo mėnesio pradžioje, maždaug savaitę iki atidarymo rungtynių dalyvavo mokymuose, kuomet buvo mokomas dirbti su ekranu esančiu ( - ) miesto stadione. Mokymuose jį dalyvauti priskyrė rekreacijos centro vadovas E. M.. Mokymus pravedė D. M., kokios tuo metu buvo jo pareigos, jis nežino. Daugiau mokymuose niekas nedalyvavo. Apmokymai truko apie 20-30 minučių, buvo viskas aišku. Ekranas veikė. Kada buvo sumontuota ekrano įranga, jis tiksliai nežino.

97Liudytojas T. U., apklaustas 2013-01-14, parodė, kad yra vyresnysis projektų vadovas VšĮ ( - ). ( - ) stadiono rekonstrukcijos projektas buvo finansuojamas iš struktūrinių fondas. Projekto rengime dalyvavo iš dalies, buv atsakingas už to projekto įgyvendinimą, pirkimo dokumentų išankstinį vertinimą. ( - ) m. savivaldybės projekto vadovė buvo R. V.. Šiuo metu yra gautas galutinis mokėjimo prašymas, artimiausiu metu tas projektas bus pabaigtas. Projekte yra sutaupymų, jame yra vienas pažeidimas nustatytas, tai dėl papildomų darbų nupirkimo, sankcija pritaikyta apie 30 000 lt. Šio pažeidimo tyrimo išvada yra perduota STT. Viena iš ( - )funkcijų yra konsultuoti. Atsimena, kad buvo atvažiavę pasikonsultuoti G. Č., R. V., S. S.. Buvo kalbama ir apie monitorių, buvo klausta, kaip vykdyti pirkimą daikto, kurio nėra sutartyje. Jie atsakė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Vaizdo ekranas nebuvo deklaruotas. Savivaldybė galėjo teikti prašymą dėl TV ekrano, bet tada būtų nagrinėjamos sutartys. Pažeidimai buvo dėl darbų, kurie nebuvo pagrindinėje sutartyje, tai yra disko ir rutulio stūmimo sektoriaus. Buvo aukštesnė tvora pastatyta, grunto kasimas, betoninių bordiūrų klojimas. Paskirta sankcija buvo 25 proc. nuo sutarties dėl tvoros sumos. Rangovas, kuris atlieka daugiau darbų nei numatyta, gali negauti apmokėjimo, jei atlieka papildomus darbus nesuderinęs su užsakovu. Jiems nebuvo pateikta jokių darbų, kuriuos rangovas būtų atlikęs anksčiau nei buvo sudaryta sutartis.

98Liudytojas N. D. parodė, kad šioje byloje atlikinėjo operatyvinius tyrimo veiksmus. Vėliau buvo įtrauktas į grupę, kuri atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus. Operatyvinio tyrimo veiksmai buvo su grifu konfidencialu. Atliekant operatyvinio tyrimo veiksmus buvo renkami duomenys apie asmenis. Buvo klausomasi pokalbių, vėliau buvo surašyti operatyvinių veiksmų protokolai, kuriuos jis pasirašė. Iš pradžių buvo ruošiami protokolų projektai. Jie buvo ruošiami laisva forma, saugomi jo kompiuteryje. Paaiškėjus galimiems nusikalstamos veikos požymiams, su medžiaga yra supažindinami ikiteisminio tyrimo darbuotojai, kurie nurodė pokalbius įvilkti į protokolus jų nurodyta data po jo parašu. 1 t. 7 b. l. esančiame operatyvinių veiksmų protokole, yra nurodyta neteisinga data, yra padaryta techninė klaida, turi būti 2010-07-02 data. Taip pat 1 t. b. l. 8 yra padaryta techninė klaida, data turi būti 2010-07-02. Ar pokalbių klausėsi tiesiogiai, ar jų įrašus atsakyti negali. Kai nustatoma, kad asmuo vykdo nusikalstamą veiką, padaroma stenograma, ji pateikiamas tyrėjams. Šiuo atveju buvo nuspręsta pokalbių stenogramas įvilkti į protokolus. Jis įkėlė telefoninių pokalbių tekstą į protokolą. Įžangines protokolų dalis rašė tą pačią dieną. Pripažįsta, kad padarė techninių klaidų.

99Liudytojas V. V. apklaustas 2013-01-14, parodė, kad anksčiau buvo UAB ( - )“ ( - ) filialo direktorius. Tuo metu dažnai bendravo su ( - ) miesto savivaldybės darbuotojais, tarp jų ir su J. S.. Buvo toks atvejis, kai J. S. jam paskambino ir paprašė atvežti jai mašiną žvyro. Žvyrą paprašė atvežti prie jos sodybos. Tai buvo žodinis prašymas ir jis sutiko. Jis paskambino savo darbuotojui Rimui ir pasakė jam nuvežti žvyrą. Prieš tai jis pats buvo nuvažiavęs prie J.s. sodybos ir apžiūrėjo vietą kur reikėjo išpilti žvyrą. Žvyras buvo paimtas iš įmonės „( - )“ karjero, žvyrą nuvežė R. Kiek buvo nuvežta – 10 ar 20 tonų, jis tiksliai neatsimena, jam atrodo, kad 20. Ar buvo šiam žvyrui išrašyti dokumentai, neatsimena, galimai žvyrą vežė be dokumentų, tačiau šio žvyro vežimas buvo apskaitytas. Jis nežino ar už tą žvyrą J. S. kaip nors sumokėjo. Tiesiog įvykdė jos prašymą. J. S. sakė, kad gerai pažįsta jo viršininką ir pati atsiskaitys. Jis pats J. S. pažinojo nedaug, ją daugiau pažinojo jos viršininkas K. M.. Apie tai, kad nuvežė žvyrą valdžią informavo jau po žvyro nuvežimo. Kiek jam žinoma, žvyras buvo skirtas keliuko prie J. S. sodybos pagerinimui.

100Liudytojas R. K. apklaustas 2013-01-14 parodė, kad 2010 m. dirbo UAB „( - )“ vairuotoju. Vioeną dieną jam paskambino viršininkas V. V. ir pasakė, kad reikia nuvežti mašiną žvyro, pasakė vietą kur nuvežti ir, kad jį pasitiks moteris. Vykdant šį nurodymą jis nuvežė 20 tonų žvyro į nurodytą vietą. Ten jį pasitiko moteris. Jis išpylė žvyrą ant keliuko netoli sodybos, kuri buvo maždaug už 200 metrų. Jokių dokumentų jis su savimi neturėjo, moteris jam nemokėjo.

101Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-01-24 pateiktame rašte Nr. 4S-272 nurodyta, kad vykdydama Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas funkcijas, Tarnyba atlieka viešųjų pirkimų dokumentų ir pirkimų procedūrų įvertinimus, kurių rezultatus fiksuoja raštuose (išvadose), kaip yra nustatyta Viešųjų pirkimų vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. IS-122 (Žin., 2010, Nr.102-5327). Atsižvelgdama į tai, Tarnyba Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriui teikia vertinimo išvadą dėl supaprastinto atviro konkurso „( - ) miesto stadiono ( - ), , futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos statybos darbų pirkimas“ (skelbtas 2008 m. rugsėjo 10 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 68, pirkimo Nr. 68805; toliau – 1 Pirkimas), 2009 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. mažos vertės apklausos būdu vykdyto viešojo pirkimo „( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės natūralios žolės dangos automatinio laistymo sistemos įrengimo darbai“ (toliau – 2 Pirkimas), 2010 m. supaprastintų neskelbiamų derybų būdu birželio-rugpjūčio mėn. vykdytų viešųjų pirkimų „( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas“ (toliau – 3 Pirkimas) ir „( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimas“ (toliau – 4 Pirkimas);

102Įvertinus 3 Pirkimo dokumentus, nustatyta, kad Komisija (2010 m. birželio 28 d. posėdžio protokolas Nr. VP-156) priėmė sprendimą ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomus darbus pirkti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu iš UAB „( - )“ ir patvirtino 3 Pirkimo sąlygas.

103Kvietimas pateikti pasiūlymą UAB „( - )“ išsiųstas 2010 m. birželio 28 d. raštas Nr. SD-4886(6.25). ( - ) miesto savivaldybės administracija ir UAB „( - )“ 2010 m. rugpjūčio 10 d. sudarė 3 Pirkimo sutartį Nr. SR-1128.

104Remiantis perkančiosios organizacijos 2010 m. balandžio 23 d. raštu dėl papildomų darbų pirkimo, nustatyta, kad pirkimas buvo vykdomas pagal Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatas.

105Įvertinusi 3 Pirkimo būdo parinkimo teisėtumą, Tarnyba nustatė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas vykdyti 3 Pirkimą nurodytu pagrindu yra nepagrįstas, nes Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 6 punktas nustato, kad neskelbiant apie pirkimą darbai gali būti perkami, kai dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos. Ši nuostata reiškia, kad perkančioji organizacija gali kviesti konkretų ūkio subjektą derėtis tik Įstatymo nustatytu atveju – kai nėra kitos alternatyvos. Perkančiosios organizacijos sprendimas kviesti į derybas tik UAB „( - )“ nėra apspręstas išimtinai techninėmis ar meninėmis darbų atlikimo galimybėmis, o rinkoje yra pakankamai daug bendrovių, užsiimančių statybų verslu.

106Atsižvelgdama į išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Komisijos sprendimas į neskelbiamas supaprastintas derybas pakviesti tik vienintelį UAB „( - )“ yra neteisėtas ir pažeidžia Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatas.

107Be to, nekviesdama kitų tiekėjų pateikti pasiūlymus ir neturėdama galimybės jų vertinti, perkančioji organizacija apribojo, galinčių atlikti analogiškus darbus, tiekėjų konkurenciją ir neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatų laikymosi.

108Komisijos 2010 m. liepos 1 d. posėdžio protokolas Nr. VP-162 dėl derybų su UAB „( - )“ nepasirašytas šio tiekėjo įgalioto atstovo. Tai prieštarauja 3 Pirkimo sąlygų 39 punktui ir pažeidžia Taisyklių 130.4 punkto nuostatas, kad derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavę komisijos nariai ir įmonės vadovas, su kuriuo buvo derėtasi arba įmonės įgaliotas atstovas.

109Įvertinus 4 Pirkimo dokumentus, nustatyta, kad Komisija (2010 m. birželio 28 d. posėdžio protokolas Nr. VP-156) priėmė sprendimą ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo paslaugas pirkti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu iš UAB „( - )“ ir patvirtino 4 Pirkimo sąlygas.

110Kvietimas pateikti pasiūlymą UAB „( - )“ išsiųstas 2010 m. birželio 28 d. raštas Nr. SD-4885(6.25). ( - ) miesto savivaldybės administracija ir UAB „( - )“ 2010 m. rugpjūčio 10 d. sudarė 4 Pirkimo sutartį Nr. SR-1127.

111Remiantis perkančiosios organizacijos 2010 m. birželio 11 d. raštu dėl įrangos pirkimo, nustatyta, kad pirkimas bus vykdomas pagal Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatas, o prekė ir jos sumontavimas bus perkamas iš UAB „( - )“, motyvuojant tuo, kad ši įmonė atlieka futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos darbus.

112Įvertinusi pasirinkto 4 Pirkimo būdo teisėtumą, Tarnyba nustatė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas vykdyti 4 Pirkimą nurodytu pagrindu ir sprendimas į neskelbiamas supaprastintas derybas kviesti tik vienintelį UAB „( - )“ yra neteisėtas ir pažeidžia Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatas. Perkančiosios organizacijos sprendimas kviesti į derybas tik UAB „( - )“ nėra apspręstas išimtinai techninėmis ar meninėmis prekės pristatymo ir jos sumontavimo galimybėmis, o ta aplinkybė, kad UAB „( - )“ vykdo futbolo aikštės darbus neįrodo, kad tik šis tiekėjas gali pristatyti prekę, ją sumontuoti ir nėra jokios kitos alternatyvos.

113Be to, nekviesdama kitų tiekėjų pateikti pasiūlymus ir neturėdama galimybės jų vertinti, perkančioji organizacija apribojo, galinčių teikti analogiškas paslaugas, tiekėjų konkurenciją ir neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatų laikymosi.

114Komisijos 2010 m. liepos 1 d. posėdžio protokolas Nr. VP-160 dėl derybų su UAB „( - )“ nepasirašytas šio tiekėjo įgalioto atstovo. Tai prieštarauja 4 Pirkimo sąlygų 39 punktui ir pažeidžia Taisyklių 130.4 punkto nuostatas, kad derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavę komisijos nariai ir įmonės vadovas, su kuriuo buvo derėtasi arba įmonės įgaliotas atstovas.

115Tarnyba papildomai informuoja, kad perkančioji organizacija (2010 m. vasario 20 d. raštas SD-1242(6.18.)) kreipėsi į Tarnybą dėl 1 Pirkimo sutarties pratęsimo. Tarnyba nesutiko, kad minėtos sutarties sąlygos būtų pakeistos ir priežastis nurodė 2010 m. kovo 5 d. rašte Nr. 4S-858 (dokumentų kopijos pridedamos).

116Jūsų Rašte nurodyta, kad visi darbai buvo baigti 2010 metų pavasarį. Tačiau atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos prašymą, Tarnyba mano, kad 1 Pirkimo sutartis iki Rašte nurodyto laikotarpio negalėjo būti įvykdyta ir darbai negalėjo būti atlikti, atsižvelgiant į kai kurias aplinkybes, pvz.: 1 Pirkimo orientaciniame sąnaudų žiniaraštyje 15 pozicijoje numatytas bėgimo takų ir kt. dangos įrengimas, o 3 Pirkimo objektinėje sąmatoje nurodyta, kad reikės įrengti pagrindus po bėgimo takų danga. Pažymėtina, kad 3 Pirkimo sutartis sudaryta 2010 rugpjūčio 10 d. Šios aplinkybės kelia pagrįstų abejonių dėl pirkimų skaidrumo ir darbų būtinumo.

117Dėl pirkimus vykdžiusių asmenų atsakomybės klausimo, Tarnyba pažymi, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 211 straipsnio 4 dalies nuostatomis, už padarytus įstatymo pažeidimus atsako perkančiosios organizacijos vadovas ar kiti įgalioti asmenys (Komisijos pirmininkas, nariai, ekspertai, pirkimus atliekantys asmenys), kurie skiriami perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus ir sprendimus priima posėdyje paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Komisijos sprendimai bei kiekvieno Komisijos nario balsavimo rezultatai įforminami protokoluose ( 6 t. b.l. 129-134).

118Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-85 nurodyta, kad 2010-04-14 19.54-19.57 įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi G. Č.), telefoninio pokalbio metu Č. D. pranešė G. Č., kad stadione padaryti papildomi darbai, tačiau nėra padaryti pirkimai. ( 1 t. b.l. 7., 13 t., 130 b.l.).

119Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-86 nurodyta, kad 2010-04-15 12.13-12.16 įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi G. Č.). G. Č. pasako, kad gruodžio dvidešimt trečią buvo komisijos sprendimas dėl tų papildomų darbų, komisijos sprendimas buvo teigiamas, bet nuo to laiko nesusiformino (dokumentų), klausia „tai netgi neįsiforminsim atbuline data? Tai liepiau, kad išsiaškintų tuos visus, kaip gali padaryti, nu kad būtų sprendimas normalus, nes ten dabar tie darbai kaip ir ... jeigu juos atskirai daryti pagal tai, kaip jie buvo daryti, tai vėl gi negalima“ “Tai liepiau, kad pamąstytų ten tuos variantus, kaip ten galima, gal ten kažkaip tuos darbus rodyti, kažką sakau sėdam visi ir šnekamės“. Č. D. atsako „“tai reikia vėliausiai rytoj šitą dalyką jau spręsti“ (1 t. b.l. 8, 13 t., 130 b.l.).

120Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-87 nurodyta, kad 2010-04-23 12.14-12.16 įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. 8 ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi S. S.). Telefoninio pokalbio metu Č. D. klausė S. S., ar jis sudėliojo direktoriui stadiono viešuosius pirkimus. S. S. atsakė, kad prašymas atiduotas. ( 1 t. b.l. 49, 13 t., 130 b.l.).

121Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-142 nurodyta, kad 2010-04-27 15. 36 – 16. 10 val. vyko pokalbis tarp M. A., R. V. ir J. S., pokalbis vyko ( - ) miesto savivaldybės administracijos (( - ) ( - )), tarnybiniame 303 kabinete. Pokalbio metu aptarinėjam dokumentų pildymai, R. V. sako, kad rezervo lėšos netinkamos finansuoti. R. V. išėjus, M. A. kalbasi su J. S. apie projektų kuratorius. Vėliau į kabinetą užeina N. R.-B. M. A. kalbasi su N. R. apie pirkimų tvarką bei mokėjimų pateikimą CPVA ( 1 t. b.l. 50-53).

122Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-143 nurodyta, kad 2010-04-29 15. 57- 16. 49 val. ( - ) miesto savivaldybės administracijos (( - ) ( - )) kabinete Nr. 303, kalbasi M. A., N. R.-B., V. M., E. B.. Pokalbis vyko apie ( - ) miesto stadiono futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomus darbus. Be kito, M. A. pasako, „tai čia užsimanė prašyti viešų pirkimų tarnybos pratęsimo sutarties“, V. M. atsako “o savivaldybė uždėjo be teisės pratęsti pati sau užsidėjo0 kilpą ant kaklo, šaunuoliai jus“. ( 1 t. b.l. 54-57).

123Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-144 nurodyta, kad 2010-05-04 13. 28 val.- 13.42 val., ( - ) miesto savivaldybės administracijos (( - ) ( - )) kabinete Nr. 303, vyko pokalbis tarp M. A., J. S. ir E. B., kurio metu buvo aptariamos ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos papildomų darbų sąmatos ir aktai. Be kito, E. B. klausia „pirkimam atidavei, abudu?“, M. A. atsako „pirkimam atiduotas ir vienas ir kitas“ aiškina, kad vienas negrįžo. E. B. pasako „kaip jis galėjo negrįžti, jeigu pirkimam atidavei, tai o ką jis gali pasirašyti jeigu jus nenupirkot dar“. ( 1 t. b.l. 58-60).

124Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-78 nurodyta, kad 2010-06-03 16. 16- 16. 54 val. ( - ) mero Č. D. kabinete (( - ) ( - )) užfiksuotas pokalbis tarp Č. D. ir N. R. B. N. R. pasako Č. D., kad pirkimai neįvykę, guli pas direktorių (G. Č.). Po to, užfiksuotas pokalbis tarp Č. D. ir G. Č., kuris paaiškina, Č. D., dėl ko neįvykę pirkimai, Č. D. pasako, kad raštas dėl viešųjų pirkimų stovi pas G. Č. nuo balandžio, G. Č. atsako „tai stovi“( 1 t. b.l. 135-136).

125Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-73 nurodyta, kad 2010-06-04 tarp 09. 10- 10. 01 val. ( - ) mero Č. D. kabinete (( - ) ( - )) kalba Č. D., G. Č., R. R., S. S., R. V., E. M. ir nenustatytas asmuo. Kalbama apie ( - ) miesto stadiono TV video ekraną ir jo pirkimą, atliktus papildomus darbus ir jų pirkimą, stadiono laistymo sistemą, apie išnaudotą pinigų rezervą, pasibaigusį sutarties terminą. G. Č. pasako „nežinau, bet man tik viena vieta su logika prasilenkia, nes kovo trečią pasibaigė sutartis ir mes kaip ir kovo trečią` viską pabaigę, visi prašymai papildomiems darbams yra jau balandį ar gegužę ir aš nekaip nesuprantu kaip galima atbuline data padaryti pirkimus“, taip pat pasako „ekranas užaktuotas“. Be kito, Č. D. pasako „pirkimus daryti reikia ir tiek“ „Ar gali sutari, kad darom pirkimus, per savaitę sutvarkom projektus šitus“, S. S. atsako „pirmadienį kas per kiek, būtų logikos“ ( 1 t. b.l. 137-143).

126Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-90 nurodyta, kad 2010-06-04 tarp 09. 45- 09. 46 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi V. M.). Pokalbio metu Č. D. klausia V. M. apie ekrano užaktavimą. V. M. pasako, kad dalis ekrano užaktuota, o kitą dalį nori gauti kaip papildomą įrangą ( 1 t. b.l. 144).

127Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-09-93 nurodyta, kad 2010-06-08 16. 35-16. 39 val. , įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi N. R.- B) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi R. V.). Pokalbio metu R. V. pasako, kad ekraną ir papildomus darbus reiks pirkti iš biudžeto lėšų ( 1 t. b.l. 148).

128Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-80 nurodyta, kad 2010-06-09 tarp 10. 27- 10. 41 val., ( - ) mero Č. D. darbo kabinete ( - ) miesto savivaldybėje (( - ) ( - )) įvyko pokalbis tarp Č. D. ir G. Č. apie pirkimus. G. Č. pasako „ dabar dėl to stadiono, jis pasakė nefinansuoti, nes vienas dalykas dėl tų papildomų darbų, apklausa netinkama, tai reiškia turi būti atviras konkursas“. Č. D. ir G. Č. aptarinėja, kad reikia užbaigti stadioną, nes kitaip reikės gražinti pinigus į struktūrinius fondus ( 1 t. b.l. 150-151).

129Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-96 nurodyta, kad 2010-06-09 10. 34-10. 35 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi N. R.- B.). Pokalbio metu kalbama neskelbiamų derybų pirkimo būdo viešą skelbimą, taip pat apie apmokėjimo šaltinius ( 1 t. b.l. 153).

130Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-81 nurodyta, kad 2010-06-10 tarp 08. 05- 10. 00 val., ( - ) mero Č. D. darbo kabinete- ( - ) ( - ), kalbasi Č. D., G. Č., N. M., R. R., Linas J. P. ir D. K.. Be kito G. Č. pasako „buvau nuvykęs į agentūrą. Jie pasakė, kad šitie papildomi darbai ir tas ekranas nebuvo finansuojami“. Č. D. pasako „Dabar pavyzdžiui stadionas, jūs patikėkit manim – jeigu iki birželio 30 neužbaigsim ir nepriduosim objekto, aš matau, kad jau turbūt, jeigu atbuline data paskelbsim konkursą apklausą tą, tai dar suspėsim, jeigu ne – penkis milijonus grąžinsim į biudžetą, va tada vaikščiosim po tarybą“. Č. D. pasako „Darbai padaryti, viskas, darbai padaryti, objektas užbaigtas“. R. R. pasako „Daiktai nupirkti be viešųjų pirkimų“, D. K. atsako „apiformint“. Kalbama apie finansavimo šaltinį. D. K. nurodo, kad reikia kreiptis į tarybą (( - ) miesto savivaldybės administracijos), kalbasi kad agentūra (Centrinė projektų valdymo agentūra) neužskaitys tablo ir papildomų darbų. Pokalbio pabaigoje Č. D. pasako G. Č., kad jis turi daryti pirkimus ( 1 t. b.l. 155-163).

131Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-82 nurodyta, kad 2010-06-10 tarp 14. 24- 14. 31 val., ( - ) mero Č. D. darbo kabinete ( - ) miesto savivaldybėje ( ( - ) ( - )), įvyko pokalbis tarp Č. D. ir D. Ž.. Č. D. pasako „“Šiandien ateina – sutartis pasibaigus, darbai padaryti, pagal protokolus, statybininkai padarė darbus, pas mus net derybos nepravestos reiškia sutartis nepasirašyta, taigi mus paduos į teismą“. D. Ž. pasako „Aš irgi žinau apie tą kaip jūs sakot stadioną, tai vis klausiau tai kur, nes reikia apiforminti, arba sakau jeigu terminai tai galima daryti toliau. Č. D. pasako jai nueiti pas G. Č. ir paklausti, kur dokumentai. ( 1 t. b.l. 166-167).

132Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-99 nurodyta, kad 2010-06-10 15. 28-15. 34 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. 8 698 17609 (kuriuo naudojosi E. B.). Pokalbio metu J. S. ir E. B. kalbama apie TV video ekraną, užaktuotą tablo (ekranas su bėgančia eilute), kad bus perkamas naujas ekranas, o užaktuotas tablo bus išminusuotas (1 t. b.l. 168-169).

133Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-100 nurodyta, kad 2010-06-10 15. 48-15. 53 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi D. Ž.). Pokalbio metu yra kalbama apie TV video ekrano ir įrangos pirkimą, kad bus perkamas ne skirtumas, o visas TV video ekranas. ( 1 t. b.l. 170-171).

134Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-101 nurodyta, kad 2010-06-10 16.05-16.06 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi V. M.). Pokalbio metu kalbama apie TV video ekrano kainą. V. M. pasako, kad pas ją ateina ( 1 t. b.l. 172).

135Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-102 nurodyta, kad 2010-06-10 16.46-16.50 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi E. B.). Pokalbio metu J. S. prašo E. B. pateikti pirmutinę futbolo aikštės sutartį ir joje įrašyti kainą 350 000, papildomiems darbams, klausia E. B. kada atliks papildomus darbus. E. B. pasako, kad „visi darbai užaktuoti“ ir kad pirminė sutartis pasibaigusi kovo 3 dieną. J. S. pasako, kad bus du pirkimai, pasako „ir aš turiu gauti visus parašus. Jeigu nori, kad rytoj atsidurtų viešuosiuose“. ( 1 t. b.l. 173-174).

136Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-103 nurodyta, kad 2010-06-11 10.04-10.05 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi V. M.). Pokalbio metu J. S. pasako V. M., kad jis paklaustų E. (E. B.) iki kurios dienos gali pastatyti ir sumontuoti viską (TV video ekraną ir papildomus darbus). V. M. pasako, kad pas juos jau viskas padaryta ( 1 t. b.l. 175).

137Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-104 nurodyta, kad 2010-06-11 10.19-10.21 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi E. B.). Pokalbio metu kalbama apie persiųstas (elektroniniu paštu) sutartis, jog E. B. pataisė tik papildomų darbų sutarties tekstą, kad jis negavo „apie įrangą nieko“. Toliau kalbama apie darbų atlikimo grafiką. E. B. pasako, kad visi darbai jau padaryti. J. S. pasako, kad tik vakar apie tai sužinojo ( 1 t. b.l. 176).

138Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-109 nurodyta, kad 2010-06-18 13.36 - 13. 39 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi D. Ž.). Pokalbio metu kalbama, kad J. S. paruošti pirkimo dokumentai D. Ž. nepateikti ( 1 t. b.l. 183).

139Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-110 nurodyta, kad 2010-06-18 13.40 - 13. 42 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.). Pokalbio metu J. S. pasako Č. D., kad ji dokumentus paruošusi, tačiau S. S. juose nepasirašęs, pasako, kad kalbėjo su Dalia, Daliai dokumentų niekas neatnešė ( 1 t. b.l. 184).

140Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-83 nurodyta, kad 2010-06-19 tarp 14. 18- 14. 37 val. ( - ) mero Č. D. darbo kabinete ( - ) miesto savivaldybėje (( - ) ( - )), įvyko pokalbis tarp Č. D., G. Č. ir S. S.. Pokalbio metu Č. D. klausia S. S., kada darys TV video ekrano viešuosius pirkimus, pasako, kad jei neišspręs TV video ekrano pirkimo klausimo, reiks gražinti 6 milijonus. Pasako S. S. pasirašyti pirkimų dokumentuose ( 1 t. b.l. 186-188).

141Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-84 nurodyta, kad 2010-06-22 tarp 14. 37-14. 41 val. , ( - ) mero Č. D. darbo kabinete (( - ) ( - )), vyko pokalbis tarp J. S. ir Č. D.. J. S. pasako, kad pirkimo dokumentus buvo suderinusi, trūko tik S. S. parašo. Pasako, kad pirkimo dokumentus nuneš Marytei, pasako „žiūrėkit, aną penktadienį aš jam padaviau visą tai, buvo suderinta su moteriškėm, jam tik liko pasirašyti, buvo ir aš jau buvau sutarusi į viešuosius nunešti“ „S. truko, užtat viešieji nesirašė“. (1 t. b.l. 191-192).

142Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-115 nurodyta, kad 2010-06-23 12.47 – 12.47 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojasi J. S.). Pokalbio metu Č. D. klausia J. S. dėl sutarties, J. S. atsako, kad atiduota M. ir, kad turėjo nunešti viešiesiems pirkimams. ( 2 t. b.l. 22).

143Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-117 nurodyta, kad 2010-06-23 13. 01 – 13. 01 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.). Pokalbio metu J. S. pasako Č. D., kad M. nenunešusi visų dokumentų Š. ( 2 t. b.l. 24).

144Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-118, kuriame užfiksuota, kad 2010-06-23 13. 01 – 13. 01 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi J. S.). Pokalbio metu J. S. pasako Č. D., kad trečią valandą posėdis ir tos sąlygos turi būti svarstomos ( 2 t. b.l. 25).

145Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-120 nurodyta, kad 2010-06-23 13. 03 – 13. 05 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. 8 ( - )(kuriuo naudojosi M. A.). Pokalbio metu Č. D. pasako, kad ji neperdavus dokumentų Š. dėl stadiono. M. A. pasako, kad peržiūrėjo sutartį ir viską atiduoda. ( 2 t. b.l. 27).

146Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-121 nurodyta, kad 2010-06-23 13. 09 – 13. 10 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi Č. D.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi G. Č.). Pokalbio metu Č. D. pasako G. Č., kad pradėjo aiškintis dėl stadiono sutarties, kad sutartis nepapuolė į viešuosius pirkimus, kad M. jam meluoja. ( 2 t. b.l. 28).

147Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-124 nurodyta, kad 2010-06-28 15. 23 – 15. 24 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi M. A.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi V. M.). Pokalbio metu M. A. paprašo, kad atvažiuotų direktorius į viešuosius pirkimus pasirašytų. ( 2 t. b.l. 30).

148Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-125 nurodyta, kad 2010-06-28 15. 35-15. 36 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi M. A.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi V. M.). V. M. pasako M. A., kad atvyksta direktorius ( 2 t. b.l. 31).

149Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-128 nurodyta, kad 2010-07-02 tarp 09. 07- 10. 14 val. , ( - ) mero Č. D. kabinete (( - ) ( - )), įvyko pokalbis tarp G. K. ir Č. D., kurio metu buvo kalbama apie stadiono pridavimą. G. K. pasako, kad tik trečiadienį įvyko galutinės derybos (dėl papildomų darbų ir TV video ekrano pirkimo) (2 t. b.l. 34-35).

150Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2010-08-16 protokole nurodyta, kad 2010-07-23 tarp 8. 09 val. , įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi M. A.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi E. B.), pokalbio metu buvo kalbama apie sutarties pasirašymą (2 t. b.l. 38).

151Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2010-08-17 protokole nurodyta, kad 2010-08-09 tarp 10. 28 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi M. A.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi V. R.). Pokalbio metu kalbama apie atliktų darbų aktavimą rugpjūčio mėnesio data ( 2 t. b.l. 40).

152Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2010-08-17 protokole nurodyta, kad 2010-08-09 10. 44 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi M. A.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi V. M.). Pokalbio metu M. A. pasako, kad reikės pakeisti sutarties priedą - grafiką, nes įrašyta darbų pradžia liepos mėnesį, o dabar yra rugpjūtis ( 2 t. b.l. 41).

153Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2010-08-17 protokole nurodyta, kad 2010-08-09 14. 58 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi M. A.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. 8 698 02018 (kuriuo naudojosi V. M.). Pokalbio metu M. A. pasiteirauja V. M. ar yra E. B.. V. M. jam perduoda telefono ragelį. Toliau su E. B. M. A. kalba apie tai, kad reikia keisti darbų atlikimo grafiką, reikia rašyti darbų atlikimo laiką nuo rugpjūčio dešimtos iki rugsėjo dešimtos ( 2 t. b.l. 42).

154Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2010-09-10 protokole nurodyta, kad 2010-09-08 08. 10 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi M. A.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. 8 698 02018 (kuriuo naudojosi V. M.). Pokalbyje kalbama apie stadiono pridavimo aktą. M. A. pasako V. M. važiuoti pas Jūratę ir dėžėje ras reikiamą aktą ( 2 t. b.l. 44).

155Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2010-09-10 protokole nurodyta, kad 2010-09-08 08. 45 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi M. A.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi V. M.). Pokalbio metu V. M. paprašo M. A. ateiti prie ligoninės pagrindinio įėjimo pasirašyti ( 2 t. b.l. 45).

156Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2010-08-17 protokole nurodyta, kad 2010-07-28 15. 17 val., įvyko sujungimas tarp mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi G. Č.) ir mobilaus ryšio telefono Nr. ( - ) (kuriuo naudojosi E. B.). Pokalbio metu E. B. klausia, kada galės ateiti pasirašyti sutartis nes jau praėjęs keturių dienų terminas. G. Č. pasako „Tai pasirašysite tą dieną kur ketvirta diena sueina“. ( 2 t. b.l. 49);

157Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-54 nurodyta, kad 2010-04-16 tarp 11. 20- 11. 40 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 75);

158Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-63 nurodyta, kad 2010-06-11 tarp 09. 50- 10. 30 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 76-80);

159Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-64 nurodyta, kad 2010-06-14 tarp 13. 00- 13. 30 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 81-83);

160Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-72 nurodyta, kad 2010-06-16 tarp 11. 45- 12. 15 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 84-85);

161Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-73 nurodyta, kad 2010-06-19 tarp 11. 00- 11.20 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 86-88);

162Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-74 nurodyta, kad 2010-06-22 tarp 11. 45- 12. 20 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 89-91);

163Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-76 nurodyta, kad 2010-06-29 tarp 09. 30- 10. 00 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 92-94);

164Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-77 nurodyta, kad 2010-07-01 tarp 12. 40- 13. 15 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 95-97);

165Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-126 nurodyta, kad 2010-07-07 tarp 10. 50- 11. 20 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 98-101);

1662010-07-09 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-07-09 tarp 13. 00- 13. 30 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 102-104);

1672010-07-14 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-07-14 tarp 11. 00- 11. 30 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 105-107);

1682010-08-10 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-10 tarp 10. 21- 10. 26 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 108-109);

1692010-08-12 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-12 tarp 11. 45- 11. 51 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 110-114);

1702010-08-17 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-17 tarp 12. 32- 12. 38 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 115-117);

1712010-08-19 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-19 tarp 15. 38- 15. 42 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 118-120);

1722010-08-24 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-24 tarp 15. 10- 15. 15 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 121-123);

1732010-08-27 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-27 tarp 11. 11- 11. 20 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 124-127);

1742010-09-02 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-09-02 tarp 12. 48- 12. 51 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 128-131);

1752010-09-07 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-09-07 tarp 12. 10- 12. 13 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 132-134);

1762010-09-09 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-09-09 tarp 11. 13- 11. 17 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 135-138);

1772010-10-06 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-10-06 tarp 16. 20- 16. 35 val. atlikus ( - ) miesto stadiono, esančio ( - ), ( - ), apžiūrą nustatyta, kad stadione jokie darbai nevykdomi ( 2 t. b.l. 139-141);

178Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-55 užfiksuota, kad 2010-04-21 buvo atlikta ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiosios specialistės J. S. tarnybinio kabineto Nr. 303, - ( - ) ( - ), apžiūra. Apžiūros metu, kabinete Nr. 303, ant darbo stalo buvo rasta dokumentų segtuvai su juose esančiais dokumentais, dokumentai buvo apžiūrėti, padarytos dokumentų, susijusių su ( - ) miesto stadiono (( - ), ( - )) statybos darbais, kopijos. Dokumentuose užfiksuoti atsiradę papildomi ( - ) miesto stadiono (( - )), darbai ( 1 t. b.l. 9-48);

179Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-56 užfiksuota, kad 2010-05-13 buvo apžiūrėtas ( - ) miesto savivaldybės administracijos kabinetas Nr. 303. Apžiūros metu kabinete, ant darbo stalo buvo rasti segtuvai, su jame esančiais dokumentais, apžiūros metu buvo padarytos dokumentų kopijos. Dokumentuose fiksuota informacija, susijusi su ( - ) miesto stadiono – ( - ), papildomais darbais ir jų verte (1 t. b.l. 61-133);

180Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-75 užfiksuota, kad 2010-06-23 buvo apžiūrėtas ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus kabinetas, pažymėtas numeriu- 303. Apžiūros metu užfiksuoti TV video ekrano ir papildomų darbų viešojo pirkimo dokumentai ( 2 t. b.l. 1-21).

181( - ) miesto savivaldybės administracija 2011-03-31 raštu Nr. SD-2426(6.10.) pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2010-06-28 posėdžio protokolo Nr. VP-156, 2010-07-01 posėdžio protokolo Nr. VP-160, 2010-06-30 posėdžio protokolo Nr. VP-161, 2010-07-01 posėdžio protokolo Nr. VP-162, 2010-06-30 posėdžio protokolo Nr. VP-163 originalus ( 2 t. b.l. 172).

1822010-10-06 kratos metu ( - ) miesto savivaldybės administracijos patalpose, adresu ( - )buvo paimti dokumentai: 2010-06-11 sutarties projekto derinimo lapas Nr. SR-1127, sutartis Nr. SR-1127, sutartis su priedais, sutarties projektas, sutartis sudaryta dėl TV video ekrano pirkimo ir sumontavimo ( - ) miesto stadione, sutarties sudarymo data 2010-08-10; 2010-06-11 sutarties projekto derinimo lapas Nr. SR-1128, rangos sutartis Nr. SR-1128, sutarties projektas, sutartis sudaryta dėl papildomų darbų pirkimo ( - ) miesto stadione, sutarties sudarymo data 2010-08-10; 2009-09-03 sutarties projekto derinimo lapas Nr. SR-1071 2009-09-04 statybos rangos sutartis Nr. SR-1071, sutarties priedai, sutartis sudaryta dėl futbolo aikštės natūralios žolės dangos automatinio laistymo sistemos įrengimo darbų; 2008-12 sutarties projekto derinimo lapas Nr. SR-224, 2009-03-03 rangos sutartis Nr. SR-224, sutarties priedai, sutartis sudaryta dėl ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos statybos darbų; raštas ,,Dėl sutarties pratęsimo“ 2010-02-20d. Nr SD-1424 (6.18), kuriuo prašoma pratęsti 2009-03-03 rangos sutarties Nr. SR-224, darbų atlikimo terminą; raštas ,,Dėl prašymo sutikti, kad būtų pakeistos pirkimo sutarties sąlygos“ 2010-03-05d. Nr. 4S-868, kuriuo Viešųjų pirkimų tarnyba nesutinka, dėl sutarties Nr. SR-224 termino pratęsimo; raštas ,,Dėl statybos darbų ( - ) miesto stadione, ( - )“ 2009-12-28d. Nr. 01-347, kuriuo UAB „( - )“ prašo leisti atlikti darbus pavasarį ir atidėti objekto pridavimo terminą; nepasirašytas raštas, mėlynos spalvos segtuvas (futbolo aikštė 2 2010m.) kuriame yra sudėti dokumentai apie ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbų eigą – techninio projekto bendrosios ekspertizės išvados, sutartys dėl TV video ekrano ir papildomų darbų pirkimo, objektinės ir lokalinės sąmatos, kuriose matyti atliekamų darbų vertė, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, atliktų darbų aktai, kuriuose užfiksuoti atlikti darbai; juodos spalvos segtuvas ,,( - ) miesto stadiono futbolo aikštė Nr.6“ su dokumentais apie ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbų eigą – statybos leidimas, kad leidžiama vykdyti darbus, objektinių ir lokalinių sąmatų kopijos, kuriose matosi darbų vertė, rangos sutarčių kopijos, atliktų darbų aktų kopijos, kuriose matyti atlikti darbai ir jų vertė, rašto Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl sutarties pratęsimo kopija ir atsakymo kopija, kuriuose matyti, kad sutarties SR-224 įvykdymo terminas nebus pratęstas, atliktų techninės priežiūros paslaugų aktai, kuriuose yra duomenys apie techninės priežiūros vykdymą; juodos spalvos segtuvas ,,Futbolo aikštė“ su dokumentais apie ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos eigą - statybos rangos sutarties 2009-09-04 Nr. SR-1071 kopijos, lokalinių sąmatų kopijos, papildomų darbų aktai, kuriuose matosi atsiradę ( - ) miesto stadione papildomi darbai, pasitarimo protokolai, kuriuose užfiksuota, kokie atsirado papildomi darbai ( - ) miesto stadione; 2010m. 02 mėnesio ( - ) miesto stadiono ( - ) su futbolo aikšte ir lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos statybos darbų techninės priežiūros vykdymo ataskaita, 2010m. 03 mėnesio ( - ) miesto stadiono ( - ) su futbolo aikšte ir lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos statybos darbų techninės priežiūros vykdymo ataskaita, ( - ) miesto stadiono ( - ) su futbolo aikšte ir lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos statybos darbų techninės priežiūros vykdymo ataskaitos 2009 m. rugpjūčio mėnesio, 2009 m. spalio mėnesio, 2009 m. lapkričio mėnesio, 2009 m. gruodžio mėnesio, 2010 metų sausio mėnesio, tamsiai žalios spalvos segtuvai Nr. nuo 1 iki 7, yra darbų kiekių aktai 2010m. sausio 6 d. Nr.2, Nr. 3, kuriuose yra nurodyti atsiradę papildomi darbai ( - ) miesto stadione; tamsiai žalios spalvos segtuvas Nr. 8 yra 2010m. sausio 6d. papildomų darbų aktas Nr.1, tamsiai žalios spalvos segtuvai Nr. 9 ir Nr. 10 kur yra papildomų darbų aktas Nr. 2, kuriame nurodyti atsiradę papildomi darbai ( - ) miesto stadione; tamsiai žalios spalvos segtuvas Nr. 11 su atliktų darbų aktais, kuriuose užfiksuoti atlikti darbai ( - ) miesto stadione; tamsiai žalios spalvos segtuvas Nr. 12 kuriame yra objektinė ir lokalinės sąmatos statinio II etapas stadiono futbolo aikštė su lengvosios atletikos sektoriais, kuriose įrašyti reikalingi atlikti darbai ir jų vertė; raudonos spalvos segtuvas „Stadiono futbolo aikštė“ kuriame yra statybos leidimas, darbų kiekių žiniaraščiai, rangos sutartis Nr. SR-224 objektinės ir lokalinės sąmatos, kuriose nurodyti reikalingi atliktini darbai ( - ) miesto stadione; neįrišti dokumentai: yra pasitarimo protokolai, sutarčių Nr. SR-1127 ir SR-1128 kopijos, atliktų darbų aktai, kuriuose nurodyti atlikti darbai; žalios spalvos viršeliu segtuvas Nr. 1, kuriame yra rangos sutartis Nr. SR-224 su priedais; žalios spalvos segtuvas Nr. 2, kuriame yra raštu, kuriuo perduodama papildomų darbų sąmatos; žalios spalvos segtuvas Nr. 3, kuriame yra rangos sutartys SR-224 ir SR-1071, sąmatinės kainos skaičiavimai, atliktų darbų aktas, techninis pagrindimas papildomiems darbams; mėlynos spalvos viršeliu (pakietintu) segtuvas kuriame yra pasitarimo protokolai, kuriuose užfiksuoti iškilę klausimai statybos metu, papildomų darbų aktai, kuriuose užfiksuoti atsiradę papildomi darbai, rangos sutartis Nr. SR-224, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas, supaprastinto atviro konkurso sąlygos; juodos spalvos viršeliais šeši segtuvai bei mėlynos spalvos pakietinta nugarėle segtuvas kuriuose yra ( - ) miesto stadiono brėžiniai, kuriuose matyti, kad numatyto informacinio tablo laikančioji konstrukcija turi būti dviejų atramų; ( - ) miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus byla 41.7 (bylos indeksas) Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto priedai esantys aštuoniuose segtuvuose popieriniais viršeliais, statybos darbų žurnalai , viešųjų pirkimų ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos statybos darbų pirkimo dokumentai, sudėti dviejuose žalios spalvos viršeliais segtuvuose; viešojo ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo dokumentai, 2010-04-23 paraiška (raštas) dėl darbų pirkimo, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolai; viešojo ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais, TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo dokumentai, 2010-06-11 paraiška (raštas) dėl darbų pirkimo, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolai; viešojo ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės natūralios žolės dangos automatinio laistymo sistemos įrengimo darbų pirkimo dokumentai, PVM sąskaita faktūra KOR Nr. 501377, pažyma apie atliktų darbų vertę už 2010 m. 8 mėn., atliktų darbų vertė įrašyta 90753,33; atliktų darbų aktas už 2010 m. 8 mėn., atliktų darbų vertė 218997,90 litų; atliktų darbų aktas už 2010 m. 8 mėn., kurį pasirašę, atliktų darbų vertė -128244,57 litų; PVM sąskaita faktūra KOR Nr. 501378, atliktų darbų vertė įrašyta 338800,00 litų; atliktų darbų aktas už 2010 m. 8 mėn., atliktų darbų vertė nurodyta 318900,34; atliktų darbų aktas už 2010 m. 8 mėn., atliktų darbų vertė 19899,66; 2010-09-03 sąskaitos išrašas už 2010-09-02 – 2010-09-02 apie pinigų pervedimą, mėlynos spalvos segtuve yra darbų kiekių žiniaraščiai, kuriuose nurodyti atsiradę papildomi darbai ( - ) miesto stadione. ( 3 t. b.l. 1-5, 6 – 187, 4 t. b.l. 1-191, 5 t. b.l. 1-35, paketas Nr. 1, paketas Nr. 2).

183UAB „( - )“ 2011-02-21 raštu Nr. 50 pateikė UAB „( - )“ dokumentus: PVM sąskaita faktūrą Nr. ELM 003796 ir prie jos pridėtą pažymą bei atliktų darbų akte nurodytas darbų atlikimas 2010 m. rugpjūčio mėn. ( 5 t. b.l. 37, 38-92).

1842011-02-21 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolu iš UAB „( - )“ paimti dokumentai: PVM sąskaita faktūra serija DOT Nr. 0119 ir prie jos pridėtas atliktų darbų aktas, kuriuose nurodytas darbų atlikimo laikas 2010 m. rugpjūčio mėn., 2009-11-27 tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. EK-0910-14/2 dėl šviesos diodų modulinės įrangos sumontavimo ( - ) miesto stadione, papildomas susitarimas prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. EK-0910-14/2, PVM sąskaita faktūra serija DOT Nr. 0044, atliktų darbų aktas už 2010 m. 03 mėn., mokėjimo nurodymo Nr. 703 kopija, be parašų; mokėjimo nurodymo Nr. 1327, kopija, be parašų; darbų atlikimo-priėmimo sutartis Nr. DT-2010-01247, sudaryta tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, sutarties sudarymo data 2010-02-02, sutarties objektas – atlikti šviesos diodų įrangos instaliavimo ir derinimo darbus; 2010-03-24 darbų atlikimo-priėmimo sutarties Nr. DT-2010-01247 perdavimo-priėmimo aktas ( 5 t. b.l. 37, 38-92, 95-138).

1852010-10-06 kratos metu UAB „( - )“ patalpose, buvo rasti ir paimti dokumentai: rangos sutartis 2009 m. kovo 3 d. Nr. SR-224 , rangos sutartis 2010 m. rugpjūčio 10 d. Nr. SR-1128 rangos sutartis 2010 m. rugpjūčio 10 d. Nr. SR-1127, darbų užbaigimo aktas 2010-07-10, rekonstruojamo objekto „( - ) miesto stadiono su futbolo aikšte ir lengvosios atletikos sektoriais, antras etapas“ ( - ) , pripažinimo tinkamu naudoti aktas, aktas surašytas 2010-07-16, akto Nr. PTN-10-100716-00137-(14.8), kuriuo ( - ) miesto stadionas su futbolo aikšte ir lengvosios atletikos sektoriais pripažintas tinkamu naudoti; statybos subrangos sutartis 2009-04-09, pirkimo pardavimo sutartis Nr. EK-0910-14/2 2009-11-27, papildomas susitarimas prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. EK-0910-14/2, projektavimo darbų sutartis Nr. PD 09-010 2009-05-06 , papildomas susitarimas prie 2009-05-06 projektavimo darbų sutarties Nr. PD 09-010 2009-07-07, keturi raštai parengti ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojos D. Ž., adresuoti UAB „( - )“, kuriuose pateikiama informacija apie derybas dėl papildomų darbų ir TV video ekrano, PVM sąskaita faktūra serija KOR NR.501378, pažyma apie atliktų darbų vertę, papildomų darbų kaina 338800,0 litų; atliktų darbų aktas su nurodytais atliktais darbais – medžių kirtimas, papildomi darbai teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais (bortelių ir latakų išardymas), bendra kaina įrašyta 318900,34 litų; atliktų darbų aktas su nurodytais atliktais darbais – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas (papild.darbai), bendra kaina įrašyta 19899,66 litų, PVM sąskaita faktūra Nr. 003796, pardavėjas UAB „( - )“, ūkinė operacija „( - ) subrangos sutartis, 2009-04-09 ( - ) miesto stadiono rekonstrukcija ( - ), , II –as etapas, papildomi darbai pagal 2010 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų aktą“, kurioje suma nurodyta 95385,46 litų, pažyma apie atliktų darbų vertę, pažymoje bendra sutartinė kaina nurodyta 94317,62 litų, įvykdytų darbų vertė nurodyta 95385,46 litų; atliktų darbų aktas kuriame nurodyti atlikti darbai, bendra darbų vertė 64604,70 litų, atliktų darbų aktas, kuriame nurodyti atlikti darbai, bendra darbų vertė 12989,17 litų, atliktų darbų aktas kuriame nurodyti atlikti darbai, bendra darbų vertė nurodyta 17791,6 litų, PVM sąskaita faktūra serija KOR NR.501377, pažyma apie atliktų darbų vertę, bendra vertė 90753,33 litų, PVM sąskaita faktūra Nr. 0119 , raudonos spalvos nugarėle segtuvas su pasitarimų protokolais Nr. 1-10, žalios spalvos nugarėle segtuvas su Papildomų darbų aktu Nr. 1 (iš užsakovo rezervo) su priedais, kuriame nurodyti atsiradę papildomi darbai ( - ) miesto stadione; žalios spalvos nugarėle segtuvas kuriam yra Darbų kiekių pakeitimų (TP-DP) aktas Nr. 1 su priedais, kuriame nurodyti ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos pakeitimai; žalios spalvos nugarėle segtuvas kuriame yra Darbų kiekių aktas Nr. 2 su priedais, kuriame nurodyti reikalingi atlikti darbai ( - ) miesto stadione; žalios spalvos nugarėle segtuvas kuriame yra duomenys lentelėje apie atsiradusius nenumatytus ( - ) miesto stadione darbus; žalios spalvos nugarėle segtuvas kuriame yra UAB “ ( - )“ paaiškinimas, nepasirašytas, apie jų atliekamus darbus ( - ) miesto stadione; žalios spalvos nugarėle segtuvas kuriame yra rangos sutarties Nr. SR-224 projekte nenumatytų darbų, darbų pakeitimo akto Nr. 1 kopija, kurioje matyti atsiradę papildomi darbai ( - ) miesto stadione; žalios spalvos nugarėle segtuvas kuriame yra Papildomų darbų aktoas Nr. 2, kopijos, kuriame nurodyti ( - ) miesto stadione atsiradę papildomi darbai; žalios spalvos nugarėle segtuvas kuriame yra objektinės sąmatos bei lokalinių sąmatų kopijos, kuriose nurodyti atliktini ( - ) miesto stadione darbai. ( 5 t. b.l. 141-143, 144-200, 6 t. b.l. 1-107, paketas Nr. 3).

186( - ) miesto savivaldybės administracijos 2011-01-18 raštu Nr. SD-373(6.10.) pateikti: G. Č., buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus, Lino J. P., Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, S. S., ( - ) skyriaus vedėjo, M. A. ir J. S., ( - ) skyriaus vyriausiųjų specialisčių, pareigybių aprašymai; savivaldybės tarybos sprendimai (nuorašais ir išrašais), administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais minėti asmenys paskirti arba priimti į pareigas; ( - ) miesto tarybos 2010-10-30 sprendimas Nr. T-189 „Dėl ( - ) miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“; statybos skyriaus veiklos nuostatai; viešųjų pirkimų komisijos sudarymo dokumentų ir darbo reglamentas ( 10 t. b.l. 50-100).

187( - ) miesto savivaldybės administracijos 2011-03-31 raštu Nr. SD-2426(6.10.) pateikti dokumentai apie D. K., D. Ž., V. Š., V. P., R. V., M. A. eitas pareigas 2010 metais, dokumentai apie asignavimų valdytojus 2009-2010 metais, dokumentai apie darbuotojus, atsakingus už ( - ) miesto stadione vykusius rekonstrukcijos darbus; įsakymai apie A. G. paskyrimą techninės priežiūros vadovo padėjėju ( 12 t. b.l. 1-75).

188VšĮ ( - ) 2010-12-31 raštu Nr. 2010/2-14882 pateikta dokumentai: projekto „( - ) miesto stadiono ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas“ projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-11-002, finansavimo ir administravimo sutartis, kurioje nurodyta, kad pagal šio projekto finansavimo ir administravimo sutartį suteikiamas finansavimas yra Europos regioninės plėtros fondo lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtus biudžeto asignavimus ( 10 t. b.l. 106-169)

1892010-11-26 specialisto išvadoje Nr. 5-2/193 nurodyta, kad UAB „( - )“ akcininkai yra Č. D., V. D. ir O. A. D. ( 11 t. b.l. 187-200).

190Apibendrintai vertinant kaltinimus, pareikštus kaltinamiesiems nagrinėjamoje byloje, kaltinamieji – fiziniai asmenys šioje byloje kaltinami tuo, kad uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ pagal 2009-03-03 sutartį su ( - ) miesto savivaldybe vykdant ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus ir iki 2010 m. kovo mėn. atlikus savavališkus, sutartyje tarp ( - ) miesto savivaldybės ir UAB „( - )“ nenumatytus papildomus darbus ir sumontavus kitokią įrangą, ( - ) miesto savivaldybės darbuotojai Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., R. R., D. K., D. Ž., UAB „( - )“ darbuotojai G. K., E. B. suklastojo ir panaudojo suklastotus skirtingus oficialius dokumentus ruošiant ir atliekant fiktyvų viešųjų pirkimų konkursą perkant jau minėtus padarytus papildomus darbus ir įrangą, kuris įvyko 2010 m. birželio mėn. ir kuriuo laimėtoju pripažintas UAB „( - )“. Realizuojant šio fiktyvaus viešųjų pirkimų konkurso rezultatus ( - ) miesto savivaldybės darbuotojai G. Č., S. S., M. A., UAB „( - )“ darbuotojai G. K., E. B., V. M., projekto techninę priežiūrą vykdęs A. G., UAB „( - )“ darbuotojas D. O., UAB „( - )“ darbuotojas V. R. suklastojo ir panaudojo suklastotus skirtingus oficialius dokumentus sudarant sutartis dėl papildomų darbų pirkimo ir atlikimo ir papildomos įrangos pirkimo ir montavimo tarp ( - ) miesto savivaldybės ir UAB „( - )“ bei suklastojo ir panaudojo suklastotus dokumentus, kuriuose buvo nurodyta, kad paminėti papildomi darbai ir įranga atlikti 2010 m. rugpjūčio mėn. Už šiuos papildomus darbus ir įrangą ( - ) miesto savivaldybė sumokėjo UAB „( - )“ 429 533 ,33 litų, tokiu būdu ( - ) miesto savivaldybės darbuotojas G. Č., organizuojant Č. D. iššvaistė ( - ) miesto savivaldybei priklausantį turtą, o ( - ) miesto savivaldybės darbuotojai S. S., J. S., M. A., R. R., D. K., D. Ž., UAB „( - )“ darbuotojai G. K., E. B., V. M., projekto techninę priežiūrą vykdęs A. G. padėjo jam iššvaistyti svetimą turtą. Savo veiksmais klastojant dokumentus ir vykdant fiktyvų viešųjų pirkimų konkursą, valstybės tarnautojai Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., R. R., D. K., D. Ž. pažeidė valstybės tarnybą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus ir padarė didelės turtinės bei neturtinės žalos, tokiu būdu piktnaudžiavo tarnyba, UAB „( - )“ darbuotojai G. K., E. B., V. M., projekto techninę priežiūrą vykdęs A. G. padėjo šiems asmenims piktnaudžiauti tarnyba.

191Prieš įvertinant kitus byloje surinktus įrodymus, teismas patikrina ar įrodymai, surinkti byloje operatyvinio tyrimo metu yra surinkti teisėtai ir yra leistini šioje baudžiamojoje byloje. Byloje nustatyta, kad operatyvinio tyrimo veiksmai šioje byloje buvo sankcionuoti Kauno apygardos teismo nutartimis ir vykdomi Č. D. atžvilgiu nuo 2010-02-08 iki 2010-08-09 įtariant jį nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 2 dalyje ir BK 228 straipsnio 2 dalyje padarymu; J. S. atžvilgiu nuo 2010-03-23 iki 2010-09-24 įtariant ją nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 2 dalyje ir BK 228 straipsnio 2 dalyje padarymu; M. A. atžvilgiu nuo 2010-05-10 iki 2010-08-10 įtariant ją nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 225 straipsnio 2 dalyje ir BK 228 straipsnio 2 dalyje padarymu. Operatyvinio tyrimo veiksmai taip pat buvo vykdomi K. M. ir N. R.-B., nepatruktų baudžiamojon atsakomybėn šioje byloje (T.18, 130-175 b.l.).

192LR Operatyvinės veiklos įstatymo (įstatymo redakcijoje galiojusioje 2009-2010 metais) 9 str. 1 p. nurodyta, kad Operatyvinis tyrimas atliekamas, kai: nusikalstamos veikos požymiai nėra nustatyti, bet turima informacijos apie rengiamą, daromą ar padarytą labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba apie apysunkius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 131 straipsnyje, 145 straipsnio 2 dalyje, 146 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 150 straipsnio 1 dalyje, 151 straipsnio 2 dalyje, 162 straipsnyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 198 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 214 ir 215 straipsniuose, 225 straipsnio 2 dalyje, 227 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, 240 straipsnyje, 253 straipsnio 1 dalyje, 256 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 2 dalyje, 301 straipsnio 2 dalyje, 302 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba apie nusikaltimą rengiantį, darantį ar padariusį asmenį. Šioje byloje nustatyta, kad operatyvinis tyrimas byloje buvo atliekamas dėl Č. D., J. S., M. A. galimų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 2 dalyje ir BK 225 straipsnio 2 dalyje. Pradėjus ikiteisminį tyrimą Č. D., J.s., M. A. buvo inkriminuotas nusikaltimo, numatyto LR BK 228 straipsnio 2 dalyje padarymas. Esant tokioms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad operatyvinis tyrimas byloje šių asmenų atžvilgiu buvo pradėtas ir atliekamas nepažeidžiant įstatymų reikalavimų.

193Byloje surinkta slapta operatyvinė informacija buvo išslaptinta, remiantis LR operatyvinės veiklos įstatymo 17 str., surašius operatyvinių veiksmų atlikimo protokolus. Teismo vertinimu, slaptų operatyvinių veiksmų išslaptinimo procedūros nebuvo pažeistos, surinkta operatyvinė informacija pripažįstama įrodymais šioje baudžiamojoje byloje. Tai, kad kai kuriuose protokoluose apie telekomunikacijos tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę yra nurodytos neteisingos datos, nėra pagrindas pripažinti šių protokolų niekiniais ir nepripažinti šių protokolų įrodymais byloje, kadangi šiuose protokoluose nurodyta informacija - asmenų telefoniniai pokalbiai yra patikrinti baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka.

194Atliekant operatyvinio tyrimo veiksmus buvo surinkta informacija apie kitus asmenis, operatyvinio tyrimo metu bendraujančius su Č. D., J. S., M. A.. Jau buvo minėta, kad duomenys, nurodyti operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose buvo patikrinti baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Be to, nei vienas kaltinamasis byloje nėra paneigęs, kad protokoluose užfiksuoti duomenys ir pokalbiai yra užfiksuoti neteisingai ar kad protokoluose yra neteisingai nurodomi asmens pokalbių priklausomybė ir pasakyti žodžiai. Teismas taip pat nenustatė aplinkybių, kurių pagrindu galima būtų abejoti, kad protokoluose nurodyti pokalbiai ir [pasakyti žodžiai buvo pasakyti ne asmenų, nurodytų protokoluose, o kitų asmenų. Esant tokioms aplinkybėms teismas pripažįsta, kad operatyvinio tyrimo veiksmų surinkti duomenys turi įrodomąją galią visų kaltinamųjų šioje byloje atžvilgiu.

195Byloje nustatytos tokios įvykio aplinkybės: 2009-09-04 tarp ( - ) miesto savivaldybės administracijos UAB „( - )“ buvo sudaryta statybos rangos sutartis dėl darbų ( - ) miesto stadione (sutarties originalas T.5, 80 b.l.). Sutarties prieduose buvo aptarti „darbų apimtys ir jų objektinės ir lokalinės sąmatos“ (Priedas Nr. 1) ir „Darbų atlikimo grafikas“ (Priedas Nr.2). Atliekant darbus UAB „( - )“ atliko sutartyje nenumatytus darbus - medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas) 338 800 litų vertės (toliau – papildomi darbai) bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei sutartyje numatyta įrangą , vietoje informacinio tablo įgijo ir sumontavo TV video ekraną 90 753,33 litų didesnės vertės.

196Byloje taip pat nustatyta, kad visi minėti papildomi darbai ir kitokio ekrano įrengimas buvo padaryti iki 2010 metų kovo mėnesio. Aplinkybę, kad papildomi darbai buvo atlikti ir ekranas įrengtas iki 2010 m. kovo mėnesio patvirtino ir iš esmės neneigė visi byloje apklausti kaltinamieji asmenys. Šią aplinkybę taip pat patvirtina byloje užfiksuoti kaltinamųjų bei kitų asmenų tarpusavio pokalbiai, taip pat operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai, kuriuose užfiksuota, kad nuo 2010-04-16 iki 2010-09-09, tikrinant ( - ) miesto stadioną skirtingais laikotarpiais, jokių darbų stadione užfiksuota nebuvo ( 2 t. b.l. 75-138). Papildomų, pirminėje sutartyje nenumatytų darbų atlikimą ir kito ekrano įrengimą, pradedant šiuo darbus nuo 2009 m. rudens, taip pat patvirtina dokumentai, išimti 2010-10-06 kratos metu, vykusios ( - ) miesto savivaldybės administracijos patalpose - juodos spalvos segtuve ,,Futbolo aikštė“ esantys dokumentai apie ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos eigą - statybos rangos sutarties 2009-09-04 Nr. SR-1071 kopijos, lokalinių sąmatų kopijos, papildomų darbų aktai, kuriuose matosi atsiradę ( - ) miesto stadione papildomi darbai, pasitarimo protokolai, kuriuose užfiksuota, kokie atsirado papildomi darbai ( - ) miesto stadione; 2010m. 02 mėnesio ( - ) miesto stadiono ( - ), ( - ) su futbolo aikšte ir lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos statybos darbų techninės priežiūros vykdymo ataskaitoje, parengtoje techninio prižiūrėtojo A. G., vasario mėnesį ( - ) miesto stadione atlikti darbai, buvo vykdomi informacinio stendo pamato įrengimo statybos darbai; 2010m. 03 mėnesio ( - ) miesto stadiono ( - ), ( - ) su futbolo aikšte ir lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos statybos darbų techninės priežiūros vykdymo ataskaitoje, parengtoje techninio prižiūrėtojo A. G., kovo mėnesį vykdyti statybos darbai, buvo įrengta bėgimo takų danga, aptvertas rutulio stūmimo sektorius, taip pat iš nuotraukų matyti, kad stadione jau stovi įrengtas TV video ekranas. Esant išvardintiems duomenims, teismas vertina, kad aplinkybė, kad aptariami papildomi darbai buvo padaryti ir ekranas įrengtas iki 2010 m. kovo mėnesio, yra nustatyta kategoriškai ir nekelia abejonių.

197Formuluojant kaltinimus kaltinamiesiems aptarti papildomi darbai buvo įvardinti kaip „savavališki“. Teismas pažymi, kad sąvoka „savavališkai“ nagrinėjamoje byloje valstybinio kaltinimo savaime nėra siejama su baudžiamosios atsakomybės kilimu kaltinamiesiems tačiau yra svarbi tuo aspektu, kad turi reikšmės vertinant kaltinamųjų veiksmus ruošiant, pravedant ir realizuojant viešųjų pirkimų konkursą. Dėl šios priežasties teismas turi aptarti, kaip nagrinėjamoje byloje turi suprantama sąvoka „savavališkai“. Jau buvo minėta, kad byloje nustatyta, kad minėti papildomi darbai ir kitokio ekrano įrengimas nebuvo numatyti statybų rangos sutartyje ir jos prieduose. Taip pat byloje nustatyta, kad minėti papildomi darbai ir kito ekrano įrengimas buvo atliekami ne tik UAB „( - )“ iniciatyva ir valia, bet aptariant šių darbų atlikimą gamybiniuose pasitarimuose, kuriuose dalyvavo visi suinteresuoti asmenys, tarp kurių buvo ( - ) savivaldybės atstovai, rangovo UAB „( - )“ atstovai, ( - ) sporto rekreacijos centro atstovai. Kaltinamojo V. M., ( - ) rekreacijos centro direktoriaus pavaduotojo liudytojo E. M. parodymais patvirtinama, kad papildomi darbai ir kito ekrano įrengimas buvo siūlomi ir ( - ) rekreacijos centro ir ( - ) miesto savivaldybė ir UAB „( - )“ atstovų, šie pasiūlymai buvo aptarinėjami gamybiniuose pasitarimuose, įrašomi į pasitarimų protokolus ir įgyvendinami. Esant tokioms aplinkybėms teismas vertina, kad sąvoka „savavališkai“ pateiktų kaltinimų kontekste turi būti suprantama, kaip sutartyje nenumatytų darbų ir ekrano įrengimo atlikimas.

198Byloje taip pat nustatyta, kad ( - ) miesto savivaldybėje 2010 m. birželio 28-liepos 01 dienomis įvyko du viešųjų pirkimų konkursai dėl papildomų darbų ir TV video įrangos pirkimo ir montavimo ( - ) miesto stadione (2 t, b.l. 175-189), apie įvykusius pirkimus buvo surašytos ir pateiktos viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos (4 t., b.l. 8-13, 4 t., b.l. 157-162). 2010-08-23 viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje (4 t., b.l. 8-13) nurodyta, kad pirkimo objekto pavadinimas yra ( - ) miesto stadiono futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas“, pirkimo būdas „neskelbiamų pirkimų procedūra“, atlikta viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 6 punkto pagrindu, priimtas vienintelio dalyvio UAB „( - )“ pasiūlymas. 2010-08-23 viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje (4 t., b.l. 157-162) nurodyta, kad pirkimo objekto pavadinimas yra ( - ) miesto stadiono futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimas“, pirkimo būdas „neskelbiamų pirkimų procedūra“, atlikta viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 6 punkto pagrindu, priimtas vienintelio dalyvio UAB „( - )“ pasiūlymas.

199Esant tokioms aplinkybėms teismas vertina įrodytu faktą, kad dvi aukščiau paminėtos viešųjų pirkimų procedūros ( - ) miesto savivaldybėje dėl ( - ) miesto stadiono futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų ir TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimų įvyko jau po to, kai minėti papildomi darbai ir TV video ekrano pirkimo ir sumontavimo darbai buvo faktiškai atlikti.

200Byloje nustatyta, kad ruošiant, pravedant ir realizuojant dviejų viešųjų pirkimų konkursus (be kitų dokumentų) buvo įforminti dokumentai, kurie kaltinamajame akte yra vertinami kaip suklastoti:

2012010-04-23 paraiška papildomiems darbams pirkti (T.4, 91 b.l.), kurią be kitų asmenų pasirašė M. A., S. S., rezoliuciją paraiškoje užrašė G. Č.;

2022010-06-11 paraiška leisti pirkti TV video ekraną ir pastatymo darbus (T.5, 30 b.l.), kurią be kitų asmenų pasirašė J. S., S. S., rezoliuciją paraiškoje užrašė G. Č.;

2032010-06-28 Supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygos (T. 3, 167-172 b.l.), kurias, be kitų asmenų, pasirašė M. A. ir S. S., tvirtinimo rezoliuciją užrašė G. Č.;

2042010-06-29 įgaliojimas Nr. 01-156 (T.4, 55 b.l.), kurį pasirašė G. K.;

2052010-06-29 įgaliojimas Nr. 01-157 (T.4, 51 b.l.), kurį pasirašė G. K.;

2062010-06-30 Pasiūlymas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo (T. 4, 53 b.l.), kurį pasirašė E. B.;

2072010-06-30 Pasiūlymas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo (T. 5, 1 b.l.), kurį pasirašė E. B.;

2082010-06-28 viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. VP-156 (T.2, 175-181 b.l.), kurį, be kitų asmenų, pasirašė G. Č., D. Ž., D. K., S. S.;

2092010-07-01 viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. VP-160 (T.2, 182-183 b.l.), kurį, be kitų asmenų, pasirašė G. Č., D. Ž., D. K., S. S.;

2102010-07-01 viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. VP-162 (T.2, 184-185 b.l.), kurį, be kitų asmenų, pasirašė G. Č., D. Ž., D. K., S. S.;

2112010-06-11 sutarties projekto derinimo lapas Nr SR 1127 (T.3, 40 b.l.), kurį, be kitų asmenų, pasirašė Č. D., G. Č., S. S., J. S., R. R.;

2122010-06-11 sutarties projekto derinimo lapas Nr SR 1128 (T.3, 56 b.l.), kurį, be kitų asmenų, pasirašė Č. D., G. Č., S. S., J. S., R. R.;

2132010-08-10 sutartis Nr. SR-1127 (T.3, 41-46 b.l.), kurią pasirašė G. Č., G. K.;

2142010-08-10 sutartis Nr. SR-1128 (T.3, 57-59 b.l.), kurią pasirašė G. Č., G. K.;

215Pažyma apie atliktų darbų vertę „už 2010 m. 08 mėnesį“ 90753,33 Lt sumai (T.3, 152 b.l.), kurią pasirašė S. S., M. A., A. G., V. M.;

216Pažyma apie atliktų darbų vertę „už 2010 m. 08 mėnesį“ 338 800 Lt sumai (T.3, 157 b.l.), kurią pasirašė S. S., M. A., A. G., V. M.;

217PVM sąskaita-faktūra KOR 501377 (T3, 151 b.l.) 90 753,33 Lt sumai, kurią, be kitų asmenų, pasirašė S. S., M. A., G. K.;

218PVM sąskaita-faktūra KOR 501378 (T3, 156 b.l.) 338 8000 Lt sumai, kurią, be kitų asmenų, pasirašė S. S., M. A., G. K.;

219Atliktų darbų aktai „už 2010 m. 08 mėnesį“(T.3, 153-155, 158-166 b.l.) kuriuos pasirašė M. A., A. G., V. M.;

220PVM sąskaita-faktūra Nr. DOT 0119 (T. 5, 103 b.l.) 97 482,12 Lt sumai, kurią pasirašė D. O., V. M.;

221Atliktų darbų aktas „Už 2010 m. 08 mėnesį“ (T.5, 104 b.l.), kurį pasirašė D. O., V. M.;

222PVM sąskaita-faktūra Nr. ELM 003796 (T. 5, 90 b.l.) 95 386,46 Lt sumai, kurią pasirašė V. R., V. M.;

223Pažyma apie atliktų darbų vertę „Už 2010 m. 08 mėnesį“ (T.5, 91 b.l.), kurią pasirašė V. R., V. M.;

224Atliktų darbų aktas „Už 2010 m. 08 mėnesį“ (T.5, 92 b.l.), kurį pasirašė V. R., V. M..

225Pažymėtina, kad visi kaltinamieji, pasirašę išvardintus dokumentus, neneigė, kad jie pasirašė šiuos dokumentus, kad dokumentuose esantys parašai yra jų ir kad šie dokumentai iš tikrųjų buvo surašomi.

226Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo.

227Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad BK 300 straipsnis numato atsakomybę už dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu. Šiuo nusikaltimu kėsinamasi į valstybėje nustatytą dokumentų tvarkymo ir jų naudojimo tvarką. Todėl tiesioginiu dokumentų suklastojimo objektu pagal kasacinio teismopraktiką reikėtų laikyti normalią valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-200/2008), kuri sutrikdoma dėl netikrų dokumentų pagaminimo, tikrų dokumentų suklastojimo, tikrų ar netikrų dokumentų panaudojimo ar realizavimo, ir teisėtus fizinių ar juridinių asmenų interesus. Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje dalykas, be kitų dokumentams būdingų požymių, paprastai yra tokie dokumentai, kuriuose užfiksuoti duomenys yra reikšmingi valstybės ir savivaldos institucijų normaliai veiklai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 2K-159/2013). Privačių asmenų sukurti dokumentai taip pat gali būti BK 300 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalykas, jei juose įtvirtinta informacija, turinti reikšmės juridinių faktų atsiradimui, pasikeitimui ar pasibaigimui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-200/2008, 2K-114/2009). Taigi įstatymų leidėjas teisinę apsaugą suteikė visiems dokumentams, neskirstydamas jų. Šiuo atveju svarbu yra tai, ar neteisėtai pagamintas ar suklastotas aktas turi dokumento požymių. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 2 straipsnyje dokumentas apibrėžtas kaip juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos (2006 m. gruodžio 19 d. įstatymo redakcija).Baudžiamajame įstatyme nepateikta dokumento sąvoka, tačiau teismų praktika, taikydama BK 300 straipsnį, dokumento sąvoką formuluoja panašiais požymiais, kaip ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (kasacinė nutartis baudžiamoje byloje Nr. 2K-114/2009).Teismų praktikoje dokumentu laikomas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-7-200/2008, 2K-290/2008 ir kt.). Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas. Tačiau dokumentas turi turėti tam tikrus privalomus jo turinio elementus (pavadinimą, datą, sudarytojo vardą, pavardę, parašą, anspaudą ir pan.), be kurių jis negalioja, ir suteikti informacijos apie įvykį, veiksmą ar asmenį. Taigi dokumentas – tai tam tikra forma padarytas įrašas, kuris nustato, pakeičia ar panaikina teisiškai reikšmingą faktą (juridinį faktą).Teismų praktika baudžiamosiose bylose pripažįsta ir kur kas platesnę dokumento sampratą. Dokumentu gali būti pripažintas ir tekstas be parašo ir be antspaudo. Svarbu, kad tas įrašas jį panaudojus, sukelia ar gali sukelti fiziniam, juridiniam asmeniui ar valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-662/2000, 2K-775/2007, Nr. 2K-355/2009, 2K-426/ 2010, 2K-263/2010, 2K-235/2014).

228Dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu dalyku gali būti netikri arba suklastoti dokumentai. Dokumentas laikomas netikru, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys ( veritatis immutatio) ir kaltininkas tokį dokumentą surašė, atspausdino ar kitaip pagamino kito asmens vardu. Netikras dokumentas gali būti gautas tik visiško materialaus klastojimo būdu. Tokio dokumento svarba ir teisinė reikšmė taip pat nustatoma iš jo turinio (2015-02-17 LAT nutartis Nr. 2K-7-175-2015).

229Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio dispozicijos normą, Lietuvos aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, teismas nagrinėjamoje byloje pripažįsta, kad visi aukščiau paminėti dokumentai turi būti vertinami kaip suklastoti tikri dokumentai. Byloje nustatyta, kad visi išvardinti dokumentai įtvirtino skirtingo pobūdžio juridinę reikšmę turinčią informaciją, kurios pagrindu buvo neteisėtai ir nepagrįstai sukurtas teisėtai vyksiančių viešųjų pirkimų procedūrų ir šių procedūrų pasekmių realizavimas.

230Jau buvo minėta, kad visi papildomi darbai ir kitokio video ekrano įrengimas buvo baigti iki atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų, darbai buvo baigti 2010 m. kovo mėn., o viešųjų pirkimų procedūros ir jų realizavimas vyko 2010 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais, juos atliko UAB „( - )“. Tokiu būdu, vyksiančios viešųjų pirkimų procedūros ir jų sprendimų realizavimas sukūrė vaizdą, kad papildomi darbai ir video ekrano įrengimas dar nėra atlikti, kad šiems darbams būtinas viešasis pirkimas, kuris buvo laimėtas UAB „( - )“ ir kad minėti darbai ir video ekrano montavimas buvo atlikti 2010 m. rugpjūčio mėnesį.

231Teismas pažymi, kad vien faktas, kad dokumentuose yra nurodyta neteisinga informacija, ne visais atvejais užtraukia baudžiamąja atsakomybę asmenims. Baudžiamoji atsakomybė asmenims kyla nustačius jų veiksmuose visus nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio sudėtyje požymius, vienas iš kurių yra tiesioginės tyčios asmens veikoje požymis.

232Jau buvo minėta, kad nei vienas kaltinamasis nagrinėjamoje byloje neneigė, kad išvardintuose dokumentuose esantys parašai yra jų, tačiau dalis kaltinamųjų parodė, kad surašant ar pasirašant kurį nors iš išvardintų dokumentų, jie nežinojo fakto, kad papildomi darbai ir kito video ekrano įrengimas ( - ) miesto stadione buvo atlikti iki viešųjų pirkimų procedūros pradžios ir vykusių viešųjų pirkimų komisijos pradžios.

233Esant tokiems kaltinamųjų argumentams teismas pasisako ar visi kaltinamieji iki vykusios viešųjų pirkimų procedūrų ir jų realizavimo žinojo, kad papildomi darbai ir kito video ekrano įrengimas ( - ) miesto stadione buvo baigti iki viešųjų pirkimų.

234Vertinant operatyvinių veiksmų atlikimo metu surinktus duomenis, kurie jau paminėti šiame nuosprendyje, teismas daro išvadą, kad visi ( - ) miesto savivaldybės darbuotojai Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., R. R., D. K., D. Ž. tiksliai žinojo faktą, kad papildomi darbai ir kitokio video ekrano įrengimas ( - ) miesto stadione buvo atlikti iki viešųjų pirkimų procedūros atlikimo 21010 metų birželio mėnesio 28 dienos. Apklaustas teisminio nagrinėjimo metu Č. D. patvirtino, kad papildomų darbų ir kitokio ekrano įrengimo faktai neatlikus viešųjų pirkimų procedūros jam tapo žinomi 2014-04-14 dieną, Č. D. ir G. Č. apie šiuos faktus kalbėjo 2010-04-14 pokalbio metu ( 1 t. b.l. 7., 13 t., 130 b.l.) ir tolimesnių pokalbių metu. Apklaustas teisminio nagrinėjimo metu G. Č. patvirtino, kad apie šį faktą jam tapo žinoma 2010-04-14. S. S. patvirtino, kad dalyvavo gamybiniuose pasitarimuose kuomet buvo aptariami reikalingi papildomi darbai, dalyvavo aptariant šį faktą pokalbiuose su kitais ( - ) miesto savivaldybės darbuotojais ( 1 t. b.l. 137-143). J. S. aptarinėjo papildomų darbų atlikimo faktą su kitais ( - ) miesto savivaldybės darbuotojais ir UAB „( - )“ darbuotojais ( 1 t. b.l. 50-53, 58-60, 170-171, 172, 173-174, 175, 176, 191, 192, 2 t. b.l. 22, 24, 25). M. A. apklauso metu pripažino, kad papildomų darbų ir kitokio video ekrano įrengimo faktas jai buvo žinomas, šį faktą aptarinėjo su kitais savivaldybės darbuotojais, jos žinojimą patvirtina duomenys užfiksuoti operatyvinio tyrimo metu.

235Nors Viešųjų pirkimo komisijos nariai D. K. ir D. Ž. apklausos metu neigė, kad iki viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2010-06-28 jie žinojo papildomų darbų ir kito ekrano įrengimo ( - ) miesto stadione faktus, tokie jų parodymai paneigiami duomenimis, užfiksuotais operatyvinių veiksmų atlikimo metu. D. K. 2010-06-10 vykusio pokalbio metu, kuriame be jo dar dalyvavo Č. D., G. Č., N. M., R. R., L. J. P. ( 1 t. b.l. 155-163) ir kuriame buvo plačiai aptarinėjami jau atliktų papildomų darbų ir video ekrano įrengimo faktai ir tolimesni veiksmai įteisinant šiuos faktus, šį pokalbį girdėjo, jame aktyviai dalyvavo ir siūlė kaip spręsti susidariusią situaciją. D. Ž. apie papildomų darbų atlikimo faktą ( - ) miesto stadione nepravedus derybų ir viešųjų pirkimų kalbėjo su Č. D. 2010-0610 dieną (1 t. b.l. 166-167), pasakė, kad jai žinoma apie stadioną ir kad nieko neapiforminta, D. Ž. taip pat kalbėjo apie pirkimo procedūras su J. S. ( 1 t. b.l. 170-171, 183) . Iš aptartų D. K. ir D. Ž. pokalbių matyti, kad jie iki įvykusio viešųjų pirkimų konkurso jau tiksliai žinojo, kad papildomi darbai ir kito video ekrano įrengimas ( - ) miesto stadione jau yra atlikti ir kad viešųjų pirkimų konkursas bus pravestas siekiant įteisinti šiuos darbus.

236R. R. nurodė, kad apie nenumatytų papildomų darbų atlikimo faktą jai buvo žinoma tik bendrais bruožais, tačiau jos šių faktų konkretų žinojimą patvirtina jau minėtas operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai, patvirtinantys, kad R. R. dalyvavo pokalbiuose 2010-06-04 ir 2010-06-10 dienomis ( 1 t. b.l. 137-143, 1 t. b.l. 155-163) kurių metu buvo plačiai ir konkrečiai aptarinėjami šie faktai ir tolimesni veiksmai sprendžiant šiuos klausimus.

237UAB „( - )“ darbuotojai G. K., E. B., V. M. būdami rangovo, vykdančio darbus, darbuotojai, žinojo apie nenumatytų papildomų darbų ir kitokios video įrangos įrengimą faktus. G. K. apklausos metu neneigė, kad apie šiuos darbus žinojo, tačiau nurodė, kad žinojo bendrais bruožais, iš E. B. ir V. M. aiškinimų. Teismo vertinimu, toks G. K. paaiškinimas nėra visiškai teisingas. G. K. buvo UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi, žinojo UAB „( - ) „ atliekamų darbų kiekius, kontroliavo darbus, iš operatyvinių veiksmų atlikimo protokolų matyti, kad G. K. aptarinėjo su Č. D. darbus, reikalingus atlikti stadione, kalbėjo apie viešųjų pirkimų rezultatus ( 1 t. b. l. 177-178, 179, 182, 2 t., b.l. 34-35), pasirašė sutartį su UAB „( - )“ dėl video ekrano. E. B. ir V. M. patvirtino, kad jiems buvo žinomas nenumatytų papildomų darbų ir kitokio ekrano įrengimo faktai, kadangi jie tiesiogiai realizavo darbus ir projektą, dalyvavo aptariant šiuos darbus, jų žinojimą patvirtina duomenys, surinkti operatyvinio tyrimo metu.

238UAB „( - )“ statybinės techninės priežiūros atstovas A. G. vykdantis techninę šio projekto priežiūrą, patvirtino, kad jam buvo žinoma apie atliktus sutartyje nenumatytus papildomus darbus ir kito ekrano įrengimą, dalyvavo gamybiniuose pasitarimuose, vykdant techninę priežiūrą lankydavosi stadione ir fiksavo darbus.

239Pažymėtina, kad M. A., vienintelė (be V. R.) pilnai pripažinusi savo kaltę, apklausos metu parodė, kad apie nenumatytų papildomų darbų ir kito video ekrano įrengimo faktus iki viešojo konkurso atlikimo žinojo visi. Teismo vertinimu, tokie M. A. parodymai patvirtina teismo padarytas išvadas, kad visi aukščiau paminėti ( - ) miesto savivaldybės ir UAB „( - )“ darbuotojai bei A. G. tiksliai ir konkrečiai žinojo nenumatytų papildomų darbų ir kito ekrano įrengimo faktus dar iki viešojo pirkimo konkurso, aptarinėjo susiklosčiusią situaciją ir sprendė kokiu būdu ją išspręsti.

240UAB „( - )“ direktorius D. O. apklausos metu paaiškino, kad kitoks, nei buvo numatyta sutartyje, ekranas, buvo įrengtas jo paties iniciatyva, ekranas buvo įrengtas 2010 m. kovo mėn. UAB „( - )“ direktorius V. R. savo kaltę pripažino, paaiškino, kad pagal sutartį su UAB „( - )“ jo bendrovė atliko dalį darbų ( - ) miesto stadione, darbai buvo atliekami nuo 2009 metų rudens.

241Tokiu būdu, byloje nustatyta, kad visi byloje kaltinami fiziniai asmenys žinojo, kad nenumatyti papildomi darbai ir kito video ekrano įrengimas ( - ) miesto stadione buvo padaryti iki ( - ) miesto savivaldybėje 2010 m. birželio 28 dienos vykusio viešųjų pirkimų komisijos posėdžio, kurio metu buvo sprendžiamas jau atliktų darbų ir ekrano pirkimo ir įrengimo pirkimai.

242Tokios byloje nustatytos aplinkybės, o būtent tai, kad viešųjų pirkimų konkursai vyko jau padarytiems darbams ir ekrano pirkimui ir įrengimui, lemia išvadą, kad viešųjų pirkimų konkursai vyko fiktyviai, suinteresuotiems asmenims iš anksto žinant ir suplanuojant šių viešųjų pirkimų konkursų laimėtoją ir rezultatą. Viešųjų pirkimų konkursų tikslas buvo įteisinti it įforminti jau įvykusių, realybėje egzistuojančių faktų buvimą - tai, kad UAB „( - )“ jau atliko papildomus darbus ir įrengė kitokį video ekraną ( - ) miesto stadione.

243Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, teismo vertinimu, asmenys, kurie savo veiksmais ruošė ar pasirašė dokumentus, reikalingus fiktyvių viešųjų pirkimų konkursams organizuoti, asmenys, dalyvavę viešųjų pirkimų komisijų posėdžiuose svarstant fiktyvius viešuosius pirkimus, bei asmenys, ruošę ar pasirašę dokumentus, kuriais buvo realizuoti fiktyvių viešųjų pirkimų rezultatai ir įforminti dokumentai, patvirtinantys kitokį darbų atlikimo būdą ir laiką, tokiu būdu klastojo tikrus dokumentus įrašant į šiuos dokumentus duomenis, patvirtinančius neteisingus juridinę reikšmę turinčius faktus, ir šiuos suklastotus tikrus dokumentus naudojo.

244Vertinant šių tikrų dokumentų klastojimą ir panaudojimą baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK kilimo aspektu, teismas pažymi, kad BK 300 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytos nusikaltimų sudėtys yra formalios, baudžiamajai atsakomybei kilti tikslia ir motyvai nėra būtini nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Veika yra padaroma tiesiogine tyčia, nagrinėjamos bylos aspektu įrašant į dokumentą melagingus duomenis apie juridinę reikšmę , arba juos patvirtinant savo parašu.

245Įrašant į dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais, neteisingus duomenis apie juridinę reikšmę turinčius aktus taip pat buvo pažeisti LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, įtvirtinančios lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus.

246Atsižvelgianti į aukščiau paminėtus argumentus, vertinant kiekvieno kaltinamojo atliktus veiksmus atskirai, sprendžiant klausimą ar kaltinamieji padarė jiems inkriminuotus nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK konstatuotina, kad:

247Č. D. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekiant minėtų tikslų Č. D. davė nurodymus kitiems G. Č., S. S., M. A., S. S. klastoti dokumentus organizuojant fiktyvų viešųjų pirkimų konkursą, pats suklastojo tikrus dokumentus - 2010-08-09 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapo skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyta TV video įranga jau yra sumontuota stadione, jame pasirašė, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Taip pat, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapo skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyti futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos Papildomi darbai jau yra atlikti, jame pasirašė, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad sutarčių derinimo lapai yra sutarčių neatskiriamoji dalis, būtina tam, kad sutartys būtų pasirašytos ir įgytų teisinę reikšmę, kas reiškia, kad pasirašęs šios sutarčių derinimo lapus ir neįrašę duomenų, kad darbai yra atlikti, Č. D. tokiu būdu juos suklastojo. Č. D. paaiškinimai, kad šiuos veiksmus jis atliko siekiant naudos ( - ) miesto savivaldybei, nepanaikina jo baudžiamosios atsakomybės už dokumentų klastojimą. Pastebėtina, kad aprašant Č. D. nusikalstamą veiką, ties jo atliktų veiksmų nėra nurodyta, kokius dokumentus jam organizuojant klastojo kiti asmenys, tačiau šie dokumentai yra išvardinti aprašant kitų asmenų nusikalstamus veiksmus. Toks veikos aprašymas yra teisingas, kadangi Č. D. nenurodė kitiems asmenims, kokie konkrečiai dokumentai turi būti suklastoti, šiuos nurodymus davė tikslu atlikti fiktyvius viešuosius konkursus. Nustačius, kad Č. D. pats suklastojo atskirus dokumentus, jo veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip vykdytojo.

248G. Č. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekdamas šių tikslų ir vykdydamas Č. D. nurodymus gavęs žinomai S. S. suklastotą tikrą dokumentą – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti, 2010-06-10 ( - ) miesto savivaldybės patalpose adresu ( - ) ( - ), šioje paraiškoje įrašė rezoliuciją „Pirkimą supaprastintų neskelbtinų derybų būdu vykdyti VPK 2010 06 10“ bei pasirašė, taip suklastodamas tikrą dokumentą – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti, kurią tą pačią dieną pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai vykdyti, taip panaudojo žinomai suklastotą dokumentą. Taip pat gavęs žinomai S. S. suklastotą tikrą dokumentą – 2010-06-11 paraišką TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti, 2010-06-21 ( - ) miesto savivaldybės patalpose adresu ( - ) ( - ), joje įrašė rezoliuciją „Pirkimą supaprastintų neskelbtinų derybų būdu vykdyti VPK 2010 06 21“ ir šią paraišką pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai vykdyti, taip panaudojo žinomai suklastotą dokumentą. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ M. A. parengtų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, patvirtinimą. 2010-06-28 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog darbotvarkėje 9 ir 11 punktu pažymėtose supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygose nurodyti Papildomi darbai ir TV video įranga dar tik bus perkami, tokį protokolą pasirašė. 2010-06-28 savo darbo vietoje parašu patvirtino parengtas supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo. 2010-06-30 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos dviejų posėdžių metu balsavo „už“ Papildomų darbų bei TV video įrangos įgijimo ir jos montavimo darbų pirkimus iš UAB „( - )“. 2010-07-01 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog Papildomi darbai ir TV video įranga bei jos montavimo darbai dar tik bus perkami, tokius protokolus pasirašė. 2010-07-26 ( - ) miesto savivaldybės patalpose sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatytas TV video įranga jau yra nupirkta ir sumontuota, jame pasirašė. Tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapo skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyti Papildomi darbai jau yra atlikti ir jame pasirašė. 2010-08-10 būdamas savo darbo vietoje, žinodamas, jog sutartyse SR-1127 ir SR-1128 yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jog Papildomi darbai bei TV video įranga ir jos montavimo darbai bus dar tik perkami, pasirašė šias sutartis, taip suklastojo šiuos tikrus dokumentus. G. Č. savo kaltės nepripažinimas nepanaikina jo baudžiamosios atsakomybės dėl dokumentų klastojimo, kadangi jo veiksmuose yra nustatyti visi šios nusikalstamos veikos požymiai.

249S. S. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekdamas šių tikslų ir vykdydamas Č. D. nurodymus žinodamas, kad M. A. 2010-04-23 parengtoje paraiškoje yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jog papildomi darbai dar tik bus perkami, 2010-04-23 patvirtino šią paraišką savo parašu, taip suklastodamas tikrą dokumentą – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti. 2010-06-11 žinodamas, kad J. S. parengtoje 2010-06-11 paraiškoje yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jog TV video įranga ir jos montavimo darbai dar tik bus perkami, patvirtino šią paraišką savo parašu, taip suklastodamas tikrą dokumentą – 2010-06-11 paraišką TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti. Laikotarpiu nuo 2010-06-10 iki 2010-06-21 tokius žinomai suklastotus dokumentus perdavė G. Č., tokiu būdu panaudojo žinomai suklastotus dokumentus. 2010-06-21 ( - ) miesto savivaldybės patalpose sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyta TV video įranga jau yra nupirkta ir sumontuota, jame pasirašė, taip suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą parengtą 2010-06-11. Taip pat tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyti Papildomi darbai jau yra atlikti, jame pasirašė, taip suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Tokius žinomai suklastotus dokumentus pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai tolimesniam derinimui, taip panaudojo žinomai suklastotus dokumentus – sutarčių Nr. SR-1127 ir Nr. SR-1128 projektų 2010-06-11 derinimo lapus. Būdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu, žinodamas, jog komisijos darbotvarkėje 9 ir 11 punktuose numatytos supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygos bus nagrinėjamos fiktyviai, nes tariamai perkami Papildomi darbai yra atlikti, o TV video įranga yra įgyta ir sumontuota, 2010-06-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ M. A. parengtų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, patvirtinimą. 2010-06-28 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog dviejų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygose nurodyti Papildomi darbai ir TV video įranga dar tik bus perkami, tokį protokolą pasirašė, taip jį suklastodamas. 2010-06-28 savo darbo vietoje dviejų supaprastintų neskelbiamų derybų Papildomiems darbams atlikti ir TV video įrangai įgyti ir sumontuoti sąlygose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo šiuos tikrus dokumentus. Būdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu, 2010-06-30 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ Papildomų darbų bei TV video įrangos ir jos montavimo darbų pirkimus iš UAB „( - )“. 2010-07-01 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog Papildomi darbai ir TV video įranga bei jos montavimo darbai dar tik bus perkami, tokius protokolus pasirašė, taip juos suklastodamas. 2010-08-23 savo darbo vietoje iš M. A. priėmė žinomai suklastotus dokumentus – pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę, 338800 litų sumai, PVM sąskaitą faktūrą, serija KOR Nr. 501378, PVM sąskaitą faktūrą serija KOR Nr. 501377, šiuose dokumentuose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, taip juos suklastodamas ir grąžino juos M. A., jog ši dokumentus pateiktų ( - ) miesto savivaldybės buhalterijai apmokėjimui, taip panaudodamas šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus. S. S. savo kaltės nepripažinimas nepanaikina jo baudžiamosios atsakomybės dėl dokumentų klastojimo, kadangi jo veiksmuose yra nustatyti visi šios nusikalstamos veikos požymiai.

250J. S. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekdama šių tikslų ir vykdydama Č. D. nurodymus 2010-06-10 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), parengė paraišką, įrašydama joje tikrovės neatitinkančius duomenis, kad tokia įranga ir jos darbai dar tik bus perkama, tokią paraišką atspausdino ir joje pasirašė, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą bei 2010-06-11 pateikė pasirašyti S. S., taip panaudojo žinomai suklastotą dokumentą – 2010-06-11 paraišką TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti. 2010-06-11 ( - ) miesto savivaldybės patalpose parengė sutarties Nr. SR-1127 projektą, įrašydama jame žinomai melagingus duomenis, kad TV video įranga ir jos montavimo darbai dar tik bus perkami, atspausdino kartu su sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapu, jame pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Taip pat tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, parengė sutarties Nr. SR-1128 projektą, įrašydama jame žinomai melagingus duomenis, kad Papildomi darbai dar tik bus perkami, atspausdino kartu su sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapu, jame pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus sutarčių Nr. SR-1127 ir SR-1128 projekto derinimo lapus po jų parengimo tą pačią dieną pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai tolimesniam derinimui, taip panaudodama žinomai suklastotus tikrus dokumentus. J. S. parodymai apie tai, kad ji tik parengė šių dokumentų projektus nepanaikina jos baudžiamosios atsakomybės. Byloje nustatyta, kad J. S. ne tik rengė šių dokumentų projektus bet ir juos pasirašė, tokiu būdu patvirtindama šiuose dokumentuose esančius melagingus duomenis.

251M. A. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekdama šių tikslų ir vykdydama Č. D. nurodymus 2010-04-23 parengė paraišką, įrašydama joje tikrovės neatitinkančius duomenis, kad Papildomi darbai dar tik bus perkami, joje pasirašė, taip suklastojo tikrą dokumentą – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti ir ją tą pačią dieną pateikė S. S. pasirašyti. Laikotarpiu nuo 2010-06-20 iki 2010-06-23 parengė supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, įrašydama juose tikrovės neatitinkančius duomenis, kad sąlygose nurodyti pirkimo objektai dar tik bus perkami, bei šiuos dokumentus 2010-06-23 pateikė viešųjų pirkimų komisijai nagrinėjimui. Viešųjų pirkimų komisijai patvirtinus šias supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas, 2010-06-28 savo darbo vietoje sąlygų paskutiniuose lapuose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus – minėtas dviejų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas. 2010-08-23 savo darbo vietoje iš V. M. priėmė žinomai suklastotus dokumentus – atliktų darbų aktą - stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų aktą - stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų aktą - stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų aktą - medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai, PVM sąskaitą faktūrą, serija KOR Nr. 501378, PVM sąskaitą faktūrą serija KOR Nr. 501377, juose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo išvardintus tikrus dokumentus bei juos pateikė S. S. pasirašymui, taip panaudojo išvardintus žinomai suklastotus dokumentus. M. A. savo kaltę dėl šių jai inkriminuotų veiksmų pripažino pilnai.

252D. K. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekdama šių tikslų ir vykdydama Č. D. nurodymus 2010-06-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ M. A. parengtų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, patvirtinimą. 2010-06-28 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog dviejų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygose nurodyti darbai ir įranga dar tik bus perkami, tokį protokolą pasirašė, taip jį suklastodamas. Būdamas viešųjų pirkimų komisijos nariu, 2010-06-30 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ Papildomų darbų bei TV video įrangos ir jos montavimo darbų pirkimus iš UAB „( - )“. 2010-07-01 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162 D. Ž. įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, jog Papildomi darbai ir TV video įranga bei jos montavimo darbai dar tik bus perkami, tokius protokolus pasirašė, taip juos suklastodamas. Teismas jau įvertino, kad D. K. parodymai apie tai, kad jis nežinojo, kad papildomi darbai ir kitokio ekrano įrengimas jau yra atlikti, yra neteisingi ir paneigiami operatyvinių veiksmų atlikimų protokolais.

253D. Ž. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekdama šių tikslų ir vykdydama Č. D. nurodymus 2010-06-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ M. A. parengtų supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, patvirtinimą bei 2010-06-28 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156 įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, jog paraiškose nurodyti darbai ir įranga dar tik bus perkami, tokį protokolą pasirašė, taip suklastojo tikrą dokumentą. 2010-06-30 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu balsavo „už“ Papildomų darbų bei TV video įrangos ir jos montavimo pirkimus iš UAB „( - )“ bei 2010-07-01 į Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162 įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, jog Papildomi darbai ir TV video įranga bei jos montavimo darbai dar tik bus perkami, tokius protokolus pasirašė, taip suklastojo tikrus dokumentus ir juos pateikė pasirašyti kitiems komisijos nariams, taip panaudojo žinomai suklastotus tikrus dokumentus. Teismas jau įvertino, kad D. Ž. parodymai apie tai, kad ji nežinojo, kad papildomi darbai ir kitokio ekrano įrengimas jau yra atlikti, yra neteisingi ir paneigiami operatyvinių veiksmų atlikimų protokolais.

254R. R. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekdama šių tikslų ir vykdydama Č. D. nurodymus 2010-08-09 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos, apie tai, kad sutarties projekte numatyta TV video įranga jau yra nupirkta ir sumontuota, jame pasirašė, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Taip pat tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lape, skiltyje „Pastabos apie sutarties projektą“ tyčia neįrašė pastabos apie tai, kad sutarties Nr. SR-1128 projekte numatyti futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomi darbai jau yra atlikti, jame pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą – sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11. Šiuos žinomai suklastotus dokumentus pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai tolimesniam derinimui, taip panaudodama žinomai suklastotus dokumentus. Teismas jau įvertino, kad R. R. parodymai apie tai, kad ji tik bendrais bruožais kad papildomi darbai ir kitokio ekrano įrengimas jau yra atlikti, yra neteisingi ir paneigiami operatyvinių veiksmų atlikimų protokolais.

255G. K. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekdamas šių tikslų bei siekdamas realizuoti fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų rezultatus 2010-06-29 UAB „( - )“ patalpose parengė ir atspausdino įgaliojimą Nr. 01-156, jame įrašydamas žinomai melagingus duomenis, kad įgaliojimas galioja ( - ) miesto savivaldybės administracijos vykdomoms supaprastintoms neskelbiamoms deryboms „( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas“, jį pasirašė, taip suklastojo minėtą tikrą dokumentą. Taip pat, tą pačią dieną, toje pačioje vietoje, parengė ir atspausdino įgaliojimą Nr. 01-157, jame įrašydamas žinomai melagingus duomenis, kad įgaliojimas galioja ( - ) miesto savivaldybės administracijos vykdomoms supaprastintoms neskelbiamoms deryboms „( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimas“, jį pasirašė, taip suklastojo šį tikrą dokumentą. Šiuos suklastotus dokumentus – įgaliojimus Nr. 01-156 ir Nr. 01-157 – 2010 m. birželio 29-30 dienomis pateikė UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotojui E. B., tikslu juos pateikti ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai dėl viešųjų pirkimų vykdymo, taip panaudodamas žinomai suklastotus dokumentus. 2010 m. rugpjūčio 9-10 dienomis, ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), žinodamas, jog sutartyse Nr. SR-1127 ir SR-1128 yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jog papildomi darbai bei TV video įranga ir jos montavimo darbai dar tik bus perkami, pasirašė šias sutartis, taip jas suklastodamas. 2010 m. rugpjūčio 18-20 dienomis, UAB „( - )“ patalpose, žinodamas, jog sąskaitose faktūrose serija KOR Nr. 501377 ir Nr. 501378 ir prie jų pridėtuose dokumentuose atliktų darbų akte - stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų akte - stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymoje apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų akte - stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų akte - medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymoje apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie papildomų darbų atlikimo bei TV video įrangos įgijimo ir sumontavimo datą, patvirtino šias sąskaitas faktūras savo parašu, taip suklastodamas tikrus dokumentus ir juos 2010-08-20 pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai apmokėjimui, taip panaudodamas žinomai suklastotus dokumentus. Teismas jau įvertino, kad G. K. parodymai apie tai, kad ji tik bendrais bruožais kad papildomi darbai ir kitokio ekrano įrengimas jau yra atlikti, yra neteisingi ir paneigiami operatyvinių veiksmų atlikimų protokolais.

256E. B. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti ir šių rezultatų, t.y. UAB „( - )“ pripažinimo šių viešųjų pirkimų konkursu laimėtoju, siekė. Siekdamas šių tikslų bei siekdamas realizuoti fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų rezultatus , 2010-06-30 UAB „( - )“ patalpose parengė pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ). futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, įrašydamas pasiūlymo lape tikrovės neatitinkančius duomenis, kad pasiūlyme nurodyti Papildomi darbai dar tik bus perkami, šį pasiūlymą patvirtino savo parašu, taip suklastojo tikrą dokumentą. Taip pat tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, jis parengė kitą pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo darbų pirkimo, įrašydamas pasiūlymo lape tikrovės neatitinkančius duomenis, kad pasiūlyme nurodyti TV video ekranas ir jo montavimo darbai dar tik bus perkami, šį pasiūlymą patvirtino savo parašu, taip suklastodamas tikrą dokumentą. Tokius žinomai suklastotus dokumentus jis iš UAB „( - )“ patalpų gabeno į ( - ) miesto savivaldybės patalpas, adresu ( - ) ( - ), kur panaudojo, pateikdamas viešųjų pirkimų komisijai. E. B. savo kaltės nepripažinimas ir duoti parodymai nepanaikina jo baudžiamosios atsakomybės, kadangi jo veiksmuose yra nustatyti visi dokumentų suklastojimo ir panaudojimo sudėties požymiai.

257V. M. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti. Siekdamas realizuoti fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų rezultatus 2010 m., rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, iš UAB „( - )“ direktoriaus D. O. priėmė žinomai suklastotus dokumentus atliktų darbų aktą - šviestlentė stadionams skirta futbolui ir lengvajai atletikai, programinė įranga už 2010 m. 08 mėnesį bei PVM sąskaitą faktūrą serija DOT Nr. 0119 – šiuose dokumentuose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, taip juos suklastodamas ir juos panaudojo, pateikdamas UAB „( - )“ buhalterijos skyriui. 2010 metais, rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, iš UAB „( - )“ darbų vadovo V. R. priėmė žinomai jo suklastotus dokumentus atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 64604,7 litų sumai, atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 12989,17 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 17791,6 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 95385,46 litų sumai, PVM sąskaitą faktūrą ELM 003796 – juose pasirašė taip juos suklastodamas ir juos panaudojo, pateikdamas UAB „( - )“ buhalterijai. 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, UAB „( - )“ patalpose pasinaudodamas kompiuteriu, parengė dokumentus – atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų aktą – medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai - tyčia juose įrašė žinomai melagingus duomenis, kad juose nurodyti darbai ( - ) miesto stadione atlikti 2010 m. 08 mėnesį, juos atspausdino, juose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo minėtus tikrus dokumentus. Tokius žinomai suklastotus dokumentus 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, pateikė pasirašyti UAB „( - )“ statinio techninės priežiūros vadovui A. G., bei pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei M. A., tikslu gauti apmokėjimą už UAB „( - )“ savavališkai atliktus darbus ( - ) miesto stadione, tokiu būdu juos panaudojo.

258Analizuojant V. M. atliktų veiksmų pobūdį ir kaltė klausimą teismas pažymi, kad V. M., o taip pat A. G., V. R., D. O. iš dalies yra kitokio pobūdžio nei kitų kaltinamųjų. A. M., A. G., V. R., D. O. savo veiksmais nėra prisidėjo prie tikrų dokumentų klastojimo rengiant ir pravedant viešųjų pirkimų konkursus. Šiems asmenims inkriminuojama, kad jie klastojo tikrus dokumentus įrašant į šiuos dokumentus neteisingus duomenis apie atliktų darbų laikotarpius ir tokiu būdu prisidėjo prie fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų rezultatų realizavimo pateikiant juos kaip tikrus. Vertinant šių asmenų veiksmus būtina paminėti, kad kiti PVM sąskaitose-faktūrose, atliktų darbų aktuose, nėra vertinami kaip suklastoti.

259Vertinant ar išvardintų asmenų veiksmai pasirašant PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas 2010 metų rugpjūčio mėn. ir atliktų darbų aktus , kuriuose nurodyta „už 2010 m. 08 mėnesį“ teismas atsižvelgia į šių dokumentų pasirašinėjimo tikslus ir šių dokumentų pildymo tvarką. LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme yra nustatyta PVM sąskaitos – faktūros privalomi rekvizitai, vienas iš jų yra PVM sąskaitos-faktūros data, kuria ši PVM sąskaita-faktūra buvo išrašyta. LR teisės aktai iš esmės nereglamentuoja atliktų darbų akto privalomų rekvizitų, nėra aptariama kokius duomenis turi rodyti atliktų darbų akte data, kuri nurodyta akte, kuri atliktų darbų aktų šablonuose nurodoma kaip „Už ....“. vertinant atliktų darbų akto ir jo datos esmę, LAT Civilinių bylų skyriaus kolegija pasisakė, kad „( - ) darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“; bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Autokaustos statyba“ v. UAB „Aviacijos paslaugų centras“; bylos Nr. 3K-3-361/2007). Taigi, atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų.

260Iš esmės tokio akto pasirašymas reiškia, kad rangovas atliko sutartimi sulygtus darbus, o užsakovas juos priėmė, atitinkamai nustatęs, ar darbai atlikti tinkamai, ar su trūkumais (CK 6.662 straipsnis). Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą, tačiau tai nėra dokumentas, kuriuo keičiamos sutarties sąlygos, tarp jų ir sutarties kaina, jeigu rangos sutartyje šalys to nenumatė. Užsakovui priėmus atliktus darbus, perduotus priėmimo aktu, atsiranda prievolė už juos atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Užsakovo pareiga priimti atliktus darbus yra esminė rangos sutarties sąlyga (CK 6.662, 6.694 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vieningai laikosi nuostatos, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“; bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Modesta“; bylos Nr. 3K-3-17/2007). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Taigi, atliktų darbų priėmimas nėra siejamas su atliktų darbų kaina (2009-01-22 nutartis Nr. Nr. 3K-3-19/2009). Pastebėtina, kad šioje nutartyje teismas nurodė, kad šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas.

261Esant tokiems aiškinimams, nagrinėjamos bylos aspektu svarbu, kokius tikslus siekė asmenys, pasirašydami dokumentus, kuriuose datos buvo nurodytos 2010 m. 08 mėnesį. Jau buvo minėta, kad visi šie asmenys tiksliai žinojo, kad išvardinti papildomi darbai ir kito ekrano įrengimas buvo atlikti pradedant nuo 2009 m. ir iki 2010 m. kovo mėn.

262Vertinant UAB „( - )“ pateiktus dokumentus, kurių suklastojimas inkriminuojamas V. M. ir A. G., matyti, kad abu šie kaltinamieji turėjo suprasti ir suprato, kad dokumentuose esančių datų reikšmė yra būtent fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų rezultatų realizavimas ir dokumentų įforminimas tokiu būdu, kad šie dokumentai rodytų darbų atlikimo laiką 2010 m. rugpjūčio mėn. Tokias teismo išvadas patvirtina pačių atliktų darbų aktų formos, kuriuose yra nurodoma, kad darbai atlikti už tam tikrą laikotarpį. Be to, pavyzdžiui iš pažymos apie atliktų darbų vertę (T.3, 152 b.l.), kurią pasirašė A. G. ir V. M., matyti, kad pačioje pažymoje yra nurodyta, kad Statinys yra II etapo stadiono futbolo aikštė su lengvosios atletikos sektoriais (sutartis Nr. SR-1127 2010-08-10. Tokie pažymos duomenys kartu su įrašais, kad darbai yra „už 2010 m. 08 mėnesį“, siejant šiuos duomenis su tuo, kad V. M. po viešųjų pirkimų konkursų daug kartų aptarinėjo dokumentų rengimą su ( - ) miesto savivaldybės darbuotojais, o A. G. buvo techninis prižiūrėtojas, turėsiantis fiksuoti darbų atlikimo eigą, patvirtina, kad visus šiuos dokumentus V. M. ir A. G. pasirašė tiksliai suvokdami šių dokumentų pobūdį ir siekdami , kad dokumentuose būtų nurodyto būtent neteisinga darbų atlikimo datos. Pasirašant šiuos dokumentus jie savo parašais patvirtino neteisingus faktinius duomenis, kas reiškia, kad jie šiuos dokumentus suklastojo.

263Teismas jau pasisakė dėl V. M. veiksmų apimties ir pobūdžio.

264A. G. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam video ekranui pirkimui ir įrengimui bus vykdomi ir buvo vykdomi jau atliktiems darbams ir jau nupirktam ir įrengtam video ekranui, žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai vyks fiktyviai, šių konkursų rezultatai yra iš anksto aptarti ir nulemti. Siekdamas realizuoti fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų rezultatus 2010 m., rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną ir nenustatytoje vietoje, iš V. M. priėmė žinomai suklastotus dokumentus - atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų aktą – medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai - juose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastodamas tikrus dokumentus bei juos grąžino V. M., tokiu būdu juos panaudojo. Kaip jau buvo minėta, šių dokumentų suklastojimas pasireiškia tuo, kad šiuose dokumentuose yra nurodytos neteisingos darbų atlikimo datos, ką A. G. žinojo ir siekė.

265Kitaip teismas vertina V. R. ir D. O. veiksmus. Teismo vertinimu, šių kaltinamųjų kaltė nagrinėjamoje byloje nėra įrodyta. Nors V. R. savo kaltę pripažino pilnai, o D. O. nepripažino, iš jų abiejų parodymų seka, kad jie neturėjo jokio tikslo ir susitarimo su kitais asmenims klastoti dokumentus. V. R. ir D. O. vienodai parodė, kad dokumentų apie atliktus darbus ar įrangą ekraną iš karto nesurašė prašomi V. M., o surašė tuomet, kai V. M. to paprašė. V. M. ar kiti byloje apklausti asmenys taip pat neparodė, kad būtų prašę V. R. ar D. O. nurodyti dokumentuose neteisingą datą.

266Pastebėtina, kad kaltinamuoju aktu V. R. ir D. O. nėra inkriminuojama, kad jie veiktų bendrininkų grupėje su kitais asmenimis ar paprašyti kitų asmenų. Esant tokioms aplinkybėms, teismo vertinimu, byloje nėra paneigta galimybė ir V. R. ir D. O. parodymai, kad paruoštuose ir pasirašytuose dokumentuose jie nurodė dokumentų išrašymo datą. Byloje nėra nustatyta jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad surašydami ir pasirašydami dokumentus su tokia data V. R. ar D. O. žinotų, kad buvo įvykę viešųjų pirkimų konkursai. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad nurodydami tokią datą V. R. ar D. O. siektų bendro nusikalstamo ketinimo – vykdyti dokumentų klastojimą tikslu realizuoti viešųjų pirkimų rezultatus. Teismas jau pateikė aiškinimą, susijusį su PVM sąskaitų-faktūrų ir atliktų darbų aktų nurodomos datos rekvizitais. Pažymėtina, Lietuvos aukščiausiojo teismo Civilinių bylos skyriaus teisėjų kolegijos pateiktas aiškinimas, kad atliktų darbų aktas iš esmės skirtas patvirtinti atliktus darbus ir trūkumų nebuvimą ir kad darbai jau yra atlikti. Esant tokiems aiškinimams, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kategoriškai patvirtinančių, kad V. R. ar D. O. neteisingą datą nurodė ir dokumentus pasirašė išimtinai tikslu nurodyti šiuose dokumentuose, kad darbai atlikti būtent 2010 m. rugpjūčio mėn., teismas vertina, kad jų kaltė nėra įrodyta. Išteisinant V. R. ir D. O. LR BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punkto pagrindu teismas pažymi, kad asmenų kaltės klausimas negali grindžiamas prielaidomis o visos abejonės yra vertinamos kaltinamųjų asmenų naudai. Nagrinėjamoje byloje nėra visiškai paneigta galimybė, kad V. R. ir D. O. dokumentus pasirašė nesuteikiant reikšmės įrašui „už 2010 m. 08 mėnesį“ kadangi tokio įrašo reikšmingumas tampa svarbus tik tais atvejais, kai yra įgyvendinamas bendras nusikalstamas ketinimas realizuoti fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų rezultatus. Jau buvo paminėta, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad V. R. ar D. O. ką nors žinotų apie fiktyvius viešųjų pirkimų konkursus ir jų rezultatus ir tiesiogine tyčia klastotų dokumentus, įrašydami į juos neteisingą darbų atlikimo datą. V. R. pilnas savo kaltės pripažinimas neturi reikšmės jo kaltės klausimo nustatymui, kadangi Iš V. R. parodymų galima matyti, kad kaltę pilnai jis pripažino tik siekdamas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, pasirinkus gynybos taktiką pripažinti kaltę, tačiau iš jo parodymų turinio akivaizdu, kad jis nepatvirtino, kad tiesiogine tyčia klastojo tikrus dokumentus.

267Teismas pažymi, kad V. R. ir D. O. ištiesinimas už jiems inkriminuotų dokumentų suklastojimą nepanaikina kitų šioje byloje kaltinamų asmenų kaltės dėl tų pačių dokumentų klastojimo, kadangi kiti kaltinamieji šiuos dokumentus pasirašė suvokdami, kad juose yra neteisingi duomenys turintys realizuoti fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų rezultatus.

268Tokiu būdu, teismas pripažįsta, kad Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R., G. K., E. B., V. M., A. G. klastojo ir naudojo tikrus dokumentus. Jų veiksmai teisingai įvertinti kaip padaryti bendrininkų grupės. Byloje nustatyta, kad išvardinti asmenys veikė bendrai, vieninga tyčia, turėdami bendrus tikslus, padarydami žalą tam pačiam baudžiamojo įstatymo saugomam gėriui, kiekvienas iš jų realizavo savo dalį veiksmų realizuojant bendrą nusikalstamą ketinimą. Inkriminuojamas dokumentų klastojimų padarytas didelės turtinės žalos požymis vertintinas įvertinant kaltinamiesiems inkriminuojamus kitus BK straipsnius, kadangi šis požymis yra susijęs su kitų veikų inkriminavimu.

269Nagrinėjamoje byloje Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R. taip pat kaltinami tuo, kad būdami valstybės tarnautojais piktnaudžiavo tarnyba, o G. K., E. B., V. M., A. G. padėjo šiems valstybės tarnautojams piktnaudžiauti padėtimi. Įvertinant byloje surinktus įrodymus, kaltinamųjų atliktų veiksmų pavojingumą ir pobūdį, teismas daro išvada, kad visų kaltinamųjų kaltė, padarant šį jiems inkriminuotą nusikaltimą yra įrodyta.

270Pastebėtina, kad kaltinamųjų piktnaudžiavimo tarnyba ar padėjimo piktnaudžiauti tarnyba veiksmai yra glaudžiai susiję su kaltinimais klastojant ir panaudojant tikrus suklastotus dokumentus. Teismas jau pasisakė dėl visų kaltinamųjų atliktų veiksmų klastojant tikrus ir panaudojant suklastotus tikrus dokumentus, pobūdžio aptariant kaltinamųjų kaltės klausimus.

271Byloje nustatyta, kad inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo metu Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R. buvo valstybės tarnautojai – ( - ) miesto savivaldybės tarnautojai. Būdami valstybės tarnautojais šie asmenys organizavo, paruošė ir pravedė du fiktyvius viešųjų pirkimų konkursus, kuriems organizuoti paruošti ir pravesti kalstojo tikrus dokumentus ir naudojo suklastotus tikrus dokumentus. Fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų rezultatams realizuoti buvo suklastoti ir panaudoti kiti tikri dokumentai, kurie yra išvardinti šiame nuosprendyje. Klastojant dokumentus fiktyviems viešųjų pirkimams konkursams paruošti pravesti ir realizuoti, Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R. veikė pažeidžiant valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus: Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1p., 2 p., 3p., 4 p. nuostatas, taip pat to paties įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. nuostatas, Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 punktuose numatytą valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų prievolę nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimant sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu, taip pat pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktų nuostatas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 4 str. įtvirtintus principus, kurių laikymąsi atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti perkančioji organizacija, t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo.

272Teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą nuostatų pažeidimais ir dokumentų klastojimu ir suklastotu dokumentų panaudojimu Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R. įgyvendino rezultatą, kuris nebūtų įgyvendintas be šių veiksmų atlikimo.

273Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas būdamas valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo , piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, E. S., tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. LR BK 228 straipsnio 1 dalies sudėtis suformuluota kaip materialioji sudėtis, kurios konstatavimui būtinas padarytos didelės žalos požymio nustatymas.

274Šiuo metu Lietuvos aukščiausiasis teismas formuoja Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio numatyto didelės žalos požymį atsižvelgiant į padarytas pasekmes ir žalos dydį (LAT nutartys Nr. 2K-519/2014, 2K-541/2014, 2K-325/2014, 2K-231/2014, 2K-247/2014, 2K–98/2014, Nr. 2K-316/2013). Pvz. 2014-06-17 Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartyje Nr. 2K-325/2014 vertinant didelės žalos požymį nurodyta, kad Nusikaltimo sudėtis yra materiali, taigi baudžiamajai atsakomybei nepakanka veikų, priešingų tarnybos interesams, padarymo, būtini padariniai, t. y. didelė žala valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Pažymėtina, kad BK 228 straipsnis numato atsakomybę tiek už turtinės, tiek ir neturtinės žalos padarymą. Tačiau įstatyme aiškiai apibrėžta, kad žala, nesvarbu, ar ji turtinė ar neturtinė, turi būti didelė. Visais atvejais žala turi būti įrodyta ir motyvuota teismų sprendimuose, nes žala yra vienas piktnaudžiavimo nusikaltimo požymių. Pagal didelės žalos požymį vyksta piktnaudžiavimo nusikaltimo atribojimas nuo drausminio nusižengimo.

275Didelės žalos požymis yra vertinamasis. Kadangi įstatymas nepateikia universalių kriterijų žalos mastui nustatyti, kasacinėje praktikoje išaiškinta, kad kiekvienu konkrečiu atveju apie žalos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais ginami interesai yra pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo bei valstybės institucijos autoritetui, pažeistų interesų ir kaltininko einamų pareigų svarbą, padarytos veikos neigiamą poveikį institucijos, kurioje dirba kaltininkas, reputacijai, valstybės autoritetui ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-16/2010, 2k-100/2014). Pagal kasacinės instancijos teismo praktiką neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo, valstybės institucijų autoriteto sumenkinimo, jų darbo sutrikdymo. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas, valstybės tarnybos autoriteto sumenkinimas ar kiti esmingai žalingi padariniai paprastai pripažįstami didele žala ne tik tarnybai ar asmeniui, bet ir valstybei (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-512/2004, 2K-7-638/2005, 2K-108/2009, Nr.2K-232/2012, Nr. 2K-573/2012, 2K-190/2013, 2K-7-335/2013).

276Kartu kasacinės instancijos teismas ne kartą pasisakė, kad nepritartina praktikai, kai bet kokie teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų atliekamas funkcijas, pažeidimai kvalifikuojami kaip nusikalstamas piktnaudžiavimas neanalizuojant, ar pakankamas padarytų veiksmų pavojingumas, ar pakankamai yra duomenų išvadai apie didelės žalos padarymą, neįvertinant kitų teisės šakų normų veiksmingumo atkuriant pažeistas teises ir nubaudžiant teisės aktų reikalavimus pažeidusius asmenis. Tokia praktika neatitinka baudžiamųjų įstatymų paskirties (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-512/2004, 2K-263/2010, 2K-161/2012, 2K-205/2012, 2k-98/2014). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimuose pažymėta, kad siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Nusikalstamos veikos – tai teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmonių teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.). Be to, Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir taikant teisę, šis principas įpareigoja teisę taikančias institucijas nenukrypti nuo bendrųjų teisės principų, įtvirtintų demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m gruodžio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai).

2772014-01-07 kasacinėje nutartyje Nr. 2K–98/2014 konstatuota, kad Nagrinėjamoje byloje įtarimai ir kaltinimai dėl BK 228 straipsnyje numatyto nusikaltimo padarymo reikšti darant išvadas, kad patraukti baudžiamojon atsakomybėn valstybės tarnautojai norminius teisės aktus pažeidė organizuodami V. K. įdarbinimą į Nacionalinės žemės tarnybos Kėdainių žemėtvarkos skyriaus vedėjo pareigas. Vertinant apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje nurodytas V. K. įdarbinimo aplinkybes, nėra pagrindo daryti išvadą, kad dėl šio įvykio būtų padaryta ne bet kokia, o didelė žala. Tokia išvada darytina įvertinus tai, kad: 1) nėra pagrindo teigti, jog dėl nagrinėjamo įvykio buvo padarytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas; 2) byloje nėra nukentėjusiųjų; 3) kaltinamųjų veiksmai, siekiant įdarbinti asmenį tikėtina pažeidžiant nustatytą tvarką, nesukėlė ypatingo rezonanso visuomenėje; 4) veikomis kažkaip ypatingai nebuvo pakenkta valstybės tarnybos autoritetui; 5) negali būti konstatuota, jog veiksmai truko ilgą laiką, buvo sistemingi, nes buvo nukreipti tik į vieno asmens įdarbinimą; 6) dėl veikų nekilo kiti esmingai žalingi padariniai.

278Nagrinėjamoje byloje teismas vertina, kad šiuo nuosprendžiu nustatytais veiksmais Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R. padarė didelės neturtinės žalos kurią patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

279Teismo vertinimu, šių asmenų bendrai padarytais veiksmais buvo ypatingai pakenkta valstybės ir savivaldos autoritetui, išvardinti asmenys užėmė visuomenei svarbias pareigas, jų veiksmai buvo suplanuoti, sistemingi, kryptingi, truko ilgą laiko tarpą ir buvo atliekami dideliam valstybės tarnautojų skaičiui, juos atliekant buvo įtraukti kiti asmenys, nedirbantys ( - ) miesto savivaldybėje. Minėti veiksmai sukėlė labai didelį rezonansą visuomenėje, ypatingai pakenkė savivaldai, kai organui, atstovaujančiam vietinę bendruomenę, buvo pažeistas savivaldos ir valstybės autoritetas, diskredituoti valstybės ir savivaldos vardai.

280Tokiu būdu, teismo vertinimu, Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R. veiksmuose yra visi baudžiamojo įstatymo numatyti piktnaudžiavimo tarnyba sudėties požymiai.

281Teismo vertinimu, G. K., E. B., V. M., A. G. veiksmai kaltinamuoju aktu teisingai įvertinti kaip padėjimas aukščiau išvardintiems valstybės tarnautojams piktnaudžiauti tarnyba. Byloje nustatyta, kad G. K., E. B., V. M., A. G., suvokdami savo veiksmų ir išvardintų valstybės tarnautojų veiksmų pobūdį teikė priemones išvardintiems valstybės tarnautojams piktnaudžiauti tarnyba – klastojo tikrus dokumentus ir naudojo suklastotus tikrus dokumentus padedant paruošti, pravesti fiktyvius viešųjų pirkimų konkursus ir realizuoti šių konkursų rezultatus. G. K., E. B., V. M., A. G. buvo žinoma, kad vykdomi viešųjų pirkimų konkursai yra fiktyvūs, suvokė, kad šiems konkursams paruošti, pravesti ir realizuoti valstybės tarnautojai elgiasi pažeidžiant valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, suvokė, kad jų ir valstybės tarnautojų veiksmais bus padaryta didelės neturtinės žalos valstybei ir savivaldai.

282Pripažįstant kaltinamuosius kaltais už dokumentų klastojimą ir panaudojimą bei už piktnaudžiavimą tarnyba ir padėjimą piktnaudžiauti tarnyba teismas taip pat atsižvelgia į Lietuvos aukščiausiojo teismo formuojamą teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose: LAT nutartis Nr. 2K-50-648/2015, LAT nutartis 2K-400/2011, 2K-328/2014, kuriose Lietuvos aukščiausiasis teismas pripažino, kad asmenų, atlikusių panašaus pobūdžio veiksmus kaip ir nagrinėjamoje byloje, veiksmuose yra nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalyje ir BK 300 straipsnio 1 dalyje.

283Nagrinėjamoje byloje kaltinamieji taip pat buvo kaltinami nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos BK 184 straipsnio 2 dalyje padarymu nurodant, kad :

284Č. D. veikdamas bendrininkų grupėje organizavo didelės vertės turto iššvaistymą, o būtent: jis, būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės meru, veikdamas bendrininkų grupėje su ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., parengė nusikalstamą veiką, G. Č. patikėto ir jo žinioje buvusio didelės vertės svetimo turto iššvaistymą ir jai vadovavo šiomis aplinkybėmis:

285Č. D., dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės meru, žinodamas, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktorius G. Č. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, siekdamas turtinės naudos juridiniam asmeniui UAB „( - )“, sau, motinai bei sutuoktinei, žinodamas, kad UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono, esančio adresu ( - ), rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, taip pat žinodamas, kad savavališkai atliktų papildomų darbų ir TV video įrangos įgijimo bei sumontavimo darbų negalima apmokėti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, nes laiku nebuvo kreiptasi į Centrinę projektų valdymo agentūrą, o ( - ) miesto savivaldybės biudžete 2009-2010 metais ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijai lėšos nebuvo skirtos, parengė nusikalstamą veiką, G. Č. patikėto ir jo žinioje buvusio turto – pinigų – iššvaistymą ir tokiai nusikalstamai veikai vadovavo. Jis, Č. D., laikotarpiu nuo 2010-04-14 iki 2010-06-30, ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) mieste, vykusių betarpiškų pokalbių bei telefoninių pokalbių metu nurodė G. Č., S. S., M. A., J. S. klastojant tikrus dokumentus vykdyti tariamus viešuosius pirkimus supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 6 p. nuostatas, tikslu apmokėti už UAB „( - )“ savavališkai atliktus Papildomus darbus bei TV video įrangos įgijimą ir sumontavimą ( - ) miesto savivaldybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis, tokiu būdu iššvaistant ( - ) miesto savivaldybės didelės vertės turtą – pinigus, taip pat laikotarpiu nuo 2010-04-14 iki 2010-06-30, ( - ) miesto savivaldybės patalpose, adresu ( - ) ( - ), informavo D. Ž., R. R. ir D. K., kad ( - ) miesto stadione įmonė UAB „( - )“ jau yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei sutartyje numatyta TV video įrangą. Siekdamas turtinės naudos, jis, Č. D., 2010-08-09 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, adresu ( - ) ( - ), suklastojo tikrus dokumentus, sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą ir sutarties Nr. SR-1128 derinimo lapą, parengtus 2010-06-11 bei juos panaudojo. Č. D. duodamas žinomai neteisėtus nurodymus ( - ) miesto savivaldybės administracijos darbuotojams klastoti tikrus dokumentus bei vykdyti tariamus viešuosius pirkimus, bei pastariesiems suklastojus šiuos tikrus dokumentus, pats suklastojo tikrus dokumentus, kurių pagrindu 2010-08-10 – 2010-09-02 buvo nupirkti savavališkai UAB „( - )“ atlikti Sutartyje Nr. SR-224 nenumatyti Papildomi darbai bei įgyta ir sumontuota kitokia nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą, dėl ko buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nors tokios lėšos nebuvo numatytos 2009-2010 metų biudžete, tokiu būdu organizavo G. Č. patikėto ir jo žinioje buvusio svetimo didelės vertės turto – piniginių lėšų iššvaistymą.

286G. Č. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje iššvaistė didelės vertės svetimą turtą, o būtent: jis, dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

287dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigose, žinodamas, jog vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, t. y. būdamas atsakingas už ( - ) miesto savivaldybės tarybos jam patikėtas ir jo žinioje buvusias ( - ) miesto savivaldybės pinigines lėšas, žinodamas, kad ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, vykdydamas Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus klastoti tikrus dokumentus ir jų pagrindu vykdyti tariamus viešuosius pirkimus dėl Papildomų darbų ir TV video įrangos pirkimo bei montavimo, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-10 iki 2010-08-10 ( - ) miesto savivaldybės patalpose adresu ( - ) ( - ), suklastojo tikrus dokumentus – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti; 2010-06-11 paraišką TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti; 2010-06-28 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156; neskelbiamų derybų sąlygas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo; 2010-07-01 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162; sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą parengtą 2010-06-11; sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą parengtą 2010-06-11; 2010-08-10 sutartis Nr. SR-1127 ir Nr. SR-1128, kurių pagrindu buvo išrašytos ir ( - ) miesto savivaldybei pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros serija KOR Nr. 501377 ir serija KOR Nr. 501378 bendrai 429 533,33 litų sumai, leido jas apmokėti ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšomis, taip iššvaistydamas didelės vertės svetimą, ( - ) miesto savivaldybei priklausantį turtą – pinigines lėšas;

288S. S. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą o būtent: jis, dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., teikdamas priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

289dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, žinodamas, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktorius G. Č. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, žinodamas, kad ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, būdamas padėjėju, vykdydamas Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus dėl tariamų viešųjų pirkimų Papildomiems darbams ir kitokiai nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įrangos pirkimui bei montavimui, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-04-23 iki 2010-08-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ) suklastojo tikrus dokumentus – 2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti; 2010-06-11 paraišką TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti; sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą parengtą 2010-06-11; sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11; 2010-06-28 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156; neskelbiamų derybų sąlygas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo; 2010-07-01 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162; pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai; pažymą apie atliktų darbų vertę, 338800 litų sumai; PVM sąskaitą faktūrą, serija KOR Nr. 501378; PVM sąskaitą faktūrą serija KOR Nr. 501377 bei tokius dokumentus panaudojęs, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

290J. S. kaltinama tuo, kad veikdama bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą, o būtent: ji, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., teikdama priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

291dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste, žinodama, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktorius G. Č. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, žinodama, kad ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, būdama padėjėja, vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus dėl tariamų viešųjų pirkimų Papildomiems darbams ir kitokiai nei Sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įrangos pirkimui bei montavimui, žinodama, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės bei visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-10 iki 2010-06-11, ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), suklastojo tikrus dokumentus – 2010-06-11 paraišką TV video įrangai ir jos montavimo darbams pirkti; sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11; sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11 bei tokius žinomai suklastotus dokumentus panaudojusi, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

292M. A. kaltinama tuo, kad veikdama bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą o būtent: ji, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste, veikdama bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., teikdama priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

293dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste, žinodama, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktorius G. Č. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, žinodama, kad ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, būdama padėjėja, vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus dėl tariamų viešųjų pirkimų Papildomiems darbams ir kitokiai nei sutartyje Nr. SR-224 numatyta TV video įrangos pirkimui bei montavimui, žinodama, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodama, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-04-23 iki 2010-08-23 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), suklastojo tikrus dokumentus –2010-04-23 paraišką Papildomiems darbams pirkti; supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimo bei dėl ( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo; atliktų darbų aktą - stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai; atliktų darbų aktą - stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997,90 litų sumai; pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai; atliktų darbų aktą - stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai; atliktų darbų aktą - medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai; pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai; PVM sąskaitą faktūrą, serija KOR Nr. 501378; PVM sąskaitą faktūrą serija KOR Nr. 501377 bei tokius žinomai suklastotus dokumentus panaudojusi, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

294D. K. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą o būtent: jis, dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., teikdamas priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

295dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi bei ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nariu, žinodamas, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktorius G. Č. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, žinodamas, kad ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, būdamas padėjėju, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-28 iki 2010-07-01 suklastojo tikrus dokumentus – 2010-06-28 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156; 2010-07-01 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

296D. Ž. kaltinama tuo, kad veikdama bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą o būtent: ji, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste, veikdama bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., teikdama priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

297dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste bei ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nare, žinodama, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktorius G. Č. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, žinodama, kad ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, būdama padėjėja, žinodama, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodama, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, laikotarpiu nuo 2010-06-28 iki 2010-07-01 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), suklastojo tikrus dokumentus - 2010-06-28 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. VP-156; 2010-07-01 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus Nr. VP-160 ir VP-162 bei juos panaudojo, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybės didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

298R. R. kaltinama tuo, kad veikdama bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą o būtent: ji, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja, veikdama bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., teikdama priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

299dirbdama ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja, žinodama, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p. ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktorius G. Č. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, žinodama, kad ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, būdama padėjėja, taip pat žinodama, jog UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės ir visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010-08-09 ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), suklastojo tikrus dokumentus – sutarties Nr. SR-1127 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11; sutarties Nr. SR-1128 projekto derinimo lapą, parengtą 2010-06-11 bei juos panaudojo, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

300G. K. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą o būtent: kaltinamas tuo, kad dirbdamas UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., teikdamas priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

301žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, būdamas padėjėju, laikotarpiu nuo 2010-06-29 iki 2010-08-20 UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ( - ), suklastojo tikrus dokumentus – 2010-06-29 įgaliojimą Nr. 01-156; 2010-06-29 įgaliojimą Nr. 01-157; 2010-08-10 sutartis Nr. SR-1127 ir Nr. SR-1128, PVM sąskaitą faktūrą serija KOR Nr. 501377 ir serija KOR Nr. 501378 bei juos panaudojo, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

302E. B. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą o būtent: jis, kaltinamas tuo, kad dirbdamas UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., teikdamas priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

303žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, būdamas padėjėju, 2010-06-30 UAB „( - )“ patalpose, esančiose adresu ( - ), suklastojo tikrus dokumentus – pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ). futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo; pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo darbų pirkimo, juos gabeno ir panaudojo, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybės didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas. V. M. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą o būtent: jis įtariamas tuo, kad dirbdamas UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., Statinio techninės priežiūros vadovu A. G., teikdamas priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

304dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku, žinodamas, jog UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, būdamas padėjėju, 2010 m., rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, suklastojo tikrus dokumentus – atliktų darbų aktą - šviestlentė stadionams skirta futbolui ir lengvajai atletikai, programinė įranga už 2010 m. 08 mėnesį; PVM sąskaitą faktūrą serija DOT Nr. 0119; atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 64604,7 litų sumai; atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 12989,17 litų sumai; atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 17791,6 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 95385,46 litų sumai; PVM sąskaitą faktūrą ELM 003796; atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai; atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai; pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai; atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai; atliktų darbų aktą – medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai; pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai bei juos panaudojo, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

305A. G. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti didelės vertės turtą o būtent: jis kaltinamas tuo, kad dirbdamas UAB „( - )“ ( - ) techninės priežiūros vadovu, veikdamas bendrininkų grupėje su organizatoriumi ( - ) miesto savivaldybės meru Č. D., ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi G. Č., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju, S. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste J. S., ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste M. A., ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi D. K., ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąja specialiste D. Ž., ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja R. R., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju E. B., UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku V. M., teikdamas priemones padėjo G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

306dirbdamas UAB „( - )“ ( - ) techninės priežiūros vadovu būdamas atsakingas už ( - ) miesto stadiono ( - ), , futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos techninę priežiūrą, žinodamas, kad UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus Papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, būdamas padėjėju, 2010 metais rugpjūčio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną ir nenustatytoje vietoje, suklastojo tikrus dokumentus – atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai; atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai; pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai; atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai; atliktų darbų aktą – medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai; pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai bei juos panaudodamas, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

307Pagal šį jiems pareikštą kaltinimą visi kaltinamieji išteisinami, kadangi nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (LR BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

308Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Patikėtas turtas – tai einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, dėl kurio kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-322/2012, 2K-630/2013). Svetimo turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą (ar jo žinioje esantį) turtą neteisėtai parduoda, dovanoja ar kitaip perleidžia tretiesiems asmenims ir taip padaro žalos turto savininkui. Nusikaltimas laikomas baigtu nuo svetimo turto pardavimo, padovanojimo ar kitokio perleidimo trečiajam asmeniui momento. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 184 straipsnio 2 dalį kyla tada, kai kaltininkas iššvaisto didelės vertės, t. y. kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą (BK 190 straipsnis), turtą (ar turtinę teisę). Turto iššvaistymo neteisėtumas pasireiškia, kai kaltininkui patikėtas jo žinioje esantis svetimas turtas (turtinė teisė) tretiesiems asmenims neteisėtai perleidžiamas, jeigu tai padaroma nesilaikant nustatytos turto (turtinės teisės) perleidimo tvarkos. Turto (turtinės teisės) perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-168/2013). Turto iššvaistymo neatlygintinumas reiškia, jog kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį turtą iššvaisto neatlygindamas jo vertės arba ją atlygindamas aiškiai neteisingai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-411/2012, Nr. 2K-373/2013). Kasacinio teismo praktikoje tyčinė kaltė iššvaistant turtą konstatuojama, jeigu neteisėtas ir neatlygintinas turto perleidimas tretiesiems asmenims bei žalos turto savininkui sukėlimas buvo padarytas tiesiogine arba netiesiogine tyčia. Turto iššvaistymas laikomas padarytu tiesiogine tyčia, jeigu kaltininkas supranta, kad neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia jam patikėtą ar žinioje esantį svetimą turtą tretiesiems asmenims, numato, jog savininkas ar teisėtas turto valdytojas šio turto neteks, ir to nori, o esant netiesioginei tyčiai – suvokia daromos veikos pavojingą pobūdį, numato, kad dėl jos gali kilti turtinė žala, ir nors jos atsiradimo nenori, tačiau sąmoningai leidžia jai kilti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-388/2012).

309Vienas iš būtinų aptariamo nusikaltimų požymių yra turto iššvaistymo neatlygintinumas, kuris reiškia kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį turtą iššvaisto neatlygindamas jo vertės arba ją atlygindamas aiškiai neteisingai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-411/2012, Nr. 2K-373/2013, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 1A-157-518/2015).

310Nagrinėjamos bylos kontekste teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad ( - ) miesto savivaldybės turtas - 429 553,33 buvo iššvaistytas neatlygintinai. Byloje neginčijamai nustatyta, kad ( - ) miesto savivaldybė minėtą pinigų sumą sumokėjo UAB „( - )“ už realiai atliktus statybos rangos darbus, kurie buvo atlikti realiomis kainomis. Pinigai buvo sumokėti vykdant 2009-03-03 statybų rangos sutartį, sudarytą tarp ( - ) miesto savivaldybės administracijos ir UAB „( - )“, kuri buvo tikra, nebuvo suklastota arba užginčyta. ( - ) miesto savivaldybė 2012-06-22 raštu atsisakė civilinio ieškinio byloje (T.17, 80 b.l.). Teismo vertinimu, toks civilinio ieškinio atsisakymas yra pagrįstas. Nagrinėjamoje baudžiamojoje teismas nenustatė, kad ( - ) miesto savivaldybė būtų patirtų turtinės žalos apmokant už realiai atliktus ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus. Byloje nėra nustatyta, kad dokumentuose, patvirtinančiuose statybos darbų išlaidas, būtų nurodytos neteisingos kainos ar šie darbai nebūtų atlikti. Nusikaltimai, kurių buvimas pripažįstamas nagrinėjamoje byloje, pasireiškia atliktų darbų laiko ir pagrindo aspektais, tačiau ne jų realumu. Esant tokioms aplinkybėms teismas neturi pagrindo konstatuoti neatlygintinumo požymio buvimą, kas savo ruožtu, lemia išvadą, kad minėta pinigų suma nebuvo iššvaistyta.

311Pastebėtina, kad Č. D. šioje byloje buvo kaltinamas nusikalstamos veikos – svetimo turto iššvaistymo, tačiau kaltinime buvo nurodyta, kad jis kaltinamas pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, kurį numato kurstymą padaryti nusikalstamą veiką. Teismas tai vertina kaip techninę klaidą, kuri, išteisinant Č. D. pagal šį kaltinimą, neturi reikšmės jo baudžiamajai atsakomybei.

312Didelės turtinės žalos požymio nebuvimas taip pat turi reikšmės kvalifikuojant kaltinamųjų veiksmus dėl kitų jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo. Kaltinamieji šioje byloje buvo kaltinami tuo, kad suklastojus išvardintus tikrus dokumentus bei tokius žinomai suklastotus tikrus dokumentus panaudojus vykdant tariamus viešuosius pirkimus, juridiniam asmeniui ( - ) miesto savivaldybei, buvo padaryta didelė 429 553,33 litų turtinė žala, kas lėmė jų veikos kvalifikavimą pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį. Teismas jau konstatavo, kad byloje nėra nustatyta, kad ( - ) miesto savivaldybei būtų padaryta didelės turtinės žalos, dėl ko didelės turtinės žalos padarymo požymis iš kaltinamųjų nusikalstamos veikos klastojant ir panaudojant suklastotus dokumentus aprašymo pašalinamas. Tačiau, kaip jau buvo nustatyta, kaltinamųjų veiksmuose, pašalinus minėtą požymį, yra visi nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalies požymiai, dėl ko visų kaltinamųjų nusikalstamos veikos perkvalifikuojamos Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalies į Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnį 1 dalį.

313Pažymėtina, kad toks veikos perkvalifikavimas nereikalauja įspėti kaltinamųjų apie baudžiamojo įstatymo kvalifikavimo pakeitimus Lietuvos Respublikos BPK 256 straipsnio tvarka. Pačiame BPK 256 straipsnyje nėra imperatyvo informuoti asmenis apie veikos perkvalifikavimą pagal švelnesnį BK straipsnį. 2013-11-15 Konstitucinio teismo nutarimo Nr. 12/2010-3/2013-4/2013-5/2013 6.2 punkte konstatuota, kad „Situacija, kai iš esmės nekeičiant nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių kaltinamojo veika perkvalifikuojama pagal kitą baudžiamąjį įstatymą, numatantį lengvesnį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, kuriame nustatytų nusikalstamos veikos požymių visuma yra kaltinamajame akte nurodyto baudžiamojo įstatymo nustatytų požymių visumos dalis, traktuotina kaip nesudaranti prielaidų pažeisti kaltinamojo teisę žinoti kaltinimą ir jo teisę į gynybą. Šioje situacijoje kaltinamajam sudaromos sąlygos žinoti, kuo yra kaltinamas, ir turėti galimybę gintis nuo visų kaltinimo dalių: tiek ginčyti nusikalstamos veikos faktines aplinkybes, tiek atskirus baudžiamajame įstatyme nustatytus nusikalstamos veikos požymius, tiek jų visumą. Vadinasi, nėra pagrindo teigti, jog pagal Konstituciją įstatyme turi būti nustatyta, kad apie tokio veikos perkvalifikavimo galimybę kaltinamajam teisiamajame posėdyje turi būti iš anksto pranešta“.

314Vertinant kaltinamųjų atliktus veiksmus nagrinėjamų kaltinimų kontekste, teismas taip pat vertina, kad kaltinamųjų veiksmų piktnaudžiaujant tarnyba kvalifikavimas pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 2 dalį nėra visiškai teisingas. BK 228 straipsnio 2 dalis yra kvalifikuota nusikaltimo sudėtis BK 228 straipsnio 1 daliai, esant kvalifikuojančiam požymiui turtinės ar kitokios asmeninės naudos siekimas. Pažymėtina, kad šis kvalifikuojantis požymis iš viso nėra inkriminuojamas kaltinamiesiems G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R. ir jiems padėjusiems piktnaudžiauti tarnyba G. K., E. B., V. M., A. G.. Teismo vertinimu, šio požymio neinkriminavimas šiems asmenims yra teisingas, kadangi byloje nėra nustatyta jokių duomenų, patvirtinančių, kad klastojant ar panaudojant suklastotus dokumentus ar piktnaudžiaujant tarnyba ir padedant piktnaudžiauti tarnyba šie asmenys siektų kokios nors turtinės ar kitokios asmeninės naudos.

315Požymis turtinės naudos siekimo sau, UAB „( - )“ savo motinai ir sutuoktinei yra inkriminuotas tik Č. D.. Vertinant byloje esančius įrodymus, Č. D. atliktų veiksmų tikslus ir motyvus, teismas vertina, kad šio požymio buvimas Č. D. veiksmuose nėra įrodytas. Byloje nustatyta, kad Č. D. nusikalstamų veikų padarymo metu buvo UAB „( - )“ akcininku, tačiau vien šios aplinkybės buvimas nėra pakankamas duomuo konstatuoti, kad Č. D. atliekant šiuo nuosprendžiu nustatytus nusikalstamus veiksmus, sudarančius piktnaudžiavimo tarnyba sudėtį, siekė turtinės ar kitokios asmeninės naudos. Vertinant byloje operatyvinių priemonių būdu užfiksuotus Č. D. pokalbius, jų turinį, galima daryti vienareikšmę išvadą , kad Č. D. veiksmų organizuojant fiktyvius viešųjų pirkimų konkursus tikslas buvo siekis tinkamai ir laiku užbaigti ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus. Kalbant su įvairiais asmenimis Č. D. kalbėjo apie pasekmes, atsirandančias tuo atveju, jei prasidės teisminiai ginčai su UAB „( - )“ dėl sutartyje neaptartų papildomų darbų ir kito ekrano įrengimo atlikimo, minėjo, kad gali būti nutrauktas projekto finansavimas ir ( - ) miestas patirs žalą. Nors Č. D. pokalbiai buvo fiksuojami visą laikotarpį kai vyko fiktyvūs viešųjų pirkimų konkursų organizavimas, nebuvo užfiksuota nė vieno pokalbio, kuriuo metu Č. D. būtų sakęs, kad fiktyvius viešųjų pirkimų konkursus reikia atlikti UAB „( - )“ ar jo paties interesais ar naudai. Byloje taip pat nėra nustatyta, kad UAB „( - )“ būtų gavęs papildomos neteisėtai apskaitytos turtinės naudos. Jau buvo minėta, kad UAB „( - )“ realiai atliko visus darbus, gavo realų darbų apmokėjimą, o dokumentai buvo klastojami tikslu atbuline data įteisinti jau atliktus darbus vengiant teisminių ginčų ir galimo finansavimo šiam projektui tokiu atveju nutraukimo. Esant tokioms aplinkybėms minėtas kvalifikuojantis požymis iš Č. D. veikos aprašymo šalinamas, esant visiems kitiems piktnaudžiavimo tarnyba požymiams jo veiksmuose, jo veika perkvalifikuojama iš Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 2 dalies į BK 228 straipsnį 1 dalį. Atitinkamai, nenustačius kitų kaltinamųjų veiksmuose šio požymio buvimo ir nesant šio požymio inkriminavimo, kitų kaltinamųjų – vykdytojų ir padėjėjų veiksmai perkvalifikuojami iš Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 2 dalies į BK 228 straipsnio 1 dalį.

316Analogiškai kaip ir Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio atveju, toks veikos perkvalifikavimas į švelnesnį straipsnį šiuo atveju nereikalauja atskiro kaltinamųjų įspėjimo Lietuvos Respublikos BPK 256 straipsnio tvarka.

317Nagrinėjamoje byloje kaltinamaisiais taip pat buvo patraukti juridiniai asmenys – UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ inkriminuojant joms, kad:

318UAB „( - )“ kaltinama tuo, kad juridinio asmens – uždaros akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), registruotos adresu ( - ) – generalinis direktorius G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotojas E. B. bei UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininkas V. M., veikdami bendrininkų grupėje ir būdami vykdytojais, šio juridinio asmens naudai, turėdami tikslą gauti apmokėjimą iš ( - ) miesto savivaldybės už savavališkai atliktus darbus ( - ) miesto stadione, adresu ( - ), suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo šiomis aplinkybėmis:

319V. M., žinodamas, jog UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal 2009-03-03 rangos sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus (medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas) 338 800 litų sumai (toliau – Papildomi darbai) bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei sutartyje numatyta TV video įrangą (vietoje informacinio tablo įgijo ir sumontavo TV video ekraną) 90 753,33 litų didesnės vertės ( toliau – TV video įranga), žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010 m., rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, iš UAB „( - )“ direktoriaus D. O. priėmė žinomai suklastotus dokumentus atliktų darbų aktą - šviestlentė stadionams skirta futbolui ir lengvajai atletikai, programinė įranga už 2010 m. 08 mėnesį bei PVM sąskaitą faktūrą serija DOT Nr. 0119 – šiuose dokumentuose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, taip suklastodamas žinomai tikrus dokumentus ir juos panaudojo pateikdamas UAB „( - )“ buhalterijos skyriui. 2010 metais, rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, iš UAB „( - )“ darbų vadovo V. R. priėmė žinomai jo suklastotus tikrus dokumentus – atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 64604,7 litų sumai, atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 12989,17 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 17791,6 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 95385,46 litų sumai, PVM sąskaitą faktūrą ELM 003796 – juose pasirašė ir juos panaudojo, pateikdamas UAB „( - )“ buhalterijai. 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, UAB „( - )“ patalpose pasinaudodamas kompiuteriu, parengė dokumentus – atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų aktą – medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai - tyčia juose įrašė žinomai melagingus duomenis, kad juose nurodyti darbai ( - ) miesto stadione atlikti 2010 m. 08 mėnesį, juos atspausdino, juose pasirašė bei uždėjo savo asmeninį spaudą, tokiu būdu suklastojo šiuos tikrus dokumentus. Tokius žinomai suklastotus dokumentus 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, pateikė pasirašyti UAB „( - )“ statinio techninės priežiūros vadovui A. G., bei pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiajai specialistei M. A., tikslu gauti apmokėjimą už UAB „( - )“ savavališkai atliktus darbus ( - ) miesto stadione, tokiu būdu juos panaudojo.

320E. B. žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010-06-30 UAB „( - )“ patalpose parengė pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ). futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo, įrašydamas pasiūlymo lape tikrovės neatitinkančius duomenis, kad pasiūlyme nurodyti Papildomi darbai dar tik bus perkami, šį pasiūlymą patvirtino savo parašu, taip suklastojo tikrą dokumentą. Taip pat tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje jis parengė kitą pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo darbų pirkimo, įrašydamas pasiūlymo lape tikrovės neatitinkančius duomenis, kad pasiūlyme nurodyti TV video ekranas ir jo montavimo darbai dar tik bus perkami, šį pasiūlymą patvirtino savo parašu, taip suklastodamas tikrą dokumentą. Tokius žinomai suklastotus dokumentus jis iš UAB „( - )“ patalpų gabeno į ( - ) miesto savivaldybės patalpas, adresu ( - ) ( - ), kur panaudojo, pateikdamas viešųjų pirkimų komisijai.

321G. K., turėjęs teisę atstovauti bendrovę ir priimti sprendimus juridinio asmens vardu, veikiant UAB „( - )“ vardu ir interesais, žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, 2010-06-29 UAB „( - )“ patalpose parengė ir atspausdino įgaliojimą Nr. 01-156, jame įrašydamas žinomai melagingus duomenis, kad įgaliojimas galioja ( - ) miesto savivaldybės administracijos vykdomoms supaprastintoms neskelbiamoms deryboms „( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas“, jį pasirašė, taip suklastojo minėtą tikrą dokumentą. Taip pat, tą pačią dieną, toje pačioje vietoje, parengė ir atspausdino įgaliojimą Nr. 01-157, jame įrašydamas žinomai melagingus duomenis, kad įgaliojimas galioja ( - ) miesto savivaldybės administracijos vykdomoms supaprastintoms neskelbiamoms deryboms „( - ) miesto stadiono ( - ), futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo pirkimas“, jį pasirašė, taip suklastojo šį tikrą dokumentą. Šiuos suklastotus dokumentus – įgaliojimus Nr. 01-156 ir Nr. 01-157 – 2010 m. birželio 29-30 dienomis pateikė UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotojui E. B., tikslu juos pateikti ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai dėl viešųjų pirkimų vykdymo, taip panaudodamas žinomai suklastotus dokumentus. Tęsdamas nusikalstamą veiką – dokumentų klastojimą, 2010 m. rugpjūčio 9-10 dienomis, ( - ) miesto savivaldybės patalpose, esančiose ( - ) ( - ), žinodamas, jog sutartyse Nr. SR-1127 ir SR-1128 yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, jog papildomi darbai bei TV video įranga ir jos montavimo darbai dar tik bus perkami, pasirašė šias sutartis, taip jas suklastodamas. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – dokumentų klastojimą, 2010 m. rugpjūčio 18-20 dienomis, UAB „( - )“ patalpose, žinodamas, jog sąskaitose faktūrose serija KOR Nr. 501377 ir Nr. 501378 ir prie jų pridėtuose dokumentuose atliktų darbų akte - stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai, atliktų darbų akte - stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai, pažymoje apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai, atliktų darbų akte - stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai, atliktų darbų akte - medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai, pažymoje apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai yra įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie papildomų darbų atlikimo bei TV video įrangos įgijimo ir sumontavimo datą, patvirtino šias sąskaitas faktūras savo parašu, taip suklastodamas tikrus dokumentus ir juos 2010-08-20 pateikė ( - ) miesto savivaldybės administracijai apmokėjimui, taip panaudodamas žinomai suklastotus dokumentus. V. M., E. B. ir G. K. suklastojus išvardintus tikrus dokumentus bei tokius žinomai suklastotus tikrus dokumentus panaudojus vykdant tariamus viešuosius pirkimus, juridiniam asmeniui ( - ) miesto savivaldybei, buvo padaryta didelė 429 553,33 litų turtinė žala.

322Tokiais veiksmai juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 300 str. 3 d. padarymu.

323Taip pat UAB „( - )“ kaltinama tuo, kad padėjo iššvaistyti didelės vertės svetimą turtą, o būtent: Juridinio asmens – uždaros akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), registruotos adresu ( - ) – generalinis direktorius G. K., UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotojas E. B. bei UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininkas V. M., veikdami bendrininkų grupėje ir būdami padėjėjais, šio juridinio asmens naudai, turėdami tikslą gauti apmokėjimą iš ( - ) miesto savivaldybės už savavališkai atliktus darbus ( - ) miesto stadione, adresu ( - ), teikdami priemones padėjo ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui G. Č. iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

324V. M., dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku, žinodamas, jog UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, būdamas padėjėju, 2010 m., rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, suklastojo tikrus dokumentus – atliktų darbų aktą - šviestlentė stadionams skirta futbolui ir lengvajai atletikai, programinė įranga už 2010 m. 08 mėnesį; PVM sąskaitą faktūrą serija DOT Nr. 0119; atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 64604,7 litų sumai; atliktų darbų aktą – papildomi darbai, 12989,17 litų sumai; atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 17791,6 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 95385,46 litų sumai; PVM sąskaitą faktūrą ELM 003796; atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo atrama, futbolo aikštelė su lengvosios atletikos sektoriais, -128244,57 litų sumai; atliktų darbų aktą – stadiono informacinio tablo pamatai, atrama, apskardinimas, 218997.90 litų sumai; pažymą apie atliktų darbų vertę 90753,33 litų sumai; atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas, 19899,66 litų sumai; atliktų darbų aktą – medžių kirtimas, teritorijos apšvietimo tinklai, disko ir kūjo metimo sektoriaus ir bortelių kainų skirtumas, 3 vnt. medžių iškirtimas, šakų genėjimas virš teniso kortų, stadiono įrangos papildomi darbai, pagrindai po bėgimo takų danga, priešlėktuviniai žibintai, aikštelės varteliai, 2 vnt. medžių iškirtimas, rutulio stūmimo sektoriaus įrengimas, bortelių ir latakų išardymas, 318900,34 litų sumai; pažymą apie atliktų darbų vertę 338800 litų sumai bei juos panaudojo, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

325E. B., žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatyta TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, būdamas padėjėju, 2010-06-30 UAB „( - )“ patalpose, esančiose adresu ( - ), suklastojo tikrus dokumentus – pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ). futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo; pasiūlymą dėl ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su lengvosios atletikos sektoriais TV video ekrano ir jo sumontavimo darbų pirkimo, juos gabeno ir panaudojo, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

326G. K., žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama ( - ) miesto stadiono rekonstrukcijos darbus pagal Sutartį Nr. SR-224 yra atlikusi ir savavališkus, sutartyje nenumatytus papildomus darbus 338 800 litų sumai bei įgijusi ir sumontavusi kitokią nei šioje sutartyje numatytą TV video įrangą 90 753,33 litų didesnės vertės, žinodamas, kad visi šie darbai 2010 m. kovo mėnesį buvo baigti, būdamas padėjėju, laikotarpiu nuo 2010-06-29 iki 2010-08-20 UAB „( - )“ patalpose, adresu ( - ), ( - ), suklastojo tikrus dokumentus – 2010-06-29 įgaliojimą Nr. 01-156; 2010-06-29 įgaliojimą Nr. 01-157; 2010-08-10 sutartis Nr. SR-1127 ir Nr. SR-1128, PVM sąskaitą faktūrą serija KOR Nr. 501377 ir serija KOR Nr. 501378 bei juos panaudojo, taip teikė priemones Č. D. parengtai nusikalstamai veikai – turto iššvaistymui, ko pasėkoje buvo iššvaistytas ( - ) miesto savivaldybė didelės vertės turtas – pinigai, sumoje 429 553,33 litų, kadangi šie darbai buvo apmokėti iš ( - ) miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų, nes ( - ) miesto savivaldybės 2009-2010 metų biudžete lėšos stadiono rekonstrukcijai nebuvo numatytos, tokiu būdu padėjo G. Č. iššvaistyti jam, kaip ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriui, patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą – pinigines lėšas.

327Tokiais veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 24 str. 6 d., 184 str. 2 d. padarymu.

328UAB „( - )“ buvo kaltinama tuo, kad kaltinama tuo, kad juridinio asmens – uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), registruota adresu ( - ) – direktorius D. O., turėjęs teisę atstovauti bendrovę ir priimti sprendimus juridinio asmens vardu, veikdamas UAB „( - )“ vardu ir interesais, šio juridinio asmens naudai, tikslu gauti apmokėjimą iš UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), už UAB „( - )“ 2010 m. kovo mėnesį atliktus darbus ( - ) miesto stadione, adresu ( - ) ( - ), pagal tarp šių bendrovių 2009-11-27 sudarytą pirkimo pardavimo sutartį Nr. EK-0910-14/2, žinodamas, jog 2010 m. rugpjūčio mėn. ( - ) miesto stadione, jokie statybos darbai nevyksta, nes dar 2010 m. kovo mėnesį visi darbai buvo atlikti ir baigti, UAB „( - )“ patalpose, esančiose adresu ( - ), 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, kompiuteriu, parengė atliktų darbų aktą 97482,21 litų sumai, į jį tyčia įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad šiame akte nurodyti darbai – Šviestlentė stadionams skirta futbolui ir lengvajai atletikai (galutinis mokėjimas), programinė įranga (galutinis mokėjimas) – ( - ) miesto stadione atlikti „2010 m. 08 mėnesį“, jį atspausdino bei jame pasirašė, taip suklastodamas tikrą dokumentą. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką – tikrų dokumentų klastojimą, 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, suklastoto atliktų darbų akto pagrindu, kompiuteriu parengė PVM sąskaitą faktūrą serija DOT Nr. 0119, ją atspausdino ir patvirtino savo parašu, taip suklastodamas tikrą dokumentą. Tokius žinomai suklastotus dokumentus 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną ir vietoje, pateikė UAB „( - )“ atstovui V. M., apmokėjimui, taip panaudodamas šiuos žinomai suklastotus dokumentus.

329Tokiais veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 300 str. 1 d. padarymu.

330UAB „( - )“ kaltinama tuo, kad Juridinio asmens – uždaros akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), registruota adresu ( - ), darbų vadovas V. R., dėl nepakankamos vadovo priežiūros ir kontrolės, pasireiškusios neužtikrinimu, jog atlikti darbai būtų priimami surašant atliktų darbų priėmimo aktus iš kart po jų atlikimo, šio juridinio asmens naudai, tikslu gauti apmokėjimą iš UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), už UAB „( - )“ atliktus darbus ( - ) miesto stadione ( - ), pagal tarp šių bendrovių 2009-04-09 sudarytą statybos subrangos sutartį, žinodamas, jog 2010 m. rugpjūčio mėn. ( - ) miesto stadione, jokie statybos darbai nevyksta, nes 2010 m. kovo mėnesį visi darbai buvo atlikti ir baigti, UAB „( - )“ patalpose, esančiose adresu Pramonės g. 13, ( - ), 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, pasinaudodamas kompiuteriu parengė dokumentus – atliktų darbų aktą – papildomi darbai 64604,7 litų sumai, atliktų darbų aktą – papildomi darbai 12989,17 litų sumai, atliktų darbų aktą – stadiono bokštų signalinių šviestuvų pajungimas 17791,6 litų sumai, pažymą apie atliktų darbų vertę 95385,46 litų sumai, PVM sąskaitą faktūrą Nr. ELM 003796, tyčia juose įrašė žinomai melagingus duomenis, kad juose nurodyti darbai ( - ) miesto stadione atlikti 2010 m. 08 mėnesį, juos atspausdino, juose pasirašė, tokiu būdu suklastojo minėtus tikrus dokumentus bei šiuos žinomai suklastotus dokumentus 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, pateikė UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininkui V. M. apmokėjimui, taip šiuos suklastotus tikrus dokumentus panaudojo.

331Tokiais veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 300 str. 1 d. padarymu.

332Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė yra numatyta Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnyje ir yra betarpiškai susijusi su fizinių asmenų baudžiamąja atsakomybe. Išteisinant V. R. ir D. O. iš jiems pareikštų kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ iš jiems pareikštų kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinami tais pačiais pagrindais ir motyvais (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

333Išteisinus G. K., E. B., V. M. iš jiems inkriminuotų nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 184 straipsnio 2 dalies, UAB „( - )“ iš jai pareikšto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 184 straipsnio 2 dalį išteisinama tais pačiais pagrindais ir motyvais.

334Išteisinant juridinius asmenis iš šių jiems pareikštų kaltinimų teismas atsižvelgia ir Lietuvos aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką. 2012-01-10 LAT nutartyje Nr. 2K-P-95-2012 konstatuota, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (kasacinė nutartis Nr. 2K-582/2010) bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau - Konstitucinis Teismas) jurisprudencijoje pripažįstama, kad juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad „juridinio asmens specifika suponuoja ir atitinkamų jo baudžiamosios atsakomybės pagrindų bei sąlygų nustatymą BK, inter alia tai, kad pagal BK juridinio asmens atsakomybė atsiranda tik tada, kai nusikalstamą veiką jo naudai arba jo interesais (arba tik jo naudai) padaro fizinis asmuo, turintis tam tikrų požymių, kurie jį sieja su juridiniu asmeniu. Taigi norint juridinį asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn būtina nustatyti, ar buvo padaryta atitinkama fizinio asmens nusikalstama veika. Vadinasi, BK 20 straipsnio 1, 2, 3 dalyse įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti traktuojamas kaip reiškiantis, kad juridinis asmuo gali atsakyti ir nenustačius nusikalstamos veikos“ (Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimas). Taigi, atsižvelgiant į juridinio asmens specifiką (juridinis asmuo yra specifinis teisinių santykių subjektas inter alia tuo aspektu, kad teisinių santykių dalyvis jis yra per fizinius asmenis), baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui kilimas yra neatsiejamas nuo fizinio asmens, susijusio atitinkamais ryšiais su juridiniu asmeniu, padarytos nusikalstamos veikos nustatymo. Tokiu atveju juridinio asmens veikos vertinimo sąlyga, atsižvelgiant į baudžiamojo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindus, yra fizinio asmens padaryta nusikalstama veika. Taigi BK 20 straipsnio prasme juridiniam ir fiziniam asmenims gali ir turi būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už vieną ir tą pačią nusikalstamą veiką, kurią padaro fizinis asmuo.

335Vertinant ar UAB „( - )“ trauktinas baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį (perkvalifikavus kaltinamųjų G. K., E. B., V. M. veiksmus iš BK 300 straipsnio 3 dalį į BK 300 straipsnio 1 dalį) vertintini G. K., E. B., V. M. veiksmų klastojant dokumentus tikslai ir motyvai bei atsižvelgiam į Lietuvos aukščiausiojo teismo formuojamą teismų praktiką juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės kilimo aspektu.

336Jau minėtoje 2012-01-10 LAT nutartyje Nr. 2K-P-95-2012 teismas konstatavo, kad juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei būtinų sąlygų visuma yra nustatyta BK 20 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį juridinis asmuo atsako tik už tas nusikalstamas veikas, už kurių padarymą BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. Pagal BK 20 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką padarė fizinis asmuo, kuris eina vadovaujančias pareigas ir turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti sprendimus jo vardu, arba gali kontroliuoti jo veiklą, ir fizinis asmuo nusikalstamą veiką padaro juridinio asmens naudai arba interesais, veikdamas individualiai ar juridinio asmens vardu.

337Pažymėtina, kad BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė „juridinio asmens naudai“ reiškia, kad kaltininko – fizinio asmens – nusikalstama veika turi būti siekiama naudos jo atstovaujamam, kontroliuojamam ar pan. juridiniam asmeniui. Kartu tai atskleidžia fizinio asmens nusikalstamos veikos tyčinės kaltės turinį. Sprendžiant juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygų klausimą, neturi reikšmės, ar dėl tokios fizinio asmens nusikalstamos veikos juridinis asmuo gavo realios naudos, ar ne. Minėta BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė nereiškia, kad kaltininko – fizinio asmens nusikalstamos veikos tikslas – gauti naudos juridiniam asmeniui – yra vienintelis ar pagrindinis. Toks tikslas, būtinas pagrindžiant juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, gali būti įgyvendinamas ta pačia fizinio asmens nusikalstama veika siekiant ir kaltininko asmeninės naudos, jo paties ar kitų asmenų neteisėto praturtėjimo ir pan.

338Nauda paprastai yra aiškinama kaip turtinės naudos gavimas, o interesų užtikrinimas – kaip reiškiantis kitų (nebūtinai turtinių) juridinio asmens siekių įgyvendinimą. Taigi „intereso“ sąvoka platesnė nei „naudos“ sąvoka ir gali apimti pastarąją. Konstatuojant šią juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygą turi būti nustatyta, kad iš nusikalstamos fizinio asmens veikos juridinis asmuo turi (turės) naudos ir tą naudą pripažįsta (pvz., neteisėtu būdu išgryninti pinigai, naudojami įmonės interesams užtikrinti) arba kai juridinis asmuo suinteresuotas tokia veika ir jos sukuriamais padariniais (pvz., juridinio asmens panaudojimas darant nusikalstamą veiką buvo realiai naudingas: įmonės ūkinės veiklos perspektyvai ir jos konkurencingumui; įmonės įvaizdžiui; ar suteikė įmonei kokių nors pranašumų prieš kitas įmones konkuruojant viešųjų pirkimų konkursuose).

339Juridinio asmens nauda ar interesas yra alternatyvios jo atsakomybės sąlygos, iš kurių bent vieną būtina nustatyti, nes tai padeda teisiškai įvertinti fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką ir leidžia konstatuoti, jog už tokią fizinio asmens padarytą nusikalstamą veiką, esant ir kitoms BK 20 straipsnio 2 dalyje numatytoms sąlygoms, baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiamas ir juridinis asmuo.

340Vertinant asmenų, dėl kurių veiksmų UAB „( - )“ buvo inkriminuotas nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnyje padarymas, teismas neturi pagrindo padaryti išvadą, kad nors vienas iš šių kaltinamųjų – G. K., E. B., V. M. klastojant tikrus dokumentus ir panaudojant tikrus dokumentus veiktų atstovaujamojo juridinio asmens naudai ar interesais.

341Byloje nustatyta, kad G. K., E. B., V. M. veiksmų klastojant dokumentus tikslas buvo padėti ( - ) miesto savivaldybės darbuotojams piktnaudžiauti tarnybą suklastojant dokumentus paruošti, pravesti fiktyvius viešųjų pirkimų konkursus ir realizuoti jų rezultatus. Iš bylos duomenų nėra pagrindo daryti išvados, kad atliekant šiuos veiksmus kaltinamieji veikė būtent UAB „( - )“ nauda ir interesais o ne ( - ) miesto savivaldybės tarnautojų interesais. Byloje nėra užfiksuota jokių duomenų ar pokalbių, kad klastojant dokumentus G. K., E. B. ar V. M. tai darytų ne ( - ) miesto savivaldybės darbuotojų prašymų siekiant jiems padėti organizuoti fiktyvius viešųjų pirkimų konkursus o kitais tikslais. Jau buvo minėta, kad UAB „( - )“ sutartyje nenumatytus darbus atliko iš esmės juos suderinus su visais suinteresuotais asmenimis, todėl galėjo tikėtis, kad ir be fiktyvių viešųjų pirkimų konkursų būtų gavęs apmokėjimą už realybėje atliktus darbus. Papildomi darbai buvo suderinti vykusių gamybinių pasitarimų metu, legaliai, nepažeidžiant baudžiamojo įstatymo reikalavimų, darbai buvo skirti projekto pagerinimui ir atskirais atvejais buvo inicijuojami užsakovo. Byloje taip pat nustatyta, kad fiktyvūs viešųjų pirkimų konkursai buvo reikalingi būtent ( - ) miesto savivaldybės tarnautojams, kurie siekė išvengti galimų ginčų dėl papildomų darbų ir kito ekrano įrengimo ir galimą finansavimo tokiu atveju praradimo. Tokios aplinkybės parodo, kad dokumentai buvo klastojami ne UAB „( - )“ naudai ar interesais, o kitais tikslais.

342Pastebėtina, kad surašant kaltinimus UAB „( - )“, bendrovės baudžiamoji atsakomybė nėra siejama su jos akcininko – Č. D. baudžiamąja atsakomybe, tačiau teismas laiko tikslingu pasisakyti dėl Č. D. veiksmų. Teismas jau minėjo, kad byloje nėra niustatyta, kad Č. D. savo nusikalstamais veiksmais būtų siekęs naudos sau, kaip UAB „( - )“ akcininkui, ar tiesiogiai UAB „( - ). Jau buvo minėta,, kad Č. D. tikslai buvo išvengti problemų susijusių su stadiono pridavimo ir darbų finansavimu, byloje nėra jokių duomenų, kad tokiais veiksmais jis siektų kokios nors naudos būtent UAB „( - )“.

343Esant tokioms, nenustačius, kad kaltinamieji G. K., E. B. ar V. M. veiktų atstovaujamo juridinio asmens UAB „( - )“ naudai ar interesais, UAB „( - ) iš jam pareikšto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalies išteisinamas (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

344Nagrinėjamoje byloje J. S. taip pat buvo kaltinama pagal Lietuvios Respublikos BK 228 straipsnio 2 dalį, t.y. tuo, kad piktnaudžiavo tarnyba savo asmeninėms reikmėms neatlygintinai įgydama turtą, o būtent: ji būdama valstybės tarnautoja, dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja specialiste, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, siekdama turtinės naudos sau, nesant kyšininkavimo požymių, grubiai pažeisdama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1p., 2 p., 3p., 4 p. nuostatas, taip pat to paties įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. nuostatas, turėdama tikslą susitvarkyti kelią į jai nuosavybės teise priklausančią sodybą, esančią adresu ( - ) r. sav., telefoninių pokalbių metu laikotarpiu nuo 2010-04-16 iki 2010-06-28 susitarė su UAB „( - )“ ( - ) filialo direktoriumi V. V., kad neatlygintinai įgis grunto kelio taisymui. V. V. vykdant susitarimą su J. S., 2010-06-28 apie 16.30 val. panaudojant juridinio asmens UAB „( - )“ naudojamą transporto priemonę, buvo nuvežta ir iškrauta J. S. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) r. sav., 20 tonų 0,16 frakcijos žvyro, priklausančio UAB „( - )“, nemažesnės nei 170 litų vertės, už kurį ji nesumokėjo ir tokį krovinį priėmė.

345Dėl tokių veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, pažeistos valstybės institucijos- ( - ) miesto savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės, ( - ) miesto savivaldybės ir valstybės tarnautojo vardai.

346J. S. pagal šį jai pareikštą kaltinimą išteisinama nepadarius veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas).

347Šiame nuosprendyje jau buvo aptartos baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnį taikymo sąlygos. Nagrinėjamoje byloje J. S. išteisinama nenustačius jos veiksmuose dviejų būtinų piktnaudžiavimo tarnyba būtinų požymių. Pirma, byloje nėra nustatyta ir įrodyta, kad prašydama V. V. atvežti žvyrą J. S. veiktų kaip valstybės tarnautoja, pasinaudodama savo tarnybine padėtimi ar viršijusi savo įgaliojimus. V. V. parodė, kad jis manė, kad J. S. dėl apmokėjimo susitarė su jo viršininku, be to prašymą vykdė ne dėl to, kad J. S. yra valstybės tarnautoja. Antra, teismo vertinimu, šiais J. S. veiksmai nebuvo padaryta didelės turtinės ar neturtinės žalos. Teismas jau aptarė šio požymio sąvoką bei vertina, kad byloje nėra nustatyta, kad J. S. veiksmais buvo ypatingai pakenkta valstybės tarnybos interesui, jos veiksmais nebuvo pažeisti kitų asmenų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos teisės ar laisvės, byloje nėra nukentėjusiųjų, dėl jos veiksmų nekilo kokių nors kitų esminių žalingų padarinių, jos veiksmai buvo pavienis atvejis ir nesukėlė ypatingo rezonanso visuomenėje. Kaltinime J. S. nurodytos jos veiksmų pasekmės iš esmės yra deklaratyvaus pobūdžio, neatskleidžiantys dėl kokių priežasčių yra vertinama, kad jos veiksmais buvo padaryta didelės neturtinės žalos valstybei.

348Priimant nuosprendį teismas pastebi, kad dėl didelės bylos apimties, nagrinėjant bylą kitos sudėties teismui liko nepaskelbti liudytojų V. P., R. V., J. K. parodymai, tačiau, teismo vertinimu, šių parodymų nepaskelbimas neturi reikšmės teisingo nuosprendžio priėmimui.

349Teismas taip pat pastebi, kad nagrinėjant bylą naujos sudėties teismui, advokatas Kęstutis Gudynas teismo sprendimu paskirtas ginti UAB „( - )“, formaliu teismo sprendimu nebuvo paskirtas atstovauti UAB „( - )“ nors teismo proceso metu faktiškai vykdė UAB „( - )“ atstovavimo funkcijas, realizavo baudžiamojo proceso įstatymo numatytas atstovavimo teises. Advokatui K.Gudynui buvo suteiktas žodis pasisakyti dėl UAB „( - )“ kaltės, suteikta galimybė duoti paropdymus byloje, suteikta teisė pasisakyti kaip UAB „( - )“ atstovui baigiamosiose kalbose ir sakant paskutinį žodį. Realizuojant UAB „( - )“ atstovavimo funkcijas ir pasinaudojant suteiktomis teismo galimybėmis, advokatas K.G. realizavo atstovavimo funkcijas ir teises, davė byloje parodymus, pasisakė baigiamosiose kalbos ir pasakė paskutinį žodį kaip UAB „( - )“ atstovas. Teismas pastebi, kad paprastai teismų praktikoje, bylose, kuriuose kaltinami juridiniai asmenys, tas pats advokatas vykdo ir gynėjo ir atstovo funkcijas. Esant tokioms aplinkybėms teismas vertina, kad UAB „( - )“ tinkamai buvo atstovaujama bylos procese, UAB „( - )“ gynybos interesai pažeisti nebuvo nors, kaip jau buvo minėta, byloje nebuvo priimtas formalus spendimas. Be to, UAB „( - )“ šitoje byloje yra visiškai išteisinama, kas taip pat suponuoja išvadą, kad UAB „( - )“ buvo tinkamai atstovaujama advokato K.G. ir pilnai realizavo savo teisę į gynybą.

350Sunkinančia visų kaltinamųjų atsakomybę aplinkybe pripažįstama tai, kad nusikalstamas veikas jie padarė veikdami bendrininkų grupėje. lengvinančia M. A. atsakomybę aplinkybe pripažįstama tai, kad ji pilnai pripažino savo kaltę, dėl padaryto nuoširdžiai gailėjosi. Kitų kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

351Bylos nagrinėjimo metu M. A., V. R., UAB „( - )“ pareiškė prašymus atleisti juos nuo baudžiamosios atsakomybės Lietuvos Respublikos BK 40 straipsnio pagrindu. Išteisinus V. R. ir UAB „( - )“, jų prašymai nenagrinėtini.

352M. A. prašymas atmestinas. Vertinant M. A. atleidimo pagal laidavimą galimybę teismas atsižvelgia į Lietuvos aukščiausiojo teismo formuojamą teismų praktiką šiuo aspektu. 2010-03-18 LAT nutartyje Nr. 2K-P-82/2010 konstatuota, kad BK 40 straipsnio nuostatos gali būti taikomos tik nustačius, kad kaltininkas anksčiau yra neteistas ir padarė vieną nusikalstamą veiką, išskyrus tuos atvejus, kai kaltininkas padaro idealią sutaptį sudarančias kelias nusikalstamas veikas. V. S. nusikalto pirmą kartą, padarė tyčinį apysunkį nusikaltimą, anksčiau neteistas, todėl šioje byloje yra viena iš įstatymo nustatytų sąlygų, numatytų BK 40 straipsnio 2 dalies 1 punkte, kaltininką atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės“. Tokia teismo pateikta aptariamos sąlygos traktuotė formaliai yra teisinga ir atitinka teismų praktiką (pvz., kasacinės nutartys bylose 2K-P-85/2008; 2K-632/2005). Kasaciniame skunde, beje, teismų išvados dėl to, kad V. S. yra padaręs tik vieną apysunkį nusikaltimą, nėra ginčijamos. Vis dėlto, jeigu kvalifikavimo požiūriu padaryta tęstinė veika vertinama kaip vienas nusikaltimas ir tuo pagrindu laikoma, kad asmuo nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą, tai tokia teisinė išvada neturėtų užgožti šios veikos ypatybių svarbos. Ypač šios sąlygos nederėtų suabsoliutinti sprendžiant atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimą. Net ir vienas tyčinis apysunkis ar net lengvesnis nusikaltimas, jeigu jis buvo daromas ilgą ar labai ilgą laiką (keletą metų ir pan.) sistemingais, versliškais, intensyviai kartojamais veiksmais, naudojant tam tikrus pavojingus įrankius ar priemones ir pan., pagal savo teisinę reikšmę atleidimui nuo baudžiamosios atsakomybės neturėtų būti prilyginamas vienkartiniam nusikalstamam poelgiui, neturinčiam ypatingo užmojo, didelio įžūlumo bruožų, tačiau kvalifikuotam pritaikius tą patį baudžiamąjį įstatymą. Šioje baudžiamojoje byloje teismai sutelkė dėmesį vien į formalią išvadą dėl veikos kvalifikavimo kaip vieno apysunkio nusikaltimo, išleisdami iš akių šio nusikaltimo nuodugnesnio, individualizuoto įvertinimo svarbą. Vadinasi, BK 40 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatų taikymo požiūriu byloje liko neaiškumų, ar iš tiesų pirmą kartą padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas savo faktiniu turiniu yra toks, kad nekyla sunkumų taikyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

353Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad M. A. esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai padarė apysunkį ir nesunkų nusikaltimus, anksčiau neteista, pilnai pripažino savo kaltę, tačiau jos veiksmai negali būti vertinami kaip pavienio pobūdžio, neintensyvūs ar atsitiktiniai. M. A. ilgą laiko tarpą, nuo 2010 m. balandžio mėnesio iki 2010 m. rugpjūčio mėnesio, suklastojo ir panaudojo kelis suklastotus dokumentus, jos veiksmai buvo intensyvūs, pasikartojantys ir atlikti veikiant bendrininkų grupėje. Jos ir bendrininkų veiksmais buvo pažeistas vienas svarbiausių baudžiamojo įstatymo ginamas gėris – valstybės tarnybos interesai. Teismo vertinimu, esant tokioms aplinkybėms M. A. neturi būti atleista nuo baudžiamosios atsakomybės, tačiau į M. A. atsakomybę lengvinančios atsakomybės buvimą teismas atsižvelgia parenkant bausmės dydį.

354Skiriant kaltinamiesiems bausmę teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, į kaltinamųjų kaltės formą ir rūšį, į kaltinamų veiksmų tikslus ir motyvus, į kaltinamų atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes, į kaltinamųjų asmenybes. Sprendžiant klausimą dėl bausmės teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad kaltinamųjų veiksmai, nors ir didelės apimties, buvo tęstinio pobūdžio ir nukreipti į vieną objektą. Vertinant bausmių klausimą dėl kaltinamųjų parenkamų bausmių rūšies, dydžio, teismas atsižvelgi į bendrus bausmės skyrimo principus ir į bausmės tikslus, nurodytus LR BK 41 str. 2 d. Be to sprendžiant bausmių klausimą teismas taip pat atsižvelgia į padarytų nusikaltimų pobūdį. Parenkant bausmes teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad nuo nusikalstamų veikų padarymo iki nuosprendžio priėmimo praėjo 5 metai, kas taip pat turi reikšmės parenkant bausmės rūšį ir dydį. Pvz. 2010-01-12 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje nurodyta, kad kolegija pažymi, kad nepagrįstai ilgai užsitęsęs bylos procesas vertinamas kaip Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, BPK 2 straipsnyje, 44 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos kaltinamojo tesisės į įmanomai trumpiausią bylos procesą pažeidimas. Pažymėtina, kad EŽTT jurisprudencijoje konstatuota, jog tais atvejais, kai pripažįstama, kad byloje nepateisinami procesiniai delsimai, viena iš tinkamų ir pakankamų teisinės gynybos dėl pernelyg ilgos proceso trukmės priemonių yra bausmės sumažinimas kaltinamiesiems. Šioje byloje nustatyta, kad baudžiamoji byla teisme buvo nagrinėjama ketverius metus, pasikeitus teismo sudėčiai, byla buvo nagrinėjama iš pradžių, vyko ilgas bylos nagrinėjimas teisme. Taigi teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimas teisme buvo užtrukęs ne dėl kaltinamųjų kaltės o dėl išvardintų priežasčių ir dėl didelės bylos apimties.

355Vertinant bausmės klausimą teismas atsižvelgia į tai, kad visi kaltinamieji pripažįstami kaltai už tiesiogine tyčia, esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai, padarytus apysunkį ir nesunkų nusikaltimus.

356Tokiu būdu, skiriant bausmę kaltinamajam Č. D. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas bausmės skyrimo aplinkybės, sąlygas, į bausmės tikslus, į kaltinamojo asmenybę ir amžių, į tai, kad Č. D. anksčiau neteistas, tiesiogine tyčia padarė vieną apysunkį ir vieną nesunkų nusikaltimus, kuriais nėra padaryta turtinės žalos, jo atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta bei nustatyta sunkinanti aplinkybė, į tai, kad Č. D. turi šeimą, dirba. Vertinant visas minėtas aplinkybes bei atsižvelgiant į jau minėtą ilgą bylos nagrinėjimą, kuris turi reikšmės bausmės skyrimui, teismas vertina, kad bausmės tikslai Č. D. atžvilgiu bus pasiekti netaikant jam realios laisvės atėmimo bausmės. Č. D. skirtina baudos bausmė.

357Skiriant bausmę kaltinamajam G. Č. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę, į tai, kad jis anksčiau neteistas, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, vedęs ir turi šeimą, dirba, jo atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai G. Č. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jam baudos bausmę.

358Skiriant bausmę kaltinamajam S. S. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę, į tai, kad jis anksčiau neteistas, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, vedęs ir turi šeimą, dirba, jo atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai S. S. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jam baudos bausmę.

359Skiriant bausmę kaltinamajai J. S. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamosios asmenybę, į tai, kad ji anksčiau neteista, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, turi šeimą, dirba, jos atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai J. S. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jai baudos bausmę.

360Skiriant bausmę kaltinamajai M. A. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamosios asmenybę, į tai, kad ji anksčiau neteista, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, ištekėjusi ir turi šeimą, dirba, jos atsakomybę lengvina tai, kad ji pilnai pripažino savo kaltę ir dėl padaryto nuoširdžiai gailisi, jos atžvilgiu nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai M. A. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jai baudos bausmę.

361Skiriant bausmę kaltinamajam D. K. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę, į tai, kad jis anksčiau neteistas, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, vedęs, turi šeimą, dirba, jo atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai D. K. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jam baudos bausmę.

362Skiriant bausmę kaltinamajai D. Ž. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamosios asmenybę, į tai, kad ji anksčiau neteista, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, ištekėjusi ir turi šeimą, dirba, jos atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai D. Ž. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jai baudos bausmę.

363Skiriant bausmę kaltinamajai R. R. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamosios asmenybę ir amžių, į tai, kad ji anksčiau neteista, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, ištekėjusi ir turi šeimą, jos atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai R. R. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jai baudos bausmę.

364Skiriant bausmę kaltinamajam G. K. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę, į tai, kad jis anksčiau neteistas, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, vedęs, turi šeimą, dirba, jo atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai G. K. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jam baudos bausmę.

365Skiriant bausmę kaltinamajam E. B. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę, į tai, kad jis anksčiau neteistas, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, vedęs, turi šeimą, dirba, jo atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai E. B. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jam baudos bausmę.

366Skiriant bausmę kaltinamajam V. M. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę ir amžių, į tai, kad jis anksčiau neteistas, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, vedęs, turi šeimą, dirba, jo atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai V. M. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jam baudos bausmę.

367Skiriant bausmę kaltinamajam A. G. teismas atsižvelgia į visas aukščiau paminėtas aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę, į tai, kad jis anksčiau neteistas, tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus, vedęs, turi šeimą, dirba, jo atžvilgiu lengvinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti atsakomybę aplinkybė. Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes teismas vertina, kad bausmės tikslai A. G. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant jam baudos bausmę.

368Bylos nagrinėjimo metu ginti kaltinamuosius skirtingais pagrindais buvo paskirti valstybės garantuojama teisinės pagalbos advokatai, kurie bylos nagrinėjimo metu pateikė pažymas dėl išlaidų priteisimo ginant kaltinamuosius. Teismo vertinimu, baudžiamojoje byloje nėra pagrindo priteisti išlaidas atsiradusiais dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, kadangi gynėjai buvo paskirti teismo sprendimais esant gynėjų dalyvavimo būtinumui.

369Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-305, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

370Č. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam baudą 120 MGL (4519 Eur) dydžio baudą, pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 150 MGL ( 5649 Eur ) dydžio.

371Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę Č. D. skirti baudą 150 MGL (5649 Eur) dydžio.

372Č. D. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

373Kardomąją priemonę Č. D. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti, kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti nuo nuosprendžio priėmimo dienos.

374G. Č. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam baudą 100 MGL (3766 Eur) dydžio baudą, pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 120 MGL ( 4519 Eur ) dydžio.

375Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę G. Č. skirti baudą 120 MGL (4519 Eur) dydžio.

376G. Č. pagal Lietuvos Respublikos BK 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

377Kardomąją priemonę G. Č. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

378S. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio baudą, pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 100 MGL ( 3766 Eur ) dydžio.

379Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę S. S. skirti baudą 100 MGL (3766 Eur) dydžio.

380S. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

381Kardomąją priemonę S. S. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

382J. S. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jai baudą 60 MGL ( 2259 Eur) dydžio baudą, pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 80 MGL ( 3012 Eur ) dydžio.

383Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę J. S. skirti baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio.

384J. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 2 dalį (dėl žvyro panaudojimo) išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

385Kardomąją priemonę J. S. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

386M. A. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jai baudą 30 MGL ( 1129 Eur) dydžio baudą, pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 40 MGL ( 1506 Eur ) dydžio.

387Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę M. A. skirti baudą 40 MGL (1506 Eur) dydžio.

388M. A. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

389Kardomąją priemonę M. A. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

390D. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam baudą 60 MGL ( 2259 Eur) dydžio baudą, pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 80 MGL ( 3012 Eur ) dydžio.

391Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę D. K. skirti baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio.

392D. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

393Kardomąją priemonę D. K. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

394D. Ž. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jai baudą 60 MGL ( 2259 Eur) dydžio baudą, pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 80 MGL ( 3012 Eur ) dydžio.

395Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę D. Ž. skirti baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio.

396D. Ž. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

397Kardomąją priemonę D. Ž. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

398R. R. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jai baudą 50 MGL ( 1883 Eur) dydžio baudą, pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 60 MGL ( 2259 Eur ) dydžio.

399Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę R. R. skirti baudą 60 MGL (2259 Eur) dydžio.

400R. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

401Kardomąją priemonę R. R. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

402G. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio baudą, pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 60 MGL ( 2259 Eur ) dydžio.

403Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę G. K. skirti baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio.

404G. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

405Kardomąją priemonę G. K. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

406E. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio baudą, pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 60 MGL ( 2259 Eur ) dydžio.

407Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę E. B. skirti baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio.

408E. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

409Kardomąją priemonę E. B. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

410V. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio baudą, pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 60 MGL ( 2259 Eur ) dydžio.

411Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę V. M. skirti baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio.

412V. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

413Kardomąją priemonę V. M. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

414A. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir skirti jam baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio baudą, pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 228 straipsnio 1 dalį ( 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233, įsigaliojusio nuo 2007-07-21 redakcija) ir skirti baudą 60 MGL ( 2259 Eur ) dydžio.

415Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę A. G. skirti baudą 80 MGL (3012 Eur) dydžio.

416A. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas)

417Kardomąją priemonę A. G. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

418V. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinti kadangi neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (Lietuvos Respublikos BK 303 straipsnio 5 dalis 2 punktas).

419Kardomąją priemonę V. R. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

420D. O. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinti kadangi neįrodyta, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (Lietuvos Respublikos BK 303 straipsnio 5 dalis 2 punktas).

421UAB „( - )“ pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalis 1 punktas).

422UAB „( - )“ pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinti kadangi neįrodyta, kad ji dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (Lietuvos Respublikos BK 303 straipsnio 5 dalis 2 punktas).

423UAB „( - )“ pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinti kadangi neįrodyta, kad ji dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (Lietuvos Respublikos BK 303 straipsnio 5 dalis 2 punktas).

424Daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, kurių sąrašas pateiktas kaltinamajame akte, saugoti prie bylos.

425Laikiną nuosavybės teisės apribojimą UAB „( - )“ turtui - negyvenamosioms patalpoms, esančioms ( - ) (unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 472,22 m2), palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

426Išlaidų, atsiradusių iš gynybos garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, nepriteisti.

427Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Olegas... 2. Č. D., gimęs ( - ), a/k ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“ bei vykdantis... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalį, 184 straipsnio... 4. G. Č., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“, UAB „( -... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 184 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio... 6. S. S., gimęs ( - )r., a.k. ( - ) vedęs, dirba ( - ) miesto savivaldybės... 7. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio... 8. J. S., gimusi ( - )r., a.k. ( - ) išsituokusi, dirba ( - ) miesto... 9. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2... 10. M. A., gimusi ( - )r., a.k. ( - ) ištekėjusi, nedirbanti, gyvena ( - ),... 11. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2... 12. D. K., gimęs ( - )r., a.k. ( - ) vedęs, dirba ( - ) gimnazijoje, , gyvena ( -... 13. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio... 14. D. Ž., gimusi ( - ), a.k. ( - ) ištekėjusi, dirba ( - ) miesto savivaldybės... 15. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2... 16. R. R., gimusi ( - ), ištekėjusi, dirba VŠĮ ( - ), gyvena ( - ), ( - ),... 17. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2... 18. G. K., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“, gyvena ( - ),... 19. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio... 20. E. B., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „W. P.“, UAB „( - )“,... 21. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio... 22. V. M., gimęs ( - )r., a.k. ( - ) vedęs, nedirbantis, gyvena ( - ) r. sav.,... 23. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio... 24. A. G., gimęs ( - ) r, a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“, gyvena ( - ),... 25. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 24 straipsnio 6... 26. D. O., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“ direktoriumi,... 27. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį;... 28. V. R., gimęs ( - ), a.k. ( - ) vedęs, dirba UAB „( - )“ darbų vadovu,... 29. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį;... 30. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruota... 31. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 32. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruota... 33. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį,... 34. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ įmonės kodas ( - ), registruota... 35. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį.... 36. Č. D. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės meru, veikdamas bendrininkų... 37. Č. D., dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės meru, žinodamas, kad jo motina O.... 38. Taip pat Č. D. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: būdamas valstybės... 39. G. Č. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriumi,... 40. vykdydamas Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus organizuoti tariamus... 41. Taip pat G. Č. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: būdamas valstybės... 42. S. S. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus... 43. vykdydamas Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus dėl tariamų viešųjų... 44. Taip pat S. S. piktnaudžiavo tarnyba o būtent: būdamas valstybės... 45. J. S. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus... 46. vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus dėl tariamų viešųjų... 47. Taip pat J. S. piktnaudžiavo tarnyba o būtent: būdama valstybės tarnautoja,... 48. M. A. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus... 49. vykdydama Č. D. žinomai neteisėtus nurodymus dėl tariamų viešųjų... 50. Taip pat M. A. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: ji, būdama valstybės... 51. D. K. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi, veikdamas... 52. D. K., žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ),... 53. Taip pat D. K. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: jis, būdamas valstybės... 54. D. Ž. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų... 55. žinodama, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama... 56. Taip pat D. Ž. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: ji, būdama valstybės... 57. R. R. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja, veikdama... 58. žinodama, jog UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama... 59. Taip pat R. R. piktnaudžiavo tarnyba, o būtent: ji, būdama valstybės... 60. G. K. dirbdamas UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi, veikdamas... 61. žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama... 62. Taip pat G. K. teikdamas priemones padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi,... 63. E. B. dirbdamas UAB „( - )“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, veikdamas... 64. žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama... 65. Taip pat E. B. teikdamas priemones padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi,... 66. V. M. dirbdamas UAB „( - )“ Inžinerinių tinklų aikštelės viršininku,... 67. dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), Inžinerinių... 68. Taip pat V. M. teikdamas priemones padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi,... 69. A. G. dirbdamas UAB „( - )“ ( - ) techninės priežiūros vadovu, veikdamas... 70. dirbdamas UAB „( - )“ ( - ) techninės priežiūros vadovu, būdamas... 71. Taip pat A. G. teikdamas priemones padėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi,... 72. Kaltinamasis Č. D. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 73. Kaltinamasis G. Č. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 74. Kaltinamasis S. S. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 75. Kaltinamoji J. S., apklausta 2015-05-11 teismo posėdyje, savo kaltės dėl jai... 76. Kaltinamoji M. A., apklausta 2015-04-20 teismo posėdžio metu, savo kaltę... 77. Kaltinamasis D. K. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 78. Kaltinamoji D. Ž. savo kaltės dėl jai inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 79. Kaltinamoji R. R. savo kaltės dėl jai inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 80. Kaltinamasis G. K. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 81. Kaltinamasis E. B. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 82. V. M. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepripažino... 83. Kaltinamasis A. G. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikaltimų... 84. 2009 m. liepos 24 d. UAB „( - )“ sudarė sutartį su ( - ) miesto... 85. Kaltinamasis V. R. savo kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos... 86. Kaltinamasis D. O. savo kaltės dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos... 87. UAB „( - )“ savo kaltės dėl jai inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 88. UAB „( - )“ savo kaltės dėl jai inkriminuotos nusikalstamos veikos... 89. UAB „( - )“ savo kaltę dėl jai inkriminuotos nusikalstamos veikos... 90. Liudytojas R. S. parodė, kad ( - ) miesto stadiono rekonstravimo metu dirbo... 91. Liudytoja V. Š. parodė, kad 2010 m. dirbo ( - ) miesto savivaldybės... 92. Liudytojas E. M. parodė, kad yra ( - ) rekreacijos centro direktoriaus... 93. Liudytoja N. R. (B) parodė, kad 2009-2010 metais dirbo ( - ) miesto... 94. Liudytoja G. N. parodė, kad 2010 metais dirbo UAB „( - )“ vyr.buhaltere.... 95. Liudytoja R. V. parodė, kad 2010 metais dirbo UAB „( - )“ gamybos skyriaus... 96. Liudytojas D. K. parodė, kad 2010 metais dirbo ( - ) miesto savivaldybės... 97. Liudytojas T. U., apklaustas 2013-01-14, parodė, kad yra vyresnysis projektų... 98. Liudytojas N. D. parodė, kad šioje byloje atlikinėjo operatyvinius tyrimo... 99. Liudytojas V. V. apklaustas 2013-01-14, parodė, kad anksčiau buvo UAB ( -... 100. Liudytojas R. K. apklaustas 2013-01-14 parodė, kad 2010 m. dirbo UAB „( -... 101. Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-01-24 pateiktame rašte Nr. 4S-272 nurodyta,... 102. Įvertinus 3 Pirkimo dokumentus, nustatyta, kad Komisija (2010 m. birželio 28... 103. Kvietimas pateikti pasiūlymą UAB „( - )“ išsiųstas 2010 m. birželio 28... 104. Remiantis perkančiosios organizacijos 2010 m. balandžio 23 d. raštu dėl... 105. Įvertinusi 3 Pirkimo būdo parinkimo teisėtumą, Tarnyba nustatė, kad... 106. Atsižvelgdama į išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Komisijos sprendimas... 107. Be to, nekviesdama kitų tiekėjų pateikti pasiūlymus ir neturėdama... 108. Komisijos 2010 m. liepos 1 d. posėdžio protokolas Nr. VP-162 dėl derybų su... 109. Įvertinus 4 Pirkimo dokumentus, nustatyta, kad Komisija (2010 m. birželio 28... 110. Kvietimas pateikti pasiūlymą UAB „( - )“ išsiųstas 2010 m. birželio 28... 111. Remiantis perkančiosios organizacijos 2010 m. birželio 11 d. raštu dėl... 112. Įvertinusi pasirinkto 4 Pirkimo būdo teisėtumą, Tarnyba nustatė, kad... 113. Be to, nekviesdama kitų tiekėjų pateikti pasiūlymus ir neturėdama... 114. Komisijos 2010 m. liepos 1 d. posėdžio protokolas Nr. VP-160 dėl derybų su... 115. Tarnyba papildomai informuoja, kad perkančioji organizacija (2010 m. vasario... 116. Jūsų Rašte nurodyta, kad visi darbai buvo baigti 2010 metų pavasarį.... 117. Dėl pirkimus vykdžiusių asmenų atsakomybės klausimo, Tarnyba pažymi, kad... 118. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-85 nurodyta, kad 2010-04-14... 119. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-86 nurodyta, kad 2010-04-15... 120. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-87 nurodyta, kad 2010-04-23... 121. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-142 nurodyta, kad... 122. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-143 nurodyta, kad... 123. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-144 nurodyta, kad... 124. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-78 nurodyta, kad 2010-06-03... 125. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-73 nurodyta, kad 2010-06-04... 126. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-90 nurodyta, kad 2010-06-04... 127. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-09-93 nurodyta, kad 2010-06-08... 128. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-80 nurodyta, kad 2010-06-09... 129. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-96 nurodyta, kad 2010-06-09... 130. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-81 nurodyta, kad 2010-06-10... 131. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-82 nurodyta, kad 2010-06-10... 132. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-99 nurodyta, kad 2010-06-10... 133. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-100 nurodyta, kad... 134. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-101 nurodyta, kad... 135. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-102 nurodyta, kad... 136. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-103 nurodyta, kad... 137. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-104 nurodyta, kad... 138. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-109 nurodyta, kad... 139. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-110 nurodyta, kad... 140. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-83 nurodyta, kad 2010-06-19... 141. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu Nr. S6-07-84 nurodyta, kad 2010-06-22... 142. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-115 nurodyta, kad... 143. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-117 nurodyta, kad... 144. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-118, kuriame užfiksuota,... 145. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-120 nurodyta, kad... 146. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-121 nurodyta, kad... 147. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-124 nurodyta, kad... 148. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-125 nurodyta, kad... 149. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-128 nurodyta, kad... 150. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 151. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 152. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 153. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 154. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 155. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 156. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 157. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-54 nurodyta, kad 2010-04-16... 158. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-63 nurodyta, kad 2010-06-11... 159. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-64 nurodyta, kad 2010-06-14... 160. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-72 nurodyta, kad 2010-06-16... 161. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-73 nurodyta, kad 2010-06-19... 162. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-74 nurodyta, kad 2010-06-22... 163. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-76 nurodyta, kad 2010-06-29... 164. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-77 nurodyta, kad 2010-07-01... 165. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-126 nurodyta, kad... 166. 2010-07-09 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-07-09 tarp 13. 00- 13. 30... 167. 2010-07-14 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-07-14 tarp 11. 00- 11. 30... 168. 2010-08-10 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-10 tarp 10. 21- 10. 26... 169. 2010-08-12 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-12 tarp 11. 45- 11. 51... 170. 2010-08-17 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-17 tarp 12. 32- 12. 38... 171. 2010-08-19 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-19 tarp 15. 38- 15. 42... 172. 2010-08-24 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-24 tarp 15. 10- 15. 15... 173. 2010-08-27 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-08-27 tarp 11. 11- 11. 20... 174. 2010-09-02 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-09-02 tarp 12. 48- 12. 51... 175. 2010-09-07 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-09-07 tarp 12. 10- 12. 13... 176. 2010-09-09 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-09-09 tarp 11. 13- 11. 17... 177. 2010-10-06 apžiūros protokole nurodyta, kad 2010-10-06 tarp 16. 20- 16. 35... 178. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-55 užfiksuota, kad... 179. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-56 užfiksuota, kad... 180. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-07-75 užfiksuota, kad... 181. ( - ) miesto savivaldybės administracija 2011-03-31 raštu Nr. SD-2426(6.10.)... 182. 2010-10-06 kratos metu ( - ) miesto savivaldybės administracijos patalpose,... 183. UAB „( - )“ 2011-02-21 raštu Nr. 50 pateikė UAB „( - )“ dokumentus:... 184. 2011-02-21 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolu iš UAB „( -... 185. 2010-10-06 kratos metu UAB „( - )“ patalpose, buvo rasti ir paimti... 186. ( - ) miesto savivaldybės administracijos 2011-01-18 raštu Nr. SD-373(6.10.)... 187. ( - ) miesto savivaldybės administracijos 2011-03-31 raštu Nr. SD-2426(6.10.)... 188. VšĮ ( - ) 2010-12-31 raštu Nr. 2010/2-14882 pateikta dokumentai: projekto... 189. 2010-11-26 specialisto išvadoje Nr. 5-2/193 nurodyta, kad UAB „( - )“... 190. Apibendrintai vertinant kaltinimus, pareikštus kaltinamiesiems nagrinėjamoje... 191. Prieš įvertinant kitus byloje surinktus įrodymus, teismas patikrina ar... 192. LR Operatyvinės veiklos įstatymo (įstatymo redakcijoje galiojusioje... 193. Byloje surinkta slapta operatyvinė informacija buvo išslaptinta, remiantis LR... 194. Atliekant operatyvinio tyrimo veiksmus buvo surinkta informacija apie kitus... 195. Byloje nustatytos tokios įvykio aplinkybės: 2009-09-04 tarp ( - ) miesto... 196. Byloje taip pat nustatyta, kad visi minėti papildomi darbai ir kitokio ekrano... 197. Formuluojant kaltinimus kaltinamiesiems aptarti papildomi darbai buvo... 198. Byloje taip pat nustatyta, kad ( - ) miesto savivaldybėje 2010 m. birželio... 199. Esant tokioms aplinkybėms teismas vertina įrodytu faktą, kad dvi aukščiau... 200. Byloje nustatyta, kad ruošiant, pravedant ir realizuojant dviejų viešųjų... 201. 2010-04-23 paraiška papildomiems darbams pirkti (T.4, 91 b.l.), kurią be... 202. 2010-06-11 paraiška leisti pirkti TV video ekraną ir pastatymo darbus (T.5,... 203. 2010-06-28 Supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygos (T. 3, 167-172 b.l.),... 204. 2010-06-29 įgaliojimas Nr. 01-156 (T.4, 55 b.l.), kurį pasirašė G. K.;... 205. 2010-06-29 įgaliojimas Nr. 01-157 (T.4, 51 b.l.), kurį pasirašė G. K.;... 206. 2010-06-30 Pasiūlymas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su... 207. 2010-06-30 Pasiūlymas dėl ( - ) miesto stadiono ( - ) futbolo aikštės su... 208. 2010-06-28 viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. VP-156 (T.2,... 209. 2010-07-01 viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. VP-160 (T.2,... 210. 2010-07-01 viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. VP-162 (T.2,... 211. 2010-06-11 sutarties projekto derinimo lapas Nr SR 1127 (T.3, 40 b.l.), kurį,... 212. 2010-06-11 sutarties projekto derinimo lapas Nr SR 1128 (T.3, 56 b.l.), kurį,... 213. 2010-08-10 sutartis Nr. SR-1127 (T.3, 41-46 b.l.), kurią pasirašė G. Č., G.... 214. 2010-08-10 sutartis Nr. SR-1128 (T.3, 57-59 b.l.), kurią pasirašė G. Č., G.... 215. Pažyma apie atliktų darbų vertę „už 2010 m. 08 mėnesį“ 90753,33 Lt... 216. Pažyma apie atliktų darbų vertę „už 2010 m. 08 mėnesį“ 338 800 Lt... 217. PVM sąskaita-faktūra KOR 501377 (T3, 151 b.l.) 90 753,33 Lt sumai, kurią, be... 218. PVM sąskaita-faktūra KOR 501378 (T3, 156 b.l.) 338 8000 Lt sumai, kurią, be... 219. Atliktų darbų aktai „už 2010 m. 08 mėnesį“(T.3, 153-155, 158-166 b.l.)... 220. PVM sąskaita-faktūra Nr. DOT 0119 (T. 5, 103 b.l.) 97 482,12 Lt sumai, kurią... 221. Atliktų darbų aktas „Už 2010 m. 08 mėnesį“ (T.5, 104 b.l.), kurį... 222. PVM sąskaita-faktūra Nr. ELM 003796 (T. 5, 90 b.l.) 95 386,46 Lt sumai,... 223. Pažyma apie atliktų darbų vertę „Už 2010 m. 08 mėnesį“ (T.5, 91... 224. Atliktų darbų aktas „Už 2010 m. 08 mėnesį“ (T.5, 92 b.l.), kurį... 225. Pažymėtina, kad visi kaltinamieji, pasirašę išvardintus dokumentus,... 226. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam,... 227. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad BK 300 straipsnis numato... 228. Dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu dalyku gali būti... 229. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio dispozicijos normą,... 230. Jau buvo minėta, kad visi papildomi darbai ir kitokio video ekrano įrengimas... 231. Teismas pažymi, kad vien faktas, kad dokumentuose yra nurodyta neteisinga... 232. Jau buvo minėta, kad nei vienas kaltinamasis nagrinėjamoje byloje neneigė,... 233. Esant tokiems kaltinamųjų argumentams teismas pasisako ar visi kaltinamieji... 234. Vertinant operatyvinių veiksmų atlikimo metu surinktus duomenis, kurie jau... 235. Nors Viešųjų pirkimo komisijos nariai D. K. ir D. Ž. apklausos metu neigė,... 236. R. R. nurodė, kad apie nenumatytų papildomų darbų atlikimo faktą jai buvo... 237. UAB „( - )“ darbuotojai G. K., E. B., V. M. būdami rangovo, vykdančio... 238. UAB „( - )“ statybinės techninės priežiūros atstovas A. G. vykdantis... 239. Pažymėtina, kad M. A., vienintelė (be V. R.) pilnai pripažinusi savo... 240. UAB „( - )“ direktorius D. O. apklausos metu paaiškino, kad kitoks, nei... 241. Tokiu būdu, byloje nustatyta, kad visi byloje kaltinami fiziniai asmenys... 242. Tokios byloje nustatytos aplinkybės, o būtent tai, kad viešųjų pirkimų... 243. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, teismo vertinimu, asmenys, kurie savo... 244. Vertinant šių tikrų dokumentų klastojimą ir panaudojimą baudžiamosios... 245. Įrašant į dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais, neteisingus... 246. Atsižvelgianti į aukščiau paminėtus argumentus, vertinant kiekvieno... 247. Č. D. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 248. G. Č. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 249. S. S. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 250. J. S. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 251. M. A. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 252. D. K. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 253. D. Ž. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 254. R. R. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 255. G. K. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 256. E. B. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 257. V. M. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 258. Analizuojant V. M. atliktų veiksmų pobūdį ir kaltė klausimą teismas... 259. Vertinant ar išvardintų asmenų veiksmai pasirašant PVM... 260. Iš esmės tokio akto pasirašymas reiškia, kad rangovas atliko sutartimi... 261. Esant tokiems aiškinimams, nagrinėjamos bylos aspektu svarbu, kokius tikslus... 262. Vertinant UAB „( - )“ pateiktus dokumentus, kurių suklastojimas... 263. Teismas jau pasisakė dėl V. M. veiksmų apimties ir pobūdžio.... 264. A. G. žinojo, kad viešųjų pirkimų konkursai papildomiems darbams ir kitam... 265. Kitaip teismas vertina V. R. ir D. O. veiksmus. Teismo vertinimu, šių... 266. Pastebėtina, kad kaltinamuoju aktu V. R. ir D. O. nėra inkriminuojama, kad... 267. Teismas pažymi, kad V. R. ir D. O. ištiesinimas už jiems inkriminuotų... 268. Tokiu būdu, teismas pripažįsta, kad Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D.... 269. Nagrinėjamoje byloje Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D. Ž., R. R.... 270. Pastebėtina, kad kaltinamųjų piktnaudžiavimo tarnyba ar padėjimo... 271. Byloje nustatyta, kad inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo metu Č.... 272. Teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą nuostatų pažeidimais... 273. Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją... 274. Šiuo metu Lietuvos aukščiausiasis teismas formuoja Lietuvos Respublikos BK... 275. Didelės žalos požymis yra vertinamasis. Kadangi įstatymas nepateikia... 276. Kartu kasacinės instancijos teismas ne kartą pasisakė, kad nepritartina... 277. 2014-01-07 kasacinėje nutartyje Nr. 2K–98/2014 konstatuota, kad... 278. Nagrinėjamoje byloje teismas vertina, kad šiuo nuosprendžiu nustatytais... 279. Teismo vertinimu, šių asmenų bendrai padarytais veiksmais buvo ypatingai... 280. Tokiu būdu, teismo vertinimu, Č. D., G. Č., S. S., J. S., M. A., D. K., D.... 281. Teismo vertinimu, G. K., E. B., V. M., A. G. veiksmai kaltinamuoju aktu... 282. Pripažįstant kaltinamuosius kaltais už dokumentų klastojimą ir... 283. Nagrinėjamoje byloje kaltinamieji taip pat buvo kaltinami nusikaltimu,... 284. Č. D. veikdamas bendrininkų grupėje organizavo didelės vertės turto... 285. Č. D., dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės meru, žinodamas, kad pagal Vietos... 286. G. Č. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje iššvaistė... 287. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigose,... 288. S. S. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti... 289. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju,... 290. J. S. kaltinama tuo, kad veikdama bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti... 291. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja... 292. M. A. kaltinama tuo, kad veikdama bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti... 293. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyriausiąja... 294. D. K. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti... 295. dirbdamas ( - ) miesto savivaldybės tarybos sekretoriumi bei ( - ) miesto... 296. D. Ž. kaltinama tuo, kad veikdama bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti... 297. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų... 298. R. R. kaltinama tuo, kad veikdama bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti... 299. dirbdama ( - ) miesto savivaldybės mero pavaduotoja, žinodama, kad pagal... 300. G. K. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti... 301. žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama... 302. E. B. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti... 303. žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atlikdama... 304. dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), Inžinerinių... 305. A. G. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje padėjo iššvaistyti... 306. dirbdamas UAB „( - )“ ( - ) techninės priežiūros vadovu būdamas... 307. Pagal šį jiems pareikštą kaltinimą visi kaltinamieji išteisinami, kadangi... 308. Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo... 309. Vienas iš būtinų aptariamo nusikaltimų požymių yra turto iššvaistymo... 310. Nagrinėjamos bylos kontekste teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad ( - )... 311. Pastebėtina, kad Č. D. šioje byloje buvo kaltinamas nusikalstamos veikos –... 312. Didelės turtinės žalos požymio nebuvimas taip pat turi reikšmės... 313. Pažymėtina, kad toks veikos perkvalifikavimas nereikalauja įspėti... 314. Vertinant kaltinamųjų atliktus veiksmus nagrinėjamų kaltinimų kontekste,... 315. Požymis turtinės naudos siekimo sau, UAB „( - )“ savo motinai ir... 316. Analogiškai kaip ir Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio atveju, toks veikos... 317. Nagrinėjamoje byloje kaltinamaisiais taip pat buvo patraukti juridiniai... 318. UAB „( - )“ kaltinama tuo, kad juridinio asmens – uždaros akcinės... 319. V. M., žinodamas, jog UAB „( - )“ atlikdama ( - ) miesto stadiono... 320. E. B. žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ),... 321. G. K., turėjęs teisę atstovauti bendrovę ir priimti sprendimus juridinio... 322. Tokiais veiksmai juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinamas nusikalstamos... 323. Taip pat UAB „( - )“ kaltinama tuo, kad padėjo iššvaistyti didelės... 324. V. M., dirbdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ),... 325. E. B., žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ),... 326. G. K., žinodamas, kad UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ),... 327. Tokiais veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinamas nusikalstamos... 328. UAB „( - )“ buvo kaltinama tuo, kad kaltinama tuo, kad juridinio asmens –... 329. Tokiais veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinamas nusikalstamos... 330. UAB „( - )“ kaltinama tuo, kad Juridinio asmens – uždaros akcinės... 331. Tokiais veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinamas nusikalstamos... 332. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė yra numatyta Lietuvos Respublikos... 333. Išteisinus G. K., E. B., V. M. iš jiems inkriminuotų nusikaltimų, numatytų... 334. Išteisinant juridinius asmenis iš šių jiems pareikštų kaltinimų teismas... 335. Vertinant ar UAB „( - )“ trauktinas baudžiamojon atsakomybėn pagal... 336. Jau minėtoje 2012-01-10 LAT nutartyje Nr. 2K-P-95-2012 teismas konstatavo, kad... 337. Pažymėtina, kad BK 20 straipsnio 2 dalies formuluotė „juridinio asmens... 338. Nauda paprastai yra aiškinama kaip turtinės naudos gavimas, o interesų... 339. Juridinio asmens nauda ar interesas yra alternatyvios jo atsakomybės sąlygos,... 340. Vertinant asmenų, dėl kurių veiksmų UAB „( - )“ buvo inkriminuotas... 341. Byloje nustatyta, kad G. K., E. B., V. M. veiksmų klastojant dokumentus... 342. Pastebėtina, kad surašant kaltinimus UAB „( - )“, bendrovės baudžiamoji... 343. Esant tokioms, nenustačius, kad kaltinamieji G. K., E. B. ar V. M. veiktų... 344. Nagrinėjamoje byloje J. S. taip pat buvo kaltinama pagal Lietuvios Respublikos... 345. Dėl tokių veiksmų didelės neturtinės žalos patyrė valstybė, nes buvo... 346. J. S. pagal šį jai pareikštą kaltinimą išteisinama nepadarius veikos... 347. Šiame nuosprendyje jau buvo aptartos baudžiamosios atsakomybės pagal... 348. Priimant nuosprendį teismas pastebi, kad dėl didelės bylos apimties,... 349. Teismas taip pat pastebi, kad nagrinėjant bylą naujos sudėties teismui,... 350. Sunkinančia visų kaltinamųjų atsakomybę aplinkybe pripažįstama tai, kad... 351. Bylos nagrinėjimo metu M. A., V. R., UAB „( - )“ pareiškė prašymus... 352. M. A. prašymas atmestinas. Vertinant M. A. atleidimo pagal laidavimą... 353. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad M. A. esant idealiajai nusikaltimų... 354. Skiriant kaltinamiesiems bausmę teismas atsižvelgia į padarytų... 355. Vertinant bausmės klausimą teismas atsižvelgia į tai, kad visi kaltinamieji... 356. Tokiu būdu, skiriant bausmę kaltinamajam Č. D. teismas atsižvelgia į visas... 357. Skiriant bausmę kaltinamajam G. Č. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 358. Skiriant bausmę kaltinamajam S. S. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 359. Skiriant bausmę kaltinamajai J. S. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 360. Skiriant bausmę kaltinamajai M. A. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 361. Skiriant bausmę kaltinamajam D. K. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 362. Skiriant bausmę kaltinamajai D. Ž. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 363. Skiriant bausmę kaltinamajai R. R. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 364. Skiriant bausmę kaltinamajam G. K. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 365. Skiriant bausmę kaltinamajam E. B. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 366. Skiriant bausmę kaltinamajam V. M. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 367. Skiriant bausmę kaltinamajam A. G. teismas atsižvelgia į visas aukščiau... 368. Bylos nagrinėjimo metu ginti kaltinamuosius skirtingais pagrindais buvo... 369. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-305, 307... 370. Č. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį... 371. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 372. Č. D. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 5 dalį 184 straipsnio 2... 373. Kardomąją priemonę Č. D. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 374. G. Č. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį... 375. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 376. G. Č. pagal Lietuvos Respublikos BK 184 straipsnio 2 dalį išteisinti kadangi... 377. Kardomąją priemonę G. Č. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 378. S. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir... 379. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 380. S. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 381. Kardomąją priemonę S. S. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 382. J. S. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir... 383. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 384. J. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 385. Kardomąją priemonę J. S. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 386. M. A. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir... 387. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 388. M. A. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 389. Kardomąją priemonę M. A. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 390. D. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir... 391. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 392. D. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 393. Kardomąją priemonę D. K. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 394. D. Ž. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį... 395. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 396. D. Ž. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 397. Kardomąją priemonę D. Ž. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 398. R. R. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir... 399. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 400. R. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 401. Kardomąją priemonę R. R. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 402. G. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir... 403. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 404. G. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 405. Kardomąją priemonę G. K. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 406. E. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir... 407. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 408. E. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 409. Kardomąją priemonę E. B. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 410. V. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir... 411. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 412. V. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 413. Kardomąją priemonę V. M. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 414. A. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį ir... 415. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 416. A. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2... 417. Kardomąją priemonę A. G. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 418. V. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinti kadangi... 419. Kardomąją priemonę V. R. rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 420. D. O. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinti kadangi... 421. UAB „( - )“ pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį ir... 422. UAB „( - )“ pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį... 423. UAB „( - )“ pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį... 424. Daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 425. Laikiną nuosavybės teisės apribojimą UAB „( - )“ turtui -... 426. Išlaidų, atsiradusių iš gynybos garantuojamos teisinės pagalbos teikimo,... 427. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...