Byla 2S-1437-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė,

3kolegijos teisėjai pranešėja Danutė Kutrienė ir Marijonas Greičius,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo L. B. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų R. G., G. G. prašymą nutraukti santuoką bendru sutikimu.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Pareiškėjas L. B. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjų R. G., G. G. prašymą nutraukti santuoką bendru sutikimu ir pakeisti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimo dalį dėl santuokoje įgyto turto padalinimo. Nurodė, kad jis į bylą, kaip kreditorius, nebuvo įtrauktas, apie bylos nagrinėjimą jam nebuvo pranešta. Savo prašymą grindė tuo, kad G. G. išdavė pareiškėjui paprastą neprotestuotiną vekselį, pagal kurį G. G. pareiškėjui skolingas 80 000 Lt, po santuokos nutraukimo skolininkas turto neturi.

8Posėdžio metu šioje byloje suinteresuoto asmens G. G. atstovas prašė bylos nagrinėjimą sustabdyti. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-04-21 nutartimi panaikino 2009-12-23 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro Lino Silevičiaus, 2010-02-03 Vilniaus miesto apylinkės Vyriausio prokuroro pavaduotojo Juliaus Rėksnio nutarimus, priimtus baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00093-09, ir įpareigojo prokurorą šioje baudžiamoje byloje atnaujinti ikiteisminį tyrimą. Paaiškino, kad pirmiausia būtina išsiaiškinti vekselio išrašymo aplinkybes.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-05-26 nutartimi sustabdė pareiškėjo L. B. prašymo nagrinėjimą civilinėje byloje Nr. N2-11543-55/2010 iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, bylos iškėlimo atveju, iki jos išnagrinėjimo. Teismas nurodė, kad vekselio išdavimo teisėtumo nustatymas, yra susijęs su prašymu atnaujinti bylos nagrinėjimą civilinėje byloje pagal pareiškėjų R. G., G. G. prašymą nutraukti santuoką bendru sutikimu. Teismas laikė, kad pareiškėjo atstovės teiginys, jog išnagrinėjus šią bylą buvusių sutuoktinių teisės nebus pažeistos, nes galės jie kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, nėra pagrįstas. Nurodė, kad teismas turi ginti visų šalių interesus ir nemano, kad šios bylos sustabdymas vilkina bylos nagrinėjimą. Teismas sutiko su suinteresuotų asmenų atstovių teiginiais, kad reikia nagrinėti viską iš eilės, palaukti iki paaiškės visos aplinkybės dėl vekselio išdavimo. Šių aplinkybių išaiškinimas turi tiesioginės reikšmės dėl pareiškėjo L. B. prašymo atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad yra pagrindas sustabdyti pareiškėjo prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą civilinėje byloje Nr. N2-13473-501/2008 iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, iškėlus baudžiamąją bylą, iki šio bylos išnagrinėjimo.

11III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Pareiškėjas L. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-05-26 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - suinteresuoto asmens prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą atmesti. Nurodo, kad G. G. apskundus prokurorų nutarimus, kuriais nutarta nutraukti ikiteisminį tyrimą, Vilniaus apygardos teismui, ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00093-09 Vilniaus apygardos teismo 2010-04-21 nutartimi buvo atnaujintas ne dėl prieš suinteresuotąjį asmenį G. G. galimų nusikalstamų veikų padarymo, o prieš juridinį asmenį UAB „Via Vitae“ dėl turto galimo pasisavinimo ir dokumentų klastojimo, kas neturi nieko bendra su sustabdyta civiline byla. CPK 164 str. įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra neišsamus (šio straipsnio 4 p. nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina). Taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų - kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių - tinkamą taikymą (CPK 2 str.) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Šiuo konkrečiu atveju ikiteisminis tyrimas, dėl kurio sustabdyta nagrinėjama civilinė byla, yra nebaigtas. Tai yra tai tik ikiteisminis tyrimas, o ne baudžiamosios bylos nagrinėjimas, todėl, siekiant išvengti ilgo proceso civilinėje byloje, tokiu pagrindu bylos sustabdymas yra netikslingas. Pažymėtina ir tai, kad minimame ikiteisminiame tyrime niekam įtarimai nėra nepareikšti, niekas nepripažintas nukentėjusiuoju ar civiliniu ieškovu. Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį šių aplinkybių nevertino, apsiribodamas vien formaliu konstatavimu, kad ikiteisminis tyrimas dar nėra baigtas, o jį užbaigus - bus daugiau galimybių nustatyti, ar pagrįsti yra pareiškėjo reikalavimai sustabdytoje civilinėje byloje. Tokia teismo motyvacija akivaizdžiai prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. įtvirtintai asmens teisei į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką ir sudaro sąlygas bylos vilkinimui. Civilinės bylos sustabdymas abstrakčiu pagrindu, nemotyvuojant, kokių konkrečių įrodymų gavimas ar konkrečių tyrimo veiksmų atlikimas bus aktualus nagrinėjamai civilinei bylai, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo, pažeidžia jo operatyvumą ir yra nepateisinamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. nuostatos atžvilgiu.

13Suinteresuotas asmuo G. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-05-26 nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atskirajame skunde teigiama, jog bylą teismas sustabdė CPK 164 str. 2 d. 4 p. pagrindu. Tuo tarpu tokio pagrindo teismas savo nutartyje nenurodė Teismas nutartyje rėmėsi pagrindu, būtent - CPK 163 str. 3 p. Todėl visi atskirojo skundo argumentai dėl CPK 164 str., apibrėžiančio fakultatyvų, o ne privalomąjį bylos sustabdymą, atmestini kaip netinkami. Kadangi jokių argumentų dėl CPK 163 str. 3 d. apeliantas nepateikė, atskirasis skundas laikytinas visiškai nemotyvuotu ir nepagrįstu. Pirmos instancijos teismas visiškai teisingai taikė privalomojo bylos sustabdymo institutą šioje byloje, nepažeisdamas procesinių teisės normų, nenukrypo nuo suformuotos praktikos šiuo klausimu. Nekelia abejonių faktas, kad tarp šios civilinės bylos ir ikiteisminio tyrimo yra tiesioginis teisinis ryšis, kadangi tiek vienoje, tiek kitoje byloje yra sprendžiamas klausimas, susijęs su vekseliu 80 000 Lt sumai. Būtent - civilinėje byloje dėl proceso atnaujinimo vekselis yra pagrindinė ir vienintelė aplinkybė, kuria pareiškėjas (apeliantas) grindžia savo reikalavimus. Ikiteisminiame tyrime turėtų būti nustatoma, kokiomis aplinkybėmis buvo gautas vekselis, ar nebuvo prievartos, psichologinio spaudimo jį pasirašant. Tuo atveju, jeigu bus nustatyta nusikaltimo požymių, apelianto pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo negalės būti tenkinamas ir tokiu būdu bus apgintas suinteresuotų asmenų interesas. O tuo atveju, jeigu nusikaltimo požymių nebus nustatyta - bus apgintas apelianto interesas. Taigi, ikiteisminio tyrimo eigoje nustatytos aplinkybės tiesiogiai turės reikšmės būsimam teismo sprendimui civilinėje byloje. Todėl visiškai protinga sulaukti ikiteisminio tyrimo pabaigos, o bylos iškėlimo atveju - jos išsprendimo. Apelianto teiginys, kad civilinės bylos stabdymas abstrakčiu pagrindu, nemotyvuojant, kokių konkrečių įrodymų gavimas ar konkrečių tyrimo veiksmų atlikimas bus aktualus nagrinėjamai civilinei bylai, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo, pažeidžia jo operatyvumą ir yra nepateisinamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. nuostatų atžvilgiu, negali būti taikomas skundžiamos nutarties atžvilgiu, nes nutartyje nurodytas ne abstraktus, o absoliučiai konkretus pagrindas (CPK 163 str. 3 d.), taip pat konkrečiai nurodyta, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje teismui yra aktualu žinoti vekselio išdavimo aplinkybes (o jos aiškinamos ikiteisminiame tyrime). Nepriimtinas ir apelianto argumentas kad minimame ikiteisminiame tyrime niekam įtarimai nėra pareikšti, niekas nepripažintas nukentėjusiuoju ar civiliniu ieškovu. Ikiteisminis tyrimas neužbaigtas, jo medžiaga neskelbiama, todėl kalbėti apie jo rezultatus dar per anksti. O kaip minėta aukščiau, būtent šio tyrimo rezultatai ir yra aktualūs teismui bei šalims. Suinteresuotas asmuo taip pat nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad nutartis dėl bylos sustabdymo sudaro sąlygas vilkinimui. Tai yra abstrakti, niekuo nepagrįsta frazė. Byla sustabdyta siekiant nepadaryti galimos teisminės klaidos. Pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad teismas turi ginti visų šalių interesus. Teismo proceso operatyvumas ir intensyvumas nieko bendro su skubotu bylos išsprendimu neturi.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 2 p.).

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 163 str. 3 p. nurodytą privalomojo bylos sustabdymo pagrindą, todėl nepagrįstai sustabdė civilinę bylą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, bylos iškėlimo atveju, iki jos išnagrinėjimo. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bylos sustabdymo panaikintina.

17Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 str. įtvirtintas ne teismo įpareigojimas, o teisė sustabdyti bylą. CPK 163 str. 3 p. numatyta, kad teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šiuo pagrindu byla sustabdoma iki įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutartis ar nutarimas (CPK 166 str. 1 d. 2 p.). Pagal susiformavusią teismų praktiką CPK 163 str. 3 p. civilinė byla privalo būti sustabdyta tik tuo atveju, jeigu šio punkto reikalavimus atitinkanti baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme. Ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2008). Tik paraleliai vykstantis teismo procesas, nepriklausomai civilinis, baudžiamasis ar administracinis, gali būti privalomasis pagrindas civilinei bylai sustabdyti, bet tokiu pagrindu negali būti kitokia procesine forma vykstantis tyrimo procesas, tarp jų ir ikiteisminio tyrimo procesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-01-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010). Prejudicinę galią turi tik teismo nuosprendis, o ne ikiteisminio tyrimo institucijų procesiniai dokumentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006).

18Kaip matyti iš bylos medžiagos, posėdžio metu suinteresuoto asmens G. G. atstovas prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą, motyvuodamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-04-21 nutartimi panaikino 2009-12-23 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro Lino Silevičiaus, 2010-02-03 Vilniaus miesto apylinkės Vyriausio prokuroro pavaduotojo Juliaus Rėksnio nutarimus, priimtus baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00093-09, ir įpareigojo prokurorą šioje baudžiamoje byloje atnaujinti ikiteisminį tyrimą. Nurodė, kad šiuo atveju prieš sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu ir santuokoje įgyto turto padalinimo yra būtina išsiaiškinti vekselio, 80 000 Lt sumai, išrašymo aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas suinteresuoto asmens prašymą pripažino pagrįstu ir vadovaudamasis privalomuoju bylos sustabdymo pagrindą reglamentuojančiu CPK 163 str. 3 p. sustabdė šią civilinę bylą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, bylos iškėlimo atveju, iki jos išnagrinėjimo. Teismas nurodė, kad vekselio išdavimo teisėtumo nustatymas, yra susijęs su prašymu dėl proceso byloje atnaujinimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo argumentus, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendė, jog egzistuoja privalomasis bylos sustabdymo pagrindas, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 163 str. 3 p., kadangi byloje nėra duomenų apie tai, jog baudžiamoji byla pagal G. G. pareiškimą dėl L. B. nusikalstamų veiksmų būtų nagrinėjama teisme, paraleliai šiai nagrinėjamai civilinei bylai teisme vyktų baudžiamosios bylos nagrinėjimas baudžiamojo proceso tvarka. Byloje pateikti įrodymai patvirtinta, kad yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00093-09. Tačiau, kaip nurodyta aukščiau, ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, ikiteisminio tyrimo institucijų priimti procesiniai dokumentai neturi prejudicinės galios. Pažymėtina, kad tokiu atveju, teismui konstatavus svarbias aplinkybes, teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą (CPK 164 str. 4 p.), bet ne pareigą, įtvirtintą CPK 163 str. 3 p., todėl pripažintina, jog nagrinėjamu atveju CPK 163 str. 3 p. numatyto privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindo nėra. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog egzistuoja privalomasis civilinės bylos sustabdymo pagrindas ir šią civilinę bylą sustabdė.

19Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą. Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t.y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 str. 4 p., turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 str. 1 d. ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal G. G. pareiškimą dėl galimai R. B. ir L. B. padarytų nusikalstamų veikų jo atžvilgiu, kvalifikuojamų pagal BK 294 str. 2 d. (savavaldžiavimas). Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokuroras Linas Silevičius 2009-12-23 nutarimu nutraukė minėtą ikiteisminį tyrimą neesant L. B. ir R. B. veiksmuose nusikalstamos veikos požymių (b.l. 124-128). G. G. apskundus šį nutarimą, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Julius Rėksnys 2010-02-03 nutarimu šį skundą atmetė. G. G. apskundus aukščiau minėtus nutarimus Vilniaus apygardos teismui, ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-00093-09 Vilniaus apygardos teismo 2010-04-21 nutartimi buvo atnaujintas, tačiau ne dėl prieš suinteresuotąjį asmenį G. G. galimų nusikalstamų veikų padarymo, o prieš juridinį asmenį UAB „Via Vitae“ dėl turto galimo pasisavinimo ir dokumentų klastojimo (b.l. 139-142). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad suinteresuotas asmuo prašydamas stabdyti civilinę bylą nenurodė pagrįstų argumentų, kaip šioje civilinėje byloje nagrinėjami reikalavimai dėl proceso atnaujinimo (sprendžiamas klausimas ar pareiškėjas L. B. turi reikalavimo teisę į kreditorinį reikalavimą) yra susiję su atliekamu ikiteisminiu tyrimu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nėra pagrindo stabdyti šią civilinę bylą pagal CPK 164 str. 4 p., t.y. kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina.

21Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, suinteresuoto asmens prašymas sustabdyti šią civilinę bylą atmestinas, byla grąžintina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 2 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė,... 3. kolegijos teisėjai pranešėja Danutė Kutrienė ir Marijonas Greičius,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. B.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Pareiškėjas L. B. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą... 8. Posėdžio metu šioje byloje suinteresuoto asmens G. G. atstovas prašė bylos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-05-26 nutartimi sustabdė... 11. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Pareiškėjas L. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo... 13. Suinteresuotas asmuo G. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 14. Teisėjų kolegija... 15. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 16. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo... 17. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 18. Kaip matyti iš bylos medžiagos, posėdžio metu suinteresuoto asmens G. G.... 19. Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal G. G.... 21. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, suinteresuoto... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 23. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartį...