Byla 2S-68-212/2015
Dėl vykdomojo rašto panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-786-732/2014 pagal atsakovų D. T. ir R. T. prašymą dėl vykdomojo rašto panaikinimo ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovai prašė panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2013-11-04 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-25-335/2012. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2A-636-280/2012 apeliacine tvarka panaikino Molėtų rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-25-335/2012 ir nusprendė: pripažinti negaliojančiu 2005-11-24 Molėtų rajono savivaldybės nuolatinės komisijos protokolą Nr. P2-34-2, kuriuo suderintas 2005 m. UAB „Romas ir Virgis“ parengtas projektas bei rekomenduota išduoti statybos leidimą adresu Gojaus kaimas 12, Molėtų r. statyti; pripažinti negaliojančiu 2005-12-05 Molėtų rajono savivaldybės D. T. išduotą statybos leidimą Nr. P5-119; įpareigoti statytoją D. T. atsakovų – D. T., R. T., Molėtų rajono savivaldybės administracijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento lėšomis nugriauti kaimo turizmo pastatą, unikalus Nr. ( - ), bei kitus inžinerinius – kiemo pastatus, unikalus Nr. ( - ), ir sutvarkyti statybvietę žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), esančiame adresu ( - ). Molėtų rajono apylinkės teismas 2013-11-04 išdavė vykdomąjį raštą, kuriame nurodyta, kad išieškotojas civilinėje byloje yra Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, į/k ( - ), skyriaus adresas: ( - ), o skolininkas- D. T., a. k. ( - ) Mano, jog išduotas vykdomasis raštas neatitinka teismo sprendimo turinio, todėl naikintinas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Molėtų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 5 d. nutartimi atsakovų prašymą tenkino, panaikino 2013-11-04 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-786-732/2014. Nustatė, kad civilinėje byloje ieškovu buvo Vilniaus apygardos prokuratūra, ginanti viešąjį interesą. Ieškovas į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo nesikreipė. Prašymą išduoti vykdomąjį dokumentą pateikė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, kuris nurodė, jog D. T. neįvykdė sprendimo. Toks Skyriaus prašymas neatitiko Panevėžio apygardos teismo sprendimo rezoliucinės dalies pažodinio teksto. Teismas įpareigojo D. T. visų atsakovų lėšomis nugriauti sprendime nurodytus pastatus. Sprendime nėra nurodyta, jog atsakovui savanoriškai nenugriovus pastatų, skyrius įpareigotinas priverstinai įvykdyti teismo sprendimą. 2013-11-04 vykdomajame rašte Nr. 2-25-335/2012 nurodoma, jog išieškotojas yra valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius. Tai neatitinka „Sprendimų vykdymo instrukcijos“ 36 p., nes šiuo atveju vykdomajame rašte išieškotoju turėjo būti nurodyta valstybė, kurią atstovauja institucija, o ne pati institucija. Be to institucijos prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo motyvas yra netinkamas. Institucija pati negalėjo reikalauti išduoti vykdomąjį raštą pačiai įsiteisėjusį sprendimą įvykdyti. Todėl šiuo pagrindu vykdomasis raštas negalėjo būti išduotas. Išdavus naują vykdomąjį išieškotojui-valstybei, kurią atstovauja institucija, pati institucija su antstolio surašytu sprendimo neįvykdymo aktu galėtų kreiptis į sprendimą priėmusį teismą (Panevėžio apygardos teismą) dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. Teismas darė išvadą, jog išduotas vykdomasis raštas neatitiko bylos medžiagos, nes nebuvo teisinio pagrindo jį išduoti.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atskiruoju skundu tretysis asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius prašo panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2014-11-05 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas išnagrinėjo bylą pažeisdamas CPK 47 str. 1 d., nes į bylą neįtraukė antstolės A. M. kaip suinteresuoto asmens, kurios kontoroje yra priimta vykdymui vykdomoji byla ir priėmė nutartį, kuria sprendė dėl antstolės A. M. žinioje esančio vykdomojo rašto panaikinimo. Tokie teismo veiksmai sudaro absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą, nes antstolė nebuvo įtraukta į procesą, neinformuota apie bylos nagrinėjimą, nedalyvavo posėdyje. Be to, teismas rezoliucinėje dalyje nenurodė atskirojo skundo pateikimo tvarkos. D. T. žinojo apie vykdomojo rašto pateikimo vykdyti antstolei N. V., tačiau jokių prieštaravimų ar nesutikimų jis dėl to nereiškė, skundo dėl priėmimo vykdyti Molėtų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą nepateikė. Tik praėjus metams, kai vykdomoji byla pateko pas antstolę A. M., 2014-09-02 D. T. pateikė skundą dėl vykdomosios bylos panaikinimo. Pažymi, jog skolininkas iki šiol nėra įvykdęs teismo sprendimo, o panaikinus vykdomąjį raštą ir toliau nevykdys teismo sprendimo. Nesutinka su teismo išvadomis, jog apeliantas neturėjo teisės kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo, nes pagal teismų praktiką, vykdomieji raštai yra išduodami Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos. Tai, kad vykdomajame rašte išieškotoju nenurodyta Valstybė, kurią atstovauja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, nedaro vykdomojo rašto neteisėtu dėl ko jį reikėtų panaikinti.

9Nutraukus vykdomąją bylą, išieškotojas nebegalėtų su šiuo vykdomuoju dokumentu kreiptis į antstolį, tokiu būdu būtų nepagrįstai pažeisti teisėti išieškotojo lūkesčiai. Vykdomasis raštas buvo išduotas jau įsiteisėjusiam Panevėžio apygardos teismo sprendimui, teismas, išduodamas vykdomąjį raštą, nekvestionuoja įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo teisingumo. Teismas panaikindamas vykdomąjį raštą, netinkamai taikė CPK 630 str. nuostatas, peržengė savo kompetencijos ribas. Nesutinka su teismo argumentu, jog antstolis negalėjo priimti vykdomojo dokumento vykdyti, nes Vykdomajame rašte yra tiksliai atkartota Panevėžio apygardos teismo 2012-12-04 sprendimo rezoliucinė dalis. Mano, jog teismas galėjo pasiūlyti išieškotojui kreiptis į teismą dėl neesminės klaidos ištaisymo vykdomajame rašte arba savo iniciatyva ištaisyti minėtą klaidą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Utenos Regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo atskirąjį skundą tenkinti. Mano, jog teismas turėjo patraukti į bylą suinteresuotu asmeniu antstolę A. M.. Vykdomasis raštas atitinka CPK 648 str. reikalavimus.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūra prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Sutinka su teismo išvadomis, jog teismo sprendime nėra nurodyta išieškotojo teisė atlikti veiksmus už skolininką, kai šis neįvykdo teismo įpareigojimo. Dėl to vykdomąją bylą vedantis antstolis turėtų kreiptis į sprendimą priėmusį teismą, prašydamas išspręsti sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimą pagal CPK 284 str. Nesutinka su apelianto argumentu, jog skundžiamos nutarties pasekoje vykdomoji byla turėtų būti nutraukta, nes vykdomąją bylą gali nutraukti tik antstolis.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Molėtų rajono savivaldybės administracija prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, jog sutinka su teismo pozicija dėl to, kas turėjo kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Mano, jog vykdomasis raštas išduotas ne tam asmeniui, todėl turėjo būti panaikintas. Nesutinka su apelianto argumentais, jog išieškotojo nurodymas yra techninė klaida atsižvelgiant CPK 276 str.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas D. T. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog pagal CPK 47 str. 2 d., tretieji asmenys negali reikalauti, kad jiems būtų išduotas vykdomasis dokumentas. Teismas, priimdamas sprendimą neįpareigojo, teismo sprendimo neįvykdžius atsakovams, teismo sprendimą įvykdyti Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog į bylą turėjo būti įtraukta antstolė A. M., nes ji išnagrinėtoje byloje nebuvo įtraukta trečiuoju asmeniu. Pareiškimas teismui dėl vykdomojo rašto išdavimo teisėtumo patikros niekaip nesusijęs su antstolio veiksmais vykdomojoje byloje. Antstolis vykdo teismo išduotus vykdomuosius dokumentus, o vykdomojo rašto išdavimui negali daryti įtakos. Pažymi, jog ginčas dėl vykdomojo rašto išdavimo teisėtumo niekaip nesusijęs su vykdomosios bylos nutraukimu CPK 629 str. numatytais pagrindais, todėl apelianto argumentai dėl vykdomosios bylos nutraukimo nėra susiję su ginčo dalyku ir neturėtų būti nagrinėjami. Be to, teismas dėl vykdomosios bylos nutraukimo nepasisakė, priešingai, jis nurodė, kad išdavus naują vykdomąjį išieškotojui-valstybei, kurią atstovauja institucija, pati institucija su antstolio surašytu sprendimo neįvykdymo aktu galėtų kreiptis į sprendimą priėmusį teismą (Panevėžio apygardos teismą) dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Molėtų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.). Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

16Vykdomųjų raštų išdavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XLIV skyriuje. Įstatymas reglamentuoja, kad vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje teismo sprendimo vykdytinumas aiškinamas kaip viena iš teismo sprendimų įgyvendinimo formų. Vykdytini yra tie teismo sprendimai, kurie gali būti vykdomi panaudojant priverstinio vykdymo priemones, t. y. kai teismo sprendimo teisinis efektas gali būti pasiekiamas ir jis įgyvendintas atsakovui atlikus veiksmus, kuriuos atlikti jį įpareigoja teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje suformuluotas įpareigojimas, ir kai atsakovui neatlikus šių įpareigojimų, gali būti taikomos CPK numatytos priverstinės teismo sprendimo vykdymo priemonės.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimu patenkintas Vilniaus apygardos prokuroro ieškinį dėl išduoto statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojo statytoją D. T. atsakovų – D. T., R. T., Molėtų rajono savivaldybės administracijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento lėšomis nugriauti kaimo turizmo pastatą, unikalus Nr. ( - ), bei kitus inžinerinius – kiemo pastatus, unikalus Nr. ( - ), ir sutvarkyti statybvietę žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), esančiame adresu ( - ).

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-09-27 nutartimi Panevėžio apygardos teismo sprendimo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimą paliko nepakeistą (t. 2, b. l. 39-44, 162-172).

19Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2013-11-04 kreipėsi į Molėtų rajono apylinkės teismą, prašydamas išduoti vykdomąjį raštą, nes įsiteisėjęs Panevėžio apygardos teismo 2012-12-04 sprendimas neįvykdytas. Molėtų rajono apylinkės teismas 2013-11-04 rezoliucija išdavė vykdomąjį raštą (t. 2, b. l. 181-185).

20Įstatymas nenumato galimybės ginčyti vykdomųjų raštų, vykdomų įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo pagrindu. Duomenų, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra įvykdytas arba panaikintas, byloje nėra, todėl pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjų D. T. ir R. T. pareiškimą, privalėjo atsisakyti jį priimti grąžinti jį padavusiems asmenims (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

21Molėtų rajono apylinkės teismui to nepadarius ir šiai aplinkybei paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme – Molėtų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis panaikinama, o civilinė byla pagal skolininkų D. T. ir R. T. pareiškimą nutrauktina (CPK 293 str. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

23Molėtų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

24Civilinę bylą pagal pareiškėjų D. T. ir R. T. pareiškimą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2013-11-04 vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. 2-25-335/2012 panaikinimo, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovai prašė panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2013-11-04... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Molėtų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 5 d. nutartimi atsakovų... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu tretysis asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 9. Nutraukus vykdomąją bylą, išieškotojas nebegalėtų su šiuo vykdomuoju... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos respublikos aplinkos... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūra... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Molėtų rajono savivaldybės... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas D. T. prašo atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Molėtų rajono apylinkės teismo... 16. Vykdomųjų raštų išdavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-09-27 nutartimi Panevėžio apygardos... 19. Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius... 20. Įstatymas nenumato galimybės ginčyti vykdomųjų raštų, vykdomų... 21. Molėtų rajono apylinkės teismui to nepadarius ir šiai aplinkybei... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 23. Molėtų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartį panaikinti... 24. Civilinę bylą pagal pareiškėjų D. T. ir R. T. pareiškimą dėl Molėtų...