Byla 2-4450-776/2014
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui M. S

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui M. S..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 700,00 Lt kredito, 70,00 Lt palūkanas, 313,60 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo ieškinio padavimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 54,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2014-05-29 viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklapyje – www.teismai.lt, terminas atsiliepimui pateikti suėjo 2014-06-13. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovas UAB „Nordecum“ su atsakovu M. S. 2011-10-21 naudodami nuotolinio ryšio priemones sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. SP34193 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 700,00 Lt kreditą 30 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą bei mokėti 120 proc. metines palūkanas. Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė, tačiau su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, kredito negrąžino, palūkanų nemokėjo į ieškovo raginimus grąžinti skolą nereagavo, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Ieškovas atsakovui apskaičiavo 313,60 Lt delspinigius.

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str., kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę (CK 6.6 str. 5 d.). Ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovui suteikė kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – kredito negrąžino ir kitų mokesčių nesumokėjo. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinas 700,00 Lt negrąžintas kreditas ir 70,00 Lt sutartinės palūkanos.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (0,05 proc.) paskaičiuoti net už 896 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 63,00 Lt, paskaičiuojant už 180 dienų, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams, todėl ieškovui iš atsakovo priteistini 63,00 Lt delspinigiai. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

10Kadangi atsakovas nevykdė piniginės prievolės, remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 833,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-05-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Pateikdamas elektroninio ryšio priemonėmis ieškinį, ieškovas sumokėjo minimalų žyminį mokestį 54,00 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 82 str.), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovo naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies. Priešingas aiškinimas pažeistų ieškovo teisėtą interesą gauti jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris pagal ieškinio reikalavimo paskolos sumą ir priteistiną sumą, nesikeičia (CPK 93 str. 4 d.).

12Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, teismas šios sumos nepriteisia (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Nordecum“, į.k. 302535232, 700,00 Lt (septyni šimtai litų 00 ct) skolą, 70,00 Lt (septyniasdešimt litų 00 ct) nesumokėtas palūkanas, 63,00 Lt (šešiasdešimt trys litai) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 833,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014 m. gegužės 13 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 54,00 Lt (penkiasdešimt keturi litai 00 ct) žyminį mokestį.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Civilinio proceso kodekso 287 str. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai