Byla 2-673-159/2011
Dėl BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, UAB „Aidila“, A. D., J. M., R. K., V. Š. ir I. I., n u s t a t e :

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Eugenija Morkuniene, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovui E. Ž., treciuju asmenu atstovui advokato padejejui R. B., viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovu E. Ž. ir UAB „Mirigita“ ieškinius atsakovei BUAB „Big City LT“ del BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, UAB „Aidila“, A. D., J. M., R. K., V. Š. ir I. I., n u s t a t e :

2ieškovas E. Ž. 2010-05-12 kreipesi i Klaipedos apygardos teisma del BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarimu panaikinimo. Prašo panaikinti BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarima Nr. 2 del turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainu nustatymo. Nurodo, kad nustatant turto, esancio ( - ), verte nebuvo ivertintos požemines automobiliu stovejimo aikšteles, bendrojo naudojimo patalpos, balkonai; nustatyta per maža turto komplekso kaina, lyginant su panašiais nekilnojamo turto objektais, esanciais ( - ); nepagristi turto vertinimo ataskaitoje nurodyti turto komplekso darbu pabaigimui reikalingi atkurimo kaštai; nustatyta turto komplekso kaina yra nesažininga, neprotinga ir prieštarauja mažuju atsakoves kreditoriu ir treciojo asmens interesams (t. 1, b. l. 2–6).

3Kreditore UAB „Mirigita“ 2010-05-10 pateike skunda del BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo. Prašo panaikinti BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo priimta nutarima 2 darbotvarkes klausimu „Bankrutuojancios UAB „Big City LT“ turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainu nustatymas“ (t. 1, b. l. 29–30).

4Klaipedos apygardos teismas 2010-06-08 nutartimi ieškovo E. Ž., ieškiniui užtikrinti uždraude BUAB „Big City LT“ bankroto administratoriui UAB „Pajurio administratoriu agentura“ ir kreditoriu susirinkimui realizuojant 2010-04-22 BUAB „Big City LT“ kreditoriu susirinkimo nutarima Nr. 2 del imones turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainu nustatymo bet kokiais budais tretiesiems asmenims perleisti BUAB „Big City LT“ priklausanti nekilnojamojo turto kompleksa, t. y. 0,8552 ha bendro žemes ploto žemes sklypa su jame esanciais nebaigtais statyti daugiabuciais gyvenamaisiais namais: 5450,62 kv. m. bendro ploto „A“ korpusu 5A5/b ir 6008,52 kv. m. bendro ploto „B“ korpusu 6A5/b ir visa susijusi inžinerini komunikacini turta, esancius ( - ) (t. 1, b. l. 33–34).

5Treciasis asmuo Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, 2010-06-30 pateike teismui atsiliepima i ieškovo E. Ž. ieškini. Prašo teismo atmesti E. Ž. ieškinio reikalavimus del BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo ir priteisti 4 832,24 Lt bylinejimosi išlaidu iš ieškovo E. Ž. Nurodo, kad vertinant turto kompleksa buvo atsižvelgta i automobiliu stovejimo aikšteliu verte ir bendro naudojimo patalpu verte. Ieškovas nepateike irodymu, kad vertinant turto kompleksa buvo padaryta pažeidimu. Turto komplekso verte yra mažesne nei toje pacioje gatveje esanciu baigtu butu verte, nes turto kompleksas nera baigtas (baigtumas 85 ir 88 proc.). Nurodo, kad ieškovas ieškini pateike praleides 14 dienu termina, prašo taikyti ieškinio senaties termina ir ieškini atmesti (t. 1, b. l. 43–48, 109–111).

6Tretieji asmenys R. K., V. Š. ir I. I. 2010-10-07 atsiliepimu i E. Ž. ieškini prašo ieškovo ieškini patenkinti visiškai. Priemus gincijama nutarima sumažinama ar paneigiama treciuju asmenu galimybe patenkinti savo kreditinius reikalavimus. Nekilnojamojo turto komplekso pradine 19 500 000 Lt pardavimo kaina buvo nustatyta lygi

72010-04-07 UAB „Aidila“ nustatytai tariamai turto rinkos vertei, rinkos kaina nustatyta akivaizdžiai netinkamai. UAB „Aidila“ paskaiciavimai del 7,43 mln. Lt investiciju siekiant užbaigti abieju korpusu statyba yra nepagristi (t. 1, b. l. 107).

82010-11-17 Klaipedos apygardos teismui ieškove UAB „Mirigita“ pateike pareiškima del atsisakymo nuo skundo. UAB „Mirigita“ pareiške, kad atsisako nuo skundo, prašo teismo priimti jos atsisakyma nuo skundo ir byla nutraukti. Nurodo, kad ieškinio atsisakymo pasekmes ieškovei yra žinomos (t. 1, b. l. 142).

9Ieškovas E. Ž. prašo ieškini tenkinti, nurodo, kad bankas neatsižvelge i mažuju kreditoriu interesus, nekilnojamojo turto kaina yra didesne nei nustatyta turto vertinimo ataskaitoje.

10Treciuju asmenu A. D., J. M., R. K., V. Š. ir I. I. atstovas advokato padejejas R. B. prašo ieškini tenkinti ir apginti mažuju kreditoriu interesus. Nurodo, kad nesutinka, jog turtas butu parduotas kaip vienas turtinis vienetas.

11Ieškoves UAB „Mirigita“, atsakoves BUAB „Big City LT“ atstoves bankroto administratores UAB „Pajurio administratoriu agentura“ igaliotas asmuo, treciojo asmens UAB „Aidila“ atstovai teismo posedyje nedalyvavo, apie teismo posedi pranešta tinkamai (t. 1, b. l. 152). Nordea Bank Finland Plc, veikiancio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, atstovas teismo posedyje nedalyvavo, jo atstovas advokatas M. N. praše byla nagrineti treciojo asmens atstovui nedalyvaujant (t. 2, b. l. 87).

12Ieškovo E. Ž. ieškinys atmestinas.

13Nustatyta, kad BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkime buvo priimtas nutarimas Nr. 2 del turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainu nustatymo, kuriuo nutarta visa turta, esanti ( - ), t. y. 0,8553 ha bendro ploto žemes sklypa su jame esanciais nebaigtais statyti daugiabuciais gyvenamaisiais namais ir visa susijusi inžinerini komunikacini turta pardavineti kartu kaip viena turto kompleksa. Kartu su nekilnojamuoju turtu parduoti visa BUAB „Big City LT“ priklausanti kilnojamaji ir/ar nekilnojamaji turta, susijusi su ( - ), esanciu turtu, t. y. 0,8553 ha bendro ploto žemes sklypu ar su jame esanciais nebaigtais statyti daugiabuciais gyvenamaisiais namais – požemines, antžemines inžinerines komunikacijas. Pradine varžytyniu kaina nustatyta 19 500 001 Lt, iš kurios 19 500 000 Lt – nekilnojamojo turto (žemes sklypo ir daugiabuciu namu) ir 1 Lt – inžinerinio komunikacinio turto kaina. Už ši pasiulyma balsavo kreditorius Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu su 25 175 888,54 Lt finansiniu reikalavimu, o tai sudaro 81,06 proc. visu BUAB „Big City LT“ kreditiniu reikalavimu sumos. „Prieš“ balsavo kreditoriai, kuriu patvirtinti kreditiniai reikalavimai sudaro 3 064 510,21 Lt suma (8,30 proc. visu kreditiniu reikalavimu), susilaikiusiu nebuvo (t. 1, b. l. 124–129).

14Imoniu bankroto istatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditoriu susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už ji atvirai balsavo kreditoriai, kuriu teismo patvirtintu reikalavimu suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip puse visu kreditoriu patvirtintu reikalavimu sumos, išskyrus istatymo nustatytas išimtis. Klaipedos apygardos teismas 2009-11-16 nutartimi iraše kreditoriu Nordea Bank Finland Plc, veikianti per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, i BUAB „Big City LT“ kreditoriu saraša ir patvirtino jo 25 175 888,54 Lt finansini reikalavima (Nr. B2-167-159/2011).

15Mažasis BUAB „Big City LT“ kreditorius E. Ž., kurio patvirtintas finansinis reikalavimas BUAB „Big City LT“ bankroto byloje sudaro 40 000 Lt suma, nesutinka su UAB „Aidila“ 2010-04-07 atliktu turto vertes nustatymu, ieškovo ieškinyje nurodyti teiginiai atmestini, kaip nepagristi, nurodytais motyvais.

16Iš UAB „Aidila“ 2010-04-07 turto/nuosavybes vertes nustatymo pažymos matyti, kad vertinant turto kompleksa buvo atsižvelgta i automobiliu stovejimo aikšteliu verte (kiekviena aikštele ivertinta 440 000 Lt, iš viso 880 000 Lt) ir bendro naudojimo patalpu verte (ivertinta 0 Lt) (t. 2, b. l. 14–20). Bendro naudojimo patalpos vertinamos 0 Lt, nes tokios patalpos atskirai nera formuojamos kaip nekilnojamojo turto objektas ir atskirai nera pardavinejamos, o ju rinkos verte priklauso nuo galimybes jas parduoti kaip atskira objekta. Daikto priklausiniai nera vertinami atskirai, todel bute esantys balkonai atskirai nevertinami, o ju verte daro itaka pagrindinio nekilnojamojo daikto vertei. Inžineriniu tinklu rinkos verte taip pat nustatoma atsižvelgiant i galimybe juos parduoti rinkoje, todel atskiri inžineriniai tinklai vertinami simboline 1 Lt kaina, nes savaime nera vertingi, o ju verte itraukiama i pagrindiniu nekilnojamojo turto objektu verte. Turto vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad baigtu turto komplekse esanciu butu verte butu 3 000 Lt – 3 500 Lt, taciau turto komplekso baigtumas šiuo metu yra 85 ir 88 proc. (t. 1, b. l. 50–51), todel konstatuotina, kad turto komplekso verte yra pagristai mažesne nei toje pacioje gatveje esanciu baigtu butu verte (t. 2, b. l. 14–15). Turto vertintojas, apskaiciuodamas reikalinga turto komplekso statybos darbams užbaigti pinigu suma, naudojosi rinkos analogais, statybos ir projektavimo imoniu informacija apie vidutinius statybos ir montavimo darbu kaštus ir samatinius ikainius, UAB „Aidila“ duomenu banku ir vertinimo ataskaitu archyvu, užsakoves BUAB „Big City LT“ pateikta informacija ir duomenimis (t. 2, b. l. 19), todel nera pagrindo konstatuoti, kad turto vertinimo ataskaitoje nurodyti turto komplekso darbu pabaigimui reikalingi atkurimo kaštai nepagristi.

17Ieškovas E. Ž. nepateike irodymu, kad vertinant turto kompleksa lyginamosios ir atkuriamosios vertes metodais buvo padaryta pažeidimu ar nukrypta nuo turto vertinimo praktikos (CPK 178 str.). Turto ataskaitos užsakovas buvo BUAB „Big City LT“, atstovaujama imones bankroto administratoriaus, todel nera pagrindo manyti, kad turtas buvo ivertintas nesažiningai ar pažeidžiant imones kreditoriu interesus.

18Treciasis asmuo Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, prašo teismo taikyti ieškinio senaties termina. Ieškovas E. Ž. nurodo, kad 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo protokola gavo 2010-04-30, ieškini teismui pateike 2010-05-12. Iš 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo protokolo matyti, kad E. Ž. kreditoriu susirinkime nedalyvavo. BUAB „Big City LT“ administratore L. L. K. 2010-11-11 teismo posedžio metu nurode, kad faktiškai kreditoriu susirinkimo protokolas imones kreditoriams išsiunciamas per 5 dienas. Esant nurodytoms aplinkybems yra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas, kreipdamasis i teisma nepažeide Imoniu bankroto istatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto 14 dienu termino ir kreipesi i teisma per 14 dienu nuo dienos, kuria sužinojo apie nutarimo priemima.

19Ieškovo E. Ž. gincijamas nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant kreditoriu susirinkimo nutarimo priemimo tvarkos (IBI 24 str.), kreditorius E. Ž. turejo teise igyvendinti Imoniu bankroto istatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte itvirtinta teise ginti savo reikalavimus, taciau susirinkime nedalyvavo, paštu nebalsavo, neparenge alternatyvaus turto vertinimo iki kreditoriu susirinkimo ir bylos nagrinejimo teisme metu, kitu aplinkybiu, kurios patvirtintu, jog buvo pažeistos kreditoriaus Imoniu bankroto istatyme itvirtintos teises, nera, todel nera pagrindo konstatuoti, kad 2010-04-22 nutarimas prieštarauja kreditoriu interesams ir turi buti panaikintas. Esant nurodytoms aplinkybems ieškovo E. Ž. ieškinys del BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo atmestinas.

20Remiantis CPK 98 straipsnio 1–2 dalimi ir teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 patvirtintu Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 2, 8.2, 8.18 punktais treciajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc, veikianciam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, iš ieškovo E. Ž. priteistina 2 760 Lt bylinejimosi išlaidu advokato pagalbai apmoketi (2 400 Lt už atsiliepimo i ieškini parengima, 360 Lt atstovavimo teisme išlaidu).

21UAB „Mirigita“ ieškinio atsisakymas priimtinas, civilines bylos dalis nutrauktina.

22Ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teise žodžiu ar raštu atsisakyti pareikšto ieškinio, taciau jam turi buti žinomos tokio procesinio veiksmo atsisakymo teisines pasekmes (CPK 140 str.

231 d.). Iš pateikto ieškoves pareiškimo matyti, kad ieškinio atsisakymo pasekmes jai yra žinomos. Esant tokioms aplinkybems, ieškoves UAB „Mirigita“ pateiktas ieškinio atsisakymas priimtinas ir civilines bylos dalis pagal UAB „Mirigita“ ieškini atsakovei BUAB „Big City LT“ del BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, UAB „Aidila“, A. D., J. M., R. K., V. Š. ir I. I. nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

24Isiteisejus nutarciai naikintinos Klaipedos apygardos teismo 2010-06-08 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones (CPK 150 str. 4 d.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškovo E. Ž. ieškini del BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo atmesti.

27Priimti ieškoves UAB „Mirigita“ atsisakyma nuo ieškinio atsakovei BUAB „Big City LT“ del BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkimo nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, UAB „Aidila“, A. D., J. M., R. K., V. Š., I. I., ir šia civilines bylos dali nutraukti.

28Išaiškinti ieškovei UAB „Mirigita“, kad byla nutraukus vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama.

29Priteisti treciajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc, veikianciam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriu, imones kodas 112025592, iš ieškovo E. Ž., asmens kodas ( - ) 2 760 Lt bylinejimosi išlaidu.

30Isiteisejus nutarciai panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2010-06-08 nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones – draudima BUAB „Big City LT“ bankroto administratoriui UAB „Pajurio administratoriu agentura“ ir kreditoriu susirinkimui realizuojant 2010-04-22 BUAB „Big City LT“ kreditoriu susirinkimo nutarima Nr. 2 del imones turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainu nustatymo bet kokiais budais tretiesiems asmenims perleisti BUAB „Big City LT“ priklausanti nekilnojamojo turto kompleksa, t. y. 0,8552 ha bendro žemes ploto žemes sklypa su jame esanciais nebaigtais statyti daugiabuciais gyvenamaisiais namais: 5450,62 kv. m. bendro ploto „A“ korpusu 5A5/b ir 6008,52 kv. m. bendro ploto „B“ korpusu 6A5/b ir visa susijusi inžinerini komunikacini turta, esancius ( - ).

31Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutarti priemusi teisma.

Proceso dalyviai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Eugenija Morkuniene,... 2. ieškovas E. Ž. 2010-05-12 kreipesi i Klaipedos apygardos... 3. Kreditore UAB „Mirigita“ 2010-05-10 pateike skunda del BUAB „Big City... 4. Klaipedos apygardos teismas 2010-06-08 nutartimi ieškovo 5. Treciasis asmuo Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 6. Tretieji asmenys R. K., V. Š. ir 7. 2010-04-07 UAB „Aidila“ nustatytai tariamai turto rinkos vertei, rinkos... 8. 2010-11-17 Klaipedos apygardos teismui ieškove UAB „Mirigita“ pateike... 9. Ieškovas E. Ž. prašo ieškini tenkinti, nurodo, kad... 10. Treciuju asmenu A. D., J. M., 11. Ieškoves UAB „Mirigita“, atsakoves BUAB „Big City LT“ atstoves... 12. Ieškovo E. Ž. ieškinys atmestinas.... 13. Nustatyta, kad BUAB „Big City LT“ 2010-04-22 kreditoriu susirinkime buvo... 14. Imoniu bankroto istatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditoriu... 15. Mažasis BUAB „Big City LT“ kreditorius E. Ž., kurio... 16. Iš UAB „Aidila“ 2010-04-07 turto/nuosavybes vertes nustatymo pažymos... 17. Ieškovas E. Ž. nepateike irodymu, kad vertinant turto... 18. Treciasis asmuo Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 19. Ieškovo E. Ž. gincijamas nutarimas buvo priimtas... 20. Remiantis CPK 98 straipsnio 1–2 dalimi ir teisingumo ministro 2004-04-02... 21. UAB „Mirigita“ ieškinio atsisakymas priimtinas, civilines bylos dalis... 22. Ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teise žodžiu ar raštu... 23. 1 d.). Iš pateikto ieškoves pareiškimo matyti, kad ieškinio atsisakymo... 24. Isiteisejus nutarciai naikintinos Klaipedos apygardos teismo 2010-06-08... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 26. ieškovo E. Ž. ieškini del BUAB „Big City LT“... 27. Priimti ieškoves UAB „Mirigita“ atsisakyma nuo ieškinio atsakovei BUAB... 28. Išaiškinti ieškovei UAB „Mirigita“, kad byla nutraukus vel kreiptis i... 29. Priteisti treciajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc, veikianciam per Nordea... 30. Isiteisejus nutarciai panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2010-06-08... 31. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali...