Byla 2S-375-252/2016
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir nuostolių priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VĮ Turto banko atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-98-758-2016 pagal ieškovo VĮ Turto banko ieškinį atsakovui V. P. M. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir nuostolių priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas VĮ Turto bankas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo V. P. M. 95,24 Eur nuostolių atlyginimui bei iškeldinti atsakovą su jam priklausančiu turtu iš buto, esančio ( - ). Nurodė, kad 2015-05-11 palikimo perėjimo valstybei liudijimu valstybei perėjo butas, esantis ( - ). Visagino policijos komisariatas nustatė, jog šiame bute neteisėtai gyvena V. P. M..

3Visagino miesto apylinkės teismas ieškinį priėmė. Išsiuntus pranešimą, ieškinį ir jo priedus, skirtus atsakovui, adresu ( - ), dokumentai grįžo neįteikti. Pašto darbuotojai padarė atžymas, jog adresatas nurodytu adresu nerastas, išrašytas pranešimas, skolininkas pašto įstaigoje dokumentų neatsiėmė. Teismui Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir VSDFV duomenų bazės duomenų patikrinti nepavyko, kadangi nėra žinomas atsakovo asmens kodas.

4Visagino miesto apylinkės teismas 2016-01-04 nutartimi ieškovui VĮ Turto bankui nustatė 14 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, pašalinti ieškinio trūkumus: pateikti duomenis apie atsakovo V. P. M. gyvenamąją vietą, kur jam būtų galima įteikti procesinius dokumentus, ar pasirinkti galimus procesinių dokumentų įteikimo jam būdus: per antstolį, kuratorių, pateikiant teismui prašymą, atitinkantį CPK 39, 129 str. reikalavimus (išskyrus įteikimą viešo paskelbimo būdu).

52016-01-14 Visagino miesto apylinkės teisme buvo gautas ieškovo prašymas procesinius dokumentus atsakovui įteikti per antstolį. Teismas 2016-01-14 nutartimi leido ieškovui įteikti atsakovui skirtus procesinius dokumentus per antstolį bei įpareigojo ieškovą pateikti teismui visus su šiuo klausimu susijusius rašytinius įrodymus iki 2016-01-28.

6Visagino miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 4 d. nutartimi ieškovo VĮ Turto banko ieškinį atsakovui V. P. M. paliko nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 11 p.). Teismas konstatavo, jog VĮ Turto bankas iki 2016-01-28 jokių duomenų apie procesinių dokumentų atsakovui įteikimą ar neįteikimą nepateikė.

7Atskiruoju skundu ieškovas VĮ Turto bankas prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2016-02-04 nutartį panaikinti. Nurodo, kad atsakovo gyvenamoji vieta teismui nurodyta atsižvelgiant į Visagino miesto policijos komisariato raštą. Kadangi antstolis pažymą VĮ Turto bankui apie procesinių dokumentų neįteikimą atsakovui pateikė tik 2016-01-28, ieškovas iki teismo nustatyto termino nespėjo teismo apie tai informuoti, tačiau teismui antstolio pažymą išsiuntė. Mano, jog nėra teisinio pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtu dėl procesinių dokumentų neįteikimo atsakovui per antstolį. Įstatymas numato ir kitą procesinių dokumentų atsakovui įteikimo būdą, t. y. viešą paskelbimą.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Ieškinio trūkumų šalinimo institutas reglamentuojamas CPK 115 ir 138 str. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį dėl žemiau nurodytų motyvų. Visų pirma CPK 117 str. 1 d. yra išvardinti būdai, kuriais procesinius dokumentus įteikia teismas: registruotąja pašto siunta, per antstolius, pasiuntinių paslaugų teikėjus ir kitais CPK nurodytais būdais. Teismas negali ieškinio trūkumų šalinimo instituto pagalba priversti ieškovą pasirinkti vieną iš jam nurodytų procesinių dokumentų įteikimo būdų, nes ieškovui trūkumų nepašalinus, ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 11 p., 296 str. 2 d.), o tai reikštų ieškovo teisės į teisminę gynybą suvaržymą dėl nuo jo nepriklausančios aplinkybės. Procesinių dokumentų įteikimo svarbą lemia tai, kad tik tada, kai dalyvaujantiems byloje asmenims įstatymo nustatyta tvarka įteikti procesiniai dokumentai, šie asmenys turi galimybę ginti pažeistas teises, įgyvendinti teisminės gynybos prieinamumo, lygiateisiškumo, rungimosi, teisės būti išklausytam ir kitus principus. Teismas, būdamas atsakingas už procesinių dokumentų įteikimą, turi diskrecijos teisę, įvertinęs konkrečią situaciją, spręsti, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus, taip, be kita ko, užtikrindamas proceso operatyvumą (117 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007). CPK 130 str. 1 d. numatyta, kad, jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir jeigu CPK nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratoriaus, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Kaip minėta, 2016-01-14 pateiktu teismui prašymu VĮ Turto bankas prašė procesinius dokumentus atsakovui įteikti per antstolį. Nors skundžiama nutartimi teismas konstatavo, jog iki nustatytos dienos, t. y. 2016-01-28, VĮ Turto bankas jokių duomenų apie procesinių dokumentų atsakovui įteikimą ar neįteikimą nepateikė, tačiau apelianto atskirajame skunde dėstomi paaiškinimai bei pateikti įrodymai – antstolio pažyma (b. l. 26) patvirtina, jog 2016-01-27 iš tiesų gavėjas V. P. M. nurodytu adresu nerastas. Byloje nustatyta, kad atsakovui teismo išsiųstas ieškinys ir jo priedai nebuvo įteikti. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad atsakovo V. P. M. gyvenamoji vieta deklaruota adresu ( - ) (informacija Gyventojų registre netikrinta) (CPK 179 str. 3 d.). Kadangi atsakovui skirti procesiniai dokumentai, siųsti nurodytu adresu, nebuvo įteikti, į pašto skyrių atsiimti siuntos jis neatvyko, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog teismui nebuvo pakankamo pagrindo dar 2016-01-04 nutartyje dėl ieškinio trūkumų konstatuoti dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu negalimumo bei ieškovui nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Ši išvada daroma atsižvelgiant į tai, jog ieškinyje VĮ Turto bankas nurodė žinomą atsakovo gyvenamosios vietos adresą, kuris nurodytas ir Visagino policijos komisariato 2015-11-25 atsakyme (b. l. 5), be to, nežinomas atsakovo asmens kodas, dėl ko nėra galimybės patikrinti jo deklaruotos gyvenamosios vietos viešajame registre, o ieškovui procesinių dokumentų per antstolį įteikti nepavyko. Tai, kad byloje žinoma atsakovo gyvenamoji vieta, nepatvirtina realiai jam gyvenant minėtu adresu ir antstoliui galint įteikti atsakovui siunčiamus procesinius dokumentus. Skundžiamojoje nutartyje nurodyta, kad teismo siųsti procesiniai dokumentai atsakovo adresu ( - ), grįžo neįteikti, iš pašto skyriaus neatsiimti, be to, minėta, antstoliui 2016-01-27 rasti atsakovo taip pat nepavyko, todėl yra pagrindo spręsti, jog procesinių dokumentų įteikimas per antstolį nėra efektyvus.

11Pažymėtina, jog bendrosios su kuratoriaus institutu susijusios nuostatos įtvirtintos CPK 39 str. Kuratorius gali būti paskirtas tik esant tam tikroms sąlygoms: 1) nėra žinoma šalies, kuriai turi būti paskirtas kuratorius, gyvenamoji ir darbo vieta; 2) būtina skubiai atlikti su šia šalimi susijusius procesinius veiksmus; 3) yra suinteresuotos šalies prašymas skirti kuratorių ir išankstinis apmokėjimas už kuratoriaus atstovavimą; 4) kuratoriumi gali būti skiriamas tik fizinis asmuo; 5) būtinas kuratoriumi skiriamo asmens sutikimas; 6) kuratoriumi paskirto asmens interesai neturi būti priešingi atstovaujamos šalies interesams. Atsižvelgiant į tai, jog kuratorius skiriamas tik priešingos šalies, kuri siekia atlikti skubius procesinius veiksmus, prašymu ir sąskaita, teismas gali tik pasiūlyti šaliai pasinaudoti kuratoriaus institutu, bet neturi teisės versti jį tai daryti ar skirti kuratorių savo iniciatyva. Vadinasi, jeigu nėra suinteresuoto asmens prašymo skirti kuratorių, laikytina, kad jo paskyrimas negalimas. Vadovaujantis nuostata, kad asmens teisė kreiptis į teismą negali būti neproporcingai varžoma ir, atsižvelgiant į tai, kad kuratorius skiriamas priešingos šalies, kuri siekia atlikti procesinius veiksmus, prašymu (CPK 39 str. 1 d.), darytina išvada, kad, jeigu ieškovas savo iniciatyva paskirti kuratoriaus neprašo, tai teismas, taikydamas ieškinio trūkumų šalinimo institutą, paprastai negali reikalauti iš ieškovo, prieš pateikiant prašymą procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), pateikti prašymą skirti kuratorių ir įrodymus, kodėl šis negali būti nepaskirtas. Remiantis tuo, kad be šalies prašymo kuratorius neskiriamas, nesant prašymo skirti kuratorių, yra laikoma, jog nėra galimybės paskirti kuratorių (CPK 130 str. 1 d.), todėl galimas procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu.

12Remdamasis tuo, kad nesant šalies prašymo negalima paskirti kuratoriaus (CPK 130 str. 1 d.), ieškovas neturi galimybės gauti duomenų apie atsakovo faktinę gyvenamąją vietą, taip pat nėra žinoma atsakovo darbo vieta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą atsakovui V. P. M. procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu, o ne ieškinį palikti nenagrinėtu, ką pagrįstai nurodo ir apeliantas.

13Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad negavus iki nurodytos datos pranešimo iš antstolio apie dokumentų neįteikimą, jis būdamas sąžiningas ir rūpestingas proceso dalyvis, galėjo informuoti teismą laiku apie dokumentų neįteikimą ir pareikšti prašymą procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu.

14Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl 2016 m. vasario 4 d. nutartimi nepagrįstai ieškovo VĮ Turto banko ieškinį paliko nenagrinėtu dėl neva nepašalintų ieškinio trūkumų – nepateiktų duomenų apie atsakovo gyvenamąją vietą. Dėl to skundžiama teismo nutartis naikintina. Kadangi procesinių dokumentų įteikimas šalims yra pirmosios instancijos teismo, o ne apeliacinės instancijos teismo prerogatyva, todėl procesinių dokumentų įteikimo atsakovui V. P. M. klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 338 str., 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

16Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartį panaikinti ir procesinių dokumentų įteikimo atsakovui klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai