Byla 2A-2344-577/2014
Dėl žalos atlyginimo ir nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos J. M., kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Asociacijos Intekta apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios UAB „ELWO“ ieškinį atsakovui Asociacijai Intekta dėl žalos atlyginimo ir nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „ELWO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 4 500,42 Lt nuostolių atlyginimo ir 32 450 Lt nepagrįstai išmokėto administratoriaus atlyginimo bei 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas paaiškino, kad 2012-02-21 BUAB ELWO kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino 35 000 Lt bankroto administratoriaus atlyginimą ir 5 000 Lt kanceliarines, transporto, ryšio, ūkio išlaidas, VĮ Registro centro išlaidas, turto perkėlimo paslaugas, apskaitos paslaugas, turto vertinimo paslaugas, komunalines paslaugas, turto apsaugos paslaugas ir kt. Vilniaus apygardos teismas 2013-01-07 nutartimi atstatydino administratorių Asociaciją Intekta, o BUAB ELWO administratoriumi paskyrė UAB „Vermosa“. Kreditorių komiteto 2013-04-29 posėdyje nutarta perskirstyti anksčiau patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo iki buvusio administratoriaus atstatydinimo skiriant 25 proc. pradinės sąmatos, t.y. 5 000 Lt administratoriaus atlyginimui ir 5 000 Lt būtinosioms administravimo išlaidoms. Dabartinis bankroto administratorius nustatė, kad Asociacija Intekta netinkamai panaudojo BUAB „ELWO“ lėšas, nepagrįstai išsimokėjo bankroto administratoriaus atlyginimą. Atsakovas neperdavė naujai paskirtam bankroto administratoriui 4500,42 Lt mokėjimų E. R., UAB „Domus Optima“, VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkui ir UAB „Adminsta“ patvirtinančių dokumentų bei visų buhalterinių dokumentų. Ieškovo teigimu, atsakovas be pagrindo panaudojo BUAB „ELWO“ lėšas, tuo sukeldamas 4 500,42 Lt žalą ieškovui. Ieškovas tvirtina, kad atsakovas, kuriam yra keliami aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, iki galo pavedimo sutarties neįvykdė, bankroto procedūrų neužbaigė, nepateikė kreditorių susirinkimui informacijos apie debitorių skolas, jų išieškojimo perspektyvas, nepateikė informacijos apie įmonės sudarytus sandorius per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, nesiėmė būtinų bankroto proceso veiksmų, kuriuos turėjo atlikti naujai paskirtas administratorius: neišieškojo 2 000 Lt įsiskolinimo iš UAB „Eika“, neišieškojo įsiskolinimo iš buvusio vadovo A. K., neišieškojo 30 000 Lt įsiskolinimo iš K. J.. Be to, ieškovo teigimu, atsakovas neatliko veiksmų, reikalingų įmonės finansinių reikalavimų patvirtinimui, perdavė dokumentus archyvui, šiurkščiai pažeidė įmonės turto pardavimo tvarką, nesilaikė nustatytos turto pardavimo tvarkos ir kainos, todėl kreditorių komitetas pagrįstai įvertino, kad už dalį atliktų veiksmų atsakovui mokėtina 25 proc. pradinės sąmatos. Atsakovui per visą administravimo laikotarpį iš ieškovo lėšų išmokėta 38 500 Lt, o skirtumas tarp išmokėtos sumos ir pagrįsto atlyginimo (6 050 Lt) sudaro 32 450 Lt, todėl ši nepagrįstai išmokėta suma privalo būti grąžinta ieškovui. Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė iš dalies, ieškinio reikalavimo dėl 4 500,42 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo nebepalaikė.

5Atsakovas Asociacija Intekta atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovas paaiškino, kad tinkamas bankroto administratoriaus pavedimo pareigų vykdymas yra patvirtinamas pritarimu bankroto administratoriaus teiktai veiklos ataskaitai. Jeigu kreditoriai patvirtina administratoriaus ataskaitą, tai reiškia, kad jie sutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį ir tai yra pagrindas administratoriui išsimokėti jam priklausantį atlygį. Pažymėjo, kad abi atsakovo teiktos ataskaitos buvo patvirtintos. Atsakovui priklausantis atlygis, t.y. 40 000 Lt ir PVM, buvo nustatytas ieškovo kreditorių komiteto 2012-02-21 nutarimu, iki atsakovo veiklos ataskaitos patvirtinimo 2012-05-24 nutarimu. Pasak atsakovo, iki atsakovo atstatydinimo iš bankroto administratoriaus pareigų atsakovui nebuvo pareikštos pretenzijos dėl jo veiklos ar dėl jam nustatyto atlygio, o atstatydinant atsakovą iš pareigų ieškovo kreditorių komitetas nekėlė klausimo dėl aptariamo atlygio sumažinimo ar atėmimo. Pasak atsakovo, visos šios aplinkybės patvirtina ieškovo sutikimą su atsakovo veiklos tinkamumu ir teise gauti jam išmokėtą atlygį. Kredito komiteto 2013-04-19 nutarimo priėmimo metu ieškovą ir atsakovą siejantys pavedimo santykiai buvo pasibaigę, todėl nutarimas neturi teisinės galios atsakovo atžvilgiu. Be to, ir ieškovo argumentai dėl patirtos 4 500,42 Lt žalos yra nepagrįsti.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, nutarė priteisti ieškovui 21 862,50 Lt iš atsakovo be pagrindo gauto bankroto administratoriaus atlyginimo ir metines 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą 21 862,50 Lt sumą nuo 2013-10-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, be to, paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad kreditorių komiteto 2013-04-29 posėdžio nutarimas skirti buvusiam BUAB „ELWO“ administratoriui Asociacijai Intekta 25 procentus pradinės administravimo išlaidų sąmatos yra galiojantis, todėl svarstymas, ar kreditorių komiteto nustatytas atsakovui atlyginimo dydis yra proporcingas atsakovo atlikto darbo apimčiai, išeina už nagrinėjamo ginčo ribų. Teismo vertinimu, esant galiojančiam kreditorių komiteto 2013-04-29 posėdžio nutarimui, faktiškai neturi reikšmės aplinkybės, susijusios su skolų iš UAB „Eika“, A. K., K. J. išieškojimu ir kitos aplinkybės, susijusios su atsakovo teiktomis bankroto administravimo paslaugomis, nes atsakovo atliktą darbą įvertino ieškovo kreditorių komitetas, nustatydamas atsakovui atlyginimą. Tačiau teismas, įvertinęs 2013-04-29 kreditorių susirinkimo turinį, sprendė, jog yra pagrindas laikyti, kad kreditorių komiteto 2013-04-29 posėdyje buvusiam administratoriui patvirtintas 8 750 Lt be PVM atlyginimas (atlyginimas su 21 proc. PVM sudaro 10 587,50 Lt), o ne 6 050 Lt. Pirmos instancijos teismas pritarė atsakovo teiginiams, kad atsakovo paruoštų ataskaitų patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą atsakovo vykdytai bankroto administravimo veiklai, tačiau pažymėjo, kad ši aplinkybė nepagrindžia atsakovo atsikirtimų į ieškinį, kuriais visiškai nesutinkama su ieškovo reikalavimais. Atkreipė dėmesį, kad kreditorių komiteto 2012-02-21 posėdyje patvirtinta bendra 40 000 Lt administravimo išlaidų sąmata, galiojanti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, o nustatytas 35 000 Lt plius PVM atlyginimas ieškovo bankroto administratoriui, bet ne konkrečiai ieškovo buvusiam administratoriui Asociacijai Intekta, todėl atsakovą 2013-01-17 atstatydinus iš bankroto administratoriaus pareigų, nebūtų pagrįsta teigti, kad atsakovui priklauso visas kreditorių komiteto 2012-02-21 posėdyje patvirtintas 35 000 Lt be PVM atlyginimas, nes tokiu atveju dabartinis įmonės administratorius, vykdantis bankroto procedūras, liktų be atlyginimo, todėl teismas ieškovui iš atsakovo priteisė 21 862,50 Lt be pagrindo gauto bankroto administratoriaus atlyginimo. Kadangi bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas nebepalaikė reikalavimo dėl 45 00,42 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo, todėl šį reikalavimą pirmos instancijos teismas atmetė plačiau dėl jo nepasisakydamas. Taip pat pirmos instancijos teismas priteisė bylinėjimosi išlaidas.

7III.

8Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas Asociacija Intekta apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti visa apimti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas, tenkindamas ieškovo ieškinį iš dalies tuo pagrindu, kad ieškovo kreditorių 2013-04-29 komiteto posėdžio metu priimtas nutarimas skirti apeliantui tik 25 proc. administravimo sąmatos, priėmė neteisėtą sprendimą. Apeliantas pažymi, kad kreditorių komiteto nutarimas, kurio pagrindu reiškiamas ieškinys, buvo priimtas 2013-04-29, tačiau nutarimo priėmimo momentu ieškovo ir atsakovo nebesiejo pavedimo santykiai, todėl minėtas nutarimas, apelianto įsitikinimu, neturėtų turėti jokios teisinės galios atsakovo atžvilgiu. Taip pat atsakovas nurodo, kad 2013-04-29 nutarimu atlygis apeliantui buvo nustatytas retrospektyviai, tačiau pagal kasacinio teismo praktiką atlyginimas administratoriui negali būti nustatomas retrospektyviai. Be to, atsakovas nurodo, kad atstatydintam administratoriui atlygis privalo būti išmokėtas proporcingai jo įvykdytų darbų apimčiai. Paaiškina, kad vykdant ieškovo bankroto administravimo paslaugas, jis yra teikęs ieškovo kreditorių komitetui tvirtinti dvi jo sudarytas veiklos ataskaitas, kuriose buvo nurodyti visi atsakovo atlikti darbai, minėtos ataskaitos sėkmingai buvo patvirtintos 2011-09-05 ir 2012-05-24 kreditorių susirinkimo nutarimais, atsakovui nė karto nebuvo reikštos pretenzijos dėl jo veiklos ar dėl jam nustatyto atlygio. Taigi, pasak atsakovo, jis buvo atlikęs visus jam įstatymo pavestus veiksmus administruojant ieškovą, todėl ieškovas galėjo būti išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, o tai reiškia, kad atsakovas teisėtai išsimokėjo jam priklausantį 2012-02-21 kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytą atlygį. Apelianto įsitikinimu, patvirtinus apelianto veiklos tinkamumą, ieškovo kreditorių komitetas neturėjo teisės keisti savo pozicijos dėl to, kad jau buvo patvirtinęs apelianto veiklos ataskaitas. Taip pat apeliantas nurodo, kad ieškovui nepateikus įrodymų ir nenurodžius motyvų, kurie pagrįstų, kad jis neatliko jam keliamų įstatyminių reikalavimų, ieškovo reikalavimas iš vis negalėjo būti tenkinamas, kadangi ieškovas neįvykdė jam keliamos įrodinėjimo pareigos. Ieškovo nurodomos aplinkybės, kad atsakovas nevykdė pavedimų pateikti kreditorių komitetui informaciją apie ieškovo debitorius, skolų išieškojimo perspektyvas, apie ieškovo sudarytus sandorius ir jų ginčijimo galimybes, atsakovo nuomone, nėra pagrįsti. Šiuos atsakovo teiginius paneigia ieškovui teiktos veiklos ataskaitos, kuriose yra išsamiai aptarti šie klausimai. Be to, apeliantas atkreipia dėmesį, kad pirmos instancijos teismas nemotyvavo, kodėl priteisė jam iš ieškovo 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, o ne iš administravimo išlaidų.

10Ieškovas BUAB „ELWO“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, todėl prašo Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 22 d. palikti nepakeistą. Ieškovas paaiškina, kad tada, kai ieškovo kreditoriai pamatė, kiek darbų nebuvo atlikta ir kiek pinigų buvo galima išieškoti, susirinkime nusprendė perskirstyti bankroto administratoriui nustatytą atlyginimą. Dėl to, kad apeliantas buvo nušalintas nuo ieškovo bankroto administravimo, jis negalėjo dalyvauti kreditorių susirinkime dėl atlyginimo administratoriui perskirstymo. Taip pat ieškovas pažymi, kad atlyginimas bankroto administratoriui kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatytas ne konkrečiai apeliantui, o apskritai ieškovo bankroto administratoriui iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pasak ieškovo, vadovaudamasis CK 6.764 str. 1 d., kreditorių komitetas, nusprendęs sumokėti tik dalį administratoriui priklausančio atlyginimo, nepažeidė minėtos nuostatos ir veikė tinkamai. Pagrindinė atlyginimo mokėjimo administratoriui sąlyga yra pavedimo sutartimi nustatytų prievolių įvykdymas. Pasak ieškovo, atsakovas tinkamai savo pareigų nevykdė, nes nesikreipė į teismą dėl debitorinių skolų išieškojimo, neatliko būtinų bankroto proceso darbų neįstodamas į BUAB „Alternatyvi logika“ bankroto bylą su 49 040,99 Lt finansiniu reikalavimu, bankroto procesas nebuvo operatyvus, nebuvo imtasi tinkamų veiksmų skoloms iš debitorių išieškoti, nebuvo perduoti naujam bankroto administratoriui turtas ir dokumentai. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo atlyginimo perskirstymo nėra nuginčytas, todėl yra galiojantis ir vykdytinas. Ieškovas nurodo, kad atlyginimas administratoriui buvo skirtas iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, įmonė nėra išregistruota iki dabar, todėl akivaizdu, kad atsakovas išsimokėjęs sau visą kreditorių komiteto nutarimu nustatytą atlyginimą, veikė neteisėtai. Pasak ieškovo, apeliantas klaidina teismą, teigdamas, kad visos jo teiktos veiklos ataskaitos buvo patvirtintos, kad jam nebuvo reikšta jokių pretenzijų dėl veiklos. Ieškovas paaiškina, kad buvo patvirtinta tik pirmoji administratoriaus veiklos ataskaita, o antros veiklos atskaitos patvirtinimas buvo atšauktas 2012-07-12 ieškovo kreditorių susirinkimo nutarimu Nr.7. Apeliantas pats dalyvavo šiame susirinkime, todėl turėjo suprati, kad jo antroji veiklos ataskaita taip ir liko nepatvirtinta, o tai rodo, jog ieškovo kreditoriai nebuvo patenkinti atsakovo darbu. Ieškovas nesutinka su apelianto teiginiu, kad jis neįrodė to, jog atsakovas savo pareigas vykdė netinkamai. Pažymi, kad į bylą buvo pateikti faktai, kad po apelianto atstatydinimo dienos naujai paskirtas bankroto administratorius debitorinėms skoloms išieškoti ir dalį skolų išieškojo. Taip pat ieškovas prašo atmesti ir apelianto argumentus, kad jo bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos iš ieškovo administravimo išlaidų.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Asociacija Intekta laikotarpyje nuo 2011-03-29 iki 2013-01-17 atliko BUAB „ELWO“ bankroto administratoriaus pareigas. Vilniaus apygardos teismas 2010-11-29 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „ELWO“, įmonės bankroto administratore paskyrė J. G.. Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-29 nutartimi, UAB „ELWO“ bankroto administratoriumi paskirta Asociacija Intekta. Tenkinant BUAB „ELWO“ kreditorių komiteto pirmininko pareiškimą, Vilniaus apygardos teismas 2013-01-17 nutartimi atstatydino iš pareigų bankrutavusios UAB „ELWO“ administratorių Asociaciją Intekta, nauju bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vermosa“. Vilniaus apygardos teismo 2011-09-28 nutartimi UAB „ELWO“ buvo pripažinta bankrutavusia, nutariant likviduoti ją dėl bankroto, tačiau BUAB „ELWO“ vis dar nėra likviduota. UAB „ELWO“ kreditorių komiteto 2012-02-21 posėdžio nutarimu buvo nutarta patvirtinti bendrą BUAB „ELWO“ administravimo išlaidų sąmatą, galiosiančią nuo nutarties iškelti BUAB „ELWO“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro – 40 000 Lt plius PVM, nustatant, kad į šią sąmatą įeina bankroto administratoriaus atlyginimas – 35 000 Lt plius PVM ir 5 000 Lt plius PVM kanceliarinėms, transporto, ryšio, ūkio išlaidoms, išlaidoms VĮ Registrų centrui, turto perkėlimo paslaugoms, apskaitos paslaugoms, turto vertinimo paslaugoms, komunalinėms paslaugoms, turto apsaugos paslaugoms ir kt. (b.l. 28, 29). Per BUAB „ELWO“ administratoriaus pareigų vykdymo laikotarpį atsakovui Asociacijai Intekta iš ieškovo lėšų išmokėtas 38 500 Lt atlyginimas: 2011-11-07 išmokėta 1 600Lt, 2013-01-15 išmokėta 18 900 Lt, 2013-01-17 – 18 000 Lt (b.l. 36-38, 47).

14Pasikeitus BUAB „ELWO“ administratoriui, BUAB „ELWO“ kreditorių komiteto 2013-04-29 posėdyje darbotvarkės 3-ju klausimu buvo svarstomas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas. Kreditorių komitetas, atsižvelgdamas į buvusio bankroto administratoriaus atliktų procedūrų kiekį ir reikalingumą bei į sąnaudas, kurios buvo patirtos dėl neatliktų procedūrų įvykdymo, nutarė administravimo išlaidų sąmatos nedidinti, perskirstyti anksčiau patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą tokiu būdu: laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo iki buvusio administratoriaus atstatydinimo datos skirti 25 proc. pradinės sąmatos (5 000 Lt administratoriaus atlyginimui ir 5 000 Lt būtinosioms administravimo išlaidoms), pateikus komitetui išlaidas patvirtinančius dokumentus, laikotarpiui nuo buvusio bankroto administratoriaus atstatydinimo iki įmonės pabaigos – 75 proc. pradinės sąmatos (25 000 Lt bendrą administravimo išlaidų sąmatą visų rūšių administravimo išlaidoms ir administratoriaus atlyginimui apmokėti). Kreditorių komiteto nutarimu administratorius įpareigotas kreiptis į teismą dėl administravimo išlaidų sąmatos nepagrįsto pereikvojimo grąžinimo (b.l. 30-32). Ieškovas BUAB „ELWO“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Vermosa“, 2013-10-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo reikalauja priteisti iš BUAB „ELWO“ atstatydinto bankroto administratoriaus nepagrįstai gautą atlyginimą. Pirmos instancijos teismas ieškovo ieškinį tenkino iš dalies, nutarė priteisti ieškovui BUAB „ELWO“ 21 862,50 Lt be pagrindo gauto bankroto administratoriaus atlyginimo ir metines 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą nuo 2013-10-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo Asociacijos Intekta, o kitoje dalyje ieškinį atmetė. Atsakovas su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, tvirtina, jog pirmos instancijos teismas, tenkindamas ieškovo ieškinį iš dalies tuo pagrindu, kad ieškovo kreditorių 2013-04-29 komiteto posėdžio metu priimtas nutarimas skirti apeliantui tik 25 proc. administravimo sąmatos, priėmė neteisėtą sprendimą. Be to, apelianto nuomone, jo naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos iš ieškovo administravimo išlaidų.

15Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu (toliau – ĮBĮ) teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti atlyginimą administratoriui suteikta bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui, o kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų pavesta ginti kreditorių komitetui, kuris kontroliuoja, kaip vyksta bankroto procesas, administruoja veiklą (ĮBĮ 23 str., 25 str., 36 str.). Pažymėtina, kad BUAB „ELWO“ kreditorių komiteto 2013-04-29 posėdžio nutarimas skirti buvusiam BUAB „ELWO“ administratoriui Asociacijai Intekta 25 procentus pradinės administravimo išlaidų sąmatos yra galiojantis. Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią buvo sužinota arba turėjo būti sužinota apie nutarimo priėmimą. Šio kreditorių komiteto nutarimo pagrįstumas įstatyme numatyta tvarka nebuvo ginčijamas, todėl pritartina pirmos instancijos teismo nuomonei, kad šis kreditorių komiteto nutarimas yra galiojantis ir turi būti vykdomas. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus, kad teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neturėjo pagrindo remtis minėtu kreditorių komiteto nutarimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad visi atsakovo dėstomi argumentai dėl kreditorių komiteto nustatyto atsakovui atlyginimo dydžio neproporcingumo atliktų darbo apimčiai būtų buvę aktualūs ginčijant teisme minėtą kreditorių komiteto nutarimą, o nagrinėjamu atveju, kai nebuvo pareikštas priešpriešinis reikalavimas pripažinti negaliojančiu kreditorių komiteto 2013-04-29 posėdžio nutarimą, jie išeina už ginčo dėl nepagrįstai gautų sumų priteisimo ribų, todėl nėra vertinami ir dėl jų pagrįstumo nepasisakoma.

16Ieškovas savo reikalavimą priteisti nepagrįstai išmokėtą atlyginimą buvusiam ieškovo bankroto administratoriui grindžia galiojančiu 2013-04-29 kreditorių komiteto nutarimu, kuriuo buvo nutarta perskirstyti anksčiau patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą tokiu būdu: laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo iki buvusio administratoriaus atstatydinimo datos skirti tik 25 proc. pradinės sąmatos (5 000 Lt administratoriaus atlyginimui ir 5 000 Lt būtinosioms administravimo išlaidoms). Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas buvo sau išsimokėjęs atlyginimą, kuris sudaro net 38 500 Lt: 2011-11-07 buvo išmokėta 1 600 Lt, 2013-01-15 - 18 900 Lt, 2013-01-17 – 18 000 Lt (b.l. 36-38, 47). Taigi akivaizdu, jog atsakovo išsimokėta suma viršija galiojančiame 2013-04-29 kreditorių komiteto nutarime nustatytą atlyginimo, skirto buvusiam ieškovo bankroto administratoriui, sumą, kuri pagrįstai iš atsakovo ir buvo priteista ieškovo naudai kaip nepagrįstas atsakovo praturtėjimas.

17Be to, apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai priteisė atsakovui iš paties ieškovo, o ne iš ieškovo administravimo išlaidų 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų ir tokio savo sprendimo nemotyvavo.

18Pastebėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, visų pirma reikia atsižvelgti į tokių išlaidų paskirtį, teisinę prigimtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką. Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 26 straipsnio 2, 3 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-381/2013). Nagrinėjamoje byloje atsakovo išlaidos (piniginė prievolė) ieškovui dėl bylos nagrinėjimo metu jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atsirado po bankroto bylos iškėlimo. Bylinėjimosi išlaidų atsiradimą lėmė ieškovo pareikštų reikalavimų atsakovui dėl žalos atlyginimo ir nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo tenkinimas tik iš dalies. Teisėjų kolegijos vertinimu, Vilniaus apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimu iš ieškovo atsakovo naudai priteistas 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų (piniginė prievolė) atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį. Atsakovas šių išlaidų turėjo tik todėl, kad ieškovas, kuriam iškelta bankroto byla, atstovaujamas bankroto administratoriaus, reiškė jo atžvilgiu ieškinį, kuris buvo pagrįstas tik iš dalies. Taigi atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priskirtos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Priešingu atveju atsakovas turėtų nepagrįstai prisiimti ieškovo prievolių dėl pareigos atlyginti jo bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus teismuose. Dėl šios priežasties bylą nagrinėjęs pirmos instancijos teismas, teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstai atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas nelaikė bankrutavusios įmonės administravimo išlaidomis, kurios apmokamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

19Vadovaujantis išdėstytais argumentais, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, tačiau nepagrįstai atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų nepriskyrė įmonės administravimo išlaidoms, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimas iš esmės paliktinas nepakeistas, tačiau minėto sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytina, kad atsakovui Asociacijai Intekta iš ieškovo BUAB „ELWO“ priteistina 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurios priskirtinos prie ieškovo administravimo išlaidų (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyti, kad atsakovui Asociacijai Intekta iš ieškovo BUAB „ELWO“ priteistina 1 000 Lt (vienas tūkstantis litų) bylinėjimosi išlaidų, kurios priskirtinos prie ieškovo administravimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „ELWO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Atsakovas Asociacija Intekta atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 22 d. sprendimu... 7. III.... 8. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai ... 9. Atsakovas Asociacija Intekta apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. Ieškovas BUAB „ELWO“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Asociacija Intekta laikotarpyje nuo... 14. Pasikeitus BUAB „ELWO“ administratoriui, BUAB „ELWO“ kreditorių... 15. Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, Lietuvos Respublikos įmonių... 16. Ieškovas savo reikalavimą priteisti nepagrįstai išmokėtą atlyginimą... 17. Be to, apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas... 18. Pastebėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad... 19. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, spręstina, kad pirmosios instancijos... 20. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimo...