Byla 2-1916/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei “Freisa”

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Freisa“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 30 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ramsun“ prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei “Freisa”.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ramsun“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu atsakovui UAB „Freisa“, kuriuo prašė atsakovui UAB „Freisa“ iškelti bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti M. M. bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto turtinių teisių bei piniginių lėšų areštą. Pareiškime nurodė, kad jis yra atsakovo kreditorius ir bendra atsakovo įsiskolinimo jam sudaro 7924,74 Lt. Paraginus atsakovą per nustatytą sumokėti skolą bei įspėjus apie kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas per nustatytą terminą neatsiskaitė.

5Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. patenkino ieškovo UAB „Ramsun“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

62012 m. gegužės 9 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas kreditoriaus O. P. prašymas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. Šiuo prašymu kreditorius taip pat prašė iškelti UAB „Freisa“ bankroto bylą.

7Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi įtraukė O. P. į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus.

82012 m. liepos 2 d. ir 2012 m. liepos 5 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gauti A. G. ir UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ prašymai įtraukti į civilinę bylą trečiaisiais asmenimis. Savo prašymu UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, be kita ko, prašė iškelti UAB „Freisa“ bankroto bylą ir paskirti bankroto administratoriumi M. M. .

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 16 d. nutartimi A. G. ir UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ įtraukė į civilinę bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų.

10Papildomu 2002 m. liepos 23 d. prašymu UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, prašė UAB „Freisa“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 30 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Freisa“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė M. M.

13Teismas įvertinęs, bylos duomenis, nustatė, kad bendrovė turi turto už 150 000 eurų. Bendrovė patyrė didelių nuostolių, nes sudegė dalis laivo. Bendrovės mokėtinos skolos ir įsipareigojimai sudaro 100 000 eurų, įmonė veiklos nevykdo, darbuotojas saugo laivą.

14Teismas taip pat pažymėjo, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalis apibrėžia subjektų ratą, kurie turi teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą, tačiau teismo pasirinkimo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų įstatyme išvardytų subjektų pasiūlytos administratorių kandidatūros. Pasak teismo, jo pareiga yra įvertinti įrodymus pagal vidinį įsitikinimą ir vadovaujantis įstatymu visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti visas bylos aplinkybes. Teismas nustatė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ siūlo bankroto administratoriumi paskirti M. M., teismui yra pateikti sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas ir deklaracija, kurioje nurodyta, kad nėra aplinkybių, nustatytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi šį asmenį paskirti atsakovo bankroto administratoriumi. Teismas taip pat pažymėjo, kad byloje yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotas leidimas, suteikiantis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.

15III. Atskirojo skundo argumentai

16Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Freisa“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Įmonės finansinę būklę visa apimti įrodo finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys, į kurį įeina balansas, pelno-nuostolių ataskaita. Teismas neįsigilino į šiuos dokumentus, nesiaiškino aplinkybių.

182. Pagal ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalį pareiškimo pagrįstumą pareiškėjas turi įrodyti pateikdamas įrodymus. Byloje įrodymų nėra.

193. Tik ieškovui įrodžius turinio reikalavimo į atsakovą teisę, reikia nustatyti ar UAB „Freisa“ turi kitų kreditorių ir debitorių, koks įmonės turtas. Pagrindas bankroto bylai iškelti yra ne nuo visų įsipareigojimų ir įmonės turto vertės santykis apskritai, o tik nuo uždelstų įsipareigojimų ir įmonės balanse įrašyto turto vertės santykio. Vien formalus skolos fakto nustatymas, neįvertintas kitais byloje esančiais dokumentais, negali būti pagrindas iškelti bankroto bylą.

204. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį, galimas net trejų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Teismas nesudarė sąlygų išspręsti galimus laikinus nesklandumus. Bankroto byla nėra iškeliama, kai įmonė turi laikinų finansinių nesklandumų. Įmonės pajamų šaltinis yra žvejyba. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus vasaros metu žvejyba uždrausta ir negalima, todėl įmonė veiklą vykdys nuo rugsėjo 1 d. Nuo šios datos yra galimos jos pajamos.

21Atsiliepimų į atskirtąjį skundą negauta.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartis paliktina nepakeista.

24Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla UAB „Freisa“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

25Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Tad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

26Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Minėtose ĮBĮ normose įtvirtintas savarankiškas darbuotojo pažeistos teisės į darbo užmokestį gynybos būdas. Remiantis tiek pažodiniu, tiek sisteminiu ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo sąlygų aiškinimu, vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą faktas yra savarankiška sąlyga, kurią nustatęs teismas turi iškelti įmonei bankroto bylą, nepriklausomai nuo įmonės mokumo ar nemokumo. Be to, ši bankroto bylos iškėlimo sąlyga apima ne tik tuos atvejus, kai įmonė vėluoja išmokėti darbo užmokestį įmonėje dirbantiems darbuotojams, bet ir tuos atvejus, kai įmonė neatsiskaito su buvusiais darbuotojais, su kuriais darbo sutartys yra pasibaigusios, kadangi sutampa šių kreditorių reikalavimų atsiradimo teisinis pagrindas (reikalavimai, susiję su darbo santykiais) ir jų tenkinimo eilė bankroto proceso metu (ĮBĮ 35 str.).

27Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neišsamiai ištyrė ir įvertino atsakovo finansinius duomenis bei padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas yra nemokus.

28Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatą, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

29Pagal byloje pateiktą 2011 m. gruodžio 31 d. UAB „Freisa“ balansą įmonė turėjo turto už 489 673 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 347 747 Lt (b.l. 43). Į bylą taip pat yra pateikti UAB „Freisa“ pagrindinių debitorių ir pagrindinių kreditorių sąrašai, kuriuose nurodyta, jog atsakovo debitoriniai įsiskolinimai sudarė 208 154,55 Lt (b.l. 44), o kreditoriniai - 130 245,47 Lt (b.l. 45). Pagal 2012 m. balandžio 30 d. UAB „Freisa“ pagrindinių debitorių ir pagrindinių kreditorių sąrašų duomenis atsakovo debitoriniai įsiskolinimai sudarė 229 671,64 Lt (b.l. 94), o kreditoriniai - 131 865,44 Lt (b.l. 95). Byloje yra 2012 metų ataskaitinio laikotarpio balansas, sudarytas 2012 m. balandžio 30 dienai, kuriame nurodyta, kad UAB „Freisa“ turi turto už 488 802 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 131 865 Lt (b.l. 96).

30Teisėjų kolegija pažymi, kad į įmonės balansą įrašyta per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma nebūtinai atspindi pradelstų įsipareigojimų sumą, nes per vienerius metus mokėtinų sumų (ar jų dalies) mokėjimo terminai gali būti ir nepasibaigę. Taigi, aplinkybė, kad byloje pateiktame atsakovo 2011 m. gruodžio 31 d. balanse per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonės nemokumo būsenos neįrodo, tuo labiau, kad pateiktame vėlesniame balanse šis santykis yra kitoks, t. y. per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai nesudaro pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina ir tai, kad pagal atsakovo pateiktų šioje nutartyje jau minėtų pagrindinių debitorių ir pagrindinių kreditorių sąrašų duomenis šių kreditorių reikalavimų suma taip pat nesudaro pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, ar šiuose sąrašuose nurodytų pagrindinių kreditorių reikalavimų suma sutampa su pradelstų įmonės įsipareigojimų suma, ar nesutampa, byloje nėra. Taip pat nėra aišku, kokiu pagrindu 2012 metų ataskaitinio laikotarpio balanse, sudarytame 2012 m. balandžio 30 dienai, per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma buvo nurodyta 131 865,44 Lt, kai pagal 2011 m. gruodžio 31 d. balansą UAB „Freisa“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 347 747 Lt. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, kokiu pagrindu buvo nurodyta žymiai mažesnė per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma, ar dalis kreditorių finansinių reikalavimų buvo padengta, ar atsakovo pateikti pagrindinių debitorių ir pagrindinių kreditorių sąrašai atspinti visus atsakovo įsipareigojimus, ar tik pradelstus įsipareigojimus, ar jų dalį. Neišaiškinus šių aplinkybių, pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovui keltina bankroto byla dėl jo nemokumo, negali būti pripažįstama pagrįsta.

31Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad savarankišką reikalavimą iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Freisa“ šioje byloje pareiškė ir kreditorius O. P., kuris šioje byloje dalyvauja kaip trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus. Savo prašyme O. P. nurodė, kad jis yra atsakovo kreditorius, su kuriuo nėra atsiskaityta ir jo reikalavimas yra susijęs su darbo santykiais.

32Taigi, nenustačius objektyvių duomenų konstatuoti įmonės nemokumą, kaip pagrindą iškelti atsakovui bankroto bylą, sprendžiant pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovui buvo iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar skundžiamos nutarties priėmimo metu egzistavo kitas savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas - aplinkybė, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį.

33Negalima sutikti su atskirojo skundo teiginiu, jog dėl darbo užmokesčio teisiasi asmenys, kurie veikė prisidengę UAB „Freisa“ vardu, savanaudiškais tikslais ne bendrovės naudai ir niekada nebuvo bendrovės darbuotojai, todėl nei vienas iš jų neprisiteisė sau darbo užmokesčio. Šiuos apelianto teiginius paneigia oficialūs Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, iš kurių matyti, jog darbuotojai J. N. , V. K. , J. R. , O. P. (kuris šioje byloje ir pareiškė savarankišką reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą), A. K. bei kiti, buvo pareiškę ieškinius atsakovui UAB „Freisa“ dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškininiai reikalavimai patenkinti - Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 4 d. sprendimu O. P. priteisė iš atsakovo UAB „Freisa“ 1 539,30 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 148,94 Lt (neatskaičius mokesčių) kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, 1 200 Lt išmoką už uždelstą atsiskaityti laiką ir 363 Lt bylinėjimosi išlaidų. Sprendimo dalį dėl 1 200 Lt (neatskaičius mokesčių) vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo teismas nusprendė vykyti skubiai, taip pat paliko galioti 2012-02-17 teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. atsakovo turto areštą, iki teismo sprendimo įvykdymo; Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 5 d. sprendimu ieškovui J. N. iš atsakovo UAB „Freisa“ priteisė 4047,00 Lt (privalomi mokesčiai išskaičiuoti) nesumokėto darbo užmokesčio, 678,50 Lt (privalomi mokesčiai išskaičiuoti) išeitinės išmokos, 177,79 Lt delspinigių už laiku nesumokėtą darbo užmokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4903,29 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat pakeitė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-27 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir sumažino jį iki 4903,29 Lt, laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu priteisė iš atsakovės UAB „Freisa“ 1000,04 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, 950,25 Lt delspinigius, 0,06 procento dydžio delspinigius nuo neišmokėto darbo užmokesčio sumos, t. y. 1000,04 Lt, nuo kreipimosi į teismą dienos (2012-06-01) iki visiško atsiskaitymo su ieškovu dienos ir 1000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo ieškovo V. K. (V. K. ) naudai, laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2012-06-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi, mastą sumažino iki 2950,29 Lt ir jas paliko galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 5 d. sprendimu priteisė ieškovui J. R. iš atsakovo UAB „Freisa“ 18 070 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 2 615,48 Lt (neatskaičius mokesčių) kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, 2 000 Lt išmoką už uždelstą atsiskaityti laiką ir 363 Lt bylinėjimosi išlaidų. Sprendimo dalį dėl 2 000 Lt (neatskaičius mokesčių) vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo vykdoma skubiai, 2012-04-13 teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. atsakovo turto areštą, paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo; Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 7 d. sprendimu priteisė ieškovui A. K. (A. K. ) iš atsakovo UAB „Freisa“ 13938,31 Lt (neatskaičius privalomų mokesčių) nesumokėto darbo užmokesčio ir vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo 2009-04-01 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, skaičiuojant vieno mėnesio vidutinį darbo užmokestį – po 1216,00 Lt (neatskaičius privalomų mokesčių), taip pat paliko galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-17 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

35Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys taip pat patvirtina, kad minėti teismo sprendimai yra įsiteisėję, yra išduoti vykdomieji dokumentai.

36Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies nuostatą, teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; įmonei iškelta restruktūrizavimo byla; pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus.

37Atsakovas UAB „Freisa“ nėra pateikęs duomenų, kad atsiskaitė su darbuotojais (kreditoriais).

38Taigi, atsakovas turi įsiskolinimų darbuotojams (buvusiems darbuotojams), kilusių iš darbo teisinių santykių.

39Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas – vėlavimo išmokėti darbuotojams (buvusiems darbuotojams) atlyginimą ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas faktas. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą iškelti bankroto bylą atsakovui, o aplinkybė, kad įmonės nemokumą teismas nustatė, nesant pakankamai duomenų apie įmonės finansinę būseną, leidžiančių daryti išvadą apie jos nemokumą, pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį nesudaro (CPK 328 str.).

40Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatas ir tinkamai išsprendė administratoriaus paskyrimo klausimą. Byloje nėra duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms minėto straipsnio normoms, yra pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pranešimas, kad prašomas skirti administratorius atitinka LR Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (b.l. 36).

41Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

43Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Ramsun“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. patenkino ieškovo UAB... 6. 2012 m. gegužės 9 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas kreditoriaus O. P.... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi įtraukė O. P.... 8. 2012 m. liepos 2 d. ir 2012 m. liepos 5 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 16 d. nutartimi A. G. ir UAB... 10. Papildomu 2002 m. liepos 23 d. prašymu UAB „Baltijos bunkeriavimo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 30 d. nutartimi uždarajai akcinei... 13. Teismas įvertinęs, bylos duomenis, nustatė, kad bendrovė turi turto už 150... 14. Teismas taip pat pažymėjo, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ)... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Freisa“ prašo panaikinti Klaipėdos... 17. 1. Įmonės finansinę būklę visa apimti įrodo finansinės atskaitomybės... 18. 2. Pagal ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalį pareiškimo pagrįstumą pareiškėjas turi... 19. 3. Tik ieškovui įrodžius turinio reikalavimo į atsakovą teisę, reikia... 20. 4. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį, galimas net trejų mėnesių terminas... 21. Atsiliepimų į atskirtąjį skundą negauta.... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Atskirasis skundas netenkintinas. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 30... 24. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 25. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių... 26. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje.... 27. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neišsamiai... 28. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatą, įmonės nemokumas – įmonės... 29. Pagal byloje pateiktą 2011 m. gruodžio 31 d. UAB „Freisa“ balansą... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad į įmonės balansą įrašyta per vienerius... 31. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad savarankišką reikalavimą iškelti... 32. Taigi, nenustačius objektyvių duomenų konstatuoti įmonės nemokumą, kaip... 33. Negalima sutikti su atskirojo skundo teiginiu, jog dėl darbo užmokesčio... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškininiai reikalavimai patenkinti -... 35. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys taip pat patvirtina,... 36. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies nuostatą, teismas atsisako kelti bankroto... 37. Atsakovas UAB „Freisa“ nėra pateikęs duomenų, kad atsiskaitė su... 38. Taigi, atsakovas turi įsiskolinimų darbuotojams (buvusiems darbuotojams),... 39. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 40. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, jog... 41. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartį nepakeistą....