Byla e2-2582-860/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei V. Ž. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

31. Ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės V. Ž. 987,20 Eur negrąžintos paskolos, 204,77 Eur palūkanų, 57,53 Eur administravimo mokesčio, 58,27 Eur mokėjimo palūkanų, 20,19 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ administruoja tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com (toliau – platforma), kurioje vieni asmenys, kuriems reikalinga paskola (kredito gavėjai) gali elektroniniu būdu teikti paraiškas gauti vartojimo kreditą, o platformoje registruoti fiziniai asmenys (skolintojai) gali dalyvauti aukcione ir investuoti į tokias paskolas. 2015-09-07 atsakovė kaip kredito gavėja platformoje elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_43504, siekdama sudaryti vartojimo kredito sutartį su platformoje registruotais skolintojais. Atsakovei pateikus ofertą, įvyko asmenų, norinčių skolinti pinigus, aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovės sąskaitą, t. y. tarp atsakovės ir skolintojų buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 43504, kurios pagrindu skolintojai suteikė atsakovei 1 300,00 Eur dydžio paskolą namų remontui 24 mėnesių terminui už 26 proc. metines palūkanas, kurią atsakovė privalėjo skolintojams grąžinti sutarties mokėjimų grafike numatyta tvarka. Tačiau atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl 2017-03-16 pranešimu ieškovas skolintojų vardu nutraukė su atsakove sudarytą sutartį. Iki ieškinio pateikimo dienos atsakovė nėra įvykdžiusi savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui. Sutinka su sprendimo už akių priėmimu tuo atveju, jei atsakovė nepateiktų paruošiamųjų procesinių dokumentų.

52. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR ( - ) str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

73. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

84. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal ( - ) straipsnio 2 dalį, nustatyta, kad atsakovė V. Ž. 2015-09-07 ieškovo administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_43504 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotais skolintojais 1 300 Eur sumai, vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėnesiai, vartojimo kredito metinės palūkanos – 26 proc., vartojimo kredito paskirtis – namų remontas. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės ir skolintojų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 43504, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 1 300 Eur kreditas, kurį, mokėdama kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), ji turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2017-09-15. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2017-03-16 pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą sutartyje, kad nuo pranešimo dienos sutarties kreditorius yra UAB „Bendras finansavimas“. Duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu, byloje nėra.

95. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 str., 6.205 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

106. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad atsakovė savo prievolės grąžinti paskolą neįvykdė, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovės V. Ž. 987,20 Eur negrąžinto kredito ir 204,77 Eur palūkanų (nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos) (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.873-6.874 str., sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 8.1 punktai).

117. Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 7.3 p.), todėl ieškovo reikalavimas dėl 57,53 Eur administravimo mokesčio priteisimo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

128. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 58,27 Eur mokėjimo palūkanų ir 20,19 Eur delspinigių už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos SAVY palūkanų ir mokesčių lentelės, paskolų gavėjui, vėluojančiam sumokėti paskolos gražinimo įmoką, taikomi mokesčiai: delspinigiai, vėlavimo palūkanos paskoloms su NT įkeitimu, mokėjimo (vėlavimo palūkanos).

139. Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2012-08-14 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tad abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2014-12- 19 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, jog kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius <..> iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją (2013-01-08 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje A. T. praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

1410. Kadangi ieškovas reikalauja tiek mokėjimo (vėlavimo) palūkanų, tiek netesybų, ieškovui iš atsakovės priteistina 58,27 Eur mokėjimo (vėlavimo) palūkanų suma, kuri apima 20,19 Eur delspinigių sumą (delspinigiai įskaitomi į priteistų mokėjimo (vėlavimo) palūkanų sumą), o ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

1511. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

1612. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu iš viso patyrė 361,25 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 30,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 331,25 Eur advokato pagalbos išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (~98 proc.), ieškovui iš atsakovės priteistina 354,02 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str., 88 str., 93 str.).

1713. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285 -286 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės V. Ž. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Bendras finansavimas“ (į. k. ( - )) 987,20 Eur negrąžinto kredito, 204,77 Eur palūkanų, 57,53 Eur administravimo mokesčio, 58,27 mokėjimo palūkanų, iš viso 1 307,77 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septynis eurus 77 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2017-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 354,02 Eur (tris šimtus penkiasdešimt keturis eurus 2 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) straipsnyje nustatyta tvarka.

23Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

24Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. 1. Ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ administruoja... 5. 2. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. 3. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka... 8. 4. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal 9. 5. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 10. 6. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad atsakovė savo prievolės... 11. 7. Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties... 12. 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 58,27 Eur mokėjimo... 13. 9. Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių... 14. 10. Kadangi ieškovas reikalauja tiek mokėjimo... 15. 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš... 16. 12. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu iš viso patyrė 361,25 Eur bylinėjimosi... 17. 13. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto)... 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - )... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės V. Ž. (a. k. 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 24. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...