Byla e2-906-1009/2017
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovo MB „Europos projektų studija“ atstovui R. Č. advokato padėjėjui Vaidui Poplovuchinui, atsakovei Dianai A. M., jos atstovei advokatei D. I. Vinklerytei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo MB „Europos projektų studija“ ieškinį atsakovei Dianai A. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 1400,00 Eur skolą už suteiktas paslaugas, 63,00 Eur palūkanų, ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2016 m. gegužės 25 dieną, atsakovė Diana A. M., siekdama pasinaudoti parama pagal priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas, bei siekdama gauti tinkamas paslaugas - parengtą paraišką, kreipėsi į ieškovą prašymu parengti paraišką, atitinkančią įstatymų reikalavimus. Tuo tikslu tarp šalių buvo pasirašyta paslaugų sutartis, remiantis kuria ieškovas įsipareigojo tinkamai ir laiku suteikti nurodytas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už tinkamai suteiktas paslaugas atlyginti paslaugos teikėjui sutartyje numatytą mokestį. Šalys suitarė, kad ne vėliau, kaip per dvi dienas nuo sutarties pasirašymo dienos ieškovui sumokamas 30 procentų avansas – 600,00 Eurų. Likusi Sutarties 5 punkte nurodytos kainos dalis sumokama per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos. Atsakovė sumokėjo ieškovui 600,00 Eurų dydžio avansą. Tačiau ieškovui suteikus paslaugas ir pateikus sąskaitą - faktūrą, likusio dalies, kaip numatyta sutartyje, nesumokėjo ir šiai dienai atsakovė skolingas ieškovui 1400,00 Eurų.

6Ieškovo atstovai savo atstovaujamojo poziciją palaikė ir teismo posėdėžio metu papildomai paaiškino, jog su atsakove tarėsi taisyti tik tas klaidas, dėl kurių bus gautas oficialus Nacionalinės mokėjimų agentūros raštas, nors rašytinės formos sutartyje to nenurodė. Į po 2016-11-28 siųstus atsakovės elektronius laiškus neatsakė, klaidų netaisė, nes atsakovė nepateikė jokių oficialių Nacionalinės mokėjimų agentūros raštų, kaip ir negavo ieškovės pateiktų 2016-12-01 ir 2016-12-22 Nacionalinės mokėjimų agentūros raštų. Jei atsakovė būtų juos pateikusi, būtų taisę klaidas. Be to, klaidos paraiškoje buvo dėl to, jog atsakovė pateikė neteisingus finansinius duomenis.

7Atsakovė Diana A. M., nesutikdama su preliminariu sprendimu, 2017-04-27 pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir nurodė, kad 2016-05-25 sudarė paslaugų sutartį su ieškovu dėl paraiškos ir verslo plano parengimo. Vykdydama sutartinius įsipareigojimus, ji 2016-06-01 sumokėjo ieškovui avansą. Ieškovas parengė paraišką, verslo planą ir 2016-07-21 elektroniniu paštu pranešė atsakovei apie atliktą darbą. Šalys sutarė, kad pagal minėtą paslaugų sutartį galutinai atsiskaitys po ieškovo parengto projekto patvirtinimo Nacionalinėje mokėjimų agentūroje (toliau NMA). Projektas buvo parengtas nekokybiškai, su trūkumais, todėl NMA darbuotoja L. L. atsiuntė oficialų užklausimą dėl duomenų tikslinimo ir elektroniniu paštu pranešė atsakovei apie būtinybę ištaistyti tuos trūkumus. Informacijai pateikti buvo suteiktas 5 darbo dienų terminas, priešingu atveju ji ne tik negautų prašomos paramos, bet projektas netgi nebūtų registruojamas, svarstomas ir nebūtų pasirašoma sutartis su NMA. Atsakovė persiuntė NMA pastabas ieškovui elektroniniu paštu, kuris turėjo pakoreguoti projektą ir pakartotinai pateikti jį NMA. Tačiau ir šį kartą ieškovas savo darbą atliko netinkamai, aplaidžiai, projekto klaidų neištaisė. 2016-11-29 ji elektroniniu paštu užklausė NMA darbuotoją L. L., ar ieškovas atsiuntė jai reikiamus projekto pataisymus. L. L. atsakė, kad jokių pataisymų negauta. Ji visokiais būdais bandė susisiekti su ieškovais, prašydama, kad būtų baigtos taisyti klaidos pagal 2016-11-17 užklausimą, skambino mobiliuoju telefonu, rašė trumpasias žinutes, siuntė elektroninius laiškus, tačiau ieškovas neatsiliepė, neperskambino, ją ignoravo. Projektas NMA turėjo būti pateiktas, svarstomas ir pasirašytas iki 2016 m. gruodžio mėn. 30 d. Dėl ieškovo aplaidžių, neatsakingų veiksmų iškilo grėsmė, kad jos projektas netgi nebus priimtas svarstyti, bus atmestas net nesvarstytas. Tik dėl NMA darbuotojos geranoriško požiūrio, 2016-12-01 buvo išsiųstas pakartotinis oficialus užklausimas dėl nekokybiškai pateiktų duomenų pagal 2016-11-17 raštą. NMA atsiuntė paskutinį įspėjimą apie tai, kad per 5 dienas nepašalinus projekto klaidų, paraiška bus atmesta. Negalėdama susisiekti su ieškovu, ji skubiai surado kitą projekto rengėją - VšĮ LŽŪKT Raseinių rajono biurą, kuris sutiko atlikti skubią projekto korektūrą (iš esmės tai buvo viso verslo plano perrašymas) ir už žymiai mažesnę, nei ieškovo, kainą – 363 Eur. Naujasis paslaugų teikėjas savo darbą atliko laiku ir tinkamai, paraiška NMA buvo priimta ir 2017-01-19 patvirtinta. 2016-12-14, dar vykstant intensyviens ieškovo projekto taisymo darbams, kuriuos, kaip minėta, vykdė kitas paslaugų teikėjas, ieškovas atsiuntė atsakovei pretenziją dėl likusios 1440,00 Eur sumos sumokėjimo. Kadangi dėl kaltų ieškovo veiksmų atsakovės paraiškos priėmimas vos nesužlugo, ieškovas 2016-05-25 paslaugų sutartyje sulygtus darbus atliko netinkamai, nuo 2016-11-28, kuomet buvo pats darbymetis, paskutinis terminas ieškovo netinkamai parengto projekto klaidų taisymui, iš viso su ja nekontaktavo, nevykdė sutartinių įsipareigojimų parengti kokybišką verslo planą ir paraišką, tuos darbus turėjo padaryti kitas paslaugų teikėjas, ji atsisakė sumokėti ieškovui šiuos pinigus. Ji mano, kad 2016-05-25 paslaugų sutartyje sulygtų įsipareigojimų ieškovas iš esmės neatliko, kas yra esminis sutarties pažeidimas. Taip pat, ieškovas nevykdė paslaugų sutarties nuo 2016-11-28, nuo šios datos sutartiniai santykiai tarp šalių nutrūko, apie tai ji nurodė ieškovui rašytame 2016-12-14 elektroniname laiške. Ieškovas, beje, šiam faktui nepaprieštaravo.

8Ieškovo parengtoje paslaugų sutartyje jis numatė visą eilę sau naudingų ir netgi nesąžiningų sąlygų, atliko nesąžiningų veiksmų, tokių kaip avansinės įmokos negrąžinimas, kuomet nutraukiama paslaugų sutartis ieškovui iš esmės ją pažeidus, t.y., nevykdant įsipareigojimų, taip pat sutarties 7 p. nuostata, kad sąskaitos išrašymas yra laikomas paslaugų perdavimo aktu, o pinigai turi būti sumokami per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos išrašymo datos (kas suteikia galimybę ieškovui vienašališkai spręsti, kad darbai atlikti tinkamai, ir netgi yra perduoti). Beje tame pačiame 7 punkte įtvirtinta sąlyga, kad sąskaita išrašoma, kai yra galutinai šalių suderintas sutarties 1 p. nurodytas galutinis sutarties objektas, nežiūrint savo neapibrėžtumo, suteikia ieškovui teisę išrašyti sąskaitą tik kai parengiamas (suderinamas) galutinis paraiškos ir verslo plano variantas. Toks galutinis paraiškos ir verslo plano variantas jos pastangomis buvo parengtas 2016 m. gruodžio mėn. be ieškovo dalyvavimo, todėl teisės išrašyti sąskaitą už neva įvykdytus sutartinius įsipareigojimus ieškovas netgi neįgijo. Todėl patenkinti ieškinį nėra teisinio pagrindo.

9Ieškovė taip pat nesutinka ir su nepagrįstai didelėmis prašomomis priteisti 1000,00 Eur bylinėjimosi išlaidomis. Ji mano, kad ieškinys surašytas panaudojant greičiausiai internete surastą ieškinio pavyzdinę formą, yra nesudėtingas, mažos apimties, todėl jo surašymo kaina tikrai negalėtų būti 1000,00 Eur. Be to, banko dokumentas, pagrindžiantis ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas yra neinformatyvus, nes nėra aiškus pinigų mokėtojo ir gavėjo, byloje pateikta advokato padėjėjo išrašyta sąskaita neturi reikiamų rekvizitų, sąskaita pateikta po teismo sprendimo priėmimo.

10Atsakovė ir atsakovo atstovė advokatė D. I. Vinklerytė teismo posėdžio metu prašė ieškinio netenkinti priešatravimuose išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, jog nesitarė su ieškovu, kad jis taisys klaidas tik dėl pastabų, kurios bus grįstos NMA oficialiais raštais, o tarėsi, kad pastabos gali būti teikiamso raštu ir elektroniniu paštu, kaip tai numatyta rašytinės formos sutartyje.

11Preliminarus sprendimas keistinas.

12Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

13Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, pagal įstatymą, neteikiant išankstinės galios jokiems įrodymams, išskyrus įstatymo pripažintus turinčiais didesnę įrodomąją reikšmę (LR CPK 185 str.). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas – teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (LR CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti. Be kitų aplinkybių, teismas turi vertinti nagrinėjamų teisinių santykių esmę, galimo jų subjektų elgesio motyvus, atitiktį logikos dėsniams, rūpestingo, protingo, apdairaus teisinių santykių dalyvio elgesio standartams. Sprendžiant, koks ginčo šalių poelgis yra labiau tikėtinas, svarbu atsižvelgti į nagrinėjamą situaciją apibūdinančias aplinkybes, tokias kaip šalių tarpusavio santykių pobūdis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-05-25 ieškovas MB „Europos projektų studija“ ir atsakovė Diana A. M. sudarė paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti paraiškos ir verslo parengimo paslaugas pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, įgyvendinimo taisyklių reikalavimus, o atsakovė įsipareigojo tinkamai suteiktas paslaugas priimti ir už jas sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Be to, sutartyje numatyta, kad ieškovas taip pat konsultuoja kitais klausimais, kurie susiję su tinkamu paraiškos, verslo plano ir lydimųjų dokumentų parengimu (Sutarties 1 punktas). Sutarties 5 punkte, numatyta, kad sutarties kaina – 2000,00 Eur. Sutarties 6 punkte numatyta, kad paslaugos teikėjui (ieškovui) sumokamas 30 procentų – 600,00 Eur avansas nuo sutarties kainos, t. y. nuo 2000,00 Eur. Likusi kainos dalis išmokama ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos (sąskaitos išrašymas yra laikomas paslaugų perdavimo aktu), į paslaugų teikėjo (ieškovo) sąskaitą, nurodytą sutartyje (Sutarties 7 punktas). Iš mokėjimo nurodymo, matyti, kad 2016-06-02 atsakovė pervedė ieškovui 600,00 Eur avansą. Iš 2016-06-28 sąskaitos faktūros serija EPS Nr. 29 matyti, kad tarp pardavėjo MB„ Europos projektų studija“ (ieškovo) ir pirkėjos Dianos A. M. (atsakovės) buvo išrašyta sąskaita faktūra 2000,00 Eur sumai už konsultacinės paslaugos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių reikalavimus. Iš 2016-07-21 elektroninio laiško matyti, kad atsakovė informavo ieškovą, jog „antrą dalį pinigų perves po projekto patvirtinimo“. Iš NMA informacinio portalo informacijos apie pareiškėjus ir paramos gavėjus išrašo matyti, kad atsakovė Diana A. M. pateikė paraišką (paraiškos kodas 17VM-KK-16-1-04649-PR001) ir jai buvo skirta parama – 86870,00 Eur (299944,74 LT) sumai. Taigi, byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2016-05-25 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta paslaugų sutartis.

15Be to, byloje atsakovės, ieškovės atstovų paaiškinimais, elektroniniais raštais nustatyta, jog šalių bendradarbiavimas nutrūko nuo 2016-11-28. Ieškovė netaisė klaidų paraiškoje, neatsakinėjo į atsakovės elektroninius laiškus, nebendravo telefonu, nors atsakovė nurodė, jog paraiškos lentelės nepilnai pakoreguotos, liko nepakoreguota projekto priežiūros lentelė, o iš 2016-11-28 elektroninio laiško, siųsto iš sales@mbeps.lt matyti, kad jie šią informaciją gavo. Be to, iš pateiktų elektroninių laiškų matyti, kad po 2016-12-09 atsakovė kreipėsi pas kitus asmenis, kad būtų ištaisytos projekte NMA nurodytos klaidos, o 2016-12-14 elektroniu laišku informavo ieškovą, jog vienašališkai nutraukia su juo sudarytą paslaugų teikimo sutartį, nes neatsakinėjo į jos raštus, taip pat išsiuntė paštu 2017-01-06 raštą dėl įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo, kuriame papildomai nurodė, jog buvo pranešusi apie vienašališką sutarties nutraukimą. Remiantis PVM sąskaita faktūra serija SRS Nr.161690 nustatyta, kad atsakovė už konsultavio paslaugas VšĮ LŽŪKT Raseinių rajono biuras sumokėjo 363,00 Eur

16Remiantis išdėstytu nustatyta, jog sutartis tarp šalių buvo vienašališkai nutraukta (atsakovės iniciatyva), ieškovui pilnai neįvykdžius sutarties sąlygų. Klientas, šiuo atveju atsakovė, turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas, šiuo atveju ieškovas, jau pradėjo ją vykdyti (CK 6. 721 str. 1 d.).

17Be to, atmestini ieškovės argumentai, kad paraiškoje ieškovės nurodytų klaidų jis netaisė, nes nebuvo gavęs oficialių NMA raštų, kaip nepagrįsti, kad klaidos atsirado dėl ieškovės neteisingai pateiktų duomenų, nes įstatymų ir sutarties sąlygos numato šalių bendradarbiavimo pareigą. Be to, kaip ir minėta, klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį (CK 6. 721 str. 1 d.).

18Teismui nustačius, kad tarp ieškovo ir atsakovės sudaryta 2016-05-25 paslaugų sutartis klientės vienašališkai nutraukta, bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovė ieškovui yra sumokėjusi 600,00 Eur avansą, kad visa sutarties suma yra 2000,00 Eur, kad kitam paslaugų teikėjui ji už ieškovės parengtos paraiškos koregavimą sumokėjo 363,00 Eur, ieškovui turi atlyginti kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento, t.y. 1037,00 Eur (2000,00-600,00-363,00=1037,00 Eur) (CK 6.721 str. 1 d.), atitinkamai mažinant ir priteistų palūkanų sumą iki 38,32 Eur (74 procentai nuo 51,78 Eur), todėl preliminarus teismo sprendimas keistinas.

19Taip pat keistinas ir preliminarus teismo sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų. Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimas patenkintas 74 procentais (1400,00 Eur – 100 procentų, 1037,00 Eur – 74 procentai(1037x100:1400)), ieškovo atmestų reikalavimų dalis 26 procentai (1400,00 Eur – 100 procentų, 363,00 Eur – 26 procentai (36x100:1400)). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 11,84 Eur žyminio mokesčio (74 procentai nuo 16,00 Eur), 740,00 Eur atstovavimo išlaidų (74 procentai nuo 1000,00 Eur), o atsakovei iš ieškovės priteistina 182,00 Eur atstovavimo išlaidų (26 procentai nuo 700,00 Eur) (CPK 93 str. 1 d., 425 str. 3 d.).

20Atsakovė prašė priteisti iš ieškovės 11,00 Eur kelionės išlaidų, susijusių su atvykimu į teismo posėdį, pateikė čekį, tačiau teismas pažymi, jog nuo Raseinių iki Paalsio k., Jurbarko r., viešais duomenimis tėra 22 km., autobuso bilietas kainuoja 2,20 Eur (https://www.autobusubilietai.lt/index.php?cl=select&fnc=searchByStopId&travel_from=3964,3964-1&travel_to=605-10, todėl atsakovei iš ieškovo priteistna 0,57 Eur kelionės išlaidų (26 procentai nuo 2,20 Eur) (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 2 d.).

21Preliminarus sprendimas dalyje dėl per didelio žyminio mokesčio grąžinimo ieškovui paliktinas nepakeistu.

22Teismas šioje byloje nepatyrė pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl jos nėra priteisiamos.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., 430 str. 6 d., 3 p. teismas,

Nutarė

24Pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2017-04-07 preliminarų sprendimą ir 2017-04-11 papildomą sprendimą.

25Ieškinį patenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovės Dianos A. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo MB „Europos projektų studija”, a. k. 304137864, buveinės adresas Tolminkiemio 5-17, Vilnius, naudai 1037,00 Eur (vieną tūkstantį trisdešimt 00 ct) skolos, 38,32 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 32 ct) palūkanų ir 11,84 Eur (vienuolika eurų 84 ct) žyminio mokesčio, 740,00 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt Eur 00 ct) atstovavimo išlaidų.

27Priteisti iš ieškovo MB „Europos projektų studija”, a. k. 304137864, buveinės adresas Tolminkiemio 5-17, Vilnius, atsakovės Dianos A. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), naudai 182,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt du Eur 00 ct) atstovavimo išlaidų, 0,57 Eur (nulis Eur 57 ct) kitų būtinų išlaidų, viso 182,57 Eur(vieną šimtą aštuoniasdešimt du Eur 57 ct).

28Grąžinti ieškovui MB „Europos projektų studija”, a. k. 304137864, buveinės adresas Tolminkiemio 5-17, Vilnius, 28,00 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 00 ct) žyminio mokesčio permoką (iš viso sumokėta 44,00 Eur žyminio mokesčio, 2017-03-08 SEB banke).

29Ieškovui išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos remdamasi teismo sprendimu.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 1400,00 Eur skolą už suteiktas... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2016 m. gegužės 25 dieną, atsakovė Diana... 6. Ieškovo atstovai savo atstovaujamojo poziciją palaikė ir teismo posėdėžio... 7. Atsakovė Diana A. M., nesutikdama su preliminariu sprendimu, 2017-04-27... 8. Ieškovo parengtoje paslaugų sutartyje jis numatė visą eilę sau naudingų... 9. Ieškovė taip pat nesutinka ir su nepagrįstai didelėmis prašomomis... 10. Atsakovė ir atsakovo atstovė advokatė D. I. Vinklerytė teismo posėdžio... 11. Preliminarus sprendimas keistinas.... 12. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai... 13. Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-05-25 ieškovas MB „Europos projektų... 15. Be to, byloje atsakovės, ieškovės atstovų paaiškinimais, elektroniniais... 16. Remiantis išdėstytu nustatyta, jog sutartis tarp šalių buvo vienašališkai... 17. Be to, atmestini ieškovės argumentai, kad paraiškoje ieškovės nurodytų... 18. Teismui nustačius, kad tarp ieškovo ir atsakovės sudaryta 2016-05-25... 19. Taip pat keistinas ir preliminarus teismo sprendimas dėl bylinėjimosi... 20. Atsakovė prašė priteisti iš ieškovės 11,00 Eur kelionės išlaidų,... 21. Preliminarus sprendimas dalyje dėl per didelio žyminio mokesčio grąžinimo... 22. Teismas šioje byloje nepatyrė pašto išlaidų, susijusių su procesinių... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 268... 24. Pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2017-04-07 preliminarų sprendimą... 25. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovės Dianos A. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo MB... 27. Priteisti iš ieškovo MB „Europos projektų studija”, a. k. 304137864,... 28. Grąžinti ieškovui MB „Europos projektų studija”, a. k. 304137864,... 29. Ieškovui išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...