Byla e2S-789-730/2016
Dėl sprendimų ir sutarties panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų K. V., L. V., R. D. atskirąjį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų K. V., L. V., R. D. ieškinį atsakovėms Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Kugeta“, Skuodo rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų ir sutarties panaikinimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-01 įsakymą Nr.A1-290, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriaus vedėjo 2010-09-20 įsakymo Nr. Ž15-(1)-53 1 priedo 1 punktą ir 2 priedo 1 punktą, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriaus vedėjo 2012-06-06 įsakymą „Dėl valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo UAB „Kugeta“ Nr. 15VĮ-(14.15.2.)-564 ir 2012-06-11 Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2957.

3Atsakovės UAB „Kugeta“ atstovė prašė bylą sustabdyti tuo pagrindu, kad negalima šios bylos nagrinėti, kol nebus išnagrinėta kita teismo žinioje esanti byla. Nurodė, kad UAB „Kugeta“ yra pateikusi ieškinį dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, jeigu būtų tenkintas ieškinys, ieškovų reikalavimų nebebūtų pagrindo nagrinėti.

4Skuodo rajono apylinkės teismas 2016-03-16 nutartimi tenkino atsakovės atstovės prašymą. Sustabdė civilinę bylą, iki bus išspręsta civilinė byla Nr. e2-134-906/2016 pagal ieškovės UAB „Kugeta“ ieškinį atsakovams K. V., L. V. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Skuodo rajono apylinkės teisme 2016-02-09 gautas UAB „Kugeta“ ieškinys, atsakovais traukiami K. V., L. V., ieškiniu prašoma atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (kiemo aikštelę, šulinį), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), ir UAB „Kugeta“ pripažinti nuosavybės teisę į minėtus statinius, K. V. priteisti 1105,80 Eur ir L. V. priteisti 58,20 Eur piniginę kompensaciją už jiems priklausiusias dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje (civilinė byla Nr. e2-134-906/2016). Nagrinėjamoje byloje ieškovai K. V. ir L. V. reikalavimus dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriaus vedėjo 2012-06-06 įsakymo „Dėl valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo UAB „Kugeta“ Nr. 15VĮ-(14.15.2.)-564 ir 2012-06-11 Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 2957 panaikinimo reiškia tuo pagrindu, kad, formuojant žemės sklypą ir parduodant jį UAB „Kugeta“, buvo pažeistos jų kaip savininkų teisės. Teismas nesiima spręsti dėl UAB „Kugeta“ ieškinio, pareikšto kitoje byloje, pagrįstumo, tačiau jeigu ieškinys būtų patenkintas, tai turėtų reikšmės priimant sprendimą nagrinėjamoje byloje.

5Atskirajame skunde ieškovai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2016-03-16 nutartį ir sujungti civilines bylas Nr. e2-17-884/2016 bei Nr. e2-134-906/2016. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad civilinės bylos Nr. e2-134-906/2016 baigtis gali turėti įtakos šioje byloje priimant teismo sprendimą, ir nurodė, kad yra tiesioginis prejudicinis ryšys tarp šios bylos, nors to ryšio nenurodė ir neargumentavo.
  2. Patenkinus UAB ,,Kugeta“ ieškinio reikalavimą civilinėje byloje Nr. e2-134-906/2016 ieškovai K. V. ir L. V. praktiškai veltui netektų kiemo statinių dalies, po ko nebegalėtų tinkamai naudotis garažu, be to, nė vienas iš šių ieškovų ir ieškovas R. D. neturės galimybes naudotis savo turtu, nes tiesiog prie jo nebebus privažiavimo, tai yra, ginčas liks neišspręstas, ieškovų teisės ir toliau liks pažeistos, o šiai bylai tai neturės jokios įtakos, nes ieškovai ir toliau sieks šioje nagrinėjamoje byloje, kad butų pripažinti valdžios institucijų neteisėti veiksmai ir panaikintas detalusis planas, kuriuo suformuotas ginčo sklypas, atskirtas garažas nuo priklausinio – kiemo statinių, kuris užkirto kelią ieškovams patekti prie savo turto ir juo naudotis.
  3. Vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais, tikslinga butų šias bylas sujungti ir jas nagrinėti kartu, nes tik nepatenkinus ieškovų reikalavimą šioje byloje, būtų galima spręsti apie UAB ,,Kugeta“ reikalavimus civilinėje byloje Nr. e2-134-906/2016.

6Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su atskiruoju skundu iš dalies sutinka. Teigia, jog pritaria ieškovų nuomonei, jog civilinės bylos Nr. e2-134-906/2016 rezultatas neturės įtakos šiai nagrinėjamai bylai, kadangi patenkinus UAB „Kugeta“ ieškinį, ieškovų teisės liktų pažeistos. Mano, jog tikslinga civilines bylas sujungti.

7Atsakovės UAB „Kugeta“ atstovė prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodė, kad vienas iš šios bylos reikalavimų yra panaikinti UAB ,,Kugeta“ valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, o esminis motyvas naikinti minėtą sutartį yra toks, kad ant atsakovės žemės sklypo yra kiemo aikštelė, kurios nedidelė dalis priklauso ieškovams K. V. ir L. V., ši kiemo aikštelė yra bendra dalinė UAB ,,Kugeta“ ir minėtų ieškovų nuosavybė. Civilinėje byloje Nr. e2-134-906/2016 UAB ,,Kugeta“ įrodinėja, kad minėti ieškovai aikštele nesinaudoja, jos neprižiūri, aikštelė yra per daug nutolusi nuo garažo, todėl UAB „Kugeta“ prašo atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės tokiu būdu, kad visa aikštelė atitektų bendrovei. Akivaizdu, kad antroji byla turi būti išnagrinėta pirmiau nei pirmoji.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

10Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria, vadovaujantis CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas, iki pirmosios instancijos teisme bus išnagrinėta kita civilinė byla, teisėtumo ir pagrįstumo.

11CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspęsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012; kt.). Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, tai yra kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą, iki bus išnagrinėta kita byla, paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012; kt.). Teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, visų pirma turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose. Spręsdamas, ar yra dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys, teismas turi išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti, ir kokie nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Įrodinėjimo dalyką (byloje nustatytinus faktus) lemia ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų į juos pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008; plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012.)

12Atskirasis skundas iš esmės motyvuojamas tuo, kad patenkinus UAB ,,Kugeta“ ieškinio reikalavimą civilinėje byloje Nr. e2-134-906/2016 ieškovai K. V. ir L. V. praktiškai veltui netektų kiemo statinių dalies, po ko nebegalėtų tinkamai naudotis garažu, be to, nė vienas iš šių ieškovų ir ieškovas R. D. neturės galimybes naudotis savo turtu, nes tiesiog prie jo nebebus privažiavimo, tai yra ginčas liks neišspręstas, ieškovų teisės ir toliau liks pažeistos, o šiai bylai tai neturės jokios įtakos, nes ieškovai ir toliau sieks šioje nagrinėjamoje byloje, kad butų pripažinti valdžios institucijų neteisėti veiksmai ir panaikintas detalusis planas, kuriuo suformuotas ginčo sklypas, atskirtas garažas nuo priklausinio – kiemo statinių, kuris užkirto kelią ieškovams patekti prie savo turto ir juo naudotis. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais.

13Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovai pateikė ieškinį teismui, prašydami panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-01 įsakymą Nr. A1-290, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriaus vedėjo 2010-09-20 įsakymo Nr. Ž15-(1)-53 1 priedo 1 punktą ir 2 priedo 1 punktą, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriaus vedėjo 2012-06-06 įsakymą „Dėl valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo UAB „Kugeta“ Nr. 15VĮ-(14.15.2.)-564 ir 2012-06-11 Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2957.

14Ieškinį iš esmės motyvuoja tuo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2012-06-06 įsakymu Nr. 15VĮ-(14.15.2.)-564 nusprendė parduoti ginčo sklypą UAB „Kugeta“ ir 2012-06-11 Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. 2957 ginčo sklypas buvo perleistas tik UAB „Kugeta“, nors šiame sklype yra statiniai, kurių dalys priklauso ir kitiems bendraturčiams: K. V. nuosavybės teise priklauso 95/1000 dalys, L. V. – 5/1000 dalys ir UAB „Kugeta“ – 900/1000 dalių kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelė, šulinys), unikalus numeris ( - ) (toliau – ir Kiemo statiniai), esančių ( - ). Ginčo sklypą perleidus tik UAB „Kugeta“, K. V. ir L. V. neteko galimybės naudotis savo turtu – Kiemo statiniais, esančiais ginčo sklype. Atskyrus garažą nuo pastato dirbtuvių buvo atskirti ir jo priklausiniai – Kiemo statiniai, kuriuos be bendraturčių sutikimo užvaldė ir pradėjo naudotis tik UAB „Kugeta“, nors naudojimosi Kiemo statiniais tvarka nebuvo nustatyta. Šiuo metu UAB „Kugeta“ Kiemo statinius naudoja savo poreikiams tenkinti. Susiklostė tokia situacija, kad bendraturčiai K. V. ir L. V. nebegali tinkamai naudotis savo turtu – garažu ir Kiemo statiniais dar ir todėl, kad UAB „Kugeta“ direktorius R. K. pradėjo riboti jiems patekimą prie šių statinių, aptverdamas ginčo sklypą ir įrengdamas vartus (kol kas darbo valandomis vartai būna atrakinti), o bendraturčiams nurodė, kad jie ateityje išvis nebegalės patekti į ginčo sklypą ir nebegalės naudotis Kiemo statiniais, privažiuoti prie garažo, nes detaliajame plane numatyta, kad ieškovai į savo nekilnojamąjį turtą turėtų patekti iš šiaurės pusėje esančios ( - ) gatvės. Taip pat kyla grėsmė, jog savo nekilnojamuoju turtu negalės naudotis ir ieškovas R. D., kadangi jis prie savo sklypo patekdavo per ginčo sklypą, kurį aptvėrė atsakovė. Ieškovai tvirtina, kad privažiavimas iš ( - ) gatvės prie ieškovams priklausančio turto nėra suformuotas, todėl ginčas tarp šalių kyla ir dėl detaliojo plano sprendinių.

15Taigi, iš esmės ieškovai įrodinėja, kad formuojant žemės sklypą ir parduodant jį UAB „Kugeta“, buvo pažeistos jų kaip savininkų teisės.

16Pirmosios instancijos teisme taip pat nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-134-906/2016. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad šioje civilinėje byloje nagrinėjamas UAB „Kugeta“ ieškinys atsakovams K. V. ir L. V., trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl nekilnojamojo turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Ieškinio pagrindu nurodytos aplinkybės, jog 2012-06-11 Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartimi UAB „Kugeta“ įgijo 1,74 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Šiame sklype yra UAB „Kugeta“ priklausantys pastatai: metalo apdirbimo dirbtuvės, dirbtuvės, vėjo jėgainė, taip pat 6482,88 kv. m kiemo aikštelė ir šulinys, kurių 900/1000 dalių nuosavybės teise priklauso UAB „Kugeta“, o 95/1000 dalys atsakovams. Atsakovams priklausantis garažas yra už 1,74 ha žemės sklypo ribų, kiemo aikštele jie nesinaudoja, aikštelė nuo garažo nutolusi. Kadangi ji nėra susijusi su pagrindiniu daiktu – dirbtuvėmis ir atsakovams priklausančiu garažu, kiemo aikštelė ir šulinys atidalytini iš bendrosios dalinės nuosavybės, atsakovams išmokant kompensaciją.

17Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors tam tikrą faktinį ryšį tarp nagrinėjamo ginčo ir civilinės bylos Nr. e2-134-906/2016 būtų galima įžvelgti, kadangi civilinėje byloje Nr. e2-134-906/2016 galbūt patenkinus ieškovės UAB „Kugeta“ ieškinį dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, netektų teisinės reikšmės šioje nagrinėjamoje byloje ieškovų argumentai dėl suvaržytos teisės naudotis jiems priklausančiu nekilnojamuoju daiktu – kiemo statiniais, tačiau, kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškovai reiškia reikalavimus ne tik dėl suvaržytų teisių naudotis kiemo statiniais, bet ir dėl ginčo žemės sklypo formavimo, detaliojo plano sprendinių, žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo teisėtumo. Taigi vienoks ar kitoks civilinės bylos Nr. e2-134-906/2016 išnagrinėjimo rezultatas pats savaime neturi įtakos šioje byloje inicijuoto civilinio ginčo procesinei baigčiai.

18Esant šių aplinkybių visumai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, reikalavimo dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės išsprendimas nėra pakankamas pagrindas bylos sustabdymo institutui taikyti.

19Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismas, atsižvelgdamas į CPK 7 straipsnyje įtvirtintus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, net ir nustatęs kliūtis, trukdančias nagrinėti civilinę bylą, kiekvienu konkrečiu atveju visų pirma turėtų išspręsti, ar nėra galimybės bylos procesą organizuoti taip, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką. Tokia nuostata sudaro pagrindą apeliacinės instancijos teismui iš esmės sutikti su apeliantų skundo argumentais dėl tikslingumo spręsti klausimą dėl minėtų civilinių bylų sujungimo, kadangi abiejose byloje dalyvauja iš esmės tos pačios šalys, reikalavimai susiję su ginčo žemės sklypu, esančiu ( - ), bei jame esančiu šalims priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Su tokiu prašymu dėl bylų sujungimo šalys turėtų kreiptis į bylas nagrinėjančio teismo pirmininką, bylas nagrinėjančius teisėjus, kurie šį prašymą perduotų spręsti teismo pirmininkui.

20Apeliacinės instancijos teismas neturi teisės spręsti dėl šių bylų sujungimo, kadangi vadovaujantis CPK 136 straipsnio 4 dalimi, dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, todėl apeliantų prašymas sujungti civilines bylas Nr. e2-17-884/2016 ir Nr. e2-134-906/2016 netenkintinas.

21Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

22Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino proceso teisės normas, reglamentuojančias privalomą bylos stabdymą (CPK 163 straipsnio 3 punktas), todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovės UAB „Kugeta“ atstovės prašymas sustabdyti civilinę bylą, iki Skuodo rajono apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-134-906/2016 pagal ieškovės UAB „Kugeta“ ieškinį atsakovams K. V., L. V. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis), todėl atskirasis skundas tenkintinas.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

24panaikinti Skuodo rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės UAB „Kugeta“ atstovės prašymo sustabdyti civilinę bylą, iki Skuodo rajono apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-134-906/2016 pagal ieškovės UAB „Kugeta“ ieškinį atsakovams K. V., L. V. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, netenkinti.

25Netenkinti K. V., L. V., R. D. prašymo sujungti Skuodo rajono apylinkės teisme nagrinėjamas civilines bylas Nr. e2-17-884/2016 ir Nr. e2-134-906/2016.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami panaikinti Skuodo rajono... 3. Atsakovės UAB „Kugeta“ atstovė prašė bylą sustabdyti tuo pagrindu, kad... 4. Skuodo rajono apylinkės teismas 2016-03-16 nutartimi tenkino atsakovės... 5. Atskirajame skunde ieškovai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 6. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 7. Atsakovės UAB „Kugeta“ atstovė prašo palikti pirmosios instancijos... 8. Atskirasis skundas tenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 10. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 11. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti... 12. Atskirasis skundas iš esmės motyvuojamas tuo, kad patenkinus UAB ,,Kugeta“... 13. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovai pateikė ieškinį... 14. Ieškinį iš esmės motyvuoja tuo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie... 15. Taigi, iš esmės ieškovai įrodinėja, kad formuojant žemės sklypą ir... 16. Pirmosios instancijos teisme taip pat nagrinėjama civilinė byla Nr.... 17. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors tam tikrą faktinį ryšį tarp... 18. Esant šių aplinkybių visumai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu,... 19. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismas, atsižvelgdamas į CPK 7... 20. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisės spręsti dėl šių bylų... 21. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 22. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu,... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 24. panaikinti Skuodo rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį ir... 25. Netenkinti K. V., L. V., R. D. prašymo sujungti Skuodo rajono apylinkės...