Byla 2A-1726-343/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Creditum“ atstovei advokatei Dangei Daukantaitei, atsakovės UAB „Metalistas LT“ atstovei Julijai Karpovičiūtei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Creditum“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-89-657/2010 pagal ieškovės UAB „Creditum“ ieškinį atsakovei UAB „Metalistas LT“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškiniu (b.l. 3-7) ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 6 976,18 Lt skolą, 107,43 Lt delspinigius, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė 2008 m. birželio 30 d. sudariusi su atsakove Debitorinio įsiskolinimo išieškojimo sutartį, pagal kurią atsakovės pavedimu atliko veiksmus, susijusius su Latvijos įmonės SIA Vilanu meliorators skolos atsakovei išieškojimu: siuntė skolininkei raginimus atsiskaityti, per savo partnerius Latvijoje iniciavo teisminį procesą skolininkės atžvilgiu, visus savo veiksmus derindama su atsakove. Atsakovei tinkamai nebendradarbiaujant su ieškove, išieškojimo veiksmai buvo tęsiami ir po to, kai atsakovė priėmė iš skolininkės prievolės įvykdymą įsiskolinimą padengiant prekėmis. Atsakovė atsisakė padengti ieškovės santykiuose su jos partneriais patirtas išlaidas, todėl susidarė prašomas priteisti įsiskolinimas.

3Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 40-42) atsakovė prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovė netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, siuntė skolininkei siūlymus sumokėti skolą, nors atsakovė buvo informavusi ieškovę, jog tokie siūlymai naudos neduoda, teisminį procesą iniciavo ir kitus veiksmus atliko tik po papildomų atsakovės paraginimų, nepagrįstai delsdama. Ieškovės veiksmai nedavė jokių rezultatų, todėl atsakovė buvo priversta imtis savarankiškų veiksmų, po ilgų derybų sugebėjo išsireikalauti iš skolininkės įsiskolinimo padengimą prekėmis. Atsakovė taip pat nurodė, jog už visas ieškovės teiktas paslaugas buvo apmokama iš anksto, todėl jokio įsiskolinimo nėra, tuo tarpu sėkmės mokestis ieškovei nepriklauso dėl jos veiklos nerezultatyvumo.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 7 d. sprendimu (b.l. 128-132) ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės valstybei 35,33 Lt teismo patirtoms procesinių dokumentų įteikimo išlaidoms atlyginti. Teismas šalių sudarytą sutartį įvertino kaip pavedimo sutartį su tam tikrais paslaugų sutarties elementais, šios sutarties tikslu - skolos išieškojimą. Kad sutartis vertintina kaip pavedimas, patvirtina aplinkybė, jog atlygis pagal sutartį turėjo būti mokamas tik už konkretaus tikslo pasiekimą. Byloje tėra duomenys apie tai, jog tam tikrus veiksmus ieškovė atliko, tačiau jokių įrodymų, jog sutartyje nurodytas rezultatas buvo pasiektas, byloje nėra. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog šalys susitarė dėl sutarties galiojimo termino - 6 mėnesių, kas reiškia, jog įsipareigojimai turėjo būti įvykdyti iki 2008 m. gruodžio 31 d., todėl minėtos sutarties pagrindu reikšti reikalavimus dėl veiksmų, atliktų 2009 ir 2010 m., nėra pagrindo.

5Apeliaciniu skundu (b.l. 133-136) ieškovė prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas ir nurodo esanti skolų išieškojimo paslaugas teikianti įmonė, sudarinėjanti skolų išieškojimo paslaugų sutartis, todėl tarp šalių yra susiklostę paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Įgaliojimu (pavedimu) tėra suteikiama teisė veikti užsakovo vardu, tačiau nėra modifikuojami teisiniai santykiai. Ieškovės reikalaujamas atlygis už atliktą darbą pagrįstas ieškovės teisėtais lūkesčiais. Ieškovė taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismas, nepripažinęs jokios šalių sudarytos sutarties sąlygos negaliojančia, nepagrįstai atleido atsakovę nuo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Atsakovė akivaizdžiai pažeidė esminius prievolių vykdymo principus kuomet, įgaliojusi ieškovę veikti savo vardu, toliau tęsė savarankiškus veiksmus skolai išsiieškoti, taip pažeisdama sutartinę pareigą teikti informaciją, reikšmingą siekiant efektyvaus skolos išieškojimo, bei prisiimti atsakomybę už teikiamų duomenų teisingumą (Sutarties 2.2, 2.3 p.). Ieškovė taip pat nurodo nesutinkanti su teismo išvada, jog ieškovės veiksmai buvo nerezultatyvūs, kadangi skola prekėmis buvo padengta po to, kai ieškovė iniciavo kreipimąsi į teismą ir skolininkė suvokė, kad atsakomybės išvengti nepavyks. Ieškovė akcentuoja ir tai, jog atsakovė neginčija aplinkybės, kad sutartiniai santykiai tęsėsi ir 2009 bei 2010 m.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 142-144) atsakovė prašo apeliacinį skundą atmesti ir nurodo už konkrečias ieškovės suteiktas paslaugas sumokėjusi, tuo tarpu sėkmės mokestis ieškovei nepriklauso, kadangi įsiskolinimas padengtas ne ieškovės veiksmų, o pačios atsakovės pastangų dėka. Šalių sudaryta sutartis draudė atsakovei bendrauti tiesiogiai su ieškovės partneriais, tačiau sutartyje nebuvo jokio ribojimo, draudžiančio bendrauti su skolininke.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą, pagrįstą, procesines ir materialines teisės normas atitinkantį sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

9Ginčas byloje kilo dėl atsakovės pareigos mokėti sėkmės mokestį už tinkamą sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą atsiradimo fakto. Šalys, pasirašydamos 2008 m. birželio 30 d. debitorinio įsiskolinimo išieškojimo sutartį Nr. CRD 08/06/30-2, numatė, jog ieškovei pasiekus, kad atsakovės skolininkas padengtų įsiskolinimą, atsakovė ieškovei mokės sėkmės mokestį. Nors pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime nurodė, kad šalis siejo pavedimo teisiniai santykiai su tam tikrais atlygintinų paslaugų teikimo sutarties elementais, o ieškovė apeliaciniame skunde teigė, jog šalių sudaryta sutartis vertintina kaip sutartis dėl atlygintinų paslaugų teikimo, konkretus teisinio santykio įvardijimas nagrinėjamoje situacijoje neįtakoja atsakovės pareigos mokėti sėkmės mokestį atsiradimo ar neatsiradimo. Šią pareigą lemia ne teisinio santykio vertinimas, bet faktinių aplinkybių konstatavimas - įvykdė ieškovė sutartimi prisiimtą įsipareigojimą ar ne. Šalis siejusio teisinio santykio įvertinimas reikšmingas tik tiek, kiek jis susijęs su ieškovės argumentais dėl šio santykio galiojimo trukmės. Ieškovei ginčijant pirmosios instancijos teismo argumentus dėl šalis siejusių teisinių santykių galiojimo termino, dėmesys atkreiptinas į tai, jog šalių pasirašytos sutarties 9.6 p. nurodoma, jog sutartis galioja 6 mėnesius nuo jos pasirašymo, tuo tarpu 9.1 p. teigiama, jog sutartis galios iki visiško šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo. Be to, apeliaciniame skunde ieškovė aiškiai nurodė, jog ją su atsakove sieję santykiai yra vertintini kaip paslaugų teisiniai santykiai, tuo tarpu teismo posėdyje ieškovės atstovė, prieštaraudama minėtai apeliacinio skundo nuostatai, tvirtino, jog atsakovės pavedimas, kuriame nurodomas konkretus skolininkas ir suteikiama teisė ieškovei atlikti teisinius veiksmus, remiantis pavedimo santykius reglamentuojančiomis teisės normomis, galioja vienerius metus nuo jo išdavimo dienos. Kadangi, kaip pripažino apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovės atstovė, sutartį parengė ieškovė, sutartis buvo rengiama atsižvelgiant į ieškovės veiklos specifiką, t.y. tokios sutartys yra tipiškos ieškovės veikloje, visos neaiškios sutarties sąlygos vertintinos ieškovės nenaudai (CK 6.193 str. 4 d.). Esant akivaizdiems prieštaravimams tarp sutarties sąlygų, taip pat tarp skirtingu metu ieškovės atstovų pateikiamų teisinio santykio vertinimų, pripažinus, jog teisinio santykio neapibrėžtumas yra sąlygotas ieškovės veiksmų, kuri, besispecializuodama aptariamoje veikloje, turėjo visas prielaidas teisinį santykį įvardinti ir detalizuoti aiškiai ir konkrečiai, tačiau, dėl neaiškių, vien tik nuo jos pačios priklausančių priežasčių, to nepadarė, darytina išvada, jog šalis siejantis teisinis santykis, kiek jis lemia tarpusavio įsipareigojimų galiojimo terminus, vertintinas ieškovės nenaudai nustatant, jog šalys sudarė atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, jog pavedimas konkretiems veiksmams atlikti buvo sudėtinė šių santykių dalis, iš vienos pusės tikslinanti teiktinų paslaugų ribas (buvo pateikta užduotis, susijusi su konkrečios skolos išieškojimu iš konkretaus skolininko), iš kitos pusės suteikianti pagrindą ieškovei atlikti pavedimo santykiams būdingus teisinio pobūdžio veiksmus, todėl negali būti vertinamas kaip savarankiškas pavedimo teisinis santykis, kurio galiojimo terminas skirtųsi nuo paslaugų teikimo sutarties galiojimo termino. Šią išvadą patvirtina ir tai, jog šalių pasirašytos sutarties pagrindu sutarties pasirašymo dieną buvo išduotas vienintelis pavedimas, jokie kiti pavedimai ieškovei nebuvo išduoti, todėl dviejų atskirų dokumentų pasirašymas nagrinėjamoje situacijoje tebuvo šalis siejusių santykių įforminimo, bet ne šių santykių pobūdžio klausimas. Tokia išvada negali automatiškai būti vertinama kaip pagrindas atmesti ieškinį remiantis vien tuo faktu, jog skola nebuvo išieškota per 6 mėnesių laikotarpį po sutarties pasirašymo dienos, kadangi sutarties galiojimo metu ieškovės atlikti veiksmai galėjo rezultatą sukurti ir vėliau, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, iki 2008 m. gruodžio 30 d. ieškovės atlikti veiksmai jokių rezultatų nedavė, skolininkė tiek teismine, tiek neteismine tvarka ginčijo jos atžvilgiu reiškiamų reikalavimų pagrįstumą, duomenų apie tai, jog ieškovė būtų atlikusi kokius nors veiksmus laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 31 d. iki 2009 m. vasario 25 d., kada atsakovei buvo pristatytos prekės susidariusiam įsiskolinimui padengti, byloje nėra, todėl nėra ir pagrindo teigti, jog skolos padengimą nulėmė būtent ieškovės veiksmai. Byloje taip pat nėra duomenų, jog vėlesnius veiksmus ieškovė atlikto su atsakovės žinia, taip savo konkliudentiniais veiksmais pripažindama šalis siejusių santykių tąsą. Iš kitos pusės, apeliacinio skundo argumentai, jog atsakovė pažeidė sutartį neinformuodama ieškovės apie savo atliekamus savarankiškus veiksmus skolai išieškoti, kurie sąlygojo bereikalingus vėlesnius ieškovės veiksmus bei su tuo susijusias išlaidas, vertintini kaip nesusiję su byla. Šie argumentai gali būti pagrindu reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo pareikšti, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje ieškovė nuostolių atlyginimo už sutarties pažeidimą neprašo, reikalaudama užmokesčio už tinkamą sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Nepagrįstu laikytinas ir apeliacinio skundo argumentas, jog ieškovės teisę į atlygį lėmė ieškovės teisėti lūkesčiai. Teismų praktika, į kurią nurodo ieškovė, vertina visiškai kitokio pobūdžio teisinius santykius, kur antstolio teisė į atlyginimą siejama ne tik su jo darbo rezultatyvumu, bet ir su kitomis teisinėmis situacijomis, kai vykdomoji byla užbaigiama ne dėl antstolio kaltės neišieškant vykdomajame dokumente nurodytos sumos. Nagrinėjamoje situacijoje ieškovės teisė į sėkmės mokestį yra tiesioginiu priežastiniu ryšiu susieta su ieškovės darbo rezultatu - piniginės skolos išieškojimu iš atsakovės skolininko, todėl teisėtas lūkestis gauti atlygį atsiranda ne atlikus atskirus veiksmus ar patyrus išlaidų, susijusių su atliktais veiksmais, bet pasiekus sutartimi nustatytą rezultatą.

10Nurodytų aplinkybių visuma leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, jog ginčą pirmosios instancijos teismas išsprendė tinkamai, priimtą sprendimą naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra jokio pagrindo.

11Apeliacinį skundą atmetus iš ieškovės valstybei priteistinos apeliacinės instancijos teismo išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu - 6,80 Lt.

12Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

14Apeliacinį skundą atmesti.

15Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

16Priteisti iš ieškovės UAB „Creditum“ (juridinio asmens kodas 125020218) valstybei 6,80 Lt apeliacinės instancijos teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

17Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai