Byla 2-300-516/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 19 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto” prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo Š. D. ir trečiojo asmens Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija” atžvilgiu iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo Lietuvos arbitražo teismo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 19 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto” prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo Š. D. ir trečiojo asmens Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija” atžvilgiu iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo Lietuvos arbitražo teismo byloje.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Žalgirio loto” (toliai – UAB ,,Žalgirio loto”) kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti trečiajam asmeniui Labdaros ir paramos fondui „Žalgirio loterija” (toliau – ir Fondas) priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, įskaitant pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose; areštuoti atsakovui Š. D. priklausančias Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija” dalininkų teises bei teisę į Fondo kapitalą, uždraudžiant atsakovui Š. D. dalyvauti bet kokios rūšies sandoriuose, susijusiuose su jam priklausančiomis Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija” dalininko teisėmis ir teise į Fondo kapitalą, įskaitant, bet neapsiribojant, draudimu atsakovui Š. D. perleisti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu apsunkinti jam priklausančias Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija” dalininkų teises bei teisę į Fondo kapitalą iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo Lietuvos arbitražo teismo byloje.

5Ieškovė nurodė, kad kreipėsi į Lietuvos arbitražo teismą su ieškiniu atsakovui Š. D. dėl 2014 m. gegužės 26 d. Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija” dalininko teisių perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, nustatant, kad visos Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija” dalininko teisės ir teisė į kapitalą yra grąžinamos ieškovės UAB „Žalgirio loto” nuosavybėn, o iš ieškovės UAB „Žalgirio loto” atsakovo Š. D. naudai priteistina 0,29 Eur (1,00 Lt) suma. Ieškovė teigia, kad ginčijamas sandoris buvo akivaizdžiai nenaudingas, nes generalinis direktorius N. G. neteisėtai perleido atsakovui Šarūnui D. L. ir paramos fondo „Žalgirio loterija” dalininko teises ir teisę į galimai didelės vertės Fondo kapitalą už 1,00 Lt (0,29 Eur), todėl ginčijamas sandoris prieštarauja ieškovės įstatų 2.1. p. nurodytam bendrovės veiklos tikslui – ekonominės naudos gavimui. Kita ginčijamo sandorio šalis – atsakovas Š. D., sudarydamas ginčijamą sandorį, veikė nesąžiningai, kadangi nuo 2013 m. balandžio 5 d. iki šios dienos yra Fondo valdybos pirmininku bei netiesioginiu Fondo savininku, todėl iki ginčijamo sandorio sudarymo dienos jis buvo gerai informuotas ir susipažinęs su Fondo veiklos dokumentais, turtine padėtimi, vykdoma veikla, turimomis reikalavimo teisėmis, planuojamomis gauti finansinėmis įplaukomis ir kita sandorio sudarymui reikšminga informacija. Ieškovė teigia, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių Š. D., būdamas vieninteliu Fondo dalininku ir Fondo vadovu, iššvaistys ar perleis Fondo turtą, todėl nors arbitražo sprendimas galės būti įvykdytas formaliai, turimas Fondo turtas gali būti nepateisinamai sumažintas ir dalininko teisės nebus tinkamai apgintos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 19 d. nutartimi patenkino ieškovės UAB ,,Žalgirio loto” prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo trečiajam asmeniui Labdaros ir paramos fondui ,,Žalgirio loterija” nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti, o jo nesant ar esant nepakankamai, lėšas ir turtines teises, esančias pas Labdaros ir paramos fondą ,,Žalgirio loterija” ar trečiuosius asmenis, kurių vertė ar suma neviršija 10 000 Eur; atsakovui Š. D. priklausančias Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija” dalininkų teises ir teises į Fondo kapitalą, uždraudžiant atsakovui dalyvaut bet kokios rūšies sandoriuose, susijusiuose su jam priklausančiomis dalininko teisėmis ir teise į Fondo kapitalą, įskaitant, bet neapsiribojant, draudimu atsakovui perleisti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu apsunkinti jam priklausančias Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija” dalininkų teises ir teisę į Fondo kapitalą iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo Lietuvos arbitražo teismo byloje.

8Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl to, ar 2014 m. gegužės 26 d. sudaryta Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija” dalininko teisių perleidimo sutartis neprieštarauja ieškovės, kaip juridinio asmens, veiklos tikslams.

9Teismas taip pat nustatė, kad 2014 m. gegužės 26 d. Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija” dalininko teisių perleidimo sutarties nuostatose nurodyta, kad Fondo generalinis direktorius N. G. atsakovui Š. D. pardavė vieninteliam dalininkui UAB ,,Žalgirio loto” priklausiusias Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija” dalis ir teisę į Fondo kapitalą už 1 Lt; kad 2013 kovo 22 d. ieškovė ir Fondas sudarė paramos teikimo sutartį, kuria ieškovė Fondui iki ginčijamo sandorio suteikė didelės vertės (500 000 Lt) paramą; iš VĮ Registrų centro duomenų nustatė, kad Š. D. nuo 2013 m. balandžio mėn. buvo Fondo valdybos pirmininku.

10Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs anksčiau nurodytus dokumentus, padarė išvadą, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, dalininkų turimos dalys yra artimai susiję su Fondo veikla ir turtu, todėl teismo vertinimu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių šalys gali perleisti akcijas ar turtą tretiesiems asmenims ir tai apsunkintų galimai palankaus arbitražinio teismo sprendimo įvykdymą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Trečiasis asmuo Labdaros ir paramos fondas „Žalgirio loterija” atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 19 d. nutarties dalį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones jos atžvilgiu atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nevertino to, ar ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.
  2. Teismas pažeidė CPK 145 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nes laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos atsakovo atžvilgiu, o šiuo atveju apribotos ir trečiojo asmens teisės, kuriam jokie reikalavimai nėra pareikšti, Fondo valdomas turtas ir finansinė būklė nėra svarbus šios bylos nagrinėjimo aspektas.
  3. Ieškinio dalykas yra sandorio pripažinimas negaliojančiu, o ne skolos priteisimas iš trečiojo asmens, todėl teismas turėjo vertinti ar yra reali grėsmė, kad priėmus ieškovei palankų sprendimą nebūtų įmanoma taikyti restitucijos. Pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones trečiojo asmens atžvilgiu nebuvo, nes reikalavimo teisės nukreiptos ne į jį. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai varžo trečiojo asmens veiklą, užkerta kelią gauti paramą.

13Ieškovė UAB ,,Žalgirio loto” pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašė jį atmesti. Nurodė šiuos pagrindinius argumentus:

  1. Teismas tinkamai atliko preliminarų pareikšto ieškinio pagrįstumo vertinimą, išanalizavo ieškinį, preliminariai įvertino prie ieškinio pridėtus įrodymus.
  2. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad jo valdomas turtas ir finansinė būklė nagrinėjamu atveju nėra svarbūs. Laikinosios apsaugos priemonės trečiojo asmens atžvilgiu taikytos todėl, kad trečiasis asmuo Š. D. yra vienintelis trečiojo asmens valdytojas, kuris gali neigiamai paveikti Fondo finansinę būklę, gali paslėpti, perleisti ar kitais būdais iššvaistyti turtą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos, nes trečiasis asmuo yra glaudžiai susijęs su atsakovu.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

16Nagrinėjamoje byloje iškilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria trečiojo asmens atžvilgiu iki galutinio sprendimo Lietuvos arbitražo teismo byloje įsiteisėjimo dienos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo.

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštas (CPK 144 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės parenkamos ir taikomos atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio pareiškimo reikalavimų dydį ir rūšį, į atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas šio klausimo išsprendimui aplinkybes ir tik tuo atveju, jeigu jos gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, padėti išvengti neigiamų padarinių, apsaugoti asmenų turtinius arba neturtinius interesus bei užkirsti kelią galimai žalai šiems interesams atsirasti. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1868/2010).

18Sutiktina su apelianto argumentais, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 145 straipsnį.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė 2015 m. spalio 14 d. kreipėsi į Lietuvos arbitražo teismą prašydama pripažinti 2014 m. gegužės 26 d. trečiojo asmens Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija“ dalininko teisių perleidimo sutartį, kuria ieškovė UAB ,,Žalgirio loto“, atstovaujama generalinio direktoriaus N. G., atlygintinai (už 1 Lt) perleido atsakovui Š. D. savo dalininko teises ir Fondo kapitalą, negaliojančia. Taip pat prašė taikyti restituciją, nustatant, kad visos Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija“ dalininko teisės ir teisė į kapitalą yra grąžinamos ieškovei, o atsakovui iš ieškovės priteistinas 1 Lt. Sutiktina su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju teismas nepagrįstai praplėtė CPK 145 straipsnyje įtvirtintą subjektų ratą, kurių atžvilgiu gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, ir be pagrindo suvaržė trečiojo asmens, kuriam reikalavimas byloje nėra pareikštas, teises.

20Nagrinėjamu atveju atsakovo Š. D. atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas jam priklausančių Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija“ dalininko teisių bei teisės į Fondo kapitalą, uždraudžiant jam dalyvauti bet kokios rūšies sandoriuose, susijusiuose su priklausančiomis Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija“ dalininko teisėmis bei teise į fondo kapitalą, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu perleisti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu apsunkinti jam priklausančias Fondo dalininkų teises ir teisę į Fondo kapitalą iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo Lietuvos arbitražo teismo byloje, yra pakankamos ir gali realiai užtikrinti galimai palankaus ieškovei sprendimo įvykdymą, todėl nėra pagrindo jas taikyti ir trečiojo asmens atžvilgiu.

21Sutiktina su apeliantu, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – trečiojo asmens turto ir piniginių lėšų, kurių vertė ar suma neviršija 10 000 Eur areštas su pareikštais ieškinio reikalavimais nėra tiesiogiai susijusi, nes reikalavimas jam nėra reiškiamas, be to, kaip minėta, jos netaikius tai nepadarytų teismo sprendimo pripažinti šalių sutartį negaliojančia įvykdymą nebeįmanomu (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Tai taip pat pasakytina ir dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą taikyti restituciją: ieškiniu prašoma restituciją taikyti nustatant, kad visos Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija“ dalininko teisės ir teisė į kapitalą yra grąžinamos ieškovei, t.y. restituciją prašoma taikyti grąžinant ieškovei teises (dalininko ir teisę į kapitalą), o ne kokį nors materialųjį turtą, kurį reikėtų areštuoti, užtikrinant pareikštą reikalavimą.

22Taip pat pažymėtina, kad tiesiogiai su ieškovės UAB ,,Žalgirio loto“ pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų trečiajam asmeniui taikymas pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus, todėl nutarties dalis, kuria laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos trečiojo asmens atžvilgiu, yra neteisėta ir turi būti panaikinta.

23Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 144 straipsnio 1 dalyje, 145 straipsnyje įtvirtintas procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, dėl ko neteisingai išsprendė klausimą (CPK 329 straipsnio 1 dalis), todėl trečiojo asmens atskirasis skundas tenkintinas, skundžiamos teismo nutarties dalis, kuria trečiajam asmeniui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas jam nuosavybės teise priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, o jo nesant ir pinginės lėšos, kurių vertė ar suma neviršija 10 000 Eur, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės UAB ,,Žalgirio loto“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones trečiojo asmens Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija“ atžvilgiu atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 19 d. nutarties dalį, kuria areštuotas trečiajam asmeniui Labdaros ir paramos fondui ,,Žalgirio loterija“ (j. a. k. 124465592) nuosavybės teise priklausantis 10 000 Eur (dešimties tūkstančių eurų) vertės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, o tokio turto nesant ar esant nepakankamai, areštuoti labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija“ pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas Labdaros ir paramos fondą ,,Žalgirio loterija“ ar trečiuosius asmenis, ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ prašymo taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

26Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

27Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Žalgirio loto” (toliai – UAB... 5. Ieškovė nurodė, kad kreipėsi į Lietuvos arbitražo teismą su ieškiniu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 19 d. nutartimi patenkino ieškovės... 8. Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl to, ar 2014 m. gegužės 26 d. sudaryta... 9. Teismas taip pat nustatė, kad 2014 m. gegužės 26 d. Labdaros ir paramos... 10. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs anksčiau nurodytus dokumentus,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Trečiasis asmuo Labdaros ir paramos fondas „Žalgirio loterija”... 13. Ieškovė UAB ,,Žalgirio loto” pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje iškilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Sutiktina su apelianto argumentais, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė 2015 m. spalio 14 d. kreipėsi į... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovo Š. D. atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos... 21. Sutiktina su apeliantu, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės –... 22. Taip pat pažymėtina, kad tiesiogiai su ieškovės UAB ,,Žalgirio loto“... 23. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes ir padarytas teisines... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 19 d. nutarties dalį,... 26. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 27. Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir turto arešto...