Byla 2A-593-258/2017
Dėl įpareigojimo ištaisyti trūkumus atsakovams UAB „Ineturas“ ir UAB „HA ENTERPRISE“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „CManagement“, UAB „Inreal valdymas“, T. D., UAB „Vilniaus architektūros studija“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB DK PZU Lietuva

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vido Stankevičiaus, Liudos Uckienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų E. B. ir S. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų E. B. ir S. B. ieškinį dėl įpareigojimo ištaisyti trūkumus atsakovams UAB „Ineturas“ ir UAB „HA ENTERPRISE“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „CManagement“, UAB „Inreal valdymas“, T. D., UAB „Vilniaus architektūros studija“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB DK PZU Lietuva.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. ieškovai kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydami įpareigoti atsakovą UAB „Ineturas“ neatlygintinai per 60 dienų nuo sprendimo įsigaliojimo dienos pašalinti vandens pratekėjimo į butą su terasa, unikalus Nr.( - ), ( - ), Vilniuje, priežastis atliekant šiuos darbus: 1) teisės aktų nustatyta tvarka parengti apartamentų A( - ), Vilniuje, eksploatuojamo stogo su plytelių danga (terasos) projektą, jame numatant vandens drenuojantį sluoksnį ir konstrukcinius sprendinius, specialiai stogams su nuolydžiu 0,7 iki 1,4 ° pritaikytus statybos produktus, kad pastatas atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-10-27 įsakymu Nr.D1-571 patvirtinto STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus ir pateikti jį ieškovams; 2) pagal parengtą projektą atlikti oranžerijos ant terasos demontavimo ir atstatymo į ankstesnę padėtį, terasos medinių elementų išardymo ir atstatymo į ankstesnę padėtį, keraminių plytelių dangos išardymo, hidroizoliacinės stogo dangos išardymo, betoninio pagrindo po grindų danga išardymo iki šilumos izoliacijos sluoksnio, drenažinės ritininės dangos įrengimo, betoninio pagrindo įrengimo, betoninio sluoksnio armavimo, teptinės hidroizoliacijos sluoksnio įrengimo, keraminių plytelių dangos įrengimo, tarpų tarp plytelių užtrynimo, šiukšlių išnešimo ir išvežimo darbus, įpareigojant informuoti ieškovus apie planuojamus atlikti darbus prieš vieną darbo dieną el. paštu kintvile@yahoo.com ir suteikiant galimybę tikrinti atliekamus darbus ir jų eigą. Taip pat prašė priteisti iš atsakovo 871,18 Eur (3 008 Lt) išlaidų (nuostolių), reikalingų suremontuoti pažeistas buto sienas ir lubas. Ieškovai prašo įpareigoti atsakovą UAB „HA ENTERPRISE“ sudaryti galimybes (įleisti, jei prireiktų, atlaisvinti butą, terasą ar atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus) UAB „Ineturas“ atlikti trūkumų šalinimo darbus, ieškovams tikrinti atliekamus darbus UAB „HA ENTERPRISE“ nuosavybės teise priklausančioje terasoje ( - ), Vilniuje.
 2. Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodė, jog 2008-02-22 Nekilnojamųjų daiktų pirkimo – pardavimo ir naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarkos nustatymo sutartimi (toliau – Sutartis) S. ir E. B. iš UAB „PVP Nida“ ir UAB „Ineturas“ įsigijo apartamentus su terasa, ( - ), Vilniuje. Įsigijus šį butą paaiškėjo jo trūkumai (lubos drėksta, nuo jų laša vanduo, dėl ko užpilamos lubos, sienos ir grindys, įsiveisė pelėsis). Atlikus ekspertizę (2013-12-23 Teismo ekspertizės aktas Nr.13-56) paaiškėjo, kad defektai atsirado dėl vandens pratekėjimo pro terasos ( - ), esančios virš buto, grindis. Dėl nurodytų priežasčių, terasos grindys yra vandeniui pralaidžios ir vanduo skverbiasi į pastato konstrukcijas ir butą.
 3. Atsakovas UAB „Ineturas“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sutarties 5.2 p. aiškiai nustato, kad pirkėjas (ieškovai) turi teisę ir įsipareigoja kreiptis tiesiogiai į pastato generalinį rangovą. Sutarties 5.1.1. p. nustato, kad Pastato generalinis rangovas – UAB „Invalda Construction Management“ (šiuo metu – UAB „CManagement“). Ieškovai, nustatę apartamentų (ir/ar terasos) trūkumus, įsipareigojo reikalavimus reikšti ne atsakovui, o pastato generaliniam rangovui UAB „CManagement“. UAB „Ineturas“ yra netinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje, t.y, ieškovai dėl ginčo patalpų trūkumų privalo tiesiogiai kreiptis į UAB „CManagement“ (jei nustatyti statybos darbų trūkumai) arba į UAB „Vilniaus architektų studija“ (jei nustatyti projektavimo darbų trūkumai). Pažymėjo, kad jau yra pasibaigęs garantinis terminas ieškovų patalpoms, todėl ieškovai apskritai neturi pagrindo reikšti reikalavimų nei atsakovui, nei kitiems šiame atsiliepime nurodytiems asmenims (kuriems turėtų būti adresuojami ieškovų reikalavimai, jei nebūtų pasibaigęs garantinis terminas).
 4. Trečiasis asmuo UAB „CManagement“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog ieškovai šioje civilinėje byloje reikalavimus reiškia netinkamo atsakovo atžvilgiu. Patikslintu ieškiniu atsakovu šioje civilinėje byloje patraukta UAB „Ineturas“ nėra atsakinga dėl jokių ieškovams priklausančių patalpų trūkumų, o ieškovai neturi pagrindo reikalavimus reikšti šios bendrovės atžvilgiu. Sutarties 5.2 p. numato, kad nustačius per įstatymuose nustatytą garantinį terminą statybos, projektavimo ar techninės priežiūros darbų trūkumus, ieškovai turi pareigą kreiptis tiesiogiai į atitinkamai pastato statytoją, projektuotoją ar statybos techninį prižiūrėtoją. Pažymėjo, kad ieškovų pareikšti reikalavimai yra ydingi, apskritai abejotina galimumu tokius reikalavimus įvykdyti. Ieškovai ginčo apartamentus su terasa įsigijo dar 2008-02-22 sutartimi, t. y., šį turtą naudoja jau 6 metus. Turto įsigijo/perdavimo momentu apartamentų ir/ar terasos kokybei ieškovai trūkumų neturėjo. Ieškovai šioje civilinėje byloje atžvilgiu pretenzijas reiškia dėl pastato elementų, kurie nėra paslėpti. Atitinkamai, šio pastato elemento kokybės garantijos terminas, numatytas įstatyme, - 5 metai, jau yra pasibaigęs. Apartamentų terasos garantinis terminas skaičiuotinas nuo visų pastato, kuriame yra ieškovų patalpos, statybos darbų užbaigimo ir statybos pripažinimo tinkamu naudoti. Nuo pastato pripažinimo tinkamu naudoti akto priėmimo jau yra praėję daugiau nei penkeri metai. Patys ieškovai ginčo patalpas naudoja jau beveik 6 metus, taigi akivaizdu, kad 5 metų garantinis terminas jau yra pasibaigęs ir ieškovai negali reikšti reikalavimų dėl šių patalpų kokybės trūkumų.
 5. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog UAB „Vilniaus architektūros studija“, laikydamasi visų tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų parengė pastato, esančio ( - ), Vilnius, rekonstrukcijos ir statybos projektą (toliau- techninį projektą), kuriame ir yra ginčo patalpos, projektą. Atlikus Techninio projekto ekspertizę, atestuota UAB „Statybos ekspertų biuras“ aiškiai nurodė, kad: „Komercinių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso ( - ), Vilniuje, pataisyto techninio projekto sprendiniuose esminių trūkumų ir statybą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimų nenustatyta“. Teismo ekspertizės akte netirtas ir nenustatytas priežastinis ryšys tarp neva teismo eksperto nustatytų techninio projekto klaidų ir vandens pratekėjimo į ginčo patalpas. Teismo ekspertas turėjo išsamiai aprašyti ir nurodyti, kodėl jo vertinimu nustatyti techninio projekto neatitikimai lemia vandens pratekėjimą į ginčo patalpas, taip pat kodėl hidroizoliacinis sluoksnis, kuris išdėstytas iš karto po klijuojamų lauko plytelių danga nėra pakankamas ir pan. Jeigu vandens pratekėjimo priežastis būtų tos, kurias įvardija teismo ekspertas – projekto klaidos, vandens pratekėjimai būtų masiški, t. y. vyktų visuose butuose, virš kurių įrengtos terasos, o ne atskirame bute. Juo labiau, kad virš terasų, kurios neapstatytos, jose neįrengti jokie papildomi įrenginiai, statiniai, konstrukcijos vandens pratekėjimas yra nenustatytas. UAB „Vilniaus architektūros studija“ parengtame techniniame projekte nebuvo numatyti ar suprojektuoti jokie papildomi statiniai, konstrukcijos, kurios yra terasoje įrengtos šiuo metu, o šių statinių, konstrukcijų poveikis pastatui bei vandens pratekėjimui į ginčo patalpas teismo eksperto nebuvo tiriamas. Teismo eksperto siūlomas defektų šalinimo būdas – perdaryti terasos grindis, keičiant techninio projekto sprendinius yra neprotingas, prieštaraujantis statybos normatyvių dokumentų reikalavimams.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui 2009-12-24 ieškovas S. B. pateikė ieškinį atsakovui UAB „Ineturas“ dėl įpareigojimo ištaisyti trūkumus, tretieji asmenys UAB „Invalda Construction Managment“, UAB „Vilniaus architektūros studija“ bei UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“. Ieškinys buvo teikiamas dėl tų pačių ginčo apartamentų ir analogiškų atsiradusių trūkumų, kurie nagrinėjami šioje byloje. 2010-03-19 teismas civilinėje byloje Nr. 2-3048-599/2010 patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, kurią pasirašė ieškovo S. B. atstovas advokatas R. Č., atsakovo UAB „Ineturas“ direktorius G. P. bei UAB „Invalda Construction Managment“ generalinis direktorius V. L.. Teismas nurodė, jog šalys aiškiai išreiškė savo valią, jog po 2012-07-01 patalpose atsinaujinus sienų ir lubų drėkinimui už drėgmės patekimo į patalpas priežasčių pašalinimą ir patalpų remontą yra atsakingas trečiasis asmuo generalinis rangovas, t.y. šioje byloje į procesą įtrauktas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, UAB „CManagment“. Tuo tarpu ieškovai ieškinį pateikė teismui po 2012-07-01 (teisme pirminis ieškinys gautas 2012-10-15) ir ieškinį reiškia ne generaliniam rangovui, o apartamentų pardavėjui UAB „Ineturas“. Teismas nurodė, kad ieškovai, atstovaujami profesionalaus advokato, suformavo savo galutinę teisinę poziciją dėl atsakovo UAB „Ineturas“, kurį teismas šioje byloje, vadovaujantis tiek 2008-02-22 Sutarties 5,2 punktu, tiek Taikos sutarties 6 punktu, laiko netinkamu atsakovu.
 3. Teismas atkreipė dėmesį, jog Taikos sutarties 4 punktu buvo numatyta, jog: „iki 2010 m. liepos 1 d. atsakovas (UAB „Ineturas“) įsipareigoja neatlygintinai pašalinti ieškinyje nurodytus Patalpų bei stogo virš jų defektus (pašalinti drėgmės patekimo į Patalpas priežastis) ir sutvarkyti bei suremontuoti Patalpų sienų ir lubų apdailą (pakeisti sugadintą gipso kartoną, nuglaistyti, nudažyti), buvusią iki drėgmės patekimo į Patalpas momento“. Ieškovai nurodė, jog po Taikos sutarties patvirtinimo remonto darbai ieškovo apartamentuose buvo atlikti, tačiau vėl atsinaujindavo drėgmės patekimas. Jeigu ieškovai manė, jog Taikos sutarties sąlygos buvo vykdomos netinkamai ir drėgmės atsiradimo priežastys realiai iki 2012-07-01 nebuvo pašalintos turėjo teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išsiėmimo ir spręsti iškilusį ginčą vykdymo procese.

6III.

7Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

 1. Apeliantai ieškovai E. B. ir S. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-21 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

89.1. Pirmą kartą kreipiantis į teismą, UAB „Ineturas“ drėkimo priežastis nurodė, kad viršutinėje terasoje gręžiant ir tvirtinant namo bendrą, inžinerinę įrangą gen. rangovas pažeidė terasos hidroizoliaciją. Atitinkamai, atsižvelgiant į nurodytas priežastis, buvo įrašytas taikos 6 punktas, kuris šiuo atveju aptarė atvejį, kad blogai sutvarkius hidroizoliaciją, pirkėjas įsipareigoja kreiptis tiesiogiai į gen. rangovą. Pagal taikos sutarties sąlygas UAB „CManagement“ prisiėmė atsakomybę tik kaip gen. rangovas ir tik dėl hidroizoliacijos pažeidimo, o ne prisiėmė atsakomybę už kitų statybos dalyvių broką.

99.2. Atsižvelgiant į ekspertizės nustatytas priežastis, buvo pateiktas patikslintas ieškinys, atsakovu nurodant pardavėją UAB „Ineturas“. Teismui laikant pardavėją netinkamu atsakovu, pirkėjas neturi kitų galimybių apginti savo teises. Procesas pirmoje instancijoje vyko 4 metus. Per šį laiką baigėsi tiek terminas atnaujinti procesą, tiek paduoti vykdomąjį rastą.

109.3. Teismas nagrinėdamas bylą neįvertino ir sprendime nepasisakė dėl dviejų esminių bylos aplinkybių: ar drėkimo priežastys abiem atvejais sutampa ir ar jos yra tos pačios. Apeliantų manymu, nustatytos drėkimo priežastys yra skirtingos, todėl tai negali būti laikoma byla dėl to paties dalyko. Tai, kad abu ieškinius jungia žodis „trūkumas“, nereiškia, kad bylos dalykas yra tas pats.

119.4. Laikant, kad tinkamu atsakovu tokio pobūdžio byloje yra rangovas, projektuotojas ar statinio statybos techninis prižiūrėtojas, tai nepagrįstai apribotų ieškovų teises pasirenkant pažeistų teisių gynimo būdus, kadangi juos pasirinkus atsakovais nebūtų galima reikalauti sumažinti kainą ar atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti pinigus. Tai kad ieškovas nepasirinko kraštutinės teisių gynimo priemonės - sutarties atsisakymo, negali būti priežastimi pardavėją laikyti netinkamu atsakovu. Atsižvelgiant į tai, teismas byloje buvo pasyvus bei netinkamai įvertino susidariusią padėtį ir nevertino sutarčių sąlygų, vadovaujantis sąžiningumo kriterijumi.

1210. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ atsiliepime prašo pirmosios instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo argumentus:

1310.1. Buto pardavėjas kaip rangovas Statybos įstatyme nustatytais garantiniais terminais gali atsakyti tik, jeigu tokia buto pardavėjo atsakomybė įtvirtinta buto pirkimo-pardavimo sutartyje, t. y. buto pardavėjo kaip rangovo atsakomybė kyla tik sutartiniais pagrindais. Šiuo atveju šalių sudarytoje buto pirkimo-pardavimo sutartyje nebuvo įtvirtina, kad buto pardavėjas prisiima ir rangovo atsakomybę. 2008 m. vasario 22 d. sudarytoje buto pirkimo-pardavimo sutarties 5.2 p. ieškovai ir atsakovas, kaip buto pardavėjas, aiškiai susitarė, kad jeigu po šios sutarties pasirašyme paaiškėja, kad patalpos ir/ar aikštelės dalis neatitinka įstatymų nustatytų kokybės reikalavimų arba patalpose ir/arba aikštelės dalyje yra nustatomi projektavimo, statybos ar techninės priežiūros darbų defektai, dėl šių defektų ištaisymo pirkėjas turi teisę ir įsipareigoja kreiptis tiesiogiai į pastato generalinį rangovą.

1410.2. Ne tik Buto pirkimo-pardavimo sutartimi, bet ir vėliau sudaryta ir bylą nagrinėjančio teismo patvirtinta taikos sutartimi šalys susitarė, kad dėl sienų ir lubų drėkimo, už drėgmės patekimą į patalpas priežasčių pašalinimą ir patalpų remontą yra atsakingas generalinis pastato rangovas UAB „CManagement“ ir visus reikalavimus dėl drėgmės patekimo į butą ieškovai privalėjo reikšti ne buto pardavėjui, o generaliniam rangovui, ką pagrįstai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Taikos sutartimi prisiimamų įsipareigojimų, įskaitant pretenzijų reiškimo tvarka, ieškovams buvo aiškiai suprantama ir atskleista, nes pasirašant taikos sutartį ieškovų interesus atstovavo ir taikos sutartį už ieškovus pasirašė profesionalus teisininkas - advokatas.

1510.3. Pardavėjas už parduoto daikto trūkumus negali būti laikomas atsakingu neapibrėžtą laiko tarpą, kaip šioje byloje siekia įrodyti ieškovai. Butas buvo perduotas dar 2008 m. vasario 22 d. (buto pirkimo-pardavimo sutarties 6.1 p.), o reikalavimus atsakovui, kaip pardavėjui ieškovai pareiškė tik 2014 m. vasario mėn. patikslintu ieškiniu (vietoje rangovo atsakovu patraukdami buto pardavėją), t.y. reikalavimai buto pardavėjui pareikšti praėjus beveik 6 metams nuo buto ieškovams perdavime dienos. Tokiu būdu reikalavimai pardavėjui yra reiškiami tiek praleidus kokybės garantinius terminus, tiek ir ieškinio senaties terminus.

1611. Atsakovas UAB „Ineturas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovų E. B. ir S. B. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

1711.1. Buto pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos aiškiai nustato, kad ieškovai, nustatę apartamentų (ir/ar terasos) trūkumus, įsipareigojo reikalavimus reikšti ne daikto pardavėjui atsakovui UAB „Ineturas“, o pastato generaliniam rangovui UAB „CManagement“. Todėl UAB „Ineturas“ yra netinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje, t.y. ieškovai dėl ginčo Patalpų trūkumų privalėjo tiesiogiai kreiptis į rangovą UAB „CManagement“ arba projektuotoją į UAB „Vilniaus architektų studija“ (jei nustatyti projektavimo darbų trūkumai).

1811.2. Ieškovai sutartimi prisiėmę pareigą dėl daikto trūkumų, nustatytų per įstatymuose apibrėžtus terminus, privalo kreiptis tiesiogiai į rangovą, privalėjo savo teises ginti būtent tokiu būdu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste - CK) 6.189 str. 1 d, nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl Ieškovai neturėjo teisės vienašališkai nevykdyti savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir dėl nuostolių atlyginimo kreiptis į kitą asmenį, nei numatyta sutarties nuostatose.

1911.3. CK įtvirtinta pardavėjo garantija dėl parduodamo daikto kokybės galioja tik ribotą laiką - dvejus metus nuo daikto perdavimo pirkėjui (CK 6.338 str. 2 d.). Tai reiškia, kad ieškovas reikalavimus daikto pardavėjui atsakovui UAB „Ineturas“ galėjo reikšti tik per protingą terminą, ne ilgesnį kaip dveji metai nuo daikto perdavimo dienos. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad patalpos ieškovams buvo perduotos 2008 m. vasario 22 d., todėl spręstina, kad CK įtvirtintas pardavėjo garantijos terminas suėjo 2010 m. vasario 22 d. Ieškovas reikalavimui atsakovui UAB „Ineturas“ šioje byloje pareiškė tik patikslintu ieškiniu 2014 m. sausio 31 d., t.y. praėjus beveik ketveriems metams po garantinio termino pabaigos.

2012. Atsakovas UAB „HA ENTERPRISE“ prašo atmesti ieškovų apeliacinį skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

2112.1. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad papildomi atsakovo įrengti terasos elementai lėmė drėgmės patekimą į ieškovų butą. Ieškovai remiasi tik atsakovui nežinomu 2013-12-23 teismo ekspertizės aktu Nr. 13-56, kuriame drėgmės patekimo priežastimi įvardijami stogo elementai, už kuriuos atsakovas neatsakingas. Nesant priežastinio ryšio tarp papildomų atsakovo įrengtų terasos elementų ir drėgmės ieškovų bute. Ieškovai neturi pagrinde reikalauti minėtus terasos elementus pašalinti.

2212.2. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad tarp drėgmės patekimo į ieškovų butą ir atsakovo įrengtų papildomų terasos elementų būtų priežastinis ryšys, taip pat nurodo, kad vanduo į ieškovų patalpas pradėjo sunktis dar tada, kai atsakovas nebuvo įsigijęs terasos, taigi, tikroji vandens sunkimosi priežastis nesusijusi su terasoje atsakovo įrengtais papildomais elementais ir atsakovas nėra kaltas dėl ieškovų butui padarytos žalos.

2312.3. Šioje byloje vienas iš atsakovų yra UAB „HA ENTERPRISE“, tačiau apeliaciniame skunde jis įvardijamas tik formaliai - jog tai yra atsakovas. Tačiau ieškovų apeliaciniame skunde niekur daugiau nėra minima, kokia reali yra atsakovo kaltė šioje byloje, t. y. kuo ieškovai kaltina atsakovą. Taigi atsakovu UAB „HA ENTERPRISE“ į šią bylą įtrauktas nepagrįstai.

2412.4. Ieškovai 2009 m. gruodžio 24 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl įpareigojimo ištaisyti trūkumus. Ieškinys buvo teikiamas dėl tų pačių ginčo apartamentų ir analogiškų atsiradusių trūkumų, kurie nagrinėjami ir šioje byloje. Atsakovas terasą iš pardavėjo UAB „Inreal valdymas“ įsigijo 2012 m. sausio 11d. Taigi, drėgmės patekimo į ieškovų butą priežastis egzistavo dar iki atsakovo įsikraustymo ir iki papildomų terasos elementų įrengimo darbų pradžios. Atsakovas niekaip negalėjo būti ir nėra kaltas dėl ieškovų butui padarytos žalos ir jis nelaikytinas tinkamu šio ginčo subjektu.

2513. 2017-04-12 teisme gautas ieškovų pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo, kuriame ieškovai nurodo, kad ieškovai pardavė butą, todėl jie prarado teisinį suinteresuotumą byloje, o naujas savininkas perimti teisių ir įstoti į bylą nepageidauja.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Ieškovų atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 21 d. sprendimas naikintinas, civilinė byla nutrauktina.

2714. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo principu, šalys bei kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Viena iš tokių procesinių teisių yra ieškovo teisė bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 1 dalis). Teismas priima nutartį priimti ieškinio (reikalavimo) atsisakymą ir civilinę bylą nutraukia, jei nenustato, kad ieškinio (reikalavimo) atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 1 dalis).

2815. Ieškovų E. B. ir S. B. rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridėtas prie bylos ir pateiktas teismui iki bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje iš esmės pradžios. Šie jos veiksmai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, todėl ieškovų atsisakymas nuo ieškinio priimtinas (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Teismui priėmus atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 21 d. sprendimas panaikinamas ir civilinė byla Nr. 2-121-809/2016 nutraukiama (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas, 302 straipsnis), konstatuojant, jog ieškovams dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu vėl kreiptis į teismą neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

2916. Ieškovams atsisakius pareikšto ieškinio apeliacinės instancijos teisme iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, ieškovams grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, t. y. 31 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

3017. Ieškovas, pareiškęs bet nebepalaikęs savo reikalavimų, turi atlyginti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims turėtas išlaidas. Vadovaujantis CPK 94 str. 1 d. kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Nutartis, kuria byla nutraukiama dėl to, kad ieškovas atsisako ieškinio, iš esmės priimama ne ieškovo naudai, nes ieškinys, nors ir neišsprendžiamas iš esmės, nėra tenkinamas. Taigi išlaidas šiuo atveju byloje dalyvaujantys asmenys patiria dėl ieškovo kaltės, nes ieškovas pareiškia ieškinį, į kurį atsakovas turi atsikirsti, naudotis procesinėmis gynybos priemonėmis, tarp jų ir advokato pagalba, ir dėl to patiria išlaidų, o ieškinys neišnagrinėjamas tik dėl to, kad ieškovas jo atsisako.

3118.Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad pirmos instancijos teisme trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ patyrė bylinėjimosi išlaidas už ekspertizės skyrimą – 1 592,91 Eur bei turėjo išlaidų advokatės pagalbai apmokėti – 3 164,61 Eur, viso 4 757,52 Eur. Trečiojo asmens UAB „Vilniaus architektūros studija“ patirtos bylinėjimosi išlaidos - 4 757,52 Eur priteistinos iš ieškovų lygiomis dalimis. Bylinėjimosi išlaidos buvo laiku pateiktos pirmos instancijos teismui, t.y. iki bylos iš esmės išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl šios išlaidos priteistinos lygiomis dalimis iš ieškovų. Apeliacinės instancijos teisme atsakovas UAB „HA ENTERPRISE“ patyrė 1148,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ patyrė 549,29 Eur, atsakovas UAB „Ineturas“ nors ir prašė priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tačiau šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė, todėl šiam atsakovui bylinėjimosi išlaidos nekompensuojamos.

3219. Priteisiant bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato pagalba, kiekvienoje konkrečioje byloje turi būti įvertintas jos sudėtingumas ir advokato teiktų teisinių paslaugų pobūdis bei sugaištas laikas. Atsižvelgdamas į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose (2015-03-19 redakcija) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatytus kriterijus, įvertinęs visos bylos eigą, teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiojo asmens UAB „Vilniaus architektūros studija“ prašoma priteisti 549,29 Eur suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą atitinka Rekomendacijoje numatytus dydžius, taip pat realumo, būtinumo, pagrįstumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Todėl atsakovui lygiomis dalimis iš ieškovų atsakovo UAB „Vilniaus architektūros studija“ naudai priteistina 549,29 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovo UAB „HA ENTERPRISE“ turėtos bylinėjimosi išlaidos (užmokestis advokatui už suteiktas teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą) viršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų (2015-03-19 redakcija) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą maksimalius dydžius (8.11p.). Įvertinus atsakovo atstovo (advokato) suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, bylos sudėtingumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas bylinėjimosi išlaidas sumažinti iki 700 Eur sumos, kuri būtų tinkamas atlyginimas, šias išlaidas priteisiant lygiomis dalimis iš ieškovų.

3320. Byloje nustatyta, jog pirmos instancijos teisme buvo patirta 98,97 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos lygiomis dalimis priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų, įteikimu, kurios sudaro 98,97 Eur, t.y. iš kiekvieno ieškovo priteistina po 49,49 Eur. Šios išlaidos yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

3421. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas E. B. į teismo depozitinę sąskaitą už eksperto L. U. dalyvavimą teismo posėdyje pervedė 105 Eur. Ekspertas L. U. teismui pateikė 2016-01-21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 534 104,26 Eur sumai už dalyvavimą teismo posėdyje (t.5, b.l 180). Teismo depozitinėje sąskaitoje esantis nepanaudotas piniginis likutis – 0,54 Eur grąžintini ieškovui E. B. (0,10 Eur atskaičiuojama už bankinę operaciją), pervedant likutį į ieškovo sąskaitą.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d., 290-291 str., 293 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

36Priimti E. B. ir S. B. atsisakymą nuo ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-121-809/2016.

37Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 21 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-121-809/2016 ir nutraukti civilinę bylą pagal ieškovų E. B. ir S. B. ieškinį dėl įpareigojimo ištaisyti trūkumus atsakovams UAB „Ineturas“ ir UAB „HA ENTERPRISE“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „CManagement“, UAB „Inreal valdymas“, T. D., UAB „Vilniaus architektūros studija“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB DK PZU Lietuva.

38Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų S. B., a.k. ( - ) E. B., a.k. ( - ) trečiojo asmens UAB „Vilniaus architektūros studija“, j.a.k. 221387310, naudai 5 306,81 Eur ir atsakovo UAB „HA ENTERPRISE“, j.a.k. 302696673, naudai 700 Eur bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų S. B., a.k. ( - ) E. B., a.k. ( - ) valstybės naudai 98,97 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5660.

40Grąžinti ieškovui E. B., a.k. ( - ) Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje esantį nepanaudotų piniginių lėšų likutį – 0,54 Eur.

41Grąžinti ieškovui E. B., a.k. ( - ) 31 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2016-04-18 įmokos mokėjimo kvitu (op. archyvo kodas 2016041800761312) Swedbank, AB.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
 1. ieškovai kreipėsi... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5.
  1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 21... 6. III.... 7. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
    8. 9.1. Pirmą kartą kreipiantis į teismą, UAB „Ineturas“ drėkimo... 9. 9.2. Atsižvelgiant į ekspertizės nustatytas priežastis, buvo pateiktas... 10. 9.3. Teismas nagrinėdamas bylą neįvertino ir sprendime nepasisakė dėl... 11. 9.4. Laikant, kad tinkamu atsakovu tokio pobūdžio byloje yra rangovas,... 12. 10. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ atsiliepime... 13. 10.1. Buto pardavėjas kaip rangovas Statybos įstatyme nustatytais... 14. 10.2. Ne tik Buto pirkimo-pardavimo sutartimi, bet ir vėliau sudaryta ir bylą... 15. 10.3. Pardavėjas už parduoto daikto trūkumus negali būti laikomas atsakingu... 16. 11. Atsakovas UAB „Ineturas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 17. 11.1. Buto pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos aiškiai nustato, kad... 18. 11.2. Ieškovai sutartimi prisiėmę pareigą dėl daikto trūkumų, nustatytų... 19. 11.3. CK įtvirtinta pardavėjo garantija dėl parduodamo daikto kokybės... 20. 12. Atsakovas UAB „HA ENTERPRISE“ prašo atmesti ieškovų apeliacinį... 21. 12.1. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad papildomi atsakovo įrengti terasos... 22. 12.2. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad tarp drėgmės patekimo į ieškovų... 23. 12.3. Šioje byloje vienas iš atsakovų yra UAB „HA ENTERPRISE“, tačiau... 24. 12.4. Ieškovai 2009 m. gruodžio 24 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui... 25. 13. 2017-04-12 teisme gautas ieškovų pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo,... 26. Ieškovų atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, Vilniaus miesto apylinkės... 27. 14. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 13 straipsnyje... 28. 15. Ieškovų E. B. ir S. B.... 29. 16. Ieškovams atsisakius pareikšto ieškinio apeliacinės instancijos teisme... 30. 17. Ieškovas, pareiškęs bet nebepalaikęs savo reikalavimų, turi atlyginti... 31. 18.Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad pirmos instancijos teisme... 32. 19. Priteisiant bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato pagalba,... 33. 20. Byloje nustatyta, jog pirmos instancijos teisme buvo patirta 98,97 Eur... 34. 21. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas E. B. į... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str.... 36. Priimti E. B. ir S. B. atsisakymą... 37. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 21 d. sprendimą... 38. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų S. B., a.k. 39. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų S. B., a.k. 40. Grąžinti ieškovui E. B., a.k. ( - )... 41. Grąžinti ieškovui E. B., a.k. ( - )...