Byla 2-652-797/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,

2sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, UAB ,,Balex Metal“ atstovei advokatei Daivai Ušinskaitei-Filonovienei, atsakovo UAB ,,Ba prekyba“ atstovui advokatui Petrui Labanauskui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Balex Metal” ieškinį atsakovui UAB „BA prekyba“ dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

42009-09-11 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo priteisė iš atsakovo UAB „BA prekyba“ ieškovui UAB ,,Balex Metal” 23861,29 Lt (dvidešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt vieno lito, 29 centų) skolą, 1288,74 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų aštuoniasdešimt aštuonių litų, 74 centų) delspinigius ir 1092,00 Lt (vieno tūkstančio devyniasdešimt dviejų litų) bylinėjimosi išlaidas.

5Teisme buvo pareikšti prieštaravimai, kuriuose atsakovas nurodė, jog ieškovas nepagrįstai reikalavo priteisti 23861,29 Lt, nes atsakovas skolingas ieškovui 17829,94 Lt, be to ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti 4031,35 Lt, nes šiai sumai atsakovas nėra gavęs sąskaitos, jos nepasirašė ir prekių nepriėmė, sąskaita nėra įtraukta į atsakovo buhalterinę apskaitą. Nurodo, kad 2009-08-17 atsakovas sumokėjo ieškovui 2000 Lt, kurių ieškovas neužskaitė. Prieštaravimuose nurodo, jog nepagrįstai priskaičiuota delspinigių suma, kuri turi būti mažesnė 217,69 Lt. Ieškovas reikalauja delspinigių daugiau kaip už 6 mėn., todėl prašo taikyti ieškinio senaties terminą dėl delspinigių. Prašo preliminarų sprendimą pakeisti ir priteiti bylinėjimosi išlaidas.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašo pakeisti preliminarų teismo sprendimą UAB ,,Balex Metal” ir priteisti iš atsakovo UAB „BA prekyba“ 20 861,29 Lt skolą, 1280,29 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 378,00 Lt žyminis mokestis ir 2492,70 Lt išlaidos už advokato pagalbą. Nurodo, kad ieškovas gavo 1000 Lt ir 2000 Lt iš atsakovo, todėl reikalaujama suma mažėja iki 20 861,29 Lt. Ieškovo atstovė nesutinka, kad atsakovas negavo prekių už 4031,35 Lt sumą, nes prekių priėmimą pasirašė tas pats žmogus – sandėlininkas L. B., kuris yra pasirašęs ir kitose sąskaitose faktūrose. Nurodo, kad ieškovas pateikė prekes pagal atsakovo pasirašytą užsakymą ir pateiktą komercinį pasiūlymą 4031,35 Lt sumai, prekės buvo pristatytos į užsakyme nurodytą vietą. Ieškovo atstovė nurodo, jog įmonės direktorius nesutiko atsisakyti reikalauti 4031,25 Lt skolos sumokėjimo, todėl atsakovo atstovo argumentas šiuo klausimu yra nepagrįstas. Nurodo, kad delspinigių ieškovas reikalauja ne daugiau kaip už 180 dienų ir ieškinio senaties termino nėra praleidęs. Ieškovo atstovė sutinka, jog skolos sumokėjimo ir sprendimo įvykdymas būtų išdėstytas sumokėti per 3 mėnesius, mokant kas savaitę ieškovui.

7Atsakovo atstovas palaiko prieštaravimuose išdėstytą poziciją ir nurodo, jog ieškovas neužskaitė 2000 Lt, kurią atsakovas sumokėjo dar 2009-08-17, prašo sumažinti delspinigių sumą, nes delspinigiai paskaičiuoti ir už 4031,35 Lt sumą, tačiau jis prekių negavo, sąskaitos-taip pat bei prašo taikyti ieškinio senatį dėl delspinigių priteisimo. Atstovas nurodo, jog kalbėjo su ieškovu, kuris patvirtino, jog nereikalaus sumokėti 4031,35 Lt, be to, dar 1000 Lt atsakovas sumokėjo ieškovui 2010-01-13, todėl priteistina suma sudarytų tik 15538,68 Lt. Prašo išdėstyti sprendimo įvykdymą dalimis, nes pažada per 3 mėnesius skolą sumokėti, mokant kas savaitę po 2000 Lt.

8Preliminarus sprendimas pakeistinas.

9Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas UAB ,,Balex Metal” su atsakovu UAB „BA prekyba“ 2005 m. gruodžio 9 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. MJ/12/09 (b. l. 5-7), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti statybines medžiagas, o atsakovas įsipareigojo statybines medžiagas priimti ir už jas sumokėti sutartą kainą. Pagal sutartį nuo 2008-01-01 iki 2009-07-31 ieškovas pardavė atsakovui statybinių medžiagų už 65440,81 Lt pagal PVM sąskaitas-faktūras (b. l. 8-18). Pagal sutarties 2.1 punkto 8 papunktį, ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros turėjo būti apmokėtos per 30 dienų nuo prekių gavimo dienos, tačiau už pateiktas prekes atsakovas sumokėjo tik iš dalies ir liko skolingas ieškovui. Kadangi atsakovas pripažįsta 15538,68 Lt skolą, todėl surašytini sutrumpinti motyvai, nurodant, kad atsakovas pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str.1d., 200 str. 1 d.), kuriuos atsakovas pažeidė.

10Dėl 4031,35 Lt skolos priteisimo atsakovas nurodo, jog prekių ir sąskaitos negavo, todėl neturi pareigos mokėti už tai, be to, ieškovas yra pažadėjęs nereikalauti šios sumos. Ieškovo atstovė nesutinka su tokia atsakovo pozicija ir ieškinio reikalavimų ta suma nemažina, nes prekės pateiktos atsakovui ir tai patvirtina sandėlininko parašas. Iš byloje esančių dokumentų matyti, atsakovo pasirašytas komercinis pasiūlymas Nr. 2290 dėl čerpinio profilio SP poliesterio. Jame nustatyta užsakymą pristatyti į Vilnių, Pramonės g. 97 (b. l. 45). Iš transportavimo važtaraščio matyti, jog prekes priėmė L. B. (b. l. 47). Iš byloje esančių PVM sąskaitų faktūrų matyti, jog ir anksčiau už atsakovą prekes priimdavo tas pats sandėlininkas L. B. (b. l. 11, 15), todėl teigti, kad jų negavo nėra pagrindo, nes ieškovas savo pareigą atliko, užsakymą įvykdė ir užsakymo įvykdymą patvirtina sandėlininko parašas. PVM sąskaita faktūra dėl 4031,35 Lt yra pateikta byloje ir matyti, jog ji išrašyta 2008-12-30 (b. l. 18). Atsakovas nepateikė įrodymų, kad sąskaita nėra įtraukta į atsakovo buhalterinę apskaitą, nes pateikta atsakovo lentelė apie gautas sąskaitas apima laikotarpį nuo 2008-08-26 iki 2008-11-24, o kaip jau minėta, sąskaita 4031,35 Lt sumai yra išrašyta tik 2008-12-30 (b. l. 18). Teismo nuomone, yra įrodyt, kad prekės pateiktos atsakovo atstovui, todėl nepagrįstas atsakovo reikalavimas šioje dalyje reikalavimą atmesti (Civilinio proceso kodekso 178, 185 str.).

11Ieškovo atstovė pripažįsta, jog atsakovas sumokėjo 3000 Lt skolos, todėl prašo priteisti iš atsakovo 20 861,29 Lt skolą už parduotas prekes, todėl pakeistinas preliminarus sprendimas ir priteistina reikalaujama suma (Civilinio proceso kodekso 185, 430 str. 6 d. 3 p.).

12Dėl delspinigių priteisimo. Atsakovas nurodo, jog praleistas ieškinio senaties terminas 6 mėn., be to delspinigiai paskaičiuoti ir nuo sumokėtos 2000 Lt sumos. Ieškovo atstovė iš dalies sutinka, kad delspinigiai turi būti mažintini ir prašo priteisti iš atsakovo 1280,29 Lt delspinigių. Nesutinka, kad praleistas 6 mėn. ieškinio senaties terminas, nes delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų.

13Nors Civilinio kodekso 1.125 str. 5 d. 1p. ir numato sutrumpintą ieškinio senaties terminą delspinigiams, tačiau Civilinio kodekso 1.127 str. 5 d. nustatyta, jog jeigu pažeidimas yra tęstinis, t.y. jis vyksta kiekvieną dieną, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Šioje byloje atsakovas ir pats pripažįsta, jog nesumokėjo skolos, todėl praleidus sutartyje numatytus mokėjimo terminus, atsakovui kilo pareiga mokėti delspinigius, numatytus sutarties 4.2 punkte. Kaip jau nustatyta, skola iki šiol nesumokėta, o ieškovas reikalauja delspinigių tik už šešis mėnesius. Kol sutartis neįvykdyta, tol yra pagrindas skaičiuoti delspinigius. Jie skaičiuojami už tą laiką, kiek vėluota sumokėti, todėl ieškinio senaties terminas delspinigiams nėra praleistas, nes prievolės pažeidimas yra tęstinio pobūdžio ir priklauso nuo pagrindinės prievolės įvykdymo (Civilinio kodekso 1.127 str. 5 d., Civilinio kodekso 178 str.). Kadangi teismo nuomone ieškovas pagrįstai reikalauja ir 4031,35 Lt skolos priteisimo, todėl atsakovas motyvas, kad neturėjo būti paskaičiuota ir priteista 217,69 Lt delspinigių, yra nepagrįstas (Civilinio proceso kodekso 178, 185 str.).

14Atsakovo atstovas prašo išdėstyti sprendimo įvykdymą 3 mėn., nes ketina mokėti atsakovui kas savaitę pinigų sumas. Ieškovo atstovė su išdėstymu trims mėnesiams sutinka. Civilinio proceso kodekso 284 str. numato teismui galimybę išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą. Kadangi ieškovas sutinka, kad būtų išdėstytas sprendimo įvykdymas per 3 mėnesius, todėl prašymas tenkintinas ir priteista suma išdėstytina sumokėti per tris mėnesius, mokant kas savaitę (Civilinio proceso kodekso 271 str., 284 str.).

15Atsakovas praleido mokėjimo terminus, todėl pagal sutarties 4.2. p. privalo sumokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovui yra priskaičiuota 1280,29 Lt delspinigių, kurie priteistini iš atsakovo, pakeičiant preliminarų sprendimą (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.71 str., Civilinio proceso kodekso 430 str. 6 d. 3 p.).

16Kadangi preliminarus sprendimas keistinas dėl to, kad ieškovas pareikalavo priteisti jau iš dalies sumokėtą skolą (2000 Lt sumokėta iki ieškinio pareiškimo teisme ir dėl šios sumos buvo priskaičiuoti didesni delspinigiai), nuo ieškinio sumos sumokėjo didesnę žyminio mokesčio dalį, t.y. 378 Lt, kuri nepagrįstai padidino atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pripažino, jog nepastebėjo sumokėtos skolos dalies ir prašo keisti preliminarų sprendimą, todėl iš atsakovo priteistinas 347 Lt žyminis mokestis. Iš atsakovo ieškovui iš dalies priteistinos pagrįstos rašytiniais įrodymais išlaidos už advokato pagalbą, atsižvelgiant į tai, kad keistinas preliminarus sprendimas ir priteistinos 2400 Lt atstovavimo išlaidos (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 80 str., 88 str., 430 str. 7 d.). Valstybei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso 259 – 270, 430 str., teismas

Nutarė

19Preliminarų sprendimą pakeisti.

20Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo UAB „BA prekyba“ ieškovui UAB ,,Balex Metal” 20861,29 Lt (dvidešimt tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt vieno lito, 29 centų) skolą, 1280,29 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų aštuoniasdešimt litų, 29 centų) delspinigius ir 2747 Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt septynių litų) bylinėjimosi išlaidas.

23Išdėstyti sprendimo įvykdymą ir nustatyti, kad priteistą sumą atsakovas sumoka per tris mėnesius, mokant kas savaitę.

24Priteisti iš atsakovo UAB ,,Ba prekyba“ valstybei 11,50 Lt (vienuolikos litų, 50 centų) bylinėjimosi išlaidas.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,... 2. sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, UAB ,,Balex Metal“ atstovei... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 4. 2009-09-11 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė preliminarų... 5. Teisme buvo pareikšti prieštaravimai, kuriuose atsakovas nurodė, jog... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašo pakeisti preliminarų teismo... 7. Atsakovo atstovas palaiko prieštaravimuose išdėstytą poziciją ir nurodo,... 8. Preliminarus sprendimas pakeistinas.... 9. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas UAB ,,Balex Metal” su... 10. Dėl 4031,35 Lt skolos priteisimo atsakovas nurodo, jog prekių ir sąskaitos... 11. Ieškovo atstovė pripažįsta, jog atsakovas sumokėjo 3000 Lt skolos, todėl... 12. Dėl delspinigių priteisimo. Atsakovas nurodo, jog praleistas ieškinio... 13. Nors Civilinio kodekso 1.125 str. 5 d. 1p. ir numato sutrumpintą ieškinio... 14. Atsakovo atstovas prašo išdėstyti sprendimo įvykdymą 3 mėn., nes ketina... 15. Atsakovas praleido mokėjimo terminus, todėl pagal sutarties 4.2. p. privalo... 16. Kadangi preliminarus sprendimas keistinas dėl to, kad ieškovas pareikalavo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso 259 – 270, 430 str.,... 19. Preliminarų sprendimą pakeisti.... 20. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „BA prekyba“ ieškovui UAB ,,Balex Metal”... 23. Išdėstyti sprendimo įvykdymą ir nustatyti, kad priteistą sumą atsakovas... 24. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Ba prekyba“ valstybei 11,50 Lt (vienuolikos... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...