Byla 2A-282-357/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Reginos Agotos Gutauskienės, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Balex Metal„ atstovei advokatei Giedrei Domkutei, atsakovo UAB „BA prekyba“ atstovui advokatui Petrui Labanauskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „BA prekyba“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-652-797/2010 pagal ieškovo UAB „Balex Metal“ ieškinį atsakovui UAB „BA prekyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4

5Ieškovas UAB „Balex Metal“ ieškiniu prašė priimti preliminarų sprendimą ir priteisti iš atsakovo UAB „BA prekyba“ 23 861, 29 Lt skolą už pateiktas prekes, 1 288,74 Lt delspinigių, 378,00 Lt sumokėtą žyminį mokestį bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. gruodžio 9 d. su atsakovu pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. MJ/12/09, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti statybines medžiagas, o atsakovas įsipareigojo statybines medžiagas priimti ir už jas sumokėti sutartą kainą (Sutarties 1.3. punktas). Nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. liepos 31 d. ieškovas pardavė atsakovui statybinių medžiagų už 65 440,81 Lt, ką patvirtina išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Pagal Sutarties 2.1. punkto 8 papunktį PVM sąskaitos faktūros turėjo būti apmokėtos per 30 dienų nuo prekių gavimo dienos, tačiau už pateiktas prekes atsakovas atsiskaitė iš dalies. Ieškinio padavimo dieną atsakovas yra skolingas ieškovui 23 861,29 Lt. Sutarties 4.2. punkte numatyta, kad už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną pirkėjas moka pardavėjui delspinigius, kurie yra lygūs 0,03 % nuo bendros prekių kainos, nurodytos užsakyme. Atsižvelgiant į tai, atsakovas privalo ieškovui sumokėti 1 288,74 Lt delspinigių. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009m.rugsėjo 11d.priėmė preliminarų sprendimą ir ieškinį tenkino.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 20 d. sprendimu pakeitė preliminarų sprendimą. Priteisė iš atsakovo UAB „BA prekyba" ieškovui UAB „Balex Metal“ 20861,29 Lt skolą, 1280,29 Lt delspinigius ir 2747 Lt bylinėjimosi išlaidas, išdėstė sprendimo įvykdymą ir nustatė, kad priteistą sumą atsakovas sumokės per tris mėnesius, mokant kas savaitę. Teismas konstatavo, kad ieškovas UAB „Balex Metal“ su atsakovu UAB „BA prekyba“ 2005 m. gruodžio 9 d. pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. MJ/12/09, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti statybines medžiagas, o atsakovas įsipareigojo statybines medžiagas priimti ir už jas sumokėti sutartą kainą. Pagal sutartį nuo 2008-01-01 iki 2009-07-31 ieškovas pardavė atsakovui statybinių medžiagų už 65440,81 Lt pagal PVM sąskaitas-faktūras. Pagal sutarties 2.1 punkto 8 papunktį, ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros turėjo būti apmokėtos per 30 dienų nuo prekių gavimo dienos, tačiau už pateiktas prekes atsakovas sumokėjo tik iš dalies ir liko skolingas ieškovui. Nurodė, kad byloje yra pateikti dokumentai, iš kurių matyti atsakovo pasirašytas komercinis pasiūlymas Nr. 2290 dėl čerpinio profilio SP poliesterio. Jame nurodyta užsakymą pristatyti į Vilnių, Pramonės g. 97, prekes priėmė L. B., jau ir anksčiau už atsakovą prekes priimdavo tas pats sandėlininkas L. B., todėl teigti, kad jų negavo - nėra pagrindo. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad sąskaita nėra įtraukta į atsakovo buhalterinę apskaitą nes pateikta atsakovo lentelė apie gautas sąskaitas apima laikotarpį nuo 2008-08-26 iki 2008-11-24. Teismas konstatavo, kad yra įrodyta, jog prekės buvo pateiktos atsakovo atstovui, todėl iš atsakovo priteisė minėtą dalį skolos. Teismas konstatavo, kad atsakovas pripažino, jog nesumokėjo skolos, todėl praleidus sutartyje numatytus mokėjimo terminus, atsakovui kilo pareiga mokėti delspinigius, numatytus sutarties 4.2 punkte. Kol sutartis neįvykdyta, tol yra pagrindas skaičiuoti delspinigius. Teismas nurodė, kad atsakovas praleido mokėjimo terminus, todėl pagal sutarties 4.2. p. privalo sumokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.Atsakovo atstovas prašė išdėstyti sprendimo įvykdymą 3 mėn., nes ketina mokėti atsakovui kas savaitę pinigų sumas, o ieškovo atstovė su išdėstymu trims mėnesiams sutiko, todėl teismas prašymą tenkino.

7Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „BA prekyba“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010-01-20 galutinį sprendimą pakeisti: priteistą 20 861,29 Lt skolą sumažinti iki 15 538,68 Lt, 1280,29 Lt delspinigių sumą sumažinti iki 354,20 Lt, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Teismas neteisingai ir neobjektyviai įvertino byloje esantį rašytinį įrodymą- 2008-12-30 PVM sąskaitą-faktūrą BAL Nr. 1017/08 už 4 031,35 Lt sumą ir nepagrįstai priteisė šią sumą iš atsakovo kaip skolos dalį. Šios PVM sąskaitos-faktūros atsakovas iš ieškovo negavo, ši PVM sąskaita-faktūra nėra įtraukta į PVM atskaitą. Be to, ieškovo atstovė V. Chomentauskaitė 2009-01-08 elektroniniu paštu išsiuntė atsakovui PVM sąskaitų-faktūrų sąrašą, pagal kurias atsakovas skolingas ieškovui. Minėtos PVM sąskaitos-faktūros BAL Nr. 1017/08 šiame sąraše nėra. Šis rašytinis įrodymas taip pat patvirtina aplinkybę, jog ieškovas pripažino, kad nei prekių, nei PVM sąskaitos-faktūros BAL Nr. 1017/08 ieškovas nepateikė atsakovui.

92. Ieškovas neteisėtai priskaičiavo 217,69 Lt delspinigių sumą pagal negautą PVM sąskaitą-faktūrą AL Nr. 1017/08, o teismas nepagrįstai priteisė šią delspinigių sumą iš atsakovo. Atsakovas mano, kad ieškovo reikalaujami 0,03 proc. dydžio delspinigiai šiuo ekonominės krizės laikotarpiu, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Balex Metal“ prašo 2010-01-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo UAB „BA prekyba" apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime ieškovas nurodė, kad PVM sąskaita-faktūra BAL Nr. 1017/08 buvo išrašyta 2008-12-30, o jos apmokėjimo terminas - 2009-01-30. Kaip matyti iš 2009-01-08 ieškovo atstovės elektroninio laiško, atsakovui buvo atsiųstas tik tų PVM sąskaitų-faktūrų sąrašas, kurių apmokėjimo terminai buvo pasibaigę. Dėl šios priežasties PVM sąskaita-faktūra BAL Nr. 1017/08 ir nebuvo įtraukta į šį sąrašą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina faktą, jog atsakovas gavo prekes pagal PVM sąskaitą-faktūrą BAL Nr. 1017/08. Iš komercinio pasiūlymo Nr. 2290, kurį pasirašė atsakovas, matyti, jog buvo užsakytas čerpinio profilio SP poliesteris ir nurodyta šį užsakymą pristatyti į Vilnių, Pramonės g. 97. Iš transportavimo važtaraščio matyti, jog šias prekes priėmė sandėlininkas L. B.. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis suteikė ieškovui transportavimo paslaugų už 1291,26 Lt, to pagrindu išrašė PVM sąskaitą-faktūrą BSI 061360, o ieškovas šios sumos neįskaitė. Atsakovo apeliaciniam teismui pateikta 2009-11-17 PVM sąskaita-faktūra BSI 061360 yra naujas įrodymas, kuris nebuvo pateiktas pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas šio įrodymo neturėtų priimti ir vertinti naujų atsakovo nurodytų aplinkybių, susijusių su 2009-11-17 PVM sąskaita-faktūra BSI 061360. Atsakovas pateiktame apeliaciniame skunde teismo taip pat prašo sumažinti delspinigių dydį (0,03 proc.) ir to pasėkoje priteisti mažesnę delspinigių sumą. Pažymėtina, kad ir šis reikalavimas yra naujas, kuris nebuvo pareikštas pirmosios instancijos teisme. LR CPK 312 str. yra įtvirtintas draudimas kelti naujus reikalavimus apeliaciniame skunde.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą priėmė teisingą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

14Bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Balex Metal” pagal 2005-12-09 pirkimo – pardavimo sutartį nuo 2008-01-01 iki 2009-07-31 pardavė atsakovui UAB „BA prekyba“ statybinių medžiagų už 65440,81 Lt pagal PVM sąskaitas-faktūras (b. l. 8-18). Atsakovas pripažįsta, kad pagal išrašytas sąskaitas-faktūras neapmokėta skola už prekes yra 15538,68 Lt. Apeliacinis skundas paduotas dėl atsakovo ginčijamos 2008-12-30 išrašytos sąskaitos-faktūros 4031.35 Lt sumai pagrįstumo ir delspinigių dydžio. Todėl kolegija iš esmės įvertina byloje esančius įrodymus, susijusius su apeliacinio skundo dalyku. Atsakovas įrodinėja, kad prekių už 4031.35 Lt ir sąskaitos – faktūros negavo ir pateikė įmonėje gautų PVM sąskaitų-faktūrų registracijos žurnalo išrašą laikotarpiu 2008 m. lapkričio 1d.-2008 m. gruodžio 31 d. Be to, atsakovas pateikė gautų medžiagų buhalterinės apskaitos duomenis ir sutikrinimo žiniaraštį iki 2009 m. gruodžio 31d. Byloje pateiktos 2008-12-30 PVM sąskaitos – faktūros išdavimo pagrindą patvirtina transportavimo važtaraštis iš kurio matyti, kad 683.27 kg. čerpių pavidalo profilių perduoti sandėlininkui L. B.(b. l. 47). 2008-11-04 ir 2008-11-21 PVM sąskaitose faktūrose pasirašė tas pats prekes gavęs pirkėjo BA prekyba UAB sandėlininkas L. B. (b.l.11,15). Iš atsakovo UAB “BA prekyba” pasirašyto komercinio pasiūlymo 2008.11.06 Nr. 2290 dėl čerpinio profilio SP poliesterio pagaminimo matyti, kad susitarta užsakymą pristatyti į Vilnių, Pramonės g. 97 (b. l. 45).

15Papildomai apelianto pateikti įrodymai – inventorizacijos aprašas ir prekių sutikrinimo žiniaraščiai 2008m.gruodžio 31d.-2009 m. gruodžio 31d. laikotarpiu nepaneigia prekių gavimo fakto, nes sudaryti 2008 m. gruodžio 31d.duomenimis, o transportavimo važtaraštis išrašytas 2008-11-11 ir pažymėtina, kad UAB “BA prekyba” veikla registruota statybinių medžiagų pardavimas.

16Šie įrodymai paneigia atsakovo įrodinėjamas aplinkybes ir nepaneigia prekių gavimo atsakovo įmonėje fakto. Todėl įvertindama įrodymus pagal CPK 178 str.,185 str. nuostatas, kolegija neturi pagrindo pakeisti sprendimo ir ieškinį šioje reikalavimų dalyje atmesti. Darytina išvada, kad ieškovas kaip pardavėjas užsakymą įvykdė ir atsakovui kaip pirkėjui atsirado pareiga apmokėti už prekes. Pažymėtina, kad PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas terminas apmokėti iki 2009-01-29, tačiau byloje nėra duomenų apie šios sąskaitos gavimo atsakovo įmonėje faktą (b.l.18).

17Atsakovo pateiktame PVM sąskaitų faktūrų registracijos žurnale iki 2008-12-31 neįrašyta sąskaita 4031.35 Lt sumai, iš įrašo dokumente matyti, kad sąskaitą prašyta pasirašyti ir atsiųsti atgal paštu. Ieškovo Atsakovas pateikė įrodymus, kad negavo paštu šios sąskaitos įmonėje 2009 m. sausio mėnesį. Šis faktas būtų reikšmingas vertinant UAB “BA prekyba” galimybę laiku įvykdyti prievolę ir pareigą apmokėti delspinigius, tačiau nepanaikina pirkėjo pareigos apmokėti už gautas prekes 4031.35 Lt.

18Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad pagal sutarties 2.1 punkto 8 papunktį, ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros turėjo būti apmokėtos per 30 dienų nuo prekių gavimo dienos ar iki sąskaitoje nurodytos dienos, tačiau už pateiktas prekes atsakovas sumokėjo tik iš dalies ir liko skolingas ieškovui, tuo pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str.1d., 200 str. 1 d.).

192009-01-08 ieškovo atstovės elektroniniame laiške atsakovui, nebuvo nurodyta PVM sąskaita-faktūra 4031,35 Lt apmokėjimui. UAB “BA prekyba” gauto pašto sąraše 2008 m. gruodžio - 2009 m. sausio mėnesį neįregistruotas minėtos PVM sąskaitos gavimas. Atsižvelgiant į apeliacinio skundo motyvą ir bylos dokumentus, kad ieškovas neįrodė kada ir kokiu būdu įteikė 2008-12-30 PVM sąskaitą – faktūrą 4031,35 Lt sumai apmokėjimui atsakovui UAB “BA prekyba”, atsakovas nelaikomas praleidusiu terminą, todėl neatsako pagal sutarties 4.2p.Tokiu būdu, nesant atsakovo kaltės dėl prievolės pažeidimo, nėra pagrindo priteisti 217,69 Lt delspinigių (Civilinio proceso kodekso 178, 185 str.).

20Delspinigių priteisimo dalyje pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad CK 1.125 str. 5 d. 1p. numato sutrumpintą ieškinio senaties terminą delspinigiams, tačiau nustatyta, jeigu pažeidimas yra tęstinis, jis vyksta kiekvieną dieną, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Praleidus sutartyje numatytus mokėjimo terminus, atsakovui kilo pareiga mokėti delspinigius, numatytus sutarties 4.2 punkte, o ieškovas reikalauja delspinigių tik už šešis mėnesius. Kolegijos nuomone, kol sutartis neįvykdyta ir skola neapmokėta, nėra pagrindo mažinti sutartyje numatytų delspinigių 0,03 procentų už kiekvieną dieną dydžio ir yra pagrindas priteisti delspinigius už 6 mėnesius iki ieškinio padavimo Civilinio kodekso 1.127 str. 5 d., Civilinio kodekso 178 str. pagrindais. Ieškinys teismui išsiųstas 2009m.rugpjūčio 31 (b.l.23), atsakovas prašo taikyti senaties terminą, todėl ieškovas turi teisę reikalauti delspinigių nuo 2009 m. kovo 1d., skolos suma nuo kurios gali būti skaičiuojami delspinigiai yra 19829.94 Lt ir senaties ribose skaičiuotina po 0,03 procentus už dieną. Viso ieškovui priteistina delspinigių 1062.60 litų ir šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

21Tokiu būdu, apeliacinį skundą iš dalies tenkinant Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimas pakeistinas ir priteistinos bylinėjimosi išlaidos CPK 93 str. tvarka. Atsakovo apeliacinis skundas tenkintas 4 proc., todėl iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje instancijoje 24.62 Lt (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 80 str., 88 str., 430 str. 7 d.). Valstybei iš šalių priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje instancijoje ir išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str., 1 dalies, 1 punktą

Nutarė

23Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010m. sausio 20 d. sprendimą pakeisti.

24Delspinigių priteisimo dalyje sumažinti sumą ir priteisti iš atsakovo UAB „BA prekyba“ ieškovui UAB „Balex Metal“ 1062.60 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt du litus 60 ct) delspinigių ir 24.62 Lt (dvidešimt keturis litus 62 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš ieškovo UAB „Balex Metal“

27valstybei 5.95 t bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. ... 5. Ieškovas UAB „Balex Metal“ ieškiniu prašė priimti preliminarų... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 20 d. sprendimu pakeitė... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „BA prekyba“ prašo Šiaulių miesto... 8. 1. Teismas neteisingai ir neobjektyviai įvertino byloje esantį rašytinį... 9. 2. Ieškovas neteisėtai priskaičiavo 217,69 Lt delspinigių sumą pagal... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Balex Metal“ prašo... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą priėmė teisingą... 14. Bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Balex Metal” pagal... 15. Papildomai apelianto pateikti įrodymai – inventorizacijos aprašas ir... 16. Šie įrodymai paneigia atsakovo įrodinėjamas aplinkybes ir nepaneigia... 17. Atsakovo pateiktame PVM sąskaitų faktūrų registracijos žurnale iki... 18. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad pagal sutarties... 19. 2009-01-08 ieškovo atstovės elektroniniame laiške atsakovui, nebuvo... 20. Delspinigių priteisimo dalyje pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė,... 21. Tokiu būdu, apeliacinį skundą iš dalies tenkinant Šiaulių miesto... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010m. sausio 20 d. sprendimą pakeisti.... 24. Delspinigių priteisimo dalyje sumažinti sumą ir priteisti iš atsakovo UAB... 25. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 26. Priteisti iš ieškovo UAB „Balex Metal“ ... 27. valstybei 5.95 t bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų...