Byla 1A-561-92-2011

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jūratės Damanskienės, teisėjų Virginijos Švedienės ir Stasio Punio, sekretoriaujant Vaivai Jasudavičiūtei, dalyvaujant prokurorui Anatolijui Pošiūnui, nuteistojo V. D. gynėjui advokatui Grigorijui Leonovui, nukentėjusiajai M. S., nukentėjusiosios atstovui advokatui A. M.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo V. D. ir jo gynėjo advokato Grigorijaus Leonovo bei nukentėjusiosios M. S. (G.) apeliacinius skundus dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 14 d. nuosprendžio, kuriuo V. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8 p. laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 2 d. pagrindu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams. Nuteistasis įpareigotas bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpyje be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

3V. D. paskirta BK 70 str. numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – 50 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose. Nemokamus darbus nuteistasis privalo atlikti per 4 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

4Nukentėjusiosios M. G. civilinis ieškinys patenkintas dalinai. Iš V. D. priteista 6700 Lt neturtinės žalos atlyginimui M. G.-S. naudai.

5Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys atmestas.

6Kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7V. D. nuteistas už tai, kad dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų ir dėl ko nukentėjęs asmuo ilgai sirgo, o būtent: 2010 m. balandžio 5 d., apie 1 val. ( - ) kultūros namų įėjimo durų, iš chuliganiškų paskatų sudavė dešinės rankos kumščiu vieną kartą M. G. į veido sritį, tuo nukentėjusiajai padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl nosies kaulų lūžimo jos sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, šiais veiksmais V. D. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8 p.

8Apeliaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas prašo pakeisti apylinkės teismo nuosprendį ir V. D. veiką perkvalifikuoti iš BK 138 str. 2 d. 8 p. į BK 139 str. 1 d. arba į BK 138 str. 1 d. bei paskirti jam švelnesnę bausmę; sumažinti priteistą neturtinės žalos dydį iki 3000 Lt. Nurodo, kad baudžiamojoje byloje surašytas kaltinamasis aktas, pagal kurį V. D. buvo kaltinamas pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., neatitiko reikalavimų, todėl teismas privalėjo bylą grąžinti prokurorui tinkamo kaltinamojo akto surašymui. Pažymi, kad M. S., priešingai nei konstatavo teismas, smūgis buvo suduotas netyčia, juokais besistumdant apeliantui su P. A. Nurodo, jog praėjus 10-15 minučių po įvykio nuteistasis buvo sumuštas nukentėjusiosios pusbrolio, išvežtas greitosios pagalbos automobiliu. Skunde teigiama, kad apylinkės teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, jo padarytos išvados prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Nurodoma, jog teismas priimdamas nuosprendį nepagrįstai rėmėsi nukentėjusiajai artimų – T. S. ir A. V. prieštaringais parodymais. Anot apeliantų, nesant nuteistojo veikoje tyčios, jo veiksmuose nėra ir chuliganiškų paskatų.

9Taip pat apeliaciniame skunde atkreiptinas dėmesys į tai, jog apylinkės teismas, priteisdamas nukentėjusiajai neturtinę žalą, nesivadovavo suformuota teismine praktika, nesilaikė CK nuostatų, neatsižvelgė į nuteistojo turtinę padėtį, o būtent į tai, kad jis turi šeimą, du mažamečius vaikus, yra bedarbis, gyvena iš pašalpų. Prašo sumažinti priteistą neturtinę žalą iki 3000 Lt.

10Nukentėjusioji M. S. (G.) apeliaciniu skundu prašo pakeisti Molėtų rajono apylinkės teismo 2011-03-14 nuosprendį ir priteisti jai iš V. D. 18 000Lt neturtinės žalos. Nurodo, kad teismas nepagrįstai civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos priteisimo patenkino tik iš dalies. Pažymi, jog bandė susitarti su nuteistuoju dėl neturtinės žalos dydžio, tačiau nesusitarus, liko prie pradinio – 18 000Lt. Teigia, kad teismas nepagrįstai į neturtinės žalos sumą įtraukė taip pat ir advokato darbo apmokėjimą, t.y. proceso išlaidas.

11Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė jo bei V. D. apeliacinį skundą tenkinti, nukentėjusiosios – atmesti, nukentėjusioji ir jos atstovas prašė jos apeliacinį skundą patenkinti, nuteistojo ir jo gynėjo skundą – atmesti, prokuroras prašė apeliacinių skundų netenkinti.

12Nuteistojo V. D. ir jo gynėjo advokato G.Leonovo skundas atmestinas, nukentėjusiosios apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13V. D. nuteistas pagrįstai, jo nusikalstama veika įrodyta nuosprendyje aptartais įrodymais, ji tinkamai kvalifikuota, o paskirta bausmė nėra per griežta.

14Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 138 str. 2 d. 8 p.

15Apeliantai apeliaciniu skundu prašo perkvalifikuoti V. D. padarytą nusikalstamą veiką dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo M. G. – S. iš BK 138 str. 2 d. 8 p. į BK 139 str. 1 d. arba 138 str. 1 d.

16BK 139 str. 1 d. nustatyta atsakomybė tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet nukentėjusiajam asmeniui nekilo BK 135 str. 1 d. numatyti padariniai dėl neatsargumo, o BK 138 str. 1 d. nustatyta atsakomybė tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet nukentėjusiajam asmeniui nekilo BK 135 str. 1 d. numatyti padariniai.

17BK 138 str. 2 d. 8 p. numato kvalifikuotą šios nusikalstamos veikos sudėtį, o kaip vieną iš kvalifikuojančių šią nusikalstamą veiką požymių numato chuliganiškas paskatas. Taigi, chuliganiškos paskatos (mažareikšmė dingstis atlikti nusikalstamą veiką) šiuo atveju yra ne tik nusikalstamos veikos motyvas, bet ir nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis.

18Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nustatyta, kad apeliantas 2010 m. balandžio 5 d., apie 1 val. prie ( - ) kultūros namų įėjimo durų, iš chuliganiškų paskatų sudavė dešinės rankos kumščiu vieną kartą M. G. į veido sritį, tuo nukentėjusiajai padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl nosies kaulų lūžimo jos sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui,

19Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, aprašytos konkrečios veikos padarymo aplinkybės visiškai atitinka visus būtinus BK 138 str. 2 d. 8 p. numatytos veikos sudėties objektyviuosius požymius.

20Nukentėjusioji M. G.-S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant teisme davė iš esmės nuoseklius parodymus, iš kurių seka, jog 2010-04-05, ji su savo būsimu vyru T. S. nuėjusi į ( - ) kultūros centrą ieškoti pusbrolio, nes šis skambino jai ir prašė atvažiuoti paimti. Kai ji ėjusi į vidų, dar prieangyje pašaukusi pusbrolį A. vardu, tuomet jai būnant tarpduryje V. D., kuris taip pat stovėjo tarpduryje, trenkė jai į veidą, iš nosies jai pasipylė kraujas, o pats V. D. stovėjo ir laikydamas rankas kišenėse juokėsi iš jos (t.1, b.l.7, 8, 169,170). Šias aplinkybes ikiteisminio tyrimo metu patvirtino liudytojai T. S., A. V.. Netikėti šiais liudytojų parodymais, kaip teigiama nuteistojo ir jo gynėjo apeliaciniame skunde, nėra pagrindo, jie yra nuoseklūs, neprieštaraujantys byloje esančių įrodymų visumai, duomenų, jog pastarieji siekė apkalbėti V. D., byloje nėra.

21Tai, kad nukentėjusiajai nagrinėjamo įvykio metu buvo padaryti sužalojimai - muštinės žaizdos nosies nugarėlėje su nosies kaulų lūžimu ir poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių apatiniuose vokuose, paveikus kietu, buku daiktu, sužalojimai buvo padaryti vieno trauminio poveikio pasekoje, sužalojimas kvalifikuojamas nežymiu sveikatos sutrikdymu, patvirtina byloje esanti specialisto išvada Nr. G I122/10(01), G 2786/10(01) (t. 1, b.1.22-23, 25-26).

22Teisėjų kolegijos vertinimu, nuosprendyje nurodytas aplinkybes iš dalies taip pat patvirtina ir paties apelianto viso proceso metu duoti parodymai. Kaip matyti iš apelianto ikiteisminio tyrimo metu atliktų apklausų bei parodymų, duotų teisme, jis neneigia kumščiu sudavęs M. G. – S., tačiau neigia sudavęs tyčia. Tačiau, kolegijos nuomone, apylinkės teismas pagrįstai, remdamasis nukentėjusiosios bei jau minėtų liudytojų parodymais, paneigė šią V. D. versiją, konstatuodamas, kad pastarasis nukentėjusiajai smūgiavo tyčia.

23Taigi, esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai V. D. pripažino kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 8 p.

24Dėl bausmės skyrimo

25Apylinkės teismas, skirdamas nuteistajam bausmę, Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje įtvirtintų bausme siekiamų tikslų ir BK 54 straipsnyje nustatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų nepažeidė. Teismas atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, stadiją, kaltės formą, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, jog jis pripažino padaręs nusikalstamą veiką bei gailisi nusikaltę V. D. atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

26V. D. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai. Jis anksčiau teistas nebuvo, gailisi dėl įvykio, savo noru atlygino žalą Valstybinei ligonių kasai. Todėl paskirtos bausmės rūšis, įvertinus dėl jo nusikalstamų veiksmų atsiradusias pasekmes, tikrai nėra per griežta, o parinkta bausmės trukmė nėra aiškiai per didelė.

27Dėl neturtinės žalos priteisimo

28Tiek nuteistojo V. D. bei jo gynėjo, tiek nukentėjusiosios apeliaciniuose skunduose nurodyti argumentai dėl neturtinės žalos dydžio priteisimo nepagrįsti.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio nuostatomis, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais.

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę kompensaciją, kuria turi būti siekiama kiek įmanoma teisingiau atlyginti nukentėjusiajam patirtus dvasinius išgyvenimus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 26 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-371/2003, 2004 m. vasario 18 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-16/2004).

31Civilinis įstatymas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo – ją kiekvienoje byloje, dėl kiekvieno nukentėjusiojo turi įvertinti teismas. Įvertindamas neturtinę žalą pinigais, nustatydamas jos dydį, teismas privalo atsižvelgti į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 1 d., 2 d.). Vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji teisės principai, konkrečioje situacijoje užtikrinantys priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgiant į situacijos ypatumus. Todėl teismai, priteisdami asmeniui kitų asmenų nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, atsižvelgia ne tik į nukentėjusiojo, bet ir į pagrįstus kaltininko interesus, t.y. į kaltininko turtinę padėtį, žalos padarymo aplinkybes ir kt. Tai sudaro prielaidas siekti protingos nukentėjusiojo ir kaltininko skirtingų interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 12 d. nutartis, bylos Nr. 2K-669/2006).

32Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, daro išvadą, jog apylinkės teismas, spręsdamas nukentėjusiajai neturtinės žalos atlyginimo klausimą, pakankamai įvertino visus neturtinės žalos dydžio įvertinimui reikšmingus kriterijus. Šiuo konkrečiu atveju, dėl V. D. nusikalstamų veiksmų buvo nesunkiai sutrikdyta M. G. – S. sveikata. Nesunkus sveikatos sutrikdymas be poodinių kraujosruvų, pasireiškė nosies kaulų lūžiais. Taigi akivaizdu, jog tokie sužalojimai nukentėjusiajai sukėlė didelį fizinį skausmą, emocinį sukrėtimą, nepatogumus, t.y. neturtinę žalą.

33Kadangi nukentėjusioji nepateikė duomenų, neabejotinai patvirtinančių, kad gydymui ji išleido 3300 Lt, teismas neturėjo pagrindo šią sumą priteisti.

34Nukentėjusioji apeliaciniame skunde nurodo, jog apylinkės teismas nepagrįstai į neturtinės žalos sumą įtraukė advokato darbo apmokėjimą. Šis apeliacinio skundo argumentas pagrįstas.

35Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d. nustatyta, jog teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti.

36Bylos duomenimis, advokatas A. M. atstovavo nukentėjusiąją M. G. –S. – rengė ieškinį bei dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, už atstovavimo ir procesinių dokumentų surašymo paslaugas nukentėjusioji pastarajam sumokėjo 2000 Lt (t.2, b.l. 1,2). Ši suma iš nuteistojo V. D. priteista pagrįstai, tačiau tai nėra neturtinei žalai priskirtinos išlaidos, todėl ji turėtų būti priteista kaip atskira išlaidų rūšis. Todėl, pirmosios instancijos nuosprendis keistinas dalyje dėl nukentėjusiosios M. G. – S. civilinio ieškinio BPK 328 str. 4 p. pagrindu – dėl netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų

37Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4 p.,

Nutarė

38nukentėjusiosios M. G. – S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies: iš nuteistojo Viliaus D. M. G. – S. priteisti neturtinės žalos atlyginimui 4700 Lt bei 2000 Lt jos turėtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

39N. V. D. ir jo advokato Grigorijaus Leonovo apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo V. D. ir jo gynėjo advokato... 3. V. D. paskirta BK 70 str. numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – 50... 4. Nukentėjusiosios M. G. civilinis ieškinys patenkintas dalinai. Iš V. D.... 5. Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys atmestas.... 6. Kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. V. D. nuteistas už tai, kad dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo... 8. Apeliaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas prašo pakeisti apylinkės teismo... 9. Taip pat apeliaciniame skunde atkreiptinas dėmesys į tai, jog apylinkės... 10. Nukentėjusioji M. S. (G.) apeliaciniu skundu prašo pakeisti Molėtų rajono... 11. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė jo bei V.... 12. Nuteistojo V. D. ir jo gynėjo advokato G.Leonovo skundas atmestinas,... 13. V. D. nuteistas pagrįstai, jo nusikalstama veika įrodyta nuosprendyje... 14. Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 138 str. 2 d. 8 p.... 15. Apeliantai apeliaciniu skundu prašo perkvalifikuoti V. D. padarytą... 16. BK 139 str. 1 d. nustatyta atsakomybė tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų... 17. BK 138 str. 2 d. 8 p. numato kvalifikuotą šios nusikalstamos veikos sudėtį,... 18. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nustatyta, kad apeliantas 2010 m.... 19. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde,... 20. Nukentėjusioji M. G.-S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant... 21. Tai, kad nukentėjusiajai nagrinėjamo įvykio metu buvo padaryti sužalojimai... 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, nuosprendyje nurodytas aplinkybes iš dalies... 23. Taigi, esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro... 24. Dėl bausmės skyrimo... 25. Apylinkės teismas, skirdamas nuteistajam bausmę, Lietuvos Respublikos BK 41... 26. V. D. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai. Jis anksčiau... 27. Dėl neturtinės žalos priteisimo... 28. Tiek nuteistojo V. D. bei jo gynėjo, tiek nukentėjusiosios apeliaciniuose... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio nuostatomis, neturtinė... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad neturtinės... 31. Civilinis įstatymas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar... 32. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, daro išvadą, jog apylinkės... 33. Kadangi nukentėjusioji nepateikė duomenų, neabejotinai patvirtinančių, kad... 34. Nukentėjusioji apeliaciniame skunde nurodo, jog apylinkės teismas... 35. Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d. nustatyta, jog teismas, priimdamas... 36. Bylos duomenimis, advokatas A. M. atstovavo nukentėjusiąją M. G. –S. –... 37. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4... 38. nukentėjusiosios M. G. – S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies: iš... 39. N. V. D. ir jo advokato Grigorijaus Leonovo apeliacinį skundą atmesti....