Byla 1N-117/2013
Dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje byloje Nr. 1-257-648/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas Žukauskas, Sekretoriaujant Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorei Jolitai Urbelienei, teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo A. D. skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutarties, kuria atmestas nuteistojo A. D. skundas dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. balandžio 18 d. nutarimo, kuriuo atsisakyta pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių baudžiamojoje byloje Nr. 1-257-648/2010.

2Teisėjas, susipažinęs su skundo nagrinėjimui pateikta medžiaga ir išnagrinėjęs nuteistojo A. D. skundą,

Nustatė

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu A. D. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 245 straipsnyje, ir jam paskirta laisvės apribojimas vieneriems metams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nėra susiję su darbu.

4A. D. nuteistas už tai, kad nevykdė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo, nesusijusio su bausme, įsiteisėjusio 2009 m. gegužės 10 d., kuriuo jam ir UAB „L. l.” uždrausta savaitraštyje „L. l.” publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su akcine bendrove „M. n. ”, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu, t. y. jis, būdamas UAB „L. l.” direktoriumi ir savaitraščio „L. l.” redaktoriumi, 2009 m. rugsėjo 12 d. savaitraštyje „L. l.” (2009 m. rugsėjo 12 d. – 2009 m. rugsėjo 18 d. Nr. 33) straipsnyje „Prokurorai gelbėja A. S. nuo baudžiamosios atsakomybės” A. S. siejo su akcine bendrove „M. n.”, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu.

5Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. D. apeliacinį skundą, 2010 m. liepos 7 d. nutartimi Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą kasacine tvarka, 2011 m. sausio 25 d. nutartimi nuteistojo A. D. kasacinį skundą atmetė.

62013 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Generalinėje prokuratūroje buvo gautas A. D. pareiškimas su prašymu atnaujinti baudžiamąją bylą Nr. 1-257-648/2010 dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

7Lietuvos Respublikos generalinio prokuroras 2013 m. balandžio 18 d. nutarimu atsisakė pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, motyvuodamas tuo, kad nuteistasis nenurodė nė vienos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 444 straipsnio l dalyje numatytos aplinkybės, dėl kurios būtų galima atnaujinti baudžiamąją bylą. Nutarime nurodyta, kad A. D. teisė skleisti informaciją buvo apibrėžta įstatymų nustatyta tvarka civilinėje byloje priimtame Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendime, kuris yra įsiteisėjęs ir turi būti vykdomas. Šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nėra šios baudžiamosios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl tol, kol jis galioja, A. D. nurodomos aplinkybės, taip pat ir dėl A. S. parodymų melagingumo, negali būti vertinamos kaip BPK 444 straipsnyje numatytos naujai paaiškėjusios aplinkybės.

8Generalinio prokuroro nutarimą nuteistasis A. D. apskundė Vilniaus apygardos teismui. Skundu prašė pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir atnaujinti baudžiamąją bylą Nr. 1-257-648/2010.

9Vilniaus apygardos teismas skundžiama nutartimi nuteistojo A. D. skundą atmetė ir paliko galioti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. balandžio 18 d. nutarimą tais pačiais motyvais, kuriais remiantis buvo priimtas Generalinio prokuroro nutarimas. Teismas konstatavo, kad A. D. pareiškime dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo nepateikė jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, dėl kurių būtų galima atnaujinti baudžiamąją bylą.

10Nuteistasis A. D. skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutartį ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. balandžio 18 d. nutarimą. Nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė jo skundą dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. balandžio 18 d. nutarimo, kuriuo atsisakyta pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Jo nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės teismams nebuvo žinomos, o jeigu buvo žinomos, tai nebuvo tinkamai įvertintos.

11Nuteistasis A. D., ginčydamas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžio pagrįstumą, atkreipia dėmesį į tai, kad jis buvo nuteistas keturiose baudžiamosiose bylose: Nr. 1A-457/2009, Nr. 1- 257-648/2010 (1A-741/2010), 1-100-818/2011 (1A-964/2011), 1-693-503/2011 (1A-312/2012) pagal tyčinius ir melagingus buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko A. S. parodymus teisme. Visose šiose bylose, anot A. D., A. S. melagingai teigė, kad jis nėra susijęs su AB „M. n.” ir šios įmonės privatizavimu.

12Nuteistojo tvirtinimu, šis faktas objektyviai įrodytas rašytiniais dokumentais. Būtent

13A. S. prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. rugpjūčio 2 d. priimto AB “B. n.”, AB “M. n.” ir AB “N” reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo. A. S. apklausiamas teismo posėdžio metu nurodė, jog asmeniškai taisė minėto įstatymo projektą. Nepaisant to, kad vėliau šią aplinkybę A. S. paneigė, tačiau tokie parodymai objektyviai patvirtina, kad A. D. straipsniuose pateikta informacija yra teisinga. Be to, A. S. ne tik dalyvavo AB “M. n.” privatizavime, bet ir buvo šios bendrovės akcininkas. Pripažindamas šiuos teiginius pagrįstais ir teisingais, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 15 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimą ir apylinkės teismo nutartį, kuriais buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl melagingų A. S. parodymų minėtose baudžiamosiose bylose, kuriose buvo nuteistas A. D. Vilniaus apygardos teismas, konstatuodamas, jog būtina pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 235 straipsnio 1 dalį, nurodė, kad visose keturiose baudžiamosiose bylose prieš A. D. A. S. galimai davė melagingus parodymus.

14Skundžiamoje teismo nutartyje pažymima, kad Vilniaus apygardos teismo

152013 m. kovo 15 d. nutartyje dėl galimai A. S. melagingų parodymų yra dėstoma tik nuomonė, kurios nepakanka pripažinti A. S. parodymus melagingais. Todėl tokios aplinkybės negalima pripažinti kaip naujai paaiškėjusios BPK 444 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme. Tačiau nuteistojo tvirtinimu, aukščiau minėtos nutarties, kuria panaikintas prokuroro nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, priėmimas, atsižvelgiant į tai, jog yra objektyvios aplinkybės abejoti A. S. pareiškimais dėl jo ryšių su AB “M. n.” nebuvimu, leidžia svarstyti, ar neturėtų būti atnaujintas procesas pagal BPK 444 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Atnaujinti procesą šiuo pagrindu nereikalingas įsiteisėjęs nuosprendis, kuriuo būtų nustatytas A. S. parodymų melagingumas, kaip to reikalauja BPK 444 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytas pagrindas.

16Skunde pažymima, kad šiuo metu prokuratūrai yra pateiktas skundas dėl A. S. melagingų parodymų ir nepagrįsto prevencinio ieškinio pateikimo, taip pat pareiškimas su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje, išnagrinėtoje pagal A. S. prevencinį ieškinį. Todėl nuteistojo tvirtinimu, prieš atsisakydamas atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, skundžiamą nutartį priėmęs teismas turėjo sustabdyti skundo nagrinėjimą iki bus išspręsti minėti klausimai, t. y. atnaujintas procesas civilinėje byloje, užbaigtas tyrimas dėl A. S. parodymų melagingumo ir neteisėto prevencinio ieškinio priėmimo. Tokią teisę teismui suteikia BPK 445 straipsnio nuostata, tad jos nepaisydamas, sundžiamą nutartį priėmęs teismas užkirto galimybę nuteistajam gintis nuo teisėtų A. S. pareiškimų.

17Teismo posėdyje prokurorė prašė nuteistojo A. D. skundą atmesti.

18Nuteistojo A. D. skundas atmetamas.

19BPK 442 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad aukštesnysis teismas, išnagrinėjęs skundą dėl žemesniojo teismo nutarties, gali panaikinti šio teismo nutartį ir priimti dėl skundo naują sprendimą. Toks sprendimas gali būti priimtas, jei nustatoma, kad žemesnysis teismas svarstomu klausimu padarė nepagrįstas išvadas bei priėmė neteisingą sprendimą. Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs nuteistojo A. D. skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. nutarties ir pateiktą skundo medžiagą, konstatuoja, jog Vilniaus apygardos teismas išsamiai išanalizavo visus A. D. skundo dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. balandžio 18 d. nutarimo argumentus ir juos motyvuotai atmetė, todėl teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

20Baudžiamosios bylos atnaujinimo institutas – tai išimtinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t. y. jo taikymas galimas tik esant konkretiems, įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti žinomi ir patikrinti instancine tvarka. Naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurioms esant galima atnaujinti baudžiamąją bylą, nustatytos BPK 444 straipsnio 1 dalyje. Naujai paaiškėjusios aplinkybės, dėl kurių galima panaikinti nuosprendį ar nutartį ir atnaujinti baudžiamąją bylą, tai: 1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytas liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų arba ekspertizės akto melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas; 2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytas bylą nagrinėjusių teisėjų nusikalstamas piktnaudžiavimas; 3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytas ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų nusikalstamas piktnaudžiavimas, jei dėl to buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas nuosprendis; 4) kitokios aplinkybės, kurios teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį ar nutartį, nors ikiteisminis tyrimas bei bylos nagrinėjimas teisme buvo atliktas išsamiai, ir kurios vienos ar kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad nuteistasis yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnę ar sunkesnę nusikalstamą veiką negu ta, už kurią jis nuteistas, taip pat kurios įrodo, kad išteisintasis arba asmuo, kurio byla nutraukta, yra kaltas. Kitomis aplinkybėmis, numatytomis BPK 444 straipsnio 1 dalies 4 punkte, pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį ar nutartį. Aplinkybės, kurios priimant nuosprendį buvo žinomos, negali būti naujai paaiškėjusios.

21Pagrindinis argumentas, kuriuo remdamasis nuteistasis prašo atnaujinti procesą baudžiamojoje byloje, yra tas, kad A. S. parodymai dėl dalyvavimo AB “M. n.” privatizavime neatitinka tikrovės. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Apygardos teismo išvada, kad šios aplinkybės negali būti pripažįstamos naujai paaiškėjusiomis, kadangi iš esmės analogiškais argumentais nuteistasis A. D. grindė ir savo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžio. Baudžiamąją bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 7 d. nutartyje išsamiai įvertino byloje surinktus duomenis teisėtumo ir patikimumo aspektais, atsakė į A. D. apeliacinio skundo argumentus, kuriuos atmetė kaip nepagrįstus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą kasacine tvarka, 2011 m. sausio 25 d. nutartimi nuteistojo A. D. kasacinį skundą taip pat atmetė. Taigi visi nuteistojo A. D. skunde minimi argumentai buvo žinomi baudžiamąją bylą išnagrinėjusiems apeliacinės ir kasacinės instancijos teismams.

22Tuo pačiu pažymima, kad skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo 2013 m. liepos 17 d. nutarties nagrinėjantis aukštesniojo teismo teisėjas neturi teisinių galių iš naujo ar kitaip (taip, kaip nori nuteistasis) vertinti teismuose priimtais ir įsiteisėjusiais sprendimais nustatytų bei patvirtintų aplinkybių, kadangi nagrinėja ne įsiteisėjusio nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą, bet tai, ar Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas teisingai įvertino Generalinio prokuroro nutarimą atsisakyti pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir ar pagrįstai A. D. skundą atmetė. Dėl to negali būti patenkintas nuteistojo A. D. prašymas iš naujo įvertinti A. S. parodymus, duotus baudžiamojoje byloje. Tai, kad teismų priimti sprendimai nuteistojo netenkina, nėra pagrindas pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

23Nuteistojo A. D. skunde dėstomi samprotavimai dėl A. S. parodymų melagingumo negali būti laikomi naujai paaiškėjusia aplinkybe, nes neatitinka BPK 444 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Kaip jau buvo minėta, BPK 444 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu byla gali būti atnaujinta, tik esant įsiteisėjusiam teismo nuosprendžiui, kuriuo nustatytas liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų arba ekspertizės akto melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas. Tokio įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuriuo būtų pripažintas kaltu dėl melagingų parodymų davimo A. D. skunde nurodytas asmuo, nėra.

24Nuteistojo skundo argumentas, kad baudžiamoji byla turėtų būti atnaujinta, remiantis BPK 444 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytomis aplinkybėmis, irgi nepagrįstas.

25Kaip jau buvo minėta, šiuo pagrindu byla gali būti atnaujinta, tik esant tokioms aplinkybėms, kurios teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį ar nutartį, nors ikiteisminis tyrimas bei bylos nagrinėjimas teisme buvo atliktas išsamiai, ir kurios vienos ar kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad nuteistasis yra nekaltas, o išteisintasis arba asmuo, kurio byla nutraukta, yra kaltas.

26Nuteistasis, nurodydamas po apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo paaiškėjusias aplinkybes – Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartimi panaikintą prokuroro nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį pagal A. D. skundą dėl A. S. parodymų melagingumo ir pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal BK 235 straipsnį dėl A. S. melagingų parodymų bei nepagrįsto prevencinio ieškinio pateikimo, taip pat pareikštą prašymą dėl civilinės bylos atnaujinimo, nepagrįstai jas vertina kaip naujai paaiškėjusias, reikšmingas nagrinėjant jo skundą dėl proceso atnaujinimo BPK XI dalies tvarka.

27Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos nutarties motyvais, kad nuteistojo teiginiai apie Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarties svarbą vertinant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo pagrįstumą yra deklaratyvūs. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodo teismas, A. D. skundą išnagrinėjusi teisėja, priimdama minėtą nutartį panaikinti prokuroro nutarimą, išdėstė tik savo nuomonę dėl A. S. parodymų vertinimo, tačiau tokios nuomonės nepakanka atnaujinti baudžiamąją bylą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių BPK 444 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Šiai išvadai pagrįsti skundo nagrinėjime dalyvavusi prokurorė pateikė Apeliacinės instancijos teismui Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorės 2013 m. gegužės 29 d. priimto nutarimo, kuriuo aukščiau minėtas ikiteisminis tyrimas pagal A. D. prašymą buvo nutrauktas, nesant nusikalstamos veikos sudėties, nuorašą. Kaip matyti iš pateikto nutarimo turinio, įvertinusi ikiteisminio tyrimą medžiagą, prokurorė konstatavo, jog nesurinkta jokių objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad A. S. sakė netiesą ir iškraipė faktus, t. y. jo veiksmuose nenustatė BK 235 straipsnyje numatyto nusikaltimo požymių. Taip pat minėtame nutarime nurodyta, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl A. S. 2008 m. sausio 21 d. prevencinio ieškinio nėra galimybės, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, t. y. 5 metams nuo nusikalstamos veikos padarymo. Šio nutarimo pagrįstumas iki šiol nepaneigtas, jis tebegalioja. Taigi nuteistojo A. D. skundo argumentai dalyje dėl prašymo sustabdyti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių taip pat nepagrįsti.

28Atsakant į skundo argumentus, kuriais nuteistasis prašo sustabdyti procesą kol neišnagrinėtas prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 21 d. nutartimi A. D. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismas tokį savo sprendimą motyvavo tuo, kad prevencinis ieškinys buvo patenkintas su tikslu uždrausti naujai skleisti tikrovės neatitinkančius teiginius - apie neva neteisėtą ir nusikalstamą A. S. dalyvavimą „AB M. n.“ privatizavime ir G. K. nužudyme. Teismas prevenciniu ieškiniu uždraudė skleisti informaciją, kuri jau kitų teismų sprendimais buvo pripažinta kaip tikrovės neatitinkanti informacija. Kadangi prevencinio ieškinio esmę sudarė duomenų skleidimas apie neva neteisėtą ar nusikalstamą A. S. veiklą AB „M. n.“ ir asmens nužudyme, A. D. nurodytos aplinkybės - teisėjų argumentų nurodymas priimtose baudžiamosiose nutartyse dėl prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą A. S. atžvilgiu, neįtakoja įsiteisėjusios bylos teismo sprendimo. A. D. pateiktos teismo nutartys bei prokuroro nutarimas nepatvirtina A. S. neteisėto ir nusikalstamo dalyvavimo AB „M. n.“ privatizavime ir G. K. nužudyme, taip pat nepaneigia ir neįrodo šios bylos 2009-04-10 teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo. Ši teismo nutartis 2013 m. rugpjūčio 2 d. buvo apskųsta Vilniaus apygardos teismui, tačiau šiai dienai atskirojo skundo nagrinėjimas dar nepaskirtas. Nepaisant to, nėra jokio pagrindo tenkinti nuteistojo A. D. prašymą ir sustabdyti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

29Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus daroma išvada, jog skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl nėra teisinio pagrindo jos naikinti ir pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

30Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31nuteistojo A. D. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo 2013 m. liepos 17 d. nutartį.

32Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas... 2. Teisėjas, susipažinęs su skundo nagrinėjimui pateikta medžiaga ir... 3. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu A.... 4. A. D. nuteistas už tai, kad nevykdė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009... 5. Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją... 6. 2013 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Generalinėje prokuratūroje buvo... 7. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroras 2013 m. balandžio 18 d. nutarimu... 8. Generalinio prokuroro nutarimą nuteistasis A. D. apskundė Vilniaus apygardos... 9. Vilniaus apygardos teismas skundžiama nutartimi nuteistojo A. D. skundą... 10. Nuteistasis A. D. skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 11. Nuteistasis A. D., ginčydamas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m.... 12. Nuteistojo tvirtinimu, šis faktas objektyviai įrodytas rašytiniais... 13. A. S. prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. rugpjūčio 2 d.... 14. Skundžiamoje teismo nutartyje pažymima, kad Vilniaus apygardos teismo... 15. 2013 m. kovo 15 d. nutartyje dėl galimai A. S. melagingų parodymų yra... 16. Skunde pažymima, kad šiuo metu prokuratūrai yra pateiktas skundas dėl A. S.... 17. Teismo posėdyje prokurorė prašė nuteistojo A. D. skundą atmesti.... 18. Nuteistojo A. D. skundas atmetamas.... 19. BPK 442 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad aukštesnysis teismas,... 20. Baudžiamosios bylos atnaujinimo institutas – tai išimtinis būdas... 21. Pagrindinis argumentas, kuriuo remdamasis nuteistasis prašo atnaujinti... 22. Tuo pačiu pažymima, kad skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų... 23. Nuteistojo A. D. skunde dėstomi samprotavimai dėl A. S. parodymų melagingumo... 24. Nuteistojo skundo argumentas, kad baudžiamoji byla turėtų būti atnaujinta,... 25. Kaip jau buvo minėta, šiuo pagrindu byla gali būti atnaujinta, tik esant... 26. Nuteistasis, nurodydamas po apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo... 27. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos nutarties motyvais,... 28. Atsakant į skundo argumentus, kuriais nuteistasis prašo sustabdyti procesą... 29. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus daroma išvada, jog skundžiama... 30. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1... 31. nuteistojo A. D. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo... 32. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama....