Byla 1A-312/2012
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 11 d. nuosprendžio, kuriuo L. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 254 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Svajūno Knizlerio (pranešėjas), teisėjų Albino Bielskio, Viktoro Kažio, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, dalyvaujant prokurorei Rimai Kriščiūnaitei, gynėjui advokatui Algirdui Gurauskui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo L. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 11 d. nuosprendžio, kuriuo L. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 254 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Iš nuteistojo L. K. priteista 750 Lt turtinės žalos atlyginimo V. V. naudai.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5L. K. nuteistas už tai, kad pagrobė šaunamąjį ginklą, t.y. 2011 m. balandžio 29 d., apie 17 val., Šilutės rajone, kelio Klaipėda–Šilutė–Jurbarkas–Kaunas 28-tame kilometre, 250 m, būdamas taksi automobilyje „Toyota Avensis“, valst. Nr. ( - ), iš po vairuotojo sėdyne padėtos dėžutės pavogė taksi vairuotojui V. V. priklausantį šaunamąjį ginklą – 6 mm kalibro revolverį „Alfa 640“, įsidėjo šį ginklą į kišenę, po to V. V. vairuojamu minėtu taksi automobiliu nuvažiavęs į Klaipėdos rajone, Priekulės miestelyje, Klaipėdos g. 62 esančią degalinę „Lukoil“, persėdo į kitą automobilį BMW 316 ir taip nurodytą šaunamąjį ginklą užvaldydamas pagrobė.

6Apeliaciniu skundu nuteistasis L. K. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 11 d. nuosprendį pakeisti ir panaikinti BK 27 straipsnio 1 dalies taikymą. Mano, jog teismas nepagrįstai pripažino jį recidyvistu.

7Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo L. K. gynėjas prašė jo ginamojo apeliacinį skundą tenkinti,prokurorė prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

8Nuteistojo L. K. apeliacinis skundas atmetamas.

9Apygardos teismas išsamiai ir visapusiškai ištyrė nuteistajam L. K. inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, nuosprendyje padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos sudėties, jo kaltės padarius nusikaltimą, numatytą BK 254 straipsnio 1 dalyje, pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais, ko apeliaciniame skunde neginčija ir pats nuteistasis L. K. .

10Taip pat apygardos teismas nuteistajam L. K. už padarytą nusikalstamą veiką paskyrė tinkamą bausmę.

11Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje, reglamentuojant bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, nurodoma, kad teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, paskirdamas nuteistajam L. K. vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, atsižvelgė į tai, kad jis, veikdamas tiesiogine tyčia, padarė sunkų nusikaltimą, susijusį su neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, jog L. K. pagrobė ginklą, kuris pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatytą ginklų klasifikaciją priskiriamas mažesnės galios ir pavojingumo šaunamiesiems ginklams. Be to, nukentėjusiajam pasigedus ginklo, nuteistasis L. K. dėjo pastangas, kad šis būtų grąžintas savininkui. Apygardos teismas įvertino ir tai, kad nuteistasis L. K. praeityje ne kartą buvo teistas, nusikalto praėjus vos keliems mėnesiams nuo ankstesniu nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo, baustas administracine tvarka, iki nusikaltimo padarymo niekur nedirbo (t. 1, b.l. 84-87, 89-92). Nustatyta viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Kolegijos manymu, teismas, atsižvelgęs į aukščiau išdėstytas aplinkybes, už nusikalstamos veikos, numatytos BK 254 straipsnio 1 dalyje, padarymą nuteistajam pagrįstai skyrė laisvės atėmimo bausmę, kurios dydį nustatė žymiai mažesnį už minėto baudžiamojo įstatymo sankcijoje numatytą šios bausmės vidurkį. Tokia nuteistajam L. K. paskirta bausmė atitinka BK 41 straipsnio, 54 straipsnio 1, 2 dalių reikalavimus.

12Nuteistojo L. K. apeliacinio skundo argumentas dėl netinkamo BK 27 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo nepagrįstas. BK 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog nusikaltimų recidyvas yra tada, kai asmuo, jau teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, jeigu teistumas už jį neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padaro vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų. Toks asmuo yra recidyvistas. Taigi, nusikaltimų recidyvo atveju juos padaręs asmuo savaime laikomas recidyvistu ir atskiras teismo sprendimas tuo klausimu nepriimamas.

13Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, nuteistasis L. K. praeityje buvo ne kartą teistas už įvairius tyčinius nusikaltimus, paskutinį kartą – 2009 metų balandžio 27 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu už sunkaus tyčinio nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 180 straipsnio 2 dalyje, padarymą dviejų metų laisvės atėmimo bausme, kurią atliko 2010 m. lapkričio 12 d. (t. 1, b.l. 89-92). Vadovaujantis BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto b) papunkčiu, asmuo, nuteistas už sunkų tyčinį nusikaltimą ir realiai atlikęs paskirtą bausmę, turinčiu teistumą laikomas bausmės atlikimo laikotarpiu ir penkerius metus po bausmės atlikimo. Bylos duomenimis, naują tyčinį nusikaltimą, už kurio padarymą nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, L. K. padarė 2011 m. kovo 3 d. Taigi, nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinio nusikaltimo padarymą. Duomenų, kad teistumas L. K. buvo panaikintas, byloje nėra. Taigi, esant šioms aplinkybėms, apygardos teismas pagrįstai konstatavo, jog L. K. yra recidyvistas, tinkamai taikė BK 27 str. 1 d. nuostatas ir, vadovaudamasis BK 56 straipsnio 1 dalies nuostata, kad recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę, teisingai parinko L. K. griežčiausią BK 254 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą.

14Apygardos teismo nuosprendis teisėtas ir pagrįstas.

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Nuteistojo L. K. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai