Byla 2-2017-835/2014
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Danske Bank A/S, veikiančios per Danske Bank A/S Lietuvos filialą ieškinį atsakovui A. K. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 2000,00 Lt skolą, 1225,35 Lt palūkanas, 3930,45 Lt delspinigius, 15,00 Lt nesumokėtų mokesčių už priminimų siuntimą, 11 % dydžio metines procesines palūkanas bei 1129,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (161,00 Lt žyminį mokestį ir 968,00 Lt už teisines paslaugas).

3Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2014-05-06 specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė tokiu atveju prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2007-07-27 šalys sudarė kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo pasinaudoti kreditu ir nustatyta tvarka grąžinti pasiskolintas lėšas, bei vykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pagal 2014-03-27 raštą dėl įsiskolinimo, atsakovo skolą sudaro 2000,00 Lt negrąžintas kreditas, 1225,35 Lt priskaičiuotos palūkanos, 3930,45 Lt delspinigiai, iš viso 7170,80 Lt. Duomenų, kad skola būtų sumokėta, byloje nėra.

6Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 – 6.4 str., 6.886 str. 2 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas nemokėjo pagal sutartį apskaičiuotų įmokų, todėl laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę (CK 6.63 str.1 d. 2 p.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo priteistina 2000,00 Lt negrąžintas kreditas, 1225,35 Lt priskaičiuotos palūkanos (CK 6.38 str.1 d., 6.59, 6.63 str., 6.71 str.1 d.).

7Atsakovas laiku nesumokėjęs bet kokių pagal sutartį mokėtinų sumų ieškovei, įsipareigojo mokėti 30 % dydžio metinių delspinigių nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Ieškovė paskaičiavo 3930,45 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2008-04-17 iki 2014-03-26.

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (3930,45 Lt) beveik dvigubai viršija skolos sumą (2000,00 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti už daugiau nei šešerius metus, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 393,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 9 p., ieškovei iš atsakovo priteistina 393,00 Lt delspinigių.

9Ieškovei iš atsakovo priteistinos 11 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

10Proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai (51 %), ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos 575,79 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro (82,11 Lt žyminis mokestis - 161,00 Lt x 51 % ir 493,68 Lt išlaidos už procesinių dokumentų parengimą – 968,00 Lt x 51 % ) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259, 262, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo A. K. 2000,00 Lt skolą, 1225,35 Lt palūkanas, 393,00 Lt delspinigius, 15,00 Lt nesumokėtus mokesčius už priminimų siuntimą, 11 % dydžio metines palūkanas už priteistą 3633,35 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-04-22 iki teismo sprendimo įvykdymo bei 575,79 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovei Danske Bank A/S, veikiančiai per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai