Byla 2A-886-459/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Raimondos Andrulienės, kolegijos teisėjų Erinijos Kazlauskienės, Alonos Romanovienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės D. S. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovei D. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 5901 Lt skolos, 212,44 delspinigių už 180 praleistų dienų, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-08-15 su atsakove sudarė sutartį, kurios pagrindu jis vykdė sutartyje numatytus darbus atsakovės nurodytoje sodyboje. Su atsakove susitarė atlikti gerbūvio darbus – kieme iškloti trinkeles, sutvarkyti aplinką, išvežti šiukšles, išlyginti sklype esančią žemę, įvesti lietaus kanalizaciją, atlikti tvenkinio kraštų lyginimą. Dėl trinkelių išklojimo kieme pasirašė 2012-08-15 sutartį, kurioje susitarė dėl darbų kainos (po 27 Lt už 1 m2 trinkelių paklojimą), numatė netesybas, tačiau nenumatė darbų apimties ir jų atlikimo termino, o tik susitarė, kad bus mokama už tiek, kiek padaryta, ir darbai bus atliekami, iki bus palankūs jiems atlikti orai. Atliktus darbus ir jų kainą įtraukdavo į atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, kurį pasirašydavo atsakovė, įvertinusi darbų apimtį ir kokybę. Dėl atliktų darbų kokybės atsakovė pretenzijų jam neišsakė. Orams subjurus darbų nebaigė, o vėliau sužinojo, kad sutartyje numatytus darbus užbaigė kitas rangovas. Ieškovas darbų atsakovei atliko už 16901 Lt, tačiau ši dalimis sumokėjo tik 11000 Lt ir liko skolinga 5901 Lt už 363 m2 kieme suklotų trinkelių. Tvirtina, kad iš atsakovės pinigų avansu negaudavo, o juos gaudavo tik už atliktus darbus. 2012-09-04 atsakovė jam pervedė 1600 Lt už papildomus darbus – šiukšlių išvežimą, dirvožemio lyginimą, neįtrauktus į atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2014-02-04 sprendimu tenkino dalį ieškinio: priteisė iš atsakovės 3950 Lt skolos, 142,20 Lt delspinigių ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 4092,20 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog tarp šalių sutarties pagrindu susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai ir kilo ginčas dėl rangovo (ieškovo) A. A. atliktų darbų, numatytų pagal 2012-08-15 sutartį, kokybės ir užsakovės (atsakovės) D. S. piniginės prievolės atsiskaityti už rangovo atliktus darbus. Nors atsakovė nurodo, jog ieškovo darbai buvo atlikti nekokybiškai ir remiasi UAB „MK Projektai“ 2012-10-23 defektiniu aktu (Nr. 2012/10-23), liudytojo S. J. S. parodymais, tačiau akivaizdu, kad kaskart priimdama iš ieškovo atliktus darbus ir pasirašydama atliktų darbų perdavimo – priėmimo akte ieškovui pretenzijų dėl jų kokybės, trūkumų nepareiškė, o vėliau paaiškėjus galimiems atliktų darbų defektams tinkamai neinformavo ieškovo apie darbo trūkumų faktą, nereikalavo ieškovo ištaisyti atsiradusius atliktų darbų defektus. Teismas priėmė atsakovės argumentą, kad 2012-09-04 pervesdama ieškovui 1600 Lt iš dalies atsiskaitė su rangovu pagal 2012-08-15 sutartį. Ieškovas 1600 Lt gavimo fakto neneigia, bet tvirtina, kad šia pinigų suma jam buvo sumokėta už atliktus papildomus darbus – šiukšlių išvežimą, dirvožemio lyginimą, neįtrauktus į atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, atliktus iki sutarties pasirašymo. Šios aplinkybės teisme ieškovas neįrodė. Priešingai, atsakovės pateiktas „Swedbank“, AB išrašas apie atliktą mokėjimą ir jame nurodyta finansinės operacijos atlikimo data atitinka darbų eigos laikotarpį pagal 2012-08-15 statybų rangos sutartį, sudarytą tarp šalių. Esant tokiai situacijai, atsakovės ieškovui sumokėta 1600 Lt suma laikytina papildoma įmoka prie jau sumokėtų 11000 Lt už atliktus darbus. Atsakovė nesutinka su ieškovo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akte nurodytu 363 m2 suklotų trinkelių plotu ir remdamasi UAB „MK Projektai“ 2012-10-23 defektiniu aktu (Nr. 2012/10-23) tvirtina, kad buvo išklota, o po to demontuota 350 m2 trinkelių. Tokį atsakovės teiginį, grįstą UAB „MK Projektai“ 2012-10-23 defektiniu aktu, patvirtina atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto turinys, iš kurio matyti, kad prie įrašo „suklota trinkelių 363 m2 x 27 = 9801“ yra padėtas klaustukas ir prierašas „kvadratūrą patikslinti“, taip pat liudytojo A. J. parodymai, jog dirbdamas su ieškovu atsakovės sodyboje suklojo apie 350 m2 trinkelių. Teismas konstatavo, kad ieškovas turi teisę į atlygį už 350 m2 plotą suklotų trinkelių. Esant tokiai situacijai, teismas sumažino ieškovo reikalavimą dėl skolos dar 351 Lt sumai ((363 m2 x 27 Lt/m2 = 9801 Lt) – (350 m2 x 27 Lt/m2 = 9450 Lt) = 351 Lt). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas priteisė ieškovui iš atsakovės 3950 Lt skolos ir 142,20 Lt delspinigių.

4Apeliaciniu skundu atsakovė prašė panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-02-04 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, jog nėra pasirašiusi jokių tarpinių ar galutinių darbų perdavimo-priėmimo aktų. Apeliantė ir ieškovas žymėjo ieškovo darbus ir jų įkainius atskirame dokumente, tačiau darbų fiksavimo formos negalima laikyti darbų perdavimo-priėmimo aktu. Ieškovas be apeliantės žinios ir sutikimo padarė nurodytame dokumente papildomus įrašus, pavadino šį dokumentą perdavimo-priėmimo aktu ir pateikė jo kopiją teismui. Trinkelių klojimo darbų ieškovas nebaigė ir neperdavė. Nors apeliantė neturėjo pareigos atsiskaityti už nebaigtus ir nekokybiškai atliktus darbus, tačiau pinigus sumokėjo avansu, taigi ieškovas gavo iš apeliantės daugiau pinigų nei atliko darbų. Ieškovas ne tik klaidino teismą dėl neva atsiradusios skolos, bet ir pateikė teismui galbūt suklastotą neaiškios kilmės dokumentą. Atsakovė nurodo, jog teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens – atsakovės sutuoktinio – teisių ir pareigų: priteisė piniginę sumą iš apeliantės turto, t.y. iš bendro sutuoktinių turto, o sutuoktinis, būdamas neįtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, prarado galimybę apginti savo teises. Teismui pateiktas dokumentas negali būti prilyginamas darbų perdavimo-priėmimo aktui, nes yra pasirašytas tik apeliantės, jame nėra užfiksuota, ar darbai buvo atlikti tai datai, ar tik planuojami atlikti, be to, akte privalomai turi būti aptarta atliktų darbų kokybė. Nagrinėjamu atveju pateiktasis dokumentas neatitinka nei vieno iš išvardintų reikalavimų, nėra sudėtinė sutarties dalis, o tik juodraštis, kurio viršutinė dalis suklastota. Kadangi dokumente prie darbo „trinkelių klojimas“ yra klaustukas, vadinasi, dėl šio darbo baigtumo, kokybės ir priėmimo buvo kilęs klausimas, ir darbas nėra priimtas.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-02-04 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog darbus atliko kokybiškai, atsakovė jokių pretenzijų dėl to nereiškė. 2012-08-15 sutartis buvo neterminuota, todėl atsakovė neteisingai teigia, jog darbus buvo sutarta atlikti per vieną mėnesį. 2012 metų rudens pabaigoje ieškovas dėl blogų oro sąlygų laikinai sustabdė darbus, o 2013 metais norint juos tęsti atsakovės buvo informuotas, kad jo paslaugų nebereikės. Atsakovė klaidingai nurodė, jog sumokėjo ieškovui 23600 Lt. Ji sumokėjo 11000 Lt: perdavimo-priėmimo akte nurodyti atlikti darbai, įkainiai, jų kaina, be to, nurodyta, kiek ir kada atsakovė sumokėjo pinigų. Skunde melagingai nurodyta, kad ieškovas nepateikė teismui darbų perdavimo-priėmimo akto originalo. Dokumento originalas buvo pateiktas teismui, su juo teismas susipažino.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė 2012-08-15 sudarė sutartį, kuria susitarė, jog ieškovas atliks tam tikrus darbus ir kiekvieno etapo pabaigoje pateiks užsakovei atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą su nurodytais darbais ir jų kaina. Užsakovė įsipareigojo priimti darbo rezultatą ir sumokėti darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytą sumą iškart arba pavedimu per 3 kalendorines dienas. Į bylą pateiktas 2012-09-13 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodyti atlikti darbai ir jų kaina. Prie darbų ir jų kainos yra atsakovės parašai. Akte taip pat nurodyta, jog užsakovė sumokėjo 2000 Lt, 4000 Lt ir 5000 Lt, viso – 11000 Lt. Darbų atlikta, kaip nurodyta akte, už 16901 Lt. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti atsakovės nesumokėtą sumos dalį, t.y. 5901 Lt. Atsakovė ginčijo šį ieškovo reikalavimą, motyvuodama tuo, jog sumokėjo ieškovui 23600 Lt (5000 Lt avansą grynais pinigais, 1600 Lt pavedimu, 6000 Lt grynais pinigais už medžiagas, reikalingas rangos darbams atlikti, dar sumokėta 2000 Lt, 4000 Lt ir 5000 Lt), ieškovas darbų nebaigė, juos atliko nekokybiškai, o perdavimo-priėmimo aktas galbūt suklastotas.

8Nagrinėjamu atveju byloje tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu susiklostė rangos teisiniai santykiai. Ieškovas (rangovas) sudarytos sutarties pagrindu pareiškė reikalavimą priteisti įsiskolinimą už atliktus darbus. Atsakovė (užsakovė) ginčija šį reikalavimą, motyvuodama tuo, jog sumokėjo ieškovui, o darbai atlikti nekokybiškai. Savo argumentą dėl darbų kokybės atsakovė grindžia UAB „MK Projektai“ 2012-10-23 defektiniu aktu. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį: tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Jaukurai“ v. UAB „Forsitia“, bylos Nr. 3K-3-469/2010).

9Sprendžiant dėl atlikto darbo, jo rezultato trūkumų, taip pat dėl užsakovės galimybės remtis šiai trūkumais, svarbią reikšmę turi perdavimo-priėmimo akto turinys ir jo pasirašymo aplinkybės (CK 6.662 straipsnis). Įstatyme nenustatyta speciali privaloma priėmimo-perdavimo akto forma, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo-perdavimo akto požymius. Esminę reikšmę kvalifikavimui turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinimo dokumentą. Užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų, o rangovas, perduodamas darbų rezultatą užsakovui, privalo kartu suteikti informaciją apie rangos sutarties dalyko naudojimą. Pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normali daikto apžiūra, tikrinant, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Tuo pasireiškia užsakovo, kaip silpnesniosios vartojimo rangos sutarties šalies, pažeidžiamumas, t. y. kad vartotojas turi mažiau specialių žinių atskirose verslo srityse negu atitinkama veikla profesionaliai užsiimantis rangovas. Dėl to tais atvejais, kai trūkumai nėra akivaizdūs, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu ir po tinkamo darbų priėmimo nenurodžius trūkumų, tačiau aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti bei už juos atlyginti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Molėtiškiai“ v. R. E. L. C., bylos Nr. 3K-3-302/2011) .

10Nagrinėjamu atveju bylos šalys 2012-08-15 sutartyje buvo numačiusios, jog vykdytojas kiekvieno darbų etapo pabaigoje privalo pateikti užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą (2-iem egzemplioriais) su nurodytais darbais ir jų kaina. Darbų perdavimo-priėmimo akte pagal sutarties 3.3 punktą taip pat turi būti nurodyta, ar darbai atlikti tinkamai, o esant trūkumų – pareikštos pretenzijos. Ieškovo į bylą pateiktas 2012-09-13 dokumentas atitinka sutartyje nurodytus akto reikalavimus: jame nurodyti darbų etapai, jų kainos, prie kiekvieno darbų etapo yra atsakovės parašas. Pats dokumentas pavadintas „Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu“. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, spręstina, jog šalys turėjo suvokti pasirašančios perdavimo-priėmimo aktą. Atsakovė teigia, jog aktas suklastotas, tačiau nepateikė jokių to fakto įrodymų, neprašė atlikti ekspertizės akto originalumui nustatyti. Perklausius posėdžio pirmosios instancijos teisme garso įrašą, nustatyta, jog posėdžio metu buvo apžiūrėtas akto originalas, pripažinta, jog jis atitinka byloje esančią kopiją, todėl atsakovės argumentas dėl akto suklastojimo atmestinas kaip neįrodytas. CK 6.678 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog darbų rezultato priėmimo metu nustačius darbų rezultatų trūkumus, užsakovas turi teisę per CK 6.666 straipsnyje nustatytus terminus savo pasirinkimu pareikšti vieną iš CK 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Pasirašytame akte nėra nurodyta jokių darbų trūkumų, atsakovė pretenzijų ieškovui dėl atliktų darbų trūkumų nereiškė, o vėliau paaiškėjus galimiems darbų defektams ieškovo apie atliktų darbų trūkumus neinformavo, jokių reikalavimų pagal CK 6.665 straipsnio nuostatas nereiškė. Ta aplinkybė, kad darbai atlikti su trūkumais, savaime nereiškia, jog jų nereikia apmokėti: užsakovas savo teises galėjo ginti reikalaudamas arba atitinkamai sumažinti atliktų darbų kainą, arba atlyginti nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Metalmeta“ v. Nemėžio totorių bendruomenė, bylos Nr. 3K-3-321/2011). Atsakovė reikalavimo atlyginti patirtus nuostolius nereiškė, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas turi teisę reikalauti apmokėti už atliktus darbus.

11Atsakovė nurodo, jog yra sumokėjusi ieškovui 23600 Lt. Ieškovas pripažino tik 12600 Lt sumą. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 8823,51 (5000 Lt pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir 3823,51 Lt už trinkeles) ir 6000 Lt atsakovė sumokėjo UAB „Betono mozaika“ už produkciją, taigi nurodytos sumos sumokėtos už medžiagas ir atsakovė nepagrįstai teigia jas sumokėjusi ieškovui (b.l. 20-21). Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog atsakovė ieškovui sumokėjo 12600 ir pagal šią sumą apskaičiavo atsakovės įsiskolinimo dydį. Šalys apeliacinio proceso metu neginčijo pirmosios instancijos teismo sprendimu nustatytos suklotų trinkelių kvadratūros, pagal kurią teismas apskaičiavo ieškovo atliktų trinkelių klojimo darbų kainą, todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė priteistino įsiskolinimo dydį, t.y. 3950 Lt skolos.

12Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog sprendimu teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens – atsakovės sutuoktinio – teisių ir pareigų: priteisė piniginę sumą iš apeliantės turto, t.y. iš bendro sutuoktinių turto, o sutuoktinis, būdamas neįtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, prarado galimybę apginti savo teises. Kolegija šį atsakovės argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Kadangi sandorio šalis pagal rangos sutartį buvo atsakovė, jai šios sutarties pagrindu buvo ieškinys, teismo sprendimas šio sandorio pagrindu neįtakojo atsakovės vyro, nesančio sutarties šalimi, teisių ir pareigų.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl 2014-02-04 sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

14Kadangi apeliacinis skundas atmestinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 300 Lt teisinės pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų (b.l. 101-102) (CPK 98 str.).

15Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Šilutės rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Ieškovui A. A., asmens kodas ( - ) iš atsakovės D. S., asmens kodas ( - ) priteisti 300 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

Ryšiai